WERELDS Diversiteits-trainingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERELDS Diversiteits-trainingen"

Transcriptie

1 WERELDS Diversiteits-trainingen Diversiteitsmanagement Interculturele Communicatie Diversiteit voor politici Interculturele personele gespreksvoering Integreren in uw organisatie (voor allochtone medewerkers) De ondernemingsraad en diversiteit Uw allochtone klanten Geachte heer, mevrouw, Bedankt voor uw interesse in WERELDS diversiteitsmanagement! Hieronder treft u informatie aan over WERELDS trainingen. In separate PDF bestanden vindt u meer informatie over Personeels & Organisatieinstrumenten, over cultuurveranderingstrajecten, coaching en (team- )begeleiding, informatie over internationaal zakendoen en expats en een brochure met algemene informatie over WERELDS diversiteitsmanagement en de diversiteitsaudit. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons hiervoor bellen, faxen of en. Ook kunt u het contactformulier opsturen dat u onderaan deze tekst kunt vinden. INLEIDING WERELDS is niet zo maar een trainingsbureau. Onze trainingen kenmerken zich door het koppelen van ambitie aan realiteitszin. Idealen zijn prachtig, maar moeten wel uitvoerbaar zijn. WERELDS kenmerkt zich dan ook door een pragmatische aanpak. Trainingen moeten op hun bijdrage aan het organisatieresultaat kunnen worden afgerekend. Onze trainers zijn zowel ervaringsdeskundigen als ook gedreven trainers. In veel gevallen zal gebruik worden gemaakt van (allochtone)acteurs.

2 Geen rollenspelen Bijzonder in de aanpak van WERELDS is dat wij niet geloven in de effectiviteit van rollenspelen. Wij gaan er vanuit dat iemand het meest leert als hij zichzelf is. Het spelen van een rollenspel hoe goed bedoeld ook - staat vaak ver af van de realiteit. Bovendien is onze ervaring dat veel deelnemers aan een training het simpelweg niet leuk vinden om een rol te spelen. Men is meer bezig zijn voorgeschreven rol uit te beelden dan te leren van een situatie. Wij gebruiken methoden waarbij deelnemers zichzelf mogen zijn in een concrete opdracht. In de opdracht is men zichzelf en zal WERELDS trachten de setting die van de dagelijkse praktijk te laten zijn. Veel afwisseling Ook bijzonder aan onze aanpak is dat wij gebruik maken van afwisselende trainingsmethoden. Langdurig zitten in een benauwde zaal met de verplichte pepermuntjes op tafel is er in onze aanpak niet bij. Maatwerk Veel van onze trainingen zijn maatwerk. Altijd gaan wij uit van de situatie in uw bedrijf en bespreken we van tevoren wat voor uw bedrijf belangrijk is. Voor zover mogelijk willen wij meetbaar resultaat leveren. Als u de WERELDS diversiteitsaudit heeft gedaan, kunnen deze resultaten ook gemeten worden. In samenspraak met u als opdrachtgever zal de locatie van de training worden bepaald. WERELDS TRAININGEN DIVERSITEITSMANAGEMENT. De WERELDS diversiteitsaudit kan aanleiding zijn tot het volgen van de training Diversiteitsmanagement. Dit is de basistraining, bestemd voor management, staf en middenkader. U ontdekt gaandeweg de kansen die diversiteitsmanagement voor uw organisatie en vakgebied heeft en leert methoden om dit te verwezenlijken. Denkt u hierbij aan diverse klantengroepen. Daarnaast leert u hoe u effectief leiding kunt geven aan een divers personeelsbestand. De training geeft een inleiding in de verschillende diversiteitsgroepen met hun eigen problematiek (vrouwen, ouderen, gehandicapten en allochtonen). De nadruk van WERELDS diversiteitsmanagement ligt op de groep allochtonen - en het toepassen van het eigen organisatie- en personeelsbeleid in een multiculturele setting. De training Interculturele Communicatie kan indien gewenst integraal deel uitmaken van de training Diversiteitsmanagement, maar kan ook apart gevolgd worden.

3 WERELDS TRAININGEN INTERCULTURELE COMMUNICATIE. Een belangrijk onderdeel van diversiteitsmanagement is interculturele communicatie. Communicatie raakt de kern van samen werken, samen leven, maar ook de manier waarop je je producten verkoopt. Inzicht in de manier waarop mensen uit verschillende culturen communiceren voorkomt veel misverstanden en geeft u een mogelijkheid om in te schatten hoe en waarom mensen reageren zoals ze reageren. In de opzet van de training zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de praktijk van alle dag. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: cultuur en cultuurverschillen, (eigen)identiteit en motivatie. U wordt ingeleid in de verschillende stromingen binnen het vakgebied van de interculturele communicatie (met name Pinto, Hofstede, Trompenaars en Hoffmann). Belangrijker is uiteraard of u zich open stelt voor andere culturen. Deze vaardigheid oefenen we mede aan de hand van concrete opdrachten. Hierin komen praktijk en theorie dan samen. De training Interculturele Communicatie kan indien gewenst deel uitmaken van de training Diversiteitsmanagement, maar kan ook apart gevolgd worden. WERELDS TRAININGEN - DIVERSITEIT VOOR POLITICI. Mensen die een publieke functie hebben zijn kwetsbaar. Elke uitspraak wordt op een goudschaaltje gelegd en iedere misser staat in de krant. Het is voor deze mensen van groot belang inzicht te hebben in de verschillende culturele dimensies en de vaardigheid daar flexibel mee om te gaan. Dit helpt misverstanden te voorkomen en het overbrengen van de boodschap die u wilde vertellen krijgt een beter gehoor. Om u hierin te trainen bieden we deze cursus aan. Een belangrijk onderdeel van deze cursus is interculturele communicatie. WERELDS TRAININGEN INTERCULTURELE PERSONELE GESPREKSVOERING Voor veel leidinggevenden is het moeilijker om een gesprek met een allochtone medewerker te voeren dan met een autochtone. Er zijn veel redenen hiervoor aan te wijzen. Wij kunnen u trainen in het voeren van werving- en selectiegesprekken, functionerings-, beoordelings- en exitgesprekken. Ook is er tijdens deze training aandacht voor slecht-nieuws gesprekken en bemiddeling. U leert te bemiddelen bij arbeidsconflicten tussen medewerkers, leidinggevenden en medewerkers, en P&O afdeling en medewerkers.

4 WERELDS TRAININGEN - INTEGREREN IN UW ORGANISATIE (voor allochtone medewerkers). Deze training is speciaal ontwikkeld voor uw allochtone medewerkers wiens integratietraject nog niet volledig afgerond is en daardoor in het werk tegen problemen aan lopen. In deze training leren zij wat kenmerkend is voor uw (organisatie)cultuur. Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur, daarom sluiten wij aan bij uw cultuur en niet bij een algemene aanname van het Nederlandse arbeidsethos. Bij veel organisaties zijn er naast geschreven regels (bijvoorbeeld een gedragscode), ook veel ongeschreven regels. Veel allochtone medewerkers hebben moeite met deze ongeschreven regels. In deze training wordt hier volop aandacht aan geschonken. Verder leren uw allochtone medewerkers de theorie en de praktijk van interculturele communicatie. Met deze bagage kunnen ze dan aan hun beroepsontwikkeling werken. Er zal specifieke aandacht worden besteed aan het personeelsbeleid van uw organisatie. WERELDS TRAININGEN - DE ONDERNEMINGSRAAD EN DIVERSITEIT. Een ondernemingsraad of medezeggenschapscommissie is een typisch Nederlands instituut. Nederland is een land van overleg en rekening houden met minderheidsstandspunten (Poldermodel). Een allochtoon is met dit soort instituten minder vertrouwd en geeft hier mogelijk een eigen interpretatie aan (weg naar de top, belangenbehartiger etc.). Voor het goed functioneren van de ondernemingsraad is het van belang dit bespreekbaar te maken en verwachtingspatronen uit te spreken. Wij bieden een training aan OR leden waarin doel en rol van de OR duidelijk worden gemaakt en wordt ingegaan op de interculturele communicatie-aspecten binnen de betreffende OR.

5 WERELDS TRAININGEN - UW ALLOCHTONE KLANTEN. Ook uw organisatie heeft een diverse klantengroep. Van alle diverse klantengroepen hebben Nederlandse organisaties de meeste moeite met allochtone klanten. De marketingstrategieën die bij de Nederlandse klanten goed aanslaan hebben minder effect op allochtone klanten. 1. Als uw klanten voor het grootste gedeelte bestaan uit kortdurende contacten dan zult u weinig problemen ervaren met het omgaan met diverse groepen. Algemene beleefdheidsnormen zorgen voor een genormaliseerde omgang die voldoet. Uw grootste zorg zit in het vinden van het juiste assortiment voor uw allochtone doelgroep. Voor deze vraag kunt u zich beter wenden tot een bureau voor etno-marketing. 2. In de zakelijke dienstverlening zijn allochtonen een belangrijke en groeiende groep klanten. Er is echter nog weinig inzicht in de wijze waarop deze het best benaderd kunnen worden. Eén van de redenen is dat er over het algemeen weinig diversiteit in deze organisaties zelf te vinden is. Wij kunnen u door middel van deze training handvatten bieden hoe u deze klanten kunt vinden en behouden. 3. Indien uw organisatie klanten heeft waar u een langdurig en intensief contact mee hebt, zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, onderwijs en welzijn. Dan zijn de algemene beleefdheidsnormen niet meer toereikend en wordt er meer van elkaar verwacht. Als er onvoldoende inzicht is in interculturele communicatie en elkaars waarden en normen zal de dienstverlening minder effectief worden en zullen wederzijdse irritaties ontstaan. Dit kan tot gevolg hebben dat uw klanten en uw personeel weglopen. Deze training geeft u inzicht in welke onderdelen uw organisatie zich moet ontwikkelen om om te kunnen gaan met een diverse klantengroep en het werven daarvan. Als vervolg hierop wordt meestal een cursus interculturele communicatie gevolgd door het personeel dat direct te maken heeft met uw allochtone klanten.

6 CONTACTFORMULIER Uw bedrijfsnaam: Uw naam: Uw adres: Uw tel.nummer: Uw adres: Uw vraag: Opsturen naar: WERELDS diversiteitsmanagement of mailen naar: Voor direct contact kunt u bellen naar: Stefan Nijenkamp, telefoonnummer Ellen Grünefeld, telefoonnummer

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND Brochure over ethiek voor verzorgenden en verpleegkundigen CNV Publieke Zaak 2 e druk, maart 2010 ADRESSEN CNV PUBLIEKE ZAAK CNV Publieke Zaak heeft vijf regiokantoren

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Dat communiceren bij veranderingen cruciaal is, daar zijn heel wat managers het over eens. Maar vaak leiden de inspanningen die organisaties doen

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg met teams in zorgorganisaties

INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg met teams in zorgorganisaties INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg met teams in zorgorganisaties INHOUD INLEIDING 1 1. Inleiding 3 2. Interculturele palliatieve

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg!

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! 2 Inleiding Leven lang leren is een veelbesproken onderwerp. Werkgevers, maar zeker ook werknemers, hechten veel waarde aan het bijhouden

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

Leergang mensgericht leidinggeven

Leergang mensgericht leidinggeven Leergang mensgericht leidinggeven Open inschrijving voor managers en leidinggevende professionals in de zorg Opzet: Metaprofiel Analyse : meten van uw denkstijlen Zes trainingsdagen in vier maanden Afsluitende

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Kinderopvang ondersteuning Pe. Arbeid en Opleidingsbeleid. Employability Leernetwerken. Opleidingsbeleid. Loopbaanbeleid Strategie Doorstroombeleid

Kinderopvang ondersteuning Pe. Arbeid en Opleidingsbeleid. Employability Leernetwerken. Opleidingsbeleid. Loopbaanbeleid Strategie Doorstroombeleid Leren door middel van resultaatgroepen 2 Het ontwikkelen van een managementcursus 3 Leren van elkaar door een train de trainersysteem 4 De totstandkoming van een leer- en opleidingsbeleid 5 Leer- en opleidingsbeleid

Nadere informatie

1. Verandering in strategie, structuur of cultuur

1. Verandering in strategie, structuur of cultuur 1. Verandering in strategie, structuur of cultuur Een verandering is een ingrijpende wijziging in het functioneren van een organisatie of in het functioneren van mensen binnen een organisatie (Wissema

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie