Overeenkomst tot samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst tot samenwerking 01072008"

Transcriptie

1 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering. Sneller stappen zetten met de invoering van nieuwe elektronische voorzieningen. Efficiënter omgaan met de beschikbare middelen. Verlagen van de kwetsbaarheid en werkdruk. 1

2 Doelen gemeente Tilburg Stimuleren van regionale ontwikkelingen, onder andere op het gebied van de E-overheid. Invullen van de rol van een sterke centrumgemeente, in de verwachting dat samenwerking op ICT-gebied de samenwerking op andere terreinen zal ondersteunen en bevorderen. Niet zomaar 2

3 Maar..(Goirle) Samenwerking mag niet in strijd zijn met de eigen identiteit en de eigen beleidsruimte. Er moet altijd beleidsmatige kennis in eigen huis aanwezig zijn om de ICT ontwikkelingen te kunnen voorzien, volgen, evalueren en bijsturen. De belangen van de eigen gemeente moeten goed worden behartigd. Er moet voldoende aandacht zijn voor een goede interne en externe communicatie naar alle belanghebbenden. De samenwerking mag niet leiden tot desinvesteringen. En..(Tilburg) Samenwerking vereist een sturing op basis van gelijkwaardigheid en consensus in het belang van burgers en bedrijven in de regio. Samenwerking wordt vormgegeven volgens een meerjarig groeimodel. De gemeentelijke autonomie blijft uitgangspunt. Focus ligt zowel op continuïteit en beschikbaarheid van systemen als op noodzakelijke vernieuwing en verandering. Op korte termijn concrete stappen zetten om de rol van centrumgemeente binnen de regio te realiseren. Samenwerking moet passen binnen de interne bedrijfsvoering van de gemeente Tilburg. Samenwerking moet niet leiden tot nieuwe activiteiten. 3

4 Spanning Samenwerken en autonomie? Spanning binnen deze samenwerking Ontwikkeling in de regio Tempoverschil Kwaliteit infrastructuur Ontwikkelingniveau electronische dienstverlening Basisregistraties Juridische en financiele obstakels Angst voor verlies identiteit 4

5 De regio Een belanrijke randvoorwaarde Even Voorstellen; Midden Brabant 5

6 Samenwerken in Mibri verband Hilvarenbeek Baarle Nassau Samenwerken in de regio Op bedrijfsprocesniveau Sociale Zaken WOZ Belastingen Gedeeld applicatiegebruik SZW pakket DGGO Gezamenlijk gebruik Civision Shared service Infrastructuur Equalit 6

7 Tempoverschil Dienstverlening 2007 Tilburg Dienstverlening Ophalen huisvuil Aanvragen in/uitritvergunning (alleen voor bedrijven) 6 Aankoop/verhuur bedrijfsterreinen (alleen voor bedrijven) 5 Aanvragen milieuvergunning (alleen voor bedrijven) 4 Inzameling grofvuil Heffing rioolrecht (ook voor bedrijven) Onroerende zaak belasting - OZB (ook voor bedrijven) Inzameling bedrijfsafval (alleen voor bedrijven) Aanvraag evenementenvergunning (ook voor bedrijven) Aanvragen bouwvergunning (ook voor bedrijven) Melding van schade/onderhoud aan wegen/trottoirs e.d. (wegenonderhoud) Aanvraag parkeervergunning (ook voor bedrijven) 0 Aanvragen paspoort Dienstverlening Bezwaarschrift indienen Aankoop/verhuur bouwgrond Aanvragen kapvergunning Aanvragen rijbewijs Melding schade openbaar groen Inzage bestemmingsplannen (ook voor bedrijven) Doorgeven verhuizing Aanvraag bijstandsuitkering Aanvraag kwijtschelding belastingen en heffingen Aanvragen GBA-uittreksel Aanvraag van een gehandicaptenvoorziening (WMO) 7

8 Dienstverlening Goirle Dienstverlening Ophalen huisvuil Aanvragen in/uitritvergunning (alleen voor bedrijven) 6 Aankoop/verhuur bedrijfsterreinen (alleen voor bedrijven) 5 Aanvragen milieuvergunning (alleen voor bedrijven) 4 Inzameling grofvuil Heffing rioolrecht (ook voor bedrijven) Onroerende zaak belasting - OZB (ook voor bedrijven) Inzameling bedrijfsafval (alleen voor bedrijven) Aanvraag evenementenvergunning (ook voor bedrijven) Aanvraag parkeervergunning (ook voor bedrijven) Aanvragen bouwvergunning (ook voor bedrijven) Melding van schade/onderhoud aan wegen/trottoirs e.d. (wegenonderhoud) Aanvragen paspoort Bezwaarschrift indienen Aankoop/verhuur bouwgrond Aanvragen kapvergunning Aanvragen rijbewijs Melding schade openbaar groen Inzage bestemmingsplannen (ook voor bedrijven) Doorgeven verhuizing Aanvraag bijstandsuitkering Aanvraag kwijtschelding belastingen en heffingen Aanvragen GBA-uittreksel Aanvraag van een gehandicaptenvoorziening (WMO) Hoe deze grafieken te lezen 0 - N.v.t. 1 - Informatie 2 - Formulier beschikbaar 3 - Interactief af te handelen zonder koppeling naar achterliggende bronsystemen 4 - Volledig interactief af te handelen 5 - Interactief af te handelen en status zichtbaar voor gemeente 6 - Interactief af te handelen en status zichtbaar voor burgers/bedrijven 8

9 Electronische Dienstverlening in Tilburg De gemeente Tilburg is structureel bezig met het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers Van aanbodgedreven dienstverlening naar een meer vraag-gestuurde dienstverlening. Deze verbetering raakt de structuur, processen en cultuur van het bedrijf. Uitgangspunt bij elektronische dienstverlening is het denken vanuit de klant. Oplossingen moeten plaats, tijd en kanaalonafhankelijk zijn. Procesoriëntatie en keten-samenwerking zijn hierbij belangrijke begrippen. Gerealiseerde E dienstverlening Burgerloket, Ondernemersloket Burger internet panel, Digitaal spreekuur van de wethouders, Verrijkjewijk.nl, Bouwvergunningen, DigiD, WOZ-loket, 9

10 In voorbereiding Afspraken via internet, Digitaal klantendossier, Relatiebeheer ondernemers, Objectgebonden milieu informatie, Milieu-vergunningen Globaal beeld gemeente Goirle Organisatieverandering recent afgerond. Gericht op betere dienstverlening aan klant: Realisatieplan e-overheid recent gestart Samenwerking met grote gemeente is een must (in de beleving). Niet zelf het wiel uit vinden Gebruik maken van bestaande expertise 10

11 Realiseren van de samenwerking Faseren en combineren Op welk gebied samenwerken Beleid & planning Advies & vernieuwing Operationeel beheer & exploitatie Organisatie & werkprocessen Informatiesystemen & applicaties Technische infrastructuur (spraak en data) strategie visie op e-dienst verlening informatiseringsbeleid / automatiseringsbeleid jaarplannen automatiseringsbeleid jaarplannen herinrichting processen reorganisatie implementatie toepassingen meedenken vernieuwingen pakketselectie aanschaf en implementatie vernieuwing infrastructuur implementatie dagelijkse werkzaamheden optimalisatie appl. beheer ondersteuning gebruik technische ondersteuning afhandeling storingen beheer en beveiliging 11

12 Groeimodel Ambitie E-dienst verlening BAG Infra Plan 1 januari januari 2009 Tijd Concreet Inrichten governancemodel Portefeuillehouders Informatiemanagement Opdrachtgever/Opdrachtnemerschap Servicedienst Integreren Infrastructuur (door) ontwikkelen dienstverleningsconcept Opstellen realisatieplannnen Goirle Tilburg Realiseren gezamenlijke BAG implementatie Applicatie-integratie 12

13 Ontwikkeling samenwerking Regio Visie op (e) dienstverlening Tilburg Realisatieplan Visie op (e) dienstverlening infra BAG Internet Goirle Realisatieplan Visie op (e) dienstverlening Juridische en Financiele obstakels Uit de gemeenschappelijke regeling 13

14 Juridisch Lichte gemeenschappelijke regeling Doel van de samenwerking Onderliggende samenwerkingsovereenkomst Praktische afspraken Plan van aanpak is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Flexibiliteit in de uitvoering Hoog regelvermogen op ambtelijk niveau Financieel Uitwerking in samenwerkingsovereenkomst Afspraken over: Wederzijds gebruik infrastructuur Applicatie-integratie Gezamenlijk investeren Overname van middelen Mensen ICTmiddelen 14

15 Wat is bereikt Resultaat Twee samenwerkende gemeenten Met een eigen identiteit naar burgers/bedrijven Een gezamenlijke beheerorganisatie Samenhangend egem traject gericht op Electronische dienstverlening Realisatie BAG Uitgangspunt voor verdere samenwerking in de regio 15

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Je hebt het over: Bevordering van (elektronische) dienstverlening en informatievoorziening, wat bedoel je daar precies mee?

Je hebt het over: Bevordering van (elektronische) dienstverlening en informatievoorziening, wat bedoel je daar precies mee? Interview met Mark Voogd Mark Voogd is de gemeentelijke Programmamanager E-Government en recent nog 2 e geworden in de landelijke verkiezing van Jonge Ambtenaar van het Jaar 2003, Mark Voogd is naast programmamanager

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie. Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A

A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie. Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A Even voorstellen: wie is Huub Reulen? A2 I&A samenwerking- 27 juni 2013-2 Interactie gewenst! Het is een

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Richting kiezen Strategienota 2013-2017. Omgevingsdienst West-Holland

Richting kiezen Strategienota 2013-2017. Omgevingsdienst West-Holland Richting kiezen Strategienota 2013-2017 : een organisatie in ontwikkeling [ Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Dienstverlening... 5 2.1 Wat wil de bereiken?... 5 2.2 Hoe gaat de dit realiseren?... 5 3. Netwerkspeler...

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie effici├źnter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel Frontoffice en digitale producten... 4 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank... 4 31 Klantbegeleidingssysteem... 6 32 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Regeling met bijlagen

Bijlagen: 1. Regeling met bijlagen { l 8 -o l gemeente WW NOTA VOOR DE RAAD >atum: 29 augustus 2008 Nummer raadsnfrta:" O O S O 5 O Dnderwerp: Treffen van een bilaterale gemeenschappelijke regeling met de gemeente oon op Zand voor samenwerking

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1... 2 1.2 De visie en missie... 3 1.3 Positie en opbouw... 3 2. Projecten... 5 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Regiegemeente en de netwerkbenadering.

Regiegemeente en de netwerkbenadering. Regiegemeente en de netwerkbenadering. Harry Teeven; www.teevenconsultancy.eu Email: harry@teeven.nl, M. 0614265817,in bewerking VS 20131230 In mij periode als wethouder van de gemeente Waalre was ik o.a.

Nadere informatie

Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799

Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799 Collegebesluit Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799 1. Inleiding In 2011 zorgde een aantal incidenten rond de beveiliging van overheidsinformatie er voor dat met andere

Nadere informatie

DE VISIE. Betreft de volgende onderdelen uit het Business Plan: Hoofdstuk 1: Van visie naar uitgangspunten KCC. Bijlage A: Uitgewerkte visie

DE VISIE. Betreft de volgende onderdelen uit het Business Plan: Hoofdstuk 1: Van visie naar uitgangspunten KCC. Bijlage A: Uitgewerkte visie 1 Oprichten van een gezamenlijk KlantContactCenter voor de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal DE VISIE Betreft de volgende onderdelen uit het Business Plan: Hoofdstuk 1: Van visie naar

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMABEGROTING 2015 PROGRAMMABEGROTING 2015 (inclusief meerjarenperspectief 2016-2018) Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 22 april 2014 VOORWOORD Goed noaberschap: samen aan zet Graag

Nadere informatie