Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit"

Transcriptie

1 Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit Programmaboekje 21 mei _Keteninformatisering_A5L.indd :54

2 Hartelijk welkom bij de Dag van de Keteninformatisering 2015! Beste ketenpartners, partners van de vreemdelingenketen en andere belangstellenden, Ik ben blij dat ik u en zo veel anderen op deze vierde Dag van de Keteninformatisering mag begroeten! Aan het eind van de vorige Dag van de Keteninformatisering kwam de suggestie uit de zaal om elkaar vaker op informele wijze te ontmoeten en inspireren. Uw suggestie heeft geleid tot een aantal kleine keteninspiratiebijeenkomsten rondom een specifiek thema. Goedbezochte bijeenkomsten waar we mee door blijven gaan. En vandaag komen alle onderwerpen weer bij elkaar tijdens een nieuwe Dag van de Keteninformatisering. Uiteraard gericht op keteninformatisering, maar ook op onderwerpen als kwaliteit en samenwerking. Het afgelopen jaar heeft de gehele keten zich enorm ingezet om het (digitaal) samenwerken en denken als keten centraal te zetten. Dit is soms een grote uitdaging gezien de individuele opdrachten die u als organisaties kent. En u heeft laten zien ook resultaten te kunnen bereiken die vandaag in de vele workshops en de informatiemarkt worden getoond. Resultaten waar we als vreemdelingenketen trots op mogen zijn. Ik ga er vanuit dat deze Dag van de Keteninformatisering u veel inspiratie oplevert voor de volgende stappen in de (digitale) samenwerking en nieuwe contacten voor het mensenwerk dat hiervoor nodig is. Ik wens u een hele fijne dag! Met vriendelijke groet, Kees Keuzenkamp Directie Regie Vreemdelingenketen, Hoofd Ketenvoorzieningen & Programmamanager Keteninformatisering _Keteninformatisering_A5L.indd :54

3 Dagprogramma uur Ontvangst uur Plenaire opening uur 1e workshopronde & informatiemarkt uur Lunch & informatiemarkt uur 2e workshopronde & informatiemarkt uur Theepauze uur 3e workshopronde & informatiemarkt uur Plenaire afsluiting uur Afsluitende borrel uur Einde _Keteninformatisering_A5L.indd :54

4 Plenair programma Opening uur Opening door de dagvoorzitter Stefan Wijers uur Welkom door directeur-generaal Vreemdelingenzaken Jan-Kees Goet uur Presentatie Nationaal Commissaris Digitale Overheid, Bas Eenhoorn uur Reactie door: Directeur Directie Regie Vreemdelingenketen, Joeri Kapteijns Algemeen directeur IND, Rob van Lint Lid hoofddirectie DJI, Annelore Roelofs uur Open dialoog over o.a. Digitaal 2017 in relatie tot de vreemdelingenketen uur Afronding plenaire opening door dagvoorzitter Stefan Wijers Afsluiting uur Hervatting plenair programma: interactie met de zaal aan de hand van stellingen o.l.v. dagvoorzitter uur Afsluiting door staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff _Keteninformatisering_A5L.indd :54

5 Workshops Op de deelnemerslijst ziet u voor welke workshops u bent ingedeeld. Hieronder kunt u nagaan in welke zaal die workshops plaatsvinden. Workshopronde 1 (van uur tot uur) Wat vertellen biometrie resultaten op de BVV over identiteitsvaststelling in de keten? Zaal 1 De volgende stap in gegevensbescherming... bent u er al klaar voor? Zaal 2 De complexiteit van datakwaliteit Zaal 3 Mensensmokkel Zaal 5 Pilot BRP (Basisregistratie personen)-straat in Ter Apel Zaal 6 Uitfaseren papierstromen Zaal 7 Kwaliteit en Innovatie (KEI) Zaal 8 CORV ondersteunt Ketenprocessen Zaal 9 Flitsende en interactieve inwijding in het omdenken Zaal 10 Observeren en begeleiden Studio west Workshopronde 2 (van uur tot uur) Alles wat u nog niet wist over het EU VIS Zaal 1 Vreemdelingen in het strafrecht Zaal 2 De complexiteit van datakwaliteit Zaal 3 Signalering radicalisering in de vreemdelingenketen Zaal 5 Huisvesting vergunninghouders Zaal 6 Online Zakendoen Zaal 7 Digitaal 2017 nog één jaar te gaan? Zaal 8 Succesfactoren bij een veranderaanpak Zaal 9 Samenwerken is topsport Zaal 10 Observeren en begeleiden Studio west _Keteninformatisering_A5L.indd :54

6 Workshopronde 3 (van uur tot uur) Wat vertellen biometrie resultaten op de BVV over identiteitsvaststelling in de keten? Zaal 1 "Water", wat is dat eigenlijk? Zaal 2 Interactie als basis voor kwalitatief goede informatie: terugmelden helpt! Zaal 3 Privacy in combinatie met (medische) informatie-uitwisseling Zaal 5 Onder de motorkap van het Centraal Digitaal Depot Zaal 6 Deelberaden, wat heb je eraan? Zaal 7 Kwaliteit en Innovatie (KEI) Zaal 8 Digitaal 2017 nog één jaar te gaan? Zaal 9 Samenwerken is topsport Zaal 10 I have a dream.. nu nog realiseren! Studio west Op de plattegronden kunt u terugvinden waar de zalen zich precies bevinden _Keteninformatisering_A5L.indd :54

7 Plattegrond Begane grond _Keteninformatisering_A5L.indd :54

8 Plattegrond Eerste verdieping _Keteninformatisering_A5L.indd :54

9 Toelichting Workshops Workshopronde 1 (van uur tot uur) Workshop 1 Wat vertellen biometrie resultaten op de BVV over identiteitsvaststelling in de keten? Directie Regie Vreemdelingenketen (Pieter Zwart en Jan Heim van Blankenstein) Wanneer ketenpartners vingerafdrukken gebruiken bij identiteitsvaststelling in het kader van de vreemdelingenwet dan krijgen zij een antwoord uit de BVV. Dit levert vervolgens rapportages op die nog slimmer ingezet kunnen worden. In deze workshop onderzoeken wij welke informatie reeds wordt gegenereerd en welke informatie toegevoegd kan worden voor slimmer gebruik. Workshop 2 De volgende stap in gegevensbescherming... bent u er al klaar voor? Considerati (Iris Koetsenruijter), Directie Regie Vreemdelingenketen (Marc Gerrard en Marco Wijnants) Tijdens deze sessie gaan we in op de bescherming van persoonsgegevens in de vreemdelingenketen. We staan stil bij vraagstukken rondom governance, mogelijke dilemma s rondom doelbinding en verdere verwerking en de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming _Keteninformatisering_A5L.indd :54

10 Workshop 3 De complexiteit van datakwaliteit Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (Clemens Willemsen), Directie Regie Vreemdelingenketen (Margriet van Essen en Karin Heijstek) In deze workshop gaan we aan de hand van een aantal stellingen met u in gesprek over de complexiteit van datakwaliteit. Wat verstaan we onder datakwaliteit? Wie zorgt er voor regie bij een kwaliteitsverbetering? En hoe belangrijk is vertrouwen hierbij? Het doel van de workshop is sporen te identificeren waarlangs dit thema nader uitgewerkt kan worden. Workshop 4 Observeren en begeleiden Programma Keteninformatisering (Bernadette Jorritsma en Gineke Brokamp) Bij een analysetraject en de goedkeuring van daaruit voortkomende digitaliseringsvoorstellen zijn twee elementen van belang: observeren en begeleiden van de besluitvorming. In deze workshop staan beide elementen centraal. Deelnemers maken kennis met diverse wijzen van observeren. Daarnaast besteden we aandacht aan hoe op een effectieve wijze een besluitvormingsproces begeleid en ondersteund kan worden. Workshop 5 Mensensmokkel Directie Migratiebeleid (Tizia Lemmer), Koninklijke Marechaussee, Internationale voor Migratie (Pieter Maas) en Transport en Logistiek Nederland (Hélène Minderman) Een van de grootste uitdagingen voor de vreemdelingenketen is de aanpak van mensensmokkel. Vele honderdduizenden migranten komen jaarlijks naar Europa, vaak onder gevaarlijke omstandigheden en tegen betaling van grote bedragen aan mensen smokkelaars. Een deel van die mensen komt ook naar Nederland, soms behoorlijk onverwacht zoals de grote groep Eritreeërs in het voorjaar van Het multidisciplinair team mensensmokkel, een samenwerking van KMar, NP, OM, IND _Keteninformatisering_A5L.indd :54

11 en COA, heeft gezamenlijk een barrièremodel mensensmokkel opgesteld. Dit model beschrijft de barrières die migranten en mensensmokkelaars moeten nemen om uiteindelijk in Nederland aan te komen. Op basis van dit model kunnen interventies ontwikkeld worden om mensensmokkel tegen te gaan. Zitten we met dit barrièremodel op de goede weg, of zijn er nog andere mogelijkheden? Komt de migrant door toepassing van dit model juist niet te terecht in nog schrijdende situaties. In deze workshop worden de dilemma s in een interactieve vorm met de deelnemers besproken. Workshop 6 Pilot BRP (Basisregistratie personen)-straat in Ter Apel Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Helga Stieber), Gemeente Vlagwedde (Marcel Jansen), Immigratie- en Naturalisatiedienst (Patrick Stiphout) Op 1 september 2014 is de pilot BRP (Basisregistratie personen)-straat in Ter Apel van start gegaan. Eén groot en essentieel knelpunt in het uitstroomproces is het proces van eerste BRP-inschrijving. Dit knelpunt heeft invloed op meerdere facetten en op meerdere partijen. Doel van de pilot in Ter Apel Vergunninghouders ontvangen in de AA-fase direct de juiste papieren en BSN waarmee ze toegang hebben tot de voor zieningen in Nederland. Hiermee wordt (afhankelijk van de woningmarkt) een aanzienlijke reductie van de termijnoverschrijding verwacht omdat dubbele controles aan het eind van het proces worden ondervangen. Effect 100% juiste naam op verblijfsdocument Registratie asielketen BRP-proof BRP-inschrijving gemeente is slechts een overschrijving Aanzienlijke vermindering van de werklast Op initiatief van het COA, de gemeente Vlagtwedde, waar Ter Apel onder valt, en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) organiseren wij een workshop om kennis, resultaten en effecten te delen _Keteninformatisering_A5L.indd :54

12 Workshop 7 Uitfaseren papierstromen Immigratie- en Naturalisatiedienst (John Oldenhuizing), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Ad Trefson), Dienst Terugkeer en Vertrek (Remco van Rossum) De projectleiders uitfaseren papierstromen van COA, IND en DT&V delen hun ervaringen met de implementatie van digitaal werken binnen de eigen organisatie en het uitwisselen van digitale stukken met ketenpartners via het CDD. Over kinderziektes, reparaties maar ook openbaringen, creativiteit ènhoop. Kortom: De Praktijk. Workshop 8 Kwaliteit en Innovatie (KEI) Immigratie- en Naturalisatiedienst (Rolf Arts), Rechtspraak (Tanja Dompeling) Bij de rechtspraak wordt hard gewerkt aan digitalisering van het civielrecht en bestuursrecht. Het vreemdelingenrecht is één van de eerste domeinen die volledig digitaal gaat. In deze presentatie nemen de IND en de Rechtspraak u mee in deze nieuwe manier van werken: wat betekent dit voor de vreemdelingenadvocaat? Hoe gaat de IND communiceren met de rechtspraak? Hoe komt de informatie (bijv. de uitspraak) uiteindelijk terecht bij de medewerker van de vreemdelingenketen? Workshop 9 CORV ondersteunt Ketenprocessen Programma Stelselherziening Jeugd (Renate van Drunen) De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) regelt het (formele) berichtenverkeer tussen gemeenten en justitie organisaties bij de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Alle gemeenten zijn ondertussen op deze voorziening aangesloten. Deze verbinding met gemeenten biedt ook mogelijkheden voor de vreemdelingenketen. In deze workshop presenteren wij CORV en ontdekken wij de kansen die er liggen voor de vreemdelingenketen _Keteninformatisering_A5L.indd :54

13 Workshop 10 Flitsende en interactieve inwijding in het omdenken Ja-maar B.V. (Pepijn Lagerweij, Chris King Perryman) Insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different outcome. (Einstein) Wat is het verschil tussen ja-maar-denken en ja-en-denken, het verschil tussen het denken in termen van bedreigingen of kansen? Daar zouden we een intrigerende PowerPoint presentatie over kunnen geven. We gaan er echter vanuit dat in de meeste organisaties de bereidheid om op een ja-en-manier te denken (meer dan) aanwezig is. Alleen: er is nog wel een verschil tussen kennen en kunnen. Over dit kunnen gaat de Ja-maar Omdenkworkshop. Op humoristische wijze en in een wervelend tempo wordt onweerlegbaar duidelijk dat ja-en-denken nog knap lastig is. Op de één of andere manier kleuren we toch het liefst binnen de lijntjes _Keteninformatisering_A5L.indd :54

14 Workshopronde 2 (van uur tot uur) Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Alles wat u nog niet wist over het EU VIS Directie Regie Vreemdelingenketen (Jeroen Vriend) In Europa wordt op dit moment het Visumregistratiesysteem (VIS) uitgerold. Aan het einde van dit jaar wordt vanuit alle hoeken van de wereld een visum voor kort verblijf geregistreerd in het VIS. Wat levert het VIS ons op en hoe verloopt de uitwisseling van informatie tussen lidstaten van de EU? U hoort het in deze workshop. Identiteitsvaststelling en registratie van vreemdelingen in het strafrecht (VRIS) in de diverse registers Matching Autoriteit (Merel Zwaaneveld en Peter van den Bosch), Directie Regie Vreemdelingenketen (Pieter Zwart) Persoonsgegevens en biometrie van vreemdelingen in het strafrecht (VRIS) worden opgenomen in zowel de strafrechtketen als de vreemdelingenketen. Hoe zorgen we - met behoud van noodzakelijke verschillen - voor synchroniteit over de ketens heen en wat voor optimalisatiemogelijkheden zijn er? Bij dit onderwerp komen ook de gegevens in de basisregistratie personen aan de orde. De complexiteit van datakwaliteit Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (Clemens Willemsen), Directie Regie Vreemdelingenketen (Margriet van Essen en Karin Heijstek) In deze workshop gaan we aan de hand van een aantal stellingen met u in gesprek over de complexiteit van datakwaliteit. Wat verstaan we onder datakwaliteit? Wie zorgt er voor regie bij een kwaliteitsverbetering? En hoe belangrijk is vertrouwen hierbij? Het doel van de workshop is sporen te identificeren waarlangs dit thema nader uitgewerkt kan worden _Keteninformatisering_A5L.indd :54

15 Workshop 4 Observeren en begeleiden Programma Keteninformatisering (Bernadette Jorritsma en Gineke Brokamp) Bij een analysetraject en de goedkeuring van daaruit voortkomende digitaliseringsvoorstellen zijn twee elementen van belang: observeren en begeleiden van de besluitvorming. In deze workshop staan beide elementen centraal. Deelnemers maken kennis met diverse wijzen van observeren. Daarnaast besteden we aandacht aan hoe op een effectieve wijze een besluitvormingsproces begeleid en ondersteund kan worden. Workshop 5 Signalering radicalisering in de vreemdelingenketen Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Ilja van Beekum en Dirk van Laar) In het kader van preventie en (vroeg)signalering organiseert Bureau Veiligheid van het COA door het hele land presentaties over radicalisering en jihadisme (aan zowel de eigen medewerkers als partijen waarmee wordt samengewerkt). Er bestaat een kans dat er misbruik wordt gemaakt van vluchtelingenstromen door IS of andere jihadistische organisaties en daarom is het van belang dat COA medewerkers op locaties alert zijn. De presentatie geeft inzicht in het radicaliseringsproces en biedt praktische handvatten om radicalisering te signaleren en wat je als medewerker (in samenwerking en in samenspraak met anderen) vervolgens kunt doen. Workshop 6 Huisvesting vergunninghouders Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Stephan van der Meij) In een presentatie wordt het proces van huisvesting van vergunninghouders toegelicht en wordt nader ingegaan op de uitwisseling van data tussen ketenpartners _Keteninformatisering_A5L.indd :54

16 Workshop 7 Online Zakendoen met de IND Immigratie- en Naturalisatiedienst (Merel Lantzendörffer) Het programma e-dienstverlening IND werkt aan het realiseren van digitale dienstverlening aan haar klanten. Dit levert gemak voor de klanten en een besparing voor de organisatie op. In deze workshop presenteert Merel Lantzendörffer de IND-visie op e-dienstverlening volgens de drie gekozen sporen 1) het realiseren van elektronische diensten; 2) risicogestuurd en geautomatiseerd behandelen; 3) systematisch en gecontroleerd handhaven. Workshop 8 Digitaal 2017 nog één jaar te gaan? Directie Regie Vreemdelingenketen (Marianne Zijderveld) De dienstverlening door overheden moet beter. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen zoals het aanvragen van een vergunning digitaal afhandelen. - zo staat geschreven in het regeerakkoord. Zijn we al zo ver? Welke acties zijn gestart om dit voor elkaar te krijgen? en gaan we het halen? Hoe zit het eigenlijk met de vreemdelingenketen? Hebben wij het goed voor elkaar? In deze workshop delen we ervaringen op de verschillende onderdelen van het Digi-programma en krijgen we inzicht in waar we in 2017 als keten zullen staan _Keteninformatisering_A5L.indd :54

17 Workshop 9 Succesfactoren bij een veranderaanpak Dienst Terugkeer en Vertrek (Emilie Randoe) Digitaal werken behelst meer dan systeemaanpassingen. Hoe bereid je de gebruikersorganisatie voor op stappen als het volledige uitfaseren van papier of op het delegeren van het de ontvangst van dossiers aan een nieuwe centrale afdeling? Emilie Randoe is als veranderkundige betrokken bij het ontwerp en ingebruikname van het nieuwe digitale dossier bij de DT&V. Zij helpt u op weg met het ontwikkelen van een veranderaanpak waarin u aandacht besteedt aan de drie factoren die tot succes of falen leiden: wat zijn de bijzonderheden van uw organisatie en hoe houdt u hier rekening mee, hoe helpt u het lijnmanagement op weg en hoe komt u er achter wat er werkelijk speelt in de gebruikersorganisatie. Workshop 10 Samenwerken in Topsport Marathonschaatser (Cees Juffermans) In deze workshop deelt Cees Juffermans zijn visie op topsport en de parallelen die met ketensamenwerking kunnen worden getrokken. Hierbij gaat hij zowel in samenwerking als benodigdheden voor een professionele organisatie. Cees Juffermans is Nederlands marathonschaatser en voormalig shorttracker _Keteninformatisering_A5L.indd :54

18 Workshopronde 3 (van uur tot uur) Workshop 1 I have a dream.. nu nog realiseren! Programma Keteninformatisering (André van Brussel) Papierloze informatie-uitwisseling in de keten en een gedeeld vreemdelingenbeeld, dit is de stip op de horizon voor de vreemdelingenketen. Om dit mede vorm te geven, maken de ketenpartners plannen voor het digitaliseren van ketentransacties. Maar hoe zorg je ervoor dat zo n plan ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Wat zijn de ervaringen met realisatie? Wat werkt wel en wat werkt niet? Kortom: hoe maak je de droom waar? Workshop 2 Water, wat is dat eigenlijk? - Best practices voor informatie-uitwisseling in de onderwijsketen Bureau Edustandaard, Kennisnet (Henk Nijstad), Directie Regie Vreemdelingenketen (Jacob Molenaar) Net als de vreemdelingenketen beschikt de onderwijsketen over een eigen gegevenswoordenboek: het OnderwijsBegrippenKader. Het wordt sinds 2010 gevuld en bevat nu vele duizenden begrippen die worden gebruikt om informatie uit te wisselen in de keten. Hoe hebben de onderwijspartijen dit voor elkaar gekregen? Deelnemers aan deze workshop passen lessons learned uit de onderwijspraktijk in spelvorm toe _Keteninformatisering_A5L.indd :54

19 Workshop 3 Interactie als basis voor kwalitatief goede informatie: Terugmelden helpt! Programma Keteninformatisering (Margriet van Essen) Informatie waarop een medewerker in de vreemdelingenketen een beslissing baseert, moet van goede kwaliteit zijn. De gegevens moeten zodanig bruikbaar zijn voor de medewerker dat er geen sprake hoeft te zijn van twijfel over de juistheid. Maar mocht er sprake zijn van twijfel, dan is het belangrijk om de verantwoordelijke van een bepaalde waarde hiervan op de hoogte te stellen: het gesprek aan te gaan. In deze workshop behandelen we zowel het belang van deze interactie als mogelijke (technische) oplossingen om dit te doen. Workshop 4 Wat vertellen biometrie resultaten op de BVV over identiteitsvaststelling in de keten? Directie Regie Vreemdelingenketen (Pieter Zwart en Jan Heim van Blankenstein) Wanneer ketenpartners vingerafdrukken gebruiken bij identiteitsvaststelling in het kader van de vreemdelingenwet dan krijgen zij een antwoord uit de BVV. Dit levert vervolgens rapportages op die nog slimmer ingezet kunnen worden. In deze workshop onderzoeken wij welke informatie reeds wordt gegenereerd en welke informatie toegevoegd kan worden voor slimmer gebruik. Workshop 5 Privacy in combinatie met (medische) informatie-uitwisseling Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Jos Houtakkers), Directie Migratiebeleid (Bertiel Niehoff ), Directie Regie Vreemdelingenketen (Jacqueline Kraakman en Karin Heijstek) Tijdens deze workshop wisselen we van gedachten over waarom wij in de vreemdelingenketen informatie willen delen, wat wij zouden moeten delen en waarom dit belangrijk is. Hierbij komen ook praktijkervaringen van de diverse ketenpartners aan de orde. Tot slot zoomen we in op de privacy wetgeving. Wat mag er binnen de wet gedeeld worden, met name ten aanzien van de bijzondere persoonsgegevens _Keteninformatisering_A5L.indd :54

20 Workshop 6 Onder de motorkap van het Centraal Digitaal Depot Justitiële Informatiedienst (Alice Kiers, programmamanager CDD, Karin Leers, productspecialist CDD Hogeschool van Amsterdam (Hans Waalwijk) en Programma Keteninformatisering (Bart-Jan Hindriks) In deze workshop nemen wij u mee in de mogelijkheden van het Centraal Digitaal Depot (CDD) die inspelen op de behoeften vanuit de vreemdelingenketen. Aan de hand van een interactieve werkvorm krijgt u een kijkje onder de motorkap van het CDD. Hierbij komt zowel de ketenfunctionaliteit als de processen die zich op de achtergrond afspelen aan de orde, die maken dat daadwerkelijk papierloos werken en archiveren mogelijk is. Workshop 7 Deelberaden, wat heb je eraan? Expertisecentrum Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel (Wim Schepers), Directie Regie Vreemdelingenketen (Kees Keuzenkamp) In het door het Topberaad vastgestelde Ketenplan Vreemdelingenketen staat beschreven hoe de samenwerkende organisaties in de vreemdelingenketen en het bestuursdepartement van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) gezamenlijk werken aan het realiseren van de inhoudelijke doelen van de vreemdelingenketen, welke resultaten zij beogen te realiseren en hoe zij daar gezamenlijk op sturen. Maar hoe ziet die aansturing er uit? En hoe kunnen de afzonderlijke onderdelen bijdragen aan de kwaliteit? In deze workshop hoort u meer over dit samenspel in de praktijk werkt _Keteninformatisering_A5L.indd :54

21 Workshop 8 Kwaliteit en Innovatie (KEI) Immigratie- en Naturalisatiedienst (Rolf Arts), Rechtspraak (Tanja Dompeling) Bij de rechtspraak wordt hard gewerkt aan digitalisering van het civielrecht en bestuursrecht. Het vreemdelingenrecht is één van de eerste domeinen die volledig digitaal gaat. In deze presentatie nemen de IND en de Rechtspraak u mee in deze nieuwe manier van werken: wat betekent dit voor de vreemdelingenadvocaat? Hoe gaat de IND communiceren met de rechtspraak? Hoe komt de informatie (bijv. de uitspraak) uiteindelijk terecht bij de medewerker van de vreemdelingenketen? Workshop 9 Digitaal 2017 nog één jaar te gaan? Directie Regie Vreemdelingenketen (Marianne Zijderveld) De dienstverlening door overheden moet beter. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen zoals het aanvragen van een vergunning digitaal afhandelen. - zo staat geschreven in het regeer-akkoord. Zijn we al zo ver? Welke acties zijn gestart om dit voor elkaar te krijgen? en gaan we het halen? Hoe zit het eigenlijk met de vreemdelingenketen? Hebben wij het goed voor elkaar? In deze workshop delen we ervaringen op de verschillende onderdelen van het Digi-programma en krijgen we inzicht in waar we in 2017 als keten zullen staan. Workshop 10 Samenwerken in Topsport Marathonschaatser (Cees Juffermans) In deze workshop deelt Cees Juffermans zijn visie op topsport en de parallelen die met ketensamenwerking kunnen worden getrokken. Hierbij gaat hij zowel in samenwerking als benodigdheden voor een professionele organisatie. Cees Juffermans is Nederlands marathonschaatser en voormalig shorttracker _Keteninformatisering_A5L.indd :54

22 Informatiemarkt Diverse organisaties die werkzaam zijn binnen, voor en met de vreemdelingenketen presenteren zichzelf op de informatiemarkt. De informatiemarkt is gedurende de hele dag te bezoeken. 1. Presentatie Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Toelichting Rijksdienst voor Identiteitsgegevens De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is beheerder van de Basisregistratie Personen (BRP) en aanverwante stelsels (bijvoorbeeld BSN en Reisdocumenten). Tevens heeft het Centrale Meldpunt Identiteitsfraude een plaats binnen RvIG. Gemeenten en overheidsinstanties (afnemers) zijn aangesloten op de GBA-V om persoonsgegevens te kunnen gebruiken voor de vervulling van hun taken. Betrouwbare persoonsgegevens zijn een onmisbare schakel in de keteninformatisering. 2. Koppelingsbureau van de Immigratie & Naturalisatiedienst Toelichting Immigratie- en Naturalisatiedienst Hot item in de keten zijn de verblijfs- en/of verwijderbaarheidstitels van vreemdelingen in de keten. Het Koppelingsbureau van de IND ziet toe op de registratie en verzending van een juiste titel in de keten. Naast deze verantwoordelijkheid is zij ook nog verantwoordelijk voor diverse andere zaken: ontdubbelen, signaleringen, terugmelden en informatieverzoeken behandelen van IOM, COA, Belastingdienst, gemeenten, enzovoorts. Doel van onze aanwezigheid is om uitleg te geven en contacten op te bouwen. Dit doen we om de bestrijding van identiteitsfraude te bevorderen en om een zo schoon mogelijke BRP te verkrijgen. 3. Centraal Digitaal Depot / Expertise & Dienstencentrum Digitale Archivering EDDA Toelichting Justitiële Informatiedienst Het Centraal Digitaal Depot (CDD+) is één van de beproefde basisvoorzieningen van de Justitiële Informatiedienst (JustID). Met het CDD+ beschikt JustID over een centrale voorziening voor de opslag van digitale dossiers in de strafrecht-, vreemdelingen- en jeugdketen, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving _Keteninformatisering_A5L.indd :54

23 4. Basisregistratie Communicatie Service / Elektronisch Berichten Verkeer EBV Toelichting Justitiële Informatiedienst EBV heeft in samenwerking met de betrokkenen een BCS (Basisregistratie Communicatie Service) voor bevraging van o.a. de gemeentelijke basisadministratie (GBA), gebouwd. Nu krijgen daartoe gerechtigde personen binnen 15 seconden op een speciaal scherm de voor hen relevante gegevens beschikbaar, zoals gezinssituatie, broertjes/zusjes, eerdere contacten met ketenpartners, enzovoorts. 5. Matching Autoriteit Toelichting Matching Autoriteit Het identificeren en het verifiëren van personen in de strafrechtketen door de ketenpartners levert gegevens op die worden opgeslagen in de strafrechtketendatabank (SKDB). Telkens moet worden vastgesteld of de nieuwe identiteitsgegevens die aangeleverd worden, betrekking hebben op een persoon die al bekend is of niet. Dit heet matchen en wordt uitgevoerd door de MatchingsAutoriteit. De uitkomst van deze matching levert telkens een uniek persoon op met een betrouwbaarheid van de identiteitsgegevens die voor dat moment maximaal haalbaar is. Deze gegevens vormen dan de leidende identiteit verbonden aan het bijbehorende strafrechtketennummer - dat door elke ketenpartner in de strafrechtketen verplicht wordt gehanteerd. Ook initieert en coördineert de Matchings- Autoriteit nadere onderzoeken naar de identiteit van verdachten en veroordeelden. Daarnaast bewaakt zij de voortgang en muteert zij zo nodig op basis van de uitkomsten van het identiteitsonderzoek de leidende identiteit naar een set gegevens met een hogere betrouwbaarheid. 6. Gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen Online (GVK Online) Toelichting Directie Regie Vreemdelingenketen Gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen Online (GVK Online), voor een uniform begrippenkader! Demonstratie van GVK Online, de website waarop het gegevenswoordenboek van de Vreemdelingenketen kan worden ingezien. GVK Online is een ketenvoorziening die is gemaakt om de kwaliteit van de informatieuitwisseling en rapportages in de Vreemdelingenketen te verbeteren. Doelgroepen van het woordenboek zijn: Beleidsmedewerkers, managers, informatieanalisten en technici _Keteninformatisering_A5L.indd :54

24 7. Ketenmanagementinformatiesysteem (KMI+) Toelichting Directie Regie Vreemdelingenketen Door middel van een doorlopende presentatie zullen drie onderdelen te zien zijn bij de KMI+ stand: 1) Het huidige KMI+ 2) Active reporting (interactief) 3) Een doorkijk naar het toekomstige KMI+ 8. Demo-opstelling Telehoren en presentatie SSC-I Toelichting SSC-I Telehoren maakt het mogelijk om op afstand te horen via een directe beeld- en geluidsverbinding. De te horen persoon hoeft dan niet meer fysiek aanwezig te zijn voor de rechter en kan op de locatie blijven waar hij of zij zich op dat moment bevindt. 9. Demo-opstelling Basisvoorziening Identiteitsvaststelling-zuil (BVID-zuil) Toelichting Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee De nieuwe BVID-zuil wordt door de Nationale Politie en de KMar gebruikt voor identificatie, registratie en verificatie van verdachten, vreemdelingen (asiel/toezicht) en vreemdelingen in het strafrecht (VRIS). Zo mogelijk wordt deze demo gekoppeld aan het werken met INDiGO _Keteninformatisering_A5L.indd :54

25 Notities _Keteninformatisering_A5L.indd :54

26 _Keteninformatisering_A5L.indd :54

27 85020_Keteninformatisering_A5L.indd :54 27

28 en registratie: Ministerie van Veiligheid en Justitie Bureau Protocol en Evenementen Suzan Copes van Hasselt o.v.v. Dag van de Keteninformatisering Vragen tijdens de dag zelf? Ministerie van Veiligheid en Justitie Programma Keteninformatisering Karianne van der Weijden #dvdk _Keteninformatisering_A5L.indd :54

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL

VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL - eindrapport - Auteurs: Jeanine Klaver (Regioplan) Joanne van der Leun

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra juni 2009 Voorwoord Voor u ligt Kind in het centrum:

Nadere informatie

Schetsboek. Actieve Openbaarheid. Balanceren met informatie

Schetsboek. Actieve Openbaarheid. Balanceren met informatie Schetsboek Actieve Openbaarheid Balanceren met informatie Schetsboek Actieve Openbaarheid Balanceren met informatie Woord vooraf Archiefateliers als leerstrategie Het archiefvak bevindt zich in de snelst

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Roadmap SBR op weg naar 2020

Roadmap SBR op weg naar 2020 Bewaken toepassen NTA en NPA Roadmap op weg naar 2020 Definitieve versie d.d. 2 juli 2014 Figuur Roadmap 2020 1 Continue 2014 2015-2016 2017-2019 2020 Afsprakenstelsel Assurance oplossing Private extensies

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie