Handleiding voor beheerders SesamID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor beheerders SesamID"

Transcriptie

1 Handleiding voor beheerders SesamID Versie 3.0 Mei Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document worden gereproduceerd, verspreid of toegankelijk gemaakt door middel van druk, (foto)kopie, database of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Introductie 3 Hoofdstuk 2. Aanmaken account 4 Hoofdstuk 3. Rechten toekennen 7 Hoofdstuk 4. Autorisatie verzoeken afhandelen 9 Hoofdstuk 5. Delegeren beheerrechten 11 Hoofdstuk 6. Wijzigen organisatie gegevens 12 Hoofdstuk 7. Uitloggen 13 Hoofdstuk 8. Meer informatie 14 Bijlage I Controleer uw beheerrechten 15 Bijlage II Overzichtslijst applicatie toegangsrechten 16 KPN Lokale Overheid 2 van 16

3 Hoofdstuk 1. Introductie SesamID is een beheerde dienst waarin gebruikersbeheer eenvoudig mogelijk is. Hierin kunnen gebruikers worden aangemaakt, beheerd en rechten aan worden toegekend. SesamID is een zeer laagdrempelige dienst die gebruikersgemak combineert met een hoge mate van veiligheid. De dienst is zo ontworpen dat u er intuïtief mee aan de slag kan, desalniettemin is deze handleiding geschreven. Deze handleiding beschrijft de procedure voor het beheren van gebruikers binnen de SesamID dienst. Zodra een gebruiker is aangemaakt kunnen hier rechten aan worden toegekend zoals toegang tot applicaties van KPN Lokale Overheid of van derden. Deze handleiding beschrijft uitsluitend de beheerfunctionaliteiten. De standaard functies zoals die voor eindgebruikers beschikbaar zijn, staan beschreven in een apart document Gebruikershandleiding Gemnet SesamID. Let op: een groot aantal KPN Lokale Overheid applicaties valt onder de WBP (Wet Bescherming van Persoonsgegevens), wat betekent dat u (als SesamID Gebruikersbeheerder) namens uw organisatie dient toe te zien op een verantwoorde gebruikersaanmaak en rechtentoekenning. Het is de bedoeling dat uw gebruikers slechts rechten hebben op toegang tot applicaties die voor hun functie noodzakelijk zijn. Gebruikers en hun rechten zijn altijd persoonsgebonden, wat betekent dat het daadwerkelijke gedrag altijd (ook achteraf) is na te gaan en toe te wijzen. KPN Lokale Overheid 3 van 16

4 Hoofdstuk 2. Aanmaken account Ga via het besloten Gemnet netwerk 1 naar https://sesam.gemnet.nl/ en log-in met uw beheerder-inloggegevens 2. Na het inloggen binnen de SesamID dienst komt u in de administrator omgeving van uw eigen organisatie; hier kunt u gebruikers aanmaken en rechten toekennen. Controleer of u daadwerkelijk beheer rechten heeft binnen de SesamID dienst zie Bijlage I Controleer uw beheerrechten. U wordt hieronder stapsgewijs door de hele procedure geleid. Links vindt u telkens een afbeelding van de applicatie. Aan de rechterkant wordt uitgelegd wat u moet invullen. Stap 1. Inloggen op SesamID U kunt inloggen met inloggegevens die u per hebt ontvangen. De gebruikersnaam en wachtwoord is altijd persoonsgebonden. Log in met uw gegevens 1 Via openbaar Internet is icm een specifiek en persoonlijk PKI Klasse X certificaat ook https://sesam.gemnet.nl/ te benaderen voor beheerders. Eindgebruikers kunnen via openbaar internet inloggen met een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie. 2 Mocht u niet (meer) over dit beheerders-account beschikken neem dan contact op met de KPN Lokale Overheid Servicedesk. Alle berichten van de SesamID dienst worden verzonden vanuit het adres mocht u een bericht missen dan kunt u hierop (laten) zoeken in uw spamfilter. KPN Lokale Overheid 4 van 16

5 Stap 2. Organisatie beheer U bent nu ingelogd. Bovenaan het scherm staat uw organisatienaam. Om gebruikers aan te maken kiest u in het menu overzicht voor Organisatie Beheer. Stap 3. Gebruiker opvoeren Kies in het menu overzicht voor Nieuwe eindgebruiker aanmaken. Stap 4. Gebruiker opvoeren (vervolg) Vul de velden. Velden met een * zijn verplicht. De gebruikersnaam dient uniek te zijn in de database. Advies is om de organisatie-eigen notatiewijze aan te houden, zodat het voor de eindgebruiker een herkenbare gebruikersnaam is. Vul het zakelijke adres 3 in. Ook dit dient uniek te zijn in de database. Verstuur initiële bij het aanmaken ontvangt de gebruiker automatisch een bericht met inloggegevens 4. Het veld SMS is niet verplicht 5. 3 Veel applicaties maken voor notificaties/alerts gebruik van dit adres. 4 Indien het niet wenselijk is dat een gebruiker de initiële ontvangt, selecteer dan Nee. 5 Het veld SMS wordt gebruikt voor SMS-authenticatie in de dienst ToegangOpAfstand. Vul hier het mobiele telefoonnummer van de gebruiker in. De volgende notatie is daarbij verplicht: KPN Lokale Overheid 5 van 16

6 Stap 5. Gebruiker aanmaken Kies links beneden in het scherm voor Opslaan. Op dat moment wordt de gebruiker aangemaakt in de SesamID dienst. De inloggegevens worden automatisch per naar de gebruiker gezonden 6. De gebruiker wordt hierin verzocht om binnen 14 dagen een eigen wachtwoord op te voeren. 6 Tenzij u heeft aangegeven dat de initiële niet verzonden hoeft te worden. KPN Lokale Overheid 6 van 16

7 Hoofdstuk 3. Rechten toekennen Zodra een gebruiker in SesamID is aangemaakt, kunnen rechten worden toegekend zoals toegang tot specifieke applicaties van KPN Lokale Overheid of derden. Welke rechten aan een gebruiker kunnen worden toegekend verschilt per organisatie. De gebruiker zal bij u aangeven welke autorisatie deze nodig heeft. Kies in het menu overzicht voor Organisatie Beheer. Zoek de betreffende eindgebruiker op naam of adres. Selecteer de gebruiker en kies in de kolom Bewerken voor Wijzigen. In het vlak Applicatie autorisatie kunt u voor de geselecteerde gebruiker rechten toevoegen en verwijderen. KPN Lokale Overheid 7 van 16

8 Kies links beneden in het scherm voor Opslaan om uw mutaties door te voeren. De eindgebruiker wordt over deze mutatie direct per geïnformeerd. In Bijlage II Overzichtslijst applicatie toegangsrechten treft u de overzichtslijst aan met alle rechten en toelichting, neem bij twijfel contact op met de KPN Lokale Overheid Servicedesk. KPN Lokale Overheid 8 van 16

9 Hoofdstuk 4. Autorisatie verzoeken afhandelen Eindgebruikers hebben de mogelijkheid om binnen SesamID autorisaties bij u aan te vragen. Kies in het menu overzicht voor Goedkeuring Overzicht. Kies vervolgens in de kolom Bewerken voor Bekijk aanvraag. U kunt nu de aanvraag van de gebruiker inzien. U kunt besluiten het verzoek uit te voeren of af te wijzen. Selecteer uitsluitend de applicatie rechten die deze gebruiker voor zijn functie nodig heeft. Vul ook het veld Opmerking in, de gebruiker zal hiervan per een afschrift ontvangen. Kies links beneden in het scherm voor Goedkeuren om uw mutaties door te voeren. Of kies voor Afwijzen om het verzoek niet uit te voeren. De eindgebruiker wordt over deze mutatie direct per geïnformeerd. In Bijlage II Overzichtslijst applicatie toegangsrechten treft u de overzichtslijst aan met alle rechten en toelichting, neem bij twijfel contact op met de KPN Lokale Overheid Servicedesk. In aanvulling op de hiervoor beschreven functies kunt u de volgende acties uitvoeren op een specifiek gebruikersaccount. KPN Lokale Overheid 9 van 16

10 Wachtwoord reset Kies in het menu overzicht voor Organisatie Beheer. Zoek de betreffende eindgebruiker op naam of adres. Selecteer de gebruiker en kies in de kolom Wachtwoord reset voor de functie Wachtwoord reset. Kies vervolgens voor Wijzig wachtwoord. De betreffende gebruiker ontvangt per een tijdelijk wachtwoord. De gebruiker wordt hierin verzocht om binnen 14 dagen een eigen wachtwoord op te voeren. Account activeren/deactiveren Met deze functie kan een account (tijdelijk) worden geblokkeerd en gedeblokkeerd. Selecteer de gebruiker en kies in de kolom Status voor Deactiveren respectievelijk Activeren. Account verwijderen Met deze functie kan een account permanent worden verwijderd. Selecteer de gebruiker en kies in de kolom Verwijderen voor Verwijderen. Kies vervolgens voor Bevestigen. De betreffende gebruiker ontvangt per een melding hiervan. KPN Lokale Overheid 10 van 16

11 Hoofdstuk 5. Delegeren beheerrechten Eindgebruikers hebben standaard geen beheerrechten binnen de SesamID dienst. In de praktijk kan het noodzakelijk zijn om uw beheerrechten (al dan niet tijdelijk) te delegeren aan een collega of medewerker 7. Dit kunt u instellen in het vlak Autorisatie rollen. SesamID onderscheidt twee typen beheerrechten: Decentrale admin: de beheerder namens deze organisatie kan gebruikers opvoeren, muteren en rechten toekennen. Decentrale sub-admin: een beheerder met deze rechten kan namens deze organisatie uitsluitend gebruikers opvoeren. Een account met deze rechten kan bijvoorbeeld worden gebruikt als het beheer van PKIgebruikers bij een andere beheerder is belegd. Kies links beneden in het scherm voor Opslaan om uw mutaties door te voeren. De eindgebruiker wordt van deze mutatie direct per geïnformeerd 8. 7 Dit betreft uitsluitend beheerrechten binnen SesamID. Beheerrechten binnen bijvoorbeeld het betalingsverkeer van BNG Bank staan hier geheel los van. 8 Houdt er rekening mee dat de gebruiker hiermee beheerrechten krijgt, en dat deze gebruiker vervolgens via Internet uitsluitend met een persoonlijk KlasseX PKI certificaat kan inloggen op SesamID. KPN Lokale Overheid 11 van 16

12 Hoofdstuk 6. Wijzigen organisatie gegevens Kies in het menu overzicht voor Organisatie Beheer en selecteer vervolgens Organisatie gegevens wijzigen. Vul de velden. Velden met een * zijn verplicht. Kies links beneden in het scherm voor Opslaan om uw mutaties door te voeren. KPN Lokale Overheid 12 van 16

13 Hoofdstuk 7. Uitloggen Gelieve na uw activiteiten binnen de SesamID dienst altijd tijdig uit te loggen, via de knop rechtsboven in het scherm Uitloggen. KPN Lokale Overheid 13 van 16

14 Hoofdstuk 8. Meer informatie Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen over de dienst SesamID, ga naar kpnlokaleoverheid.nl/sesamid of neem dan contact op met KPN Lokale Overheid via of (070) , optie 1. Dit document is met grote zorg samengesteld, mocht u verbetersuggesties hebben laat het KPN Lokale Overheid weten via KPN Lokale Overheid 14 van 16

15 Bijlage I Controleer uw beheerrechten Controleer of u daadwerkelijk beheer rechten heeft binnen de SesamID dienst. Kies in het menu overzicht voor Autorisatie Overzicht. In het vlak Autorisatie rollen staat welke beheerrechten uw account heeft. SesamID onderscheidt twee type beheerrechten: Decentrale admin: de beheerder namens deze organisatie kan gebruikers opvoeren, muteren en rechten toekennen. Decentrale sub-admin: de beheerder met deze rechten kan namens deze organisatie uitsluitend gebruikers opvoeren. KPN Lokale Overheid 15 van 16

16 Bijlage II Overzichtslijst applicatie toegangsrechten Applicatie naam Basis Voorziening Vreemdelingen MijnPGBvoorGemeenten KPN Lokale Overheid website KPN Lokale Overheid website KPN Lokale Overheid website Publieke Informatie Makelaar - Uitwisseling invorderingsgegevens Publieke Informatie Makelaar - Vreemdelingen A Status informatie ToegangOpAfstand Rolename (zoals getoond in SesamID) BVV SVBmijnWMO KPN Lokale Overheid 1e ContactPersoon KPN Lokale Overheid 2e ContactPersoon KPN Lokale Overheid Operationeel ContactPersoon BSL-Requestor INDAstatus SSL-VPN Toelichting De Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) ondersteunt de informatie-uitwisseling van organisaties binnen de strafrechtketen. Betrokken partijen hebben toegang tot een gezamenlijk systeem voor dossierregistratie. MijnPGB voor gemeenten geeft toegang tot de digitale verantwoordingsgegevens van PGB (Persoonsgebonden Budget) houders Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze dienst wordt geleverd door de SVB. Nog niet in gebruik, primair aanspreekpunt voor KPN Lokale Overheid Nog niet in gebruik, tweede aanspreekpunt voor KPN Lokale Overheid Nog niet in gebruik, technisch/operationeel aanspreekpunt voor KPN Lokale Overheid Met deze dienst is het mogelijk om kosteloos via de besloten KPN Lokale Overheid infrastructuur informatie bij de Belastingdienst op te vragen ten behoeve van de invordering van (gemeentelijke/waterschaps) belastingen. Gemeenten wisselen met de IND informatie uit over actuele persoons- en statusgegevens van vreemdelingen. ToegangOpAfstand wordt gebruikt om op afstand een veilige verbinding op te bouwen met het bedrijfsnetwerk of andere beveiligde applicaties. Binnen deze dienst zijn verscheidene aanvullende opties mogelijk. KPN Lokale Overheid 16 van 16

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Deze handleiding 3 Hoofdstuk 2. Aan de slag 4 2.1 Voor de 1 e keer inloggen 4 2.2 Gebruik via uw internet

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers Handleiding voor gebruikers September 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Wat is KennisID... 3 Wat is een profiel... 3 Rollen... 3 Helpdeskprocedure... 5 Profiel valideren... 6 Stap 1

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.1 Datum : mei 2015. Portero Beheerdershandleiding v 1.0 28-5-2015 Pagina 1 van 11

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.1 Datum : mei 2015. Portero Beheerdershandleiding v 1.0 28-5-2015 Pagina 1 van 11 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.1 Datum : mei 2015 Portero Beheerdershandleiding v 1.0 28-5-2015 Pagina 1 van 11 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Handleiding Beveiligde site

Handleiding Beveiligde site Handleiding Beveiligde site Handleiding Beveiligde site Auteur OS/Instructie & Kwaliteit Datum maart 2012 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Algemeen 6 2.1 Beschikbaarheid beveiligde site 6 2.2 Systeemeisen 6 2.3

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Datum Ziedewij 3b Postbus 472 2990 AL Barendrecht T 088 3 444 777 E info@digisource.nl ABN AMRO Bank 56.32.60.858 IBAN NL69ABNA0563260858 BIC ABNANL2A K.v.K. Rotterdam

Nadere informatie

Billing Portal. Eindgebruikershandleiding

Billing Portal. Eindgebruikershandleiding Billing Portal Eindgebruikershandleiding Versie: 1.7 Datum: 3-3-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Inloggen... 5 3 Gespreksdetails... 6 3.1 Totalen... 6 3.2 Details... 7 3.2.1 Gespreksdetails

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 01-10-2014. Handleiding Billingportal Telefonie

Versie: 1.0 Datum: 01-10-2014. Handleiding Billingportal Telefonie Versie: 1.0 Datum: 01-10-2014 Handleiding Billingportal Telefonie Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INLOGGEN... 4 3 GESPREKSDETAILS... 5 3.1 TOTALEN... 5 3.2 DETAILS... 6 4 FACTURATIE... 7 5 MOBIEL (INDIEN

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Handleiding SPAMFILTER

Handleiding SPAMFILTER Handleiding SPAMFILTER Auteur: Johan Mos, Toon Hopkoper Datum: 27 mei 2008 Versie: 1.2 Pagina 1 INLEIDING De e-mail filter van PROXSYS houdt ongewenste mails vast op haar server zodat uw e- mailbox vrij

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Eigenaar: Product Management Telfort Pagina 1 van 28 Inhoudsopgave 1 Introductie...4 2 Zakelijk beheer overzicht...5 2.1 Overzicht menu... 5 2.2 Verschillen

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1 (Hoort bij release 2.5) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 WIJZIGINGEN VERSIE 3.0 EN 3.1... 3 DE OPZET VAN DEZE

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Office 365 Business Premium & Domeinnaam Voor beheerders pro cloud solutions 1 Inhoud 1. Wanneer gebruikt u deze handleiding?... 3 2. Office 365 Business Premium instellen... 4 2.1.

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding Jira

Eindgebruikershandleiding Jira Eindgebruikershandleiding Jira Datum: 19-11-2012 Auteur: ing. N. Jonathans Versie: 2.1 Green Valley heeft als missie software te ontwikkelen waardoor de burger en het bedrijfsleven nog prettiger en makkelijker

Nadere informatie

eduroam Visitor Access

eduroam Visitor Access eduroam Visitor Access handleiding Tijdelijke eduroam-accounts aanmaken in 5 stappen versie 1.0, maart 2015 Met deze handleiding kunnen gastheren en vrouwen van de organisatie bezoekersaccounts aanmaken

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding voor de CROW-website Past Performance

Handleiding voor de CROW-website Past Performance Handleiding voor de CROW-website Past Performance Inleiding Deze Handleiding heeft tot doel gebruikers en beheerders zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de werking van de CROW-website Past Performance.

Nadere informatie

Handleiding ZNO e-lab

Handleiding ZNO e-lab Handleiding ZNO e-lab ZorgNetOost wordt gerealiseerd door IZIT. 1. Inleiding De dienst ZNO e-lab biedt u de mogelijkheid om laboratoriumuitslagen sneller tot uw beschikking te hebben door rechtstreeks

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2014

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

myinterconnect Handleiding

myinterconnect Handleiding Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1 Introductie...2 2 Schrijfwijze & pictogrammen overzicht...3 3 Inloggen op myinterconnect...4 4 Interface myinterconnect...5 4.1 Uitleg van de onderdelen...6

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie