Cursus en Thema voor mantelzorgers en vrijwilligers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers"

Transcriptie

1 Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers

2 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse aspecten van het werken als vrijwilliger. Bijeenkomst 1 : Werken als vrijwilliger Taken en verwachtingen; Wat zijn uw verwachtingen van het vrijwilligerswerk, wat verwacht de organisatie van u, welke taken verricht u als vrijwilliger en welke niet. Onderscheid vrijwilliger met mantelzorger en professional; Wat is het verschil tussen een vrijwilliger en een mantelzorger en hoe verhoudt de zorg die zij bieden zich tot de zorg die professionals leveren. Grenzen aan vrijwilligerswerk; Welke grenzen stelt u zelf aan uw vrijwilligerswerk, welke grenzen stelt de organisatie, hoe geeft u uw grenzen (en die van de organisatie) aan. Bijeenkomst 2 : Communiceren Communicatie verbaal en non-verbaal; Wat is verbale en non-verbale communicatie, ervaar zelf wat het effect van verbale en non-verbale communicatie is. Luisteren, samenvatten en doorvragen; Praktische inleiding over de functies van (actief) luisteren, samenvatten en doorvragen in een gesprek, oefenen aan de hand van concrete situaties. Bijeenkomst 3: Signaleren Signaleren, objectief en subjectief; Wat neemt u waar (objectief), welke interpretatie (subjectief) geeft u daaraan, welke rol heeft u als vrijwilliger in het signaleringsproces. Bespreken van een signaal; Hoe bespreekt u een signaal met de cliënt, wanneer geeft u een signaal door. Bijeenkomst 4 : Bejegening Hoe gaat u om met cliënten, mantelzorgers en professionals; Belangrijk in de omgang met anderen is afstemmen, hoe doet u dat en welke aspecten spelen hierbij een rol. Afstand en nabijheid; Hoe vindt en bewaakt u de balans tussen vertrouwde en veilige nabijheid, en gepaste afstand. Welke invloed hebben normen en waarden op omgang met anderen; De normen en waarden van mensen verschillen, hoe gaat u daarmee om, welke keuzes maakt u daarbij. 2

3 VRIJWILLIGERS Verdiepingscursus Dementie Aantal bijeenkomsten: 4 Deze cursus is voor vrijwilligers die meer willen weten over dementie, het gedrag van mensen met dementie en hoe hier mee om te gaan. Daarnaast is er aandacht voor het ondersteunen van mantelzorgers van mensen met dementie. Bijeenkomst 1 : Werken als vrijwilliger bij mensen met dementie en hun mantelzorgers Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van filmmateriaal besproken wat uw taken en verwachtingen zijn. Bijeenkomst 2 : Wat is dementie? Informatie over de hersenziekte dementie. Wanneer is er sprake van dementie, wat zijn de symptomen en welke verschillende typen dementie zijn er. Bijeenkomst 3 : Gedrag van mensen met dementie Welk gedrag kunnen mensen met dementie vertonen en hoe kunt u daar als vrijwilliger mee omgaan. Hoe kunt u ondersteuning bieden aan degene met dementie en zijn/haar mantelzorger? Bijeenkomst 4 : Gespreksvoering en activiteiten met mensen met dementie Aan de hand van praktijksituaties wordt geoefend in het voeren van gesprekken met mensen met dementie, waarbij aandacht besteed wordt aan het reageren op wisselingen in humeur en gedrag. Cursus Zorg de baas Aantal bijeenkomsten: 4 en 1 terugkombijeenkomst MANTELZORGERS Mantelzorg overkomt je, daar kies je niet voor. Dat betekent niet dat u alles maar over u heen moet laten komen. In deze cursus leert u om bewust te kijken naar de omstandigheden en de mogelijkheden om de zorg vol te houden. 3

4 MANTELZORGERS Mantelzorgers wikken en wegen doorgaans langdurig voor ze zich aanmelden voor deze cursus. Soms hebben ze het gevoel dat ze falen omdat ze ondersteuning wensen. De praktijk heeft echter uitgewezen dat mantelzorgers na het volgen van deze cursus beter in staat zijn hun, vaak zware, zorgtaak aan te kunnen en vol te houden. De volgende onderwerpen komen in de cursus aan de orde: Bijeenkomst 1 Inzicht verwerven in uw situatie aan de hand van zeven vragen. Bijeenkomst 2 Omgaan met gevoelens; welke gevoelens kunnen zich voordoen als u langdurig voor een ander zorgt en welke gevolgen hebben deze gevoelens voor de zorg. Bijeenkomst 3 De veranderende relatie. Voorkomen van overbelasting. Leren opkomen voor jezelf. Bijeenkomst 4 Anders leren denken met behulp van rationele zelfanalyse. Informatie over ondersteuningsmogelijkheden. Omgaan met mensen met dementie Met medewerking van het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West- Achterhoek. Aantal bijeenkomsten: 4 Dementie is een ziekte met grote gevolgen, niet alleen voor hen die de ziekte treft, maar ook voor de mensen in de directe omgeving. Zij zien iemand die hen na staat vaak op een onbegrijpelijke manier veranderen en steeds afhankelijker worden. Als familielid of naaste bent u praktisch en emotioneel vaak nauw betrokken bij de zorg voor iemand met dementie. 4

5 MANTELZORGERS Gebleken is dat deskundige informatie over de ziekte en het delen van ervaringen met anderen veel steun geeft. Dit kan overbelasting voorkomen. U krijgt tips en advies die u helpen zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van dementie. Daarnaast geven we u informatie om u te helpen om te gaan met uw situatie. Bijeenkomst 1 : Wat is dementie? We gaan in op hoe u dementie kunt herkennen. Daarnaast wordt uitleg gegeven over verschillende vormen van dementie en het verloop van het ziektebeeld. Bijeenkomst 2 : Omgaan met gedragsverandering U krijgt tips hoe om te gaan met de gedragsverandering van de persoon met dementie. Hierbij wordt ingegaan op de manier waarop je iemand met dementie benadert en worden algemene adviezen gegeven voor de omgang met dementie. Bijeenkomst 3 : Omgaan met gedragsproblematiek en aanpassingen in de leefomgeving Verschillende problemen in gedrag van een persoon met dementie worden besproken; zoals agressiviteit en achterdocht. Daarnaast wordt ingegaan op de manier hoe u met dit probleemgedrag om kunt gaan. Tevens worden tips gegevens over mogelijke aanpassingen in de leefomgeving van een naaste met dementie. Bijeenkomst 4 : Belastbaarheid en ondersteuning De rol van de mantelzorger wordt besproken, waarbij de belastbaarheid van de mantelzorger aan bod komt. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van hulpverleners en organisaties die ondersteuning bieden aan een persoon met dementie en hun naasten. Wet en regelgeving; er wordt uitleg gegeven over bewindvoering en mentorschap. Naast de genoemde onderwerpen is er ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers. Na aanmelding neemt de docent contact met u op om te bespreken of deze cursus passend voor u is. 5

6 MANTELZORGERS Mindfulness Aantal bijeenkomsten: 8 en een stiltedag Mindfulness, ook wel vertaald als opmerkzaamheid, bewustheid, aandachtig zijn of wakker. Met aandacht aanwezig zijn, ook in lastige periodes. De basis van de mindfulnesstraining is aandacht dat klinkt simpel, maar vraagt bewustwording en oefening. We worden vaak snel meegezogen in een maalstroom van onbewuste en automatische gedachten en gevoelens. Dit kan leiden tot spanning, onrust en vermoeidheid. Door bewustwording van reageren via de automatische piloot en te (leren) luisteren naar de signalen van het eigen lijf, kunt u patronen loslaten. U gaat meer rust in uw leven ervaren en meer ruimte en helderheid om met situaties om te gaan. De training is nuchter en praktisch. Aan het eind van de training heeft u voldoende bagage om mindfulness in uw leven te integreren. Na aanmelding vindt een intakegesprek met de docent plaats. Voluit leven Aantal bijeenkomsten: 4 Een training gebaseerd op de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Mantelzorg/zorgen voor uw naaste(n) kan gevoelens van onmacht, spanning, verdriet, angst en onzekerheid geven. Deze gevoelens komen vaak niet van pas want u moet doorgaan. De ander heeft u immers nodig. U kunt er van alles aan doen om deze gevoelens niet te ervaren. Ze weg drukken, ontkennen of uitleven via kritiek op anderen. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat deze houding ons psychisch leed juist kan versterken en ons steeds minder flexibel maakt. In deze cursus gaat u aan de slag met: Bewustwording van uw manier van omgaan met lastige gevoelens. Acceptatie van eigen gevoelens. (H)erkennen en aanvaarden van situaties waar u geen invloed op heeft. Leven in het hier-en-nu en met mildheid. Leven naar uw waarden (wat is echt belangrijk voor u en wat zijn uw acties/keuzes). 6

7 MANTELZORGERS Netwerk coaching Aantal bijeenkomsten: 1 Contacten onderhouden of nieuwe contacten maken is niet voor iedereen even gemakkelijk. Toch hebben mensen elkaar nodig. Met een goed sociaal netwerk leven we gezonder, bereiken we meer en oordelen we positiever over ons leven. Ook worden we door de wetgeving, voor hulp steeds meer aangewezen op mensen om ons heen. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met netwerk coaching en bekijken we of deze methode voor u kan bijdragen aan het uitbreiden van uw netwerk. MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS Autisme Aantal bijeenkomsten: 2 Autisme is een verzamelnaam van verschillende stoornissen die te maken hebben met een stoornis in het functioneren van de hersenen. Hoe functioneren de hersenen van iemand met een autistische stoornis en wat betekent dit voor het dagelijks leven. Psychiatrie Aantal bijeenkomsten: 1 Veel mensen hebben te maken met psychische problemen. Soms als stoornis op zich, maar ook vaak als bijkomend verschijnsel bij een andere aandoening. U krijgt informatie over verschillende psychische aandoeningen, waaronder depressiviteit. Fysieke belastbaarheid Aantal bijeenkomsten: 1 Vaak hebben mantelzorgers te maken met zware fysieke belasting, waardoor uiteindelijk klachten kunnen ontstaan. Samen met Fysiotherapie Oost Gelre geven wij u inzicht in lichamelijke belasting en de eigen invloed hierop. We gaan samen praktisch aan de slag om lichamelijke belasting te verminderen en daarmee uzelf gezond en vitaal te houden. 7

8 MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS EHBO Aantal bijeenkomsten: 1 Thuis komt u soms in een situatie terecht waarin eerste hulp noodzakelijk is. Wat te doen als iemand zich verslikt of dreigt te stikken, als iemand flauwvalt of bewusteloos raakt. Deze en andere praktische handelingen worden geoefend onder leiding van een ervaren instructeur. DEELNEMEN? In 2015 worden verschillende cursussen, themabijeenkomsten en workshops voor mantelzorgers en vrijwilligers aangeboden. U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar VIT-hulp bij mantelzorg. U kunt de gevraagde gegevens ook mailen naar Het scholingsaanbod en aanmeldingsformulier zijn te downloaden van VIT-hulp bij mantelzorg Varsseveldseweg BG Lichtenvoorde Telefoon (0544)

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 Zet u zich al in als vrijwilliger? Dan kunt u gratis deelnemen aan interessante en inspirerende trainingen, workshops en bijeenkomsten. Deze worden verzorgd

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers Werk in balans Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers 1 Colofon Uitgave: TNO, januari 2010 Postbus 718 / 2130 AS Hoofddorp / 023-5549393 www.tno.nl/arbeid Oorspronkelijke uitgave: A guide

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Cursusaanbod voor vrijwilligers

Cursusaanbod voor vrijwilligers Cursusaanbod voor vrijwilligers 2014 www.cursusaanbodvrijwilligers050.nl Inhoudsopgave Voorjaar Waarderend onderzoeken 5 Omgaan met de laatste levensfase 5 Dress to Impress (2 groepen) 6 Curatele, bewindvoering

Nadere informatie

Academie+ Trainingen voor vrijwilligers

Academie+ Trainingen voor vrijwilligers Academie+ Trainingen voor vrijwilligers 2013-2014 sopgave Inleiding en voorwaarden voor een training op locatie 2 Training: Anders communiceren 3 Training: Begeleiden van tweede taalverwerving 4 Training:

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met:

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met: ARBO EN TRAININGEN Cursusaanbod 2013-2014 Voorwoord Maartje, onderdeel van Zorggroep Sint Maarten en Behandelcentrum Sint Maarten B.V. heeft een uitgebreid aanbod van trainingen, cursussen en arbodiensten.

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie