Informeert. Justitiële Informatiedienst. Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders. GAAV: Nieuwe ondertekendienst. Continue screening kinderopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informeert. Justitiële Informatiedienst. Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders. GAAV: Nieuwe ondertekendienst. Continue screening kinderopvang"

Transcriptie

1 Justitiële Informatiedienst Informeert September 2015 Voorwoord > GAAV: Nieuwe ondertekendienst > GAAV: Nieuwe ondertekendienst Continue screening kinderopvang Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders Continue screening kinderopvang > Digitaal loket voor flitsfoto s > Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen plateau II afgerond > CDD groeit mee met de vraag > CJIB en OM aangesloten op BCS-RDW > Onderdeel Justitiële Informatiedienst verhuist naar Zutphen > Samenwerking Nationale Politie > Korte berichten > GAAV staat voor Gemeenschappelijke Authenticatie Associatie en Valideringsdienst. De realisatie van deze dienst geschiedt in opdracht van de Rechtspraak. De Justitiële Informatiedienst ontwikkelt deze voorziening vanuit het perspectief dat deze op termijn als gemeenschappelijke voorziening zou kunnen functioneren voor de justitiële ketens. Lees meer > Het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) van de Justitiële Informatiedienst levert een belangrijke bijdrage aan de continue screening van personen die werkzaam zijn in een aantal branches. Een van deze branches is de kinderopvang. Lees meer > Het digitale loket om opgelegde verkeersboetes online af te handelen is eind juni officieel door minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie geopend. Als je geflitst bent voor een verkeersovertreding, dan kun je als burger op ieder gewenst moment online de flitsfoto checken. De opslag en het desgevraagd ontsluiten van deze foto s verzorgt de Justitiële Informatiedienst. Lees meer >

2 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden: de Justitiële Informatiedienst zit er middenin, aldus algemeen directeur Johan Wiltvank. Wij informeren u er graag over. Rechtspraak gaat aansluiten op CDD Verhuizing EDDA naar Zutphen USB: Rapport Interactieprocessen is klaar Centrale voorziening traject Voorlopige Hechtenis Rechtspraak gaat aansluiten op CDD In het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) is er gekeken naar hoe je nu zo goed mogelijk de archivering kunt doen van de processtukken. Daarbij is aansluiting gezocht bij de Justitiële Informatiedienst, omdat ook de Rechtspraak ziet dat dit Veiligheid en Justitie-breed als archiefinstrument wordt ingezet. Daar zijn wij heel blij mee, want de Rechtspraak is voor ons een hele belangrijke partner. Daarmee krijgt het Centraal Digitaal Depot (CDD) er toch weer een hele mooie toepassing bij.

3 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden: de Justitiële Informatiedienst zit er middenin, aldus algemeen directeur Johan Wiltvank. Wij informeren u er graag over. Rechtspraak gaat aansluiten op CDD Verhuizing EDDA naar Zutphen USB: Rapport Interactieprocessen is klaar Centrale voorziening traject Voorlopige Hechtenis Verhuizing EDDA naar Zutphen In 2012 is besloten door de toenmalig minister Opstelten dat in het kader van een groot aantal verplaatsingen binnen het justitieel domein de afdeling EDDA (Expertise en Dienstencentrum Digitale Archivering) van de Justitiële Informatiedienst wordt verhuisd naar Zutphen. Dit heeft een lange aanloop gehad, maar 5 oktober 2015 gaat dit nu echt gebeuren. Dit betekent wel dat we kunnen zeggen dat het goed voorbereid is, dat we op een prima locatie komen en dat onze mensen daar optimaal gehuisvest gaan worden. Op 2 december 2015 staan we hierbij stil tijdens een officieel openingsmoment waarbij in ieder geval de burgemeester van Zutphen, de heer J.A. Gerritsen en de Directeur- Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, de heer mr. G.N. Roes, aanwezig zijn.

4 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden: de Justitiële Informatiedienst zit er middenin, aldus algemeen directeur Johan Wiltvank. Wij informeren u er graag over. Rechtspraak gaat aansluiten op CDD Verhuizing EDDA naar Zutphen USB: Rapport Interactieprocessen is klaar Centrale voorziening traject Voorlopige Hechtenis USB: rapport Interactieprocessen CJIB-Justitiële Informatiedienst is klaar In het kader van het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) is een rapport opgesteld waarin is uitgewerkt hoe de rolverdeling tussen de Justitiële Informatiedienst en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en dan meer in het bijzonder het AICE (Administratie- en Informatie Centrum voor de Executieketen) moet worden gezien. Dit is gedaan als gevolg van een wetswijziging waarbij de verantwoordelijkheid voor de executie van strafzaken van OM naar de minister over ging. De USB-wet heeft grote gevolgen voor de werkwijze van zowel OM, DJI, CJIB, 3RO, de Rechtspraak en de Justitiële Informatiedienst. Wij hebben nu samen met het CJIB geprobeerd zo goed mogelijk te beschrijven wat dat voor onze beide organisaties betekent en hoe daarin de verantwoordelijkheidsverdeling zo goed mogelijk belegd kan worden. Dat rapport is er! We zijn er heel blij mee omdat het erg helpt een aantal zaken verder vorm te geven.

5 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden: de Justitiële Informatiedienst zit er middenin, aldus algemeen directeur Johan Wiltvank. Wij informeren u er graag over. Rechtspraak gaat aansluiten op CDD Verhuizing EDDA naar Zutphen USB: Rapport Interactieprocessen is klaar Centrale voorziening traject Voorlopige Hechtenis Centrale voorziening traject Voorlopige Hechtenis In het verlengde van het traject Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) is ook het besluit gevallen om de voorlopige hechtenis centraal door het AICE (Administratie- en Informatie Centrum voor de Executieketen) te laten begeleiden. Dat betekent dat daar waar het nu in alle regio s tussen parket, rechtspraak, politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt geregeld, het AICE een centrale rol krijgt waar het gaat om de plaatsing en het vervoer van gedetineerden. Dit is een heel kwetsbaar en tijdgevoelig onderwerp het moet goed geregeld worden en aan de Justitiële Informatiedienst is gevraagd om mee te kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen ondersteunen door voorzieningen die de Justitiële Informatiedienst in huis heeft. Voorlopig gaan de gedachten uit naar twee mogelijke oplossingen: enerzijds gaan we de bronregisters bij de ketenpartners ontsluiten via een ontsluitingsmechanisme en een andere oplossing zou kunnen zijn om de brondocumenten die relevant zijn centraal ergens op te slaan en vervolgens van daaruit te ontsluiten. Dit is nog onderwerp van nader onderzoek.

6 Digitaal Werken in de strafrechtsketen GAAV Nieuwe ondertekendienst Het rechtsverkeer digitaliseert en vraagt om een rechtsgeldige elektronische handtekening. De behoefte binnen de Rechtspraak is tot uiting gebracht vanuit het programma KEI, in welk verband de Rechtspraak stappen zet om de werkprocessen verder te digitaliseren. GAAV staat voor Gemeenschappelijke Authenticatie Associatie en Valideringsdienst. De realisatie van deze dienst geschiedt in opdracht van de Rechtspraak. De Justitiële Informatiedienst ontwikkelt deze voorziening vanuit het perspectief dat deze op termijn als gemeenschappelijke voorziening zou kunnen functioneren voor de justitiële ketens. Derhalve sluiten we bij de realisatie nauw aan bij ontwikkelingen in en standaarden van de justitiële ketens en het Rijk. Dany Venema, directieadviseur bij de Justitiële Informatiedienst: Bij nagenoeg elke ketenpartner zie je de behoefte aan een elektronische handtekening. De behoeften afkomstig uit die afzonderlijke vragen bundelen wij, bij het doordenken en realiseren van de oplossing gaan we vervolgens vanuit een gemeenschappelijk perspectief aan de slag. We kijken daarbij ook wat er bij het Rijk en internationaal speelt. Een elektronische handtekening op een GAAV Als je echt digitaal wilt werken heb je een ondertekendienst nodig. In de meeste gevallen worden de stukken nu al wel elektronisch geboren, maar vervolgens regelmatig geprint en met de pen ondertekend, vervolgt Dany. Als je die elektronisch geboren stukken ook echt elektronisch wilt houden, dan heb je een elektronische handtekening nodig. Dany Venema: Om elektronisch geboren stukken ook echt elektronisch te houden, is een elektronische handtekening nodig. stuk, betekent meer dan alleen maar de ondertekening. Het biedt ook een extra waarborg aan een stuk. Het geeft namelijk de mogelijkheid om de onveranderde staat van een stuk aan te tonen en die twee samen waarborgen en versterken het elek- GAAV Lees verder >

7 Digitaal Werken in de strafrechtsketen < Terug GAAV tronisch document. Dit maakt dat het een volwaardig elektronisch document is dat een plek heeft in ons elektronisch rechtsverkeer. Het is een belangrijk uitgangspunt dat wij samen met onze ketenpartners kunnen faciliteren. Je wil de papieren stroom doorbreken door de elektronische handtekening mogelijk te maken. Dit is letterlijk de beweging die in de ketens aanwezig is. Je digitaliseert nu al en je creëert al elektronisch stukken, maar je tekent ze niet elektronisch. Dat elektronisch tekenen is nu de volgende stap. Dany: De Justitiële Informatiedienst is niet alleen voor het bedenken van zaken, maar ook van het laten zien dat het werkt, vandaar dus ook onze demoversies. We gaan voor oplossingen die een fundamentele basis hebben, maar ook werken in de praktijk. Dat is onze kracht. We laten hiermee zien dat we een kenniscentrum zijn, namelijk het goed kunnen doordenken van zaken, maar ook laten we zien dat we toegevoegde waarde kunnen leveren (an t wark) en laten zien dat het werkt. 3 belangrijke uitgangspunten Dany: Het concept bestaat eigenlijk uit drie diensten. De term GAAV geeft dit ook al wel aan: 1 Je hebt een authenticatiedienst nodig. De eerste vraag: wie ben je? Dat is wat we doen met de authenticatiedienst: het leveren van een betrouwbare elektronische identiteit. Om daartoe te komen willen we middels het WID-document (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) vaststellen wie je bent. Op basis van een vastgestelde identiteit en een uitgelezen identiteit creëren we een authenticatiemiddel in de vorm van een login. 2 Het ondertekenen van het document middels het klikken op een ondertekenbutton: het gebruik van het authenticatiemiddel ten behoeve van de handtekening. We willen er in alle gevallen voor zorgen dat er in plaats van een handgeschreven handtekening, je iets moet doen met je hand als wilsuiting dat je je inhoudelijk akkoord verklaart met datgene wat er in het document staat. Dat moet een handeling blijven. Dat kan je doen door een ondertekenbutton aan te klikken. Dit kan al voldoende zijn. Het blijft een handeling die de verbinding legt tussen een betrouwbaar authenticatiemiddel, waarmee je identiteit betrouwbaar wordt vastgesteld, die vervolgens wordt overgenomen en verbonden wordt met het document. Dat noemen we associatie. 3 Je hebt een validatiemechanisme nodig. Maar wat gebeurt er bij validatie? Je hebt een referentie naar het ene unieke, authentieke en integere document nodig en een mogelijkheid om van het document vast te stellen of de ondertekenaar is wie het document zegt dat hij is en of het document überhaupt veranderd is of niet. Dat zijn de twee dingen die je met validatie doet: je kan bijvoorbeeld klikken op de link, vervolgens moet je het document wat je gevalideerd wilt hebben selecteren. Je krijgt antwoord of het document inderdaad is ondertekend, door wie het document zegt ondertekend te GAAV zijn en tegelijkertijd laat het zien of het document in onveranderde staat is of niet. Deze valideringsdienst is een belangrijke bijdrage van de Justitiële Informatiedienst voor de ketens.

8 Justitieel Documentatie Systeem Continue screening kinderopvang Het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) van de Justitiële Informatiedienst levert een belangrijke bijdrage aan de continue screening van personen die werkzaam zijn in een aantal branches. Een van deze branches is de kinderopvang. Hoe werkt continue screening kinderopvang? Ten behoeve van de continue screening in de kinderopvang wordt dagelijks gekeken of mensen die werkzaam zijn in de kinderopvang nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als iemand een overtreding of misdrijf heeft begaan of hiervan wordt verdacht geeft de Justitiële Informatiedienst deze gegevens door aan Justis. Justis beoordeelt of het strafbare feit een risico vormt voor de veilige omgeving van kinderen in de kinderopvang. In die gevallen zal een signaal worden verzonden via de GGD naar de werkgever of het gastouderbureau. De werkgever of het gastouderbureau verzoekt de werknemer respectievelijk gastouder/huisgenoot van de gastouder om een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Als geen nieuwe VOG wordt overlegd, is dit reden voor ontslag of het niet mogen continueren van gastouderopvang. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Op 1 maart 2013 is de continue screening kinderopvang van start gegaan in de huidige vorm. In twee jaar tijd is er over 140 personen die werkzaam zijn (of betrokken zijn bij) de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk een signaal uitgegaan richting de werkgever of het gastouderbureau. In vrijwel alle gevallen heeft dit signaal ertoe geleid dat de betrokken persoon niet meer werkzaam is in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, dan wel niet meer aanwezig is op de opvanglocatie (bijvoorbeeld een huisgenoot van een gastouder). Ontwikkelingen continue screening In samenwerking met de Justitiële Informatiedienst zijn de voorbereidingen gestart (fase 2) om begin 2016 ook stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers (die nu iedere twee jaar een VOG dienen te overleggen) op te nemen in de continue screening. Naast dat in het kader van continue screening in de kinderopvang en de taxibranche gebruik wordt gemaakt van gegevens uit het JDS is de Justitiële Informatiedienst ook betrokken bij een nieuw traject dat continue screening in de burgerluchtvaart mogelijk moet maken.

9 Feitgecodeerde Zaken Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders Het digitale loket om opgelegde verkeersboetes online af te handelen is eind juni officieel door minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie geopend. Als je geflitst bent voor een verkeers overtreding, dan kun je als burger op ieder gewenst moment online de flitsfoto checken. De opslag en het desgevraagd ontsluiten van deze foto s verzorgt de Justitiële Informatiedienst. Het digitale loket maakt onderdeel uit van het zogeheten Burgerportaal van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) dat samen met de politie en de Justitiële Informatiedienst tot stand is gebracht. Met dit digitale loket van het CVOM en het CJIB kunnen verkeersboetes gemakkelijker worden gecontroleerd en betaald. Ook kan de burger andere benodigde feiten rond de geconstateerde verkeersovertreding controleren en desgewenst in beroep gaan. Thumbnail of origineel Via een link op de site van het Burgerportaal wordt de foto opgevraagd uit de FGZ-applicatie. FGZ staat voor Feitgecodeerde Zaken. Eerst volgt een foto die specifiek is opgeslagen voor het snel kunnen opvragen (een zogenaamde thumbnail), maar uiteraard kan de burger ook het origineel opvragen. Bij de foto zijn ook alle Wob-documenten (Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur) opgeslagen van de apparatuur waarmee de foto is gemaakt en de opsporingsambtenaar, zodat hiermee het aantal Wob-verzoeken kan worden verminderd. Niet alleen voor burgers Naast het opvragen van de foto s via het Burgerportaal door burgers, kunnen medewerkers van CJIB, OM en politie ook foto s bekijken in de applicatie. Bijvoorbeeld om een ingediend beroep te kunnen beoordelen of in verband met een politieonderzoek. Ontwikkeling Burgerportaal Behalve een snellere afhandeling van verkeersboetes zal op termijn deze service ook via het portaal worden aangeboden bij opgelegde boetes wegens strafbare feiten op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en lichte misdrijven. De ontwikkeling van het Burgerportaal maakt deel uit van het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Flits Lees verder >

10 Feitgecodeerde Zaken Geslaagde opening van Burgerportaal op 30 juni jl. in Utrecht. < TerugFlits Eerste klant federatieve service officieel live Met de opening van het Burgerportaal is ook de eerste klant (namelijk het CJIB) van de federatieve service officieel live gegaan. Deze federatieve service is na ruim een jaar hard werken toegevoegd aan de diensten die door de Justitiële Informatiedienst worden geleverd. Het Digitale loket/ Burgerportaal is de eerste applicatie die op deze dienst is aangesloten. De federatieve service maakt het mogelijk dat burgers op het Burgerportaal inloggen. De federatieve service legt de koppeling tussen DigiD en het Burgerportaal. Federatieve service nieuwe dienst Justitiële Informatiedienst De federatieve service is een samenwerkingsverband tussen de Directie Informatisering en Inkoop van het ministerie van Veiligheid en Justitie, SSC-ICT Haaglanden en de Justitiële Informatiedienst. Wij doen het tactisch en functioneel beheer. De federatieve service maakt het mogelijk om vanuit één gebruikers- account, een natuurlijk persoon plus een hoedanigheid, toegang te krijgen tot een diversiteit aan diensten binnen het justitie landschap. Deze persoon kan een burger (DigiD), een medewerker van een bedrijf (eherkenning) of een medewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn. Dit laatste is een volgende stap voor de federatieve service, namelijk het koppelen van medewerkers van justitie op applicaties binnen justitie zonder dat zij opnieuw hoeven in te loggen.

11 Elektronisch Berichtenverkeer Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen plateau II afgerond Het project gegevenswoordenboek vreemdelingenketen (GVK) online plateau II is op 26 juni jl. succesvol in productie gegaan. In opdracht van DGVZ/Directie Regie heeft de afdeling Elektronisch Berichtenverkeer (EBV) van de Justitiële Informatiedienst vanaf januari van dit jaar gewerkt aan nieuwe functionaliteiten van het GVK Online. Zo is er een API/ webservice geïmplementeerd waarmee ketenpartners hun applicaties kunnen koppelen aan de begrippen en definities uit het gegevenswoordenboek. Daarmee is het mogelijk om gebruikers binnen de organisatie op ieder moment te voorzien van actuele definities. Vanuit de ketenpartners van de Vreemdelingenketen is er al lange tijd behoefte om ook hun organisatie specifieke woordenboeken (OSWB s) vast te leggen. Omdat het gehele woordenboek gebaseerd is op linked data is het mogelijk om de organisatie specifieke begrippen te relateren aan die in het ketenwoordenboek. Tijdens dit project heeft EBV samen met Directie Regie en de ketenpartners een functioneel- en beheermodel opgesteld voor de realisatie van deze OSWB s. Er is een stevige basis gelegd voor het product dat in een volgende fase gerealiseerd kan worden. Ook is er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een mobiele variant van het GVK Online. Dit onderzoek heeft zich met name gericht op de vraag of het voor ketenpartners technisch mogelijk is om met hun mobiele apparaat het GVK Online te bereiken en of hun mobiele apparaat om kan gaan met een responsive design. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat de technische infrastructuur op dit moment niet geschikt is voor ontsluiting van het GVK Online naar mobiele apparaten. Met dit resultaat is besloten de ontwikkeling van een mobiele variant uit te stellen tot een later moment.

12 Centraal Digitaal Depot CDD groeit mee met de vraag Verbeteringen in CDD In de nieuwste versie van het Centraal Digitaal Depot die net voor de zomervakantie in gebruik is genomen, is een aantal grote verbeteringen doorgevoerd. De verwerkingssnelheid is fors toegenomen en het systeem is gereed gemaakt voor toekomstige groei. Snel en klaar voor groei Resultaten van het project Optimalisatie batchserver. Door herstructurering van het programma en het wegnemen van wachttijden is de verwerkingstijd terug gebracht met een factor 10. Een gebruiker van het CDD die een bericht stuurt, ervaart dit doordat het systeem veel sneller reageert op het verzoek (gemiddeld 4,5 seconde). Het programma is verder aangepast om voorbereid te zijn op de verwachte toekomstige groei. Er kan nu extra capaciteit aan het CDD worden toegevoegd wanneer het aantal binnenkomende verzoeken stijgt. Op dit moment wordt ongeveer 15% van de totaal beschikbare capaciteit daadwerkelijk gebruikt. Er is dus voldoende ruimte om extra organisaties aan te sluiten op het CDD. Voorspelbaar gedrag De Justitiële Informatiedienst bewaakt op basis van metingen de belasting en de snelheid van het CDD. Doordat er nieuwe tests aan toegevoegd zijn waarmee voorspeld kan worden hoe het systeem onder een bepaalde belasting zal gaan presteren. Met andere woorden, we kunnen de gebruikers van CDD nabootsen en meten hoe zij de snelheid dan zullen ervaren. Handhaven van het prestatieniveau De metingen worden continu uitgevoerd bij de ontwikkeling van het CDD. Bij iedere nieuwe versie wordt het prestatieniveau vergeleken met de versie die op dat moment in gebruik is. Hierdoor kan het ontwikkelteam problemen op het gebied van prestaties in een nieuwe versie vroegtijdig signaleren en verhelpen voordat klanten ermee gaan werken. Niveau van dienstverlening Met de verbeteringen is het CDD voorbereid op de verwachte groei voor de komende jaren. Bovendien is het beheerteam van de Justitiële Informatiedienst beter in staat het niveau van dienstverlening richting bestaande klanten, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Dienst Justitiële Inrichtingen en de Dienst Terugkeer en Vertrek te handhaven. Ook wanneer meer organisaties aansluiten en dus de druk op het systeem toeneemt.

13 Elektronisch Berichtenverkeer I Centraal Digitaal Depot CJIB en OM aangesloten op BCS-RDW De Basisregistratie Communicatie Service (BCS) is uitgebreid met de registers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Naast de Basisregistratie Personen (BRP voorheen GBA) en het nieuwe Handelsregister (NHR) is het nu ook mogelijk om de registers van het RDW te bevragen en te muteren. Het gaat hier om het Basisregister Voertuigen (BRV) ook wel bekend als het kentekenregister het Rijbewijs Register, het CRWAM register (Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) en het Snelle Motorboten register. De uitbreiding betreft zowel het BCS-portaal als de berichtenservice. Het BCS-portaal wordt zowel door medewerkers van het OM als door medewerkers van het CJIB gebruikt. De eerste aansluitende partij voor de berichtenservice is het CJIB. Vanuit het systeem Mulder kan het CJIB nu via de BCS de registers van de RDW bevragen en muteren. DANK jullie allen voor de prettige en daadkrachtige samenwerking waardoor we samen een mooi resultaat hebben opgeleverd! BCS - RDW is live!! Esther Prinse Projectleider Ministerie van Veiligheid en Justitie Onderdeel Justitiële Informatiedienst verhuist naar Zutphen Per 5 oktober 2015 gaat een onderdeel van de Justitiële Informatiedienst, het Expertise- en Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA), verhuizen van Almelo naar Zutphen. EDDA zal zijn intrek nemen in het pand aan de Henri Dunantweg 3 in Zutphen. De aanleiding voor de komst van EDDA in Zutphen is het vertrek van het Openbaar Ministerie naar Arnhem en het vertrek van het opleidingsinstituut voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie, SSR, naar Utrecht. Op woensdag 2 december 2015 vindt de officiële opening plaats. Vanuit Zutphen beheert EDDA, net als voorheen in Almelo, het Centraal Digitaal Depot (CDD). Daarnaast bestaat EDDA uit een digitaliseringsdienst die onder meer zorg draagt voor het scannen van de dubbelen van de akten van de Burgerlijke Stand en het scannen van processen-verbaal voor het Openbaar Ministerie.

14 Keteninformatisering Justitiële Informatiedienst en Nationale Politie intensiveren samenwerking Een goed voorbeeld van de samenwerking is de identiteitsvaststelling. De Justitiële Informatiedienst is de autoriteit binnen de strafrechtsketen voor het vaststellen van iemands identiteit en ondersteunt het primaire proces van de politie met onder andere specifieke ketenvoorzieningen voor het registreren en herkennen van vingerafdrukken. Stellen van prioriteiten Addy van der Molen, projectleider Justitiële Informatiedienst: De versterking van de samenwerking stelt ons in staat te leren van elkaar en meer gebruik te maken van elkaars expertise. In een eerste brainstormsessie kwamen al zoveel potentiële samenwerkingsonderwerpen boven water, dat er prioriteiten gesteld moesten worden. Bouwen van ketenadapter De meest in het oog springende prioriteit is de door de Justitiële Informatiedienst te realiseren ketenadapter. De ketenadapter wordt gebruikt bij de vernieuwing van de informatievoorziening over executie- en signalering, tussen de Nationale Politie en het CJIB. Beide organisaties werken hard aan de vervanging van hun huidige systemen. Dit betekent dat er tijdelijk een hybride situatie ontstaat, waarbij oude en nieuwe systemen van de Lees verder > Begin 2014 hebben de Nationale Politie en de Justitiële Informatiedienst het initiatief genomen om nog intensiever samen te gaan werken. Beide organisaties, die een belangrijke schakel vormen in de strafrechtsketen, geven daarmee invulling aan de wens van de Minister om de prestaties in de strafrechtsketen te verbeteren. Addy van der Molen: De versterking van de samenwerking stelt ons in staat te leren van elkaar en meer gebruik te maken van elkaars expertise.

15 Keteninformatisering < Terug ketenpartners flexibel gegevens met elkaar blijven uitwisselen. De ketenadapter zorgt er voor dat de migratie straks in beheersbare stappen uitgevoerd kan worden. Synergie Roel Prins, werkzaam binnen het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, is namens de politie initiatiefnemer voor deze samenwerking. Samenwerken moet je gewoon doen, is mijn credo, vertelt Roel. Het werk waarvoor wij aan de lat staan in de keten is echt complex. Dan is het uiterst plezierig voor de collega s dat er op een soepele wijze kennis en kunde uitgewisseld kan worden. Deze samenwerking levert synergie op voor beide organisaties, en daarmee ook voor de gehele strafrechtsketen. Addy coördineerde in de eerste periode de uitvoering van de initiatieven aan de zijde van de Justitiële Informatiedienst: De samenwerking is pragmatisch en is gericht op het gezamenlijk realiseren van concrete resultaten. Hij vindt de gekozen samenwerking een mooi voorbeeld van hoe ketenpartners elkaar kunnen versterken en kennis kunnen delen. Zijn coördinerende rol heeft hij inmiddels overgedragen aan Paul Nijenhuis, manager van het beleidscluster binnen de Justitiële Informatiedienst. Ontsluiten van basisregistraties en inzet federatieve services Ook voor de ontsluiting van basisregistraties (onder andere de Basisregistratie Personen en handelsregister) werken we Roel Prins: Samenwerken moet je gewoon doen, is mijn credo. goed samen, vervolgt Addy. Tevens kijken we naar de inzet van federatieve services en de mogelijkheden om de gegevensuitwisseling tussen de Strafrechtsketendatabank (SKDB) van de Justitiële Informatiedienst en de informatiesystemen van de Nationale Politie te optimaliseren.

16 Korte berichten Nieuwe manager JDenIB Poppo Meijer is de nieuwe manager Justitiële Documentatie en Informatiebeheer (JDenIB). Poppo heeft het stokje overgenomen van Rinus Pitstra. Rinus legde ruim 22 jaar geleden als Hoofd Informatiedienst van de Centrale Justitiële Documentatiedienst in Almelo mede de basis voor de Justitiële Informatiedienst. Wij danken Rinus nogmaals voor zijn jarenlange toewijding en inzet en wensen Poppo heel veel succes in zijn nieuwe functie. Nieuwe uitgave e-brochure Digitaal archief Er is een vernieuwde uitgave van de digitale brochure Digitaal archief, een Centraal Digitaal Depot (CDD). Met het CDD biedt de Justitiële Infor matiedienst dé gemeenschappelijke voorziening voor de opslag en het door de tijd heen duurzaam bewaren en uitwisselen van digitale bestanden. In de e-brochure meer informatie over de werking van het CDD. DNO met Directie Informatisering en Inkoop afgesloten Enigszins op de achtergrond, maar daarom niet minder belangrijk: op 1 juli 2015 hebben de Directie Informatisering en Inkoop en de Justitiële Informatiedienst een DNO (Dienstenniveau Overeenkomst) afgesloten. Deze overeenkomst is bedoeld om afspraken over het beheer van de generieke infrastructurele ontsluiting op het Europese uitwisselplatform e-codex vast te leggen. Lees hier meer over e-codex. Nog geen abonnee? Vier keer per jaar maakt de Justitiële Informatiedienst deze nieuwsbrief voor pro fessionals in de justitiële ketens. Heeft deze nieuwsbrief u via via bereikt en wilt u zelf ook een abonnement? Dan kunt u zich gratis abonneren door het sturen van een naar Vermeld daarbij uw naam, functie, werkgever en directe adres.

17 Justitiële Informatiedienst De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Wij faciliteren daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en bieden een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Colofon De Justitiële Informatiedienst Informeert is een uitgave van de Justitiële Informatiedienst Redactie: Communicatie, met dank aan ieders bijdrage Reacties, abonnementen en opzeggingen: Vormgeving: Ineke Oerlemans De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Digitaal archief Een Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Een : digitaal opslaan van dossiers van ketenpartners voor een wettig

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen. Justitiële Informatiedienst Informeert Januari 2013 Voorwoord Johan Wiltvank 2 Informatie Detentieverloop 3 Elektronische handtekening voor zakelijke e-mails 4 Audit CIOT 4 Communiceren met het buitenland

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak Justitiële Informatiedienst Informeert December 2015 Voorwoord > Digitaal Werken in de strafrechtsketen > De handtekening voor de Rechtspraak JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal Verhuizing datacenter

Nadere informatie

drag Uitzendkracht rker Verklaring r Medewerker edewerker urder Gedrag rag Regio s inue screening ning Houder Gedrag Verklaring

drag Uitzendkracht rker Verklaring r Medewerker edewerker urder Gedrag rag Regio s inue screening ning Houder Gedrag Verklaring rag Regio s inue screening uisgenoot Houder t in opleiding urder Gedrag rker Verklaring ning Houder uisgenoot Houder Gedrag Verklaring r Medewerker drag Uitzendkracht rag Regio s rker Verklaring urder

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2016

Inschrijving RBB-AWARD 2016 Organisatie: Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Bert Reitsma e-mail adres: b.reitsma@cjib.minvenj.nl mobiele telefoon: 058-2342972 Akkoord lid

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen. Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen

Nadere informatie

Gastouderbureau Barbamama

Gastouderbureau Barbamama Toestemmingsformulier continue screening Kinderopvang voor (huisgenoten van) Gastouders Ingeval van een melding in het kader van de continue controle als bedoeld in artikel 9b van het Besluit registers

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis. Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis. Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen. Justitiële Informatiedienst Informeert Maart 2014 Voorwoord > Berichtenverkeer jeugdzorgpartijen technisch gereed > Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis > Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen in

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het en een aantal regels rondom

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Op weg naar een toekomstbestendig GCOS. Informatieportaal justitiabelen. September 2014

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Op weg naar een toekomstbestendig GCOS. Informatieportaal justitiabelen. September 2014 Justitiële Informatiedienst Informeert September 2014 Voorwoord > Offerte project feitgecodeerde zaken getekend > Informatieportaal justitiabelen > Op weg naar een toekomstbestendige GCOS > Ook binnen

Nadere informatie

Personenregister kinderopvang. Samen werken we aan een veiliger kinderopvang

Personenregister kinderopvang. Samen werken we aan een veiliger kinderopvang Personenregister kinderopvang Samen werken we aan een veiliger kinderopvang 2 Op 1 maart 2018 start het Personenregister kinderopvang. Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen,

Nadere informatie

Ondertekenen & validatie bij de digitale Rechtspraak

Ondertekenen & validatie bij de digitale Rechtspraak Ondertekenen & validatie bij de digitale Rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Björn Henselmans 20 april 2016 Modernisering van de rechtspraak Digitaal procederen in civiele- en bestuurs- en strafzaken

Nadere informatie

EBV. Elektronisch uitwisselen van gegevens met EBV. tussen twee of meer ketenpartners

EBV. Elektronisch uitwisselen van gegevens met EBV. tussen twee of meer ketenpartners EBV tussen twee of meer ketenpartners Optimalisering van informatieuitwisseling tussen ketenpartners Informatie hebben, is informatie delen. Dit moet veilig en betrouwbaar gebeuren. Het belang van digitaal

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het werk en een aantal regels

Nadere informatie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie Nederlands Forensisch Instituut Dienst

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

Justitiële. Justitiële Informatiedienst

Justitiële. Justitiële Informatiedienst Justitiële Justitiële Informatiedienst JDS Voor MA CDD een + integer EBV CIOT PIDS JDS MA CDD PIDS en JDS integraal MA CDD persoonsbeeld + EBV CIOT PIDS JDS MA CIOT PIDS JDS MA CDD + EBV CIOT PIDS JD EBV

Nadere informatie

Justitiële Informatiedienst Informeert

Justitiële Informatiedienst Informeert Justitiële Informatiedienst Informeert April 2016 Voorwoord 2 Ketenadapter als helpende hand 5 Ketenadapter als helpende hand Drinkt u ook zeewater? Handtekening onder contract datacenter Apeldoorn Drinkt

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer Justitiële Informatiedienst Informeert November 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > GCOS en IFM in beheer > GCOS en IFM in beheer JDS live op voormalige Nederlandse Antillen Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Brief van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 29279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 202 Brief van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2014 Met deze brief

Nadere informatie

CJIB DIGITALISERING. Strategie

CJIB DIGITALISERING. Strategie CJIB DIGITALISERING Strategie Over enkele weken krijgt u een acceptgiro in de bus Die krijgt u op uw huisadres gestuurd, de acceptgirokaart Hee, binnen een aantal weken ontvang je de acceptgiro U krijgt

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en werk Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het werk. Hieronder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht GT Delft Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht GT Delft Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht 6 2614GT Delft Registratienummer 121964334 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Delft Datum inspectie: 10-08-2016

Nadere informatie

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie: 23-10-2014

Nadere informatie

Bijlage C5 Beschrijving Deelnemende aanbestedende diensten perceel 5

Bijlage C5 Beschrijving Deelnemende aanbestedende diensten perceel 5 Bijlage C5 Beschrijving Deelnemende aanbestedende diensten perceel 5 Aanbesteding Inhuur Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst ten behoeve van Deelnemende aanbestedende diensten

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Utrecht Gob (GOB) Crouweldijk 28 3544MX UTRECHT Registratienummer 201268061

Inspectierapport ViaViela Utrecht Gob (GOB) Crouweldijk 28 3544MX UTRECHT Registratienummer 201268061 Inspectierapport Gob (GOB) Crouweldijk 28 3544MX UTRECHT Registratienummer 201268061 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 24-08-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Een Nieuw Begin (GOB) Van Benthuysenlaan DX VOORBURG Registratienummer

Inspectierapport Een Nieuw Begin (GOB) Van Benthuysenlaan DX VOORBURG Registratienummer Inspectierapport Een Nieuw Begin (GOB) Van Benthuysenlaan 35 2273DX VOORBURG Registratienummer 386145313 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Prokino Harderwijk-Ermelo (GOB) Van Asch van Wijcklaan KV Ermelo Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Prokino Harderwijk-Ermelo (GOB) Van Asch van Wijcklaan KV Ermelo Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Prokino Harderwijk-Ermelo (GOB) Van Asch van Wijcklaan 10 3853 KV Ermelo Registratienummer 161328714 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Toelichting koppelvlakken

Burgerzaken modules - Toelichting koppelvlakken Burgerzaken modules - Toelichting koppelvlakken Versie 4.1.0 Datum 13-07-2017 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 29-03-2012 0.0.1 Initiële versie KING 30-01-2013 0.1.1 Document

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Snoesje (GOB) Albert Cuyplaan 2C 7482JA HAAKSBERGEN Registratienummer 464044911

Inspectierapport Gastouderbureau Snoesje (GOB) Albert Cuyplaan 2C 7482JA HAAKSBERGEN Registratienummer 464044911 Inspectierapport Gastouderbureau Snoesje (GOB) Albert Cuyplaan 2C 7482JA HAAKSBERGEN Registratienummer 464044911 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Haaksbergen Datum inspectie: 01-09-2015

Nadere informatie

Informeert. bij de Justitiële Informatiedienst. Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite. ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i

Informeert. bij de Justitiële Informatiedienst. Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite. ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i Justitiële Informatiedienst Informeert Juli 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > ECRIS: Europese uitwisseling van strafrechtelijke gegevens > Nieuwe dienstverlening JEP > Stap voor stap digitaler werken > Verhuizing

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 5 Hoe vraag ik een VOG

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouders 4 all kids (GOB) Schipbeek HZ Hattem Registratienummer

Inspectierapport Gastouders 4 all kids (GOB) Schipbeek HZ Hattem Registratienummer Inspectierapport Gastouders 4 all kids (GOB) Schipbeek 2 8051 HZ Hattem Registratienummer 210176155 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Hattem Datum inspectie: 20-04-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau de Klik (GOB) Veldkampsweg 2a 7441CG NIJVERDAL Registratienummer 154548844

Inspectierapport Gastouderbureau de Klik (GOB) Veldkampsweg 2a 7441CG NIJVERDAL Registratienummer 154548844 Inspectierapport Gastouderbureau de Klik (GOB) Veldkampsweg 2a 7441CG NIJVERDAL Registratienummer 154548844 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hellendoorn Datum inspectie: 14-09-2015

Nadere informatie

Inspectierapport SKL Kinderopvang B.V. (GOB) Goudsbloemstraat 2 8922 GW LEEUWARDEN Registratienummer 219222320

Inspectierapport SKL Kinderopvang B.V. (GOB) Goudsbloemstraat 2 8922 GW LEEUWARDEN Registratienummer 219222320 Inspectierapport SKL Kinderopvang B.V. (GOB) Goudsbloemstraat 2 8922 GW LEEUWARDEN Registratienummer 219222320 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 04-11-2015

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC:

Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC: Gera Gerritsen Van: Hermine van den Berg-van Zijl Verzonden: woensdag 17 september 2014 18:01 Aan: Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC: Peter Spitteler;

Nadere informatie

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Fineke Beukema Mariska Scherphof Pim Keizer Justitiële Informatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Almelo, Nederland ABSTRACT:

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Enschede (GOB) Van der Waalslaan 28 7535CP ENSCHEDE Registratienummer 178275517

Inspectierapport ViaViela Enschede (GOB) Van der Waalslaan 28 7535CP ENSCHEDE Registratienummer 178275517 Inspectierapport ViaViela Enschede (GOB) Van der Waalslaan 28 7535CP ENSCHEDE Registratienummer 178275517 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectie: 11-06-2015 Type

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Inspectierapport Zand op de mat (GOB) Cattepoelseweg CH ARNHEM Registratienummer

Inspectierapport Zand op de mat (GOB) Cattepoelseweg CH ARNHEM Registratienummer Inspectierapport Zand op de mat (GOB) Cattepoelseweg 220 6815CH ARNHEM Registratienummer 102599312 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Arnhem Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 13-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport SharedCare (GOB) Torenstraat 16 9891AG EZINGE Registratienummer 214980261

Inspectierapport SharedCare (GOB) Torenstraat 16 9891AG EZINGE Registratienummer 214980261 Inspectierapport SharedCare (GOB) Torenstraat 16 9891AG EZINGE Registratienummer 214980261 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Winsum Datum inspectie: 12-02-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal.

Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. A. ONDERWIJS B. KINDEROPVANG en PEUTERSPEELZAAL C. COMBINATIE VAN ONDERWIJS EN KINDEROPVANG D. ALGEMEEN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht GT Delft Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht GT Delft Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht 6 2614 GT Delft Registratienummer 121964334 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Delft Datum inspectie: 17-07-2017

Nadere informatie

Datum 12 november 2013 Onderwerp GPS (Geïntegreerd processysteem strafrecht) in relatie tot VPS en KEI

Datum 12 november 2013 Onderwerp GPS (Geïntegreerd processysteem strafrecht) in relatie tot VPS en KEI > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Veiligheid

Nadere informatie

Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560

Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560 Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 17-12-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Christelijk Gastouderbureau Het Mosterdzaadje (GOB) Industrieweg CS Nunspeet Registratienummer

Inspectierapport Christelijk Gastouderbureau Het Mosterdzaadje (GOB) Industrieweg CS Nunspeet Registratienummer Inspectierapport Christelijk Gastouderbureau Het Mosterdzaadje (GOB) Industrieweg 47 8071 CS Nunspeet Registratienummer 336202635 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB?

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB? VRAAG & ANTWOORD BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen te bestendigen en een duurzaam

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Harderwijk (GOB) Belcantodreef GW HARDERWIJK Registratienummer

Inspectierapport ViaViela Harderwijk (GOB) Belcantodreef GW HARDERWIJK Registratienummer Inspectierapport ViaViela Harderwijk (GOB) Belcantodreef 47 3845 GW HARDERWIJK Registratienummer 893856897 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Harderwijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Silke (GOB) Meulemaad TW OOSTERWOLDE FR Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Silke (GOB) Meulemaad TW OOSTERWOLDE FR Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Silke (GOB) Meulemaad 14 8431 TW OOSTERWOLDE FR Registratienummer 197053725 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ooststellingwerf Datum inspectie: 18-02-2016

Nadere informatie

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE URK Registratienummer

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE URK Registratienummer Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk 4 43 8321GE URK Registratienummer 187750154 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Urk Datum inspectie: 18-08-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Smidsbelt 6 7451BL Holten Registratienummer 757582795

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Smidsbelt 6 7451BL Holten Registratienummer 757582795 Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Smidsbelt 6 7451BL Holten Registratienummer 757582795 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Rijssen-Holten Datum inspectie: 10-11-2015

Nadere informatie

Inspectierapport CGOB De Herberg (GOB) Kerkstraat 32A 8051 GM Hattem Registratienummer

Inspectierapport CGOB De Herberg (GOB) Kerkstraat 32A 8051 GM Hattem Registratienummer Inspectierapport CGOB De Herberg (GOB) Kerkstraat 32A 8051 GM Hattem Registratienummer 126832158 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Hattem Datum inspectie: 12-05-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Olivo (GOB) Meppelerweg VR Zuidwolde Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Olivo (GOB) Meppelerweg VR Zuidwolde Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Olivo (GOB) Meppelerweg 22 7921VR Zuidwolde Registratienummer 184380443 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 19-04-2016 Type

Nadere informatie

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 Agenda 1. Introductie eherkenning 2. Kansen / voordelen 3. Specifieke (EH) functionaliteit: 1. Machtigingen beheer 2. Signing/ondertekendienst

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Reclassering Nederland hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Profiel 'hoofd Personeel & Organisatie en Financiën' bij Reclassering Nederland te Utrecht Algemeen Reclassering Nederland is een onafhankelijke

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Den Bosch (GOB) De Kemphaan 14 5271LJ SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 208914973

Inspectierapport ViaViela Den Bosch (GOB) De Kemphaan 14 5271LJ SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 208914973 Inspectierapport ViaViela Den Bosch (GOB) De Kemphaan 14 5271LJ SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 208914973 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderservice Take Care (GOB) Franjezwam 14 3903GA VEENENDAAL Registratienummer 836058112

Inspectierapport Gastouderservice Take Care (GOB) Franjezwam 14 3903GA VEENENDAAL Registratienummer 836058112 Inspectierapport Gastouderservice Take Care (GOB) Franjezwam 14 3903GA VEENENDAAL Registratienummer 836058112 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Veenendaal Datum inspectie: 21-12-2015

Nadere informatie

Datum 7 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het boetebeleid voor onverzekerde auto s die buiten gebruik zijn

Datum 7 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het boetebeleid voor onverzekerde auto s die buiten gebruik zijn 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Inspectierapport Het Nannybureau (GOB) Prins Willem-Alexanderlaan SX Apeldoorn Registratienummer

Inspectierapport Het Nannybureau (GOB) Prins Willem-Alexanderlaan SX Apeldoorn Registratienummer Inspectierapport Het Nannybureau (GOB) Prins Willem-Alexanderlaan 421 7311 SX Apeldoorn Registratienummer 228536686 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Uit&Thuis (GOB) Drostlaan EA Emmeloord Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Uit&Thuis (GOB) Drostlaan EA Emmeloord Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Uit&Thuis (GOB) Drostlaan 3 8303EA Emmeloord Registratienummer 129322155 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Noordoostpolder Datum inspectie: 17-02-2016

Nadere informatie

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Modernisering van de rechtspraak Programma Modernisering Rechtspraak Veranderingen binnen de Rechtspraak Demonstratie Mijn Rechtspraak Praktische zaken; hoe kun je je voorbereiden?

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Het Rupsje (GOB) Preludestraat 36 7534XJ ENSCHEDE Registratienummer 150821542

Inspectierapport Gastouderbureau Het Rupsje (GOB) Preludestraat 36 7534XJ ENSCHEDE Registratienummer 150821542 Inspectierapport Gastouderbureau Het Rupsje (GOB) Preludestraat 36 7534XJ ENSCHEDE Registratienummer 150821542 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectie: 29-09-2015

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Tante Muis (GOB) Groeveweg 1 9914TK ZEERIJP Registratienummer 101219118

Inspectierapport Gastouderbureau Tante Muis (GOB) Groeveweg 1 9914TK ZEERIJP Registratienummer 101219118 Inspectierapport Gastouderbureau Tante Muis (GOB) Groeveweg 1 9914TK ZEERIJP Registratienummer 101219118 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Loppersum Datum inspectie: 19-02-2015 Type

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik een VOG aan Een VOG aanvragen bij de gemeente

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kind is Koning (GOB) Paleismuur VV HOUTEN Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Kind is Koning (GOB) Paleismuur VV HOUTEN Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Kind is Koning (GOB) Paleismuur 28 3991VV HOUTEN Registratienummer 724577385 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Houten Datum inspectie: 22-09-2015

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderland Den Haag e.o. (GOB) Strijplaan HW Rijswijk Registratienummer

Inspectierapport Gastouderland Den Haag e.o. (GOB) Strijplaan HW Rijswijk Registratienummer Inspectierapport Gastouderland Den Haag e.o. (GOB) Strijplaan 154 2285HW Rijswijk Registratienummer 137403112 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Rijswijk Datum inspectie: 07-04-2017

Nadere informatie

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Modernisering van de rechtspraak Programma Modernisering Rechtspraak Veranderingen binnen de Rechtspraak Demonstratie Mijn Rechtspraak Praktische zaken; hoe kun je je voorbereiden?

Nadere informatie

Inspectierapport Nanny & Co (GOB) Wasstraat 20 2313JJ LEIDEN

Inspectierapport Nanny & Co (GOB) Wasstraat 20 2313JJ LEIDEN Inspectierapport Nanny & Co (GOB) Wasstraat 20 2313JJ LEIDEN Toezichthouder: GGD Hollands Midden Datum inspectiebezoek: 09-10-2012 In opdracht van gemeente: LEIDEN Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Hengelo (GOB) Sloetsweg HX HENGELO OV Registratienummer

Inspectierapport ViaViela Hengelo (GOB) Sloetsweg HX HENGELO OV Registratienummer Inspectierapport ViaViela Hengelo (GOB) Sloetsweg 384 7556HX HENGELO OV Registratienummer 169185412 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 09-09-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Nummer 36, 23-07-2012 Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Hierbij ontvangt u de zesendertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein

Nadere informatie

Inspectierapport Gob de Boerderij (GOB) Commissieweg 25a 7957NC DE WIJK Registratienummer

Inspectierapport Gob de Boerderij (GOB) Commissieweg 25a 7957NC DE WIJK Registratienummer Inspectierapport Gob de Boerderij (GOB) Commissieweg 25a 7957NC DE WIJK Registratienummer 522712848 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 06-10-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport All Kidz Nederland (GOB) Zoudtlandlaan 15 4706WG ROOSENDAAL Registratienummer 783230497

Inspectierapport All Kidz Nederland (GOB) Zoudtlandlaan 15 4706WG ROOSENDAAL Registratienummer 783230497 Inspectierapport All Kidz Nederland (GOB) Zoudtlandlaan 15 4706WG ROOSENDAAL Registratienummer 783230497 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: ROOSENDAAL Datum inspectie: 17-11-2014

Nadere informatie

Inspectierapport CGOB De Herberg (GOB) Henegouwenlaan 21 9501RX STADSKANAAL Registratienummer 121034306

Inspectierapport CGOB De Herberg (GOB) Henegouwenlaan 21 9501RX STADSKANAAL Registratienummer 121034306 Inspectierapport CGOB De Herberg (GOB) Henegouwenlaan 21 9501RX STADSKANAAL Registratienummer 121034306 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: STADSKANAAL Datum inspectie: 21-11-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Klik Kinderopvang (GOB) Schoolstraat VH Hilvarenbeek Registratienummer

Inspectierapport Klik Kinderopvang (GOB) Schoolstraat VH Hilvarenbeek Registratienummer Inspectierapport Klik Kinderopvang (GOB) Schoolstraat 38 5081VH Hilvarenbeek Registratienummer 590085931 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Hilvarenbeek Datum inspectie: 03-07-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat CZ OLDENZAAL Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat CZ OLDENZAAL Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 17-11-2016

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan 67 1277BG HUIZEN Registratienummer 136524175

Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan 67 1277BG HUIZEN Registratienummer 136524175 Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan 67

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Hummelstekkie (GOB) Gracht 113 8482 KJ SPANGA Registratienummer 115008329

Inspectierapport Gastouderbureau Hummelstekkie (GOB) Gracht 113 8482 KJ SPANGA Registratienummer 115008329 Inspectierapport Gastouderbureau Hummelstekkie (GOB) Gracht 113 8482 KJ SPANGA Registratienummer 115008329 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Weststellingwerf Datum inspectie: 14-10-2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Nr 7, 12 juni 2014 Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van het Van Werk Naar Werk-beleid bij Dii. Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

nte Medewerker GGD edewerker DUO tie werknemer erknemer g geslacht (m/v) Werklocatie edewerker Handleiding continue screening kinderopvang Gemeente

nte Medewerker GGD edewerker DUO tie werknemer erknemer g geslacht (m/v) Werklocatie edewerker Handleiding continue screening kinderopvang Gemeente houder erknemer catie werknemer n) Gastouder nte Medewerker GD knemer signaal g geslacht (m/v) bureau Werklocatie houder catie werknemer edewerker DUO tie werknemer edewerker derbureau Handleiding continue

Nadere informatie

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg DM HENGELO OV Registratienummer

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg DM HENGELO OV Registratienummer Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 01-12-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Go-Between (GOB) De Meent BR LELYSTAD Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Go-Between (GOB) De Meent BR LELYSTAD Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Go-Between (GOB) De Meent 18 8224BR LELYSTAD Registratienummer 191248113 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Lelystad Datum inspectie: 23-10-2015 Type

Nadere informatie