Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen."

Transcriptie

1 Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen de vreemdelingenketen > Portaal om basisregistraties te bevragen > Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens > PKI s in gebruik > De geactualiseerde visie en missie dienen als uitgangspunt voor het jaarplan. Wat u verder van de Justitiële Informatiedienst kunt verwachten het komende jaar leest u verder in deze nieuwsbrief. Lees meer > De Basisregistratie Communicatie Service (BCS) is een bestaande dienst van Justid die organisaties laat communiceren met basisregistraties. Om organisaties in staat te stellen om gebruik te maken van de BCS, heeft Justid een portaal ontwikkeld: het BCS Portaal. Lees meer > Een van de speerpunten binnen het programma Keteninformatisering is om digitaal werken te stimuleren. Daarmee wordt bedoeld dat ketenpartners in de vreemdelingenketen digitaal informatie met elkaar uitwisselen. Niet alleen via elektronische berichten, maar ook door digitale documenten centraal op te slaan. Lees meer > Indien u dit bestand op een tablet bekijkt, raden wij aan een app als GoodReader te gebruiken, of open dit bestand in ibooks.

2 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Jaarplan en Informatieplan Verhuizing EDDA naar Zutphen Start Injus Nieuw directieteam Jaarplan en Informatieplan De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk. Dit is waar wij voor staan, onze visie en missie, en in die lijn proberen wij onze activiteiten uit te voeren. Verder in deze nieuwsbrief meer over wat u in dit kader van ons kunt verwachten het komende jaar.

3 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Jaarplan en Informatieplan Verhuizing EDDA naar Zutphen Start Injus Nieuw directieteam Verhuizing afdeling EDDA naar Zutphen Als onderdeel van een pakket van maatregelen (locatiebeleid) binnen het ministerie is ervoor gekozen om de afdeling Expertise en Dienstencentrum Digitale Archivering te verplaatsen naar Zutphen. U zult begrijpen dat dit de nodige consequenties heeft voor onze organisatie. De plannen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. We verwachten dat in de eerste helft van volgend jaar de verhuizing daadwerkelijk kan plaatsvinden.

4 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Jaarplan en Informatieplan Verhuizing EDDA naar Zutphen Start Injus Nieuw directieteam Start Injus Ik ben blij u te kunnen vertellen dat begin mei het Informatieportaal justitiabelen live gaat. Injus is een belangrijk middel om slachtoffers en burgemeesters te informeren over de terugkeer van gedetineerden in de maatschappij. Vanaf dan is Injus toegankelijk voor medewerkers van het Informatiepunt Detentieverloop van het Openbaar Ministerie (in Arnhem) en voor medewerkers van Justid. We gaan ervan uit dat Injus in de toekomst een bredere toepassing krijgt. In de zomer van hoop ik u hierover meer te kunnen vertellen.

5 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Jaarplan en Informatieplan Verhuizing EDDA naar Zutphen Start Injus Nieuw directieteam Nieuw directieteam Groei in onze dienstverlening en ons takenpakket was de aanleiding voor de start van een ontwikkeltraject, waarmee we onze organisatie op een hoger niveau willen brengen. Het directieteam waar directeur Strategie en Middelen Pieter Josephus Jitta en ik als algemeen directeur deel van uit maken, is sinds januari uitgebreid met Iris Passchier als directeur Operatie.

6 Justid in [1] Jaarplan Visie en Missie De Justitiële Informatiedienst streeft De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk. Dit is de kerntaak van de Justitiële Informatiedienst. In 2012 is een intensief proces doorlopen om de visie en missie te actualiseren, waarna deze begin zijn vastgesteld. De resultaten uit het jaarplan van de Justitiële Informatiedienst zijn geënt op deze visie en missie. Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan ernaar dat: - het Electronisch Berichtenverkeer (EBV), - het Justitieel Documentatiesysteem (JDS)/JD-Online, - de Strafrechtketendatabank (SKDB), - de voorzieningen die in het verband van de implementatie van Wet en Protocol op de identiteitsvaststelling (IWPI) zijn en worden ontwikkeld, - het Centraal Digitaal Depot (CDD), - Public Key Infrastructure (PKI), - het Informatieportaal Justitiabelen (Injus), en - de Waarmerk-, Teken- en Validatieservice (WTVs) in hun onderlinge samenhang op een steeds hoger plan worden gebracht. Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de Justitiële Informatiedienst ondersteunt de primaire processen bij de ketenpartners. Het optimaal functioneren van deze ondersteuning is daarom van groot belang voor een goed verloop van de ketenwerkprocessen. Voor de Justitiële Informatiedienst heeft de continuïteit van de dienstverlening dan ook de hoogste prioriteit. Hierna worden enkele onderwerpen uit het jaarplan voor aangestipt.

7 Justid in [1] Organisatie: interne motivatie Organisatie: externe motivatie Visie (Waar we naar op weg zijn) Missie (Wat we doen) Organisatievervulling (Ideaalbeeld van Justid als werkgemeenschap) We zijn een kennis- en expertisecentrum voor keteninformatie. Onze medewerkers functioneren optimaal binnen een werkgemeenschap die innovatie en creativiteit stimuleert. Organisatieontwikkeling (Wat we samen doen) We zijn gericht op resultaat en samenwerking, waartoe kennis en informatie intern voortdurend en stelselmatig worden gedeeld. We zijn een organisatie waarin goed werkgeverschap een belangrijke waarde is. Er is sprake van een open sfeer met ruimte voor persoonlijke groei waarin medewerkers aanspreekbaar zijn en met respect voor elkaar samenwerken. De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk Bijdrage aan samenleving (Onze toegevoegde waarde aan de buitenwereld) We maken keteninformatie op tijd, op maat en op niveau toegankelijk. De rechtspleging gebeurt effectiever en efficiënter wanneer de partners in de justitiële ketens tijdig over juiste en volledige informatie kunnen beschikken. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Dienstverlening aan klanten (Wat we bieden) We zijn erop uit de toegevoegde waarde van onze dienstverlening voor de ketenpartners steeds verder te verbeteren. We hebben de ambitie het integer en integraal persoonsbeeld toegankelijk te maken binnen de justitiële ketens en bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Venster sluiten X

8 Justid in [2] Jaarplan Enkele onderwerpen uit het Jaarplan In het jaarplan is rekening gehouden > Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) > Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) > Beëindiging programma REIIP > Transitie Jeugdketen en Veiligheidshuizen Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) met de ontwikkelingen in de keten die ook van de Justitiële Informatiedienst participatie vragen. Als informatiepartner in de keten wordt ook van de Justitiële Informatiedienst een bijdrage verwacht aan het departementale programma VPS. Hiertoe worden voorstellen ontwikkeld die in de loop van onderwerp van gesprek zijn tussen het departement en de Justitiële Informatiedienst. Op deze manier kunnen voorstellen in gezamenlijk heid worden gewogen en geprioriteerd. Een belangrijk onderdeel van het programma VPS is de (verdere) digitalisering in de strafrechtsketen. De Justitiële Informatiedienst draagt hieraan bij door het realiseren van de WTVs. Daarnaast zijn in dit verband de mogelijkheden van het CDD van groot belang.

9 Justid in [2] Jaarplan Enkele onderwerpen uit het Jaarplan De ontwikkeling van Injus maakt deel > Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) > Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) > Beëindiging programma REIIP > Transitie Jeugdketen en Veiligheidshuizen Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Uitvoeringsketen Straf rechtelijke Beslissingen (USB) uit van het departementale programma (USB). In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Justitiële Informatiedienst een informatieportaal ontwikkeld om slacht offers en burgemeesters op tijd en correct te informeren over verlof of vrijkomen van volwassen gedetineerden. De ingebruikname van het informatieportaal staat gepland voor mei.

10 Justid in [2] Jaarplan Enkele onderwerpen uit het Jaarplan Eind 2012 is het programma REIIP > Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) > Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) > Beëindiging programma REIIP > Transitie Jeugdketen en Veiligheidshuizen Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Beëindiging programma REIIP (herontwerp van de kernsystemen onder architectuur) beëindigd, dit omdat de daarvoor de komende jaren benodigde financiële middelen ontoereikend zijn. Tegelijkertijd is de filosofie achter dit herontwerp dusdanig interessant voor het ontsluiten van informatie voor de keten dat de Justitiële Informatiedienst hierover verder spreekt met DGRR. In dat verband levert de Justitiële Informatiedienst in een aantal vooronderzoeken op: - aansluiting op Basisregistratie personen (BRP) - optimalisatie gegevensuitwisseling - impactanalyse Privacy by Design.

11 Justid in [2] Jaarplan Enkele onderwerpen uit het Jaarplan De Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) > Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) > Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) > Beëindiging programma REIIP > Transitie Jeugdketen en Veiligheidshuizen Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Transitie Jeugdketen en Veiligheidshuizen van het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt het operationele beheer van de ketenvoorzieningen GCOS, IFM, en ook de ondersteunende voorzieningen EBV en IBS gefaseerd over aan de Justitiële Informatiedienst. In nauwe samenwerking met DJJ bereidt de Justi tiële Informatiedienst zich op deze overdracht voor. Het is de bedoeling dat deze overdracht per 1 oktober geheel zal zijn gerealiseerd.

12 Justid in [3] Jaarplan Organisatieontwikkeling > Ingrijpende externe ontwikkelingen > Focus op resultaten en resultaatgesprekken > Inrichting informatiemanagement Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Ingrijpende externe ontwikkelingen De bezuinigingen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd, raken in en de daaropvolgende jaren ook de Justitiële Informatiedienst fors. In zal worden onderzocht hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. Verder heeft de minister eind 2012 besloten dat de afdeling die het Centraal Digitaal Depot (CDD) beheert, vanuit Almelo naar Zuthpen verhuist. Deze verhuizing wordt in projectmatig voorbereid en zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden.

13 Justid in [3] Jaarplan Organisatieontwikkeling > Ingrijpende externe ontwikkelingen > Focus op resultaten en resultaatgesprekken > Inrichting informatiemanagement Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Focus op resultaten en resultaatgesprekken De Justitiële Informatiedienst werkt gericht aan een versterking van de focus op resultaten. Intern betekent dit dat in met alle medewerkers resultaatgesprekken worden gevoerd. De onderliggende gedachte is dat de afspraken die voortvloeien uit deze gesprekken direct bijdragen aan de realisatie van de resultaten uit het jaarplan.

14 Justid in [3] Jaarplan Organisatieontwikkeling > Ingrijpende externe ontwikkelingen > Focus op resultaten en resultaatgesprekken > Inrichting informatiemanagement Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan Inrichting Informatiemanagement Samen met het ministerie zal de Justitiële Informatiedienst het informatieplan van de dienst voor 2014 en volgende jaren maken. In dit plan zal onder andere het strategisch, tactisch en operationeel beheer van de ketensystemen die de Justitiële Informatiedienst beheert, worden uitgewerkt. Daarnaast richt de Justitiële Informatiedienst een cluster informatiemanagement in. Informatiemanagement draagt bij aan het verder verbeteren van de dienstverlening van de Justitiële Informatiedienst aan de ketenpartners en aan het optimaal bedienen en adviseren van haar klanten. Het staat voor een integrale aanpak van de informatieproblematiek, de bestaande informatiearchitectuur en andere kaders op het vlak van o.a. wetgeving, methodieken, beveiliging en technologie. Het geeft invulling aan het regievraagstuk tussen vraag en aanbod. Justid startte eind 2012 met de inrichting van informatiemanagement en gaat hier in mee verder.

15 Justid in [4] Jaarplan Thema s informatieplan Lees meer over: > Visie en missie Justid > Enkele onderwerpen uit het Jaarplan > Organisatieontwikkeling > Thema s informatieplan In wordt samen met het bestuursdepartement gewerkt aan een vijfjarig informatieplan. De twee thema s voor zijn: Ontwikkeling beleid en architectuur inbedding van informatiemanagement binnen de gehele organisatie. activiteiten binnen dit thema zijn: - versterken beleidsmatige afstemming tussen Justid en de keten. - ontwikkelen van de architectuur op verschillende niveau s. - inrichting en inbedding van een informatiemanagementcluster binnen de organisatie. Regie op vraag en aanbod goede en tijdige vertaling van klantwensen naar mogelijke oplossingen activiteiten binnen dit kader: - goedlopend intakeproces, sneller en beter reageren op klantwensen en -vragen. - ontwikkeling van interne processen voor betere sturing op te leveren dienstverlening: prestatiegerichte samenwerkingsovereenkomsten tussen de verschillende afdelingen van Justid.

16 Digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen de vreemdelingenketen Een van de speerpunten binnen het programma Keteninformatisering* is om digitaal werken te stimuleren. Daarmee wordt bedoeld dat ketenpartners in de vreemdelingenketen digitaal informatie met elkaar uitwisselen. Niet alleen via elektronische berichten, maar ook door digitale documenten centraal op te slaan. Voor deze centrale opslag zal gebruik worden gemaakt van het Centraal Digitaal Depot (CDD) van de Justitiële Informatiedienst. * Onderdeel van de programmadirectie Identiteitsmanagement en Immigratie (IDMI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Centrale digitale opslag Om de papieren informatiestromen verder terug te dringen, is het de bedoeling om meer informatie over de vreemdeling centraal vast te leggen, zodat ook medewerkers van andere ketenpartners die kunnen inzien. Bijvoorbeeld persoonsgegevens en relevante medische informatie, maar ook documenten die nodig zijn in het proces, zoals een melding van de overdracht van een vreemdeling aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarvoor wordt de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) uitgebouwd tot een gemeenschappelijke vreemdelingeninformatievoorziening, waarin ook documenten kunnen worden opgenomen. Wanneer? De oplevering is gepland voor juli, maar het idee is dat de ketenpartners al eerder beginnen met het digitaliseren en opslaan van documenten. Dan kan de informatie-uitwisseling geïmplementeerd worden zodra de nieuwe voorziening klaar is.

17 Portaal Basisregistraties Portaal om basis registraties te bevragen In de vorige nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd over het BCS Portaal dat Justid heeft ontwikkeld voor het bevragen van basisregistraties. Justid is op dit moment in gesprek met andere ketenpartners over de mogelijke inzet van dit portaal. Daarnaast is er een ontwikkeling gaande om, naast het GBA, ook andere basisregistraties te integreren. Eenvoudig terugmelden De Basisregistratie Communicatie Service (BCS) is een bestaande dienst van Justid die organisaties op een eenvoudige en eenduidige wijze laat communiceren met basisregistraties. Om organisaties in staat te stellen om gebruik te maken van de BCS, heeft Justid een portaal ontwikkeld: het BCS Portaal. Vanaf kunnen gebruikers bij gerede twijfel over de juistheid van actuele GBA-gegevens, dit terugmelden aan de GBA, via een gebruiksvriendelijke interface op het portaal rechtstreeks op de GBA Terugmeldvoorziening (TMV). Uitleg en demonstratie Vooralsnog maakt alleen de afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) van de Dienst Justitiële Inrichtingen gebruik van dit portaal voor het behandelen van aanvragen voor strafoverdracht. Bent u benieuwd naar de mogelijkheid voor uw organisatie of wilt u een demonstratie op locatie, neem dan contact op met Henrique Vossebeld van de afdeling Elektronisch Berichtenverkeer (EBV). Lees meer over de rol van het BCS-portaal bij de afdeling IOS >

18 Portaal Basisregistraties Rol BCS-portaal bij afdeling IOS Gezien de specifieke autorisatie die aan DJI, inzake het raad plegen van GBA door het agentschap BPR toegekend is, is bij ons de behoefte voor een extra voorziening ontstaan. Deze is door Justid in de vorm van het GBA-portaal geleverd. Vanaf het begin, het moment dat functionele eisen geformuleerd moesten worden tot en met het testen en leveren van nazorg, hebben we nauwe betrokkenheid van Justid mogen ervaren. Het resultaat mag er dan ook zijn: het GBA-portaal is een gebruikersvriendelijke applicatie met een mooi, helder design die dagelijks zijn waarde bewijst. Igor Čeliković, Administratief medewerker Internationale Overdracht Strafvonnissen, DJI In Nederland krijgen gedetineerden bege leiding bij hun terugkeer in de maatschappij, om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Maar als iemand in het buitenland vast zit kan dat niet. Daarom is het soms mogelijk om met strafoverdracht een gevangenisstraf uit te zitten in Nederland. Voorwaarden Voor strafoverdracht gelden voorwaarden waaraan gedetineerden moeten voldoen. De afdeling IOS van de DJI handelt de aanvragen af. Tijdens de beoordeling van verzoeken toetst de IOS onder meer of gedetineerden binding hebben met Nederland, omdat ouders, kinderen en partners een rol kunnen hebben bij de terugkeer in de samenleving. Informatie over familieleden en hun verblijfplaats is vastgelegd in de Gemeen telijke Basisadministratie (GBA). Indien IOS twijfelt aan de juistheid van deze GBA-gegevens meldt zij dit via het BCS-portaal aan het GBA. Nieuwe wet: de WETS Sinds 1 november 2012 is er een nieuwe wet in werking getreden: de WETS (Wet wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke Sancties). Deze wet komt naast de WOTS (Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen) die nu nog geldt voor landen buiten de Europese Unie (EU) en voor de EU-landen die de WETS (nog) niet hebben ingevoerd. > Terug naar artikel BCS-portaal

19 Privacy & Veiligheid Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens Advies van het Servicecentrum Privacy en Veiligheid Ondersteuning Het Servicecentrum Privacy en Veiligheid van Justid ondersteunt (overheids-)organisaties in het veiligheidsdomein zoals Reclassering, Jeugdzorg, Veiligheidshuizen en het OM die worden geconfronteerd met complexe privacyvraagstukken. Het Servicecentrum helpt onder meer met (zo mogelijk) advies op maat, het opbouwen van de noodzakelijke kennis over privacy wet- en regel geving en het (mede-)ontwikkelen van producten zoals informatiebladen en privacyconvenanten. Hiermee kunnen deze organisaties de juiste afwegingen maken en de kaders vaststellen bij besluitvorming over wanneer en op welke wijze zij persoonsgegevens kunnen verwerken. Het Servicecentrum maakt deel uit van de Justid-vestiging in Den Haag. Richtsnoeren Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en een aantal andere wetten zoals de Wet politie gegevens en de Wet GBA. Het CBP is een belangrijke bron voor de wijze waarop de Wbp moet worden uitgelegd en toegepast. Recent heeft het CBP Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens uitgebracht. Verbindende schakel De richtsnoeren leggen uit hoe het CBP bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) toepast. De richtsnoeren vormen de verbindende schakel tussen het juridisch domein, met daarbinnen de eisen uit de Wbp en het domein van de informatiebeveiliging, waarin de noodzakelijke kennis en kunde aanwezig is om daadwerkelijk aan die eisen te voldoen. foto: istockphoto

20 PKI PKI s in gebruik Zoals gepland is in oktober 2012 het project PKI afgerond. Er zijn twee PKIinfrastructuren opgeleverd: - voor paspoorten - voor vreemdelingendocumenten. Beide zijn inmiddels tot volle tevredenheid in gebruik: de een bij de self service passport control op Schiphol en de ander bij de uitgifteloketten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Over naar Justid Het project PKI viel binnen het Identiteitsmanagement en Immigratie (IDMI) PKI is de afkorting van Public Key Infrastructure en beveiligt privacygevoelige data op de chip van paspoorten en vreemdelingendocumenten. programma Biometrie in de Vreemdelingenketen. De projectresultaten zijn inmiddels overgedragen aan de Justitiële Informatiedienst. Deze neemt de verdere uitbreiding, technische ontwikkeling, de technische implementatie en het beheer van de PKI over. Positieve reacties Dankzij PKI kan het systeem op Schiphol nagaan of het reisdocument authentiek is. Bij de afgifte van vreemdelingendocumenten controleert de IND met de PKI in het systeem of degene die het verblijfs document op komt halen dezelfde is als degene wiens vingerafdrukken op het document staan. In beide omgevingen zijn de ervaringen positief, vertelt projectleider Jasper Mutsaers: Zowel op Schiphol als bij de IND functioneert de PKI naar volle tevredenheid. Miljoenste gebruiker Op 21 januari heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op Schiphol de miljoenste reiziger verwelkomd sinds 27 maart 2012 die de self service passport control gebruikte.

21 Colofon U ontvangt dit digitale magazine omdat u recent of in het verleden contact heeft gehad met medewerkers van de Justitiële Informatiedienst. Wilt u dit digitale magazine blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Houdt de inhoud geen verband met uw werk en/of wilt u het blad niet blijven ontvangen? Laat ons dit dan weten via het onderstaande adres. Denkt u dat anderen ook interesse hebben in dit magazine? Stuur het door of stuur ons de adressen zodat wij het magazine verder kunnen verspreiden. De Justitiële Informatiedienst Informeert is een uitgave van de Justitiële Informatiedienst Redactie: Communicatie, met dank aan ieders bijdrage Reacties, abonnementen en opzeggingen: Vormgeving: Ineke Oerlemans Met dank aan IDMI De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit

Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit Programmaboekje 21 mei 2015 85020_Keteninformatisering_A5L.indd 1 19-05-15 13:54 Hartelijk welkom bij de Dag van de Keteninformatisering 2015!

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Programma Start Architectuur Toegang

Programma Start Architectuur Toegang Programma Start Architectuur Toegang Met Rhythm naar één concern Rijk Versie 0.9 Datum: 25 mei 2012 Status: concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Oplossingsrichting... 5 2.1. Globale schets... 5 2.2.

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Veiligheid van vreemdelingen keten

Veiligheid van vreemdelingen keten Veiligheid van vreemdelingen Veiligheid van vreemde lingen Den Haag, april 0 De rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn openbaar. Alle rapporten zijn beschik baar via de website van de Onderzoeksraad

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie