OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met

2 INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven willen we het komende jaar of op langere termijn via opleiding realiseren? Bijvoorbeeld: Persoonlijke ontwikkeling in een verhoogde versnelling brengen Prestaties een extra duw geven Competenties ontwikkelen Medewerkers ondersteunen bij de dagelijkse uitdagingen Een gezonde en veilige werkcultuur realiseren Teams ondersteunen in hun evolutie. Samen creatief en gedurfd hieraan een SMART 1 -invulling geven is de boodschap. Hoe deze doelen realiseren? Kies een passende leeroplossing. Enkele tips: Communiceer duidelijk over leerdoelen en verwachtingen met de deelnemers. Betrek ook steeds het begeleidend personeel. Informeer hen tijdig over data en uren. Bespreek het programma van de opleiding en bekijk de eventuele opvolging om meer resultaat te verzekeren. Stem de inhoud en methode van een cursus steeds af met de lesgever. Houd rekening met de verschillen in leerstijlen van de werknemers. Durf breder kijken dan klassieke opleiding. Zet ook andere leervormen in. Zorg voor een goede omkadering van een leeractiviteit (voldoende tijd, goede en bereikbare accommodatie, ) Meer weten? Ontdek andere tips en info op 1 SMART staat voor Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch - Tijdsgebonden

3 Voorwoord Beste, Het najaar luidt zoals steeds de voorbereidingen voor het komende jaar in. Ben jij ook al bezig met het inplannen van de opleidingen voor je medewerkers? Laat deze brochure je hierbij helpen. Het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen besliste om in 2015 dezelfde opleidingen aan te bieden als in Vernieuwing van het aanbod is ingepland voor Dit geeft werkplaatsen de kans om hun werking af te stemmen op het maatwerkdecreet en biedt aan het Vormingsfonds de mogelijkheid om een lange termijn strategie en werkwijze af te spreken rond de toekomstige programmatie in deze nieuwe context. In deze brochure vind je een overzicht van het ondertussen welbekend sectoraal opleidingsaanbod. Naast het open aanbod voor omkadering tref je vooral veel thema s die in company kunnen doorgaan. Een unieke troef! Het laat toe om de invulling van een cursus af te stemmen op de concrete leervragen, eigen aan de werkplaats of aan een bepaalde groep. Het is ook mogelijk om opleidingen in een samenwerkingsverband van verschillende werkplaatsen te organiseren. We spreken dan van intercompany opleidingen. De effectieve kostprijs van deze opleiding wordt verdeeld volgens het aantal deelnemers uit de betrokken werkplaatsen. Voor de praktische opvolging van de opleiding vragen we wel om één contactpersoon op te geven. Voordelen van een intercompany opleiding in je regio zijn: Besparing op reistijd en reiskosten Kansen om contacten met vakgenoten in de regio op te bouwen Zoek je een meer uitgebreide toelichting bij de cursussen? Neem dan zeker een kijkje op de website aanbod per sector beschutte werkplaatsen. Of contacteer ons via 02/ of Het Vormingsfonds wenst alle deelnemers aan de opleidingen veel succes en leerplezier! Wij staan steeds open voor elke suggestie ter verbetering van het opleidingsaanbod voor onze doelgroepen. 3

4 Inhoudstafel Investeren in opleiding Voorwoord 1. AANBOD VOOR DOELGROEPMEDEWERKERS Werk en werknemer p. 6 Alcohol- en drugpreventie p. 8 Rugsparend werken p. 9 Meer bewegen doet me goed! p. 9 Laten we het eens hebben over seksualiteit en relaties p. 10 Milieubewust wonen en werken p. 10 Omgaan met verandering p. 11 Ken jezelf : het bevorderen van zelfevaluatie p. 12 Basiscomputercursus: Computer? OK? Iets voor mij? p. 12 Mobiel & veilig in het verkeer! p. 13 Werken in team basis p. 14 Werken in team vervolgopleiding p. 14 Je start beter met een peter of meter p. 15 Ouder worden en werken p. 16 Doorgroeiopleiding voor medewerkers in de BW p. 17 Veilig werken langs de weg p. 17 Nederlands op de werkvloer p. 18 Gebarentaal en omgaan met dove collega s p AANBOD VOOR MONITOREN EN OMKADERINGSPERSONEEL Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering in open aanbod p. 20 Verdiepingsmodules in open aanbod p. 21 Doelgroepwerknemers in beschutte werkplaatsen p. 21 Coachen en leidinggeven aan doelgroepwerknemers p. 21 Conflicthantering p. 22 Workshop Heldere omgang p. 22 Verder op weg in persoonlijke groei als monitor p. 23 Werkplaatsorganisatie p. 23 Verdiepingsmodules in company p. 24 Evalueren van doelgroepmedewerkers en formele gesprekken met doelgroepmedewerkers p. 24 Ergonomie p. 26 Veiligheid p. 26 4

5 3. PRAKTISCHE INFORMATIE Inschrijvingsdatum p. 27 Inschrijvingsformulieren p. 27 Wachtlijst p. 28 Annulering p. 28 Afwezigheid p. 28 Betalen p. 28 Locatie p. 28 Betaald educatief verlof p. 28 Tolk p. 29 Meer informatie p RUIMER AANBOD VOOR DE SECTOR Subsidiëring van opleidingen p. 30 Gratis HR-vormingsaanbod p. 30 Deeltijds leren / deeltijds werken p. 30 VIA vorming hogerop p. 30 Websites p VORMINGSFONDS BESCHUTTE WERKPLAATSEN Voorstelling Vormingsfonds p. 31 5

6 1. AANBOD VOOR DOELGROEPMEDEWERKERS Werk en werknemer Elke werkplaats kan zelf een programma samenstellen. Om dit makkelijk te kunnen doen staat er bij elk thema een tijdsbestek. De opleiding kan bestaan uit 1 module of uit een combinatie van meerdere modules met een maximum van 8 dagdelen. Het is ook mogelijk om dezelfde module door verschillende groepen te laten volgen. Een werk en werknemer-opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof wanneer ze 8 dagdelen (= 32 uur) bedraagt. Een kortere opleiding kan ook aangevraagd worden maar geeft geen recht op educatief verlof. Optie 1: door VLAB Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof wanneer ze 8 dagdelen (= 32 uur) bedraagt. In de werk en werknemer-opleidingen van VLAB zijn situationele tools opgenomen. Het betreft beeldmateriaal van concrete situaties op de werkvloer van beschutte werkplaatsen. Door te werken met herkenbare situaties op de werkvloer, worden competenties makkelijker bespreekbaar. Het materiaal is zeer bruikbaar voor mensen die minder lees- of schrijfvaardig zijn. Mogelijke modules: 1. Grenzen stellen (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) 2. Grenzen stellen in het digitale tijdperk (1 dagdeel = 4 uur) Agressie: laat je bom niet barsten! (1 dagdeel = 4 uur) 4. Zorg voor kwaliteit (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 5. Veiligheid (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 6. Zorgen voor jezelf (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 7. Gezonde voeding (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 8. Werk, loon en sociale zekerheid (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 9. Omgaan met papieren (1 dagdeel = 4 uur) 10. Omgaan met stress (1 dagdeel = 4 uur) 11. Budgetteren kan je leren (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 12. Communiceren kan je leren (2 dagdelen = 8 uur) 13. Werken met wilskracht (2 dagdelen = 8 uur) Ook andere thema s van VLAB kunnen met bovenstaande gecombineerd worden in één opleiding: alcohol- en drugpreventie milieubewust wonen en werken omgaan met verandering: alles wordt anders wat nu? (zie verder in de brochure) 6

7 Plaats, data en uren: Elke werkplaats stelt zelf een programma samen. Geef bij inschrijving op met welke opleidingsverstrekker je wenst samen te werken + voor welke modules + in welke periode bij voorkeur. De opleidingsverstrekker neemt contact op voor data en uren. VLAB werkt met volle dagen. De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats zelf of op een andere geschikte locatie, geregeld door de werkplaats. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 Optie 2: door GROEP INTRO Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof wanneer ze 8 dagdelen (= 32 uur) bedraagt. Groep Intro biedt een waaier aan te combineren thema s. Mogelijke modules: 1. Stop pesten! (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 2. Agressie (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 3. Roken? Nee bedankt! (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 4. Zorg voor kwaliteit (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 5. Veiligheid (2 dagdelen = 8 uur) 6. Zorgen voor jezelf (1 tot 3 dagdelen = 4 tot 12 uur) 7. Gezonde voeding (2 dagdelen = 8 uur) 8. Tandverzorging (1 dagdeel=4 uur) 9. EHBO (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 10. Werk, loon en sociale zekerheid (1 dagdeel = 4 uur) 11. Omgaan met papieren (1 dagdeel = 4 uur) 12. Omgaan met stress (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 13. Budgetteren (2 dagdelen = 8 uur) 14. Sociale vaardigheden en arbeidsattitudes (4 tot 6 dagdelen =16 tot 24 uur) 15. Infosessie computer en internet (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) Plaats, data en uren: Elke werkplaats stelt zelf een programma samen. Geef bij inschrijving op met welke opleidingsverstrekker je wenst samen te werken + voor welke modules + in welke periode bij voorkeur. De opleidingsverstrekker neemt contact op voor data en uren. Groep Intro werkt ook met halve dagen. De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats zelf of op een andere geschikte locatie, geregeld door de werkplaats. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 7

8 Alcohol- en drugpreventie Optie 1: Alcohol- en drugpreventie VLAB (1 dagdeel = 4 uur) Er is niet mis met af en toe een glaasje te drinken. Maar wat als mensen geen maat kunnen houden? Alcohol is een sluipend gevaar doordat het zo makkelijk verkrijgbaar en maatschappelijk aanvaard is. Drugsgebruik is vaak minder zichtbaar, maar het risico op verslaving is daar zeker ook sterk aanwezig. We bespreken de meest voorkomende legale en illegale drugs, en staan stil bij de gevolgen van alcohol en druggebruik, zowel bij je thuis als op het werk. We zoeken uit welke stappen we kunnen zetten om te stoppen. Plaats, data en uren: De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats. VLAB neemt contact op voor data en uren. De module maakt deel uit van werk & werknemer en kan gecombineerd worden met andere modules. Als deze module opgenomen is in een geheel van minimum 32u heeft men recht op educatief verlof. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 Optie 2: Alcohol en drugs in de kijker Groep Intro (2 dagdelen = 8 uur) In deze opleiding behandelen we vragen als wat zijn alcohol en drugs?, wat zijn de gevolgen van alcohol- en drugsmisbruik? en Hoeveel is teveel?. We gaan ook in op hulpverlening, zowel voor mensen met een alcohol- of drugsprobleem als voor familieleden en vrienden die een probleem hebben. Plaats, data en uren: De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats. Groep Intro neemt contact op voor data en uren. De module maakt deel uit van werk & werknemer en kan gecombineerd worden met andere modules. Als deze module opgenomen is in een geheel van minimum 32u heeft men recht op educatief verlof. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 8

9 Rugsparend werken Ergoteam Vanaf de leeftijd van 30 jaar heeft 80 % van de bevolking te kampen met spier, pees of botletsels, en in het bijzonder met rugklachten. Deze praktijkgerichte training wil aan de deelnemers niet alleen inzichten en methoden meegeven om rugsparend te werken, maar besteedt eveneens aandacht aan rughygiëne in de activiteiten van het dagelijks leven (sportbeoefening, lopen, liggen, zitten, staan, kantoorwerk,...). Een aanrader dus, niet alleen voor degenen die rugklachten hebben, maar voor een ieder die wil meewerken aan een preventief beleid terzake! Plaats, data en uren: De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats. Ergoteam voorziet in een voorbereidende bijeenkomst met de werkplaats om de inhoud van de opleiding af te stemmen op de werksituatie. Het is aangewezen om het begeleidend personeel (min. 1 persoon) te laten participeren aan de opleiding. Aantal deelnemers: min. 6 max. 10 Meer bewegen doet me goed! De Kei Een hele dag gaan we actief aan de slag. We praten niet alleen over bewegen, we gaan het ook effectief doen. De hoofddoelstelling is het plezier krijgen in en uitgedaagd worden tot meer bewegen. We willen na deze dag een bewegingseffect creëren bij elke deelnemer. Inhoudelijk staan we stil bij het belang van bewegen, gesitueerd binnen de totaliteit van gezond leven. We kijken naar het belang van bewegen voor ons lichaam en voor onze geest. We verkennen onze excuses waarom we te weinig of niet bewegen. We verkennen onze eigen voorkeuren en stimulansen. We komen voor ieder tot een eigen bewegings- en stappenplan waarbij we rekening houden met de eigen voorkeuren, aanleg, mogelijkheden en leeftijd. Hopelijk wordt het een dag waar de deelnemers geregeld eens aan zullen terugdenken en hierdoor gemotiveerd worden en blijven om meer te bewegen! Plaats, data en uren: De opleiding (1 dag) gaat door in de beschutte werkplaats. De Kei neemt contact op voor data en uren. Bij groepen groter dan 11 voldoende ruimte om te werken in 2 kleinere subgroepen en ruimte om ook iets buiten te kunnen doen. Aantal deelnemers: min. 8 max. 20 9

10 Laten we het eens hebben over seksualiteit en relaties De Kei Een opleiding van 2 dagen waarin we werken rond kennis en vaardigheidsaspecten inzake relaties en seksualiteit. We geven deelnemers informatie inzake seksualiteit, lichamelijkheid en SOA s. We staan stil bij verschillende soorten relaties en leren duidelijk onderscheid maken. Wij werken rond communicatieve aspecten binnen verschillende soorten relaties. We oefenen rond het leren inschatten van gepast en ongepast gedrag en het omgaan met moeilijke situaties. We vertrekken vanuit de competenties van de deelnemers, vullen aan waar nodig en gaan samen een boeiend en respectvol traject aan. Plaats, data en uren: De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats. De Kei neemt contact op voor data en uren. Het lokaal dient voldoende veiligheid te bieden aan de groep. Dit is een lokaal dat tijdens de opleiding enkel toegankelijk is voor de groep. Zodoende kunnen gesprekken, nota s op het bord en getoonde afbeeldingen binnen de groep blijven. Aantal deelnemers: min. 6 max. 16 Milieubewust wonen en werken VLAB Milieuproblematiek is de laatste jaren een belangrijke topic. Dagelijks worden we geconfronteerd met slogans, nieuwsbulletins, rapporten en affiches omtrent milieu. Er wordt gesproken van milieuschade en zelfs van -rampen. Om onze planeet te beschermen moeten we deze problematiek aanpakken. Het is belangrijk dat de mens sorteert, uitlaatgassen vermindert, zuinig omgaat met water en energie... Heel concreet leggen we uit hoe je het best afval kan sorteren, wat je kan doen aan de luchtvervuiling en hoe je kan besparen op water en energie. Dit allemaal aan de hand van praktische tips voor thuis en op de werkplaats. Plaats, data en uren: De opleiding (1 tot 2 dagdelen = 4 of 8 uur) gaat door in de beschutte werkplaats. VLAB neemt contact op voor data en uren. De module maakt deel uit van Werk & werknemer en kan gecombineerd worden met andere modules. Als deze module opgenomen is in een geheel van minimum 32u heeft men recht op educatief verlof. Aantal deelnemers: min. 8 max

11 Omgaan met verandering Optie 1: Alles wordt anders Wat nu? - VLAB De wereld is steeds in verandering en zo ook de werkplaats. Goede verandering hoort met gejuich onthaald te worden, maar vaker klinkt er gemor. Vroeger was alles beter., Het ging nu toch ook goed., Dit is niet mijn beslissing., Aan de slag dan met verandering! We belichten de voordelen van verandering en vragen ons samen af waar dat gevoel, Verandering is niet leuk, vandaan komt. Aan de hand van concrete cases wordt nagedacht over hoe verandering ook positief kan zijn en dat angst, hoewel normaal, vaak ongegrond is. Plaats, data en uren: De opleiding (1 tot 2 dagdelen = 4 of 8 uur) gaat door in de beschutte werkplaats. VLAB neemt contact op voor data en uren. De module maakt deel uit van Werk & werknemer en kan gecombineerd worden met andere modules. Als deze module opgenomen is in een geheel van minimum 32u heeft men recht op educatief verlof. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 Optie 2: Veranderingen, change, we worden met zijn allen verondersteld er vlotjes mee om te gaan De Kei Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. Het wordt een boeiende uitdaging om samen met een groepje doelgroepmedewerkers rond veranderingen aan de slag te gaan. We kijken naar en trachten veranderingsprocessen te begrijpen: op de werkvloer, in de woon- en leefomgeving en ook ruimer in de maatschappij. Wat brengen veranderingen teweeg? Onderscheiden van positieve en negatieve stress? Zoeken naar gepaste weerbare manieren van reageren? Hulp en ondersteuning durven vragen? en nog veel meer. Linken leggen naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer en weten op wie men beroep kan doen is een essentieel onderdeel van het vormingsproces. Met de nodige ondersteuning en concrete illustraties, ontstaat er mogelijkheid om samen te reflecteren. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en de reflectievaardigheid van elke deelnemer. Daarom werken we veelvuldig in subgroepen. Plaats, data en uren: De 4-daagse opleiding (8 dagdelen = 32 uur) gaat door in de beschutte werkplaats. Deze vier dagen kunnen gespreid worden over enkele weken zodat met opdrachten en aandachtspunten kan gewerkt worden. De Kei voorziet een voorbereidende bijeenkomst met de werkplaats. Aantal deelnemers: min. 8 max

12 Ken jezelf : het bevorderen van zelfevaluatie VLAB Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. In deze opleiding willen we het zelfinzicht van de deelnemers met betrekking tot hun competenties, persoonlijkheidskenmerken, karakter, vergroten. De deelnemers leren het eigen zelfbeeld te bevragen, omgaan met feedback en aan de slag gaan met werkpunten. Dit alles met het oog op zo goed mogelijk functioneren in de werksituatie. Om resultaat te bereiken, is het belangrijk dat de begeleidende monitoren het proces van zelfevaluatie opvolgen. In deze opleiding zijn dan ook 2 halve dagen voorzien waarin zij wegwijs gemaakt worden in het werken met het systeem van zelfevaluatie. Plaats, data en uren: De 5-daagse opleiding gaat door in de beschutte werkplaats. VLAB neemt contact op voor data en uren. Voor de doelgroepmedewerkers zijn er drie dagen cursus voorzien en twee opvolgingsdagen. Tijdens deze opvolgingsdagen richten we ons telkens een halve dag naar de begeleidende monitoren en een halve dag naar de werknemers. Aantal deelnemers: min. 6 max. 12 Basiscomputercursus: Computer? OK? Iets voor mij? De Kei Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. Dit aanbod van 4 volle dagen is gericht op kennismaking met de computer en verschillende toepassingsmogelijkheden leren kennen. We willen deelnemers laten ervaren of een computer iets voor hen kan betekenen of hen aanspreekt. We oefenen basisvaardigheden met betrekking tot toepassingsmogelijkheden van computer: tekstverwerking, en internet. We staan stil bij digitale gevaren, digitale weerbaarheid en digitale verleidingen. Deze cursus is bedoeld voor werknemers die nog nooit of zelden een computer gebruikt hebben of voor wie beperkt gebruik maakt van de computer (bijv. een spelletje spelen). Voor sommigen wordt het wellicht een aanzet om bij te leren op andere momenten. Anderen zullen misschien ervaren dat computer niet hun ding is. We werken indien nodig ook rond het aanvaarden van dit gegeven. We kunnen werken met (niveau)opdrachten en -groepjes en trachten ieder op zijn tempo basisvaardigheden te laten opdoen. Plaats, data en uren: De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats zelf. De Kei neemt contact op om data en uren af te spreken en voorziet één voorbereidende bijeenkomst met de werkplaats om praktische afspraken te maken. 12

13 Lokaalvereisten: Voldoende groot om een 7 tot 13 laptops te voorzien, internetaansluiting en voldoende stopcontacten. Indien er geen of onvoldoende computers ter plekke zijn, werken we met een mobiele setting van maximaal 12 laptops / deelnemers. De mogelijkheid bestaat dat 2 werkplaatsen samen één opleiding aanvragen. Indien nodig voorziet De Kei voor een 8-tal deelnemers vervoer naar de cursuslocatie. Aantal deelnemers: min. 6 max. 12. Afhankelijk van de groepsgrootte kan er gewerkt worden in 2 niveaugroepjes. Mobiel & veilig in het verkeer! Vlaamse Stichting Verkeerskunde Iedereen wil dat zijn werknemers veilig naar het werk komen en ook veilig weer thuis geraken. In het huidige drukke verkeer is dit niet meer zo vanzelfsprekend. In deze opleiding werken we aan het verwerven van cruciale verkeerskennis en -vaardigheden. In overleg met de werkplaats wordt een programma samengesteld. De opleiding start met een geactualiseerde interactieve presentatie, waarin de deelnemers kennismaken met de rechten en plichten van de weggebruiker. Nadien kiest de werkplaats tussen volgende modules: 1. Controle van (brom)fietsen en trainen van verkeersgedrag De fietsen en bromfietsen worden gecontroleerd qua wettelijke uitrusting. We trainen de stuurvastheid met een creatief en ietwat uitdagend parcours in een verkeersvrije ruimte. Naargelang het niveau van de groep oefenen we ook de verkeersvaardigheid met de eigen fietsen en bromfietsen. 2. Verkenning bedrijfsomgeving We wandelen in de onmiddellijke omgeving van de werkplaats en bespreken er verkeersknelpunten. Plaats, data en uren: De opleiding vindt plaats in de beschutte werkplaats. VSV neemt contact voor overleg over het programma. Dit wordt aangepast aan de in het bedrijf geldende werkuren. Voor het eerste deel is een vergaderruimte nodig met projectiescherm, beamer en internetverbinding. Voor module 1 voorzie je een verkeersvrije ruimte van 25 op 30 meter, bijv. een (overdekte) parking. Voor module 2 raden we aan om deelnemers te voorzien van een fluo-hesje en is het noodzakelijk dat er omkaderingspersoneel meegaat. De VSV komt vanaf 2015 met slechts 1 begeleider ter plaatse. Aantal deelnemers: min. 10 max. 15 à 20 13

14 Werken in team - basis Outfort Het aan den lijve ervaren van samenwerking staat centraal in het leerproces. Door te reflecteren over de verschillende teamopdrachten krijgen de deelnemers inzicht in eigen functioneren en worden er handvaten aangereikt om later in het werkveld zowel het eigen als het groepsfunctioneren te optimaliseren en om op een correcte manier feedback te geven. Aandacht gaat ook naar het werken in een divers samengesteld team. De belangrijkste aspecten van samenwerken (communicatie, afspraken maken, feedback geven, kwaliteiten en valkuilen, ) worden aangehaald op een toegepaste en interactieve wijze. Plaats, data en uren: De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats indien er een ruim en rustig lokaal van min. 100 m 2 en grasveld/parking voor buitenactiviteiten aanwezig is. Indien er geen geschikte accommodatie beschikbaar is, neem je contact op met VIVO. Data en uren worden na inschrijving per beschutte werkplaats afgesproken. Je kan kiezen voor een tweedaagse of voor 3 halve dagen (in te plannen binnen de maand). Aantal deelnemers: min. 8 max. 15 Werken in team vervolgopleiding Outfort Deze opleiding is een vervolg op de cursus Werken in Team en is bedoeld om het geleerde levendig te houden. Allereerst worden de belangrijkste zaken rond communicatie, feedback geven en afspraken maken kort herhaald. Daarna wordt er specifiek stilgestaan bij de invloed van individuen op elkaar binnen de groep. Als groepslid is het belangrijk bewust te zijn van je eigen gedrag en hoe dit het gedrag van anderen kan beïnvloeden of sturen. Er worden handvaten en tips aangereikt die later op de werkvloer gebruikt kunnen worden. Plaats, data en uren: De opleiding (1 dag) gaat door in de werkplaats indien er een geschikte accommodatie ter beschikking is (zie bovenstaande opleiding). De lesgever neemt vooraf contact op, om het programma zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan de behoeften van je organisatie. Aantal deelnemers: min. 8 max

15 Je start beter met een peter of meter VLAB Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. In deze 4-daagse opleiding worden doelgroepwerknemers met enige ervaring opgeleid om hun (nieuwe) collega s te ondersteunen op de werkplaats. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om deze collega s te onthalen en wegwijs te maken op de werkplaats. Tijdens de cursus wordt er nagegaan welke noden nieuwe werknemers kunnen hebben en hoe ze hierop kunnen inspelen. De sociale vaardigheden van de peters en meters worden getraind via rollenspelen en cases. De opleiding wordt concreet, op maat en in samenspraak met de beschutte werkplaats ingevuld en er wordt een eventuele coach onder de monitoren/sociale dienst aangeduid waar de peters en meters kunnen op terugvallen tijdens het uitproberen van hun nieuwe taak. Plaats, data en uren: De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats. VLAB neemt contact op voor data en uren. De opleiding verloopt gespreid in de tijd: 2 dagen opleiding met een week tussen, 2 terugkomdagen met telkens een maand tussen. De voorbereiding van de opleiding gebeurt in samenwerking met de werkplaats. Aantal deelnemers: min. 6 max

16 Ouder worden en werken Deze opleidingen hebben een erkenning voor educatief verlof. Optie 1: Einde loopbaan in zicht - VLAB Samen met de doelgroepwerknemers gaan we na welke veranderingen (financieel, sociaal, lichamelijk, ) ouder worden en op pensioen gaan met zich meebrengen en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. We vertrekken vanuit de concrete situatie van de deelnemers en de vragen die zij hebben bij het ouder worden, het afbouwen van hun loopbaan en het op pensioen gaan. Samen met hen gaan we op zoek naar antwoorden. Hierbij richten we ons op de plaatselijke situatie wat betreft het aanbod voor senioren. Plaats, data en uren: De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats. De opleidingsderde neemt contact op voor data en uren. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 Optie 2: Plus 50 aan het werk - De Kei In overleg met de werkplaats wordt een programma op maat uitgewerkt voor de oudere werknemers. Thema s die aan bod kunnen komen zijn: Betekenis van arbeid: Het belang voor mezelf? Bij wie kan ik terecht als iets minder vlot gaat? Wat is uitbollen, afronden, doorgeven, afscheid nemen? Wat zijn mijn verwachtingen? Mijn angsten? Het omgaan met meer vrije tijd: ideeën opdoen, ervaringen uitwisselen, waar kan ik terecht in mijn buurt?. Mijn pensioen hoe wordt dat opgebouwd? algemene informatie Informatie over landingsbanen, vervroegde uitstapregelingen, vervroegde uitstapregelingen (samen met BW ingevuld) Leven in een veranderende wereld: werksituatie, actualiteit, hoe bijblijven? Onze verwachtingen? Onze toekomstplannen inzake werken en leven? Wat als alles wat lastiger wordt? Bij wie kan ik terecht voor info, steun, een schouderklop? Gezondheid: gezonde voeding, gezond bewegen en fit blijven Plaats, data en uren: De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats zelf. De opleidingsderde neemt contact op voor data en uren. Voor enkele informatieve thema s wordt beroep gedaan op deskundige inleiders. De mogelijkheid bestaat dat 2 werkplaatsen samen één opleiding aanvragen. Indien nodig voorziet De Kei voor een 8-tal deelnemers vervoer naar de cursuslocatie. Aantal deelnemers: min. 6 max

17 Doorgroeiopleiding voor medewerkers in de BW VLAB Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. Deze opleiding op maat biedt de mogelijkheid om werknemers, die beperkte leidinggevende verantwoordelijkheid aankunnen, te laten doorgroeien. Een grondige voorbespreking met directie/personeelsdienst is belangrijk! Op basis van het functieprofiel gaan we na over welke competenties de deelnemer moet beschikken om de nieuwe functie op te nemen. Zowel competenties in het omgaan met mensen als in het begeleiden van het productieproces kunnen aan bod komen. De verschillende competenties worden besproken en ingeoefend aan de hand van concrete situaties, aangebracht door de deelnemers. Tussen de opleidingsdagen krijgen de deelnemers opdrachten. Het is een meerwaarde als de werkplaats een coach voorziet om de deelnemers tijdens en na de opleiding te begeleiden. Plaats, data en uren: De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats. De opleidingsderde neemt contact op voor data en uren. Aantal deelnemers: min. 6 max. 12 Veilig werken langs de weg Inverde Deze opleiding richt zich tot medewerkers groenzorg. Soms moet er langs en op de weg worden gewerkt. Bijvoorbeeld wanneer er bermen gemaaid dienen te worden of bij het verzamelen van zwerfvuil. Tijdens deze opleiding kom je meer te weten over de verplichtingen (bijv. het dragen van signalisatiekledij) en de rechten van arbeiders wanneer zij langs de wegen werken. Je maakt kennis met de verschillende soorten signalisatiematerialen en met de manier waarop je ze moet plaatsen en eventueel onderhouden. Via oefeningen uit de dagelijkse praktijk en via goede en foute praktijkvoorbeelden leer je gevaarlijke situaties in te schatten en op een veilige manier langs wegen te werken. Plaats, data en uren: Deze opleiding (1 dag - 7u) gaat door in de beschutte werkplaats. De opleidingsderde neemt vooraf contact op om de voorkennis van de deelnemers en belangrijkste informatie rond de werking te checken. Om een goede opvolging van de doelgroep te garanderen na de opleiding is aanwezigheid van minimum 1 monitor in de opleiding vereist. Aantal deelnemers: geen min. max. 8 17

18 Nederlands op de werkvloer VDAB Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. Heb je werknemers in dienst die het Nederlands onvoldoende beheersen? Wil je dat ze beter communiceren met hun collega s? Dat ze zich beter voelen in hun job? Dan is een cursus Nederlands op de werkvloer een bruikbaar instrument. Het opzet is een taalopleiding-op-maat aan te bieden die focust op de dagdagelijkse taalgebruiksituaties in jouw beschutte werkplaats. Hierbij wordt voortgebouwd op de talige voorkennis van de deelnemers. Een grondig vooronderzoek bepaalt de behoeften en de einddoelstellingen van de opleiding. Plaats, data en uren: De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats. VDAB neemt contact op om de behoeften in kaart te brengen (aantal deelnemers, hun taalniveau, concrete taalgebruiksituaties, ) en de duur van de opleiding te bepalen. De data en uren worden afgesproken met de lesgever, de opleiding gaat minstens 2x/week door (aantal uren per sessie zijn overeen te komen). In de kostprijs van 75/opleidingsuur zijn ook de kosten voor prospectie, maatwerk via geïndividualiseerde aanpak, cursusmateriaal en verplaatsing van de instructeur inbegrepen. Aantal deelnemers: min. 3 max. 10, bij voorkeur kleine groepjes van 3 à 4 werknemers. Gebarentaal en omgaan met dove collega s Fevlado Deze opleiding richt zich tot doelgroepmedewerkers die in de werkplaats moeten samenwerken met doven en/of slechthorenden. Zij krijgen achtergrondinformatie over wie doven en slechthorenden juist zijn en wat er zo bijzonder is aan doven die gebarentaal gebruiken. De uitleg wordt aangevuld met praktische oefeningen en aandachtspunten voor samenwerking op de werkplaats. Plaats, data en uren: De opleiding (2 halve dagen) gaat door in de beschutte werkplaats. Data en uren zijn af te spreken met Fevlado. Aantal deelnemers: min. 6 max

19 2. AANBOD VOOR MONITOREN EN OMKADERINGSPERSONEEL Naast de basiscursus voor monitoren is er een ruim aanbod aan vervolgcursussen. We maken organisatorisch een onderscheid tussen opleidingen in open aanbod en opleidingen die incompany of intercompany opgezet worden. Voor de opleidingen in open aanbod wordt ingeschreven door monitoren van verschillende beschutte werkplaatsen. De data en locaties liggen reeds vast. Inschrijven kan tot 6 weken voor de start van de cursus. De incompany opleidingen gaan door voor een groep monitoren van één beschutte werkplaats. De data, uren en locaties worden vastgelegd in overleg tussen de werkplaats en de lesgever. Met deze formule beogen we een maximale afstemming van de opleiding op de concrete praktijk (werkwijze, gebruikte instrumenten, interne afspraken) van de werkplaats. Een opleiding kan zo een stimulans zijn voor een verbeterde en/of meer uniforme aanpak op de werkvloer. Intercompany opleidingen gaan door voor monitoren van verschillende werkplaatsen uit één regio. Heb je in de werkplaats een aantal cursisten die een opleiding willen volgen, maar zijn het er niet genoeg om een incompany opleiding? Dan kan je bij andere werkplaatsen eens polsen of zij interesse hebben voor een gezamenlijk initiatief. Ben je geïnteresseerd in één van de verdiepingsmodules uit het open aanbod, maar kan je niet deelnemen omdat de datum of de plaats niet passen? Laat het ons weten! Zo krijgen wij sneller zicht op de mogelijke interesse vanuit de sector. Bij voldoende vraag organiseren wij een bijkomende cursus op een andere locatie. Ook thema s uit het open aanbod kunnen incompany of intercompany georganiseerd worden. VIVO legt dan de nodige contacten met de opleidingsverstrekker. Monitoren kunnen inschrijven voor meerdere verdiepingsmodules. Medewerkers die in totaal 32 uur opleiding van VLAB volgen hebben recht op betaald educatief verlof. 19

20 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering in open aanbod VLAB i.s.m. Hera Management Consulting, Jan Somers en/of Inverde Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. Tijdens deze opleiding krijgen monitoren zicht op de ruimere context van hun job. We maken kennis met de sector van de sociale economie. Het competentieprofiel van een monitor wordt besproken, net als de persoonlijke invulling en de verwachtingen ten aanzien van dit competentieprofiel. Het beroep monitor en de sector beschutte werkplaats wordt gesitueerd in de huidige maatschappij. De doelgroepwerknemers van beschutte werkplaatsen en hun problematieken komen aan bod. Verder staat ook leidinggeven, motiveren en efficiënt communiceren op het programma. Twee dagen van deze opleiding worden gegeven door productie-experten Karina Ramaekers of Jan Somers. Tijdens deze twee dagen wordt er stilgestaan bij het productieproces binnen een werkplaats en hoe dit geoptimaliseerd kan worden. De opleiding monitoren groenzorg wordt in de winterperiode georganiseerd. Dezelfde thema s komen aan bod, maar het thema productie wordt vervangen door veilig werken langs de baan. Hiervoor wordt samengewerkt met Inverde. Zij belichten zowel de theoretische als de praktische kant van veilig werken langs de weg. Tijdens de opleiding worden twee bezoeken aan beschutte werkplaatsen gebracht. Plaats, data en uren: * BWP : vrij 16/01 23/01 30/01 6/02 13/02/15 i.s.m. Inverde Locatie: Wisselend, af te spreken met de deelnemers voor groenzorg! * BWP : ma 19/01 26/01 2/02 9/02 2/03/15 i.s.m. HMC Locatie: 19/01 (OptimaT Lichtervelde) 26/01 (Arcotec Brugge) * BWP : di 17/02 24/02 3/03 10/03 17/03/15 i.s.m. Jan Somers Locatie: 17/02 (Entiris Mechelen) 24/02 (Entiris Mechelen) * BWP : do 19/02 26/02 5/03-12/03 19/03/15 i.s.m. HMC Locatie: 19/02 (Bewel Hasselt) 26/02 (Bewel Hasselt) * BWP : di 15/09 22/09 13/10 20/10 27/10/15 i.s.m. HMC Locatie: 15/9 (Gandae Gent) - 22/9 (Zonnehoeve Eke) * BWP : di 10/11 17/11 24/11 1/12 8/12/15 i.s.m. Jan Somers Locatie: 10/11 (De Brug Mortsel) 17/11 (De Brug Mortsel) De cursus gaat telkens door van 9.00 tot uur.!!enkel voor de 2 eerste opleidingsdagen ligt de locatie vast. VLAB bepaalt de volgende locaties op basis van de inschrijvingen en deelt deze mee bij aanvang van de opleiding. Aantal deelnemers: min. 11 max

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN 2 Leren is voedsel voor het brein (Cicero) Wellicht moeten we je niet meer overtuigen van het belang van vorming, training en opleiding (VTO). Meer dan ooit hebben

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Doewapidoe. Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang

Doewapidoe. Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang Doewapidoe Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang 2014-2015 sopgave sopgave... 1 Wie is K+... 5 Attest... 6 Vorming ter plaatse... 6 Hoe een vorming aanvragen... 6 Deelnemers... 7 Voor ouders... 7

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie