Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:"

Transcriptie

1

2 De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere werkmotivatie, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim. Het gevolg: meer binding tussen werkgever en werknemer en meer rendement met minder lasten. Wanneer BedrijfsMaatschappelijk Werk? - Bij vermoeden van psychosociale problematiek (stress, burn-out, overspannenheid, disfunctioneren, conflicten en persoonlijke problemen die doorspelen op de werkvloer); - Bij verzuim en werkhervatting vanwege medische en fysieke problemen. Ook dan is er meestal een psychosociale component aanwezig. De inzet van de bedrijfsmaatschappelijk werker bij werkhervatting heeft dus toegevoegde waarde. Een van de taken die hij uitoefent, is begeleiding in de werksituatie na langdurige ziekte. Een werknemer kan last blijven houden van vermoeidheid of andere restklachten. Hij kan met onbegrip geconfronteerd worden, omdat hij aan de buitenkant al weer beter lijkt. Ook kan het werk een andere betekenis in zijn leven hebben gekregen. Of hij heeft noodgedwongen ander werk moeten accepteren wegens lichamelijke beperkingen of chronische gezondheidproblematiek. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan begeleiding bieden bij het verwerken van verlies aan arbeidsmogelijkheden, de noodzaak van omscholing of het bericht dat er bij de organisatie geen passend werk te vinden is. Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: - is kortdurend: gemiddeld 6 gesprekken; - is richtinggevend; - is doelgericht en resultaatgericht; - is systeemgericht; - is gericht op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de werknemers; - is flexibel; - krijgt vorm vanuit een beroepsmatige onafhankelijkheid die duidelijk is ingebed in het bedrijfsbelang; - is gericht op het herstel of verbetering van de communicatie van werknemers in relatie met andere collega s en leidinggevenden; - is gericht op de inzetbaarheid en het welzijn van de werknemer in de organisatie; - is transparant en controleerbaar. - Bij werkhervatting na agressie-incidenten, overvallen en ongewenst gedrag (pesten, ongewenste intimiteiten en dergelijke). - Bij preventieve activiteiten, bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie of functieverandering. - Bij activiteiten die gericht zijn op de gehele organisatie of complete afdelingen: - consultatie, advisering aan en begeleiding van leidinggevenden; - voorlichting aan en training van groepen en teams (werknemers); - registratie en signalering betreffende arbeidsverhoudingen en werkklimaat; - advisering over het sociaal beleid; - participatie in sociaal-medische en organisatorische overlegsituaties.

3 Algemeen In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) zijn allerlei voorzieningen getroffen om werken gezond en veilig te maken en te houden. De aanpak van ongewenst gedrag maakt deel uit van deze wet. Werkgevers zijn verplicht om binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid een beleid te voeren gericht op het beschermen van werknemers tegen ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Bij ongewenst gedrag op het werk gaat het om ongewenst gedrag tussen mensen op het werk, ongewenst gedrag van collega s of leidinggevenden, maar ook van klanten, cliënten, patiënten of leerlingen. Het aanstellen van een (interne of externe) vertrouwenspersoon is onderdeel van beleid; niet verplicht, wel aan te raden. Rapportage en registratie Bij de rapportage en registratie houdt de bedrijfsmaatschappelijk werker rekening met zowel de belangen van de werkgever als die van de werknemer. Het moet altijd duidelijk zijn wat hij wel en niet van de gesprekken mag doorgeven aan de organisatie (geheimhouding). Hij heeft een vertrouwensrelatie en maakt daarom vooraf afspraken over rapportage. Het is raadzaam om de werknemer hierover schriftelijke informatie te geven en hem voor aanvang van de hulpverlening een toestemmingsverklaring te laten ondertekenen. In geval van een conflict met de werkgever is die duidelijkheid helemaal geboden. De beroepscode van de maatschappelijk werker is daarin verder richtinggevend. - Rapportage: intakeverslag, begeleidingsplan, voortgangsverslag over procesverloop en de eindrapportage. Met een transparant intake- en eindverslag, waarbij hij rekening houdt met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), levert hij een bijdrage aan het re-integratiedossier. - Registratie: aard van de problematiek, wijze van aanmelding en data van aanmelding, intake en afsluiting en de datum van (gedeeltelijke) werkhervatting (tijdens of bij afsluiting van het begeleidingstraject). Zo kunnen de prestaties van de bedrijfsmaatschappelijk werker worden gemeten en wordt het voor een bedrijf of instelling inzichtelijk wat de bedrijfsmaatschappelijk werker dus kwalitatief en kwantitatief oplevert. De taken van de vertrouwenspersoon - De vertrouwenspersoon biedt een eerste opvang door klachten of problemen aan te horen, die in verband staan met ongewenste omgangsvormen. - De vertrouwenspersoon hoort beschuldigingen en uitingen van gevoelens aan over iets dat is gebeurd en verwijst eventueel door naar deskundige derden voor begeleiding c.q. behandeling. - Ook adviseert de vertrouwenspersoon, hoe met de genoemde problemen kan worden omgegaan. Zowel naar de persoon in kwestie als naar zijn leidinggevende. In overleg met degene die is geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen, kan de vertrouwenspersoon ook contact opnemen met deze leidinggevende. - Indien bij de vertrouwenspersoon anonieme (schriftelijke of telefonische) klachten binnenkomen, kan de vertrouwenspersoon proberen na te gaan of en in hoeverre de klachten gerechtvaardigd zijn en proberen de oorzaak ervan weg te nemen. - Als de vertrouwenspersoon een gesprek heeft met iemand die zich wel aan hem bekend maakt, maar verder anoniem wil blijven, kan hij slechts adviseren over de te ondernemen actie op de werkplek. Zo kan een einde worden gemaakt aan de ongewenste omgangsvormen (nadere actie is al gauw onmogelijk zonder de identiteit van betrokkene prijs te geven). - De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de klager.

4 - Er wordt gestreefd naar een oplossing van de klacht zonder de Klachtencommissie in te schakelen. Hierbij is een proactieve rol voor de vertrouwenspersoon weggelegd. Is dit niet mogelijk? Dan zal de vertrouwenspersoon met de klager de mogelijkheid bespreken om de klacht bij de Klachtencommissie in te dienen. - De klacht wordt schriftelijk ingediend. - De vertrouwenspersoon stelt de klager op de hoogte van het feit dat wanneer de Klachtencommissie wordt ingeschakeld de identiteit van de klager aan degene tegen wie de klacht zich richt, bekend wordt gemaakt. - De vertrouwenspersoon heeft geen taak in de behandeling van de klacht. Wel wordt hij door de Klachtencommissie geïnformeerd over de uitkomst daarvan. - Tijdens de procedure kan de vertrouwenspersoon degene die klaagt adviseren en / of ondersteunen. - De vertrouwenspersoon maakt jaarlijks een verslag. Deze rapportage kan toegevoegd worden aan het Sociaal Jaarverslag. In dit verslag worden anoniem het aantal meldingen en formele klachten vastgelegd. Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke effectiviteit gaat over vaardigheden en inzichten die men nodig heeft, naast de vak of beroepskennis, om goed te kunnen functioneren. De dynamiek van een groep helpt bij het leren van vaardigheden en verwerven van inzicht gericht op die persoonlijke effectiviteit. Een training (6 bijeenkomsten van 3 uur met interval van 2 3 weken) bijwonen betekent: - Nieuwe mogelijkheden en talenten aanspreken en ontwikkelen; - Bewust oefenen van vaardigheden; - Kennismaken met theoretische achtergrond van het thema; - Zicht krijgen op eigen gedrag en valkuilen en daardoor oude patronen kunnen doorbreken; - Bewustwording van je eigen invloed op anderen; - Leren van anderen; - Delen met anderen. Na afronding van de training merken deelnemers dat zij beter in staat zijn tot oplossen van eigen problemen, het hanteren van eigen grenzen en omgaan met stress en dat zij meer zelfvertrouwen hebben.

5 Geregistreerd in het beroepsregister ( ) en ondertekening van de beroepscode van de NVMW (9716) Geregistreerd in het beroepsregister Lid van Landelijke ( ) Vereniging voor en Vertrouwenspersonen ondertekening van onder de beroepscode lidnr: L1592 van de NVMW (9716) Lid van Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen onder lidnr: L1592

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO Protocol (On)Gewenst Gedrag MCO INHOUD 1. Uitgangspunten MCO 3 1.1. Intentieverklaring 3 1.2. Begripsbepalingen 3 1.3. Werkklimaat 3 1.4. MCO beleid 4 2. Wettelijk kader 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Toetsingscriteria

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 4. Rol van de verschillende partijen... 5 5. Hoe kan agressie worden voorkomen?...

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2 Werkdruk...

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs?

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs? Pestprotocol Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het Middelbaar Beroeps Onderwijs? Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Een respectvolle leer- en werkomgeving binnen

Nadere informatie

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

17Omgaan met intimiteit

17Omgaan met intimiteit DC 17Omgaan met intimiteit 1 Inleiding In je werk verzorg je mensen. Je wast hen, verschoont hen, kleedt hen aan en uit. Je komt aan hun lichaam en bent steeds dicht bij hen in de buurt aan het werk. Bovendien

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Richtlijn voor psychologen INLEIDING Inleiding De richtlijn Werk en psychische klachten betreft het betrekken van werk en het werksysteem in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

WEGWIJZER PESTEN (H)ERKEN PESTEN! WAT IS PESTEN? WAT KAN JIJ AAN PESTEN DOEN? INLEIDING

WEGWIJZER PESTEN (H)ERKEN PESTEN! WAT IS PESTEN? WAT KAN JIJ AAN PESTEN DOEN? INLEIDING WEGWIJZER PESTEN INLEIDING VERANTWOORDING Pesten op het werk is een hardnekkig probleem in onze samenleving. Pesten kan (ernstige) gevolgen hebben voor de gepeste, maar ook voor de omstander en de werkgever.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

1.1 De visie en missie van een mwd er

1.1 De visie en missie van een mwd er Dit hoofdstuk gaat over de visie en missie van het maatschappelijk werk en over verschillende soorten cliënten en werkvelden. We beschrijven welke competenties je nodig hebt en waarin het maatschappelijk

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie