OPLEIDINGSBROCHURE 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSBROCHURE 2014"

Transcriptie

1 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen

2 1

3 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe zorg je ervoor dat werknemers het geleerde ook effectief toepassen? Enkele tips vóór de opleiding van start gaat: Communiceer open en duidelijk dat je als werkgever open staat voor opleiding en bijscholing van de werknemers en waarom je dat belangrijk vindt. Creëer enthousiasme en bewustzijn binnen de werkplaats. Bereid elke opleiding goed voor met de lesgever: Bespreek de groepssamenstelling, geef concrete werkvloersituaties door als voorbeeld, vertel over wat wel en niet werkte bij eerdere opleidingen, Betrek de deelnemers bij de voorbereiding: Welke vragen willen zij beantwoord zien in de opleiding? Wat ligt mogelijk gevoelig? Formuleer leerdoelen: Wat moet de deelnemer na de opleiding precies kunnen? Welke verandering in gedrag, kennis, houding, moet het resultaat zijn? Breng naast de deelnemers ook alle andere betrokken partijen op de hoogte: directie, personeelsdienst, monitoren en collega s. Bekijk in de werkplaats welke ondersteuning kan geboden worden na de opleiding. Een goede training, waarin de deelnemers echt geleerd hebben en nieuwe kennis en vaardigheden opdeden x een slecht ondersteunende werkomgeving, levert niets op. (Tijdschrift voor Opleiding en Ontwikkeling, september 2013) Benieuwd naar wat je kan doen om een ondersteunende omgeving te creëren voor leren? Kijk dan snel verder op werkgever evalueren en opvolgen toepassing van het geleerde op de werkplek. Je vindt er meer tips. 2

4 3

5 Voorwoord Beste, Graag nodigen wij je uit om een kijkje te nemen in de opleidingsbrochure Het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen besliste om te werken met een 2-jarige programmatie van de opleidingen. In 2014 blijven de cursussen en opleidingsderden van 2013 dus behouden. We zetten graag de thema s die vorig jaar nieuw waren nog eens in de kijker. Voor doelgroepmedewerkers: Modules Stop met pesten en Omgaan met papieren (aangeboden in de opleiding werk en werknemer ). Omgaan met veranderingen Werken in team vervolgopleiding Veilig werken langs de weg Voor monitoren en omkaderingspersoneel: Deontologische gedragscode Evalueren van doelgroepmedewerkers en formele gesprekken voeren met doelgroepmedewerkers Mogen we dit jaar extra aandacht vragen voor de opleidingslocatie? Via de evaluatieformulieren van deelnemers én van lesgevers krijgen we heel vaak opmerkingen over het lokaal waar de opleiding doorgaat. Vindt de opleiding bij jullie plaats? Zorg voor een ruim en rustig lokaal, met een drankje voor de lesgever en de deelnemer. Wil je graag meer informatie over één van de opleidingen? Contacteer ons dan gerust via 02/ of Wij kijken alvast uit naar jullie reacties! 4

6 Inhoudstafel Opleidingen met resultaat Voorwoord 1. AANBOD VOOR DOELGROEPMEDEWERKERS Werk en werknemer p. 7 Alcohol- en drugpreventie p. 10 Rugsparend werken p. 11 Meer bewegen doet me goed! p. 11 Laten we het eens hebben over seksualiteit en relaties p. 12 Milieubewust wonen en werken p. 12 Omgaan met veranderingen p. 13 Ken jezelf : het bevorderen van zelfevaluatie p. 14 Basiscomputercursus: Computer? OK? Iets voor mij? p. 14 Verkeersveilig (brom-)fietsen! p. 15 Werken in team basis p. 16 Werken in team vervolgopleiding p. 17 Je start beter met een peter of meter p. 17 Ouder worden en werken p. 18 Doorgroeiopleiding voor medewerkers in de BW p. 19 Veilig werken langs de weg p. 19 Nederlands op de werkvloer p. 20 Gebarentaal en omgaan met dove collega s p AANBOD VOOR MONITOREN EN OMKADERINGSPERSONEEL Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering in open aanbod p. 22 Verdiepingsmodules in open aanbod p. 22 Doelgroepwerknemers in beschutte werkplaatsen p. 23 Coachen en leidinggeven aan doelgroepwerknemers p. 23 Conflicthantering p. 24 Deontologische gedragscode p. 24 Verder op weg in persoonlijke groei als monitor p. 25 Werkplaatsorganisatie p. 25 Verdiepingsmodules in company Evalueren van doelgroepmedewerkers en formele gesprekken met doelgroepmedewerkers p. 26 Ergonomie p. 28 Veiligheid p. 28 5

7 3. PRAKTISCHE INFORMATIE Inschrijvingsdatum p. 29 Inschrijvingsformulieren NIEUW! p. 29 Wachtlijst p. 29 Annulering p. 29 Afwezigheid p. 29 Betalen p. 30 Locatie Aandachtspunt! p. 30 Betaald educatief verlof p. 30 Tolk p. 30 Meer informatie p. 30 6

8 1. AANBOD VOOR DOELGROEPMEDEWERKERS Werk en werknemer VLAB Groep Intro Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof wanneer ze 8 dagdelen (= 32 uur) bedraagt. Elke werkplaats stelt zelf een programma samen en kiest de opleidingsverstrekker. De opleiding kan bestaan uit 1 module of uit een combinatie van meerdere modules met een maximum van 8 dagdelen. Werkplaatsen hebben ook de mogelijkheid om één of enkele modules door verschillende groepen te laten volgen. 1. Stop pesten! (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) In deze opleiding staat pesten en grensoverschrijdend gedrag centraal. Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Deelnemers leren meer over het voorkomen van pesten en hoe hierop te reageren. Waar ligt mijn grens? Waar kan ik terecht als ik of een collega gepest wordt? Wat zegt de wetgeving over pesten? In een tweede dagdeel gaat er extra aandacht naar pesten in de digitale wereld. Hoe trek ik mijn grenzen op internet? Wat met cyberpesten, stalking,? 2. Agressie: laat je bom niet barsten! (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) In deze opleiding leren de deelnemers op een andere manier omgaan met hun eigen agressie. Onder agressie verstaan we zowel lichamelijk als psychisch geweld (zoals pesten, seksuele intimidatie, schelden, ). De deelnemers krijgen meer inzicht in hoe agressie ontstaat en welke effecten hun agressief gedrag kan hebben op andere mensen, maar ook op henzelf. Door middel van een aantal technieken leren de deelnemers hoe ze hun agressie beter kunnen beheersen. 3. Roken? Nee, bedankt! (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) Dat roken slecht is voor de gezondheid, is ondertussen wel duidelijk. Met deze cursus willen we de werknemers een eerste aanzet geven om te stoppen met roken. Het eigen rookgedrag wordt onder de loep genomen en we gaan dieper in op de negatieve gevolgen van roken. Maar uiteraard zetten we ook de voordelen van een leven zonder sigaretten in de verf. Ook de wetgeving in België (bijv. roken in openbare gebouwen, café s, ) kan aan bod komen in deze module. 4. Zorg voor kwaliteit (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) Wat is kwaliteit? De centrale rol van de klant wordt verduidelijkt. Er wordt besproken wat een kwaliteitsproduct is en hoe men komt tot het maken ervan. De besproken principes worden toegepast op de eigen werksituatie. 7

9 5. Veiligheid (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) We vertrekken vanuit de vraag naar mogelijke oorzaken van arbeidsongevallen en hoe deze kunnen voorkomen worden. De regels in verband met veiligheid worden besproken. Het belang van orde en netheid, werkkledij en beschermingsmiddelen komt aan bod. Ook het veilig werken met machines en het belang van een goede werkhouding wordt verantwoord. 6. Zorgen voor jezelf (1 tot 3 dagdelen = 4 tot 12 uur) Als we over zorgen voor jezelf praten, hebben we het niet alleen over de verzorging van ons eigen lichaam. Ook in huis en op het werk is hygiëne belangrijk. We praten hierover in spelvorm. 7. Gezonde voeding (2 dagdelen = 8 uur) Hoe een gezond en bewust eetpatroon uitbouwen? We baseren ons hiervoor op de voedingsdriehoek. Verder komen ook hygiëne in de keuken, het bewaren van voedsel en prijsbewust kopen aan bod. 8. Tandverzorging (1 dagdeel = 4 uur) Tijdens deze cursus gaan we uitgebreid leren hoe je het best poetst en verzorgt en welke materialen en producten je daarvoor nodig hebt. Daarnaast bekijken we het tandartsbezoek (frequentie, terugbetaling ). Tandverzorging kan gecombineerd worden met de module Zorgen voor jezelf en Gezonde voeding. 9. EHBO (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) Bij EHBO leren we de basisbeginselen van het verzorgen van verschillende soorten wonden. De nadruk ligt op goede ontsmetting. Daarnaast kunnen ook een aantal ziektes besproken worden (epilepsie, suikerziekte, ). 10. Werk, loon en sociale zekerheid (1 dagdeel = 4 uur) In deze sessies gaan we in op de rechten en plichten als werknemer, het arbeidsreglement en de loonbon. De sociale zekerheid wordt verduidelijkt en we gaan na met welke administratie je als beginnend werknemer geconfronteerd wordt. 11. Omgaan met papieren (1 dagdeel= 4 uur) Een volle brievenbus? Help! In deze opleiding maakt men onderscheid tussen belangrijke en onbelangrijke papieren. De belangrijke post komt centraal te staan. Deelnemers oefenen in het lezen van documenten: Waar staat de belangrijkste informatie? Wat met de kleine lettertjes? Zij ontvangen tips rond het bewaren van documenten en rond wie hen kan helpen met allerhande papieren. 8

10 12. Omgaan met stress (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) We werken rond de vragen Wat is stress eigenlijk en wat kan stress veroorzaken?. Verder is er aandacht voor draagkracht en draaglast, de kracht van positief denken en tips om stress te vermijden. 13. Budgetteren (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) Je kan kiezen uit volgende onderwerpen: de bank, reclame, voordelig boodschappen doen, zuiniger omspringen met energie, kopen op krediet, sparen, verzekeringen, budgetteren en de loonbon. 14. Sociale vaardigheden en arbeidsattituden (4 tot 6 dagdelen = 16 tot 24 uur) We oefenen elementaire vaardigheden in zoals een gesprek voeren, opkomen voor je mening en omgaan met boosheid. Als vervolg kunnen ook arbeidsattituden getraind worden. Bijvoorbeeld omgaan met kritiek en waardering, hulp vragen en functioneren in groep. 15. Infosessies computer en internet (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) We maken kennis met de computer en beantwoorden de vragen Waar vinden we computers? Hoe werkt de computer? Wat kan je allemaal doen met een computer? Wat is internet?. Enkel via Groep Intro Plaats, data en uren: De opleiding (max. 4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats. De opleidingsverstrekkers nemen contact op voor data en uren. VLAB werkt met volle dagen. Groep Intro werkt ook met halve dagen. Gelieve bij inschrijving op te geven met welke opleidingsverstrekker je wenst samen te werken + voor welke modules + in welke periode bij voorkeur. Vanaf dit jaar neemt VLAB situationele tools op in de werk en werknemer opleidingen. Door te werken met beeldmateriaal van herkenbare situaties op de werkvloer, worden competenties makkelijker bespreekbaar. Het materiaal is zeer bruikbaar voor mensen die minder lees- of schrijfvaardig zijn. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 9

11 Alcohol- en drugpreventie Optie 1: Alcohol- en drugpreventie VLAB (1 dagdeel = 4 uur) Iedereen drinkt al eens een glaasje, en daar is niks mis mee, maar wat als mensen geen maat kunnen houden? Alcohol is een sluipend gevaar doordat het zo makkelijk verkrijgbaar en maatschappelijk aanvaard is. Drugsgebruik is daarentegen vaak minder zichtbaar, maar het risico op verslaving is daar zeker ook sterk aanwezig. We bespreken meest voorkomende legale en illegale drugs, verschil tussen misbruik en gebruik, wat is er nodig om te stoppen? We bekijken ook wat je kan doen als iemand in je omgeving gebruikt, hoe je kan nee zeggen tegen vrienden en wat de impact is van gebruik op de werksituatie. Plaats, data en uren: De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats. VLAB neemt contact op voor data en uren. De module maakt deel uit van werk & werknemer en kan gecombineerd worden met andere modules. Als deze module opgenomen is in een geheel van minimum 32u heeft men recht op educatief verlof. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 Optie 2: Alcohol en drugs in de kijker Groep Intro (2 dagdelen = 8 uur) In deze opleiding behandelen we vragen als wat zijn alcohol en drugs?, wat zijn de gevolgen van alcohol- en drugsmisbruik? en Hoeveel is teveel?. We gaan ook in op hulpverlening, zowel voor mensen met een alcohol- of drugsprobleem als voor familieleden en vrienden die een probleem hebben. Plaats, data en uren: De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats. Groep Intro neemt contact op voor data en uren. De module maakt deel uit van Werk & werknemer en kan gecombineerd worden met andere modules. Als deze module opgenomen is in een geheel van minimum 32u heeft men recht op educatief verlof. Aantal deelnemers: min. 8 max

12 Rugsparend werken Ergoteam Vanaf de leeftijd van 30 jaar heeft 80 % van de bevolking te kampen met spier, pees of botletsels, en in het bijzonder met rugklachten. Deze praktijkgerichte training wil aan de deelnemers niet alleen inzichten en methoden meegeven om rugsparend te werken, maar besteedt eveneens aandacht aan rughygiëne in de activiteiten van het dagelijks leven (sportbeoefening, lopen, liggen, zitten, staan, kantoorwerk,...). Een aanrader dus, niet alleen voor degenen die rugklachten hebben, maar voor een ieder die wil meewerken aan een preventief beleid terzake! Plaats, data en uren: De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats. Ergoteam neemt contact op voor een voorbereidende ontmoeting. Het is aangewezen om het begeleidend personeel (min. 1 persoon) te laten participeren aan de opleiding. Aantal deelnemers: min. 6 max. 10 Meer bewegen doet me goed! De Kei Een hele dag gaan we actief aan de slag. We praten niet alleen over bewegen, we gaan het ook effectief doen. De hoofddoelstelling is het plezier krijgen in en uitgedaagd worden tot meer bewegen. We willen na deze dag een bewegingseffect creëren bij elke deelnemer. Inhoudelijk staan we stil bij het belang van bewegen, gesitueerd binnen de totaliteit van gezond leven. We kijken naar het belang van bewegen voor ons lichaam en voor onze geest. We verkennen onze excuses waarom we te weinig of niet bewegen. We verkennen onze eigen voorkeuren en stimulansen. We komen voor ieder tot een eigen bewegings- en stappenplan waarbij we rekening houden met de eigen voorkeuren, aanleg, mogelijkheden en leeftijd. Hopelijk wordt het een dag waar de deelnemers geregeld eens aan zullen terugdenken en hierdoor gemotiveerd worden en blijven om meer te bewegen! Plaats, data en uren: De opleiding (1 dag) gaat door in de beschutte werkplaats. De Kei neemt contact op voor data en uren. Aantal deelnemers: min. 8 max

13 Laten we het eens hebben over seksualiteit en relaties De Kei Een opleiding van 2 dagen waarin we werken rond kennis en vaardigheidsaspecten inzake relaties en seksualiteit. We geven deelnemers informatie inzake seksualiteit, lichamelijkheid en SOA s. We staan stil bij verschillende soorten relaties en leren duidelijk onderscheid maken. Wij werken rond communicatieve aspecten binnen verschillende soorten relaties. We oefenen rond het leren inschatten van gepast en ongepast gedrag en het omgaan met moeilijke situaties. We vertrekken vanuit de competenties van de deelnemers, vullen aan waar nodig en gaan samen een boeiend en respectvol traject aan. Plaats, data en uren: De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats. De Kei neemt contact op voor data en uren. Aantal deelnemers: min. 6 max. 16 Milieubewust wonen en werken VLAB Milieuproblematiek is de laatste jaren een belangrijke topic geworden. Dagelijks worden we geconfronteerd met slogans, nieuwsbulletins, rapporten en affiches omtrent milieu. Er wordt gesproken van milieuschade en zelfs van -rampen. Om onze planeet te beschermen moeten we deze problematiek aanpakken. Het is belangrijk dat de mens sorteert, uitlaatgassen vermindert, zuinig omgaat met water en energie... Heel concreet leggen we uit hoe je het best afval kan sorteren, wat je kan doen aan de luchtvervuiling en hoe je kan besparen op water en energie. Dit allemaal aan de hand van praktische tips voor thuis en op de werkplaats. Plaats, data en uren: De opleiding (1 tot 2 dagdelen = 4 of 8 uur) gaat door in de beschutte werkplaats. VLAB neemt contact op voor data en uren. De module maakt deel uit van Werk & werknemer en kan gecombineerd worden met andere modules. Als deze module opgenomen is in een geheel van minimum 32u heeft men recht op educatief verlof. Aantal deelnemers: min. 8 max

14 Omgaan met verandering Optie 1: Alles wordt anders Wat nu? - VLAB De wereld is steeds in verandering en zo ook de werkplaats. Goede verandering hoort met gejuich onthaald te worden, maar vaker klinkt er gemor. Vroeger was alles beter., Het ging nu toch ook goed., Dit is niet mijn beslissing., Aan de slag dan met verandering! We belichten de voordelen van verandering en vragen ons samen af waar dat gevoel, Verandering is niet leuk, vandaan komt. Aan de hand van concrete cases wordt nagedacht over hoe verandering ook positief kan zijn en dat angst, hoewel normaal, vaak ongegrond is. Plaats, data en uren: De opleiding (1 tot 2 dagdelen = 4 of 8 uur) gaat door in de beschutte werkplaats. VLAB neemt contact op voor data en uren. De module maakt deel uit van Werk & werknemer en kan gecombineerd worden met andere modules. Als deze module opgenomen is in een geheel van minimum 32u heeft men recht op educatief verlof. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 Optie 2: Veranderingen, change, we worden met zijn allen verondersteld er vlotjes mee om te gaan De Kei Het wordt een boeiende uitdaging om samen met een groepje doelgroepmedewerkers rond veranderingen aan de slag te gaan. We kijken naar en trachten veranderingsprocessen te begrijpen: op de werkvloer, in de woon- en leefomgeving en ook ruimer in de maatschappij. Wat brengen veranderingen teweeg? Onderscheiden van positieve en negatieve stress? Zoeken naar gepaste weerbare manieren van reageren? Hulp en ondersteuning durven vragen? en nog veel meer. Linken leggen naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer en weten op wie men beroep kan doen is een essentieel onderdeel van het vormingsproces. Met de nodige ondersteuning en concrete illustraties, ontstaat er mogelijkheid om samen te reflecteren. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en de reflectievaardigheid van elke deelnemer. Daarom werken we veelvuldig in subgroepen. Plaats, data en uren: De 4-daagse opleiding (8 dagdelen = 32 uur) gaat door in de beschutte werkplaats. De vier dagen spreiden zich over enkele weken zodat met opdrachten en aandachtspunten kan gewerkt worden. De Kei voorziet een voorbereidende bijeenkomst met de werkplaats. Een erkenning voor educatief verlof is aangevraagd. Aantal deelnemers: min. 8 max

15 Ken jezelf : het bevorderen van zelfevaluatie VLAB Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. In deze opleiding willen we het zelfinzicht van de deelnemers met betrekking tot hun competenties, persoonlijkheidskenmerken, karakter, vergroten. De deelnemers leren het eigen zelfbeeld te bevragen, omgaan met feedback en werken aan werkpunten. Dit alles met het oog op zo goed mogelijk functioneren in de werksituatie. Om resultaat te bereiken, is het belangrijk dat de begeleidende monitoren het proces van zelfevaluatie opvolgen. In deze opleiding zijn dan ook 2 halve dagen voorzien waarin zij wegwijs gemaakt worden in het werken met het systeem van zelfevaluatie. Plaats, data en uren: De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats. VLAB neemt contact op voor data en uren. Voor de doelgroepmedewerkers zijn er drie dagen cursus voorzien en twee opvolgingsdagen. Tijdens deze opvolgingsdagen richten we ons telkens een halve dag naar de begeleidende monitoren en een halve dag naar de werknemers. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 Basiscomputercursus: Computer? OK? Iets voor mij? De Kei Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. Dit aanbod van 4 volle dagen is gericht op kennismaking met de computer en verschillende toepassingsmogelijkheden leren kennen. We willen deelnemers laten ervaren of een computer iets voor hen kan betekenen of hen aanspreekt. We oefenen basisvaardigheden met betrekking tot toepassingsmogelijkheden van computer: tekstverwerking, en internet. We staan stil bij digitale gevaren, digitale weerbaarheid en digitale verleidingen. Deze cursus is bedoeld voor werknemers die nog nooit of zelden een computer gebruikt hebben of voor wie beperkt gebruik maakt van de computer (bijv. een spelletje spelen). Voor sommigen wordt het wellicht een aanzet om bij te leren op andere momenten. Anderen zullen misschien ervaren dat computer niet hun ding is. We werken indien nodig ook rond het aanvaarden van dit gegeven. We kunnen werken met (niveau)opdrachten en -groepjes en trachten ieder op zijn tempo basisvaardigheden te laten opdoen. Plaats, data en uren: De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats zelf. De Kei neemt contact op om data en uren af te spreken en voorziet één voorbereidende bijeenkomst met de werkplaats om praktische afspraken te maken. 14

16 Lokaalvereisten: Voldoende groot om een 7 tot 13 laptops te voorzien, internetaansluiting en voldoende stopcontacten. Indien er geen of onvoldoende computers ter plekke zijn, werken we met een mobiele setting van maximaal 12 laptops / deelnemers. De mogelijkheid bestaat dat 2 werkplaatsen samen één opleiding aanvragen. Indien nodig voorziet De Kei voor een 8-tal deelnemers vervoer naar de cursuslocatie. Aantal deelnemers: min. 6 max. 12 Verkeersveilig (brom-)fietsen! Vlaamse Stichting Verkeerskunde De beschutte werkplaats maakt vooraf een keuze welke modules ze samen willen nemen om een opleidingspakket samen te stellen van 4 uur. Elke opleiding start met de module verkeerswetgeving in de praktijk. Elke opleiding kan aangevuld worden met praktische dodehoekinformatie door middel van een vrachtwagen op het terrein die voor even ter beschikking wordt gesteld door de werkplaats. 1. Verkeerswetgeving in de praktijk (± 2u30) Gebruik makend van concreet materiaal worden de belangrijkste verkeersregels en attitudes besproken en getoetst. 2. (Brom)-fietsvaardigheidsoefeningen (± 1u30) De fietsen en bromfietsen worden gecontroleerd qua wettelijke uitrusting. Fietsers en bromfietsers tonen/oefenen hun behendigheid (stuurvastheid, evenwicht, remmen en vertragen, bochten maken, enz.). 3. Training van verkeersgedrag (± 1u30) De fietsen en bromfietsen worden gecontroleerd qua wettelijk verplichte uitrusting. In praktische oefeningen wordt nagegaan of men dit verkeersgedrag voldoende beheerst (omkijken, arm uitsteken, richtingaanwijzer gebruiken, links en rechts afslaan, voorrang geven, soorten verkeersborden herkennen en gebruiken, enz.) 4. Verkenning bedrijfsomgeving (± 1u30) In de onmiddellijke omgeving van de werkplaats worden verkeersknelpunten bezocht en besproken. 15

17 Plaats, data en uren: De opleiding vindt plaats in de beschutte werkplaats. De opleidingsverstrekker neemt contact op voor data en uren. De VSV komt steeds met twee begeleiders ter plaatse. Voor module 1 is een vergaderruimte nodig met witte muur of scherm. Voor de modules 2 t.e.m. 3 moet een oefenterrein ter beschikking zijn van circa 30 x 60 meter, bijv. een deel van de parking. Het is een pluspunt wanneer de werkplaats foto s met aandachtspunten in de bedrijfsomgeving bezorgt. Aantal deelnemers: min. 10 max. 20 Werken in team - basis Outfort Het aan den lijve ervaren van samenwerking staat centraal in het leerproces. Door te reflecteren over de verschillende teamopdrachten krijgen de deelnemers inzicht in eigen functioneren en worden er handvaten aangereikt om later in het werkveld zowel het eigen als het groepsfunctioneren te optimaliseren en om op een correcte manier feedback te geven. Aandacht gaat ook naar het werken in een divers samengesteld team. De belangrijkste aspecten van samenwerken (communicatie, afspraken maken, feedback geven, kwaliteiten en valkuilen, ) worden aangehaald op een toegepaste en interactieve wijze. Plaats, data en uren: De opleiding gaat door in de beschutte werkplaats indien er een ruim en rustig lokaal van min. 100 m 2 en grasveld/parking voor buitenactiviteiten aanwezig is. Indien er geen geschikte accommodatie beschikbaar is, neem je contact met VIVO op. Data en uren worden na inschrijving per beschutte werkplaats afgesproken. Je kan kiezen voor een tweedaagse of voor 3 halve dagen (in te plannen binnen de maand). Aantal deelnemers: min. 8 max

18 Werken in team vervolgopleiding Outfort Deze opleiding is een vervolg op de cursus Werken in Team en is bedoeld om het geleerde levendig te houden. Allereerst worden de belangrijkste zaken rond communicatie, feedback geven en afspraken maken kort herhaald. Daarna wordt er specifiek stilgestaan bij de invloed van individuen op elkaar binnen de groep. Als groepslid is het belangrijk bewust te zijn van je eigen gedrag en hoe dit het gedrag van anderen kan beïnvloeden of sturen. Er worden handvaten en tips aangereikt die later op de werkvloer gebruikt kunnen worden. Plaats, data en uren: De opleiding (1 dag) gaat door in de werkplaats indien er een geschikte accommodatie ter beschikking is (zie bovenstaande opleiding). De lesgever neemt vooraf contact op, om het programma zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan de behoeften van je organisatie. Aantal deelnemers: min. 8 max. 15 Je start beter met een peter of meter VLAB Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. In deze 4-daagse opleiding worden doelgroepwerknemers met enige ervaring opgeleid om hun (nieuwe) collega s te ondersteunen op de werkplaats. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om deze collega s te onthalen en wegwijs te maken op de werkplaats. Tijdens de cursus wordt er nagegaan welke noden nieuwe werknemers kunnen hebben en hoe ze hierop kunnen inspelen. De sociale vaardigheden van de peters en meters worden getraind via rollenspelen en cases. De opleiding wordt concreet, op maat en in samenspraak met de BW ingevuld en er wordt een eventuele coach onder de monitoren/sociale dienst aangeduid waar de peters en meters kunnen op terugvallen tijdens het uitproberen van hun nieuwe taak. Plaats, data en uren: De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats. VLAB neemt contact op voor data en uren. De voorbereiding van de opleiding gebeurt in samenwerking met de werkplaats. Aantal deelnemers: min. 6 max

19 Ouder worden en werken Deze opleidingen hebben een erkenning voor educatief verlof. Optie 1: Einde loopbaan in zicht - VLAB Samen met de doelgroepwerknemers gaan we na welke veranderingen (financieel, sociaal, lichamelijk, ) ouder worden en op pensioen gaan met zich meebrengen en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. We vertrekken vanuit de concrete situatie van de deelnemers en de vragen die zij hebben bij het ouder worden, het afbouwen van hun loopbaan en het op pensioen gaan. Samen met hen gaan we op zoek naar antwoorden. Hierbij richten we ons op de plaatselijke situatie wat betreft het aanbod voor senioren. Plaats, data en uren: De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats. De opleidingsderde neemt contact op voor data en uren. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 Optie 2: Plus 50 aan het werk - De Kei In overleg met de werkplaats wordt een programma op maat uitgewerkt voor de oudere werknemers. Thema s die aan bod kunnen komen zijn: Betekenis van arbeid: Het belang voor mezelf? Bij wie kan ik terecht als iets minder vlot gaat? Wat is uitbollen, afronden, doorgeven, afscheid nemen? Wat zijn mijn verwachtingen? Mijn angsten? Het omgaan met meer vrije tijd: ideeën opdoen, ervaringen uitwisselen, waar kan ik terecht in mijn buurt?. Mijn pensioen hoe wordt dat opgebouwd? algemene informatie Informatie over landingsbanen, vervroegde uitstapregelingen, vervroegde uitstapregelingen (samen met BW ingevuld) Leven in een veranderende wereld: werksituatie, actualiteit, hoe bijblijven? Onze verwachtingen? Onze toekomstplannen inzake werken en leven? Wat als alles wat lastiger wordt? Bij wie kan ik terecht voor info, steun, een schouderklop? Gezondheid: gezonde voeding, gezond bewegen en fit blijven Plaats, data en uren: De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats zelf. De opleidingsderde neemt contact op voor data en uren. De mogelijkheid bestaat dat 2 werkplaatsen samen één opleiding aanvragen. Indien nodig voorziet De Kei voor een 8-tal deelnemers vervoer naar de cursuslocatie. Aantal deelnemers: min. 6 max

20 Doorgroeiopleiding voor medewerkers in de BW VLAB Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. Deze opleiding op maat biedt de mogelijkheid om werknemers, die beperkte leidinggevende verantwoordelijkheid aankunnen, te laten doorgroeien. Een grondige voorbespreking met directie/personeelsdienst is belangrijk! Op basis van het functieprofiel gaan we na over welke competenties de deelnemer moet beschikken om de nieuwe functie op te nemen. Zowel competenties in het omgaan met mensen als in het begeleiden van het productieproces kunnen aan bod komen. De verschillende competenties worden besproken en ingeoefend aan de hand van concrete situaties, aangebracht door de deelnemers. Tussen de opleidingsdagen krijgen de deelnemers opdrachten. Het is een meerwaarde als de werkplaats een coach voorziet om de deelnemers tijdens en na de opleiding te begeleiden. Plaats, data en uren: De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats. De opleidingsderde neemt contact op voor data en uren. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 Veilig werken langs de weg Inverde Deze opleiding richt zich tot medewerkers groenzorg. Soms moet er langs en op de weg worden gewerkt. Bijvoorbeeld wanneer er bermen gemaaid dienen te worden of bij het verzamelen van zwerfvuil. Tijdens deze opleiding kom je meer te weten over de verplichtingen (bijv. het dragen van signalisatiekledij) en de rechten van arbeiders wanneer zij langs de wegen werken. Je maakt kennis met de verschillende soorten signalisatiematerialen en met de manier waarop je ze moet plaatsen en eventueel onderhouden. Via oefeningen uit de dagelijkse praktijk en via goede en foute praktijkvoorbeelden leer je gevaarlijke situaties in te schatten en op een veilige manier langs wegen te werken. Plaats, data en uren: Deze opleiding (1 dag - 7u) gaat door in de beschutte werkplaats. De opleidingsderde neemt vooraf contact op om de voorkennis van de deelnemers en belangrijkste informatie rond de werking te checken. Om een goede opvolging van de doelgroep te garanderen na de opleiding is aanwezigheid van minimum 1 monitor in de opleiding vereist. Aantal deelnemers: geen min. max. 8 19

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN 2 Leren is voedsel voor het brein (Cicero) Wellicht moeten we je niet meer overtuigen van het belang van vorming, training en opleiding (VTO). Meer dan ooit hebben

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

Doewapidoe. Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang

Doewapidoe. Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang Doewapidoe Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang 2014-2015 sopgave sopgave... 1 Wie is K+... 5 Attest... 6 Vorming ter plaatse... 6 Hoe een vorming aanvragen... 6 Deelnemers... 7 Voor ouders... 7

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 1 1. Voorwoord 3 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 3.1. Veiligheidsopleidingen een woordje uitleg 5 3.2. Lezingen

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios Opleidingen Wat is Metis competentiecentrum? Metis competentiecentrum is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Lectoraat Schulden & Incasso Nadja Jungmann, Pauline Calkoen, Julia den Hartogh, Vivian den Hartogh & Peter Wesdorp Inleiding... 3 Werkwijzer

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie