Hoofdstuk 17. Waterplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 17. Waterplan"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 17. Waterplan Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt water als bron van overlast, als schaarstegoed en als leefkwaliteit. Drie op de tien Leidenaren heeft in of rond het huis wel eens te maken met wateroverlast. Mensen met een koopwoning, met een woning op de begane grond en inwoners uit Binnenstad Zuid hebben hier vaker last van. Zij hebben dit globaal even vaak in de eigen woning, als in hun tuin/balkon of net buiten hun eigen terrein, meestal door binnenstromend regenwater en lekkages binnenhuis. Buiten de woning gaat het met name om water dat moeilijk weg kan bij hevige regenval. Een kwart van de Leidenaren geeft aan maatregelen genomen te hebben om wateroverlast te voorkomen. Zij hebben bijvoorbeeld hun tuin verhoogd, dakgoten verbeterd, de verhuurder laten komen of putjes schoongemaakt. Van alle Leidenaren geeft 13% aan net buiten het eigen terrein wateroverlast te ondervinden. Van hen vindt de helft de overlast zo dringend dat de gemeente hier maatregelen zou moeten nemen, echter van hen heeft slechts de helft hierover contact opgenomen met de gemeente. Milieubewust met water Van alle Leidenaren geeft negen op de tien aan in meer of mindere mate bewust te proberen het water niet te vervuilen. Zij spoelen geen verfresten of chemische middelen door het riool, gebruiken zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten gebruiken, gebruiken geen chemische ontstopper en zijn zuinig met water. Beoordeling Leidse wateren Leiden kent diverse grachten, sloten, vijvers en andere wateren. Als gevraagd wordt naar de mooiste waterplekken in Leiden dan worden de singels en grachten veruit het meest genoemd en meer specifiek het Rapenburg en de Witte Singel. Het meest lelijk worden de sloten en vijvers in de wijken en parken gevonden. Van alle Leidenaren beoordeelt bijna acht op de tien de kwaliteit van de Leidse wateren als (zeer) goed en ruim twee op de tien is hier ontevreden over. De mensen die ontevreden zijn over de Leidse wateren geven als reden dat er afval in het water drijft, het er vies uit ziet en het niet helder is. Waterplan Leiden heeft een waterplan, om knelpunten en kansen op het gebied van water in Leiden te onderzoeken en aan te pakken. Van alle Leidenaren geeft 14% aan hiervan op de hoogte te zijn. Bijna de helft van de Leidenaren heeft vertrouwen in de aanpak van de gemeente, de helft kan geen oordeel geven en 8% is negatief. Deze laatste groep ziet teveel vuil in het water, vindt het water vies of stinken, denkt dat er niets aan wordt gedaan of ziet de gemeente nooit bezig. In het rapport staan door de Leidenaren genoemde verbetertips om kwaliteit van de Leidse wateren te verbeteren. 1

2 Vragenlijst 1. Woont u in een koop- of huurwoning? Koopwoning Huurwoning 2. Woont u op de begane grond of in een bovenwoning? Begane grond: eengezinswoning/benedenwoning Bovenwoning in portiek of flat Anders, nl. De volgende vragen gaan over wateroverlast, in en rond het huis. 3. Heeft u wel eens wateroverlast: a. in uw eigen woning Ja/nee b. buiten uw woning op eigen terrein (tuin/balkon) Ja/nee c. net buiten het eigen terrein van uw woning Ja/nee Indien minimaal 1x ja d. Waar bestaat de overlast uit? e. Heeft de overlast te maken met regenval, grondwater of heeft het andere oorzaken? Regenval vraag f Grondwater Regen en grondwater f Andere oorzaken, nl. f. Komt de overlast alleen voor bij zware regenval of ook als het gemiddeld regent? Alleen bij zware regenval Ook al bij gemiddelde regenval 4. Heeft u zelf maatregelen genomen om wateroverlast in of bij uw huis te voorkomen? ja Welke? (niet helpen, meerdere antwoorden mogelijk) ik heb een regenton ik heb bewust niet heel mijn tuin verhard, maar meer gras en planten ik heb een grasdak ik heb de regenpijp afgekoppeld van het riool, water v. dak stroomt nu in de tuin anders: nee als wel wateroverlast (v3a,b=ja) Waarom niet? Niet erg genoeg Wil ik nog gaan doen, nl: Is taak van woningbouwvereniging/huurbaas Is taak van gemeente Kan ik niet doen, omdat Anders: Indien overlast net buiten het eigen terrein 5. U geeft aan wateroverlast te hebben net buiten uw eigen terrein. Vindt u deze overlast zo dringend dat de gemeente hier maatregelen zou moeten nemen? Ja Heeft u hierover ooit contact opgenomen met de gemeente? Ja/nee Nee 6. Vindt u uzelf erg bewust, een beetje bewust of niet bewust in het proberen water niet te vervuilen? erg bewust een beetje bewust niet bewust vraag 8 7. Kunt u 1 of meerdere voorbeelden noemen van maatregelen die u zelf neemt, of waar u op let, omdat u het water niet wilt vervuilen? ja (niet helpen, meerdere antwoorden mogelijk) ik gebruik geen bestrijdingsmiddelen hondenpoep van mijn hond ruim ik op ik gooi geen brood in het water als ik eendjes voer ik spoel geen verfresten en andere chemische middelen door het riool ik gebruik geen wc/rioolontstopper ik gebruik geen chloor ik gebruik zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten anders, nl: nee Dan nu een paar vragen over de grachten, sloten, vijvers en andere wateren in Leiden. 8. Als u een oordeel moet geven over de kwaliteit van de Leidse wateren in het algemeen. Beoordeelt u deze dan met zeer goed, goed, matig of slecht? zeer goed goed matig ) Waarom? slecht ) 9. Wat vindt u de mooiste en wat de lelijkste waterplek van Leiden? het mooist: het lelijkst: 2

3 10. Leiden heeft een Waterplan, om knelpunten en kansen op het gebied van water in Leiden te onderzoeken en aan te pakken. Wist u dat Leiden zo n plan heeft? ja nee 11. Heeft u het idee de gemeente voldoende doet om het water in Leiden te verbeteren? ja nee, omdat: weet niet/geen idee 12. Wat is het belangrijkste om te verbeteren aan het water in Leiden? Uitkomsten De gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland willen er samen voor zorgen dat water in Leiden schoner wordt, minder overlast veroorzaakt en nog aantrekkelijker wordt om te gebruiken en van te genieten. Om dit te bereiken is het gezamenlijke Waterplan Leiden opgesteld. Aan de Leidse burgers zijn vragen gesteld over het voorkomen van wateroverlast in en rondom het huis, de soorten wateroverlast die mensen hebben en welke acties zij ondernemen om wateroverlast te voorkomen. Tevens zijn vragen gesteld over de milieubewustheid van burgers en de beoordeling van de Leidse wateren, bekendheid met het Waterplan Leiden en eventuele verbetermogelijkheden Wateroverlast in en rond het huis Drie op de tien Leidenaren heeft in of rond het huis wel eens te maken met wateroverlast. Mensen met een koopwoning, met een woning op de begane grond en inwoners uit Binnenstad Zuid hebben hier vaker last van. Tabel 17.1a: Wateroverlast in en rond het huis (% ja) Totaal 29% koopwoning huurwoning 24% 3 begane grond bovenwoning 24% 3 Binnenstad Zuid Binnenstad Noord Leiden Noord Roodenburgerdistrict Bos- en Gasthuisdistrcit Morsdistrict Merenwijkdistrict Stevenshofdistrict 18% 2 22% % 28% 43% De mensen met wateroverlast in of rond het huis, hebben ook aangegeven of ze de wateroverlast hebben binnen de eigen woning, buiten de woning op eigen terrein of net buiten het eigen terrein. De antwoorden zijn redelijk gelijkmatig verdeeld. Bij 16% betreft het in de eigen woning, bij 12% in de tuin of op het balkon en voor 13% hier net buiten. Gezamenlijk is dit meer dan 29%, maar mensen konden meerdere plekken aangeven. In de tabel is te zien dat in Binnenstad Zuid de overlast met name binnen de woning plaatsvindt. 3

4 Tabel 17.1b: Wateroverlast in en rond het huis (% ja) totaal eigen woning op eigen terrein buiten eigen terrein totaal eigen woning op eigen terrein buiten eigen terrein Totaal 29% 16% 12% 13% Binnenstad Zuid 43% 33% 9% 2% Binnenstad Noord 3 17% 13% 12% Koopwoning 3 18% 12% 16% Leiden Noord 3 15% 19% 16% Huurwoning 24% 12% 10% 8% Roodenburgerdistrict 29% 15% 1 1 Bos- en Gasthuisdistrcit 18% 9% 7% 1 Begane grond 3 18% 14% 15% Morsdistrict 28% 16% 8% 18% Bovenwoning 24% 12% 7% 10% Merenwijkdistrict 2 12% 12% 8% Stevenshofdistrict 22% 8% 9% 14% Soort wateroverlast De wateroverlast in de eigen woning bestaat met name uit binnenstromend regenwater en lekkages binnenhuis. Veel mensen geven spontaan aan dat dit met name bij hevige regenval plaatsvindt. Tabel 17.1c: Soort overlast (iedereen met wateroverlast) In eigen woning 1. Binnenstromend regenwater in huis of schuur, via de voordeur, raam, keuken 42x 2. Lekkages binnenhuis, vochtplekken in muur, vanaf de buren, via leidingen, via schoorsteen 42x 3. Riolering, bij hevige regen kan het riool t niet aan, raakt verstopt, komt binnenshuis omhoog 21x 4. Lekkend dak, dakgoot, dakraam, balkon 20x 5. Grondwater, optrekkend vocht 19x 6. Water in de kelder, kruipruimte 18x 7. Afvoer gootsteen, slechte/verstopte afvoer 10x Buiten de woning Bij hevige regenval kan water moeilijk weg 28x De wateroverlast wordt voornamelijk veroorzaakt door regenval (in 80% van de gevallen). Andere oorzaken zijn: te hoog grondwater (15% van de gevallen) en redenen zoals: kranen, waterleidingen, lekkage (boven)buren en/of riolering (in 10% van de gevallen). Aan de mensen die aangeven dat regen (mede) een oorzaak is van de wateroverlast, is gevraagd of de overlast alleen bij zware regenval speelt. Hierop geeft 88% aan dat dit alleen bij zware regenval is en 12% dat dit ook bij gemiddelde regen voorkomt Maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen Een kwart van de Leidenaren heeft maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen. Logischerwijs hebben de mensen die eerder aan hebben gegeven wateroverlast te hebben vaker maatregelen genomen. Tabel 17.2a: Maatregelen genomen tegen wateroverlast (% ja) Totaal 24% Heeft wateroverlast in eigen woning 7 Heeft wateroverlast op eigen terrein 60% Heeft wateroverlast net buiten het terrein 46% Geen wateroverlast 12% Als gevraagd wordt naar de genomen maatregelen dan volgt er een bloemlezing aan antwoorden. Het meest worden genoemd: de tuin verhoogd, dakgoten verbeterd, de verhuurder laten komen, putjes schoongemaakt, een specialist erbij gehaald, het dak gerepareerd, afvoerputten/pijpen schoongeveegd, aangelegd of verbeterd, enzovoort. Het tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van alle genomen maatregelen. 4

5 Tabel 17.2b: Genomen maatregelen 1. Tuin/verharding opgehoogd, aflopend gemaakt 23x 2. Dakgoten verbeterd, geplaatst, schoongehouden, bijgehouden 18x 3. Woningcorporatie/verhuurder laten komen, heeft het opgelost 18x 4. Putje schoonvegen/leegscheppen/schoonhouden 14x 5. Specialist/loodgieter laten komen 11x 6. Dak gerepareerd/vernieuwd/geïsoleerd/dakpannen goed gelegd 11x 7. Schoonhouden afvoerputten, afvoerpijpen 11x 8. Heb regenpijp afgekoppeld van riool, water stroomt nu in de tuin 10x 9. Afvoer verbeterd, afvoer gemaakt/aangebracht op riolering 10x 10. Drainage aangelegd, nieuwe afwatering, gaten geboord om het hele huis 9x De mensen die wel overlast ondervinden maar geen maatregelen hebben genomen, vinden de overlast niet erg genoeg, weten niet hoe ze de overlast moeten verhelpen of vinden het een taak van de gemeente of de verhuurder. Tabel 17.2c: Waarom geen maatregelen genomen, terwijl wel overlast Niet erg genoeg 29% Zou niet weten wat of hoe 16% Is taak van de gemeente 14% Kan ik niet doen 14% Is taak woningbouwvereniging/huurbaas 1 Wil ik nog gaan doen 5% En verder (Laksheid, als man tijd heeft, etc) 12% Van alle Leidenaren geeft 13% aan net buiten het eigen terrein wateroverlast te ondervinden. Van hen vindt de helft de overlast zo dringend dat de gemeente hier maatregelen zou moeten nemen, echter van hen heeft slechts de helft hierover contact opgenomen met de gemeente. Tabel 17.2d: Moet gemeente ingrijpen bij overlast buiten eigen terrein? (in % mensen met overlast net buiten eigen terrein) Ja, en ik heb contact opgenomen 2 Ja, maar ik heb geen contact opgenomen 25% Nee 54% 100% 5

6 17.3 Milieubewust met water Van alle Leidenaren geeft negen op de tien aan in meer of mindere mate bewust te proberen het water niet te vervuilen. Tabel 17.3a: Bewustzijn in proberen water niet te vervuilen Totaal 50% 42% 8% Man 5 42% 7% Vrouw 50% 42% 8% jaar 33% 50% 17% jaar 54% 43% 4% % 33% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Erg bewust Een beetje bewust Niet bewust De mensen die (enigszins) proberen het water niet te vervuilen noemen als voorbeelden dat ze geen verfresten of chemische middelen door het riool wegspoelen, zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten gebruiken, geen chemische ontstopper gebruiken en zuinig met water zijn. Tabel 17.3b: Hoe proberen water niet te vervuilen? (door mensen die aangeven hier (een beetje) bewust in te zijn) 1. spoel geen verfresten/chemische middelen door het riool 38% 2. gebruik zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten 2 3. gebruik geen chemische WC-/rioolontstopper 15% 4. ben zuinig met water 14% 5. niets in het water gooien 8% 6. gebruik geen bestrijdingsmiddelen 7% 7. gebruik geen chloor 5% 8. voorzichtig met vet/olie bij afvoer 4% 17.4 Beoordeling Leidse wateren Leiden kent diverse grachten, sloten, vijvers en andere wateren. Van alle Leidenaren beoordeelt bijna acht op de tien de kwaliteit van de Leidse wateren als (zeer) goed en ruim twee op de tien is hier ontevreden over. De mensen die ontevreden zijn over de Leidse wateren geven als redenen dat er afval in het water drijft, het er vies uit ziet en het niet helder is. Tabel 17.4a: Beoordeling Leidse wateren Tabel 17.4b: Waarom ontevreden over kwaliteit Leidse wateren Zeer goed 7% Afval in het water, drijfvuil 52x Goed 7 Het ziet er vies uit, het is vies 20x Matig 17% Het is niet helder (troebel), groene kleur (algen, kroos), niet schoon 15x Slecht 5% Slecht onderhoud, frequenter baggeren, fietsen in het water 11x 100% Stankoverlast 8x Aan de Leidenaren is gevraagd wat ze de mooiste en wat de lelijkste waterplek in Leiden vinden. Van de Leidenaren kan 92% een plek noemen die ze het mooist vinden. De singels en grachten worden het mooist gevonden, waaronder het Rapenburg en de Witte Singel. 6

7 Grafiek 17.4c: Spontaan genoemde mooiste waterplek in Leiden (in % alle Leidenaren) Singels/grachten in 't algemeen Rapenburg De Witte Singel Het Plantsoen (singels er langs) Zoeterwoudse singel De Oude en Nieuwe Rijn De Vliet Galgewater De Zijl Water bij Hortus Botanicus Andere plekken 10% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 3% 3% 13% 29% Van de Leidenaren kan (maar) 30% een plek noemen die ze het lelijkst vinden. Naast locaties in de binnenstad worden ook de sloten en vijvers in de wijken en parken vaak genoemd.opvallend is dat verschillende waterplekken zowel bij de mooiste als bij de lelijkste plekken worden genoemd. Grafiek 17.4d: Spontaan genoemde lelijkste waterplek in Leiden (in % alle Leidenaren) Sloten/vijvers in wijken/parken Grachten en singels in het algemeen Maresingel/bij oude Slachthuis In de buurt van de oude Meelfabriek Stukje van de Oude en Nieuwe Rijn De Oranjegracht Bij de haven De Zijl De Waardgracht Beestenmarkt Haarlemmertrekvaart (woonboten) Andere plekken 5% 4% 3% 2% 2% 2% 7% 17.5 Waterplan Leiden Leiden heeft een waterplan, om knelpunten en kansen op het gebied van water in Leiden te onderzoeken en aan te pakken. Van alle Leidenaren geeft 14% aan hiervan op de hoogte te zijn. De helft van de Leidenaren kan geen oordeel geven op de vraag of de gemeente voldoende doet op het gebied van de waterkwaliteit. Van de overige Leidenaren denkt ruim acht op de tien dat de gemeente voldoende doet en bijna twee op de tien van de Leidenaren onvoldoende. Deze mensen zeggen te veel vuil in het water te zien, het water vies te vinden of te stinken, denken dat er niets aan wordt gedaan of zien de gemeente nooit bezig. Tabel 17.5: Beoordeling gemeente op gebied waterkwaliteit Gemeente doet voldoende 44% Gemeente doet onvoldoende 8% Weet niet 47% 100% 7

8 17.6 Verbeterpunten Tot slot is aan de Leidenaren gevraagd wat zij het belangrijkste vinden om te verbeteren aan de Leidse wateren. Het schoonhouden van het water wordt veruit het meest genoemd. Men denkt hier enerzijds aan geen afval er in gooien: geen visafval van de markt, geen fietsen /winkelwagentjes in het water gooien, niets lozen op water. Anderzijds denkt men aan afval er uit halen door te baggeren en aan het voorkomen: vuilnisbakken bij het water. Andere punten die worden genoemd zijn het zorgen voor goede doorstroming van het water, meten/op peil houden van de waterkwaliteit, verminderen van de stankoverlast en aandacht voor watersport/doorvaart. Tabel 17.6: Belangrijkste om te verbeteren aan het water in Leiden Wat verbeteren? Toelichting: 1. Schoonhouden water 196x Geen afval erin gooien: visafval markt, fietsen/winkelwagentjes, niets lozen in het water Afval eruit halen: baggeren/ vuil direct uit het water halen 2. Zorgen voor goede doorstroming water 12x Water moet kunnen stromen, hierdoor wordt de kwaliteit van het water beter en is er minder stank 3. Meten/op peil houden waterkwaliteit 12x Meten van de kwaliteit, oppervlaktewater scheiden van riool, beperken waterlozingen van woningen en bedrijven, zodat dieren en planten er kunnen leven, je moet het kunnen drinken 4. Zorgen voor zo min mogelijk stankoverlast 12x 5. Meer aandacht voor pleziervaart 12x Beter doorvaarbaarheid, dat je weer kan rondvaren, meer aanlegplaatsen, grachten openen (Lange Mare) 6. Leeftoestand planten en dieren verbeteren 9x 7. Afwatering goed regelen 8x Zorgen dat wateroverlast niet kan ontstaan door goede afwatering, voldoende opslagruimte voor water 8. Mentaliteitsverandering 6x Mensen erop aanspreken als ze iets in het water gooien 9. Hardheid water 4x Kalkgehalte te hoog 10. Minder boten 4x oude boten verwijderen, minder boten, alleen ongemotoriseerd, minder druk bevaren 11. Plantengroei/kroos in het water bijhouden 4x 12. Meer groen 3x 13. Uitdiepen/op diepte houden 3x 8

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit We leven in een land vol water. Daar genieten we van. We zwemmen, vissen, besproeien de tuin, varen in bootjes en waarderen

Nadere informatie

Survey results - 15-06-2015

Survey results - 15-06-2015 Survey results - 15-06-2015 Survey name Onderzoek wateroverlast Lombok+Zeeheldenbuurt Selection date 28-04-2015-15-06-2015 1. Sinds wanneer bent u bewoner/bewoonster van uw woning? Minder dan 1 jaar geleden

Nadere informatie

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast Hoofdstuk 29. Meeuwenover Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren ondervindt over van meeuwen bij hen in de buurt, waarbij drie op de tien aangeeft veel over te ondervinden. De over bestaat met name

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

Waterhuishouding in de Contreie

Waterhuishouding in de Contreie Waterhuishouding in de Contreie Water speelt een belangrijke rol in de Contreie. Er is bij de ontwikkeling van deze woonwijk gekozen om het regenwater of te infiltreren in de bodem of hiermee de omliggende

Nadere informatie

Hoofdstuk 29. Biodiversiteit

Hoofdstuk 29. Biodiversiteit Hoofdstuk 29. Biodiversiteit Samenvatting De gemeente probeert met haar biodiversiteitsbeleid de kwaliteit van groen en de diversiteit van planten en dieren in de stad te verbeteren, en zo te zorgen voor

Nadere informatie

Wateroverlast in de gemeente Roosendaal

Wateroverlast in de gemeente Roosendaal Wateroverlast in de gemeente Roosendaal Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Faciliteiten Team Onderzoek, informatiebeheer en datamanagement Postbus 5000 4700 KA Roosendaal Contactpersonen: Twan van den

Nadere informatie

Water en vocht in of rond uw huis?

Water en vocht in of rond uw huis? Water en vocht in of rond uw huis? Een ondergelopen kelder, schimmel in de badkamer, een tuin die blank staat. Meestal moet u, als (huis)eigenaar, erfpachter of huurder waterproblemen zelf verhelpen. In

Nadere informatie

VRAAG PRODUCT/ DIENST VRAGEN OPMERKINGEN ANTWOORD ROUTE/PROCEDURE VOORTGANGS- CONTROLE Beschrijf hier de categorie van het product

VRAAG PRODUCT/ DIENST VRAGEN OPMERKINGEN ANTWOORD ROUTE/PROCEDURE VOORTGANGS- CONTROLE Beschrijf hier de categorie van het product WATERVRAGEN VRAAG PRODUCT/ DIENST VRAGEN OPMERKINGEN ANTWOORD ROUTE/PROCEDURE VOORTGANGS- CONTROLE Beschrijf hier de categorie van het product Welke vragen moeten worden gesteld om het probleem duidelijk

Nadere informatie

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zeewolde Augustus 2011 Oplage: 2500 exemplaren Fotografie Gemeente Zeewolde fresh fotooz Productie

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over afkoppelen

Veelgestelde vragen over afkoppelen 1 Veelgestelde vragen over afkoppelen Inhoudsopgave 1. Wat is afkoppelen?... 2 2. Waarom afkoppelen?... 2 3. Afkoppelen, hoe werkt dat?... 3 4. Wanneer wordt mijn straat afgekoppeld?... 3 5. Welk beleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Groen en water

Hoofdstuk 9. Groen en water Hoofdstuk 9. Groen en water Samenvatting In de gemeente Leiden liggen diverse groen- en watergebieden. De hoeveelheid en kwaliteit van het groen en water in Leiden worden beiden met een 6,8 beoordeeld.

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

Beleid gemeente De Marne bij verstoppingen van riolering - Riolering en water. vastgesteld in B&W d.d. 20 november 2007. Leens, oktober 2007

Beleid gemeente De Marne bij verstoppingen van riolering - Riolering en water. vastgesteld in B&W d.d. 20 november 2007. Leens, oktober 2007 Beleid gemeente De Marne bij verstoppingen van riolering - Riolering en water vastgesteld in B&W d.d. 20 november 2007 Leens, oktober 2007 A.S. Zwart Pol Medew. afd. Gemeentewerken Inhoudsopgave 1. Inleiding.

Nadere informatie

WATER EN RIOLERING DE MEEST VOORKOMENDE VRAGEN SAMENGEVAT

WATER EN RIOLERING DE MEEST VOORKOMENDE VRAGEN SAMENGEVAT WATER EN RIOLERING DE MEEST VOORKOMENDE VRAGEN SAMENGEVAT 2 INLEIDING Zeewolde en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor u als inwoner biedt al dat water een zee van mogelijkheden, zoals de

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Bergen van water in de buurt 3 1.2 Schoon oppervlaktewater in de wijk 4 1.3 Wat u kunt doen 5 2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater 7 2.1 Van regenton 8 2.2 naar tuinbeek

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Groen en water

Hoofdstuk 8. Groen en water Hoofdstuk 8. Groen en water Samenvatting In de gemeente Leiden liggen diverse groen- en watergebieden. De hoeveelheid en kwaliteit van het groen en water buiten Leiden wordt met een ruime zeven hoger beoordeeld

Nadere informatie

Visie Stichting RIONED. Waardevol stadswater slim realiseren

Visie Stichting RIONED. Waardevol stadswater slim realiseren Visie Stichting RIONED Waardevol stadswater slim realiseren Waardevol stadswater slim realiseren De aanpak van stadswater moet breder. Beschouw de omgeving, de functies, de vormgeving én de kwaliteit van

Nadere informatie

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden gemeente Ede Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden U woont in een gebied waar het huishoudelijk afvalwater via een pompput op de drukriolering wordt geloosd. Omdat de werking van drukriolering

Nadere informatie

De Friese Waterketen: samen besparen!

De Friese Waterketen: samen besparen! De Friese Waterketen: samen besparen! Weet u het antwoord? Drinkwater; waar halen we dit vandaan? Hoeveel water gebruikt u per dag? Auto naar de wasstraat of zelf wassen? Waterbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren 16 MEEUWENOVERLAST Meeuwen zorgen voor de nodige overlast in Leiden. Dit geldt vooral in het broedseizoen waarin meeuwen om hun kuikens te beschermen, lawaai maken en schijnaanvallen uitvoeren naar mensen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Samenvatting Evenals in eerdere jaren geeft bijna de helft van de Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. In de binnenstad

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

Hoe kom ik van grondwaterproblemen af?

Hoe kom ik van grondwaterproblemen af? Wat is grondwater? Grondwater is zoals het woord zelf al aangeeft het water dat zich in de grond bevindt. We zien het meestal niet totdat we het onverwacht tegenkomen of er zelfs overlast van ondervinden

Nadere informatie

Miezeren of plenzen...

Miezeren of plenzen... Miezeren of plenzen... voor elke bui de juiste aanpak Voor onze beleving én de manier waarop we met regen (moeten) omgaan, maakt het uit hoeveel water er naar beneden komt. Die hoeveelheid kan per bui

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Waterschapsbelasting 2015

Waterschapsbelasting 2015 Waterschapsbelasting 2015 uw bijdrage aan droge voeten en schoon water Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Om alles te kunnen bekostigen, zijn

Nadere informatie

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer gemeente Ede november 2007 Regenwater afkoppelen? zo doet u dat! De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer van uw dak af te koppelen. Of u bent dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Groen en water

Hoofdstuk 14. Groen en water Hoofdstuk 14. Groen en water Samenvatting Ruim negen op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden een groengebied binnen of buiten Leiden bezocht, bijna de helft doet dit zelfs wekelijks of vaker.

Nadere informatie

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 Woononderzoek De Eng Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 December 2011 Inleiding Op dit moment denkt Portaal na over de toekomst van acht flats in de Soester wijk De Eng. Het zijn flats die begin jaren

Nadere informatie

Vogelbuurt, Korte Akkeren

Vogelbuurt, Korte Akkeren Vogelbuurt, Korte Akkeren Presentatie rioolvernieuwing 4 & 6 juli 2017 Openbare ruimte projectgebied Vogelbuurt & Westkade/Westerom Het riool binnen Korte Akkeren Vogelbuurt voldoet niet meer aan de gevraagde

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Regenwater in de tuin. Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder

Regenwater in de tuin. Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder in de tuin Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder Wateroverlast door verandering van het klimaat Een wadi is een verlaging in een grasveld of tuin, waar water

Nadere informatie

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom Infovergadering project: Betonweg Ellikom Doortocht centrum Ellikom Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen

Nadere informatie

Waarom zijn putdeksels rond? Over krokodillen, witte schapen en wc-papier in het riool.

Waarom zijn putdeksels rond? Over krokodillen, witte schapen en wc-papier in het riool. Waarom zijn putdeksels rond? Over krokodillen, witte schapen en wc-papier in het riool. Vroeger waren alle putdeksels vierkant. Tegenwoordig zijn ze vrijwel allemaal rond. Want een vierkante deksel kan

Nadere informatie

Alles komt samen in Leudal. Riolering. informatie en praktische tips. Afvalwater: Samen maken we het schoon

Alles komt samen in Leudal. Riolering. informatie en praktische tips. Afvalwater: Samen maken we het schoon Alles komt samen in Leudal Riolering informatie en praktische tips Afvalwater: Samen maken we het schoon In Nederland is het hebben van een riolering bij een woning een vanzelfsprekendheid. Als alles naar

Nadere informatie

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013)

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) De gemeente Heemstede betrekt u, als inwoner van de gemeente, graag bij de inrichting van het groen in de gemeente. Met de algemene term groen worden de planten, de

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Inhoud 1. Conclusies en verbetersuggesties 2. Schoonhouden 3. Veiligheid en handhaving 4. Communicatie 5. Tevredenheid honden uitlaatvoorzieningen 6. Develpark en Noordpark

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Schematisatie oplossingen in systeem. Terugslagklep

Schematisatie oplossingen in systeem. Terugslagklep 2A. Terugslagklep huisaansluiting Overlastsituatie Afvalwater stroomt bij hevige regenbuien vanuit het riool naar huis en tuin. Zie paragraaf 3.2 uit het rapport: Aanpak wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt

Nadere informatie

Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar

Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar Datum: Adres: Postcode: Bouwjaar: Vraagprijs: Woning Oppervlakte totaal: m 2 Oppervlakte woning: m 2 Oppervlakte achtertuin: m 2 Oppervlakte voortuin: m

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

ONS VLOEIBARE GOUD. regenwater

ONS VLOEIBARE GOUD. regenwater ONS VLOEIBARE GOUD regenwater Regenwater Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor schade aan

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Water November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 163 Datum November 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Het afkoppelen van regenwater

Het afkoppelen van regenwater Het afkoppelen van regenwater Op deze pagina s vindt u informatie over: - waarom water een belangrijke rol speelt in de Vlindervallei en omgeving - het doen en laten rond het watersysteem - zelf aan de

Nadere informatie

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Voorwoord In dit boekje zijn maatregelen om wateroverlast op particulier terrein te voorkomen samengevat. Dit is een overzicht van maatregelen uit de

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? wateroverlast. Een klimaatvriendelijke

Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? wateroverlast. Een klimaatvriendelijke in de tuin Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? Minder wateroverlast Een klimaatvriendelijke tuin Subsidie Wateroverlast door verandering van het klimaat Het is goed om te weten dat gemeenten, samen met waterschappen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Wat weet je van water?

Wat weet je van water? Vragenset Wat weet je van water? Genoeg schoon water voor iedereen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Wat weet jij van (schoon) water? Het waterschap zorgt voor

Nadere informatie

Onlangs heeft u een enquête over de grondwatersituatie ingevuld. Hartelijk dank hiervoor! Hier vindt u de uitkomsten van de enquête.

Onlangs heeft u een enquête over de grondwatersituatie ingevuld. Hartelijk dank hiervoor! Hier vindt u de uitkomsten van de enquête. Notitie Datum: 10 september 2015 Betreft: Samenvatting enquêteresultaten Woudenberg en Scherpenzeel Kenmerk: BP77, NOT20150828_D Bestemd voor: de inwoners van Woudenberg en Scherpenzeel die de enquête

Nadere informatie

REGENWATER AFKOPPELEN

REGENWATER AFKOPPELEN Januari 2012 REGENWATER AFKOPPELEN Particulier afkoppelen Brochure 3 REGENWATER AFKOPPELEN Regen, u kunt het er vaak niet bij gebruiken, maar... wat als u het regenwater wél kunt gebruiken? Bijvoorbeeld

Nadere informatie

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT Deel Boven-Hardinxveld tussen Rivierdijk Wetering en Koningin Wilhelminalaan Nassaustraat. Uitnodiging voor de bewonersavond op 27 juni en 5 juli 2016 van 19:00

Nadere informatie

Welkom! Wateravond Noord. 27 juni 2017

Welkom! Wateravond Noord. 27 juni 2017 Welkom! 27 juni 2017 Wateravond Noord 19.00 Inloop 19.30 Opening avondvoorzitter 19.35 Inleiding gebiedscommissie 19.45 Presentatie wateropgave Rotterdam 19.55 Presentatie Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Zwembaden

Hoofdstuk 17. Zwembaden Hoofdstuk 17. Zwembaden Samenvatting Ruim negen op de tien Leidenaren kent een of meer van de drie gemeentelijke Leidse zwembaden: de Vliet, het Vijf Meibad en De Zijl. De meerderheid weet dat er zwemlessen

Nadere informatie

Gemeente Meerssen. Algemene informatie en tips over het beperken en/of voorkomen van wateroverlast door extreme buien

Gemeente Meerssen. Algemene informatie en tips over het beperken en/of voorkomen van wateroverlast door extreme buien Gemeente Meerssen Algemene informatie en tips over het beperken en/of voorkomen van wateroverlast door extreme buien Het regent, het regent Steeds vaker en steeds meer! Nederland en water horen onafscheidelijk

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Regenwater een hemels geschenk. Subsidiemogelijkheden voor hergebruik en afkoppeling afvoer

Regenwater een hemels geschenk. Subsidiemogelijkheden voor hergebruik en afkoppeling afvoer Regenwater een hemels geschenk Subsidiemogelijkheden voor hergebruik en afkoppeling afvoer Hergebruik en afkoppelen van regenwater Bouw- of verbouwplannen? Maak meteen uw regenwaterafvoer klimaatbestendig!

Nadere informatie

Polder Kortenhoef: landschap met geschiedenis. Korremof. Oost Indië. Wijde gat Oost zijde. Achter de Kerk

Polder Kortenhoef: landschap met geschiedenis. Korremof. Oost Indië. Wijde gat Oost zijde. Achter de Kerk Stand van de natuur en herstelmaatregelen Gerard ter Heerdt Bart Specken : landschap met geschiedenis Vecht t Hemeltje Horstermeerpolder Oost Indië Korremof Vreeland Kleine Wijhe Kortenhoef Wijde gat Oost

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Water weg. Over regen- en afvalwater en waar dat naar toe gaat

Water weg. Over regen- en afvalwater en waar dat naar toe gaat Water weg Over regen- en afvalwater en waar dat naar toe gaat 1 2 Water weg Over regen- en afvalwater en waar dat naar toe gaat 3 In het afvoerputje van de keuken, het bad of de douche. In het gat van

Nadere informatie

De eenvoudige en milieuvriendelijke drainageoplossing

De eenvoudige en milieuvriendelijke drainageoplossing De eenvoudige en milieuvriendelijke drainageoplossing LEG ZELF UW EIGEN DRAINAGESYSTEEM AAN GEEN LEIDINGWERK NODIG www.hydroblob.com REGENWATER WORDT SNEL GEABSORBEERD Hydroblob beschermt tegen wateroverlast

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Drainage voorkomt grondwateroverlast Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Inleiding Als gevolg van een hoge grondwaterstand kan grondwater overlast veroorzaken in huis

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie Hoofdstuk 31. Discriminatie Samenvatting Er zijn verschillende mogelijke vormen van discriminatie. Voor zes soorten is gekeken in hoeverre de Leidenaren vinden dat mensen op grond hiervan in hun eigen

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Klimaatverandering

Hoofdstuk 15. Klimaatverandering Hoofdstuk 15. Klimaatverandering Samenvatting Acht op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Qua belangrijkheid staat het onderwerp klimaatverandering

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infovergadering Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project

Nadere informatie

Rapportage wateroverlast Klingelbeek, Ugchelen. huisnummers 49 tot en met 119

Rapportage wateroverlast Klingelbeek, Ugchelen. huisnummers 49 tot en met 119 Rapportage wateroverlast Klingelbeek Rapportage wateroverlast Klingelbeek, Ugchelen huisnummers 49 tot en met 119 Bewonerscommissie Ugchelen juni 2017 rapportage wateroverlast Klingelbeek BW 22/05/17 gewijzigd:

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt veruit

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Auteur mw. ir. M. ten Hagen Kenmerk BP91 RAP20150729 Vrijgave ir. S.M. Geurts van Kessel Datum 10-09-2015 Status

Nadere informatie

Retourtje Water. Een project van Diaconie Evangelisch- Lutherse Gemeente Amsterdam en het Amsterdams NME Centrum. Lay-out Agnes Bergveld

Retourtje Water. Een project van Diaconie Evangelisch- Lutherse Gemeente Amsterdam en het Amsterdams NME Centrum. Lay-out Agnes Bergveld Retourtje Water Uitgave: Amsterdams NME Centrum Retourtje Water Een project van Diaconie Evangelisch- Lutherse Gemeente Amsterdam en het Amsterdams NME Centrum Auteur Mirella Vierveijzer Lay-out Agnes

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie