OVERZICHT INHOUD TRAINING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT INHOUD TRAINING"

Transcriptie

1 OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST 4 Bemiddelingsvaardigheden (mediation) BIJEENKOMST 5 Instrumenten en technieken Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 6 Werkbegeleiding en intervisie op de werkplek

2 BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft In deze bijeenkomst maken de deelnemers kennis met elkaar en met de methodiek Ouderschap Blijft. De inhoud en opzet van de methodiek Ouderschap Blijft wordt besproken. De deelnemers hebben voorafgaand aan de training de theoretische informatie over Ouderschap Blijft gelezen: de methodiekhandleiding. Ze hebben een kennismakingsformulier ingevuld waarin ook hun leerdoelen zijn geformuleerd. In deze bijeenkomst worden deze leerdoelen besproken. Er is gelegenheid voor vragen en discussie en de deelnemers oefenen met een casus. maken kennis met elkaar, met de trainer en met de methodiek Ouderschap Blijft; vertellen aan elkaar wat hun leerdoelen en verwachtingen zijn over de training; weten wat Ouderschap Blijft inhoudt; hebben kennis van de verschillende fasen van Ouderschap Blijft; weten hoe een normale ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar verloopt (en specifiek voor CJG tot 18 jaar); weten wat specifieke kenmerken van kinderen en ouders in echtscheiding situaties/omgangsbegeleiding zijn; zijn in staat/kunnen reflecteren op zichzelf en hun eigen handelen; weten welke instrumenten en technieken in Ouderschap Blijft worden ingezet; weten wat het doel is van deze instrumenten en zijn zich bewust van wat het toepassen van deze instrumenten oplevert voor ouders; maken kennis en oefenen met een aantal instrumenten en technieken: de potlood en papiertraining, netwerkanalyse en probleemoplosser.

3 BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering Deze bijeenkomst gaat over de wijze waarop motiverende gespreksvoering kan bijdragen aan het slagen van de methodiek Ouderschap Blijft. Eerst is er een korte opwarmingsoefening, daarna wordt de theorie over motiverende gespreksvoering uitgelegd/opgefrist. Deelnemers gaan vervolgens aan de slag met verschillende oefeningen om zich motiverende gespreksmethoden eigen te maken. maken op speelse wijze kennis met een aantal principes van motiverende gesprekvoering; zijn zich er bewust van en ervaren hoe houding en gesprekstechnieken van invloed zijn op de motivatie van een cliënt; kennen de methodische uitgangspunten van motiverende gespreksvoering; zijn in staat om motiverende gespreksvaardigheden toe te passen in een gesprek met ouders; zijn zich bewust van de invloed van hun eigen handelen op de motivatie van ouders; zijn in staat de ambivalentie van ouders te onderzoeken met het ambivalentiemodel; zijn in staat om de ouders in hun ambivalentie te erkennen en erop door te vragen; beschikken over een nieuwsgierige en empathische houding in het contact met ouders; zijn zich bewust van hun houding en vaardigheden en de wijze waarop ze hiermee het verloop van het gesprek kunnen beïnvloeden; kunnen benoemen wat zij hebben geleerd over hun eigen handelen, hoe ze dit actief gaan oppakken en wat zij hierin nog nodig hebben. Met de handreikingen en oefeningen die we in deze training aanbieden, leren de deelnemers een aantal belangrijke elementen uit de motiverende gespreksvoering toe te passen tijdens Ouderschap Blijft. Het werkelijk beheersen van alle aspecten van motiverende gespreksvoering vereist meer training en praktijkervaring.

4 BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken Deze bijeenkomst gaat over hoe je in de uitvoering van de methodiek Ouderschap Blijft op een oplossingsgerichte wijze met ouders het gesprek kunt voeren. Tijdens de startoefening worden reeds aanwezige oplossingsgerichte gespreksvaardigheden onder de deelnemers aangesproken. Vervolgens wordt de achtergrond van de oplossingsgerichte therapie besproken door middel van een vraaggesprek. Hierin komen tevens de verschillen en overeenkomsten met motiverende gespreksvoering aan bod. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij een werkelijk oplossingsgerichte houding. Aan de hand van een checklist met reeds geïnventariseerde vragen wordt in duo s gepuzzeld met oplossingsgerichte vragen. In twee subgroepen wordt het oplossingsgericht werken in Ouderschap Blijft verder geoefend. In het laatste deel wordt ordening aangebracht in het geleerde van de bijeenkomst. De werkwijzer Ouderschap Blijft wordt ingevuld met methodische handreikingen op het gebied van oplossingsgericht werken. Tot slot worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de deelnemers zelf zorg dragen voor transfer van het geleerde naar de werkplek. zijn in staat om een gesprek oplossingsgericht te openen; kunnen benoemen welke vragen de cliënt activeren, en inspireren om in oplossingen te denken; beschikken over kennis van de achtergrond van de Oplossingsgerichte Therapie; beschikken over kennis van een oplossingsgerichte houding en gesprekvaardigheden; zijn in staat oplossingsgericht denken te onderscheiden van probleemgericht denken; zijn in staat diverse oplossingsgerichte gespreksvaardigheden toe te passen; zijn in staat een werkelijk oplossingsgerichte houding in te nemen; zijn zich bewust van het effect van de oplossingsgerichte aanpak en kunnen dit benoemen; zijn zich bewust van de specifieke aandachtspunten in gespreksvoering met kinderen en kunnen deze benoemen; zijn in staat oplossingsgerichte gespreksvaardigheden toe te passen in een gesprek met een kind; kunnen benoemen welke competenties ze kunnen inzetten tijdens Ouderschap Blijft; zijn in staat om oplossingsgerichte gespreksvoering en een oplossingsgerichte houding te integreren in de gesprekken tijdens de methodiek Ouderschap Blijft.

5 BIJEENKOMST 4 Bemiddelingsvaardigheden (mediation) Deze bijeenkomst gaat over de wijze waarop bemiddeling (mediation) kan bijdragen aan het slagen van de module Ouderschap Blijft. In deze bijeenkomst bieden wij een aantal handreikingen en oefeningen aan en leren de deelnemers een aantal belangrijke elementen uit de mediation toe te passen die specifiek bruikbaar zijn voor de methodiek Ouderschap Blijft. Voor het volgen van opleidingen en meer informatie over mediation is te vinden op de site Deze bijeenkomst start met een oefening in observeren en interpreteren, er volgt een theoretische uitleg van een aantal principes uit de mediation zoals de focus van standpunten naar belangen en meerzijdige partijdigheid. Deelnemers gaan vervolgens aan de slag met onder andere het oefenen in vragen stellen en met casussen. maken kennis met een aantal principes van mediation die zij in de bemiddeling met ouders kunnen toepassen; zijn in staat zich meervoudig partijdig op te stellen in het gesprek met ouders; zijn in staat om ouders te bewegen naar het onderkennen en erkennen van gezamenlijke belangen en te komen tot oplossingen in het belang van het kind; zijn in staat om gespreksvaardigheden toe te passen in een gesprek met ouders; weten hoe zij de bekwaamheid van ouders op het gebied van onderhandelen kunnen activeren; zijn zich bewust van hun houding en vaardigheden en de wijze waarop ze hiermee het verloop van het gesprek kunnen beïnvloeden; kunnen benoemen wat zij hebben geleerd over hun eigen handelen, hoe ze dit actief gaan oppakken en wat zij hierin nog nodig hebben.

6 BIJEENKOMST 5 Instrumenten en technieken Ouderschap Blijft In bijeenkomst 1 t/4 is de focus gelegd op het kunnen uitvoeren van de methodiek Ouderschap Blijft. Deelnemers hebben kennis en vaardigheden opgedaan met motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en bemiddeling (mediation). Na de verschillende bijeenkomsten hebben deelnemers ervaring op gedaan met het daadwerkelijk toepassen van het geleerde in hun eigen werksituatie. Bijeenkomst 5 is gericht op het evalueren van de wijze waarop het werken met de methodiek Ouderschap Blijft verloopt in de werksituatie, zoals het werken volgens de fasen, het toepassen van de diverse methodische interventies, het toepassen van technieken en instrumenten. Tevens biedt deze bijeenkomst de mogelijkheid om te oefenen met een aantal instrumenten en eventueel technieken waar de deelnemers zelf behoefte aan hebben. Ook de praktijkopdracht die in bijeenkomst 1 is meegegeven, het maken van een netwerkanalyse, wordt in bijeenkomst 5 besproken. reflecteren op hun eigen handelen en wisselen met elkaar ervaringen uit over het kunnen toepassen van Ouderschap Blijft; zijn in staat om de instrumenten van de methodiek Ouderschap Blijft toe te passen; kunnen benoemen wat zij hebben geleerd over hun eigen handelen en wat zij hierin nog nodig hebben; maken eventueel een plan van aanpak hoe zij met de aandachtspunten verder gaan in de eigen organisatie.

7 BIJEENKOMST 6 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft In bijeenkomst 1 t/4 is de focus gelegd op het kunnen uitvoeren van de methodiek Ouderschap Blijft. Deelnemers hebben kennis en vaardigheden opgedaan met motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en bemiddeling (mediation). Na de verschillende bijeenkomsten hebben deelnemers ervaring op gedaan met het daadwerkelijk toepassen van het geleerde in hun eigen werksituatie. In bijeenkomst 6 wordt aandacht besteed aan de transfer van het geleerde naar de werkplek zodat wordt gewaarborgd dat er na deze training aandacht blijft voor verdieping van kennis en verankering van de ervaring op de werkplek. Er wordt geoefend met verschillende vormen van intervisie, verdiepend overleg en werkvormen aan de hand van casuïstiek die deelnemers inbrengen. Deelnemers krijgen intervisievormen en werkvormen aangereikt waar ze uit kunnen putten om in hun eigen organisatie structureel in bijvoorbeeld werk/team overleggen aandacht te besteden aan vraagstukken en dilemma s, en te kunnen oefenen met onderdelen van de methodiek waar ze in de uitvoering tegen aanlopen. zijn in staat om zelfstandig een intervisievorm of werkvorm uit te voeren teneinde Ouderschap Blijft te borgen in de eigen organisatie; reflecteren op hun eigen handelen en wisselen met elkaar ervaringen uit over het kunnen toepassen van intervisie en werkvormen; kunnen benoemen wat zij hebben geleerd over hun eigen handelen en wat zij hierin nog nodig hebben; maken eventueel een plan van aanpak hoe zij met de aandachtspunten verder gaan in de eigen organisatie; evalueren de training en methodiek Ouderschap Blijft.

8 BRON Anthonijsz, I. (2011). Ouderschap Blijft. Een training voor professionals in de jeugdzorg en voor de CJG s. Handleiding voor trainers. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. TRAINING De training Ouderschap Blijft is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut, en wordt gegeven door trainers die lid zijn van de Vereniging OKK Ouderschap Blijft. MEER INFORMATIE Website: Inhoudelijke informatie: Nederlands Jeugdinstituut Irma Haxe tel. (030) Informatie over deelname: Juzt Erik de Graaff tel. (076) / (06)

Cursusinformatie Moreel beraad

Cursusinformatie Moreel beraad Cursusinformatie Moreel beraad Cursusdoelen: De cursist kan zelfstandig een moreel beraad leiden volgens de gespreksmethode van Reliëf. De cursist - heeft kennis van basisbegrippen uit de ethiek - kan

Nadere informatie

VERDIEPINGSTRAINING VAARDIGHEDEN VERTROUWENSPERSOON. Geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen VERTROUWENSPERSOON

VERDIEPINGSTRAINING VAARDIGHEDEN VERTROUWENSPERSOON. Geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen VERTROUWENSPERSOON VERDIEPINGSTRAINING VAARDIGHEDEN VERTROUWENSPERSOON Geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen VERTROUWENSPERSOON VERDIEPINGSTRAINING VAARDIGHEDEN VERTROUWENSPERSOON Introductie

Nadere informatie

PSYCHOLOGIE IN COACHING compacte introductie van actuele inzichten met focus op praktische toepassing vanuit eigen casuïstiek

PSYCHOLOGIE IN COACHING compacte introductie van actuele inzichten met focus op praktische toepassing vanuit eigen casuïstiek PSYCHOLOGIE IN COACHING compacte introductie van actuele inzichten met focus op praktische toepassing vanuit eigen casuïstiek Psychologie in Coaching Deze training gaat over psychologische inzichten en

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2 Bijlage Romeo Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Romeo, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies December

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Thema: Gluren bij de buren'

Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Thema: Gluren bij de buren' Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Thema: Gluren bij de buren' Op 13 april 2017 kwamen zo'n 60 aanjagers van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming samen in Utrecht. Onder het motto

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding Motiverende Gespreksvoering

Informatie 2-daagse opleiding Motiverende Gespreksvoering Informatie 2-daagse opleiding Motiverende Gespreksvoering Den Dolder, april 2018 Versie: 4.1 Auteur(s): Anna Hulsebosch Het programma en de bijbehorende opleiding Motiverende Gespreksvoering (MG) is een

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding Motiverende Gespreksvoering

Informatie 2-daagse opleiding Motiverende Gespreksvoering Informatie 2-daagse opleiding Motiverende Gespreksvoering Den Dolder, september 2014 Versie: 4 Auteur(s): Joke Gierveld/Everhardt Lubbers Het programma en de bijbehorende opleiding Motiverende Gespreksvoering

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

Middenkaderopleiding voor potentials (MKOP)

Middenkaderopleiding voor potentials (MKOP) Middenkaderopleiding voor potentials (MKOP) Zorg met een breed palet aan leiderschapsskills voor een stevige basis als toekomstig leidinggevende Voor wie Iedereen die geen leidinggevende is, maar wel de

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken Oplossingsgericht werken Open inschrijving Wat² bieden wij? Individuele inschrijving voor de training Oplossingsgericht werken Een bevlogen en ervaren trainer met persoonlijke aanpak Een combinatie van

Nadere informatie

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud Voorwoord Ongeveer twee jaar geleden publiceerde het Nibud Geld en Gedrag, Budgetbegeleiding voor de beroepspraktijk. Het boek werd enthousiast ontvangen door het werkveld, vooral vanwege de competenties

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage I Product. Handleiding training Seksualiteit. Carlijn Boomars en Nadine Houvast

Bijlagen. Bijlage I Product. Handleiding training Seksualiteit. Carlijn Boomars en Nadine Houvast Bijlagen Bijlage I Product Handleiding training Seksualiteit Carlijn Boomars en Nadine Houvast Mei 2015 8 Format training Seksualiteit Deze training is uitgesplitst in twee dagdelen. In dagdeel 1 staat

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken Oplossingsgericht Open inschrijving Wat² bieden wij? Individuele inschrijving voor de training Oplossingsgericht Een bevlogen en ervaren trainer Persoonlijke aanpak in de training Een combinatie van training

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL SCHOLINGEN PEDI-NL De PEDI-NL is de Nederlandse vertaling en bewerking van Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Met de PEDI kan de mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Trainingen die je in beweging brengen!

Trainingen die je in beweging brengen! Trainingen die je in beweging brengen! Een training bij Caro van Roon brengt je in beweging. Dat levert je inzichten, ervaringen en kennis op over jezelf en de ander. Je leert vanuit je eigen persoonlijkheid

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 Inhoud Inleiding 9 Deel 1 Theorie 13 1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 2 Gespreksvaardigheden 28 2.1 Communicatiewetmatigheden 28 2.2 Luisteren

Nadere informatie

Scrum@school - Technasium Noord 2016

Scrum@school - Technasium Noord 2016 Scrum@school - Technasium Noord 2016 Veranderingen door Scrum@school Onderzoekje onder 16 docenten bij afsluiting basistraining. -4-3 -2-1 0 +1 +2 +3 +4 1. Werkplezier leerlingen XXXX XXX XXXXXXXX X 2.

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Conflict Onder Controle macht of onmacht?

Conflict Onder Controle macht of onmacht? Conflict Onder Controle macht of onmacht? Leer & deel met vakgenoten tijdens de hands-on training Conflicthantering Academy Inc OfficePlus Business Centre Zekeringstraat 17, 1014 BM Amsterdam DE TRAINING

Nadere informatie

Voortgangsrapportage innovatiesubsidie FACT Jeugd en Gezin 1 e helft 2018

Voortgangsrapportage innovatiesubsidie FACT Jeugd en Gezin 1 e helft 2018 Yulius Academie Contact secretariaat Yulius Academie T 088 40 56 950 SecretariaatYuliusAcademie@yulius.nl Voortgangsrapportage innovatiesubsidie FACT Jeugd en Gezin 1 e helft 2018 Document kenmerken Versie:

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN

Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein Voor gemeenten

Nadere informatie

Informatie opleiding tot trajectbegeleider Aan de Slag

Informatie opleiding tot trajectbegeleider Aan de Slag Informatie opleiding tot trajectbegeleider Aan de Slag Den Dolder, april 2018 Versie: 1.0 Auteur(s): Anna Hulsebosch / Irma van der Veen INFO OPLEIDING AAN DE SLAG Het programma en de bijbehorende opleiding

Nadere informatie

Nieuws voor overheidsmedewerkers

Nieuws voor overheidsmedewerkers Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen www.vanoort-ros.nl 072-5814749 Nieuws voor overheidsmedewerkers Jaartraject Verbindend werken en eigen invloed versterken 2 Kennismaking

Nadere informatie

OPEN INSCHRIJVING UTRECHT

OPEN INSCHRIJVING UTRECHT OPEN INSCHRIJVING UTRECHT KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN) 1 KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution-Focussed Therapy is ontwikkeld

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 8. Leeswijzer 10

Inhoud. Inleiding 8. Leeswijzer 10 Inhoud Inleiding 8 Leeswijzer 10 1 Motiverende gespreksvoering: een introductie 14 1.1 Wat is motiverende gespreksvoering? 14 1.2 Kenmerken van motivatie 15 1.3 Waarom werkt motiverende gespreksvoering?

Nadere informatie

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen Archipel Kenniscentrum en Archipel Academie Trainingen Agressie het gevoel van samen 2014 Archipel Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Archipel worden openbaar

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Modules 2018/2019 ZorgvoorKennis Opleidingen

Modules 2018/2019 ZorgvoorKennis Opleidingen Modules 2018/2019 ZorgvoorKennis Opleidingen De modules van ZorgvoorKennis Opleidingen sluiten aan bij de kwaliteitskaders in de zorg en het sociaal domein. - Module Vakbekwaam indiceren - Module Kwaliteitskader

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling

Meldcode kindermishandeling Meldcode kindermishandeling een training voor professionals www.viermin.nl De training Meldcode Kindermishandeling richt zich op: - Signaleren: het kunnen, willen en durven signaleren van kindermishandeling

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Opleidingsprogramma KOP-training

Opleidingsprogramma KOP-training Opleidingsprogramma KOP-training Inhoudsopgave Dit document geeft een korte omschrijving van de achtergrond, inhoud en het programma van de KOPtraining die georganiseerd wordt in het kader van het mirro-keurmerk.

Nadere informatie

Richtlijnen Jeugdhulp & Beroepscode, Beroepsethiek en Tuchtrecht (BBT)

Richtlijnen Jeugdhulp & Beroepscode, Beroepsethiek en Tuchtrecht (BBT) Richtlijnen Jeugdhulp & Beroepscode, Beroepsethiek en Tuchtrecht (BBT) Rob Welzen (casus-regisseur gemeente Sittard-Geleen) Marjo Geilen (GZ-psycholoog Bureau Jeugdzorg Limburg) Vincent Mulders (gedragswetenschapper

Nadere informatie

OPLEIDINGEN

OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN 2018-2019 Ponjee Advies Opleidingen Ponjee Advies Opleidingen is een CRKBO erkend opleidingsinstituut en biedt een tweetal leergangen aan met als basis de karakterstructuren van Reich. De leergang

Nadere informatie

DE KRACHT VAN NON-VERBALE COMMUNICATIE. Leer lichaamstaal bewust te gebruiken en gesprekken effectief te beïnvloeden

DE KRACHT VAN NON-VERBALE COMMUNICATIE. Leer lichaamstaal bewust te gebruiken en gesprekken effectief te beïnvloeden DE KRACHT VAN NON-VERBALE COMMUNICATIE Leer lichaamstaal bewust te gebruiken en gesprekken effectief te beïnvloeden Invloed door non-verbale communicatie Introductie Tijdens interactie tussen mensen speelt

Nadere informatie

Therapeutische relatie en herstellen breuken. Workshop van de training Geïntegreerde Richtlijnbehandeling Persoonlijkheidsstoornissen

Therapeutische relatie en herstellen breuken. Workshop van de training Geïntegreerde Richtlijnbehandeling Persoonlijkheidsstoornissen Therapeutische relatie en herstellen breuken Workshop van de training Geïntegreerde Richtlijnbehandeling Persoonlijkheidsstoornissen Inhoud Workshop Deze workshop gaat over de verschillende klinische processen

Nadere informatie

Onzichtbaar Den Haag

Onzichtbaar Den Haag Onzichtbaar Den Haag Onzichtbaar Den Haag is een nieuwe speler op het speelveld van het sociale domein en het onderwijs. Jong, fris en in ontwikkeling. Wij komen uit de verschrikkelijke mooie wereld van

Nadere informatie

Begeleiden van vrijwilligers in zorg en welzijn is een vak

Begeleiden van vrijwilligers in zorg en welzijn is een vak Over deskundigheidsbevordering voor beroepskrachten Begeleiden van vrijwilligers in zorg en welzijn is een vak Begeleiden van vrijwilligers kent veel kanten. U wilt vrijwilligers verbinden aan uw zorg

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

De dialoog met de zorgaanbieders gaat over kwaliteit van zorg waarbij in ieder geval de thema s persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, veiligheid

De dialoog met de zorgaanbieders gaat over kwaliteit van zorg waarbij in ieder geval de thema s persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, veiligheid De dialoog met de zorgaanbieders gaat over kwaliteit van zorg waarbij in ieder geval de thema s persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, veiligheid en het leren en verbeteren van kwaliteit onderdeel worden

Nadere informatie

Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit

Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit Opening Kennismaking Kind in opvang Drie huizen Veiligheid Veerkracht Hechter Samenwerking Afsluiting Kinderen in de opvang hebben aandacht nodig

Nadere informatie

Faciliteren & Participerend Leren Beter proces en resultaat

Faciliteren & Participerend Leren Beter proces en resultaat CURSUS Faciliteren & Participerend Leren Beter proces en resultaat 4 & 5 Februari, 2019 Verzorgd door: Facili2transform Simon Koolwijk Professor vd Veldenstraat 12 6524 PP Nijmegen telno. +31 (0) 24 3504437

Nadere informatie

Gecertificeerde Opleidingen

Gecertificeerde Opleidingen Gecertificeerde Opleidingen TOP Class Communicatie Vaardigheden Gordon Communicatie Trainer www.gordoncommunicatie.nl Top Class Communicatie Vaardigheden Persoonlijk en professioneel communiceren In deze

Nadere informatie

BIO training VOOR BEGELEIDERS IN OPLEIDING. Bijeenkomst

BIO training VOOR BEGELEIDERS IN OPLEIDING. Bijeenkomst BIO training VOOR BEGELEIDERS IN OPLEIDING Bijeenkomst 2 2018-2019 Programma Het individuele coach gesprek Houding, kennis, vaardigheden Oefenen gesprek Pauze Mondeling feedback geven (en ontvangen) Digitaal

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Aan de slag met de Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs. Juliette Vermaas

Aan de slag met de Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs. Juliette Vermaas Aan de slag met de Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs Juliette Vermaas Wie bent u? Kennismaking! Wat verwacht u van de meerwaarde van visitaties voor uw SWV? 5 minuten uitwisselen

Nadere informatie

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit RAAK-Pro project: ezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit Het project Seksueel gezond gedrag in de RJ heeft twee doelstellingen: 1. De handelingsverlegenheid

Nadere informatie

Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici

Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici Welkom bij MediationPoint! Wat kunnen wij voor u doen? - Cursus Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie. Hoe? - Er zijn

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

De dialoog met de zorgaanbieders gaat over kwaliteit van zorg waarbij in ieder geval de thema s persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, veiligheid

De dialoog met de zorgaanbieders gaat over kwaliteit van zorg waarbij in ieder geval de thema s persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, veiligheid De dialoog met de zorgaanbieders gaat over kwaliteit van zorg waarbij in ieder geval de thema s persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, veiligheid en het leren en verbeteren van kwaliteit onderdeel worden

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Inhoud TRAINEESHIP JEUGDZORGWERKER... 2 CURSUS VOOR MENTOREN... 4

Inhoud TRAINEESHIP JEUGDZORGWERKER... 2 CURSUS VOOR MENTOREN... 4 OPLEIDINGSGIDS 2015 Inhoud TRAINEESHIP JEUGDZORGWERKER... 2 CURSUS VOOR MENTOREN... 4 SCHOLINGSTRAJECT VAN PEDAGOGISCH MEDEWERKER NAAR AMBULANT WERKER OF BEGELEIDER PLEEGZORG... 6 DIGITALE INTERVISIE...

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

MEDIATIONVAARDIGHEDEN OP DE WERKVLOER compacte introductie van technieken met focus op praktische attitude tijdens conflicthantering de kracht van

MEDIATIONVAARDIGHEDEN OP DE WERKVLOER compacte introductie van technieken met focus op praktische attitude tijdens conflicthantering de kracht van MEDIATIONVAARDIGHEDEN OP DE WERKVLOER compacte introductie van technieken met focus op praktische attitude tijdens conflicthantering de kracht van mediation Mediationvaardigheden op de werkvloer Over conflicthanteringstechnieken

Nadere informatie

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen: Samenvatting Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling van de theorie en praktijk van Moreel Beraad als methode van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg. Hoofdstuk

Nadere informatie

CONFLICTHANTERING OP DE WERKVLOER. kennis en tools voor HR medewerkers en HR managers

CONFLICTHANTERING OP DE WERKVLOER. kennis en tools voor HR medewerkers en HR managers CONFLICTHANTERING OP DE WERKVLOER kennis en tools voor HR medewerkers en HR managers CONFLICTHANTERING OP DE WERKVLOER kennis en tools voor HR medewerkers en HR managers Introductie van de blended training

Nadere informatie

Integraal HR voor leidinggevenden

Integraal HR voor leidinggevenden Integraal HR voor leidinggevenden Leidinggeven aan professionals in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vergt een hoge mate van inhoudelijk-inspirerend leiderschap. Daar waar docenten zich als

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een programma voor jongens en meisjes

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

(0 reviews) JE BENT ADVISEUR ADVIESVAARDIGHEDEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS

(0 reviews) JE BENT ADVISEUR ADVIESVAARDIGHEDEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS (0 reviews) JE BENT ADVISEUR ADVIESVAARDIGHEDEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS Meer invloed krijgen? Het kan. Je bent al even aan het werk en je wilt groeien in je rol als adviseur. In deze training oefen je

Nadere informatie

Training Lean Black Belt. Inclusief Black Belt certificaat

Training Lean Black Belt. Inclusief Black Belt certificaat Training Lean Black Belt Inclusief Black Belt certificaat Een Lean Black Belt certificaat van het LCS is een verrijking, een geweldige mijlpaal. Het geeft niet alleen erkenning van jouw Lean capaciteiten

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Informatiebrochure. Stichting. Goed. met. Training, voorlichting & scholing. voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft

Informatiebrochure. Stichting. Goed. met. Training, voorlichting & scholing. voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft Informatiebrochure Stichting Goed met Training, voorlichting & scholing voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft Waar denkt u aan bij het woord psychiatrie? Gek Geuzennaam of stigma? Psychiatrie

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Informatie 4-daagse opleiding tot TOPs!-trainer Hulpverleningsvariant

Informatie 4-daagse opleiding tot TOPs!-trainer Hulpverleningsvariant Informatie 4-daagse opleiding tot TOPs!-trainer Hulpverleningsvariant Den Dolder, maart 18 Versie: 3 Auteur(s): Anna Hulsebosch Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een cognitief gedragstherapeutisch

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding Handleiding Studieloopbaanbegeleiding Trainingen slb voor de docent Marian Cornelissen 2 Studieloopbaanbegeiding Deze handleiding geeft algemene richtlijnen voor groepen die met het materiaal uit het boek

Nadere informatie

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards Søren Kierkegaard, Deens filosoof, 1813-1855 Begeleiden van intervisie voor mediators Introductie

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

KWALITEIT GESPREKSVOERING SCHULDDIENSTVERLENING

KWALITEIT GESPREKSVOERING SCHULDDIENSTVERLENING KWALITEIT GESPREKSVOERING SCHULDDIENSTVERLENING Christel Bouwman Adviseur Kwaliteit Het Plein Zutphen Peter Wesdorp Adviseur Gilde Vakmanschap APS Workshop H: 14.10 14.55 Vragen vooraf Wat zijn relevante

Nadere informatie

Hoe is de training Waarde-vol Werkbegeleiden opgebouwd?

Hoe is de training Waarde-vol Werkbegeleiden opgebouwd? Waarde-vol werkbegeleiden Een training voor praktijkopleiders Waarde-vol werkbegeleiden, hoe doe je dat? Nicolien van Halem verzorgt drie train-detrainer-bijeenkomsten over dit onderwerp, bedoeld voor

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie