Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen."

Transcriptie

1 Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen de vreemdelingenketen > Portaal om basisregistraties te bevragen > Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens > PKI s in gebruik > De geactualiseerde visie en missie dienen als uitgangspunt voor het jaarplan. Wat u verder van de Justitiële Informatiedienst kunt verwachten het komende jaar leest u verder in deze nieuwsbrief. Lees meer > De Basisregistratie Communicatie Service (BCS) is een bestaande dienst van Justid die organisaties laat communiceren met basisregistraties. Om organisaties in staat te stellen om gebruik te maken van de BCS, heeft Justid een portaal ontwikkeld: het BCS Portaal. Lees meer > Een van de speerpunten binnen het programma Keteninformatisering is om digitaal werken te stimuleren. Daarmee wordt bedoeld dat ketenpartners in de vreemdelingenketen digitaal informatie met elkaar uitwisselen. Niet alleen via elektronische berichten, maar ook door digitale documenten centraal op te slaan. Lees meer > Indien u dit bestand op een tablet bekijkt, raden wij aan een app als GoodReader te gebruiken, of open dit bestand in ibooks.

2 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Jaarplan en Informatieplan Verhuizing EDDA naar Zutphen Start Injus Nieuw directieteam Jaarplan en Informatieplan De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk. Dit is waar wij voor staan, onze visie en missie, en in die lijn proberen wij onze activiteiten uit te voeren. Verder in deze nieuwsbrief meer over wat u in dit kader van ons kunt verwachten het komende jaar.

3 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Jaarplan en Informatieplan Verhuizing EDDA naar Zutphen Start Injus Nieuw directieteam Verhuizing afdeling EDDA naar Zutphen Als onderdeel van een pakket van maatregelen (locatiebeleid) binnen het ministerie is ervoor gekozen om de afdeling Expertise en Dienstencentrum Digitale Archivering te verplaatsen naar Zutphen. U zult begrijpen dat dit de nodige consequenties heeft voor onze organisatie. De plannen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. We verwachten dat in de eerste helft van volgend jaar de verhuizing daadwerkelijk kan plaatsvinden.

4 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Jaarplan en Informatieplan Verhuizing EDDA naar Zutphen Start Injus Nieuw directieteam Start Injus Ik ben blij u te kunnen vertellen dat begin mei het Informatieportaal justitiabelen live gaat. Injus is een belangrijk middel om slachtoffers en burgemeesters te informeren over de terugkeer van gedetineerden in de maatschappij. Vanaf dan is Injus toegankelijk voor medewerkers van het Informatiepunt Detentieverloop van het Openbaar Ministerie (in Arnhem) en voor medewerkers van Justid. We gaan ervan uit dat Injus in de toekomst een bredere toepassing krijgt. In de zomer van hoop ik u hierover meer te kunnen vertellen.

5 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Jaarplan en Informatieplan Verhuizing EDDA naar Zutphen Start Injus Nieuw directieteam Nieuw directieteam Groei in onze dienstverlening en ons takenpakket was de aanleiding voor de start van een ontwikkeltraject, waarmee we onze organisatie op een hoger niveau willen brengen. Het directieteam waar directeur Strategie en Middelen Pieter Josephus Jitta en ik als algemeen directeur deel van uit maken, is sinds januari uitgebreid met Iris Passchier als directeur Operatie.

6 Justid in [1] Jaarplan Visie en Missie De Justitiële Informatiedienst streeft De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk. Dit is de kerntaak van de Justitiële Informatiedienst. In 2012 is een intensief proces doorlopen om de visie en missie te actualiseren, waarna deze begin zijn vastgesteld. De resultaten uit het jaarplan van de Justitiële Informatiedienst zijn geënt op deze visie en missie. Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan ernaar dat: - het Electronisch Berichtenverkeer (EBV), - het Justitieel Documentatiesysteem (JDS)/JD-Online, - de Strafrechtketendatabank (SKDB), - de voorzieningen die in het verband van de implementatie van Wet en Protocol op de identiteitsvaststelling (IWPI) zijn en worden ontwikkeld, - het Centraal Digitaal Depot (CDD), - Public Key Infrastructure (PKI), - het Informatieportaal Justitiabelen (Injus), en - de Waarmerk-, Teken- en Validatieservice (WTVs) in hun onderlinge samenhang op een steeds hoger plan worden gebracht. Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de Justitiële Informatiedienst ondersteunt de primaire processen bij de ketenpartners. Het optimaal functioneren van deze ondersteuning is daarom van groot belang voor een goed verloop van de ketenwerkprocessen. Voor de Justitiële Informatiedienst heeft de continuïteit van de dienstverlening dan ook de hoogste prioriteit. Hierna worden enkele onderwerpen uit het jaarplan voor aangestipt.

7 Justid in [1] Organisatie: interne motivatie Organisatie: externe motivatie Visie (Waar we naar op weg zijn) Missie (Wat we doen) Organisatievervulling (Ideaalbeeld van Justid als werkgemeenschap) We zijn een kennis- en expertisecentrum voor keteninformatie. Onze medewerkers functioneren optimaal binnen een werkgemeenschap die innovatie en creativiteit stimuleert. Organisatieontwikkeling (Wat we samen doen) We zijn gericht op resultaat en samenwerking, waartoe kennis en informatie intern voortdurend en stelselmatig worden gedeeld. We zijn een organisatie waarin goed werkgeverschap een belangrijke waarde is. Er is sprake van een open sfeer met ruimte voor persoonlijke groei waarin medewerkers aanspreekbaar zijn en met respect voor elkaar samenwerken. De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk Bijdrage aan samenleving (Onze toegevoegde waarde aan de buitenwereld) We maken keteninformatie op tijd, op maat en op niveau toegankelijk. De rechtspleging gebeurt effectiever en efficiënter wanneer de partners in de justitiële ketens tijdig over juiste en volledige informatie kunnen beschikken. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Dienstverlening aan klanten (Wat we bieden) We zijn erop uit de toegevoegde waarde van onze dienstverlening voor de ketenpartners steeds verder te verbeteren. We hebben de ambitie het integer en integraal persoonsbeeld toegankelijk te maken binnen de justitiële ketens en bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Venster sluiten X

8 Justid in [2] Jaarplan Enkele onderwerpen uit het Jaarplan In het jaarplan is rekening gehouden > Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) > Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) > Beëindiging programma REIIP > Transitie Jeugdketen en Veiligheidshuizen Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) met de ontwikkelingen in de keten die ook van de Justitiële Informatiedienst participatie vragen. Als informatiepartner in de keten wordt ook van de Justitiële Informatiedienst een bijdrage verwacht aan het departementale programma VPS. Hiertoe worden voorstellen ontwikkeld die in de loop van onderwerp van gesprek zijn tussen het departement en de Justitiële Informatiedienst. Op deze manier kunnen voorstellen in gezamenlijk heid worden gewogen en geprioriteerd. Een belangrijk onderdeel van het programma VPS is de (verdere) digitalisering in de strafrechtsketen. De Justitiële Informatiedienst draagt hieraan bij door het realiseren van de WTVs. Daarnaast zijn in dit verband de mogelijkheden van het CDD van groot belang.

9 Justid in [2] Jaarplan Enkele onderwerpen uit het Jaarplan De ontwikkeling van Injus maakt deel > Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) > Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) > Beëindiging programma REIIP > Transitie Jeugdketen en Veiligheidshuizen Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Uitvoeringsketen Straf rechtelijke Beslissingen (USB) uit van het departementale programma (USB). In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Justitiële Informatiedienst een informatieportaal ontwikkeld om slacht offers en burgemeesters op tijd en correct te informeren over verlof of vrijkomen van volwassen gedetineerden. De ingebruikname van het informatieportaal staat gepland voor mei.

10 Justid in [2] Jaarplan Enkele onderwerpen uit het Jaarplan Eind 2012 is het programma REIIP > Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) > Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) > Beëindiging programma REIIP > Transitie Jeugdketen en Veiligheidshuizen Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Beëindiging programma REIIP (herontwerp van de kernsystemen onder architectuur) beëindigd, dit omdat de daarvoor de komende jaren benodigde financiële middelen ontoereikend zijn. Tegelijkertijd is de filosofie achter dit herontwerp dusdanig interessant voor het ontsluiten van informatie voor de keten dat de Justitiële Informatiedienst hierover verder spreekt met DGRR. In dat verband levert de Justitiële Informatiedienst in een aantal vooronderzoeken op: - aansluiting op Basisregistratie personen (BRP) - optimalisatie gegevensuitwisseling - impactanalyse Privacy by Design.

11 Justid in [2] Jaarplan Enkele onderwerpen uit het Jaarplan De Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) > Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) > Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) > Beëindiging programma REIIP > Transitie Jeugdketen en Veiligheidshuizen Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Transitie Jeugdketen en Veiligheidshuizen van het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt het operationele beheer van de ketenvoorzieningen GCOS, IFM, en ook de ondersteunende voorzieningen EBV en IBS gefaseerd over aan de Justitiële Informatiedienst. In nauwe samenwerking met DJJ bereidt de Justi tiële Informatiedienst zich op deze overdracht voor. Het is de bedoeling dat deze overdracht per 1 oktober geheel zal zijn gerealiseerd.

12 Justid in [3] Jaarplan Organisatieontwikkeling > Ingrijpende externe ontwikkelingen > Focus op resultaten en resultaatgesprekken > Inrichting informatiemanagement Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Ingrijpende externe ontwikkelingen De bezuinigingen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd, raken in en de daaropvolgende jaren ook de Justitiële Informatiedienst fors. In zal worden onderzocht hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. Verder heeft de minister eind 2012 besloten dat de afdeling die het Centraal Digitaal Depot (CDD) beheert, vanuit Almelo naar Zuthpen verhuist. Deze verhuizing wordt in projectmatig voorbereid en zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden.

13 Justid in [3] Jaarplan Organisatieontwikkeling > Ingrijpende externe ontwikkelingen > Focus op resultaten en resultaatgesprekken > Inrichting informatiemanagement Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Focus op resultaten en resultaatgesprekken De Justitiële Informatiedienst werkt gericht aan een versterking van de focus op resultaten. Intern betekent dit dat in met alle medewerkers resultaatgesprekken worden gevoerd. De onderliggende gedachte is dat de afspraken die voortvloeien uit deze gesprekken direct bijdragen aan de realisatie van de resultaten uit het jaarplan.

14 Justid in [3] Jaarplan Organisatieontwikkeling > Ingrijpende externe ontwikkelingen > Focus op resultaten en resultaatgesprekken > Inrichting informatiemanagement Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Inrichting Informatiemanagement Samen met het ministerie zal de Justitiële Informatiedienst het informatieplan van de dienst voor 2014 en volgende jaren maken. In dit plan zal onder andere het strategisch, tactisch en operationeel beheer van de ketensystemen die de Justitiële Informatiedienst beheert, worden uitgewerkt. Daarnaast richt de Justitiële Informatiedienst een cluster informatiemanagement in. Informatiemanagement draagt bij aan het verder verbeteren van de dienstverlening van de Justitiële Informatiedienst aan de ketenpartners en aan het optimaal bedienen en adviseren van haar klanten. Het staat voor een integrale aanpak van de informatieproblematiek, de bestaande informatiearchitectuur en andere kaders op het vlak van o.a. wetgeving, methodieken, beveiliging en technologie. Het geeft invulling aan het regievraagstuk tussen vraag en aanbod. Justid startte eind 2012 met de inrichting van informatiemanagement en gaat hier in mee verder.

15 Justid in [4] Jaarplan Thema s informatieplan Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan In wordt samen met het bestuursdepartement gewerkt aan een vijfjarig informatieplan. De twee thema s voor zijn: Ontwikkeling beleid en architectuur inbedding van informatiemanagement binnen de gehele organisatie. activiteiten binnen dit thema zijn: - versterken beleidsmatige afstemming tussen Justid en de keten. - ontwikkelen van de architectuur op verschillende niveau s. - inrichting en inbedding van een informatiemanagementcluster binnen de organisatie. Regie op vraag en aanbod goede en tijdige vertaling van klantwensen naar mogelijke oplossingen activiteiten binnen dit kader: - goedlopend intakeproces, sneller en beter reageren op klantwensen en -vragen. - ontwikkeling van interne processen voor betere sturing op te leveren dienstverlening: prestatiegerichte samenwerkingsovereenkomsten tussen de verschillende afdelingen van Justid.

16 Digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen de vreemdelingenketen Een van de speerpunten binnen het programma Keteninformatisering* is om digitaal werken te stimuleren. Daarmee wordt bedoeld dat ketenpartners in de vreemdelingenketen digitaal informatie met elkaar uitwisselen. Niet alleen via elektronische berichten, maar ook door digitale documenten centraal op te slaan. Voor deze centrale opslag zal gebruik worden gemaakt van het Centraal Digitaal Depot (CDD) van de Justitiële Informatiedienst. * Onderdeel van de programmadirectie Identiteitsmanagement en Immigratie (IDMI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Centrale digitale opslag Om de papieren informatiestromen verder terug te dringen, is het de bedoeling om meer informatie over de vreemdeling centraal vast te leggen, zodat ook medewerkers van andere ketenpartners die kunnen inzien. Bijvoorbeeld persoonsgegevens en relevante medische informatie, maar ook documenten die nodig zijn in het proces, zoals een melding van de overdracht van een vreemdeling aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarvoor wordt de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) uitgebouwd tot een gemeenschappelijke vreemdelingeninformatievoorziening, waarin ook documenten kunnen worden opgenomen. Wanneer? De oplevering is gepland voor juli, maar het idee is dat de ketenpartners al eerder beginnen met het digitaliseren en opslaan van documenten. Dan kan de informatie-uitwisseling geïmplementeerd worden zodra de nieuwe voorziening klaar is.

17 Portaal Basisregistraties Portaal om basis registraties te bevragen In de vorige nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd over het BCS Portaal dat Justid heeft ontwikkeld voor het bevragen van basisregistraties. Justid is op dit moment in gesprek met andere ketenpartners over de mogelijke inzet van dit portaal. Daarnaast is er een ontwikkeling gaande om, naast het GBA, ook andere basisregistraties te integreren. Eenvoudig terugmelden De Basisregistratie Communicatie Service (BCS) is een bestaande dienst van Justid die organisaties op een eenvoudige en eenduidige wijze laat communiceren met basisregistraties. Om organisaties in staat te stellen om gebruik te maken van de BCS, heeft Justid een portaal ontwikkeld: het BCS Portaal. Vanaf kunnen gebruikers bij gerede twijfel over de juistheid van actuele GBA-gegevens, dit terugmelden aan de GBA, via een gebruiksvriendelijke interface op het portaal rechtstreeks op de GBA Terugmeldvoorziening (TMV). Uitleg en demonstratie Vooralsnog maakt alleen de afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) van de Dienst Justitiële Inrichtingen gebruik van dit portaal voor het behandelen van aanvragen voor strafoverdracht. Bent u benieuwd naar de mogelijkheid voor uw organisatie of wilt u een demonstratie op locatie, neem dan contact op met Henrique Vossebeld van de afdeling Elektronisch Berichtenverkeer (EBV). Lees meer over de rol van het BCS-portaal bij de afdeling IOS >

18 Portaal Basisregistraties Rol BCS-portaal bij afdeling IOS Gezien de specifieke autorisatie die aan DJI, inzake het raad plegen van GBA door het agentschap BPR toegekend is, is bij ons de behoefte voor een extra voorziening ontstaan. Deze is door Justid in de vorm van het GBA-portaal geleverd. Vanaf het begin, het moment dat functionele eisen geformuleerd moesten worden tot en met het testen en leveren van nazorg, hebben we nauwe betrokkenheid van Justid mogen ervaren. Het resultaat mag er dan ook zijn: het GBA-portaal is een gebruikersvriendelijke applicatie met een mooi, helder design die dagelijks zijn waarde bewijst. Igor Čeliković, Administratief medewerker Internationale Overdracht Strafvonnissen, DJI In Nederland krijgen gedetineerden bege leiding bij hun terugkeer in de maatschappij, om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Maar als iemand in het buitenland vast zit kan dat niet. Daarom is het soms mogelijk om met strafoverdracht een gevangenisstraf uit te zitten in Nederland. Voorwaarden Voor strafoverdracht gelden voorwaarden waaraan gedetineerden moeten voldoen. De afdeling IOS van de DJI handelt de aanvragen af. Tijdens de beoordeling van verzoeken toetst de IOS onder meer of gedetineerden binding hebben met Nederland, omdat ouders, kinderen en partners een rol kunnen hebben bij de terugkeer in de samenleving. Informatie over familieleden en hun verblijfplaats is vastgelegd in de Gemeen telijke Basisadministratie (GBA). Indien IOS twijfelt aan de juistheid van deze GBA-gegevens meldt zij dit via het BCS-portaal aan het GBA. Nieuwe wet: de WETS Sinds 1 november 2012 is er een nieuwe wet in werking getreden: de WETS (Wet wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke Sancties). Deze wet komt naast de WOTS (Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen) die nu nog geldt voor landen buiten de Europese Unie (EU) en voor de EU-landen die de WETS (nog) niet hebben ingevoerd. > Terug naar artikel BCS-portaal

19 Privacy & Veiligheid Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens Advies van het Servicecentrum Privacy en Veiligheid Ondersteuning Het Servicecentrum Privacy en Veiligheid van Justid ondersteunt (overheids-)organisaties in het veiligheidsdomein zoals Reclassering, Jeugdzorg, Veiligheidshuizen en het OM die worden geconfronteerd met complexe privacyvraagstukken. Het Servicecentrum helpt onder meer met (zo mogelijk) advies op maat, het opbouwen van de noodzakelijke kennis over privacy wet- en regel geving en het (mede-)ontwikkelen van producten zoals informatiebladen en privacyconvenanten. Hiermee kunnen deze organisaties de juiste afwegingen maken en de kaders vaststellen bij besluitvorming over wanneer en op welke wijze zij persoonsgegevens kunnen verwerken. Het Servicecentrum maakt deel uit van de Justid-vestiging in Den Haag. Richtsnoeren Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en een aantal andere wetten zoals de Wet politie gegevens en de Wet GBA. Het CBP is een belangrijke bron voor de wijze waarop de Wbp moet worden uitgelegd en toegepast. Recent heeft het CBP Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens uitgebracht. Verbindende schakel De richtsnoeren leggen uit hoe het CBP bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) toepast. De richtsnoeren vormen de verbindende schakel tussen het juridisch domein, met daarbinnen de eisen uit de Wbp en het domein van de informatiebeveiliging, waarin de noodzakelijke kennis en kunde aanwezig is om daadwerkelijk aan die eisen te voldoen. foto: istockphoto

20 PKI PKI s in gebruik Zoals gepland is in oktober 2012 het project PKI afgerond. Er zijn twee PKIinfrastructuren opgeleverd: - voor paspoorten - voor vreemdelingendocumenten. Beide zijn inmiddels tot volle tevredenheid in gebruik: de een bij de self service passport control op Schiphol en de ander bij de uitgifteloketten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Over naar Justid Het project PKI viel binnen het Identiteitsmanagement en Immigratie (IDMI) PKI is de afkorting van Public Key Infrastructure en beveiligt privacygevoelige data op de chip van paspoorten en vreemdelingendocumenten. programma Biometrie in de Vreemdelingenketen. De projectresultaten zijn inmiddels overgedragen aan de Justitiële Informatiedienst. Deze neemt de verdere uitbreiding, technische ontwikkeling, de technische implementatie en het beheer van de PKI over. Positieve reacties Dankzij PKI kan het systeem op Schiphol nagaan of het reisdocument authentiek is. Bij de afgifte van vreemdelingendocumenten controleert de IND met de PKI in het systeem of degene die het verblijfs document op komt halen dezelfde is als degene wiens vingerafdrukken op het document staan. In beide omgevingen zijn de ervaringen positief, vertelt projectleider Jasper Mutsaers: Zowel op Schiphol als bij de IND functioneert de PKI naar volle tevredenheid. Miljoenste gebruiker Op 21 januari heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op Schiphol de miljoenste reiziger verwelkomd sinds 27 maart 2012 die de self service passport control gebruikte.

21 Colofon U ontvangt dit digitale magazine omdat u recent of in het verleden contact heeft gehad met medewerkers van de Justitiële Informatiedienst. Wilt u dit digitale magazine blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Houdt de inhoud geen verband met uw werk en/of wilt u het blad niet blijven ontvangen? Laat ons dit dan weten via het onderstaande adres. Denkt u dat anderen ook interesse hebben in dit magazine? Stuur het door of stuur ons de adressen zodat wij het magazine verder kunnen verspreiden. De Justitiële Informatiedienst Informeert is een uitgave van de Justitiële Informatiedienst Redactie: Communicatie, met dank aan ieders bijdrage Reacties, abonnementen en opzeggingen: Vormgeving: Ineke Oerlemans Met dank aan IDMI De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen. Justitiële Informatiedienst Informeert Januari 2013 Voorwoord Johan Wiltvank 2 Informatie Detentieverloop 3 Elektronische handtekening voor zakelijke e-mails 4 Audit CIOT 4 Communiceren met het buitenland

Nadere informatie

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Digitaal archief Een Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Een : digitaal opslaan van dossiers van ketenpartners voor een wettig

Nadere informatie

Informeert. bij de Justitiële Informatiedienst. Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite. ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i

Informeert. bij de Justitiële Informatiedienst. Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite. ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i Justitiële Informatiedienst Informeert Juli 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > ECRIS: Europese uitwisseling van strafrechtelijke gegevens > Nieuwe dienstverlening JEP > Stap voor stap digitaler werken > Verhuizing

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis. Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis. Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen. Justitiële Informatiedienst Informeert Maart 2014 Voorwoord > Berichtenverkeer jeugdzorgpartijen technisch gereed > Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis > Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen in

Nadere informatie

Jaarplan Justitiële Informatiedienst - 2014 Het integere en integrale persoonsbeeld stap voor stap integer en integraal toegankelijk gemaakt

Jaarplan Justitiële Informatiedienst - 2014 Het integere en integrale persoonsbeeld stap voor stap integer en integraal toegankelijk gemaakt Jaarplan Justitiële Informatiedienst - 2014 Het integere en integrale persoonsbeeld stap voor stap integer en integraal toegankelijk gemaakt Datum 28 november 2013 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer Justitiële Informatiedienst Informeert November 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > GCOS en IFM in beheer > GCOS en IFM in beheer JDS live op voormalige Nederlandse Antillen Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Op weg naar een toekomstbestendig GCOS. Informatieportaal justitiabelen. September 2014

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Op weg naar een toekomstbestendig GCOS. Informatieportaal justitiabelen. September 2014 Justitiële Informatiedienst Informeert September 2014 Voorwoord > Offerte project feitgecodeerde zaken getekend > Informatieportaal justitiabelen > Op weg naar een toekomstbestendige GCOS > Ook binnen

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB?

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB? VRAAG & ANTWOORD BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen te bestendigen en een duurzaam

Nadere informatie

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.232 Buitenlandse straf uitzitten in Nederland algemene informatie bronnen Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen; www.dji.nl Straf

Nadere informatie

Justitiële Informatiedienst Informeert

Justitiële Informatiedienst Informeert Justitiële Informatiedienst Informeert April 2016 Voorwoord 2 Ketenadapter als helpende hand 5 Ketenadapter als helpende hand Drinkt u ook zeewater? Handtekening onder contract datacenter Apeldoorn Drinkt

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders. GAAV: Nieuwe ondertekendienst. Continue screening kinderopvang

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders. GAAV: Nieuwe ondertekendienst. Continue screening kinderopvang Justitiële Informatiedienst Informeert September 2015 Voorwoord > GAAV: Nieuwe ondertekendienst > GAAV: Nieuwe ondertekendienst Continue screening kinderopvang Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak Justitiële Informatiedienst Informeert December 2015 Voorwoord > Digitaal Werken in de strafrechtsketen > De handtekening voor de Rechtspraak JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal Verhuizing datacenter

Nadere informatie

EBV. Elektronisch uitwisselen van gegevens met EBV. tussen twee of meer ketenpartners

EBV. Elektronisch uitwisselen van gegevens met EBV. tussen twee of meer ketenpartners EBV tussen twee of meer ketenpartners Optimalisering van informatieuitwisseling tussen ketenpartners Informatie hebben, is informatie delen. Dit moet veilig en betrouwbaar gebeuren. Het belang van digitaal

Nadere informatie

De BRP door Evelien van Rijswijk - Hendriks, manager Team Burgerzaken en Ontvangst, gemeente Almelo

De BRP door Evelien van Rijswijk - Hendriks, manager Team Burgerzaken en Ontvangst, gemeente Almelo Verslag Op 15 mei 2017 vond de tweede editie van de RvIG Middag van de identiteit plaats, met als thema Ketenpartners in de Jubi-toren (verslag van de 1 e sessie). De middag begint met een welkomstwoord

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie Nederlands Forensisch Instituut Dienst

Nadere informatie

Open huis tijdens verbouwing

Open huis tijdens verbouwing Open huis tijdens verbouwing Pieter Cloo, Secretarisgeneraal VenJ Nicole Stolk, Plv. Secretaris-generaal VenJ en tevens CIO VenJ 15 januari 2014 Kerncijfers Bijna 100.000 medewerkers Relatief veel grote

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de leden van de gemeenteraad Datum 28 oktober 2009 Betreft Een betrouwbare GBA DGBK/Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Vanaf 21 april is de website van Agentschap NL in een nieuw jasje gestoken. De toegankelijkheid en leesbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd.

Vanaf 21 april is de website van Agentschap NL in een nieuw jasje gestoken. De toegankelijkheid en leesbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd. nummer 2, april 2011 EVOA Nieuwsbrief nummer 2, april 2011 Nieuwsbrief voor internationaal afvaltransport Inhoud Website van EVOA in een nieuw jasje Nieuwe tool om de hoogte van de financiële zekerheid

Nadere informatie

Keteninformatisering: casus GCOS

Keteninformatisering: casus GCOS Keteninformatisering: casus GCOS Overzicht 1. Wat was er vóór GCOS 2. Wat is GCOS 3. Resultaten 4. GCOS als ketenvoorziening 5. Goede en mindere momenten 6. De toekomst 2 Aanleiding 6-7 jaar geleden: sterke

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Justitiële. Justitiële Informatiedienst

Justitiële. Justitiële Informatiedienst Justitiële Justitiële Informatiedienst JDS Voor MA CDD een + integer EBV CIOT PIDS JDS MA CDD PIDS en JDS integraal MA CDD persoonsbeeld + EBV CIOT PIDS JDS MA CIOT PIDS JDS MA CDD + EBV CIOT PIDS JD EBV

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Svr/006/03-11-2014/antwoord. 24 november 2014. Aan de voorzitter van de raad

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Svr/006/03-11-2014/antwoord. 24 november 2014. Aan de voorzitter van de raad BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN REGISTRATIENUMMER Datum Aan Onderwerp Svr/006/03-11-2014/antwoord 24 november 2014 Aan de voorzitter van de raad Privacy, Beveiliging en Datakwaliteit bij de decentralisaties.

Nadere informatie

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Reclassering Nederland hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Profiel 'hoofd Personeel & Organisatie en Financiën' bij Reclassering Nederland te Utrecht Algemeen Reclassering Nederland is een onafhankelijke

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

nota Mjnisterie van Veiligheid en Justitie DGVZ Ondertekening nieuwe WBP-regeling BVV

nota Mjnisterie van Veiligheid en Justitie DGVZ Ondertekening nieuwe WBP-regeling BVV Mjnisterie van Veiligheid en Justitie DGVZ Contactpersoon PE. Zwart (Pieter) nota Ondertekening nieuwe WBP-regeling BVV Datum 7juli 2017 Projectnaam BVV Ons kenmerk * Bijlagen Van Htd atdeling ketenvoorzieningen

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ. Samenvatting

DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ. Samenvatting DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ Samenvatting DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ - samenvatting - mr. drs. A. Schreijenberg drs. J. C. M. van den Tillaart drs. G.H.J. Homburg Amsterdam, juni 2012 Regioplan publicatienr.

Nadere informatie

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland Bureau Buitenland heeft drie hoofdtaken: Gedetineerdenbegeleiding De Buitenlandbalie Internationale samenwerking

Nadere informatie

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Fineke Beukema Mariska Scherphof Pim Keizer Justitiële Informatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Almelo, Nederland ABSTRACT:

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Contractmanagement in de Vreemdelingenketen. En de relatie met projectmanagement

Contractmanagement in de Vreemdelingenketen. En de relatie met projectmanagement Contractmanagement in de Vreemdelingenketen En de relatie met projectmanagement Agenda Even voorstellen. Wat is de vreemdelingenketen Ketenmanagement systemen (KMI) Pauze Even voorstellen. Contractmangement

Nadere informatie

Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen

Plan van Aanpak knelpunten in het vertrekproces Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 4 1.2 Afbakening 6 2 Doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie gemeenten 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Kijkje in de keuken van de PoC Bijhouden

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Pagina 2 van 21

Erfgoedinspectie Pagina 2 van 21 Erfgoedinspectie Pagina 2 van 21 Inhoud 1 Algemeen beeld... 6 2 Archivering op het bestuursdepartement in het DMS DigiJust... 9 3 De aansluitvoorwaarden van het CDD-E-Depot... 12 4 CDD-E-Depot als duurzaam

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 383 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Nummer 36, 23-07-2012 Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Hierbij ontvangt u de zesendertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Nr 7, 12 juni 2014 Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van het Van Werk Naar Werk-beleid bij Dii. Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Ingebruikname nieuwe release GCOS. Centralisatie ZyLAB/LURIS. IND-archief in CDD succesvol geschoond

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Ingebruikname nieuwe release GCOS. Centralisatie ZyLAB/LURIS. IND-archief in CDD succesvol geschoond Justitiële Informatiedienst Informeert Juni 2015 Voorwoord > Centralisatie ZyLAB/LURIS > Centralisatie ZyLAB/LURIS Ingebruikname nieuwe release GCOS IND-archief in CDD succesvol geschoond IND-archief in

Nadere informatie

ECIB/U201501573 Lbr. 15/079

ECIB/U201501573 Lbr. 15/079 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) betreft Privacy: de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming & de Meldplicht Datalekken

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Financieel- Begroting en Kaderstelling De wnd president van de Algemene Rekenkamer drs. A.P. Visser Lange Voorhout

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit

Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit Programmaboekje 21 mei 2015 85020_Keteninformatisering_A5L.indd 1 19-05-15 13:54 Hartelijk welkom bij de Dag van de Keteninformatisering 2015!

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 400 Besluit van 4 september 2012, houdende regels ter uitvoering van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment

Privacy Impact Assessment Privacy Impact Assessment Privacy risico s en inschattingen Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 203 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

Eenvoudig Beter Oog op de Omgevingswet Nieuwsmail nr. 24, juni 2014

Eenvoudig Beter Oog op de Omgevingswet Nieuwsmail nr. 24, juni 2014 Oog op de Omgevingswet Eenvoudig Beter Oog op de Omgevingswet Nieuwsmail nr. 24, juni 2014 Nieuwsmail interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 1 oktober 2015 Inhoud Nieuwe organisatie DJI Festival Forensische Zorg Van herschikking naar Incidentele Budgetophoging Nieuwe organisatie DJI Op 1 oktober 2015 start

Nadere informatie

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Minister Staatssecretaris Secretaris- Generaal plv Secretaris- Generaal Het nieuwe bestuursdepartement

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 14 april 2015 Nieuwsbrief voor Ketenpartners Inhoud Voorwoord Overleg over oprichting opleidingscentrum met de NCTV Mentale veerkracht; meer

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

BASISREGISTRATIE PERSONEN

BASISREGISTRATIE PERSONEN BASISREGISTRATIE PERSONEN Voorlichtingsbijeenkomst GGD Sasja van Immerzeel en Lilith Willemier Westra accountmanagement Agentschap BPR INTRODUCTIE ONDERWERP: BASISREGISTRATIE PERSONEN EN BSN DOEL: INFORMATIEOVERDRACHT

Nadere informatie

Ad van der Meijden Operationeel Specialist

Ad van der Meijden Operationeel Specialist Workshop 3 Ad van der Meijden Operationeel Specialist Politie Den Haag Expertisecentrum Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel Bezoekadres: Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postadres: Postbus 238, 3984

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders SesamID

Handleiding voor beheerders SesamID Handleiding voor beheerders SesamID Versie 3.0 Mei 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 240 Immigratie- en Naturalisatiedienst Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 132 1 25 828 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Agentschap BPR. Naar excellent stelselbeheer

Agentschap BPR. Naar excellent stelselbeheer Agentschap BPR Naar excellent stelselbeheer 2 Naar excellent stelselbeheer Inleiding Burgers kunnen bij de gemeenten terecht voor reisdocumenten en inschrijving in de bevolkingsadministratie. Alle overheidsinstanties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Logius

Algemene Voorwaarden Logius Algemene Voorwaarden Logius Datum 1 april 2012 Versie 1.0 De Algemene Voorwaarden van Logius zijn de voorwaarden waaronder Logius haar diensten verleent aan Afnemers. Ze benoemen rechten en verplichtingen

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 08.0689, d.d. 15-07-2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Protocol Gegevensoverdracht Digitaal Platform aansluiting nazorg BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Sturen met betekenis. Semantisch Informatiemanagement bij VenJ

Sturen met betekenis. Semantisch Informatiemanagement bij VenJ Sturen met betekenis Semantisch Informatiemanagement bij VenJ 13 december Gespreksonderwerpen Europa e-codex esens Nederland Semantisch informatiemanagement bij Veiligheid en Justitie VenJ, Vriend van

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Digitalisering van de Omgevingswet. Laan van de Leefomgeving. Inge Kure Yvette Ellenkamp. Uitvoeringsprogramma GOAL. Schakeldag 26 juni 2014

Digitalisering van de Omgevingswet. Laan van de Leefomgeving. Inge Kure Yvette Ellenkamp. Uitvoeringsprogramma GOAL. Schakeldag 26 juni 2014 Digitalisering van de Omgevingswet Laan van de Leefomgeving Inge Kure Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL Schakeldag 26 juni 2014 1 De Omgevingswet Eén integrale wet..die ontwikkeling stimuleert

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

LMD politie en brandweer. Instrumenten en privacy

LMD politie en brandweer. Instrumenten en privacy LMD politie en brandweer Instrumenten en privacy Instrumenten en privacy alles over tests en dossiers Je hebt besloten de handschoen op te pakken en je voor te bereiden op de toelating tot het LMD-bestand.

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming - gemeenten Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie