Opleidingsbrochure 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsbrochure 2015"

Transcriptie

1 2015

2 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod... 4 Doelgroepwerknemers in beschutte werkplaatsen... 4 Coachen van en leidinggeven aan doelgroepwerknemers... 4 Conflicthantering... 5 Workshop Heldere omgang... 5 Verder op weg naar persoonlijke groei als monitor... 6 Werkplaatsorganisatie... 6 Introductie Dienst Sociaal Beleid... 7 Verdiepingsmodules in company... 8 Gesprekken voeren en vaardig evalueren met de doelgroep... 8 Ergonomie... 9 Veiligheid... 9 Aanbod voor doelgroepwerknemers Werk en werknemer Grenzen stellen! Grenzen stellen in het digitale tijdperk Agressie: laat je bom niet barsten! Zorg voor kwaliteit Veiligheid Zorgen voor jezelf Gezonde voeding Werk, loon en sociale zekerheid Omgaan met papieren Omgaan met stress Budgetteren kan je leren Zeg wat je denkt Werken met wilskracht Alcohol- en drugpreventie Milieubewust wonen en werken Omgaan met verandering: Alles wordt anders Wat nu? Specifieke opleidingen Ken jezelf : het bevorderen van zelfevaluatie Je start beter met een peter of meter Einde loopbaan in zicht Doorgroeiopleiding voor medewerkers in de BW VLAB Vorming Wie is Wie?... 19

3 Gaan voor opleiding in de BW Persoonlijke ontwikkeling is een speerpunt van de sociale economie. VLAB wil als ledenfederatie ook hierin ondersteuning bieden. Er is reeds geruime tijd de keuze gemaakt zelf een aanbod te voorzien voor omkadering en doelgroepwerknemers, gegeven door onze medewerkers of door partners die voeling hebben met de sector. Aanvullend bieden we nu ook alle werkplaatsen de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan met pakketten voor doelgroepwerknemers die we met steun van het ESF ontwikkelden. We zijn trots dat VLAB garant kan staan voor kwalitatief opleidingsaanbod, het doel blijft evenwel de ondersteuning van leden. We nodigen u dan ook uit mee creatief na te denken over manieren waarop VLAB u kan ondersteunen in uw VTO-beleid. Een aanzet hiertoe is Het Netwerk Vormen (oktober 2014), een eerste initiatief naar nieuwe invullingen van deze ondersteuning. We stellen alvast ons aanbod 2015 voor in deze opleidingsbrochure: Dit aanbod is een verderzetting van populaire thema s. Graag maken we dit jaar het verschil door nog meer in te spelen op de vragen uit de werkplaatsen. Op deze manier laten we in 2015 het zwaartepunt graag verschuiven van vormingsaanbod naar vragen naar ondersteuning, een belangrijke beweging en een bevestigen van onze identiteit als ledenorganisatie. Inschrijvingen en administratie Indien je een specifieke opleidingsvraag hebt, maar niet meteen een antwoord vindt in de brochure: contacteer VLAB. We passen graag het standaardpakket aan, aan de specifieke noden van je werkvloer (zonder meerkost) of maken een nieuw pakket op maat (meerkost te bepalen in samenspraak). Contacteer VLAB om opleidingen aan te vragen voor doelgroep of monitoren (bij sectoraal aanbod moet er ook contact opgenomen worden met VIVO). Intekenen op het open aanbod kan bij VIVO maar dit moet ten laatste 6 weken op voorhand. In deze brochure duiden we specifieke informatie voor inschrijving aan met kaders: grijze kaders voor algemene informatie en groene kaders voor de open opleidingen dit najaar. U vindt een prijslijst achteraan de brochure. Alle in deze opleidingsbrochure genoemde opleidingen komen in aanmerking voor educatief verlof indien er minimaal 32 uur (4 lesdagen) gevolgd wordt. Contactgegevens: VLAB tel. 016/ mail: VIVO tel. 02/ mail: Pagina 1

4 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel Er is mogelijkheid tot Basismodule voor monitoren (open aanbod of op aanvraag) Verdiepingsmodules in open aanbod Verdiepingsmodules in company Elke opleiding start in de regel om 9.00 uur en duurt tot uur tijdens weekdagen. Op vraag kan hiervan afgeweken worden. Kwaliteitsspel (gebruikt in basisopleiding en doorgroeiopleiding) Pagina 2

5 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering VLAB i.s.m. Hera Management Consulting, Jan Somers en Inverde (5 dagen) Tijdens deze opleiding krijgen monitoren zicht op de ruimere context van hun job. We maken kennis met de sector van de sociale economie. Het competentieprofiel van een monitor wordt besproken, net als de persoonlijke invulling en de verwachtingen ten aanzien van dit competentieprofiel. Het beroep monitor en de sector beschutte werkplaats wordt gesitueerd in de huidige maatschappij. De doelgroepmedewerkers van beschutte werkplaatsen en hun problematieken komen aan bod. Verder staat ook leidinggeven, motiveren en efficiënt communiceren op het programma. Twee dagen van deze opleiding worden gegeven door productie-experten Karina Ramaekers of Jan Somers. Tijdens deze twee dagen wordt er stilgestaan bij het productieproces binnen een werkplaats en hoe deze geoptimaliseerd kan worden. De opleiding monitoren groenzorg wordt in de winterperiode georganiseerd. Dezelfde thema s komen aan bod, maar het thema productie wordt vervangen door veilig werken langs de baan. Hiervoor wordt samengewerkt met Inverde. Zij belichten zowel de theoretische als de praktische kant van veilig werken langs de weg. Tijdens de opleiding worden twee bezoeken aan beschutte werkplaatsen gebracht. Gebruikte methodieken: inhoudelijke toelichting, cases, uitwisselen van ervaringen, reflectie, leerbezoeken aan twee werkplaatsen. Basisopleiding monitoren groenzorg Plaats, data en uren: vrij 16/1, vrij 23/1, vrij 30/1, vrij 6/2, vrij 13/2 ism met In Verde Basisopleiding voor monitoren Plaats, data en uren: ma 19/1, ma 26/1, ma 2/2, ma 9/2 en ma 2/3 19/2 OptimaT, 26/1 Arcotec, ism HMC di 17/2, di 24/2, di 3/3, di 10/3 en di 17/3 17/2 en 24/2 Entiris Mechelen, ism Jan Somers do 19/2, do 26/2, do 5/3, do 12/3 en do 19/3 19/2 en 26/2 BEWEL Hasselt, ism HMC di 15/9, di 22/9, di 13/10, die 20/10 en di 27/10 - di 15/9 Gandae Gent en 22/9 Zonnehoeve Eke, ism HMC di 10/11, di 17/11, d 24/11, 1/12 en di 8/12 - di 10/11 en 17/11 De Brug, i.s.m. Jan Somers Aantal deelnemers: min. 11 max. 15 Pagina 3

6 Verdiepingsmodules in open aanbod Bij de verdiepingsmodules wordt er dieper ingegaan op enkele centrale thema s van de sector. Doelgroepwerknemers in beschutte werkplaatsen VLAB i.s.m. ervaringsdeskundigen (2 dagen) In deze opleiding wordt telkens een halve dag gewerkt rond: Personen met ADHD Personen met autisme Personen met psychische problemen Personen uit multiprobleemgezinnen Over welke problematieken gaat het hier? Wat zijn de gevolgen op de werkplaats? Wat zijn tips om deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden op de werkvloer? Professionele sprekers en ervaringsdeskundigen lichten deze thema s toe. Bij een In Company -aanvraag kan er een andere inhoud bepaald worden in onderling overleg. Plaats en data: di 5/5 en di 12/5 Gandae Gent di 24/11 en di 1/12 MIVAS Lier Coachen van en leidinggeven aan doelgroepwerknemers VLAB (2 dagen) Leidinggeven kan je op verschillende manieren doen. Je kan verschillende stijlen hanteren, afhankelijk van de situatie en de personen. Meer nog dan bij anderen, is het bij onze doelgroepwerknemers belangrijk om oog te hebben voor elk individu met zijn of haar mogelijkheden en capaciteiten. Het begeleiden van werknemers naar een optimale ontwikkeling en een beter functioneren, dat is de essentie van coachen. Een aantal kenmerken en inzichten met betrekking tot coaching, worden onder de loep genomen: Uitgangspunten van een coachende aanpak Hoe leren mensen? Welke vaardigheden moet een coach ontwikkelen (communicatieve vaardigheden, geven van feedback, )? Plaats en data: do 5/2 en do 12/2 AMAB Asse do 22/10 en do 29/10 Entiris Mechelen Pagina 4

7 Conflicthantering VLAB (2 dagen) Als start van de opleiding worden de vijf hanteringsstijlen van conflicthantering uit de doeken gedaan. Daarna gaan we deze concreet linken aan werksituaties en bespreken we wanneer en waarom welke stijl het best gebruikt wordt? Maar we gaan verder dan de theorie! Het is de bedoeling dat de deelnemers een of enkele conflictcases meebrengen naar de opleiding waarna ze uitgebreid gezamenlijk besproken worden. Samen wordt gekeken hoe ze opgelost kunnen worden en hoe dergelijke conflicten in de toekomst eventueel vermeden kunnen worden. De opleiding wordt op een interactieve manier gebracht waarbij veel ruimte is om te oefenen. Het thema conflictbemiddeling komt ook aan bod. We sluiten deze tweedaagse opleiding af met informatie over omgaan met pesten en agressie op het werk en de regelgeving hierrond. Plaats en data: di 19/5 en di 26/5 Entiris Diest di 6/10 en 13/10 Amival Turnhout Workshop Heldere omgang VLAB i.s.m. Jan Somers (1 dag) Werken in de sociale economie brengt ook uitdagingen mee op vlak van grenzen bewaken, deontologie en het hanteren van machtsverhouding. We staan stil bij enkele ethische vragen: Een doelgroepmedewerker wil bijklussen bij een monitor thuis Een doelgroepwerknemer wil vriend worden via Facebook Hoe gaan monitoren met deze situaties om? Tijdens een interactieve workshop rond Heldere omgang laten we monitoren, verantwoordelijken en medewerkers van personeelsdiensten en sociale diensten binnen de sector ontdekken hoe intern rond deze uitdagingen kan gewerkt worden. Plaats en data: woe 4/2 Arcotec Brugge Do 4/6 AMAB Asse Pagina 5

8 Verder op weg naar persoonlijke groei als monitor VLAB i.s.m. Jan Somers (1 dag) Je zoekt natuurlijk werk dat goed past bij je voorkeuren en stijl van werken. Maar hoe goed ken je jezelf eigenlijk? En hoe goed weten andere mensen in jouw organisatie wat jou beweegt en hoe jouw ideale werkomgeving eruit ziet? De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) wordt als instrument gebruikt om meer duidelijkheid over je persoonlijke voorkeuren te krijgen. Het eigen groeitraject van de monitoren staat in deze opleiding centraal. Via interactieve werkvormen worden deelnemers geprikkeld om op zoek te gaan naar zelfkennis. Voor iedereen die zichzelf en zijn relatie(s) met zijn omgeving beter wil leren begrijpen: een absolute eyeopener! Plaats en data: woe 11/3 De Brug Mortsel do 7/5 OptimaT Lichtervelde Werkplaatsorganisatie VLAB i.s.m. Jan Somers (2 dagen) 'Een goede organisatie voor goede resultaten' is voor elke monitor een uitdaging. Vertrekkend vanuit een competentieprofiel rond het luik 'organiseren van het werk' maken de deelnemende monitoren een zelfinschatting. Vervolgens werken we op een coachende manier aan het verhogen van inzichten op vlak van productiviteit, efficiëntie, orde en netheid, bottlenecks,... De deelnemers leren elkaar te coachen bij de bespreking van de realiteit die elke monitor inbrengt tijdens deze module. Plaats en data: di 3/2 en die 10/2 Zonnehoeve Eke di 2/6 en di 9/6 Entiris Diest Pagina 6

9 Introductie Dienst Sociaal Beleid VLAB i.s.m. diverse partners (4 dagen) Werken op een dienst sociaal beleid of een personeelsdienst in een beschutte werkplaats: een boeiende job met veel facetten! Met deze opleiding willen we mensen wapenen om de uitdagingen, die deze job biedt, elke dag opnieuw aan te gaan. Volgende thema s komen aan bod: Profiel van beschutte tewerkstelling en plaats binnen de sociale economie De toeleidingsprocedure via VDAB Doelgroep van de BW: wie komt in aanmerking? Ontwikkelingen in de sector: Maatwerk Kwaliteitswijzer Het collectief overleg, op organisatie- en sectorniveau Het spanningsveld tussen de BW als sociale organisatie versus bedrijf; de meerwaarde van de dienst sociaal beleid / personeelsdienst voor de BW; taakafbakening en doorverwijsfunctie. Het inkomen van de werknemers: loon, tegemoetkomingen, uitkeringen Opvolging van werknemers: POP, evaluatie, opleiding, Mensen met ervaring en kennis van zaken zullen deze thema s verduidelijken en inspelen op concrete vragen van de deelnemers. Deze opleiding wordt mogelijk in het najaar 2015 georganiseerd indien voldoende interesse. Graag een seintje indien u wil deelnemen! Pagina 7

10 Verdiepingsmodules in company De in company verdiepingsmodules worden op aanvraag georganiseerd het hele jaar door. De data en locatie worden vastgelegd in overleg tussen de werkplaats en de lesgever. Met deze formule beogen we een maximale afstemming van de opleiding op de concrete praktijk (werkwijze, gebruikte instrumenten, interne afspraken) van de werkplaats. Een opleiding is zo een stimulans voor een verbeterde en/of meer uniforme aanpak op de werkvloer. Om een grotere groep monitoren te garanderen, kan eenzelfde aanvraag op maat ook vanuit verschillende werkplaatsen gesteld worden. Gesprekken voeren en vaardig evalueren met de doelgroep VLAB (1 of 2 dagen) In de werkplaats van vandaag staat ontwikkeling van de organisatie en de werknemers centraal. Monitoren spelen hier een belangrijke rol in. Deze opleiding heeft als doel met monitoren aan de slag te gaan rond gesprekken voeren en vaardig evalueren. Op de eerste dag worden trends in de sector (maatwerk, POP) kort besproken. Nadien staan we stil bij het belang van gesprekken met de doelgroepmedewerkers. We bespreken de verschillende vormen van gesprekken (evaluatie, functionering, formeel, informeel) en hun aandachtspunten. De deelnemers worden goed voorbereid over hoe ze het gesprek kunnen aankondigen, hoe en in welke context ze een gesprek kunnen voeren en hoe ze vaardig een gesprek kunnen voeren en afronden. Thema s die aan bod komen zijn: actief luisteren, feedback geven en het overbrengen van moeilijke boodschappen. Vaardig evalueren bestaat niet zonder vaardig observeren. Tijdens de tweede dag staan we stil bij observatie en mogelijke observatiefouten. We besteden ook voldoende aandacht aan hoe we tijdens een gesprek rekening kunnen houden met bepaalde problematieken (mentale beperking, ADHD, autisme, psychische problemen). Tijdens beide opleidingsdagen is er voldoende afwisseling tussen theorie en praktijkoefeningen. Deze opleiding is een goede aanvulling op de POP opleiding die gegeven wordt door Ad Forum. Plaats, data en uren: De opleiding is op maat van de werkplaats. Er is een voorbereidend gesprek in de beschutte werkplaats met de lesgever. Aantal deelnemers: min. 9 max. 15 (in onderling overleg te bepalen) Pagina 8

11 Ergonomie VLAB i.s.m. Huget Désiron (1 dag) In deze opleiding staat het inschatten van handelingsmogelijkheden van de persoon centraal. Wat kan deze persoon? Wat is zijn motivatie en attitude? Hoe kunnen we de arbeidsbelasting optimaal aanpassen aan de werknemer? Hierbij komen de principes van ergonomie aan bod: fysieke ergonomie, mentale ergonomie, organisatie-ergonomie. Telkens eerst de theorie, met daarna de koppeling naar de realiteit. De deelnemers kunnen na de cursus knelpunten bij hun werkposten herkennen en verbeteringsvoorstellen doen aan de productieverantwoordelijken. Deze opleiding is intern en op maat, wat betekent dat er samen met de lesgever in de werkplaats kan gezocht worden naar mogelijke verbeteringen. Plaats, data en uren: De opleiding is op maat van de werkplaats. De lesgever neemt telefonisch contact voor overleg over het programma, deelnemers en tijdstip. Aantal deelnemers: min. 9 max. 15 Veiligheid VLAB i.s.m. Tony Devolder (Provinciaal VeiligheidsInstituut Antwerpen) (1 dag) Veilig werken is een belangrijk aspect binnen de taak van de monitor. Het houdt meer in dan het toepassen van een aantal regels. Veilig werken moet een basishouding zijn die doorheen alle activiteiten zichtbaar is. Het belang van de voorbeeldfunctie die een leidinggevende hierin heeft, mag zeker niet onderschat worden. Daarnaast wordt in deze opleiding aandacht besteed aan gevaarlijke situaties (werken met machines, gevaarlijke producten,...) en risico's op arbeidsongevallen. De wetgeving Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk komt aan bod, en de aansprakelijkheid wordt bekeken. Ook het kritisch bekijken van een praktijksituatie maakt onderdeel uit van deze opleiding. Plaats, data en uren: De opleiding is op maat van de werkplaats. De lesgever neemt telefonisch contact voor overleg over het programma, deelnemers en tijdstip. Aantal deelnemers: min. 9 max. 15 Pagina 9

12 Aanbod voor doelgroepwerknemers Deze opleidingen zijn gericht op doelgroepwerknemers van de beschutte werkplaatsen. Er wordt rekening gehouden met diverse problematieken: we spitsen ons specifiek toe op werknemers met lichte tot matige mentale beperkingen, een verminderde (of geen) leesvaardigheid maar ook op mensen met stoornissen op vlak van communicatie en/of gedrag. Er wordt leesmateriaal voorzien voor wie wil, er wordt expliciet bij vermeld dat dit slechts één van de vele vormen is om kennis op te doen. In sommige van de thema s is leesvaardigheid inherent aan de competentie (denk aan een budgetboekje bijhouden), dit staat bij de thematitels aangeduid. Er hoeft niet nagedacht te worden over vaardigheden bij inschrijving maar het aantal dienstjaren en de opgedane competenties zijn wel een belangrijke factor. We gebruiken daarom enkele aanduidingen die het gewenste ervaringsniveau weergeven. Legende: Gericht op nieuwe werknemers als introductie in werkplaats. Gericht op mensen die al kennis van de werkvloer hebben. Gericht op functieverbreding: Doorgroeimogelijkheid! Leesvaardigheid is belangrijk Er is mogelijkheid tot Werk-en werknemer en specifieke opleidingen Aanbod op maat Pagina 10

13 Werk en werknemer Elke werkplaats stelt zelf een programma samen. Om dit makkelijk te kunnen doen staat er bij elk thema een tijdsbestek. Elke lesdag bestaat uit 2 dagdelen (=8 lesuren). Een werk en werknemer-opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof wanneer ze 8 dagdelen (= 32 uur) bedraagt. Dit recht blijft behouden als er meer dagdelen aangevraagd worden. Een kortere opleiding kan ook aangevraagd worden, maar daarbij is geen recht op educatief verlof. In de werk en werknemer -opleidingen van VLAB zijn situationele tools opgenomen. Het betreft beeldmateriaal van concrete situaties op de werkvloer van beschutte werkplaatsen. Door te werken met herkenbare situaties op de werkvloer, worden competenties makkelijker bespreekbaar. Het materiaal is zeer bruikbaar voor mensen die minder lees- of schrijfvaardig zijn. Voor de opleidingen voor doelgroepwerknemers kan je inschrijven ofwel bij VIVO (sectoraal vormingsaanbod) ofwel door contact op te nemen met VLAB. De inhoud kies je uit onderstaande thema s met een minimum van 1 dagdeel (4u) en een maximum van 30 dagdelen (120u) binnen het jaar na de eerste opleidingsdag. De opleiding gaat door in de aanvragende beschutte werkplaats. Indien dit onmogelijk is, dan kan er samen gezocht worden naar een alternatieve locatie. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 Aanpassing: communiceren via computer Pagina 11

14 Thema s: Grenzen stellen! (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) In deze opleiding staan pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag centraal: discriminatie, racisme, roddelen en ongewenste intimiteiten, De deelnemers leren het verschil kennen tussen pesten en plagen, verwerven inzicht in hoe een pestproblematiek ontstaat en welke de gevolgen kunnen zijn. De deelnemers leren aanvoelen waar hun grens ligt en hoe ze op een respectvolle manier voor zichzelf en anderen kunnen opkomen. Grenzen stellen in het digitale tijdperk (1 dagdeel = 4 uur) In deze opleiding wordt aandacht besteed aan grensoverschrijdend gedrag in de digitale wereld. Hoe trek ik mijn grenzen op het internet? Wat met cyberpesten, stalking,? Hoe ga ik om met Facebook? Er wordt ook ingegaan op mogelijke gevaren van het internet (phishing, spyware, virussen, ). Aan de hand van een educatief spel wordt het onlinegedrag van een (fictieve) persoon nagebootst en wordt stil gestaan bij de beslissingen die moeten genomen worden i.v.m. internetgebruik. Deze opleiding kan enkel gevolgd worden aanvullend op de opleiding Grenzen stellen Agressie: laat je bom niet barsten! (1 dagdeel = 4 uur) Het is normaal dat er binnen een organisatie wel eens conflicten zijn. Conflicten merken we vaak pas op bij een ruzie of bij ander grensoverschrijdend gedrag. Vaak blijven conflicten echter een hele tijd verborgen tot de bom barst. Onder agressie verstaan we zowel lichamelijk als psychisch geweld (zoals pesten, seksuele intimidatie, schelden, ). De deelnemers leren signalen herkennen bij zichzelf en bij anderen. Zij leren ook hoe agressie ontstaat, wat agressie eigenlijk is en welke de effecten zijn van agressief gedrag. Door middel van een aantal technieken leren de deelnemers hoe ze hun agressie beter kunnen beheersen. Pagina 12

15 Zorg voor kwaliteit (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) r) Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar de invulling van kwaliteit. De centrale rol van de klant wordt duidelijk gemaakt door op twee manieren naar kwaliteit te kijken: enerzijds wat willen wij als klant? en anderzijds wat willen onze klanten (van de BW) van ons? Daarnaast bespreken we wat een kwaliteitsvol product is en welke rol we hierin kunnen spelen. De besproken principes worden toegepast op de eigen werksituatie Veiligheid (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) We vertrekken vanuit de vraag naar mogelijke oorzaken van arbeidsongevallen en hoe deze kunnen voorkomen worden. We gaan na wie welke taken rond veiligheid op zich neemt (preventieadviseur, CPBW, ). De procedures en instructies in verband met veiligheid worden besproken aan de hand van pictogrammen. Het belang van orde en netheid, werkkledij en beschermingsmiddelen en een goede werkhouding komen aan bod. Ook het veilig werken met machines wordt besproken. Om echt op maat te werken wordt aan de preventieadviseur van de betrokken BW gevraagd om een rondleiding te geven aan de deelnemers. Zorgen voor jezelf (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) Als we over zorgen voor jezelf praten, hebben we het niet alleen over de verzorging van ons eigen lichaam. Ook in huis en op het werk is hygiëne belangrijk. Over hygiëne praten is niet altijd eenvoudig, daarom gebruiken we concreet materiaal (situationele tools) om enkele moeilijke situaties bespreekbaar te maken. Het belang van hygiëne en tips hoe eraan te werken worden behandeld met nadruk op interactieve werkvormen. Gezonde voeding (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) Wat en hoe we eten heeft een grote invloed op ons welzijn. We baseren ons op de actieve voedingsdriehoek en bekijken hoe we een gezond eetpatroon kunnen opbouwen. Verder kunnen ook hygiëne in de keuken, het bewaren van voedsel, prijsbewust kopen, een gezond lunchpakket en gezond koken voor 1 of 2 personen aan bod komen. In deze opleiding is het educatief spel van TIEVO, VIGEZ en Het Grote Plein opgenomen. Pagina 13

16 Werk, loon en sociale zekerheid (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) In deze sessie gaan we in op de rechten en plichten van werknemers. Het arbeidscontract, het arbeidsreglement en de loonfiche worden besproken. De sociale zekerheid wordt verduidelijkt en we gaan na met welke administratie een werknemer geconfronteerd wordt. Om de opleiding zo maatgericht mogelijk te maken, wordt de medewerking van de personeelsdienst of de sociale dienst gevraagd. Omgaan met papieren (1 dagdeel = 4 uur) Een volle brievenbus? Help! In deze opleiding maken we onderscheid tussen belangrijke (vb. factuur) en onbelangrijke (vb. reclame) papieren. De belangrijke post komt centraal te staan. Deelnemers oefenen in het lezen van documenten: Waar staat de belangrijkste informatie? Wat met de kleine lettertjes? Zij ontvangen tips rond het bewaren van documenten en rond wie hen kan helpen met allerhande papieren. We verdiepen ons in overschrijvingsformulieren, afschriften en bewaartermijnen van bepaalde documenten. Ten slotte wordt aan de deelnemers verduidelijkt hoe ze om hulp kunnen vragen en bij welke instanties ze hiervoor terecht kunnen (vb. OCMW, bank, sociale dienst, familieleden, ) Het is sterk aanbevolen dat deelnemers aan deze cursus kunnen lezen en schrijven. Omgaan met stress (1 dagdeel = 4 uur) In deze opleiding denken we samen met de deelnemers na over stress. We spreken over gezonde en ongezonde stress. We staan stil bij de oorzaken, de signalen en de gevolgen van stress. Ook stress op het werk komt aan bod. Er worden tips meegeven om met stress om te gaan en stress te vermijden. Budgetteren kan je leren (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) In deze sessie wordt besproken op welke manieren de deelnemers met geld omgaan. Rondkomen met je inkomen, de bank (bankverrichtingen, bankrekening, risico s, ), verzekeringen en reclame, komen aan bod. De opleiding wordt concreet en visueel gemaakt via een ludiek educatief spel waarin deelnemers de gevolgen van misleidende reclame, verborgen kosten en impulsaankopen ondervinden. Pagina 14

17 Zeg wat je denkt (2 dagdelen = 8uur) In deze opleiding staan we stil bij enkele belangrijke sociale vaardigheden. We vertrekken vanuit het belang van lichaamstaal en de eerste indruk. De deelnemers leren hoe ze een gesprek kunnen voeren en hoe ze op een assertieve manier op kunnen komen voor hun mening. Daarnaast wordt het verschil tussen kritiek en opbouwende feedback uitgelegd. Een heel breed thema met de mogelijkheid accenten uit de eigen werkcontext aan bod te brengen. Werken met wilskracht (2 dagdelen = 8 uur) In een werkplaats werken we met heel wat collega s samen aan verschillende taken. Dit is niet altijd evident. Door ons gedisciplineerd op te stellen en door instructies te volgen brengen we deze taken tot een goed einde. Daarnaast moet je natuurlijk bereid zijn om met iedereen samen te werken. Een collegiale houding maakt van jou een fijne collega. Tijdens deze opleiding staan we stil bij de arbeidsattitudes collegialiteit, samenwerken, discipline en instructies opvolgen. Alcohol- en drugpreventie (1 dagdeel = 4 uur) Er is niet mis met af en toe een glaasje te drinken. Maar wat als mensen geen maat kunnen houden? Alcohol is een sluipend gevaar doordat het zo makkelijk verkrijgbaar en maatschappelijk aanvaard is. Drugsgebruik is vaak minder zichtbaar, maar het risico op verslaving is daar zeker ook sterk aanwezig. We bespreken de meest voorkomende legale en illegale drugs, en staan stil bij de gevolgen van alcohol en druggebruik, zowel bij je thuis als op het werk. We zoeken uit welke stappen we kunnen zetten om te stoppen. Milieubewust wonen en werken (1 tot 2 dagdelen = 4 of 8 uur) Milieuproblematiek is de laatste jaren een belangrijk topic. Dagelijks worden we geconfronteerd met slogans, nieuwsbulletins, rapporten en affiches omtrent milieu. Er wordt gesproken over milieuschade en zelfs -rampen. Om onze planeet te beschermen moeten we deze problematiek aanpakken. Het is belangrijk dat de mens sorteert, uitlaatgassen vermindert, zuinig omgaat met water en energie... We leggen uit hoe je het best afval kan sorteren, wat je kan doen aan de luchtvervuiling en hoe je kan besparen op water en energie. Dit allemaal aan de hand van praktische tips. Pagina 15

18 Omgaan met verandering: Alles wordt anders Wat nu? (1 tot 2 dagdelen = 4 of 8 uur) De wereld is steeds in verandering en zo ook de werkplaats. Goede verandering hoort met gejuich onthaald te worden, maar vaker klinkt er gemor. Vroeger was alles beter, Het ging nu toch ook goed, Dit is niet mijn beslissing, Aan de slag dan met verandering! We belichten de voordelen van verandering en vragen ons samen af waar dat gevoel, Verandering is niet leuk, vandaan komt. Aan de hand van concrete cases wordt nagedacht over hoe verandering ook positief kan zijn en dat angst, hoewel normaal, vaak ongegrond is. Samenwerking met bibliotheek ikv opleiding einde loopbaan Pagina 16

19 Specifieke opleidingen Ken jezelf : het bevorderen van zelfevaluatie (5-daagse) In deze opleiding willen we het zelfinzicht van de deelnemers met betrekking tot hun competenties, persoonlijkheidskenmerken, karakter, vergroten. De deelnemers leren het eigen zelfbeeld te bevragen, omgaan met feedback en werken aan werkpunten. Dit alles met het oog op een zo goed mogelijk functioneren in de werksituatie. Om resultaat te bereiken, is het belangrijk dat de begeleidende monitoren het proces van zelfevaluatie opvolgen. In deze opleiding zijn dan ook 2 halve dagen voorzien waarin zij wegwijs gemaakt worden in het werken met het systeem van zelfevaluatie. Deze 5-daagse opleiding gaat door in de beschutte werkplaats en heeft een erkenning voor educatief verlof. Voor de doelgroepmedewerkers zijn er drie dagen cursus voorzien en twee opvolgingsdagen. Tijdens deze opvolgingsdagen richten we ons telkens een halve dag naar de begeleidende monitoren en een halve dag naar de werknemers. Aantal deelnemers: min. 6 max. 12 Je start beter met een peter of meter (4-daagse) In deze 4-daagse opleiding worden doelgroepwerknemers met enige ervaring opgeleid om hun (nieuwe) collega s te ondersteunen op de werkplaats. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om deze collega s te onthalen en wegwijs te maken op de werkplaats. Tijdens de opleiding wordt nagegaan welke noden nieuwe werknemers kunnen hebben en hoe ze hierop kunnen inspelen. De sociale vaardigheden van de peters en meters worden getraind via rollenspelen en cases. De opleiding wordt concreet, op maat en in samenspraak met de BW ingevuld en er wordt een eventuele coach onder de monitoren/sociale dienst aangeduid waar de peters en meters kunnen op terugvallen tijdens het uitproberen van hun nieuwe taak. De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats en heeft een erkenning voor educatief verlof. De voorbereiding van de opleiding gebeurt in samenwerking met de werkplaats. Aantal deelnemers: min. 6 max. 12 Pagina 17

20 Einde loopbaan in zicht (4-daagse) Samen met de doelgroepwerknemers gaan we na welke veranderingen (financieel, sociaal, lichamelijk, ) ouder worden en op pensioen gaan met zich meebrengen en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. We vertrekken vanuit de concrete situatie van de deelnemers en de vragen die zij hebben bij het ouder worden, het afbouwen van hun loopbaan en het op pensioen gaan. Samen met hen gaan we op zoek naar antwoorden. Hierbij richten we ons op de plaatselijke situatie wat betreft het aanbod voor senioren. De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats. Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 Doorgroeiopleiding voor medewerkers in de BW (4-daagse) Deze opleiding op maat biedt de mogelijkheid om werknemers, die beperkte leidinggevende verantwoordelijkheid aankunnen, te laten doorgroeien. Een grondige voorbespreking met directie/personeelsdienst is belangrijk! Op basis van het functieprofiel gaan we na over welke competenties de deelnemer moet beschikken om de nieuwe functie op te nemen. Zowel competenties in het omgaan met mensen als in het begeleiden van het productieproces kunnen aan bod komen. De verschillende competenties worden besproken en ingeoefend aan de hand van concrete situaties, aangebracht door de deelnemers. Tussen de opleidingsdagen krijgen de deelnemers opdrachten. Het is een meerwaarde als de werkplaats een coach voorziet om de deelnemers tijdens en na de opleiding te begeleiden. De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats. Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. De voorbereiding van de opleiding gebeurt in samenwerking met de werkplaats. Aantal deelnemers: min. 6 max. 12 Pagina 18

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN 2 Leren is voedsel voor het brein (Cicero) Wellicht moeten we je niet meer overtuigen van het belang van vorming, training en opleiding (VTO). Meer dan ooit hebben

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie