STA STERK OP JE WERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STA STERK OP JE WERK"

Transcriptie

1 STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten

2 Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia hebben we te maken gehad met ontwikkelingen die de werkbelasting van werknemers in de zorg hebben verhoogd. Als gevolg van deze verhoogde werkbelasting ervaren werknemers meer stress en worden er meer eisen gesteld aan hun communicatieve vaardigheden. In antwoord hierop hebben wij het scholingsconcept STA STERK OP JE WERK ontwikkeld dat zowel theoretisch als praktisch is onderbouwd. De scholing is er op gericht om letterlijk sterker op het werk te staan door anders te denken óver en anders om te gaan mét de werkdruk en de problemen die de deelnemers op het werk tegenkomen. Het scholingsconcept bestaat uit: o De basistraining Stress en Communicatie. o Een thema-bijeenkomst Grensoverschrijdend gedrag. o Een thema-bijeenkomst Omgaan met lastige mensen. o Verschillende verdiepingsmodules op het gebied van stress en communicatie, waarin deelnemers in de gelegenheid gesteld worden om zelf te oefenen met nieuw gedrag. Door deze aanpak is het mogelijk om de problematiek op het gebied van stress en communicatie zowel preventief als curatief aan te pakken. Wij vinden het belangrijk om met onze training/modules aan te sluiten bij de behoeften van de deelnemers en de organisatie die ons inhuurt. Wij bieden hen dan ook ruimte om eigen doelstellingen aan onze training/modules mee te geven. Hierdoor ontstaat een win-win situatie voor werkgever en werknemer. Wij werken zo veel mogelijk met door de deelnemers ingebrachte werksituaties en casussen. Dit betekent dan ook dat de training/module per groep kan verschillen en dat waarschijnlijk niet één training/module hetzelfde zal zijn. Leerstrategie: De inhoud van de training/modules wordt gefundeerd op de huidige stand van kennis. (ook wij houden onze kennis up to date!) Alle trainingen en modules zijn maatwerk: doelen en inhoud worden in overleg vastgesteld. Hierdoor sluiten wij aan bij wat er leeft en is de herkenbaarheid groot. De training is doelgericht en praktisch: We werken met eigen casussen om de herkenbaarheid nog te vergroten. Met behulp van rollenspelen wordt de theorie invoelbaar gemaakt. Inzicht ontstaat door herkenning en erkenning. Er wordt gewerkt aan bewustwording van de eigen bijdrage in het werk/team. Alle informatie kan worden teruggelezen in een werkboek. In het werkboek worden zowel individueel als voor groepen huiswerkopdrachten verstrekt om de theorie te verankeren. Het probleemoplossend vermogen van zowel de individuele deelnemers als het team wordt geactiveerd. De deelnemers leren hoe zij elkaar kunnen helpen.

3 Basistraining: Stress en Communicatie De basistraining Stress en Communicatie heeft een preventieve insteek, maar kan ook gebruikt worden om aan eventuele knelpunten te werken. De training bestaat uit 3 dagdelen verspreid over 2 maanden. Nadat de doelstellingen samen met de opdrachtgever zijn vastgesteld kan de inhoud van de training worden bepaald. Mogelijke onderwerpen zijn: stressmanagement, eigen grenzen hanteren, time-management, sociale steun, balans werk/privé, communicatie, omgaan met anderen, feedback geven/ontvangen, conflicthantering, omgaan met agressie, omgaan met seksuele intimidatie, opkomen voor je zelf, enz. Niet alle onderwerpen uit STA STERK OP JE WERK kunnen in 3 dagdelen aan bod komen. Indien nodig is het mogelijk de basistraining uit te breiden. Elk dagdeel bestaat uit een afwisseling van informatie, groepsgesprekken en oefeningen. Alle informatie uit de training kan worden teruggelezen in het werkboek dat speciaal voor de doelgroep wordt samengesteld en aan het begin van de training wordt meegegeven. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf actief met het werkboek aan de slag gaan. Er zijn verschillende groepssamenstellingen mogelijk. Zo kan je denken aan indeling per team (met verschillende functies in een groep) of per functie (met deelnemers van verschillende afdelingen, b.v. verzorgenden) Omdat van leidinggevenden meer en andere communicatieve vaardigheden verwacht worden, is een aparte basistraining voor leidinggevenden mogelijk. Duur van de training: 3 dagdelen van elk 4 uur. Aantal geaccrediteerde punten: 9 bij volledige deelname. Thema-bijeenkomst: Omgaan met lastige mensen In de zorg kom je in contact met een verscheidenheid aan mensen. Niet iedereen daarvan is makkelijk in de omgang. Iedereen kent wel mensen in zijn/haar omgeving waar hij/zij wat meer moeite mee heeft. Weerstand, claimgedrag, afhankelijk gedrag, persoonlijkheidsproblematiek, agressie..je kan het allemaal tegenkomen in de zorg. Het is de kunst om deze mensen niet uit de weg te gaan maar om ze als een uitdaging te zien! Deze boeiende thema-bijeenkomst geeft u handvaten en tips hoe u op een andere manier om kunt gaan met lastige mensen waardoor de relatie met hen zich positiever kan ontwikkelen. Duur van de bijeenkomst: is 2,5 uur met een pauze van een kwartier. Aantal deelnemers: onbeperkt.

4 Thema-bijeenkomst: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag Cliënten die zorg nodig hebben, hebben het vaak moeilijk. Soms hebben ze pijn, soms zijn ze eenzaam, en doorgaans zijn ze niet blij met hun afhankelijke positie. Ook kan het zijn dat ze moeten wennen aan een nieuwe situatie en deze ook niet begrijpen. Als je in de zorg werkt, kan je geconfronteerd worden met emoties zoals angst en verdriet, maar ook met boosheid en agressie. Ook familieleden van cliënten kunnen soms deze emoties vertonen. Als je op je werk hiermee geconfronteerd wordt doet dat ook wat met jezelf. De emoties komen binnen. Hoe ga je om met heftige emoties? Wat doe je als iemand al dan niet terecht boos is? Wat kan je doen als iemand agressief wordt? Wat doe je als iemand jouw grens overschrijdt? Tijdens deze interactieve bijeenkomst wordt op een vlotte en ludieke wijze inzicht gegeven in dit thema. We gaan niet alleen in op de theorie van deze problematiek, maar we laten ook zien met behulp van een acteur wat grensoverschrijdend gedrag is, wat de impact is, en hoe je in de praktijk hiermee kan omgaan. Wat kan je zelf doen? Wat verwacht je werkgever dat jij doet? En wat kan je verwachten van je werkgever in deze? In samenwerking met de opdrachtgever willen we deze vragen beantwoorden en een boeiende en leerzame bijeenkomst bieden. Duur van de bijeenkomst: is 2,5 uur met een pauze van een kwartier. Aantal deelnemers: onbeperkt. Module: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag Deze module is bedoeld voor mensen die op hun werk geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag. De theorie uit de bijeenkomst vormt de basis van deze zeer interactieve module. De nadruk ligt nu echter op het zelf oefenen van nieuw gedrag. Met behulp van een ervaren acteur wordt de praktijk op zeer realistische wijze nagebootst. Duur van de module: 2 dagdelen van 3 uur.

5 Module: Stressmanagement Deze module geeft de deelnemers inzicht in wat bij hen stress oproept en wat de invloed van stress is op hun gedrag en gezondheid. Zij leren hoe zij stress vroegtijdig kunnen signaleren zodat chronische stress kan worden voorkomen. Tevens krijgen de deelnemers handvaten en tips om anders met stressvolle situaties om te kunnen gaan. Ook de interactie met anderen tijdens stress-situaties wordt besproken. De module stressmanagement betstaat uit de volgende onderdelen: o Wat roept stress op: persoon/omgeving. o Signalen van stress. o Stress en gezondheid. o Omgaan met stress. o Samen sterk! Duur van de bijeenkomst: 2 dagdelen van 3 uur. Module: Opkomen voor je zelf (assertiviteit) Assertief gedrag is niets meer of minder dan je kenbaar maken of opkomen voor jezelf. Assertief gedrag is gerelateerd aan zelfvertrouwen, het kunnen tonen van emoties, aan nee kunnen zeggen zonder schuldgevoel en keuzes kunnen maken. Om goed te kunnen samenwerken zijn dit belangrijke eigenschappen. Onze module Opkomen voor jezelf bestaat uit de volgende onderdelen: o Het verschil herkennen tussen assertief gedrag, sub-assertief gedrag en agressief gedrag. o De deelnemers leren welke rechten zijzelf en anderen hebben in de omgang met elkaar. o Het bewust worden van oorzaken die assertief gedrag in de weg staan. (bijvoorbeeld: irrationele gedachten en gevoelens als schuld, schaamte, onzekerheid). o Het ontwikkelen van assertief gedrag door allerlei situaties in groepsverband te oefenen. Duur van de bijeenkomst: 2 dagdelen van 3 uur.

6 Module: Feedback geven en ontvangen Mensen vinden het vaak moeilijk om elkaar aan te spreken over het werk. Toch is dat om goed (samen) te werken echt noodzakelijk. Negatieve feedback ontvangen is niet leuk, maar je kan er enorm van leren. Sommige mensen vinden het ook moeilijk om positieve feedback te ontvangen. Positieve feedback geven wordt vaak vergeten. Negatieve feedback geven is vaak moeilijk omdat je bang bent om de ander te kwetsen of boos te maken, of omdat je verlegen bent. Bij dit alles blijken irreële gedachten en verwachtingen een rol te spelen. Tijdens deze module leren de deelnemers vaardigheden om op de juiste manier feedback te geven én te ontvangen. Irreële gedachten worden hierbij onder de loep genomen. De deelnemers leren om elkaar op de juiste wijze aan te spreken. De training/module draagt hierdoor bij aan de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers en aan de ontwikkeling van groepscohesie. Duur van de bijeenkomst: 2 dagdelen van 3 uur. Module: Professioneel omgaan met mensen Om de kwaliteit in de zorg te kunnen waarborgen wordt van personeel steeds meer professionaliteit verwacht. Wat betekent dat voor de omgang met de cliënt, je leidinggevende, je collega s...én jezelf? In deze zeer interactieve module wordt hier dieper op ingegaan. De deelnemers hebben grote inbreng op de inhoud van deze module. In ieder geval komen de volgende onderdelen aan bod: o Reflecteren op eigen gedrag. o Bespreken van zorgvisie. o Oplossingsgericht denken. Indien nodig komen onderdelen aan bod uit de modules: o Feedback geven en ontvangen. o Assertiviteit. Duur van de bijeenkomst: 2 dagdelen van 3 uur.

7 Evaluatie Aan het eind van elke training/module zal door alle deelnemers een formulier worden ingevuld. Hierin wordt gevraagd om de training/module te beoordelen en aan te geven in hoeverre de individuele en groepsdoelen zijn bereikt. Tevens is het mogelijk om de arbeidsbeleving te evalueren met behulp van een vragenlijst die zowel voorafgaand aan de training als een periode ná de training wordt afgenomen. Met de gegevens uit deze vragenlijst kan desgewenst mede inhoud gegeven worden aan de training. Uiteraard zullen alle gegevens van de vragenlijsten vertrouwelijk worden behandeld en anoniem verwerkt. Accreditatie STA STERK OP JE WERK is met ingang van 1 januari 2012 geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Dit houdt in dat deze onafhankelijke accreditatiecommissie bestaande uit deskundigen uit de zorgsector het scholingsprogramma positief heeft beoordeeld op kwaliteit en niveau. Dit betekent ook dat actieve deelname aan een training of verdiepingsmodule geaccrediteerde punten oplevert voor verpleegkundigen en verzorgenden die staan ingeschreven bij dit kwaliteitsregister. Certificaat Tijdens de training/modules zal de aanwezigheid geregistreerd worden. Bij volledige aanwezigheid en actieve deelname zal een certificaat worden uitgereikt met daarop de vermelding van het behaalde aantal accreditatiepunten.

8 De training/modules worden in- of outcompany verzorgd door: Irene Vestjens, bedrijfscounsellor Marjo Steenbeek, psycholoog De ervaring heeft ons geleerd dat problemen en ziekteverzuim van werknemers in de zorg vaak het gevolg zijn van overmatige stress en gebrekkige communicatie. Onze ervaringen hebben ons ook geleerd dat deze werknemers heel goed in staat zijn hier zelf mee aan de slag te gaan! Door bundeling van onze kennis en ervaringen in de zorg, is dit scholingsconcept ontstaan, dat op uiterst efficiënte wijze deze problematiek aanpakt. Nadere informatie/contact Indien u nadere informatie wenst, of mogelijk maatwerk wil bespreken kunt U contact opnemen met: Drs. Marjo Steenbeek [E] [T] (0493) Irene Vestjens [E] [T] (06)

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Draaiboek In de put, uit de put

Draaiboek In de put, uit de put Nellie Wilschut Pim Cuijpers Draaiboek In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Dit draaiboek is onderdeel van de Handreiking In de put, uit de put.

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie