st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen."

Transcriptie

1 st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen van de deelnemers vormen het uitgangspunt. Deze cursus biedt allereerst inzicht in de manier waarop de deelnemers omgaan met problemen en spanningen. Er wordt getoond hoe in dergelijke situaties effectief, rationeel en emotioneel kan worden gehandeld. Telefoon (0) Fax (0) Inzicht in het omgaan met spanningen. Leren oplossingsgericht te handelen. Maximaal aantal deelnemers

2 m e d i at i o n Telefoon (0) Fax (0) De cursus mediation is bedoeld voor mensen die, vanuit hun beroep, als onafhankelijke en onpartijdige derde, conflicterende partijen ondersteunen in het zelf zoeken en vinden van een oplossing voor het conflict. De cursus leert de deelnemers een goede, gestructureerde, snelle manier om te bemiddelen en het voorkomen van escalatie en juridische procedures. Het is mogelijk om een basiscursus te verzorgen alsmede een cursus waarbij de cursisten NMI gecertificeerd worden. Het opdoen van kennis en vaardigheden op het gebied van mediation. Theorie, achtergronden en ontwikkeling. Attitude en grondhouding, waaronder de ethiek. Methoden en techniek. Maximaal aantal deelnemers

3 m ot iverend leidinggeven De cursus 'motiverend leidinggeven' is bestemd voor leden van managementteams. Deze cursus verschaft inzicht in de relatie tussen leidinggeven en motivatie. Ook wordt gekeken naar de eigen motivatie van de deelnemers om leiding te willen geven en naar hun sterke en zwakke punten daarbij. Telefoon (0) Fax (0) Zicht op de relatie leidinggeven - motivatie en op het eigen managementprofiel. Verkennen eigen motivatie om leiding te geven. Maximaal aantal deelnemers

4 s o c i a l e w e e r ba a r h e i d Telefoon (0) Fax (0) De training 'sociale weerbaarheid' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met verbale en fysieke agressie (denk aan politie, justitie, de zorgsector, sociale diensten, sport, enzovoorts). De eigen houding van de deelnemers ten opzichte van conflictsituaties en agressie vormt de basis. Er komen technieken aan de orde waarmee agressief gedrag kan worden voorkomen of opgelost, waardoor het zelfvertrouwen wordt vergroot. Daarnaast vormen samenwerking in het hanteren van conflicten en het begeleiden van collega's belangrijke onderdelen. 5 Inzicht in eigen gedrag bij conflicten. Opbouwen van zelfvertrouwen. Technieken ter voorkoming van of omgaan met agressief gedrag. Leren samenwerken met collega's. Begeleiden bij agressie en geweld. Maximaal aantal deelnemers

5 t e ambuilding Telefoon (0) Fax (0) Tijdens de vaardigheidstraining 'teambuilding' leren de deelnemers gezamenlijke problemen ook samen op te lossen. Door de activiteiten die tijdens de cursus worden ontplooid, leren zij al hun gedachten en ideeën te richten op de uiteindelijke doelstelling (de oplossing van het probleem). Leren uit eigen ervaring is daarbij zeer belangrijk. Veel aandacht wordt dan ook besteed aan de uitwisseling van ideeën en ervaringen. Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met oefeningen, rollenspelen en simulatiespelen. 5 6 Het verkennen van de eigen groep. Ervaring opdoen met probleemoplossend werken. Werken aan een samenhangend groepsklimaat. Open informatie-uitwisseling. Leren een team te zien als een systeem. Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het functioneren van teams en taak-werkgroepen. Maximaal aantal deelnemers

6 i n t e r c u lt u r e e l management Telefoon (0) Fax (0) Vrijwel elke Nederlander heeft te maken met allochtonen: als collega, chef, patiënt, cliënt, consument, werknemer, werkgever, etc. Acceptatie, appreciatie en integratie in de Nederlandse samenleving zijn van levensbelang. Tijdens de cursus intercultureel management krijgen de cursisten achtergrondinformatie over allochtone groeperingen en het huidige minderhedenbeleid. Tevens is er aandacht voor de onderwerpen eigen culturele identiteit, leidinggeven aan een multicultureel team, vooroordelen, discriminatie en racisme. COCON geeft daarnaast, ten behoeve van minderheden, empowerment trainingen en verzorgt individuele en collectieve toeleidingstrajecten voor arbeid en scholing, outplacement, communicatie- en sollicitatietrainingen. Het verkrijgen van inzicht in de culturele achtergronden van etnische minderheden. In beeld brengen van intercultureel beleid voor organisaties. Zicht krijgen op (on)bewuste belemmeringen in communicatie. Met betrekking tot minderheden als doelgroep: het ver- Maximaal aantal deelnemers sterken

7 k wa l i t e i tsmanagement Telefoon (0) Fax (0) In een steeds veranderende organisatie wordt van al het personeel steeds vaker verlangd dat men meegroeit. Zelfsturende teams met eigen verantwoordelijkheden worden op zowel kwantiteit als kwaliteit beoordeeld. De cursus kwaliteitsmanagement is opgebouwd rond de onderwerpen kwaliteitszorg, budgettering en het managen van veranderingen en is bestemd voor het midden- en hoger kader waarvan, al dan niet voor het eerst, verwacht wordt dat zij inhoud geven aan deze aspecten. 5 6 Zicht krijgen op de essenties van kwaliteit. Het gebruik kunnen maken van een kwaliteitsmodel. Het kunnen hanteren van basisinstrumenten. Inzicht krijgen in beleids- en begrotingscyclus. Het kunnen hanteren van budgetteringsmethoden. Leren leidinggeven aan veranderingen. Maximaal aantal deelnemers

8 i n d ivi d u e l e c oaching Telefoon (0) Fax (0) De individuele begeleiding is bedoeld voor leidinggevenden die in hun organisatie veel invloed hebben op de organisatiecultuur. Velen zijn zich hiervan bewust, maar niet alle beïnvloeding vindt bewust plaats. Door zijn/haar gedrag geeft een manager onbedoelde signalen die door medewerkers in de organisatie worden opgevangen. Dit kan tot onverwachte effecten leiden. Voor een manager die zicht wil krijgen op zijn/haar wijze van beïnvloeding, gewild en ongewild, is coaching een bruikbaar instrument. Er wordt een verband gelegd tussen persoonlijk en professioneel functioneren. Als je als manager het gevoel hebt vast te zitten en geen kant op te kunnen, is dat een duidelijk teken van blikversmalling. Dit kan een reactie zijn op het gedrag van andere personen of groepen in de organisatie, maar er kan ook sprake zijn van een defensieve reactie op eigen onvermogen. De belangrijkste functie van coaching in dit soort situaties is het aanreiken van alternatieve interpretaties. Wat een doodlopende weg leek, blijkt vaak een brede weg met op diverse punten twee- en driesprongen. Voorwaarde hiervoor is dat iemand bereid moet zijn zichzelf en zijn/haar functioneren ter discussie te stellen. Naast individuele coaching bestaat er ook nog de mogelijkheid van counseling en loopbaanbegeleiding. 5 Zicht krijgen op de eigen wijze van beïnvloeding. Het aanreiken van alternatieve interpretaties. Het leren van zelfsturing; het leidinggeven aan jezelf. Het leren machtigen, een managementstijl waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedelegeerd worden, opdat medewerkers de noodzakelijke besluiten kunnen nemen. Sturen zonder hiërarchie, zonder de baas te spelen. Maximaal aantal deelnemers

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Dat communiceren bij veranderingen cruciaal is, daar zijn heel wat managers het over eens. Maar vaak leiden de inspanningen die organisaties doen

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Het achtvelden instrument:

Het achtvelden instrument: Het achtvelden instrument: analyse kader voor opleidingseffecten Doel / Probleem Impact Werksituatie Functioneren Vaardigheden Leerresultaten Leersituatie Proces J.W.M. Kessels C.A. Smit P. Keursten Februari

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Mens en organisatie Verandermanagement Personeel en organisatie Leiderschapscoaching Teamontwikkeling

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur John Gerrichhauzen, Arno Korsten en Har Fijen 1 2 1 Inleiding Het concept de lerende organisatie geeft aanleiding tot sterk normatief bepaalde standpunten.

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties

De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties Kritische beschouwingen en nieuwe gezichtspunten Jaap Boonstra Inleiding Deze bijdrage bevat een aantal overwegingen over de dynamiek van

Nadere informatie

Non-discriminatiecode van vrijescholen (vastgesteld in de ALV van 17 december 2008)

Non-discriminatiecode van vrijescholen (vastgesteld in de ALV van 17 december 2008) Non-discriminatiecode van vrijescholen (vastgesteld in de ALV van 17 december 2008) Inleiding In 1998 heeft de Bond van Vrije Scholen een non-discriminatiecode vastgesteld. Het bestuur van de Vereniging

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie