STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl"

Transcriptie

1 STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training

2 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING Jessy Roodenburg van Thiel Gecertificeerd door de Stichting Omgaan met Pesten Van groep 8 naar de middelbare school: de stevige stap training Maakt jouw zoon of dochter ook na de zomervakantie de grote stap naar het Voortgezet Onderwijs? Veel kinderen in groep 8 zijn hier echt aan toe. Ze hebben zin in de veranderingen, een nieuwe, vaak grotere school, nieuwe vakken en nieuwe vrienden maken. Er zijn echter ook héél veel kinderen die hier juist onzeker, of angstig van worden. Wat als ik straks niet weet waar ik heen moet? Hoe kan ik al die nieuwe woorden onthouden? Ik zie op tegen al die verschillende vakken en het huiswerk dat ik in de brugklas moet maken. Ik wil graag goed voor mezelf op kunnen komen Op de basisschool ben ik veel gepest, ik ben bang dat dit in de brugklas ook weer gebeurt. Ook ouders maken zich soms de nodige zorgen. Het is nu eenmaal een grote stap die je zoon of dochter gaat maken. In de brugklas is sociale weerbaarheid nog belangrijker. De school is vaak veel groter. De leerlingen hebben met veel meer leerkrachten te maken, er is minder toezicht buiten de lessen en er is meer druk om je te conformeren aan de groepsnorm. De Stevige Stap training is specifiek bedoeld voor kinderen die onvoldoende sociaal vaardig zijn of weinig zelfvertrouwen hebben, en een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het zetten van deze stap. DOEL VAN DE TRAINING De deelnemers leren tijdens de training hoe zij kunnen omgaan met lastige situaties zoals: jezelf presenteren in een nieuwe groep, een eigen mening hebben en houden, conflicten oplossen, feedback geven en krijgen, omgaan met groepsdruk en buitensluiten en omgaan met faalangstige gedachten. Daarnaast krijgen zij tips voor het plannen en organiseren van het huiswerk.

3 4 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 5 Vier aandachtsgebieden De methode richt zich op het ontwikkelen van sociale competenties via vier aandachtsgebieden: weten kunnen willen zijn Naast weten en kunnen wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat de eigen behoefte is ( willen ) en welke manier het beste past bij de deelnemer zelf ( zijn ). Zo ontstaat de ruimte om bewust te worden van de eigen wensen en gedachten, en vinden de deelnemers oplossingen die passen bij wie ze zijn. sociaal weerbaar gedrag Mensen zijn kuddedieren, hoort men weleens zeggen. Daar zit een kern van waarheid in: mensen zoeken elkaar op en hebben elkaar nodig om te kunnen functioneren. Een mens zonder sociale contacten zal zich eenzaam en alleen voelen. Ergens bij horen en gewaardeerd worden geeft een goed gevoel. Zeker op school is het belangrijk om ergens bij te horen. Vriendschappen zijn belangrijk, want op die manier leren we om meer open te staan voor de gevoelens van anderen. Kinderen die sociaal weerbaar zijn, bewaken hun grenzen, komen voor zichzelf op en doen geen dingen waar ze zelf niet achter staan. Zij ontvangen respect van anderen omdat zij de ander met respect behandelen, ook al is er onenigheid. Wanneer kinderen sociaal minder weerbaar zijn, vinden zij het lastig om hun grenzen te bewaken. Zij kunnen zich terugtrekken en groepsactiviteiten mijden. Ook kunnen zij verlegen gedrag laten zien. Anderzijds is er het risico dat kinderen die sociaal minder weerbaar zijn, zich aanpassen aan een groepscultuur om erbij te horen en zich aansluiten bij een risicogroep. Sociaal weerbaar gedrag wordt ontwikkeld door in te zetten op de volgende 3 gebieden: Zelfvertrouwen Lichaamstaal STA STERK punten ZELFVERTROUWEN Deelnemers werken aan zelfvertrouwen doordat zij binnen de training positief naar zichzelf leren kijken. Zij ontvangen tijdens (groeps-) gesprekken, in spelvormen en tijdens ontspanning en geleide fantasie positieve feedback en ervaren wie zij zijn, wat ze al goed kunnen en welke mogelijkheden en oplossingen zij tot hun beschikking hebben. Zij vormen helpende gedachten, waardoor zij een sterk gevoel en gedrag bevorderen. LICHAAMSTAAL Lichaamstaal staat centraal tijdens de training om weerbaar en sociaal vaardig te reageren in contact met anderen. Om te communiceren gebruik je niet alleen woorden, maar ook lichaamstaal. Als je een boodschap 100% duidelijk overbrengt doe je dat: 7% met woorden 38% met de manier waarop je de woorden zegt (stem, intonatie, toonhoogte, spreektempo) 55% met gezichtsuitdrukking, gebaren, bewegingen, van je lichaam. Een juist gebruik van lichaamstaal is dus ONMISBAAR in onze communicatie! Met behulp van spelvormen en dramatechnieken leren de deelnemers ruimte in te nemen en te behouden. Hierbij valt te denken aan: lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en stemgebruik. STA STERK PUNTEN De STA STERK punten doen een beroep op sociale en weerbare vaardigheden, die worden aangeleerd door middel van diverse spelvormen. Zo leren de deelnemers door middel van een rollenspel ongewenst gedrag te veranderen en gewenst gedrag te versterken. Met elkaar zoeken de deelnemers en de trainer naar gedrag dat het beste past bij de deelnemer en de eigen situatie. Hierbij stimuleren zij elkaar, doordat zij vaak verschillen in gedrag dat zij zelf inzetten. Zij zien positieve voorbeelden van elkaar en nemen deze over. Deelnemers ontdekken vooral zelf en met elkaar welke mogelijkheden en oplossingen er allemaal zijn. Het zelfvertrouwen neemt toe, doordat het eigen oplossend vermogen groeit.

4 6 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 7 interactieve training Alles wat gedaan en gezegd wordt door de deelnemers wordt gebruikt om mee te werken of over te praten. Eigen voorbeelden worden pas in latere bijeenkomsten gebruikt voor bijvoorbeeld rollenspellen. werkwijze Tijdens de training wordt gebruikt gemaakt van onder andere de volgende methodieken. Door veel af te wisselen is er voor ieder wat wils en leren de deelnemers vanuit diverse invalshoeken met de thematiek om te gaan. Verhalen en metaforen Ontspanningsoefeningen Visualisatie oefeningen Ademhalingsoefeningen Creatieve en fantasierijke opdrachten Werken met videocamera Rollenspellen Drama Werken met helpende gedachten Leerpunten en vaardigheden trainen Spel Werkboek met huiswerkopdrachten Positieve benadering De lastige en onzekere situaties worden door de trainer positief benaderd door niet uitgebreid in te gaan op de dingen die de deelnemers hebben meegemaakt of (denken te zullen) meemaken, maar door samen te zoeken naar: op welke manieren kun je met zo n situatie omgaan, en wat zijn daarvan dan de gevolgen (STA STERK punten ontdekken)? De training is gericht op het vinden van oplossingen die bij de deelnemer zelf passen. inhoud In de training wordt het verhaal gevolgd van drie kinderen die naar de brugklas gaan. Zij komen allemaal zo hun eigen lastige situaties tegen en ervaren de gevolgen van hun eigen (soms niet zo sociaal vaardige) gedrag. Het gedrag van deze drie kinderen kent een overlap, maar zij zijn toch duidelijk verschillend. Alle drie reageren zij op hun eigen manier om hun onzekerheid en angsten te verbergen. Soms door weg te kruipen (het groene stoplicht): bang om te falen en afgewezen te worden. Om dit te voorkomen trekken zij zich terug of vermijden zij het contact met anderen. Soms ook door te knokken (het rode stoplicht): overschreeuwen van angst en onzekerheid en proberen door middel van negatieve aandacht ervoor te zorgen dat zij niet worden vergeten of gepest. In de eerste bijeenkomst wordt aan de deelnemende kinderen gevraagd om in te vullen wat zij van zichzelf herkennen in deze kinderen uit het verhaal. Dit is een begin van het leren kijken naar het eigen gedrag. Het eigen gedrag wordt voor de deelnemer inzichtelijk gemaakt aan de hand van in te vullen schema s, rollenspellen en opdrachten waarbij nagedacht moet worden over hoe anderen reageren en hoe je zelf reageert in eenzelfde situatie. De deelnemer leert gedrag te herkennen als wegkruipen, knokken of aanpakken. Wanneer gedrag herkend wordt als knokken of wegkruipen, wordt gevraagd naar op welke manier de situatie kan worden aangepakt. Zo ontdekken de deelnemers hun alternatieve oplossingen voor het eigen eerdere gedrag. Er wordt in de training gewerkt aan de volgende vaardigheden: uitstraling, weerbare lichaamshouding stemgebruik en woordgebruik ademhaling en ontspanning positief denken / helpende gedachten (samenhang tussen gebeurtenis-denken-voelen-doen) eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen jezelf presenteren en contact leggen nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven feedback krijgen/geven en conflicthantering omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden omgaan met plagen, pesten en groepsdruk plannen en organiseren van het huiswerk Iedere bijeenkomst krijgen de kinderen een nieuw deel van het werkboek, met daarin een aantal opdrachten. Deze opdrachten zijn

5 8 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER enerzijds bedoeld om al te wennen aan de brugklas, waarin regelmatig huiswerk zal moeten worden gemaakt. Anderzijds is het doel van deze huiswerkopdrachten om het kind meer te leren over het eigen gedrag en de mogelijke alternatieven. Om tegemoet te komen aan de diverse leerstijlen van kinderen, zijn dit afwisselend lees-, maak- en doe-opdrachten. evaluatie Iedere bijeenkomst wordt er bij de afronding stilgestaan bij evaluatie van die bijeenkomst. De deelnemers krijgen zo de kans te oefenen met het herkennen van hun gedachten en gevoelens en leren deze te verwoorden. Daarnaast krijgen ze de gelegenheid om hun eigen mening te geven. Het programma wordt zo nodig aangepast, afhankelijk van de evaluatie met de deelnemers. het programma Iedere bijeenkomst heeft globaal de volgende opzet: Bespreken van het huiswerk en ervaringen. Oefenen met STA STERK punten door middel van spel- en andere werkvormen. Uitdelen van de werkbladen en toelichting op de huiswerkopdrachten. Evaluatie van de bijeenkomst. STA STERK TRAINING 9 BIJEENKOMST 6 T/M 10 (NÁ DE ZOMERVAKANTIE) De laatste 5 bijeenkomsten wordt er ruimte geboden om de nieuw opgedane ervaringen in de brugklas te bespreken, en aan de slag te gaan met de lastige situaties die zich daarin voordoen. Verder komen conflicthantering, feedback geven en krijgen, omgaan met elkaar en samenwerken en hulp vragen en bieden aan de orde. Grensoverschrijdend gedrag van anderen, zoals plagen en pesten, en het omgaan met groepsdruk worden behandeld. Ook aan het plannen, organiseren en omgaan met huiswerk wordt aandacht besteed. systeembenadering Wanneer er behoefte is aan systeembenadering, zoals contact tussen gezin, school en trainer kunnen hierover afspraken worden gemaakt. nazorg Naar behoefte van de deelnemer en/of ouders/verzorgers/school kan een beroep gedaan worden op nazorg zoals individuele coaching, specifiek gericht op persoonlijke aandachtspunten. De gehele training door werken de deelnemers door middel van het huiswerk aan de eigen reflectiemomenten: wat gebeurde er wat voelde, dacht en deed ik ben ik tevreden met het resultaat hoe kan ik het de volgende keer anders doen. BIJEENKOMST 1 T/M 5 (VÓÓR DE ZOMERVAKANTIE) In de eerste 5 bijeenkomsten staat vooral het bouwen aan zelfvertrouwen centraal, en het inzicht in het eigen gedrag. De stoplichtmethodiek wordt uitgelegd. De basis van een weerbare en zelfverzekerde lichaamshouding wordt getraind. Zij leren hun eigen gevoelens te herkennen en benoemen, en de eigen mening te geven. De deelnemers maken kennis met ontspanningsoefeningen. Zij leren hoe zij zich kunnen voorstellen en contact kunnen leggen. Zij krijgen een oplossingsstrategie aangereikt om te leren omgaan met lastige situaties.

6 10 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 11 Over kinderpraktijk landsmeer De training wordt gegeven door Jessy Roodenburg. Zij is gediplomeerd trainer Omgaan met Pesten, dit betekent dat zij via de Stichting Omgaan met Pesten gecertificeerd is om de STA-STERK trainingen te mogen geven. Zij is tevens lid van de Vereniging Omgaan met Pesten. Hierdoor heeft zij toegang tot de laatste informatie met betrekking tot de trainingen, blijft zij in contact met collega-trainers en krijgt zij met regelmaat bijscholing. Ook heeft zij een eenjarige opleiding tot coach practitioner aan de Alba Academie afgerond. Kinderpraktijk Landsmeer is voornamelijk actief in (de omgeving van) Landsmeer. De STA STERK training is genoemd in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). notities interesse? Voorafgaand aan de trainingen vind altijd een vrijblijvend intakegesprek plaats. Ga naar voor meer informatie over tarieven en eventuele vergoedingen en schrijf uw kind in voor de training! KINDERPRAKTIJK LANDSMEER Jessy Roodenburg Regenboog DM Landsmeer KINDERPRAKTIJK LANDSMEER Regenboog DM Landsmeer

7 12 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER KINDERPRAKTIJK LANDSMEER Regenboog DM Landsmeer

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Anti-pestprotocol De Witte School

Anti-pestprotocol De Witte School Anti-pestprotocol De Witte School Herziene versie 18 november 2014 1 2 Inhoud Anti-pestprotocol... 1 De Witte School... 1 1.Plagen of pesten?... 4 2.Definitie... 5 2.Doel pestprotocol basisschool De Witte

Nadere informatie

Jaargang 1, Nummer 8, juni 2010. Weerbaarheid

Jaargang 1, Nummer 8, juni 2010. Weerbaarheid Jaargang 1, Nummer 8, juni 2010 Weerbaarheid Jaargang 1, nummer 8, juni 2010 Weerbaarheid Kinderen die opgroeien, spelen en leren in groepsverband. Bijvoorbeeld thuis, op school, in de buurt of op clubs

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren

Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren Y Auteur : Jenny Hilberts Datum : Maart 2013 Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling 1 Voorwoord Op onze school is er

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 3 1.1 Situatieschets pagina 3 1.2 Onderzoeksvraag pagina 3 1.3 Doelstelling 2. Oriëntatie pagina 4 2.1

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie