Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn"

Transcriptie

1 Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk

2 Persoonlijk Leiderschap in de Zorg We hebben al zóveel geprobeerd, we blijven maar zeggen dat we beter moeten communiceren en elkaar meer moeten aanspreken Na de training gaat het een tijd goed en zijn we weer bij de les, maar langzaam laten we het effect weer wegglippen Het is nog altijd makkelijker te wachten op het initiatief van een ander, dan zélf verantwoordelijkheid te nemen Herkenbaar? We zien de ontwikkeling van Persoonlijk Leiderschap als cruciaal voor zorgprofessionals. Als fundament voor concrete resultaten, aantoonbare kennis, vaardigheden en gedragsverandering. Daarom richten we ons op bewust worden van eigen communicatiestijl, gedrag en vervolgens het effect daarvan op anderen. Op hoe gedrag van anderen het eigen functioneren beïnvloedt. We maken de koppeling naar al dan niet initiatief nemen of verantwoordelijkheid oppakken. We faciliteren reflectie en zelfinzicht. Zo ontstaan steeds meer zelfvertrouwen, stevigheid en motivatie van binnen uit om effectief in te spelen op wat de situatie vraagt. Persoonlijk leiderschap Zelfkennis hebben en het vermogen tot zelfrefl ectie Afstemmen op de ander én bij jezelf blijven Initiatief nemen Verantwoordelijkheid oppakken Proactief zijn Beïnvloeden Regisseren Dienstbaarheid vanuit kracht Leergang Contactverzorgenden* * EVV-er, Zorgcoördinator, Persoonlijke begeleider of vergelijkbare benaming van de functie Maatwerk Inhoud, duur en eindtermen worden samen met u optimaal afgestemd op de behoefte van uw organisatie. Deelnemers Verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam in de intra- of extramurale zorg. Rol Leidinggevenden De effectiviteit van de leergang wordt vergroot, indien de leidinggevenden een expliciete en faciliterende rol spelen tijdens de leergang. Graag stemmen wij hun betrokkenheid met u af. Mogelijke modules voor uw Maatwerk Leergang: Functioneren als Contactverzorgende en persoonlijk leiderschap Inhoud en positionering functie Persoonlijk leiderschap, regie, initiatief en verantwoordelijkheid nemen Profileren in je rol, draagvlak organiseren Bewust worden van eigen functioneren en persoonlijke ontwikkeling staan centraal in deze leergang. De kennis en vaardigheden van de deelnemers worden vervolgens verdiept, zodat uw medewerkers deze echt effectief kunnen inzetten in de dagelijkse interactie met cliënten en collega s. Effectief communiceren met cliënten, familie en collega s Analyse eigen communicatiestijl en achterliggende motivatie Verdiepen communicatieve basisbegrippen en -vaardigheden (Eigen) normen, waarden en opvattingen, afstemmen op de ander Cliëntgerichtheid, onderzoeken en aanvoelen van de vraag (Optioneel met acteur) De Leergang Contactverzorgenden verdiept en spitst competenties toe, specifiek op de context en de praktijk van úw organisatie, zodat uw medewerkers de Zorg- & Welzijnsdiensten kunnen verlenen die u voor ogen heeft. De leergang kan afzonderlijk gevolgd worden of in aansluiting op eerder gevolgde EVV-opleidingen. Voor nadere informatie over de Maatwerk Leergangen bel naar

3 Maatwerk Leergangen Centraal in onze aanpak staat: samen met u. Gezamenlijk analyseren we de kern van uw vraag. We verdiepen ons in de context: de dynamiek van de totale organisatie. We concretiseren het door u gewenste resultaat en de stappen die daartoe leiden. Aan uw deskundigheid voegen wij onze expertise toe. Samen ontwikkelen we de Leergang die werkt in úw organisatie: optimaal passende inhoud, omvang, werkvormen en eindtermen als voorwaarde voor een resultaat dat beklijft. We komen tijdelijk langszij, gericht op borging van het resultaat door uw medewerkers zélf. Werkwijze Interactief, de eigen praktijk is uitgangspunt Creatieve werkvormen Praktische opdrachten tussen de dagdelen: toepassen van het geleerde Oefenen en kennis toevoegen op maat Integratie mogelijk met: EssentieCoaching, Intervisie, Interactie met acteur EssentieCoaching Bij EssentieCoaching worden de medewerkers kortdurend begeleid en gecoacht op de werkvloer, bij waar het in essentie om gaat: daadwerkelijk contact maken met de ander, of dat nu de cliënt, diens netwerk of een collega is. EssentieCoaching vindt plaats in het hier en nu van de dagelijkse praktijk. Eerder aangereikte modellen, instrumenten en oefeningen worden toegepast in het echt. EssentieCoaching is daarmee een krachtig feedbackinstrument. EssentieCoaching is onder meer gericht op: Met open oog/oor/hart contact maken met de ander Inlevingsvermogen en empathie Zelfbewust en stevig in je schoenen staan Omgaan met dilemma s Verdieping werken met het Zorgleefplan Opfrissen en aanscherpen van kennis en vaardigheden Ontwikkelen van creatieve antwoorden op wat de cliënt vraagt en nodig heeft: vanuit aandacht voor de cliënt in de dagelijkse contacten via optimaal benutten van ZZP/Indicatie met aandacht voor zelfredzaamheid en netwerkzorg binnen en buiten de eigen discipline, dienst of organisatie in relatie met projecten als klantgerichtheid, gastvrijheidszorg et cetera Functioneren in (multidisciplinaire) teams Specifieke accenten in de mono- en multidisciplinaire communicatie en communicatie met de leidinggevenden Contacten met externe betrokkenen Onderhandelingsvaardigheden (Optioneel met acteur) Mogelijke eindtermen: De deelnemers: Vertalen de visie en kernwaarden van de zorgorganisatie in hun dagelijks handelen Hebben geoefend met en gereflecteerd op: De eigen stijl van communiceren, eigen gespreksvaardigheden Eigen normen en waarden en hoe die een rol spelen in de interactie Cliëntgericht werken en de eigen attitude Ontwikkelen persoonlijk leiderschap Hebben hun rol en positie binnen het team gedefinieerd en werken aan de verdere vormgeving daarvan Concretiseren hun coördinerende rol als Contactverzorgende in het proces met en rond de cliënt, bewaken de continuïteit Hebben hun kennis en vaardigheden met betrekking tot alle facetten van werken met het Zorgleefplan verdiept Zijn in staat binnen en buiten de organisatie informatie te verzamelen, contacten te leggen en te onderhandelen De verdiepende module Zorgleefplan veronderstelt aantoonbare basiskennis over werken met het Zorgleefplan. Mocht die nog niet aanwezig zijn, kán vooraf aan de leergang de BRUG Basistraining Zorgleefplan gevolgd worden: Essentie verantwoorde zorg en werken met het Zorgleefplan Leren kennen van de cliënt: wie bent u en wat vraagt u van ons? Gesprekken voeren en vastleggen van de informatie Concretiseren van wat de cliënt vraagt en nodig heeft Vertalen naar doelen, acties en afspraken Verdiepen gespreksvaardigheden Effectief en doelgericht observeren en rapporteren Evalueren volgens de Zorgleefplanmethodiek en als multidisciplinair proces Meer informatie: Brochure Ontwikkeltrajecten BRUG

4 Wat de leergangen onderscheidt: Ontwikkelen Persoonlijk Leiderschap Optimaal leren werken binnen specifieke context van uw organisatie Creëren cohesie en gemotiveerd ondersteunen van elkaar Verantwoordelijkheid oppakken voor eigen rol en bijdrage aan het geheel Zien van eigen invloed op kwaliteit van leven cliënt Integratie met Cliëntgericht werken en het Zorgleefplan Leidinggevenden zijn betrokken bij voortgang leerproces deelnemers Sluiten aan bij uw functieomschrijvingen/competentieprofielen Leergang Contactverzorgenden: Sluit aan bij het landelijk competentie profiel EVV-er Verdieping op eerder gevolgde EVV-opleidingen en/of in praktijk opgedane competenties Certificering Deelnemers ontvangen het BRUG Certificaat indien zij voldoen aan vooraf overeengekomen certificeringseisen. Aan de basis van de Maatwerk Leergangen liggen de BRUG Leergangen zoals die élders ontstaan zijn uit de praktijk en hun waarde bewezen hebben. U treft ze aan in deze brochure als mogelijke modules voor uw Maatwerk Leergang. BRUG is in staat om dicht bij de medewerkers te blijven; laat een grote betrokkenheid zien, professionele kennis én weet de kennis zo dichtbij te brengen dat het mensenwerk is en blijft Carla Molkenboer, directeur Zorgcentra De Betuwe Leergang medewerkers Zorg & Welzijn Maatwerk Inhoud, duur, eindtermen worden samen met u optimaal afgestemd op de behoefte van uw organisatie. Deelnemers Verzorgenden en Helpenden niveau 1, 2, 3 en Welzijnsmedewerkers Mogelijke modules voor uw Maatwerk Leergang: De eigen functie en Persoonlijk Leiderschap Positie in de organisatie en in de dienstverlening naar de cliënt De regie voeren, initiatief en verantwoordelijkheid nemen en beïnvloeden: Persoonlijk Leiderschap Analyseren van eigen voorkeursgedrag en hoe dat veroorzaakt wordt Verantwoordelijkheid nemen en delen Profileren in je rol Het samen doen : samenwerken met de Contactverzorgenden en als team Bewust worden van eigen functioneren en persoon lijke ontwikkeling staan centraal in deze leergang. De kennis en vaardigheden van de deelnemers worden vervolgens verdiept, zodat uw medewerkers deze echt effectief kunnen inzetten in de dagelijkse interactie met cliënten en collega s. De Leergang medewerkers Zorg & Welzijn is specifiek gericht op de medewerkers die géén Contactverzorgenden zijn. De leergang spitst competenties toe, specifiek op de context en de praktijk van úw organisatie, zodat uw medewerkers de Zorg- & Welzijnsdiensten kunnen verlenen die u voor ogen heeft. Effectief communiceren met cliënt, familie en collega s Analyseren van de effectiviteit van de eigen communicatiestijl en achterliggende motivatie Kennismaken met communicatieve basisbegrippen en basisvaardigheden Cliëntgerichte attitude: respectvolle bejegening, achterhalen en concretiseren van de vraag en mogelijkheden van de cliënt. Ook: communicatie met familie, mantelzorgers en collega s Omgaan met lastige situaties (Optioneel met acteur)

5 Ervaren seniortrainers Uit de praktijk van de V&VT Uitgebreide ervaring met persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van teams, met implementatie Zorgleefplan en cliëntgerichtheid Supervisie leergangen door Annette Schipper, directeur BRUG, die de leergangen initieerde en ontwikkelde Aanvulling Leergangen met voor u actuele thema s, bijvoorbeeld: Scheiden wonen en zorg: transitieproces van intra- naar extramuraal Mentaal Welbevinden Kleinschalig wonen Netwerkzorg De leergangen zijn gericht op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. De deelnemers: Nemen initiatief en verantwoordelijkheid in de eigen functie en in de samenwerking Creëren continuïteit in het proces rond de cliënt Dragen professioneel bij aan kwaliteit van leven van cliënten Zijn gemotiveerd om meerwaarde te creëren voor cliënt én collega én organisatie. Verdieping werken met het Zorgleefplan Opfrissen en aanscherpen van de al aanwezige kennis en vaardigheden met betrekking tot de Zorgleefplanmethodiek Effectief rapporteren en evalueren: werken aan continuïteit De verdiepende module Zorgleefplan veronderstelt basiskennis over werken met het Zorgleefplan. Mocht die nog niet aanwezig zijn, kán in plaats van deze module de BRUG Basistraining Zorgleefplan gevolgd worden: De eigen, professionele bijdrage van medewerkers Zorg/ Welzijn aan Cliëntgericht werken met het Zorgleefplan. Het genereren van waardevolle informatie uit de dagelijkse contacten met de cliënt Rapportage, overdracht en evaluatie. Meer informatie: Brochure Ontwikkeltrajecten BRUG Mogelijke eindtermen: De deelnemers: Vertalen de visie en kernwaarden van de zorgorganisatie in hun dagelijks handelen Hebben geoefend met en gereflecteerd op: De eigen stijl van communiceren, eigen gespreksvaardigheden Eigen normen en waarden en hoe die een rol spelen in de interactie Cliëntgericht werken en de eigen attitude Ontwikkelen persoonlijk leiderschap Hebben hun rol en positie binnen het team gedefinieerd en werken aan de verdere vormgeving daarvan, inclusief het effectief samenwerken met de Contactverzorgende Concretiseren hun rol in het proces met en rond de cliënt en hun medeverantwoordelijkheid voor de continuïteit Hebben hun kennis en vaardigheden met betrekking tot werken met het Zorgleefplan verdiept, in het bijzonder observeren en rapporteren Centraal staat wat effectief is bij úw vraag, úw organisatie, úw medewerkers Nieuwe interventies of optimale combinaties daarvan ontstaan in samenspraak, vanuit uw praktijk

6 BRUG verbindt We leggen samen met u de verbinding tussen uw visie en de concrete vertaling daarvan in beleving en gedrag van medewerkers. Concrete resultaten: aantoonbare kennis, vaardigheden en gedragsverandering verbinden we met reflectie en zelfinzicht. Zo ontstaat motivatie van binnen uit om het geleerde daadwerkelijk toe te passen. BRUG faciliteert daarmee de verbinding tussen medewerkers en organisatie, medewerkers onderling, medewerkers en cliënten c.q. het informele netwerk rond de cliënt. BRUG verbindt zich met wat u beweegt. Vul hieronder uw gegevens in en fax dit formulier naar of stuur het formulier naar BRUG Antwoordnummer WG BUREN (Gld) geen postzegel nodig Ik wil graag meer informatie over de volgende ontwikkeltrajecten van BRUG Maatwerk leergang Contactverzorgenden Maatwerk leergang medewerkers Zorg & Welzijn Zorgleefplan & Cliëntgericht werken Anders, namelijk: Afspraak maken Ik wil graag een (telefonische) afspraak maken voor een (vrijblijvend) informatief gesprek inzake de BRUG Ontwikkeltrajecten. Mijn gegevens: Naam Voorletters M/V Voornaam Titel Naam organisatie Functie Adres Postcode en plaats Telefoon Meer informatie Wij lichten u graag nader in over inhoud, werkwijze en mogelijkheden van onze Ontwikkeltrajecten T (Kjell Bakker, Manager Ontwikkeltrajecten)

Zorgleefplan,Cliëntgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap in de Zorg

Zorgleefplan,Cliëntgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Ontwikkeltrajecten Zorgleefplan,Cliëntgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Voor Bestuurders, Managers, Contactverzorgenden, Medewerkers Zorg & Welzijn, Behandelaars en Facilitair Medewerkers

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie