Hoofdstuk 14. Groen en water

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 14. Groen en water"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 14. Groen en water Samenvatting Ruim negen op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden een groengebied binnen of buiten Leiden bezocht, bijna de helft doet dit zelfs wekelijks of vaker. Leidenaren waarderen de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen en water in Leiden de afgelopen jaren steeds iets hoger en het groen en water in de regio meer constant. Tabel S14: Beoordeling hoeveelheid en kwaliteit groen en water (gemiddeld cijfer) Hoeveelheid en kwaliteit groen en water binnen Leiden 6,7 6,8 6,9 7,1 Hoeveelheid een kwaliteit groen en water buiten Leiden 7,3 # 7,4 7,4 Binnen Leiden worden de grachten en singels, Leidse Hout en Cronesteyn het meest bezocht, gevolgd door de parken in de wijk. Buiten Leiden worden met name de duinen/strand en in mindere mate Vlietlanden het meest bezocht. De belangrijkste reden om een voor een bepaald groen-/ watergebied binnen Leiden te kiezen is de nabijheid en de goede bereikbaarheid. Als men een gebied buiten Leiden bezoekt zoekt men meer een gebied dat mooi is qua landschap, natuur of rust en ruimte. De gebieden worden vooral bezocht om te wandelen en in mindere mate om recreatief te fietsen, gewoon lekker niets te doen of om met de kinderen te spelen. In het rapport worden per groen-/watergebied de meest ondernomen activiteiten genoemd. Voor vier onderwerpen die betrekking hebben op het groen in de Leidse regio: wandel/fietsroutes, excursies/evenementen, planten/dieren en onderhoud groen vindt gemiddeld ongeveer de helft van de Leidenaren het belangrijk hiervan op de hoogte te worden gehouden. Tweederde van hen vindt dat ze hier voldoende informatie over kunnen krijgen, eenderde vindt van niet. De Leidenaren die op zoek gaan naar informatie hierover doen dit met name via internet (google). Huis-aan-huiskranten worden relatief vaak gebruikt voor informatie over excursies en evenementen, boeken relatief vaker voor informatie over planten en dieren en over wandelen fietsroutes. Van alle mensen die informatie hebben gezocht, heeft acht op de tien de gewenste informatie gevonden. 1

2 Vragenlijst In de gemeente Leiden en de omgeving liggen diverse groen- en watergebieden. We onderscheiden het kleinere wijkgroen, het grotere stadsgroen en de groengebieden in de regio, zoals de duinen de plassen en de landgoederen. Al deze gebieden zijn belangrijk voor ontspanning maar ook voor de natuur in en rond de stad. De volgende vragen gaan over de Groen- en Watergebieden in en rondom Leiden. 1. Kunt u de volgende vier aspecten omtrent Groen en Water beoordelen met een rapportcijfer: - de hoeveelheid Groen en Water binnen de stadsgrenzen van Leiden - de kwaliteit van het Groen en Water binnen de stadsgrenzen van Leiden - de hoeveelheid Groen en Water buiten de stadsgrenzen van Leiden - de kwaliteit van het Groen en Water buiten de stadsgrenzen van Leiden Groen binnen Leiden 2. A. Kunt u aangeven welke stukken groen- en/of water, binnen de stadsgrenzen van Leiden, u in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht? (meerdere antwoorden mogelijk) (DOORVRAGEN] 1 Cronesteyn 2 Leidse Hout 3 Burcht 4 Kinderboerderij Merenwijk 5 Parken in de wijk 6 Waterspeelplaatsen 7 V.d. Werfpark 8 Plantsoen 10 Grachten, de Rijn 11 Wijksloten 12 Dierenweiden 13 Hortus Botanicus 14 Speeltuinen 15 Speelplekken 16 Anders, nl Nooit/geen Vraag 4 B. Hoe vaak bezoekt u jaarlijks deze groengebieden binnen Leiden keer 3. Welk stuk wijk- of stadsgroen binnen de stadsgrenzen van Leiden heeft u in het afgelopen jaar het meest bezocht? NR: [zie schema, als nooit vraag 4] a. Wat is de belangrijkste reden om juist dit gebied te bezoeken? goede bereikbaarheid /dichtbij mooie landschap en natuur rust en ruimte sportvoorzieningen aantrekkelijk voor kinderen andere reden, nl b. Welke activiteiten doet u u in dit wijk/stadsgroen? (meerdere antwoorden mogelijk) A B recreatief fietsen C sporten (skeeleren, trimmen, D E Zitten, zonnen, lekker niets doen F Genieten van rust en stilte G Activiteiten zoals picknicken/barbecuen H Spelen met kinderen I Observeren natuur en vogels J Hond uitlaten K Bezoek evenementen, nl L Bezoeken attractie, zoals M Anders, nl c. Heeft u verbeterwensen voor dit (wijk/stads)groen? Groen buiten Leiden 4. A. Kunt u aangeven welke stukken groen- en/of water buiten de stadsgrenzen van Leiden, u in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht? (meerdere antwoorden mogelijk) 31 Duinen en strand 32 Valkenburgse meer 33 Joppe 34 Vlietlanden 35 Landgoederen 36 Land van Wijk en Wouden 37 Kagerplassen 38 De Horsten 39 Panbos 40 Anders, nl Nooit/geen Vraag 6 B. Hoe vaak bezoekt u jaarlijks deze groengebieden buiten Leiden keer 5. Welk stuk natuur, zoals duinen, parken, landgoederen, polders of plassen buiten de stadsgrenzen van Leiden heeft u in het afgelopen jaar het meest bezocht? NR: [zie schema, als nooit vraag 6] 2

3 a. Wat is de belangrijkste reden om juist dit gebied te bezoeken? goede bereikbaarheid /dichtbij mooie landschap en natuur rust en ruimte sportvoorzieningen aantrekkelijk voor kinderen andere reden, nl b. Welke activiteiten doet u in dit gebied? (meerdere antwoorden mogelijk) A B recreatief fietsen C sporten (skeeleren, trimmen, D E Zitten, zonnen, lekker niets doen F Genieten van rust en stilte G Activiteiten zoals picknicken/barbecuen H Spelen met kinderen I Observeren natuur en vogels J Hond uitlaten K Bezoek evenementen, nl L Bezoeken attractie, zoals M Anders, nl c. Heeft u verbeterwensen voor dit groengebied? Informatievoorziening Vragen 6,7,8,9: Informatie over groenvoorziening in Leidse regio Vragen over vier onderwerpen infovoorziening Leidse regio: - v6. onderhoud groenvoorziening - v7. excursies en evenementen in of over het groen - v8. planten en dieren - v9. wandel- en fietsroutes Vragen 6 en 7 aan de helft van de mensen, vragen 8 en 9 aan de helft van de mensen Ik noem u nu twee onderwerpen die betrekking hebben op informatie over het groen in de Leidse regio. De eerste is <ONDERWERP> in de Leidse regio. Vindt u het belangrijk dat u als burger hiervan op de hoogte wordt gehouden? Ja Nee naar volgend onderwerp of naar volgend blok Vindt u dat u hierover voldoende informatie kunt krijgen? Ja Nee Heeft u in het afgelopen jaar wel eens informatie gezocht over dit onderwerp? Ja Kunt u aangeven waarnaar u specifiek zocht? Waar heeft u dit opgezocht? (meer antwoorden mogelijk) huis-aan-huiskranten op Internet, nl folder op informatieborden in het gebied zelf in bezoekerscentrum of kinderboerderij boekjes over groen in de regio ergens anders, nl Heeft u de gewenste informatie gevonden? Ja Nee Nee Welke informatiebron vind u het meest geschikt voor dit onderwerp? huis-aan-huiskranten op Internet, nl folder op informatieborden in het gebied zelf in bezoekerscentrum of kinderboerderij boekjes over groen in de regio ergens anders, nl Heeft u verbetertips of suggesties over de gemeentelijke informatievoorziening over dit onderwerp? 3

4 Uitkomsten In de gemeente Leiden en omgeving liggen diverse groen- en watergebieden. Onderscheiden worden het kleinere wijkgroen, het grotere stadsgroen en de groengebieden in de regio, zoals de duinen, de plassen en de landgoederen. Al deze gebieden zijn belangrijk voor ontspanning maar ook voor de natuur in en rond de stad. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de beoordeling, het gebruik en de waardering van het groen en water in en buiten Leiden met de intentie om het beheer beter af te stemmen op het gebruik. Verder wordt uitgebreid ingegaan op de informatievoorziening rondom groen- en watergebieden. Er wordt ingegaan op het belang, het gebruik en de vindbaarheid van informatie van verschillende soorten informatie over het groen in de Leidse regio, te weten: onderhoud van de groenvoorzieningen, excursies en evenementen, planten en dieren en wandel- en fietsroutes Beoordeling groen en water in en om Leiden Sinds 2004 vragen we de Leidenaren geregeld naar een rapportcijfer voor de hoeveelheid en kwaliteit van het groen en water in en buiten Leiden. Het groen en water binnen Leiden scoort dit jaar zowel op hoeveelheid als op kwaliteit een 7,1, het groen en water buiten Leiden een 7,3 à 7,4. Leidenaren waarderen de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen en water in Leiden de afgelopen jaren steeds iets hoger en het groen en water in de regio meer constant. Tabel 14.1: Beoordeling gemiddelde cijfer op Kwaliteit en hoeveelheid groen/ water binnen en buiten Leiden 7,1 7,1 6,9 6,9 6,8 6,8 6,7 6,7 7,3 7,4 7,4 7,2 7,3 7,3 hoeveelheid in Leiden kwaliteit in Leiden hoeveelheid kwaliteit buiten buiten Leiden Leiden Bezoek groen- en watergebieden binnen en buiten Leiden Acht op de tien Leidenaren geeft aan in de afgelopen 12 maanden minimaal maandelijks een groengebied binnen of buiten Leiden te hebben bezocht. Dit is iets hoger dan in 2006 toen driekwart dit deed. Leidenaren bezoeken iets vaker binnen Leiden een groengebied dan daarbuiten. Zes op de tien Leidenaren komt minimaal maandelijks in een groen- of watergebied in Leiden, de helft in de regio. Tabel: 14.2a: Bezoek aan groen- en watergebieden binnen en buiten Leiden Totaal wv Binnen Leiden wv Buiten Leiden Nooit 10% 7% 22% 1 20% 1 Incidenteel (1-9x per jaar) 13% 13% % 35% 1-3x per maand (10-40x per jaar) 35% 2 25% 40% 31% Wekelijks (41-75x per jaar) 20% 21% 18% 18% 12% 13% Meerdere keren per week (> 75x per jaar) 22% 2 11% 5% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4

5 Het bezoek van de groen en watergebieden verschilt slechts beperkt per doelgroep. Ouderen en lager opgeleiden bezoeken het groen iets minder vaak. Grafiek 14.2b Bezoekfrequentie groen- en watergebieden binnen en buiten Leiden (naar doelgroep) Sekse Man 2 22% 13% Vrouw 2 20% 12% Leeftijd % % 43% % 22% 13% % 2 20% 1 21% 30% 1 12% 8% 1 Opleiding lager middelbaar hoger 20% 2 30% 21% 23% 27% 1 37% % Meerdere keren per week Wekelijks 1-3x per maand Incidenteel Niet 14.3 Bezochte gebieden Binnen Leiden worden de grachten en singels, Leidse Hout en Cronesteyn het meest bezocht, gevolgd door de parken in de wijk. Buiten Leiden zijn de Duinen/strand en de Vlietlanden de meest bezochte groen/watergebieden. In de afgelopen jaren zijn er geen verschillen opgetreden in de top drie van meest bezochte groen- en watergebieden binnen en buiten Leiden. Tabel 14.3a: Bezoek groen-/ watergebieden binnen en buiten Leiden in afgelopen jaar (meerdere antwoorden mogelijk) Binnen Leiden Buiten Leiden Grachten, de Rijn, singels 20% 27% 1. Duinen en strand 43% 42% 2. Leidse Hout Vlietlanden 3. Cronesteyn 23% 2 3. Kagerplassen Parken in de wijk 20% 20% 4. Valkenburgse meer 11% 1 5. V.d Werfpark 20% 5. Joppe 11% 12% 6. Plantsoen Polders (*) 12% 7. Burcht 10% 7. De Horsten 8% 8% 8. Hortus Botanicus 10% 8. Panbos 10% 9. Kinderboerderij Merenwijk 8% * + Warmond+ Zoeterwoude+ Groene Hart+Leiderdorp/Voorschoten 5

6 14.4 Belangrijkste reden keuze specifiek groen gebied De belangrijkste reden om voor een bepaald groen-/ watergebied binnen Leiden te kiezen is de nabijheid en de goede bereikbaarheid. Als men een gebied buiten Leiden bezoekt zoekt men meer een gebied dat mooi is qua landschap, natuur of rust en ruimte. Tabel: 14.4: Belangrijkste reden voor keuze bezoek groen- en watergebieden binnen en buiten Leiden Dichtbij/goede bereikbaarheid Mooie natuur Rust en ruimte Aantrekkelijk voor kinderen Sportvoorzieningen Hond uitlaten Gezelligheid/ sfeervol Bewegen Activiteiten 10% 2% 1% 2% 1% 1% 3% 3% 3% 48% 40% Binnen Leiden Buiten Leiden 14.5 Meest ondernomen activiteit is de belangrijkste activiteit waarvoor mensen groen-/ watergebieden bezoeken. Andere activiteiten die voor de Leidenaren belangrijk zijn om een groengebied te bezoeken zijn recreatief fietsen, zonnen en niets doen of spelen met de kinderen. In de gebieden buiten Leiden fietst men wat vaker, binnen Leiden wandelt men wat vaker. Grafiek 14.5a: Meest ondernomen activiteiten in meest bezochte groen-/ watergebieden (meerdere antwoorden mogelijk) 57% 6 Recreatief fietsen 2 Zitten, zonnen, niets doen 18% 25% Spelen met kinderen 7% 12% Sporten/ trimmen Hond uitlaten Genieten van rust en stilte 13% 8% 3% Binnen Leiden Buiten Leiden Binnen Leiden De activiteiten die worden ondernomen in de Leidse groengebieden veranderen door de jaren heen nauwelijks. Grafiek 14.5b geeft een overzicht van de metingen vanaf

7 Grafiek 14.5b: Meest ondernomen activiteiten in bezochte groen-/ watergebieden in Leiden (meerdere antwoorden mogelijk) 7 70% % 21% % 1 15% 15% 15% 12% 11% 10% 7% 8% 7% 7% Recreatief fietsen Zitten, Spelen met zonnen, niets kinderen doen Sporten/ trimmen Hond uitlaten Genieten van rust en stilte Binnen Leiden valt op dat mensen relatief vaker naar Cronesteyn gaan om er te fietsen of te trimmen, relatief vaker Leidse Hout om er te wandelen, en het van de Werfpark om er te zitten, zonnen of niets doen en de grachten en andere waterpartijen van Leiden worden relatief vaker bezocht om er te varen. Tabel 14.5c: Meest ondernomen activiteiten in meest bezochte groen-/ watergebieden (meerdere antwoorden mogelijk) Recreatief fietsen Zitten, Zonnen Spelen met kinderen Sporten/ trimmen Hond uitlaten Genieten v. rust & stilte Totaal % 12% 8% Parken in de wijk 70% 21% 15% 21% # 7% 12% 3% Leidse Hout 77% 1 # 12% # Cronesteyn 63% 51% 7% 7% # 21% 8% # Plantsoenen 70% 12% 27% 15% # 3% # 8% Grachten, Rijn, Singels 40% 2 12% # 47% # 3% V/d Werfpark 63% 12% 40% 5% # 3% 1 # 2% of minder Buiten Leiden In vergelijking met afgelopen jaren geven meer mensen aan dat ze de groengebieden buiten Leiden bezoeken om te fietsen of te wandelen. Grafiek 14.5d: Meest ondernomen activiteiten in bezochte groen-/ watergebieden buiten Leiden (meerdere antw. mogelijk) 57% % 51% 23% 2 28% 27% 25% 13% 13% 11% 11% 10% 11% 11% 7% 11% 8% 5% 3% Recreatief fietsen Zitten, Spelen met zonnen, niets kinderen doen Sporten/ trimmen Hond uitlaten Genieten van rust en stilte Buiten Leiden is in het Panbos en de Horsten wandelen de belangrijkste activiteit, in de duinen/strand en bij het Valkenburgse Meer is zitten/zonnen/nietsdoen relatief een belangrijke 7

8 bezigheid, het Panbos wordt relatief vaak bezocht om er te spelen met de kinderen en de Kagerplassen worden logischerwijs meestal bezocht om er te varen. Tabel 14.5e: Meest ondernomen activiteiten in meest bezochte groen-/ watergebieden (meerdere antwoorden mogelijk) Recreatief fietsen Zitten, Zonnen Spelen met kinderen Sporten/ trimmen Hond uitlaten Genieten v. rust & stilte % 25% 7% 13% 3% Duinen en strand 7 30% 3 8% # 7% 3% 3% Vlietlanden % 10% 8% 5% Kagerplassen 2 2 # 67% 10% # # Joppe 63% 35% 23% 8% # Panbos 88% 5% 11% 51% # 21% 0% 3% Horsten 8 1 5% 3% 3% 7% 5% # Valkenburgse Meer 48% 3 7% 3% 8% 3% # 2% of minder 14.6 Verbetertips Aan de bezoekers is gevraagd of ze nog een verbetertip hebben voor het door hen meest bezochte groengebied. Veel van de tips hebben betrekking op het schoonhouden van de groenen water- gebieden, parkeergelegenheid, maar ook op het voorkomen van overlast van honden(poep), de hoeveelheid en diversiteit van het groen, onderhoud paden en het plaatsen van bankjes, prullenbakken en speelmogelijkheden. In het tabellenboek is een overzicht opgenomen van alle ideeën en suggesties Informatievoorziening rondom groenvoorzieningen In de Stadsenquête van dit jaar is specifiek gekeken naar het belang en gebruik van de informatie-voorziening over vier onderwerpen die betrekking hebben op het groen in de Leidse regio, te weten: het onderhoud van de groenvoorzieningen, excursies en evenementen, planten en dieren en wandel- en fietsroutes. Allereerst is gekeken of men het belangrijk vindt op de hoogte te worden gehouden van deze vier onderwerpen. Gemiddeld vindt 44-5 dit belangrijk. Relatief het minst belangrijk vindt men informatie over het onderhoud van de groenvoorzieningen en informatie over wandel- en fietsroutes het meest belangrijk. Vrouwen en 35-plussers geven net iets vaker aan het belangrijk te vinden om op de hoogte te worden gehouden van het onderhoud van de verschillende soorten groeninformatie. 55-minners vinden informatie over excursies en evenementen relatief wat belangrijker. Tabel 14.7a: % Leidenaren die het belangrijk vinden om op de hoogte te blijven per onderwerp Onderhoud groenvoorzieningen 4 Excursies en evenementen 53% Planten en dieren 48% Wandel- en fietsroutes 5 Van de mensen die het belangrijk vinden om op de hoogte te blijven over deze onderwerpen, vindt gemiddeld tweederde dat ze hier voldoende informatie over kunnen krijgen, eenderde vindt van niet. 8

9 Zelf informatie zoeken Van alle Leidenaren heeft 9-1 in het afgelopen jaar zelf informatie gezocht over betreffende onderwerpen, het vaakst over wandel- en fietsroutes en het minst over onderhoud groen. 15% geeft aan informatie te hebben gezocht over excursies en evenementen. Na doorvragen blijkt een activiteit te noemen die niet direct met groen te maken heeft. Tabel 14.7b: % Leidenaren dat het afgelopen jaar zelf informatie heeft gezocht over Onderhoud groenvoorzieningen() Excursies en evenementen (15%) Planten en dieren (12%) Wandel- en fietsroutes (1) 1. snoeien/onderhoud groen/onkruid/uitbaggeren (9x) 2. bomen kappen (6x) 3. herinrichting park of wijk (6x) 4. kwaliteit zwemwater (3x) 1. evenementen (9x) 2. wandeltochten/excursies (9x) 3. fietsroutes, tochten (5x) 4. activiteiten voor kinderen (3x) 5. watersport (3x) 6. recreatieactiviteit die niet direct met groen te maken hebben zoals markt, kunstroute, tentoonstelling (23x) 1. vogels: soorten in de buurt (13x) 2. activiteiten: voor kinderen, speurtocht, excursie, wandelroute (8x) 3. opzoeken specifieke dieren (7x) 4. mooie stukken groen in Leiden (7x) 5. planten: wilde planten, bloemen, bomen in de buurt (5x) 6. bouwprojecten/ bestemmingsplannen: effect op groen (5x) 7. flora/fauna van specifiek gebied (4x) 1. fietsroutes/kaarten (58x) 2. wandelroutes/kaarten (32x) 3. routes in het algemeen (4x) 4. knooppuntenplan fiets (3x) De mensen die zelf informatie over een van de vier onderwerpen hebben gezocht doen dit met name via internet en dan met name via de gemeentelijke website of via google. Andere informatiebronnen zijn met name de huis-aan-huiskranten en boeken. Huis-aan-huiskranten worden relatief vaak gebruikt voor informatie over excursies en evenementen, boeken relatief vaker voor informatie over planten en dieren en over wandel- en fietsroutes. Van alle mensen die informatie hebben gezocht, heeft acht op de tien de gewenste informatie gevonden. Tabel 14.7c: Waar informatie gezocht? (meerdere antwoorden mogelijk) onderhoud Totaal groenvoorz. excursies en evenementen Planten en dieren wandel- en fietsroutes Internet totaal % 5 - wv: % - 41% - 38% wv: google - 1-7% - 18% - 12% wv: - 2% - 2% - 1% wv: - 2% - 8% wv: - 1% % - 2% - wv: andere website* - 18% - 8% - 22% % Huis-aan-huisbladen 18% 22% 3 10% Boeken (over groen in de regio) 10% 2% 18% Bellen/bezoek gemeente(huis) 5% 10% 3% 3% 2% VVV 2% 1 Bezoekerscentrum of kinderboerderij 3% 3% Kranten/tijdschriften 2% 1% 2% 1% Folder 2% Buurtvereniging/districtsraad 2% 5% 1% ANWB 1% 5% * de volgende sites worden genoemd: natuurmonumenten, wandelen, anwb, vvv, hollandrijnland, Leidennoord, sleutelstad, nieuwleiden, leiderdorp, leidennu, vogelplace, dekaag, startkabelsite, wandelen, anwb, vvv, fietsroutes, fietsbond, pvv, fietsmeldknooppunten Over het algemeen geldt dat de meest gebruikte informatiebronnen voor informatie over het groen in de Leidse regio ook het meest geschikt worden gevonden. De mensen konden tot slot aangeven of ze verbetertips of suggesties hebben over de gemeentelijke informatievoorziening. Het tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de genoemde verbetertips naar onderwerp. 9

Hoofdstuk 8. Groen en water

Hoofdstuk 8. Groen en water Hoofdstuk 8. Groen en water Samenvatting In de gemeente Leiden liggen diverse groen- en watergebieden. De hoeveelheid en kwaliteit van het groen en water buiten Leiden wordt met een ruime zeven hoger beoordeeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Groen en water

Hoofdstuk 9. Groen en water Hoofdstuk 9. Groen en water Samenvatting In de gemeente Leiden liggen diverse groen- en watergebieden. De hoeveelheid en kwaliteit van het groen en water in Leiden worden beiden met een 6,8 beoordeeld.

Nadere informatie

Hoofdstuk 33. Groene singelrand Hoofdstuk 38. Groen en water

Hoofdstuk 33. Groene singelrand Hoofdstuk 38. Groen en water Hoofdstuk 33. Groene singelrand Hoofdstuk 38. Groen en water Samenvatting Langs de singels rond de binnenstad van Leiden liggen verschillende kleine en grotere stukken groen. Soms niet meer dan een grasrand

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Samenvatting Tweederde van de Leidenaren geeft aan wel eens in Leiden rond te lopen om van de historische kern te genieten. Zij vinden de historische kern met name aantrekkelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Ruim driekwart van de Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Samenvatting Leidenaren vinden groen in de buurt en een rustige woonomgeving de meest prettige punten aan de inrichting van een wijk. Als grootste bron van irritatie wordt,

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Samenvatting Negen op de tien Leidenaren heeft de beschikking over internet. De gestage groei van de laatste jaren van het aantal Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2009

Stadsenquête Leiden 2009 Hoofdstuk 17. Water Samenvatting Vergelijkbaar met vorig jaar zijn de Leidenaren overwegend positief over de kwaliteit van de Leidse wateren. Toch vindt twee op de tien de kwaliteit onvoldoende. Drie op

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Samenvatting Voor de gemeente is het belangrijk om burgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden over het gemeentelijk beleid. Als Leidenaren wordt gevraagd

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Samenvatting Ruim vier op de tien volwassen Leidenaren bezoekt wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek, 32% geeft aan ook bij de bibliotheek te lenen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Openbare bibliotheek

Hoofdstuk 20. Openbare bibliotheek Hoofdstuk 20. Openbare bibliotheek Samenvatting Vier op de tien volwassen Leidenaren bezoekt wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek, geeft aan ook bij de bibliotheek te lenen. Het bezoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 29. Biodiversiteit

Hoofdstuk 29. Biodiversiteit Hoofdstuk 29. Biodiversiteit Samenvatting De gemeente probeert met haar biodiversiteitsbeleid de kwaliteit van groen en de diversiteit van planten en dieren in de stad te verbeteren, en zo te zorgen voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting Evenals vorig jaar vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van het gemeentelijk nieuws. De gemeente

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Mobiliteit

Hoofdstuk 21. Mobiliteit Hoofdstuk 21. Mobiliteit Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in de mobiliteit van Leidenaren is dit jaar in de Stadsenquête voor het eerst gevraagd om voor één dag alle verplaatsingen van die dag aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Zwembaden

Hoofdstuk 17. Zwembaden Hoofdstuk 17. Zwembaden Samenvatting Ruim negen op de tien Leidenaren kent een of meer van de drie gemeentelijke Leidse zwembaden: de Vliet, het Vijf Meibad en De Zijl. De meerderheid weet dat er zwemlessen

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Samenvatting Over de afgelopen 5 jaar is er een gestage groei te zien van het aantal Leidenaren dat over internet kan beschikken, dit jaar negen op de tien.

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt veruit

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Samenvatting Sinds 25 november 2004 bestaat er een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit is bedoeld voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Samenvatting Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie Hoofdstuk 31. Discriminatie Samenvatting Er zijn verschillende mogelijke vormen van discriminatie. Voor zes soorten is gekeken in hoeverre de Leidenaren vinden dat mensen op grond hiervan in hun eigen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente communiceert op verschillende manieren met haar bewoners. Evenals voorgaande jaren vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 12: Recreatie in de polders november 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12 e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en acht op de tien Leidenaren fietst wel eens, waarvan een groot deel

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk

Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk Samenvatting Evenals in 2002 gebruiken Leidenaren met name de Stadskrant, bewonersbrieven en huisaan-huisfolders als informatiebronnen voor werkzaamheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 18/19. Historische stad, stadsbezoek, Leidse loper, levendigheid en Rembrandt-jaar

Hoofdstuk 18/19. Historische stad, stadsbezoek, Leidse loper, levendigheid en Rembrandt-jaar Hoofdstuk 18/19. Historische stad, stadsbezoek, Leidse loper, levendigheid en Rembrandt-jaar Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Het groen in Zuidoost

Het groen in Zuidoost Het groen in Zuidoost In de periode van 28 september 2006 tot en met 9 oktober 2006 konden de panelleden van het internetpanel Zuidoost hun mening geven over het groen in het stadsdeel. In totaal hebben

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Vakantiepas

Hoofdstuk 25. Vakantiepas Hoofdstuk 25. Vakantiepas Samenvatting Van alle kinderen die afgelopen jaar op de basisschool zaten heeft acht op de tien zeker de VakantiePas gehad, 14% heeft er zeker geen gehad en 6% weet dit niet meer.

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Samenvatting Negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar zegt een fiets te beschikken en vrijwel alle mensen met een fiets fietsen wel eens. De fiets wordt door driekwart van

Nadere informatie

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein.

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein. Stadspark Een stadspanelonderzoek Marjolein Kolstein November 2018 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding van het onderzoek 4 1.2 Doel van het onderzoek 4 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Samenvatting Evenals in eerdere jaren zegt ruim negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar over een fiets te beschikken, negen op de tien fietst wel eens en acht op de tien zelfs

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 35. Waterplan

Hoofdstuk 35. Waterplan Hoofdstuk 35. Waterplan Samenvatting De Leidenaren zijn evenals in voorgaande jaren overwegend positief over de kwaliteit van de Leidse wateren. Toch vindt bijna een kwart de kwaliteit onvoldoende. Ruim

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting Het percentage Leidenaren dat vindt dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van het gemeentelijk nieuws, is gestegen van 73% in 2001

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en 36% heeft de winkel het afgelopen jaar bezocht. Na een stijging in de jaren 2001

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk

Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk Samenvatting Voor het derde achtereenvolgende jaar is middels een open vraag onderzocht aan welke zaken de Leidse burgers zich wel eens ergeren in de

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme 1 (18) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 3 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1421 personen) een e- mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting Leiden kent verschillende inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Bijzondere bijstand, Declaratieregeling,

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Bekendheid campagnes verkiezingen

Hoofdstuk 22. Bekendheid campagnes verkiezingen Hoofdstuk 22. Bekendheid campagnes verkiezingen Samenvatting Op 7 maart 2006 zijn in Leiden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Van alle mensen die zijn gaan stemmen, geeft bijna zes op de tien aan hun

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Samenvatting Evenals in eerdere jaren geeft bijna de helft van de Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. In de binnenstad

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Doe locaties 50-dingenlijst

Doe locaties 50-dingenlijst Doe locaties 50-dingenlijst De 50-dingenlijst Er zijn 50 dingen in de natuur die je eigenlijk gedaan moet hebben voor je twaalfde. Hieronder vind je wat leuke locaties zijn voor elke activiteit. De websites

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling

Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt bekend te zijn met de taken van het college van Burgemeester en Wethouders en één op de tien heeft in het afgelopen jaar

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten

ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten 20 augustus 2003 ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten Inleiding Bij dit onderzoek gaat het om wat u in uw vrije tijd doet in UW EIGEN WOONOMGEVING. Anders gezegd gaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Functioneren B&W en Raad

Hoofdstuk 21. Functioneren B&W en Raad Hoofdstuk 21. Functioneren B&W en Raad Samenvatting Van de Leidenaren geeft 51% aan bekend te zijn met de taken van het college van Burgemeester en Wethouders. Vier op de tien Leidenaren weet taken van

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft, evenals in 2002, ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en de meeste Leidenaren maken er ook gebruik van.

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16 Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 44. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 44. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 44. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Binnenstad en andere winkelcentra

Hoofdstuk 17. Binnenstad en andere winkelcentra Hoofdstuk 17. Binnenstad en andere winkelcentra Samenvatting De meeste Leidse huishoudens doen 2 à 3 keer in de week hun dagelijkse boodschappen. Waar men de dagelijkse boodschappen doet is, logischerwijs,

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 20. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 20. Vrijwilligerswerk Samenvatting Evenals in de voorgaande twee jaar geeft een kwart van de Leidenaren aan op dit moment aan vrijwilligerswerk te doen. Het percentage mensen dat (nog meer) vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is dagelijks open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren is zes op de tien bekend met de openingstijden

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Districtsraden

Hoofdstuk 23. Districtsraden Hoofdstuk 23. Districtsraden Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren weet dat er in hun buurt, wijk of district een vereniging is die de belangen behartigt van de buurtbewoners. Tweederde heeft van zo

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Binnenstad en winkelcentra

Hoofdstuk 17. Binnenstad en winkelcentra Stadsenquête Hoofdstuk 17. en winkelcentra Samenvatting De meeste Leidse huishoudens doen 2 à 3 keer in de week hun dagelijkse boodschappen. Waar men de dagelijkse boodschappen doet is, logischerwijs,

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in het fietsgebruik ten opzichte van andere vervoermiddelen is voor vier bestemmingen binnen Leiden gevraagd welk vervoermiddel inwoners

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Groen en blauw Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Papendrecht verandert van een groeigemeente in een dynamische beheergemeente. Belangrijk voor de gemeente is hierbij om het groen-blauwe

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

ANWB Vrijetijdsonderzoek. Aanvulling voor de gemeenten Arnhem, Den Bosch, Emmen en Leiden

ANWB Vrijetijdsonderzoek. Aanvulling voor de gemeenten Arnhem, Den Bosch, Emmen en Leiden ANWB Vrijetijdsonderzoek Aanvulling voor de gemeenten Arnhem, Den Bosch, Emmen en Leiden colofon versie 1 status definitief titel ANWB Vrijetijdsonderzoek auteur ANWB/V&L/B&Ao/Onderzoek Contact ANWB/V&L/Algemeen

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W nr. 07.1212 d.d. 11-12-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Doelmatigheidsonderzoek en motie zwembad De Zijl BESLUITEN 1. Gezien de uitkomsten van hoofdstuk 17 van de Stadsenquete te constateren

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Waterplan

Hoofdstuk 17. Waterplan Hoofdstuk 17. Waterplan Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt water als bron van overlast, als schaarstegoed en als leefkwaliteit. Drie op de tien Leidenaren heeft in of rond het huis wel eens te maken

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast Hoofdstuk 29. Meeuwenover Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren ondervindt over van meeuwen bij hen in de buurt, waarbij drie op de tien aangeeft veel over te ondervinden. De over bestaat met name

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Hondenbeleid

Hoofdstuk 25. Hondenbeleid Hoofdstuk 25. Hondenbeleid Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 11% een hond. Om de overlast van hondenpoep te minimaliseren heeft Leiden een hondenbeleid gebaseerd op drie pijlers: voorzieningen, regels

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Stadsgesprek respondenten

Uitkomsten enquête Stadsgesprek respondenten Uitkomsten enquête Stadsgesprek 1.0 559 respondenten Inleiding Leiden 2040 Fijn dat u wilt meedoen aan deze enquête over de toekomst van Leiden! In de rechterbovenhoek ziet u hoe ver u bent in de vragenlijst.

Nadere informatie