PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PSYCHOSOCIALE ASPECTEN"

Transcriptie

1 PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg Kermt Hasselt Tel. 011/ Fax. 011/

2 Evaluatie van de pestwet en de de mogelijke verbeterpunten/adviezen EVALUATIE Doelstelling van onderzoek - Evaluatie auate van doet doeltreffendheid e e d ed van de wetten (10/01/2007 6/02/ KB 17/05/2007) - Zicht krijgen op Stand van zaken betreffende ontwikkeling preventiebeleid inzake psychosociale belasting veroorzaakt door het werk in bedrijven Verbetering van preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag op het werk 1

3 2

4 Gezamenlijke punten over alle groepen heen - Negatief Gebrek aan doeltreffendheid van procedure Complexiteit van de wetgeving Gebrek aan duidelijkheid van rollen / misbruik - Positief Bewustmaking van publiek rond thema preventie psychosociale belasting Wetgeving biedt hulp bij preventie Bestaan van de wetgeving/ bescherming van slachtoffers Procedures en praktijken (1) Risicoanalyses psychosociale belasting - Zeer weinig uitgevoerd In bijzonder RAPSY a priori voorzaakt door derden - Hinderpalen: Andere prioriteiten in organisatie Tijd Kostprijs - Volgens PAPS: Onvoldoende invloed om werkgever aan te moedigen Tip: bevraag voldoende de positieve aspecten 3

5 Procedures en praktijken (2) Interne procedure lijkt vaker uitgewerkt - Informele procedure grootste slaagkans - Formele procedure vaak negatieve effecten - Meer uitgewerkt bij grotere organisaties Steun van werkgever als hiërarchische lijn cruciaal Cijfers IDEWE - BELEID ROND OGGW 4

6 Klachtenbehandeling Vertrouwenspersoon: - informele meldingen ontvangen (gemidd. 7,2) - Interventies: informatie/opvang (46%) verzoeningspoging (20,2%) interventies bij andere personen (16%) Klachtenbehandeling PAPS: - Meer informele meldingen minder met redenen omklede klachten - Informele meldingen: IPAPS (49,5) EPAPS (73,8) Interventies: - Informatie/opvang (49%) - Verzoeningspogingen (18%) - Interventies bij andere personen (23,8%) - Formele meldingen: IPAPS (4,9) EPAPS (9,8) Feiten: - Geweld (10,4%) - Pesterijen (51,4%) - Ongewenst seksueel gedrag (6,5%) - Andere vormen van psychosociale belasting (24,2%) 5

7 Cijfers IDEWE - AARD KLACHTENBEHANDELING Cijfers IDEWE - SOORT OGGW 6

8 Knelpunten bij een met redenen omklede klacht Moeilijkheden - Voor werknemers om klacht op te maken conform wetgeving - Voor PAPS om gemotiveerd advies te formuleren of de feiten (al dan niet) beschouwd worden als pesterijen/geweld/osgw of psychosociale belasting - Omtrent wettelijke termijnen - Omtrent opvolging van rapport Rollen Vertrouwenspersoon (VP) - 74,4% van de organisaties hebben 1 à 2 VP - Criteria: Bereikbaarheid Persoonlijke en/of sociale vaardigheden Boezemt vertrouwen in bij personeel - Gebrek aan tijd en middelen bemoeilijk Geb e aa t jd e dde e be oe j functioneren - Nood aan intervisie en continue opleiding - Verplichting? 7

9 Rollen Vakbond: - Meer geconfronteerd met WN die psychosociale belasting ervaren (stress, conflicten, ) - Verwijzen WN naar VP of PAPS - Zelden of nooit actieve samenwerking met VP WG: - Responsablisering = werkpunt Feiten van externe oorsprong - Register van feiten door derden grotendeels in organisatie beschikbaar - VP: register als onduidelijk en te administratief - PAPS: moeilijkheden tot anonimiteit van verklaringen - WG: zelden of nooit geconfronteerd worden met vragen van WN die tussenkomst wensen - Passende psychologische h ondersteuning vaker aanwezig 8

10 Bescherming van werknemers Positief omtrent ontslagbescherming g van klager en getuige Knelpunt: - Exact moment van ontslagbescherming - Verdoken sancties - Ontslagbescherming door indiening klacht bij politie - WN geen juist beeld CONCLUSIE EVALUATIE Zinvolheid omtrent wetgeving g g Nog werk aan de winkel - Duidelijkheid/toepasbaarheid Definities Procedures - Sensibilisatie/responsabilisering - Instrumenten 9

11 VOORSTEL TOT AANBEVELINGEN COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN OVER PESTEN OP HET WERK - Wetgeving ikv preventiebeleid definitie voor individueel leed veroorzaakt door psychosociale risico s en voorzien in maatregelen ter voorkoming: procedure voor behandeling van relationele & organisatorische problemen onderzoeken of definitie pesterijen verder moet verfijnd worden 10

12 - Ikv vertrouwenspersoon Organisatie moet beschikken over een persoon waar medewerkers terecht kunnen mbt OGGW Verplichting om opleiding volgen en aangevuld met intervisie Rol moet beperkt worden tot informele procedure Nauwere betrokkenheid bij preventiebeleid ikv psychosociaal welzijn - Interne procedures - Informeel: sprake over melding of vraag tot interventie - Formeel: indiening alleen bij PAPS afhandeling onderzoek binnen drie maand. Mogelijkheid tot verlenging in complexe/zware gevallen op voorwaarde dat WG, op voorstel PAPS, binnen eerste termijn bewarende maatregelen neemt WG stelt betrokken partijen en PAPS in kennis binnen termijn 1 maand van het gevolg hij zal geven WG informeert PAPS over de door hem getroffen maatregelen CPBW dt b t kk bij CPBW wordt betrokken bij opvolging van collectieve aanbevelingen ikv formele klacht voorstellen voor collectieve maatregelen (adviesfunctie) 11

13 - Ontslagbescherming WN geniet ontslagbescherming bij indiening van formele klacht WG beëindigt overeenkomst of arbeidsvoorwaarden d onrechtmatig ti wijzigt i WN recht op bijzondere ontslagvergoeding WN wegens gepleegde feiten niet langer in organisatie wil/kan blijven WG dient begeleidende maatregelen te voorzien (bv. Outplacement) Onderzocht worden in welke omstandigheden WN de mogelijkheid heeft om overeenkomst te verbreken zonder opzegging en ontslagbescherming te genieten omdat samenwerking onmogelijk geworden is - sensibilisatie - meer info over bestaande wetgeving aandacht besteden: o mogelijkheid om niet enkel fysiek geweld maar ook psychisch geweld in te roepen o verduidelijking van rol van register van geweldsfeiten door derden o politiediensten moeten gewezen worden op verplichting om WG op hoogte te brengen indien er een klacht rond OGGW is ingediend - campagne voorzien tav doelgroepen - naar WG en leden van hiërarchische lijn - aandacht vestigen: belang van preventie van psychosociale risico s voordelen hiervan voor WG werkinstrumenten aanreiken voor risicoanalyse en vaststelling van passende preventiemaatregelen ontwikkeling van beleidsverklaringen en gedragscodes -naar Leden CPBW en vakbond -Belang van respectvol gedrag -Rol van vakbond verduidelijken 12

14 - sensibilisatie - campagne voorzien tav doelgroepen (door FOD WASO) - naar PA-AG - sensibilisatie voor problematiek van psychosociale risico s s - zijn rol om bij te dragen tot preventiebeleid ivm psychosociale risico s -naar publiek - indien slachtoffer OGGW: weten waar terecht en welke stappen gezet kunnen worden -naar individuele werknemers - Kennen van bestaande procedures en de mogelijkheden en grenzen VRAGEN / BEDENKINGEN 13

15 Informatie? Sofie D ours Preventieadviseur Psychosociale Aspecten IDEWE Grotesteenweg-Noord Zwijnaarde Tel: 09/ Fax: 09/

16 Lijst met afkortingen: OGGW: ongewenst grensoverschrijdend gedrag PAPS: preventieadviseur psychosociaal o IPAPS: interne preventieadviseur psychosociaal o EPAPS: externe preventieadviseur psychosociaal PA AG: preventieadviseur arbeidsgeneesheer WG: werkgever WN: werknemer VP: vertrouwenspersoon RAPSY: risicoanalyse psychosociale belasting

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave, voorzitter Kristof Sels, burgemeeszter Knegtel

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN Typeprocedure Toe te passen procedure voor elke werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, op te nemen in het arbeidsreglement 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW

FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW Indien persoonlijk onderhoud: op verzoek van de Wn document ter bevestiging van dit

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Departement Psychosociale Aspecten

Departement Psychosociale Aspecten Departement Psychosociale Aspecten (bron FOD) Model 1 : beleidsverklaring waarbij de onderneming ervoor kiest om het alcohol- en drugsbeleid niet verder uit te werken (zie Art. 3, 3 en 4 van het KB van

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2 Werkdruk...

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Integraal alcohol- en drugbeleid

Integraal alcohol- en drugbeleid Integraal alcohol- en drugbeleid Beleidsnota federale politie Directiecomité 29-10-2012 HOC 21-11-2012 Integraal alcohol- en drugbeleid 1 Inhoud Leeswijzer 3 1. Context 4 2. Beleidsverklaring 4 3. Meersporenaanpak

Nadere informatie

reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming

reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming Instituut voor de autocar ar en de autobus v.z.w. 1 Institut pour l autocar ar et l autobus a.s.b.l. reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming CAO n 100 P R E V E N T I E F A L C O H O L

Nadere informatie

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING Unité de Valorisation des Ressources Humaines Santé au Travail et Education pour la santé CITES Clinique du Stress Secteur Santé Mentale d ISoSL Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Service Externe

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Geweld tegen kinderen

Geweld tegen kinderen Kinderrechtenforum Geweld tegen kinderen Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw nr.3, 2006 G E W E L D T E G E N K I N D E R E N 27 Voorwoord Sinds de oprichting van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen in

Nadere informatie

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling PricewaterhouseCoopers Nederland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 1.1 Toepassing... 2 1.2 Definities...... 2 1.3 Algemeen..... 5 1.4 Code of Conduct Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie