Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit"

Transcriptie

1 Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit Programmaboekje 21 mei _Keteninformatisering_A5L.indd :54

2 Hartelijk welkom bij de Dag van de Keteninformatisering 2015! Beste ketenpartners, partners van de vreemdelingenketen en andere belangstellenden, Ik ben blij dat ik u en zo veel anderen op deze vierde Dag van de Keteninformatisering mag begroeten! Aan het eind van de vorige Dag van de Keteninformatisering kwam de suggestie uit de zaal om elkaar vaker op informele wijze te ontmoeten en inspireren. Uw suggestie heeft geleid tot een aantal kleine keteninspiratiebijeenkomsten rondom een specifiek thema. Goedbezochte bijeenkomsten waar we mee door blijven gaan. En vandaag komen alle onderwerpen weer bij elkaar tijdens een nieuwe Dag van de Keteninformatisering. Uiteraard gericht op keteninformatisering, maar ook op onderwerpen als kwaliteit en samenwerking. Het afgelopen jaar heeft de gehele keten zich enorm ingezet om het (digitaal) samenwerken en denken als keten centraal te zetten. Dit is soms een grote uitdaging gezien de individuele opdrachten die u als organisaties kent. En u heeft laten zien ook resultaten te kunnen bereiken die vandaag in de vele workshops en de informatiemarkt worden getoond. Resultaten waar we als vreemdelingenketen trots op mogen zijn. Ik ga er vanuit dat deze Dag van de Keteninformatisering u veel inspiratie oplevert voor de volgende stappen in de (digitale) samenwerking en nieuwe contacten voor het mensenwerk dat hiervoor nodig is. Ik wens u een hele fijne dag! Met vriendelijke groet, Kees Keuzenkamp Directie Regie Vreemdelingenketen, Hoofd Ketenvoorzieningen & Programmamanager Keteninformatisering _Keteninformatisering_A5L.indd :54

3 Dagprogramma uur Ontvangst uur Plenaire opening uur 1e workshopronde & informatiemarkt uur Lunch & informatiemarkt uur 2e workshopronde & informatiemarkt uur Theepauze uur 3e workshopronde & informatiemarkt uur Plenaire afsluiting uur Afsluitende borrel uur Einde _Keteninformatisering_A5L.indd :54

4 Plenair programma Opening uur Opening door de dagvoorzitter Stefan Wijers uur Welkom door directeur-generaal Vreemdelingenzaken Jan-Kees Goet uur Presentatie Nationaal Commissaris Digitale Overheid, Bas Eenhoorn uur Reactie door: Directeur Directie Regie Vreemdelingenketen, Joeri Kapteijns Algemeen directeur IND, Rob van Lint Lid hoofddirectie DJI, Annelore Roelofs uur Open dialoog over o.a. Digitaal 2017 in relatie tot de vreemdelingenketen uur Afronding plenaire opening door dagvoorzitter Stefan Wijers Afsluiting uur Hervatting plenair programma: interactie met de zaal aan de hand van stellingen o.l.v. dagvoorzitter uur Afsluiting door staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff _Keteninformatisering_A5L.indd :54

5 Workshops Op de deelnemerslijst ziet u voor welke workshops u bent ingedeeld. Hieronder kunt u nagaan in welke zaal die workshops plaatsvinden. Workshopronde 1 (van uur tot uur) Wat vertellen biometrie resultaten op de BVV over identiteitsvaststelling in de keten? Zaal 1 De volgende stap in gegevensbescherming... bent u er al klaar voor? Zaal 2 De complexiteit van datakwaliteit Zaal 3 Mensensmokkel Zaal 5 Pilot BRP (Basisregistratie personen)-straat in Ter Apel Zaal 6 Uitfaseren papierstromen Zaal 7 Kwaliteit en Innovatie (KEI) Zaal 8 CORV ondersteunt Ketenprocessen Zaal 9 Flitsende en interactieve inwijding in het omdenken Zaal 10 Observeren en begeleiden Studio west Workshopronde 2 (van uur tot uur) Alles wat u nog niet wist over het EU VIS Zaal 1 Vreemdelingen in het strafrecht Zaal 2 De complexiteit van datakwaliteit Zaal 3 Signalering radicalisering in de vreemdelingenketen Zaal 5 Huisvesting vergunninghouders Zaal 6 Online Zakendoen Zaal 7 Digitaal 2017 nog één jaar te gaan? Zaal 8 Succesfactoren bij een veranderaanpak Zaal 9 Samenwerken is topsport Zaal 10 Observeren en begeleiden Studio west _Keteninformatisering_A5L.indd :54

6 Workshopronde 3 (van uur tot uur) Wat vertellen biometrie resultaten op de BVV over identiteitsvaststelling in de keten? Zaal 1 "Water", wat is dat eigenlijk? Zaal 2 Interactie als basis voor kwalitatief goede informatie: terugmelden helpt! Zaal 3 Privacy in combinatie met (medische) informatie-uitwisseling Zaal 5 Onder de motorkap van het Centraal Digitaal Depot Zaal 6 Deelberaden, wat heb je eraan? Zaal 7 Kwaliteit en Innovatie (KEI) Zaal 8 Digitaal 2017 nog één jaar te gaan? Zaal 9 Samenwerken is topsport Zaal 10 I have a dream.. nu nog realiseren! Studio west Op de plattegronden kunt u terugvinden waar de zalen zich precies bevinden _Keteninformatisering_A5L.indd :54

7 Plattegrond Begane grond _Keteninformatisering_A5L.indd :54

8 Plattegrond Eerste verdieping _Keteninformatisering_A5L.indd :54

9 Toelichting Workshops Workshopronde 1 (van uur tot uur) Workshop 1 Wat vertellen biometrie resultaten op de BVV over identiteitsvaststelling in de keten? Directie Regie Vreemdelingenketen (Pieter Zwart en Jan Heim van Blankenstein) Wanneer ketenpartners vingerafdrukken gebruiken bij identiteitsvaststelling in het kader van de vreemdelingenwet dan krijgen zij een antwoord uit de BVV. Dit levert vervolgens rapportages op die nog slimmer ingezet kunnen worden. In deze workshop onderzoeken wij welke informatie reeds wordt gegenereerd en welke informatie toegevoegd kan worden voor slimmer gebruik. Workshop 2 De volgende stap in gegevensbescherming... bent u er al klaar voor? Considerati (Iris Koetsenruijter), Directie Regie Vreemdelingenketen (Marc Gerrard en Marco Wijnants) Tijdens deze sessie gaan we in op de bescherming van persoonsgegevens in de vreemdelingenketen. We staan stil bij vraagstukken rondom governance, mogelijke dilemma s rondom doelbinding en verdere verwerking en de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming _Keteninformatisering_A5L.indd :54

10 Workshop 3 De complexiteit van datakwaliteit Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (Clemens Willemsen), Directie Regie Vreemdelingenketen (Margriet van Essen en Karin Heijstek) In deze workshop gaan we aan de hand van een aantal stellingen met u in gesprek over de complexiteit van datakwaliteit. Wat verstaan we onder datakwaliteit? Wie zorgt er voor regie bij een kwaliteitsverbetering? En hoe belangrijk is vertrouwen hierbij? Het doel van de workshop is sporen te identificeren waarlangs dit thema nader uitgewerkt kan worden. Workshop 4 Observeren en begeleiden Programma Keteninformatisering (Bernadette Jorritsma en Gineke Brokamp) Bij een analysetraject en de goedkeuring van daaruit voortkomende digitaliseringsvoorstellen zijn twee elementen van belang: observeren en begeleiden van de besluitvorming. In deze workshop staan beide elementen centraal. Deelnemers maken kennis met diverse wijzen van observeren. Daarnaast besteden we aandacht aan hoe op een effectieve wijze een besluitvormingsproces begeleid en ondersteund kan worden. Workshop 5 Mensensmokkel Directie Migratiebeleid (Tizia Lemmer), Koninklijke Marechaussee, Internationale voor Migratie (Pieter Maas) en Transport en Logistiek Nederland (Hélène Minderman) Een van de grootste uitdagingen voor de vreemdelingenketen is de aanpak van mensensmokkel. Vele honderdduizenden migranten komen jaarlijks naar Europa, vaak onder gevaarlijke omstandigheden en tegen betaling van grote bedragen aan mensen smokkelaars. Een deel van die mensen komt ook naar Nederland, soms behoorlijk onverwacht zoals de grote groep Eritreeërs in het voorjaar van Het multidisciplinair team mensensmokkel, een samenwerking van KMar, NP, OM, IND _Keteninformatisering_A5L.indd :54

11 en COA, heeft gezamenlijk een barrièremodel mensensmokkel opgesteld. Dit model beschrijft de barrières die migranten en mensensmokkelaars moeten nemen om uiteindelijk in Nederland aan te komen. Op basis van dit model kunnen interventies ontwikkeld worden om mensensmokkel tegen te gaan. Zitten we met dit barrièremodel op de goede weg, of zijn er nog andere mogelijkheden? Komt de migrant door toepassing van dit model juist niet te terecht in nog schrijdende situaties. In deze workshop worden de dilemma s in een interactieve vorm met de deelnemers besproken. Workshop 6 Pilot BRP (Basisregistratie personen)-straat in Ter Apel Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Helga Stieber), Gemeente Vlagwedde (Marcel Jansen), Immigratie- en Naturalisatiedienst (Patrick Stiphout) Op 1 september 2014 is de pilot BRP (Basisregistratie personen)-straat in Ter Apel van start gegaan. Eén groot en essentieel knelpunt in het uitstroomproces is het proces van eerste BRP-inschrijving. Dit knelpunt heeft invloed op meerdere facetten en op meerdere partijen. Doel van de pilot in Ter Apel Vergunninghouders ontvangen in de AA-fase direct de juiste papieren en BSN waarmee ze toegang hebben tot de voor zieningen in Nederland. Hiermee wordt (afhankelijk van de woningmarkt) een aanzienlijke reductie van de termijnoverschrijding verwacht omdat dubbele controles aan het eind van het proces worden ondervangen. Effect 100% juiste naam op verblijfsdocument Registratie asielketen BRP-proof BRP-inschrijving gemeente is slechts een overschrijving Aanzienlijke vermindering van de werklast Op initiatief van het COA, de gemeente Vlagtwedde, waar Ter Apel onder valt, en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) organiseren wij een workshop om kennis, resultaten en effecten te delen _Keteninformatisering_A5L.indd :54

12 Workshop 7 Uitfaseren papierstromen Immigratie- en Naturalisatiedienst (John Oldenhuizing), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Ad Trefson), Dienst Terugkeer en Vertrek (Remco van Rossum) De projectleiders uitfaseren papierstromen van COA, IND en DT&V delen hun ervaringen met de implementatie van digitaal werken binnen de eigen organisatie en het uitwisselen van digitale stukken met ketenpartners via het CDD. Over kinderziektes, reparaties maar ook openbaringen, creativiteit ènhoop. Kortom: De Praktijk. Workshop 8 Kwaliteit en Innovatie (KEI) Immigratie- en Naturalisatiedienst (Rolf Arts), Rechtspraak (Tanja Dompeling) Bij de rechtspraak wordt hard gewerkt aan digitalisering van het civielrecht en bestuursrecht. Het vreemdelingenrecht is één van de eerste domeinen die volledig digitaal gaat. In deze presentatie nemen de IND en de Rechtspraak u mee in deze nieuwe manier van werken: wat betekent dit voor de vreemdelingenadvocaat? Hoe gaat de IND communiceren met de rechtspraak? Hoe komt de informatie (bijv. de uitspraak) uiteindelijk terecht bij de medewerker van de vreemdelingenketen? Workshop 9 CORV ondersteunt Ketenprocessen Programma Stelselherziening Jeugd (Renate van Drunen) De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) regelt het (formele) berichtenverkeer tussen gemeenten en justitie organisaties bij de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Alle gemeenten zijn ondertussen op deze voorziening aangesloten. Deze verbinding met gemeenten biedt ook mogelijkheden voor de vreemdelingenketen. In deze workshop presenteren wij CORV en ontdekken wij de kansen die er liggen voor de vreemdelingenketen _Keteninformatisering_A5L.indd :54

13 Workshop 10 Flitsende en interactieve inwijding in het omdenken Ja-maar B.V. (Pepijn Lagerweij, Chris King Perryman) Insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different outcome. (Einstein) Wat is het verschil tussen ja-maar-denken en ja-en-denken, het verschil tussen het denken in termen van bedreigingen of kansen? Daar zouden we een intrigerende PowerPoint presentatie over kunnen geven. We gaan er echter vanuit dat in de meeste organisaties de bereidheid om op een ja-en-manier te denken (meer dan) aanwezig is. Alleen: er is nog wel een verschil tussen kennen en kunnen. Over dit kunnen gaat de Ja-maar Omdenkworkshop. Op humoristische wijze en in een wervelend tempo wordt onweerlegbaar duidelijk dat ja-en-denken nog knap lastig is. Op de één of andere manier kleuren we toch het liefst binnen de lijntjes _Keteninformatisering_A5L.indd :54

14 Workshopronde 2 (van uur tot uur) Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Alles wat u nog niet wist over het EU VIS Directie Regie Vreemdelingenketen (Jeroen Vriend) In Europa wordt op dit moment het Visumregistratiesysteem (VIS) uitgerold. Aan het einde van dit jaar wordt vanuit alle hoeken van de wereld een visum voor kort verblijf geregistreerd in het VIS. Wat levert het VIS ons op en hoe verloopt de uitwisseling van informatie tussen lidstaten van de EU? U hoort het in deze workshop. Identiteitsvaststelling en registratie van vreemdelingen in het strafrecht (VRIS) in de diverse registers Matching Autoriteit (Merel Zwaaneveld en Peter van den Bosch), Directie Regie Vreemdelingenketen (Pieter Zwart) Persoonsgegevens en biometrie van vreemdelingen in het strafrecht (VRIS) worden opgenomen in zowel de strafrechtketen als de vreemdelingenketen. Hoe zorgen we - met behoud van noodzakelijke verschillen - voor synchroniteit over de ketens heen en wat voor optimalisatiemogelijkheden zijn er? Bij dit onderwerp komen ook de gegevens in de basisregistratie personen aan de orde. De complexiteit van datakwaliteit Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (Clemens Willemsen), Directie Regie Vreemdelingenketen (Margriet van Essen en Karin Heijstek) In deze workshop gaan we aan de hand van een aantal stellingen met u in gesprek over de complexiteit van datakwaliteit. Wat verstaan we onder datakwaliteit? Wie zorgt er voor regie bij een kwaliteitsverbetering? En hoe belangrijk is vertrouwen hierbij? Het doel van de workshop is sporen te identificeren waarlangs dit thema nader uitgewerkt kan worden _Keteninformatisering_A5L.indd :54

15 Workshop 4 Observeren en begeleiden Programma Keteninformatisering (Bernadette Jorritsma en Gineke Brokamp) Bij een analysetraject en de goedkeuring van daaruit voortkomende digitaliseringsvoorstellen zijn twee elementen van belang: observeren en begeleiden van de besluitvorming. In deze workshop staan beide elementen centraal. Deelnemers maken kennis met diverse wijzen van observeren. Daarnaast besteden we aandacht aan hoe op een effectieve wijze een besluitvormingsproces begeleid en ondersteund kan worden. Workshop 5 Signalering radicalisering in de vreemdelingenketen Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Ilja van Beekum en Dirk van Laar) In het kader van preventie en (vroeg)signalering organiseert Bureau Veiligheid van het COA door het hele land presentaties over radicalisering en jihadisme (aan zowel de eigen medewerkers als partijen waarmee wordt samengewerkt). Er bestaat een kans dat er misbruik wordt gemaakt van vluchtelingenstromen door IS of andere jihadistische organisaties en daarom is het van belang dat COA medewerkers op locaties alert zijn. De presentatie geeft inzicht in het radicaliseringsproces en biedt praktische handvatten om radicalisering te signaleren en wat je als medewerker (in samenwerking en in samenspraak met anderen) vervolgens kunt doen. Workshop 6 Huisvesting vergunninghouders Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Stephan van der Meij) In een presentatie wordt het proces van huisvesting van vergunninghouders toegelicht en wordt nader ingegaan op de uitwisseling van data tussen ketenpartners _Keteninformatisering_A5L.indd :54

16 Workshop 7 Online Zakendoen met de IND Immigratie- en Naturalisatiedienst (Merel Lantzendörffer) Het programma e-dienstverlening IND werkt aan het realiseren van digitale dienstverlening aan haar klanten. Dit levert gemak voor de klanten en een besparing voor de organisatie op. In deze workshop presenteert Merel Lantzendörffer de IND-visie op e-dienstverlening volgens de drie gekozen sporen 1) het realiseren van elektronische diensten; 2) risicogestuurd en geautomatiseerd behandelen; 3) systematisch en gecontroleerd handhaven. Workshop 8 Digitaal 2017 nog één jaar te gaan? Directie Regie Vreemdelingenketen (Marianne Zijderveld) De dienstverlening door overheden moet beter. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen zoals het aanvragen van een vergunning digitaal afhandelen. - zo staat geschreven in het regeerakkoord. Zijn we al zo ver? Welke acties zijn gestart om dit voor elkaar te krijgen? en gaan we het halen? Hoe zit het eigenlijk met de vreemdelingenketen? Hebben wij het goed voor elkaar? In deze workshop delen we ervaringen op de verschillende onderdelen van het Digi-programma en krijgen we inzicht in waar we in 2017 als keten zullen staan _Keteninformatisering_A5L.indd :54

17 Workshop 9 Succesfactoren bij een veranderaanpak Dienst Terugkeer en Vertrek (Emilie Randoe) Digitaal werken behelst meer dan systeemaanpassingen. Hoe bereid je de gebruikersorganisatie voor op stappen als het volledige uitfaseren van papier of op het delegeren van het de ontvangst van dossiers aan een nieuwe centrale afdeling? Emilie Randoe is als veranderkundige betrokken bij het ontwerp en ingebruikname van het nieuwe digitale dossier bij de DT&V. Zij helpt u op weg met het ontwikkelen van een veranderaanpak waarin u aandacht besteedt aan de drie factoren die tot succes of falen leiden: wat zijn de bijzonderheden van uw organisatie en hoe houdt u hier rekening mee, hoe helpt u het lijnmanagement op weg en hoe komt u er achter wat er werkelijk speelt in de gebruikersorganisatie. Workshop 10 Samenwerken in Topsport Marathonschaatser (Cees Juffermans) In deze workshop deelt Cees Juffermans zijn visie op topsport en de parallelen die met ketensamenwerking kunnen worden getrokken. Hierbij gaat hij zowel in samenwerking als benodigdheden voor een professionele organisatie. Cees Juffermans is Nederlands marathonschaatser en voormalig shorttracker _Keteninformatisering_A5L.indd :54

18 Workshopronde 3 (van uur tot uur) Workshop 1 I have a dream.. nu nog realiseren! Programma Keteninformatisering (André van Brussel) Papierloze informatie-uitwisseling in de keten en een gedeeld vreemdelingenbeeld, dit is de stip op de horizon voor de vreemdelingenketen. Om dit mede vorm te geven, maken de ketenpartners plannen voor het digitaliseren van ketentransacties. Maar hoe zorg je ervoor dat zo n plan ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Wat zijn de ervaringen met realisatie? Wat werkt wel en wat werkt niet? Kortom: hoe maak je de droom waar? Workshop 2 Water, wat is dat eigenlijk? - Best practices voor informatie-uitwisseling in de onderwijsketen Bureau Edustandaard, Kennisnet (Henk Nijstad), Directie Regie Vreemdelingenketen (Jacob Molenaar) Net als de vreemdelingenketen beschikt de onderwijsketen over een eigen gegevenswoordenboek: het OnderwijsBegrippenKader. Het wordt sinds 2010 gevuld en bevat nu vele duizenden begrippen die worden gebruikt om informatie uit te wisselen in de keten. Hoe hebben de onderwijspartijen dit voor elkaar gekregen? Deelnemers aan deze workshop passen lessons learned uit de onderwijspraktijk in spelvorm toe _Keteninformatisering_A5L.indd :54

19 Workshop 3 Interactie als basis voor kwalitatief goede informatie: Terugmelden helpt! Programma Keteninformatisering (Margriet van Essen) Informatie waarop een medewerker in de vreemdelingenketen een beslissing baseert, moet van goede kwaliteit zijn. De gegevens moeten zodanig bruikbaar zijn voor de medewerker dat er geen sprake hoeft te zijn van twijfel over de juistheid. Maar mocht er sprake zijn van twijfel, dan is het belangrijk om de verantwoordelijke van een bepaalde waarde hiervan op de hoogte te stellen: het gesprek aan te gaan. In deze workshop behandelen we zowel het belang van deze interactie als mogelijke (technische) oplossingen om dit te doen. Workshop 4 Wat vertellen biometrie resultaten op de BVV over identiteitsvaststelling in de keten? Directie Regie Vreemdelingenketen (Pieter Zwart en Jan Heim van Blankenstein) Wanneer ketenpartners vingerafdrukken gebruiken bij identiteitsvaststelling in het kader van de vreemdelingenwet dan krijgen zij een antwoord uit de BVV. Dit levert vervolgens rapportages op die nog slimmer ingezet kunnen worden. In deze workshop onderzoeken wij welke informatie reeds wordt gegenereerd en welke informatie toegevoegd kan worden voor slimmer gebruik. Workshop 5 Privacy in combinatie met (medische) informatie-uitwisseling Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Jos Houtakkers), Directie Migratiebeleid (Bertiel Niehoff ), Directie Regie Vreemdelingenketen (Jacqueline Kraakman en Karin Heijstek) Tijdens deze workshop wisselen we van gedachten over waarom wij in de vreemdelingenketen informatie willen delen, wat wij zouden moeten delen en waarom dit belangrijk is. Hierbij komen ook praktijkervaringen van de diverse ketenpartners aan de orde. Tot slot zoomen we in op de privacy wetgeving. Wat mag er binnen de wet gedeeld worden, met name ten aanzien van de bijzondere persoonsgegevens _Keteninformatisering_A5L.indd :54

20 Workshop 6 Onder de motorkap van het Centraal Digitaal Depot Justitiële Informatiedienst (Alice Kiers, programmamanager CDD, Karin Leers, productspecialist CDD Hogeschool van Amsterdam (Hans Waalwijk) en Programma Keteninformatisering (Bart-Jan Hindriks) In deze workshop nemen wij u mee in de mogelijkheden van het Centraal Digitaal Depot (CDD) die inspelen op de behoeften vanuit de vreemdelingenketen. Aan de hand van een interactieve werkvorm krijgt u een kijkje onder de motorkap van het CDD. Hierbij komt zowel de ketenfunctionaliteit als de processen die zich op de achtergrond afspelen aan de orde, die maken dat daadwerkelijk papierloos werken en archiveren mogelijk is. Workshop 7 Deelberaden, wat heb je eraan? Expertisecentrum Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel (Wim Schepers), Directie Regie Vreemdelingenketen (Kees Keuzenkamp) In het door het Topberaad vastgestelde Ketenplan Vreemdelingenketen staat beschreven hoe de samenwerkende organisaties in de vreemdelingenketen en het bestuursdepartement van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) gezamenlijk werken aan het realiseren van de inhoudelijke doelen van de vreemdelingenketen, welke resultaten zij beogen te realiseren en hoe zij daar gezamenlijk op sturen. Maar hoe ziet die aansturing er uit? En hoe kunnen de afzonderlijke onderdelen bijdragen aan de kwaliteit? In deze workshop hoort u meer over dit samenspel in de praktijk werkt _Keteninformatisering_A5L.indd :54

21 Workshop 8 Kwaliteit en Innovatie (KEI) Immigratie- en Naturalisatiedienst (Rolf Arts), Rechtspraak (Tanja Dompeling) Bij de rechtspraak wordt hard gewerkt aan digitalisering van het civielrecht en bestuursrecht. Het vreemdelingenrecht is één van de eerste domeinen die volledig digitaal gaat. In deze presentatie nemen de IND en de Rechtspraak u mee in deze nieuwe manier van werken: wat betekent dit voor de vreemdelingenadvocaat? Hoe gaat de IND communiceren met de rechtspraak? Hoe komt de informatie (bijv. de uitspraak) uiteindelijk terecht bij de medewerker van de vreemdelingenketen? Workshop 9 Digitaal 2017 nog één jaar te gaan? Directie Regie Vreemdelingenketen (Marianne Zijderveld) De dienstverlening door overheden moet beter. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen zoals het aanvragen van een vergunning digitaal afhandelen. - zo staat geschreven in het regeer-akkoord. Zijn we al zo ver? Welke acties zijn gestart om dit voor elkaar te krijgen? en gaan we het halen? Hoe zit het eigenlijk met de vreemdelingenketen? Hebben wij het goed voor elkaar? In deze workshop delen we ervaringen op de verschillende onderdelen van het Digi-programma en krijgen we inzicht in waar we in 2017 als keten zullen staan. Workshop 10 Samenwerken in Topsport Marathonschaatser (Cees Juffermans) In deze workshop deelt Cees Juffermans zijn visie op topsport en de parallelen die met ketensamenwerking kunnen worden getrokken. Hierbij gaat hij zowel in samenwerking als benodigdheden voor een professionele organisatie. Cees Juffermans is Nederlands marathonschaatser en voormalig shorttracker _Keteninformatisering_A5L.indd :54

22 Informatiemarkt Diverse organisaties die werkzaam zijn binnen, voor en met de vreemdelingenketen presenteren zichzelf op de informatiemarkt. De informatiemarkt is gedurende de hele dag te bezoeken. 1. Presentatie Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Toelichting Rijksdienst voor Identiteitsgegevens De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is beheerder van de Basisregistratie Personen (BRP) en aanverwante stelsels (bijvoorbeeld BSN en Reisdocumenten). Tevens heeft het Centrale Meldpunt Identiteitsfraude een plaats binnen RvIG. Gemeenten en overheidsinstanties (afnemers) zijn aangesloten op de GBA-V om persoonsgegevens te kunnen gebruiken voor de vervulling van hun taken. Betrouwbare persoonsgegevens zijn een onmisbare schakel in de keteninformatisering. 2. Koppelingsbureau van de Immigratie & Naturalisatiedienst Toelichting Immigratie- en Naturalisatiedienst Hot item in de keten zijn de verblijfs- en/of verwijderbaarheidstitels van vreemdelingen in de keten. Het Koppelingsbureau van de IND ziet toe op de registratie en verzending van een juiste titel in de keten. Naast deze verantwoordelijkheid is zij ook nog verantwoordelijk voor diverse andere zaken: ontdubbelen, signaleringen, terugmelden en informatieverzoeken behandelen van IOM, COA, Belastingdienst, gemeenten, enzovoorts. Doel van onze aanwezigheid is om uitleg te geven en contacten op te bouwen. Dit doen we om de bestrijding van identiteitsfraude te bevorderen en om een zo schoon mogelijke BRP te verkrijgen. 3. Centraal Digitaal Depot / Expertise & Dienstencentrum Digitale Archivering EDDA Toelichting Justitiële Informatiedienst Het Centraal Digitaal Depot (CDD+) is één van de beproefde basisvoorzieningen van de Justitiële Informatiedienst (JustID). Met het CDD+ beschikt JustID over een centrale voorziening voor de opslag van digitale dossiers in de strafrecht-, vreemdelingen- en jeugdketen, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving _Keteninformatisering_A5L.indd :54

23 4. Basisregistratie Communicatie Service / Elektronisch Berichten Verkeer EBV Toelichting Justitiële Informatiedienst EBV heeft in samenwerking met de betrokkenen een BCS (Basisregistratie Communicatie Service) voor bevraging van o.a. de gemeentelijke basisadministratie (GBA), gebouwd. Nu krijgen daartoe gerechtigde personen binnen 15 seconden op een speciaal scherm de voor hen relevante gegevens beschikbaar, zoals gezinssituatie, broertjes/zusjes, eerdere contacten met ketenpartners, enzovoorts. 5. Matching Autoriteit Toelichting Matching Autoriteit Het identificeren en het verifiëren van personen in de strafrechtketen door de ketenpartners levert gegevens op die worden opgeslagen in de strafrechtketendatabank (SKDB). Telkens moet worden vastgesteld of de nieuwe identiteitsgegevens die aangeleverd worden, betrekking hebben op een persoon die al bekend is of niet. Dit heet matchen en wordt uitgevoerd door de MatchingsAutoriteit. De uitkomst van deze matching levert telkens een uniek persoon op met een betrouwbaarheid van de identiteitsgegevens die voor dat moment maximaal haalbaar is. Deze gegevens vormen dan de leidende identiteit verbonden aan het bijbehorende strafrechtketennummer - dat door elke ketenpartner in de strafrechtketen verplicht wordt gehanteerd. Ook initieert en coördineert de Matchings- Autoriteit nadere onderzoeken naar de identiteit van verdachten en veroordeelden. Daarnaast bewaakt zij de voortgang en muteert zij zo nodig op basis van de uitkomsten van het identiteitsonderzoek de leidende identiteit naar een set gegevens met een hogere betrouwbaarheid. 6. Gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen Online (GVK Online) Toelichting Directie Regie Vreemdelingenketen Gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen Online (GVK Online), voor een uniform begrippenkader! Demonstratie van GVK Online, de website waarop het gegevenswoordenboek van de Vreemdelingenketen kan worden ingezien. GVK Online is een ketenvoorziening die is gemaakt om de kwaliteit van de informatieuitwisseling en rapportages in de Vreemdelingenketen te verbeteren. Doelgroepen van het woordenboek zijn: Beleidsmedewerkers, managers, informatieanalisten en technici _Keteninformatisering_A5L.indd :54

24 7. Ketenmanagementinformatiesysteem (KMI+) Toelichting Directie Regie Vreemdelingenketen Door middel van een doorlopende presentatie zullen drie onderdelen te zien zijn bij de KMI+ stand: 1) Het huidige KMI+ 2) Active reporting (interactief) 3) Een doorkijk naar het toekomstige KMI+ 8. Demo-opstelling Telehoren en presentatie SSC-I Toelichting SSC-I Telehoren maakt het mogelijk om op afstand te horen via een directe beeld- en geluidsverbinding. De te horen persoon hoeft dan niet meer fysiek aanwezig te zijn voor de rechter en kan op de locatie blijven waar hij of zij zich op dat moment bevindt. 9. Demo-opstelling Basisvoorziening Identiteitsvaststelling-zuil (BVID-zuil) Toelichting Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee De nieuwe BVID-zuil wordt door de Nationale Politie en de KMar gebruikt voor identificatie, registratie en verificatie van verdachten, vreemdelingen (asiel/toezicht) en vreemdelingen in het strafrecht (VRIS). Zo mogelijk wordt deze demo gekoppeld aan het werken met INDiGO _Keteninformatisering_A5L.indd :54

25 Notities _Keteninformatisering_A5L.indd :54

26 _Keteninformatisering_A5L.indd :54

27 85020_Keteninformatisering_A5L.indd :54 27

28 en registratie: Ministerie van Veiligheid en Justitie Bureau Protocol en Evenementen Suzan Copes van Hasselt o.v.v. Dag van de Keteninformatisering Vragen tijdens de dag zelf? Ministerie van Veiligheid en Justitie Programma Keteninformatisering Karianne van der Weijden #dvdk _Keteninformatisering_A5L.indd :54

WORKSHOPS. Workshopronde 1 (van 11.00 uur tot 12.00 uur)

WORKSHOPS. Workshopronde 1 (van 11.00 uur tot 12.00 uur) Workshopronde 1 (van 11.00 uur tot 12.00 uur) LET OP: de vetgedrukte woorden refereren aan de titels zoals ze zijn opgenomen in de registratiemodule. Workshop 1 Wat vertellen biometrie resultaten op de

Nadere informatie

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Digitaal archief Een Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Een : digitaal opslaan van dossiers van ketenpartners voor een wettig

Nadere informatie

Plan van aanpak 'De identificatie van asielzoekers in Nederland' Vervolgonderzoek

Plan van aanpak 'De identificatie van asielzoekers in Nederland' Vervolgonderzoek 'De identificatie van asielzoekers in Nederland' Vervolgonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Inleiding: het belang van identificatie binnen de vreemdelingenketen 4 3 Doelstellingen van het identificatie- en registratieproces

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen. Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen

Nadere informatie

Ad van der Meijden Operationeel Specialist

Ad van der Meijden Operationeel Specialist Workshop 3 Ad van der Meijden Operationeel Specialist Politie Den Haag Expertisecentrum Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel Bezoekadres: Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postadres: Postbus 238, 3984

Nadere informatie

Open huis tijdens verbouwing

Open huis tijdens verbouwing Open huis tijdens verbouwing Pieter Cloo, Secretarisgeneraal VenJ Nicole Stolk, Plv. Secretaris-generaal VenJ en tevens CIO VenJ 15 januari 2014 Kerncijfers Bijna 100.000 medewerkers Relatief veel grote

Nadere informatie

EBV. Elektronisch uitwisselen van gegevens met EBV. tussen twee of meer ketenpartners

EBV. Elektronisch uitwisselen van gegevens met EBV. tussen twee of meer ketenpartners EBV tussen twee of meer ketenpartners Optimalisering van informatieuitwisseling tussen ketenpartners Informatie hebben, is informatie delen. Dit moet veilig en betrouwbaar gebeuren. Het belang van digitaal

Nadere informatie

Datum 18 mei 2016 Onderwerp Beleidsreactie op rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de identificatie van asielzoekers in Nederland

Datum 18 mei 2016 Onderwerp Beleidsreactie op rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de identificatie van asielzoekers in Nederland 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

1 Procesmodel Verifiëren identiteit

1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1.1 Dit proces is van toepassing bij het verifiëren van de identiteit van een persoon die een dienst of product aanvraagt bij de gemeente. Het betreft zowel aanvragen

Nadere informatie

Ketenafspraken vastlegging papillairlijnbeelden Veiligheid en Justitie

Ketenafspraken vastlegging papillairlijnbeelden Veiligheid en Justitie Veiligheid en Justitie Ketenafspraken vastlegging papillairlijnbeelden Veiligheid en Justitie Ter ondersteuning van de identiteitsvaststelling van personen. Vastgesteld op 8 oktober 2014 dd-mm-2014 Coördinatiegroep

Nadere informatie

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Fineke Beukema Mariska Scherphof Pim Keizer Justitiële Informatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Almelo, Nederland ABSTRACT:

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

Project Uitrol BRP-straat

Project Uitrol BRP-straat Project Uitrol BRP-straat Stand van zaken NVVB-congres mei 2016 Marcel Jansen: gemeente Vlagtwedde Monique Elling: gemeente Vlagtwedde Helga Stieber: COA Manon Nierkes: COA Aanleiding Doel en resultaat

Nadere informatie

Justitiële. Justitiële Informatiedienst

Justitiële. Justitiële Informatiedienst Justitiële Justitiële Informatiedienst JDS Voor MA CDD een + integer EBV CIOT PIDS JDS MA CDD PIDS en JDS integraal MA CDD persoonsbeeld + EBV CIOT PIDS JDS MA CIOT PIDS JDS MA CDD + EBV CIOT PIDS JD EBV

Nadere informatie

RAPPORT Legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa

RAPPORT Legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa Organisatieonderdeel Project IGTV / NVIK Contactpersoon A.Goewie Functie Informatiemakelaar Eenheid Midden-Nederland Bezoekadres Hanzelaan 95, Gebouw 45 8017JE Zwolle Telefoon 088 6625306 / 311 E-mail

Nadere informatie

Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen

Plan van Aanpak knelpunten in het vertrekproces Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 4 1.2 Afbakening 6 2 Doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak Justitiële Informatiedienst Informeert December 2015 Voorwoord > Digitaal Werken in de strafrechtsketen > De handtekening voor de Rechtspraak JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal Verhuizing datacenter

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Verslagen workshops Dag van de Keteninformatisering 2014 Inhoud

Verslagen workshops Dag van de Keteninformatisering 2014 Inhoud Verslagen workshops Dag van de Keteninformatisering 2014 Inhoud Workshop 1: Dilemma s in het verificatieproces... 2 Workshop 2: Het is een vreemdeling zeker, die zich inschrijft bij IND en GBA... 3 Workshop

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie gemeenten 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Kijkje in de keuken van de PoC Bijhouden

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis. Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis. Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen. Justitiële Informatiedienst Informeert Maart 2014 Voorwoord > Berichtenverkeer jeugdzorgpartijen technisch gereed > Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis > Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen in

Nadere informatie

Cranendonck. Origineel bij griffiemedewerkster

Cranendonck. Origineel bij griffiemedewerkster Cranendonck Aan: de gemeenteraad Ons kenmerk 36945/36996 Ingekomen stukken gemeenteraad Datum raadsvergadering Bezoekadres Capucijnerplein 1 6021 CABudel 1 2 APR. 2016 Postadres Postbus 2090 Origineel

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1.1 In dit proces verstaan we onder identiteitsgegevens: namen, geboortegegevens (datum, plaats, land), geslacht, foto, handtekening en indien van toepassing biometrie.

Nadere informatie

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 bijlage(n)

Nadere informatie

De Dienst Terugkeer en Vertrek. De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid

De Dienst Terugkeer en Vertrek. De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid De Dienst Terugkeer en Vertrek De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid Inhoudsopgave De Dienst Terugkeer en Vertrek 3 De vreemdelingenketen 6 De werkwijze 8 De organisatie 12 De primaire partners

Nadere informatie

Werkconferentie Als de gemeente kantelt, kantelt de samenwerking tussen bestuurder, management en OR?

Werkconferentie Als de gemeente kantelt, kantelt de samenwerking tussen bestuurder, management en OR? Werkconferentie Als de gemeente kantelt, kantelt de samenwerking tussen bestuurder, management en OR? Gemeenten staan voor enorme uitdagingen. Er is een duidelijke omslag naar vraaggericht werken, steeds

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Ingebruikname nieuwe release GCOS. Centralisatie ZyLAB/LURIS. IND-archief in CDD succesvol geschoond

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Ingebruikname nieuwe release GCOS. Centralisatie ZyLAB/LURIS. IND-archief in CDD succesvol geschoond Justitiële Informatiedienst Informeert Juni 2015 Voorwoord > Centralisatie ZyLAB/LURIS > Centralisatie ZyLAB/LURIS Ingebruikname nieuwe release GCOS IND-archief in CDD succesvol geschoond IND-archief in

Nadere informatie

minder administratieve hobbels Geen onbenutte huizen en steeds >HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS< VAN VLUCHTELING NAAR BUURTGENOOT

minder administratieve hobbels Geen onbenutte huizen en steeds >HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS< VAN VLUCHTELING NAAR BUURTGENOOT >HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS< VAN VLUCHTELING NAAR BUURTGENOOT HANDREIKING december 2015 Geen onbenutte huizen en steeds minder administratieve hobbels Interessant voor gemeenten coa ind corporaties

Nadere informatie

Basis Start Architectuur Architectuur van de Vreemdelingenketen

Basis Start Architectuur Architectuur van de Vreemdelingenketen Basis Start Architectuur Architectuur van de Vreemdelingenketen Kennis delen, Informatie gebruiken, Samen doen Datum: februari 2013 Colofon Plaats Den Haag Versie 1.0 Opgesteld Marianne Zijderveld, Willem

Nadere informatie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Migratieradar april 2016 Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Colofon Titel Migratieradar Asiel april 2016 Inhoud De migratieradar is een kwalitatief analyseproduct en draagt bij aan de informatievoorziening

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 14 april 2015 Nieuwsbrief voor Ketenpartners Inhoud Voorwoord Overleg over oprichting opleidingscentrum met de NCTV Mentale veerkracht; meer

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders. GAAV: Nieuwe ondertekendienst. Continue screening kinderopvang

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders. GAAV: Nieuwe ondertekendienst. Continue screening kinderopvang Justitiële Informatiedienst Informeert September 2015 Voorwoord > GAAV: Nieuwe ondertekendienst > GAAV: Nieuwe ondertekendienst Continue screening kinderopvang Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

Informeert. bij de Justitiële Informatiedienst. Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite. ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i

Informeert. bij de Justitiële Informatiedienst. Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite. ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i Justitiële Informatiedienst Informeert Juli 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > ECRIS: Europese uitwisseling van strafrechtelijke gegevens > Nieuwe dienstverlening JEP > Stap voor stap digitaler werken > Verhuizing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 317 JBZ-Raad Nr. 270 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP Ronald Zijlstra Betere titel: Integratie Burgerlijke Stand in de Basisregistratie Personen (BRP) Heden 1994: GBA 2015: BRP volgens LO GBA Geautomatiseerd Decentrale

Nadere informatie

Protocol. identiteitsvaststelling. (strafrechtsketen)

Protocol. identiteitsvaststelling. (strafrechtsketen) versie / status: concept voor VKI 5 febr. 2013 Protocol identiteitsvaststelling (strafrechtsketen) 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1 Status en beheer van dit Protocol... 3 1.2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 192 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 240 Immigratie- en Naturalisatiedienst Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

De omvang van de asielinstroom waarmee Nederland zich geconfronteerd ziet, sluit aan bij de trend die in meerdere Europese landen is te zien.

De omvang van de asielinstroom waarmee Nederland zich geconfronteerd ziet, sluit aan bij de trend die in meerdere Europese landen is te zien. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Operatie BRP. Identificatie, authenticatie en autorisatie in de BRP. Tanja Mundt. Lilith Willemier Westra Sasja van Immerzeel

Operatie BRP. Identificatie, authenticatie en autorisatie in de BRP. Tanja Mundt. Lilith Willemier Westra Sasja van Immerzeel Operatie BRP Identificatie, authenticatie en autorisatie in de BRP Tanja Mundt Coördinator Implementatie BRP afnemers Lilith Willemier Westra Sasja van Immerzeel Relatiebeheerders RvIG Agenda Van GBA-V

Nadere informatie

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen;

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; die van draagvlak en beeldvorming. De afgelopen jaren

Nadere informatie

Bijlage Beschrijving organisatie en deelnemende diensten en instellingen, versie 1.1

Bijlage Beschrijving organisatie en deelnemende diensten en instellingen, versie 1.1 Bijlage Beschrijving organisatie en deelnemende diensten en instellingen, versie 1.1 1 Inhoud 1.0 Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR)...3 2.0 Categoriemanagement voor het Rijk...3

Nadere informatie

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland

Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland Procesprotocol D6 Last minute aanvragen verblijf Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.3 Doel Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland Afbakening

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus EH DEN HAAG

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus EH DEN HAAG POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Workshop: Als buiten binnen een probleem is; de Rotterdamse probleemaanpak

Workshop: Als buiten binnen een probleem is; de Rotterdamse probleemaanpak Conferentie : SAFE OP SCHOOL, WAT WE LEREN VAN INCIDENTEN Workshop: Als buiten binnen een probleem is; de Rotterdamse probleemaanpak Datum: 14 april 2010 Programma workshop Introductie workshopleiders

Nadere informatie

Bouwen met regels (INDiGO) Arnold de Leeuw - IND 15 januari 2014

Bouwen met regels (INDiGO) Arnold de Leeuw - IND 15 januari 2014 Bouwen met regels (INDiGO) Arnold de Leeuw - IND 15 januari 2014 Wat doet de IND? De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is dé toelatingsorganisatie van Nederland. De IND is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Agenda Voorstellen Waarom doen we het? Hoe ziet de verandering eruit? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? 2 Voorstellen

Nadere informatie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie Nederlands Forensisch Instituut Dienst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 184 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over verblijfsdocumenten vergunninghouders en inschrijving in BRP

Vragen en antwoorden over verblijfsdocumenten vergunninghouders en inschrijving in BRP Vragen en antwoorden over verblijfsdocumenten vergunninghouders en inschrijving in BRP V&J, versie 14 januari 2016 Onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Veiligheid

Nadere informatie

In control op privacy en beveiliging? Instituut voor business research 22 maart 2016

In control op privacy en beveiliging? Instituut voor business research 22 maart 2016 In control op privacy en beveiliging? Instituut voor business research 22 maart 2016 Agenda Persoonsinformatie en wettelijke kaders Actuele ontwikkelingen in wetgeving en praktijk De risico s: juridisch

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Productmodule 3 17. PM3

Productmodule 3 17. PM3 Eind- & toetstermen geldend vanaf 1 september 2014 Productmodule 3 17. PM3 17. GEGEVENSVERSTREKKING UIT DE BRP, VERZOEKEN, DOCUMENTEN Thema gegevensverstrekking uit de BRP Let op! Het is een voorwaarde

Nadere informatie

d.d. 7 augustus 2006. 1 Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND

d.d. 7 augustus 2006. 1 Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND Werkinstructie Openbaar Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND Datum 12 juni 2015 Kenmerk Vindplaats InformIND Onderwerp Rol contactpersonen mensenhandel & gendergerelateerde

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Welkom! Christiane Buschman (IND) Cornelie Kagenaar (IND) Rosalie van Oostrom (Juris) Tim Klein Robbenhaar (Juris)

Welkom! Christiane Buschman (IND) Cornelie Kagenaar (IND) Rosalie van Oostrom (Juris) Tim Klein Robbenhaar (Juris) Welkom! Christiane Buschman (IND) Cornelie Kagenaar (IND) Rosalie van Oostrom (Juris) Tim Klein Robbenhaar (Juris) Agenda Voorbereiding Doelstellingen Wat doet Juridische Analyse en Begrippen (JA&B) De

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff,

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff, De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Dijkhoff, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

Maandag 10 oktober a.s. organiseren wij de S@les in de Bouw-Dag in Kontakt der Kontinenten (Amersfoortsestraat 20) in Soesterberg.

Maandag 10 oktober a.s. organiseren wij de S@les in de Bouw-Dag in Kontakt der Kontinenten (Amersfoortsestraat 20) in Soesterberg. S@les in de Bouw-Dag Maandag 10 oktober a.s. organiseren wij de S@les in de Bouw-Dag in Kontakt der Kontinenten (Amersfoortsestraat 20) in Soesterberg. Voor deze bijeenkomst nodigen wij bouw- en infrabedrijven,

Nadere informatie

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG Er is overlap en raakvlakken van verschillende vakdisciplines en de uitdagingen die daarbij horen. Een kans om zaken anders aan te pakken als

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU Modulen MBO niveau 2 Module 1. Documenten en verzoeken Modulen MBO niveau 4 Module 1. Identiteit en identiteitsdocumenten Module 4. Systematiek gegevensverwerking Module

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht 09:30 10:00 Inloop 10:00 10:30 Opening en presentatie Digitale Agenda 2020 door Jan Fraanje, commissielid D&I 10:30 11:15 Lezing over de informatiemaatschappij

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Factsheet Mozard Wmo

Factsheet Mozard Wmo Mensgerichte dienstverlening in het Sociaal Domein Factsheet Mozard Wmo De complete geïntegreerde ICT oplossing voor het behandelen van het Wmo-proces Hoe draagt Mozard bij aan de ondersteuning van het

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. BAWI (070) 373 8022 onderwerp vanaf 1 januari 2008 is het Digitaal Klantdossier wettelijk verplicht uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2067 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 28638 Mensenhandel Nr. 143 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2016 Op 14 april heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Nadere informatie

De beurs van de openbare sector

De beurs van de openbare sector Organisatie: 4Instance De beurs van de openbare sector Innovatie & Performantie in de overheidssector Virtuele, permanente en multi-level beurs www.publicsectorfair.com www.overheidsbeurs.com Exposanten

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Enterprise Architectuur VenJ. in vogelvlucht

Enterprise Architectuur VenJ. in vogelvlucht Enterprise Architectuur VenJ in vogelvlucht De missie van VenJ is als volgt verwoord Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven,

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

ID-PROTOCOL BURGERZAKEN VOOR MANAGERS EN LEIDINGGEVENDEN

ID-PROTOCOL BURGERZAKEN VOOR MANAGERS EN LEIDINGGEVENDEN ID-PROTOCOL BURGERZAKEN VOOR MANAGERS EN LEIDINGGEVENDEN 1 Identiteitsdiefstal: Het zonder toestemming verwerven, overdragen, bezitten of gebruiken van persoonlijke informatie van een natuurlijke persoon

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2016Z05065 Datum Betreft Beantwoording

Nadere informatie