OPLEIDINGSBROCHURE 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSBROCHURE 2015"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSBROCHURE 2015

2 Inhoud Gaan voor opleiding in je MWB...1 Aanbod voor monitoren en omkaderings-personeel...2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering...3 Verdiepingsmodules in open aanbod...4 Doelgroepwerknemers in beschutte werkplaatsen...4 Coachen en leidinggeven aan doelgroepwerknemers...4 Conflicthantering...5 Workshop Heldere omgang...5 Verder op weg in persoonlijke groei als monitor...5 Werkplaatsorganisatie...6 Introductie Dienst Sociaal Beleid...6 Verdiepingsmodules in company...7 Gesprekken voeren en vaardig evalueren met de doelgroep...7 Ergonomie...8 Veiligheid...8 Aanbod voor doelgroepwerknemers...9 Werk en werknemer Stop pesten! Grenzen stellen in het digitale tijdperk Agressie: laat je bom niet barsten! Zorg voor kwaliteit Veiligheid Zorgen voor jezelf Gezonde voeding Werk, loon en sociale zekerheid Omgaan met papieren Omgaan met stress Budgetteren Sociale Vaardigheden en arbeidsattitudes Alcohol- en drugpreventie Milieubewust wonen en werken Omgaan met verandering: Alles wordt anders Wat nu? Specifieke opleidingen Ken jezelf : het bevorderen van zelfevaluatie Je start beter met een peter of meter Einde loopbaan in zicht Doorgroeiopleiding voor medewerkers in de BW VLAB Vorming Wie is Wie?... 18

3 Gaan voor opleiding in je MWB Persoonlijke ontwikkeling is een speerpunt van de sociale economie. Groep Maatwerk wil als ledenfederatie ook hierin ondersteuning bieden. Er is reeds geruime tijd de keuze gemaakt zelf een aanbod te voorzien voor omkadering en doelgroepwerknemers, gegeven door onze medewerkers of door partners die voeling hebben met de sector. Aanvullend bieden we nu ook alle werkplaatsen de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan met pakketten voor doelgroepwerknemers die we met steun van het ESF ontwikkelden. We zijn trots dat Groep Maatwerk garant kan staan voor kwalitatief opleidingsaanbod. Het doel blijft evenwel de ondersteuning van leden. We nodigen u dan ook uit mee creatief na te denken over manieren waarop uw federatie u kan ondersteunen in uw VTO-beleid. We stellen alvast ons aanbod 2016 voor in deze opleidingsbrochure. Dit aanbod is een verderzetting van de populaire thema s. We blijven daarnaast graag inspelen op individuele vragen en doen dan ook een warme oproep ons te contacteren om samen te zoeken naar antwoorden op de specifieke opleidingsnoden van jouw organisatie. Inschrijvingen en administratie Indien je een specifieke opleidingsvraag hebt, maar niet meteen een antwoord vindt in de brochure: contacteer Groep Maatwerk. We passen graag het standaardpakket aan, aan de specifieke noden van je werkvloer (zonder meerkost) of maken een nieuw pakket op maat (meerkost te bepalen in samenspraak). Contacteer Groep Maatwerk om opleidingen aan te vragen voor doelgroep of monitoren (bij sectoraal aanbod moet er ook contact opgenomen worden met VIVO). Intekenen op het open aanbod kan bij VIVO maar dit moet ten laatste 6 weken op voorhand. In deze brochure duiden we specifieke informatie voor inschrijving aan met kaders: grijze kaders voor algemene informatie en groene kaders voor de open opleidingen dit najaar. U vindt een prijslijst achteraan de brochure. Alle in deze opleidingsbrochure genoemde opleidingen komen in aanmerking voor educatief verlof indien er minimaal 32 uur (4 lesdagen) gevolgd wordt. Contactgegevens: Groep Maatwerk tel. 016/ mail: VIVO tel. 02/ mail: 1

4 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel Er is mogelijkheid tot Basismodule voor monitoren (open aanbod of op aanvraag) Verdiepingsmodules in open aanbod Verdiepingsmodules in company Elke opleiding start in de regel om 9.00 uur en duurt tot uur tijdens weekdagen. Op vraag kan hiervan afgeweken worden. Kwaliteitsspel (gebruikt in basisopleiding en doorgroeiopleiding) 2

5 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering VLAB i.s.m. Hera Management Consulting, Jan Somers en Inverde (5 dagen) Tijdens deze opleiding krijgen werkleiders zicht op de ruimere context van hun job. We maken kennis met de sector van de sociale economie. Het competentieprofiel van een monitor wordt besproken, net als de persoonlijke invulling en de verwachtingen ten aanzien van dit competentieprofiel. Het beroep werkleider in een Maatwerkbedrijf wordt ook gesitueerd in ruimere context. De doelgroepmedewerkers van maatwerkbedrijven en hun problematieken komen aan bod. Verder staat ook leidinggeven, motiveren en efficiënt communiceren op het programma. Twee dagen van deze opleiding worden gegeven door productie-experten Karina Ramaekers of Jan Somers. Tijdens deze twee dagen wordt er stilgestaan bij het productieproces binnen een werkplaats en hoe deze geoptimaliseerd kan worden. De opleiding monitoren groenzorg wordt in de winterperiode georganiseerd. Dezelfde thema s komen aan bod, maar het thema productie wordt vervangen door veilig werken langs de baan. Hiervoor wordt samengewerkt met Inverde. Zij belichten zowel de theoretische als de praktische kant van veilig werken langs de weg. Tijdens de opleiding worden twee bezoeken aan beschutte werkplaatsen gebracht. Gebruikte methodieken: inhoudelijke toelichting, cases, uitwisselen van ervaringen, reflectie, leerbezoeken aan twee werkplaatsen. Data najaar: Plaats, data en uren: Wo 17/09, wo 23/09, wo 30/09, wo 07/10 en wo 14/10/14 in AMAB Zaventem (BWP ) Do 20/11, do 27/11, do 4/12, do 11/12 en do 18/12, De Brug Mortsel (BWP ) Aantal deelnemers: min. 11 max. 15 3

6 Verdiepingsmodules in open aanbod Bij de verdiepingsmodules wordt er diepgravender ingegaan op enkele centrale thema s van de sector. Het is geen noodzaak, maar wel sterk aangeraden dat omkadering die deelnemen aan deze opleidingen een basiskennis hebben van de sector en de problematieken (bijvoorbeeld dankzij de basisopleiding). Doelgroepwerknemers in beschutte werkplaatsen VLAB (2 dagen) In deze opleiding wordt telkens een halve dag gewerkt rond: Personen met ADHD Personen met autisme Personen met psychische problemen Personen uit multi probleemgezinnen Over welke problematieken gaat het hier? Wat zijn de gevolgen op de werkplaats? Wat zijn tips om deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden op de werkvloer? Professionele sprekers en ervaringsdeskundigen lichten deze thema s toe. Bij een In Company -aanvraag kan er een andere inhoud bepaald worden. Plaats en data: 6/10 en 13/10/14 Gandae Gent (BWP ) Coachen en leidinggeven aan doelgroepwerknemers VLAB i.s.m. Adforum (2 dagen) Leidinggeven kan je op verschillende manieren doen. Je kan verschillende stijlen gebruiken afhankelijk van de situatie en de personen. Meer nog dan bij anderen, is het bij onze doelgroepwerknemers belangrijk om oog te hebben voor elk individu met zijn of haar mogelijkheden en capaciteiten. Het begeleiden van werknemers naar een optimale ontwikkeling en een beter functioneren, dat is de essentie van coachen. Een aantal kenmerken en inzichten met betrekking tot coaching, worden onder de loep genomen: Uitgangspunten van een coachende aanpak Hoe leren mensen? Welke vaardigheden moet een coach ontwikkelen (communicatieve vaardigheden, geven van feedback, )? Plaats en data: 3/12 en 10/12/14 - Zonnehoeve Eke (Nazareth) (BWP ) 4

7 Conflicthantering VLAB i.s.m. Adforum (2 dagen) Als start van de opleiding worden de vijf hanteringsstijlen van conflicthantering uit de doeken gedaan. Daarna gaan we deze concreet linken aan werksituaties en bespreken we wanneer en waarom welke stijl het best gebruikt wordt? Maar we gaan verder dan de theorie, want het is de bedoeling dat de deelnemers een of enkele conflictcases meebrengen naar de opleiding waarna ze uitgebreid gezamenlijk besproken worden. Samen wordt gekeken hoe ze opgelost kunnen worden en hoe dergelijke conflicten in de toekomst eventueel vermeden kunnen worden. De opleiding wordt op een interactieve manier gebracht waarbij veel ruimte is om te oefenen. Het thema conflictbemiddeling komt ook aan bod. We sluiten deze tweedaagse opleiding af met informatie over omgaan met pesten en agressie op het werk en de regelgeving hierrond. Plaats en data: 8/10 en 15/10/14 AMAB Asse Asse (BWP ) Workshop Heldere omgang VLAB i.s.m. Jan Somers (1 dag) Werken in de sociale economie brengt ook uitdagingen mee op vlak van grenzen bewaken, deontologie en het hanteren van machtsverhouding. We staan stil bij enkele ethische vragen: Een doelgroepmedewerker wil bijklussen bij een monitor thuis Een doelgroepwerknemer wil vriend worden via Facebook Hoe gaan monitoren met deze situaties om? Tijdens een interactieve workshop rond Heldere omgang laten we monitoren, verantwoordelijken en medewerkers van personeelsdiensten en sociale diensten binnen de sector ontdekken hoe intern rond deze uitdagingen kan gewerkt worden. Plaats en data: op aanvraag Verder op weg in persoonlijke groei als monitor VLAB i.s.m. Jan Somers (1 dag) Je zoekt natuurlijk werk dat goed past bij je voorkeuren en stijl van werken. Maar hoe goed ken je jezelf eigenlijk? En hoe goed weten andere mensen in jouw organisatie wat jou beweegt en hoe jouw ideale werkomgeving eruit ziet? De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) wordt als instrument gebruikt om meer duidelijkheid over je persoonlijke voorkeuren te krijgen. Het eigen groeitraject van de monitoren staat in deze opleiding centraal. Via interactieve werkvormen worden deelnemers geprikkeld op zoek te gaan naar zelfkennis. Voor iedereen die zichzelf en zijn relatie(s) met zijn omgeving beter wil leren begrijpen: een absolute eyeopener! Plaats en data: op aanvraag 5

8 Werkplaatsorganisatie VLAB i.s.m. Jan Somers (2 dagen) 'Een goede organisatie voor goede resultaten' is voor elke monitor een uitdaging. Vertrekkend vanuit een competentieprofiel rond het luik 'organiseren van het werk' maken de deelnemende monitoren een zelfinschatting. Vervolgens werken we op een coachende manier aan het verhogen van inzichten op vlak van productiviteit, efficiëntie, orde en netheid, bottlenecks,... De deelnemers leren daardoor elkaar te coachen bij de bespreking van de realiteit die elke monitor mee inbrengt tijdens deze module. U kunt nog inschrijven voor het najaar: Plaats en data: 22/10 en 5/11/14 Demival Deinze (BWP ) Introductie Dienst Sociaal Beleid VLAB i.s.m. diverse partners (4 dagen) Werken op een dienst sociaal beleid of een personeelsdienst in een beschutte werkplaats: een boeiende job met veel facetten! Met deze opleiding willen we mensen wapenen om de uitdagingen, die deze job biedt, elke dag weer aan te gaan. Volgende thema s komen aan bod: Profiel van beschutte tewerkstelling en plaats binnen de sociale economie De toeleidingsprocedure via VDAB Doelgroep van de BW: wie komt in aanmerking? Ontwikkelingen in de sector: Maatwerk Kwaliteitswijzer Het collectief overleg, op organisatie- en sectorniveau Het spanningsveld tussen de BW als sociale organisatie versus bedrijf; De meerwaarde van de dienst sociaal beleid / personeelsdienst voor de BW; taakafbakening en doorverwijsfunctie. Het inkomen van de werknemers: loon, tegemoetkomingen, uitkeringen Opvolging van werknemers: POP, evaluatie, opleiding, Mensen met ervaring en kennis van zaken zullen deze thema s verduidelijken en inspelen op concrete vragen van de deelnemers. Deze opleiding wordt dit najaar georganiseerd indien voldoende interesse. Graag een seintje indien u wil deelnemen! 6

9 Verdiepingsmodules in company De in company verdiepingsmodules worden op aanvraag georganiseerd het hele jaar door. De data en locatie worden vastgelegd in overleg tussen de werkplaats en de lesgever. Met deze formule beogen we een maximale afstemming van de opleiding op de concrete praktijk (werkwijze, gebruikte instrumenten, interne afspraken) van de werkplaats. Een opleiding kan zo een stimulans zijn voor een verbeterde en/of meer uniforme aanpak op de werkvloer. Om een grotere groep monitoren te garanderen, kan eenzelfde aanvraag op maat ook vanuit verschillende werkplaatsen gedaan worden. Gesprekken voeren en vaardig evalueren met de doelgroep VLAB (1 of 2 dagen) In de werkplaats van vandaag staat ontwikkeling van de organisatie en de werknemers centraal. Monitoren spelen hier een belangrijke rol in. Deze opleiding heeft als doel met monitoren aan de slag te gaan rond gesprekken voeren en vaardig evalueren. Op de eerste dag worden trends in de sector (maatwerk, pop) kort besproken. Nadien staan we stil bij het belang van gesprekken met de doelgroepmedewerkers. We bespreken de verschillende vormen van gesprekken (evaluatie, functionering, formeel, informeel) en hun aandachtspunten. De deelnemers worden goed voorbereid over hoe ze het gesprek kunnen aankondigen, hoe en in welke context ze een gesprek kunnen voeren en hoe ze vaardig een gesprek kunnen voeren en afronden. Thema s die aan bod komen zijn: actief luisteren, feedback geven en het overbrengen van moeilijke boodschappen. Vaardig evalueren bestaat niet zonder vaardig observeren. Tijdens de twee dag staan we stil bij observatie en mogelijke observatiefouten. We besteden ook voldoende aandacht aan hoe we ons tijdens een gesprek rekening kunnen houden met bepaalde problematieken(mentale beperking, ADHD, autisme, psychische problemen). Tijdens beide opleidingsdagen is er voldoende afwisseling tussen theorie en praktijkoefeningen. Deze opleiding is een goede aanvulling op de POP tender opleiding die gegeven wordt door Ad Forum. Plaats, data en uren: De opleiding is op maat van de werkplaats. Er is een voorbereidend gesprek in de beschutte werkplaats met de lesgever. Aantal deelnemers: min. 9 max. 15 (in onderling overleg te bepalen) 7

10 Ergonomie VLAB i.s.m. Huget Désiron (1 dag) In deze opleiding staat het inschatten van handelingsmogelijkheden van de persoon centraal. Wat kan deze persoon? Wat is zijn motivatie en attitude? Hoe kunnen we de arbeidsbelasting optimaal instellen voor de werknemer? Hierbij komen de principes van ergonomie aan bod: fysieke ergonomie, mentale ergonomie, organisatie-ergonomie. Telkens eerst de theorie, met daarna een belangrijke koppeling aan de realiteit. De deelnemers kunnen na de cursus knelpunten bij hun werkposten herkennen en verbeteringsvoorstellen doen aan de productieverantwoordelijken. Deze opleiding is intern en op maat, wat betekent dat er samen met de lesgever in de werkplaats kan gezocht worden naar mogelijke verbeteringen. Plaats, data en uren: De opleiding is op maat van de werkplaats. De lesgever neemt telefonisch contact voor overleg over het programma, deelnemers en tijdstip. Aantal deelnemers: min. 9 max. 15 Veiligheid VLAB i.s.m. Tony Devolder (Provinciaal VeiligheidsInstituut Antwerpen) (1 dag) Veilig werken is een belangrijk aspect binnen de taak van de monitor. Het houdt meer in dan het toepassen van een aantal regels. Veilig werken moet een basishouding zijn die doorheen alle activiteiten zichtbaar is. Het belang van de voorbeeldfunctie die een leidinggevende hierin heeft, mag zeker niet onderschat worden. Daarnaast wordt in deze opleiding aandacht besteed aan gevaarlijke situaties (werken met machines, gevaarlijke producten,...) en risico's op arbeidsongevallen. De wetgeving Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk komt aan bod, en de aansprakelijkheid wordt bekeken. Ook het kritisch bekijken van een praktijksituatie maakt onderdeel uit van deze opleiding. Plaats, data en uren: De opleiding is op maat van de werkplaats. De lesgever neemt telefonisch contact voor overleg over het programma, deelnemers en tijdstip. Aantal deelnemers: min. 9 max. 15 8

11 Aanbod voor doelgroepwerknemers Deze opleidingen zijn gericht op doelgroepwerknemers van de beschutte werkplaatsen. Er wordt rekening gehouden met diverse problematieken: we spitsen ons specifiek toe op lichte tot matige mentale beperkingen, een verminderde (of geen) leesvaardigheid maar ook op stoornissen op vlak van communicatie en/of gedrag. Er wordt leesmateriaal voorzien voor wie wil, er wordt expliciet bij vermeld dat dit slechts één van de vele vormen is om kennis op te doen. In sommige van de thema s is leesvaardigheid inherent aan de competentie (denk aan een budgetboekje bijhouden), dit staat bij de thematitels aangeduid. Er hoeft niet nagedacht te worden over vaardigheden bij inschrijving maar het aantal dienstjaren en de opgedane competenties zijn welk een belangrijke factor. We gebruiken daarom enkele aanduidingen die het gewenste ervaringsniveau weerspiegelen. Legende: Gericht op nieuwe werknemers als introductie in werkplaats. Gericht op mensen die al kennis van de werkvloer hebben. Gericht op functieverbreding: Doorgroeimogelijkheid! Leesvaardigheid is belangrijk Er is mogelijkheid tot Werk-en werknemer en specifieke opleidingen Aanbod op maat 9

12 Werk en werknemer Elke werkplaats stelt zelf een programma samen. Om dit makkelijk te kunnen doen staat er bij elk thema een tijdsbestek. Elke lesdag bestaat uit 2 dagdelen (=8 lesuren). Een werk en werknemer-opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof wanneer ze 8 dagdelen (= 32 uur) bedraagt, dit recht blijft behouden als er meer dagdelen aangevraagd worden. Een kortere opleiding kan ook aangevraagd worden maar daarbij is geen recht op educatief verlof. In de werk en werknemer -opleidingen van VLAB zijn situationele tools opgenomen. Het betreft beeldmateriaal van concrete situaties op de werkvloer van beschutte werkplaatsen. Door te werken met herkenbare situaties op de werkvloer, worden competenties makkelijker bespreekbaar. Het materiaal is zeer bruikbaar voor mensen die minder lees- of schrijfvaardig zijn. Voor de opleidingen voor doelgroepwerknemers kan je inschrijven ofwel bij VIVO (sectoraal vormingsaanbod) ofwel door contact op te nemen met VLAB. De inhoud kies je uit onderstaande thema s (zoals hierboven vermeld) met een minimum van 1 dagdeel (4u) en een maximum van 30 dagdelen (120u) binnen het jaar na de eerste opleidingsdag. De opleiding gaat door in de aanvragende beschutte werkplaats. Indien dit onmogelijk is, dan kan er samen gezocht worden naar een alternatieve locatie. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 Aanpassing: communiceren via computer 10

13 Thema s: Stop pesten! (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) In deze opleiding staat pesten en grensoverschrijdend gedrag centraal. Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Deelnemers leren meer over het voorkomen van pesten en hoe hierop te reageren. Waar ligt mijn grens en hoe kom ik op een respectvolle manier op voor mezelf? Waar kan ik terecht als ik of een collega gepest wordt? Grenzen stellen in het digitale tijdperk (1 dagdeel = 4 uur) In deze opleiding wordt aandacht besteed aan grensoverschrijdend gedrag in de digitale wereld. Hoe trek ik mijn grenzen op internet? Wat met cyberpesten, stalking,? Hoe ga ik om met Facebook? Er wordt ook ingegaan op mogelijke gevaren van het internet (phishing, spyware, virussen, ). We werken via een educatief spel waarin het leven van een (fictieve) persoon wordt nagebootst en deze steeds beslissingen moet nemen i.v.m. internetgebruik. Agressie: laat je bom niet barsten! (1 dagdeel = 4 uur) Het is normaal dat er binnen een organisatie weleens conflicten zijn. Conflicten merken we vaak pas op bij een ruzie of ander grensoverschrijdend gedrag. Vaak blijven conflicten echter een hele tijd verborgen tot de bom barst. Onder agressie verstaan we zowel lichamelijk als psychisch geweld (zoals pesten, seksuele intimidatie, schelden, ). De deelnemers leren signalen herkennen bij zichzelf en bij anderen. Zij leren ook hoe agressie ontstaat, wat agressie eigenlijk is en welke de effecten zijn van agressief gedrag. Doormiddel van een aantal technieken leren de deelnemers hoe ze hun agressie beter kunnen beheersen. Zorg voor kwaliteit (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar de invulling van kwaliteit. De centrale rol van de klant wordt duidelijk gemaakt door op 2 manieren naar kwaliteit te kijken: enerzijds wat willen wij als klant? en anderzijds wat willen onze klanten (van de BW) van ons? Daarnaast bespreken we wat een kwaliteitsproduct is en hoe men komt tot het maken daarvan. De besproken principes worden toegepast op de eigen werksituatie. 11

14 Veiligheid (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) We vertrekken vanuit de vraag naar mogelijke oorzaken van arbeidsongevallen en hoe deze kunnen voorkomen worden. We gaan na wie welke taken rond veiligheid op zich neemt (preventieadviseur, CPBW, ). De procedures en instructies in verband met veiligheid worden besproken aan de hand van pictogrammen. Het belang van orde en netheid, werkkledij en beschermingsmiddelen, een goede werkhouding komt aan bod. Ook het veilig werken met machines wordt besproken. Om echt op maat te werken wordt aan de preventieadviseur van de betrokken BW gevraagd om een rondleiding te geven aan de deelnemers. Zorgen voor jezelf (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) Als we over zorgen voor jezelf praten, hebben we het niet alleen over de verzorging van ons eigen lichaam. Ook in huis en op het werk is hygiëne belangrijk. Over hygiëne praten is niet altijd eenvoudig, daarom gebruiken we concreet materiaal (situationele tools) om enkele moeilijke situaties bespreekbaar te maken. Het belang van hygiëne en tips hoe eraan te werken worden behandeld met nadruk op interactieve werkvormen. Gezonde voeding (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) Wat en hoe we eten heeft een grote invloed op ons welzijn. Hoe een gezond en bewust eetpatroon uitbouwen? We baseren ons hiervoor op de actieve voedingsdriehoek. Verder kunnen ook hygiëne in de keuken, het bewaren van voedsel, prijsbewust kopen, een gezond lunchpakket en gezond koken voor 1 of 2 personen aan bod. Werk, loon en sociale zekerheid (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) In deze sessies gaan we in op de rechten en plichten als werknemer. Het arbeidscontract, het arbeidsreglement en de loonfiche worden besproken. De sociale zekerheid wordt verduidelijkt en we gaan na met welke administratie je als beginnend werknemer geconfronteerd wordt. Om de opleiding zo maatgericht mogelijk te maken, wordt de medewerking van de personeelsdienst of de sociale dienst gevraagd. 12

15 Omgaan met papieren (1 dagdeel = 4 uur) Een volle brievenbus? Help! In deze opleiding maken we onderscheid tussen belangrijke (vb. factuur) en onbelangrijke (vb. reclame) papieren. De belangrijke post komt centraal te staan. Deelnemers oefenen in het lezen van documenten: Waar staat de belangrijkste informatie? Wat met de kleine lettertjes? Zij ontvangen tips rond het bewaren van documenten en rond wie hen kan helpen met allerhande papieren. We verdiepen ons in overschrijvingsformulieren, afschriften en bewaartermijnen van bepaalde documenten. Tenslotte wordt aan de deelnemers verduidelijkt hoe ze om hulp kunnen vragen en bij welke instanties ze hiervoor terecht kunnen. (vb. OCMW, bank, sociale dienst, familieleden, ) Het is sterk aanbevolen dat deelnemers aan deze cursus kunnen lezen en schrijven. Omgaan met stress (1 dagdeel = 4 uur) We werken rond de vragen Wat is stress eigenlijk en wat kan stress veroorzaken?. Verder is er aandacht voor draagkracht en draaglast, de kracht van positief denken en tips om stress te vermijden. Er worden enkele antistressoefeningen aangeleerd. Budgetteren (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) In deze sessie wordt besproken op welke manieren de werknemers met geld omgaan. Volgende thema s komen aan bod: rondkomen met je inkomen, de bank (bankverrichtingen, bankrekening, risico s, ), verzekeringen en reclame. De opleiding wordt concreet en visueel gemaakt met een budgetspel waarin het bijhouden van een huisbudget wordt gesimuleerd. In dit budgetspel wordt er extra aandacht besteed aan de gevolgen van misleidende reclame, verborgen kosten en impulsaankopen. Het is sterk aanbevolen dat deelnemers aan deze cursus kunnen lezen en schrijven. 13

16 Sociale Vaardigheden en arbeidsattitudes (1 of 2 dagdelen = 4 of 8 uur) We oefenen elementaire vaardigheden in zoals een gesprek voeren, opkomen voor je mening en omgaan met boosheid. Als vervolg kunnen ook arbeidsattituden getraind worden. Bijvoorbeeld omgaan met kritiek en waardering, hulp vragen en functioneren in groep. Een heel breed thema met de mogelijkheid accenten uit de eigen werkcontext aan bod te brengen. Alcohol- en drugpreventie (1 dagdeel = 4 uur) Iedereen drinkt al eens een glaasje, en daar is niks mis mee. Maar wat als mensen geen maat kunnen houden? Alcohol is een sluipend gevaar doordat het zo makkelijk verkrijgbaar en maatschappelijk aanvaard is. Drugsgebruik is daarentegen vaak minder zichtbaar, maar het risico op verslaving is daar zeker ook sterk aanwezig. We bespreken meest voorkomende legale en illegale drugs, verschil tussen misbruik en gebruik, wat is er nodig om te stoppen? We bekijken ook wat je kan doen als iemand in je omgeving gebruikt, hoe je kan nee zeggen tegen vrienden en wat de impact is van gebruik op de werksituatie. Milieubewust wonen en werken (1 tot 2 dagdelen = 4 of 8 uur) Milieuproblematiek is de laatste jaren een belangrijke topic geworden. Dagelijks worden we geconfronteerd met slogans, nieuwsbulletins, rapporten en affiches omtrent milieu. Er wordt gesproken van milieuschade en zelfs van -rampen. Om onze planeet te beschermen moeten we deze problematiek aanpakken. Het is belangrijk dat de mens sorteert, uitlaatgassen vermindert, zuinig omgaat met water en energie... Heel concreet leggen we uit hoe je het best afval kan sorteren, wat je kan doen aan de luchtvervuiling en hoe je kan besparen op water en energie. Dit allemaal aan de hand van praktische tips voor thuis en op de werkplaats. 14

17 Omgaan met verandering: Alles wordt anders Wat nu? (1 tot 2 dagdelen = 4 of 8 uur) De wereld is steeds in verandering en zo ook de werkplaats. Goede verandering hoort met gejuich onthaald te worden, maar vaker klinkt er gemor. Vroeger was alles beter., Het ging nu toch ook goed., Dit is niet mijn beslissing., Aan de slag dan met verandering! We belichten de voordelen van verandering en vragen ons samen af waar dat gevoel, Verandering is niet leuk, vandaan komt. Aan de hand van concrete cases wordt nagedacht over hoe verandering ook positief kan zijn en dat angst, hoewel normaal, vaak ongegrond is. Samenwerking met bibliotheek ikv opleiding einde loopbaan 15

18 Specifieke opleidingen Ken jezelf : het bevorderen van zelfevaluatie (5-daagse) In deze opleiding willen we het zelfinzicht van de deelnemers met betrekking tot hun competenties, persoonlijkheidskenmerken, karakter, vergroten. De deelnemers leren het eigen zelfbeeld te bevragen, omgaan met feedback en werken aan werkpunten. Dit alles met het oog op zo goed mogelijk functioneren in de werksituatie. Om resultaat te bereiken, is het belangrijk dat de begeleidende monitoren het proces van zelfevaluatie opvolgen. In deze opleiding zijn dan ook 2 halve dagen voorzien waarin zij wegwijs gemaakt worden in het werken met het systeem van zelfevaluatie. Deze 5-daagse opleiding gaat door in de beschutte werkplaats en heeft een erkenning voor educatief verlof. Voor de doelgroepmedewerkers zijn er drie dagen cursus voorzien en twee opvolgingsdagen. Tijdens deze opvolgingsdagen richten we ons telkens een halve dag naar de begeleidende monitoren en een halve dag naar de werknemers. Aantal deelnemers: min. 6 max. 12 Je start beter met een peter of meter (4-daagse) In deze 4-daagse opleiding worden doelgroepwerknemers met enige ervaring opgeleid om hun (nieuwe) collega s te ondersteunen op de werkplaats. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om deze collega s te onthalen en wegwijs te maken op de werkplaats. Tijdens de opleiding wordt nagegaan welke noden nieuwe werknemers kunnen hebben en hoe ze hierop kunnen inspelen. De sociale vaardigheden van de peters en meters worden getraind via rollenspelen en cases. De opleiding wordt concreet, op maat en in samenspraak met de BW ingevuld en er wordt een eventuele coach onder de monitoren/sociale dienst aangeduid waar de peters en meters kunnen op terugvallen tijdens het uitproberen van hun nieuwe taak. De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats en heeft een erkenning voor educatief verlof. De voorbereiding van de opleiding gebeurt in samenwerking met de werkplaats. Aantal deelnemers: min. 6 max

19 Einde loopbaan in zicht (4-daagse) Samen met de doelgroepwerknemers gaan we na welke veranderingen (financieel, sociaal, lichamelijk, ) ouder worden en op pensioen gaan met zich meebrengen en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. We vertrekken vanuit de concrete situatie van de deelnemers en de vragen die zij hebben bij het ouder worden, het afbouwen van hun loopbaan en het op pensioen gaan. Samen met hen gaan we op zoek naar antwoorden. Hierbij richten we ons op de plaatselijke situatie wat betreft het aanbod voor senioren. De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats. Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. Aantal deelnemers: min. 8 max. 12 Doorgroeiopleiding voor medewerkers in de BW (4-daagse) Deze opleiding op maat biedt de mogelijkheid om werknemers, die beperkte leidinggevende verantwoordelijkheid aankunnen, te laten doorgroeien. Een grondige voorbespreking met directie/personeelsdienst is belangrijk! Op basis van het functieprofiel gaan we na over welke competenties de deelnemer moet beschikken om de nieuwe functie op te nemen. Zowel competenties in het omgaan met mensen als in het begeleiden van het productieproces kunnen aan bod komen. De verschillende competenties worden besproken en ingeoefend aan de hand van concrete situaties, aangebracht door de deelnemers. Tussen de opleidingsdagen krijgen de deelnemers opdrachten. Het is een meerwaarde als de werkplaats een coach voorziet om de deelnemers tijdens en na de opleiding te begeleiden. De opleiding (4 dagen) gaat door in de beschutte werkplaats. Deze opleiding heeft een erkenning voor educatief verlof. De voorbereiding van de opleiding gebeurt in samenwerking met de werkplaats. Aantal deelnemers: min. 6 max

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN 2 Leren is voedsel voor het brein (Cicero) Wellicht moeten we je niet meer overtuigen van het belang van vorming, training en opleiding (VTO). Meer dan ooit hebben

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering POP-up in de sociale economie. Stimuli tot succes van een POP : Een open en stimulerende bedrijfscultuur Een coachende stijl van leidinggeven Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering Voeren van

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust Middenkust Regio Brugge 2012 Slim budget! Een ingrediëntenboek voor hulpverleners bij het aanbieden van individuele trainingen aan cliënten om hen bewust te leren omgaan met hun budget. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios Opleidingen Wat is Metis competentiecentrum? Metis competentiecentrum is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie