Informeert. bij de Justitiële Informatiedienst. Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite. ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informeert. bij de Justitiële Informatiedienst. Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite. ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i"

Transcriptie

1 Justitiële Informatiedienst Informeert Juli 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > ECRIS: Europese uitwisseling van strafrechtelijke gegevens > Nieuwe dienstverlening JEP > Stap voor stap digitaler werken > Verhuizing CIOT en PIDS > Bezoek Teeven en Cloo Justid > Geen snipper papier in zittingszaal strafrechter > MatchingsAutoriteit > Jeugdketen en Veiligheidshuizen > ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i Het geautomatiseerde systeem voor de uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen tussen de lidstaten, het European Criminal Record Information System (ECRIS) draait, maar we zijn er nog niet, vertelt Rinus Pitstra, hoofd Justitiële Documentatie en Informatiebeheer bij de Justitiële Informatiedienst. Lees meer > Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite Als aanvulling op de huidige dienstverlening van het Justitie Extranet Portal (JEP) om onder andere toegang te krijgen tot informatie en applicaties van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelt de Justitiële Informatiedienst op dit moment JEP_Lite. Lees meer > Stap voor stap digitaler werken binnen de vreemdelingenketen Het realiseren van volledig digitaal werken binnen de vreemdelingenketen komt met de ondertekening van een convenant door Johan Wiltvank en Hans Gerritsen (directeur Programmadirectie Identiteitsmanagement en Immigratie, IDMI) met stevige stappen dichterbij. Lees meer > Indien u dit bestand op een tablet bekijkt, raden wij aan een app als GoodReader te gebruiken of dit bestand te openen in ibooks.

2 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Nieuwe ontwikkelingen Bezoek Teeven en start Injus Europese uitwisseling gegevens Verhuizing EDDA naar Zutphen Nieuwe ontwikkelingen Tal van nieuwe ontwikkelingen, mede door de komst van nieuwe technologieën, komen op ons af. Aansluiting van de Vreemdelingenketen op het Centraal Digitaal Depot, de digitalisering van het strafproces en onze betrokkenheid hierbij, de ontwikkeling van een JEP_Lite, overname van het beheer van ketenvoorzieningen uit de jeugdketen en ook het in eigen beheer nemen van JDS. Het blijft een uitdaging om dit allemaal zo goed mogelijk te doen.

3 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Nieuwe ontwikkelingen Bezoek Teeven en start Injus Europese uitwisseling gegevens Verhuizing EDDA naar Zutphen Bezoek Teeven in teken van start Injus In de afgelopen periode hebben staatssecretaris dhr. mr. F. Teeven en secretarisgeneraal dhr. mr. P. Cloo een werkbezoek gebracht aan de Justitiële Informatiedienst. Het bezoek van Teeven stond in het teken van de ingebruikname van Injus, het Informatieportaal justitiabelen. Binnenkort ontvangt u een speciale editie van onze nieuwsbrief, die net als Injus, in samenwerking met DJI en het ministerie van Veiligheid en Justitie tot stand is gekomen. In deze special leest u alles over het Informatieportaal justitiabelen.

4 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Nieuwe ontwikkelingen Bezoek Teeven en start Injus Europese uitwisseling gegevens Verhuizing EDDA naar Zutphen Onze betrokkenheid bij de Europese uitwisseling van strafrechtelijke gegevens We weten allemaal dat criminaliteit niet ophoudt bij de landsgrenzen. Maar wat wellicht nog niet bij iedereen bekend is, is onze betrokkenheid bij de Europese uitwisseling van strafrechtelijke gegevens. Per EU-lidstaat is een Centrale Autoriteit aangewezen, in Nederland vervult de Justitiële Informatiedienst deze rol. Inmiddels wisselen we, met behulp van ECRIS (European Criminal Records Information System), met een groot aantal Europese landen strafrechtelijke informatie uit. Vorige maand is het, in eigen beheer gerealiseerde, uitwisselingsmechanisme in productie genomen waarmee alle berichten verwerkt kunnen worden. We vertellen u er alles over in deze nieuwsbrief.

5 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Nieuwe ontwikkelingen Bezoek Teeven en start Injus Europese uitwisseling gegevens Verhuizing EDDA naar Zutphen Verhuizing EDDA naar Zutphen In de vorige nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd over de verhuizing van de afdeling Expertise en Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA) van Almelo naar Zutphen. Belangrijke stappen zijn gezet in dit proces. De locatiekeuze beperkt zich momenteel nog tot twee locaties. Begin september is duidelijk welke van de twee het gaat worden. Vanaf begin volgend jaar zet EDDA haar dienstverlening voort vanaf de nieuwe locatie.

6 ECRIS ECRIS: Europese uitwisseling van strafrechtelijke gegevens Noodzaak tot verbetering Reeds langer is het mogelijk om strafrechtelijke informatie binnen de Europese Unie uit te wisselen. Hiervan werd slechts beperkt gebruik gemaakt vanwege allerlei problemen, zoals te late ontvangst of onbekendheid met de taal. Door de toenemende mobiliteit, waardoor criminelen eenvoudig aan hun justitieel verleden kunnen ontsnappen, werd de noodzaak tot verbetering steeds groter. Met name de zaak Michel Fourniret (2004, ontvoering/verkrachting/moord) was voor de Europese Commissie aanleiding om actie te ondernemen. Verplichte uitwisseling Naast het Verdrag van Prüm (27 mei 2005, ofwel: Schengen III) werd als noodmaatregel de onderlinge uitwisseling van gegevens uit het strafregister verplicht aan de EU-lidstaten opgelegd. Per EU-lidstaat is een Centrale Autoriteit aangewezen, die: - verantwoordelijk is voor het verzenden van strafvonnissen naar en het be antwoorden van informatieverzoeken van de Centrale Autoriteiten van de andere lidstaten; - binnen de eigen lidstaat als inter mediair optreedt voor de uitwisseling van strafrechtelijke gegevens naar de aanleverende en/of bevragende organisaties en autoriteiten. In de meeste lidstaten is de beheerorganisatie van het nationale strafregister als Centrale Autoriteit aangegeven zodoende vervult in Nederland de Justitiële Informatiedienst deze rol. Nog niet in alle gevallen worden met alle lidstaten strafrechtelijke gegevens uit gewisseld. De tabel toont per lidstaat het aantal onderlinge connecties. Nederland wisselt op dit moment met 17 andere lidstaten strafrechtelijke gegevens uit. Netwerk Parallel aan deze ontwikkelingen ontplooide de Europese Commissie initiatieven voor struc-

7 ECRIS Tijdelijk per Partners per MS AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LT LV NL PL RO SK turele maatregelen. Eén Europees strafregister bleek al snel niet haalbaar. Daarom werd besloten om de nationale strafregisters per lidstaat te handhaven en in een netwerk op te nemen, waarbij de strafrechtelijke gegevens elektronisch tussen de EU-lidstaten worden uitgewisseld. In dit concept blijft het uitgangspunt dat een lidstaat beschikt over het volledige strafrechtelijke beeld van hun onderdanen, ofwel van veroordelingen van personen met de betreffende nationaliteit. De juridische uitwerking van dit concept is in 2009 vastgelegd in de oprichting van ECRIS. Waar staan we nu? Om ECRIS volledig tot z n recht te laten komen is deelname door alle EU-lid staten noodzakelijk. Inmiddels is een groot aantal landen operationeel (zie kaartje op de volgende pagina de donkergroen gekleurde landen). Enkele landen, waaronder ons buurland Duitsland, zijn wel klaar, maar wisselen nog geen gegevens met Nederland uit (de lichtgroen gekleurde landen). Er zijn nog enkele landen (de roodgekleurde landen) die door wisselende oorzaken (natio- In het Nederlandse concept vindt de inhoudelijke verwerking van berichten in principe volledig plaats binnen het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). ECRIS is, via een interface, gekoppeld aan het JDS. Het aanvragen van straf rechtelijke informatie door een (eind)gebruiker over een onderdaan van een andere EU-lidstaat vindt normaliter plaats via JD-Online of via het reguliere berichtenverkeer. Doordat noodzakelijke aanpassingen aan JD-Online enige vertraging ondervinden, lopen aanvragen betreffende buitenlandse informatie tijdelijk via het adres: Medewerkers Buitenland registreren deze requests handmatig in de ECRIS-RI. Dat is een uitdaging, de termijn voor de beantwoording van een informatieverzoek bedraagt maximaal 10 werkdagen. Voor de verwerking van een notification geldt een maximale doorlooptijd van 30 werkdagen.

8 Wat wordt er uitgewisseld? Finland Uitwisseling van strafrechtelijke gegevens èn vingerafdrukken Naast het uitwisselen van strafrechtelijke gegevens voorziet ECRIS ook in de mogelijkheid om vingerafdrukken uit te wisselen. In het merendeel van de EU-lidstaten, waaronder ook Nederland, zijn geen vingerafdrukken in het strafregister opge nomen. In een aantal landen, waar het strafregister wordt beheerd door de politie, is dat wel het geval. Met name Groot Brittannië is een warm voorstander van het gebruik van vinger afdrukken bij de identiteitsvaststelling. Zweden Estland Letland Denemarken Litouwen Ierland Verenigd Koninkrijk Nederland Duitsland Polen België Luxemburg Tsjechië Slowakije Frankrijk Oostenrijk Hongarije Roemenië Slovenië Kroatië Italië Ook voor niet-strafrechtelijke doeleinden ECRIS richt zich primair op de uitwisseling van gegevens ten behoeve van strafrechtelijke procedures. Hiervoor gelden weinig tot geen beperkingen. Maar ECRIS is ook met name bedoeld voor de uitwisseling van gegevens voor niet-strafrechtelijke doeleinden. Bij deze laatste categorie speelt echter de nationale wetgeving van zowel het land van nationaliteit als het bevragende land, een doorslaggevende rol. In Nederland hebben de dienst Justis/COVOG (afgifte verklaring omtrent het gedrag) alsmede de Immigratie- en Naturalisatiedienst laten weten belangstelling te hebben om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Voor de screening van personen werkzaam in de Kinderopvang, maakt Justis/COVOG al langere tijd gebruik van deze mogelijkheid. Portugal Spanje Malta nale wetgeving is nog niet in werking getreden, technische ontwikkelingen nog niet afgerond, financieel, etc.) nog niet deelnemen. Inmiddels is ook Kroatië (lila), dat op 1 juli 2013 als 28 e lidstaat is toegetreden tot de Europese Unie, actief om ECRIS te operationaliseren. Bulgarije Griekenland Cyprus Meer weten? Kijk op

9 JEP Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_lite Het ministerie van Veiligheid en Justitie (MVenJ) gebruikt PKI-dienstverlening voor informatieuitwisseling tussen organisatieonderdelen van MVenJ onderling, tussen MVenJ en haar ketenpartners en voor de logische toegang tot informatie en applicaties van MVenJ. Bij elektronisch verkeer is identificatie lastig. Public Key Infrastructure (PKI) biedt hiervoor een oplossing. Certificaat Om zich te identificeren in de elektronische wereld kunnen gebruikers een certificaat aanvragen bij de Justitiële Informatiedienst. Dit certificaat wordt geleverd op een smartcard of een USB stick. De sleutels op dit certificaat kunnen vervolgens gebruikt worden om berichten te versleutelen of om via Justitie Extranet Portal (JEP) toegang te krijgen tot informatie en applicaties van MVenJ. Zie kader JEP rechts voor meer info. PKIoverheid Een betrouwbare elektronische dienstverlening is pas mogelijk als vertrouwelijkheid, authenticatie en elektronische handtekeningen zijn gewaarborgd. Met een PKI zijn deze waarborgen goed te realiseren. PKIoverheid gaat nog een stapje verder. Zie kader extra s PKI op de volgende pagina voor meer info. Wat is JEP Justitie Extranet Portal (JEP) is een beveiligde toegangspoort die ervoor zorgt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers, via internet, de aan hen toegewezen webapplicaties op het Justitienet kunnen benaderen. Op dit moment maakt een groot aantal organisatieonderdelen van Veiligheid en Justitie en partners gebruik van JEP. Medewerkers gebruiken dit voor telewerken, maar ook om op de werkplek toegang tot applicaties te krijgen die de primaire bedrijfsprocessen ondersteunen. JEP wordt ook gebruikt door o.a. de rechterlijke organisatie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

10 De extra s van PKIoverheid Het is een algemene PKI met enkele extra s, zoals: één infrastructuur met één niveau van betrouwbaarheid; een hiërarchische structuur met het stamcertificaat Staat der Nederlanden als ankerpunt; gebaseerd op Nederlandse wet- en regelgeving; uitgevers moeten voldoen aan de eisen van PKIoverheid; gekwalificeerde certificaten voor een elektronische handtekening; eenzelfde proces van uitgifte voor alle certificaten. Justitie Extranet Portal JEP_Lite Als aanvulling op JEP wordt er op dit moment door de Justitiële Informatiedienst JEP_Lite ontwikkeld. Wijzigingen van JEP_Lite ten opzichte van het huidige JEP zijn: Een volledig geautomatiseerd aanvraag- en afhandelingproces en daarmee een korte doorlooptijd van gemiddeld een dag. Jep_Lite werkt niet met persoongebonden certificaten, maar wordt vanaf een willekeurig apparaat door middel van certificaten uit een eigen CA (Certificate Authority, geen PKI Overheid) geautoriseerd om Justitienet te betreden en zo toegang te krijgen tot de eigen werkomgeving van de betreffende organisatie. Jep_Lite is alleen maar een constructie om daarmee een apparaat in staat te stellen een verbinding te maken naar een specifieke werkomgeving. De digitale handtekening of het versleutelen zijn met Jep_Lite dus niet aan de orde. Installatie van de certificaten en bijkomende componenten is gebruiksvriendelijk en eenvoudig eenmalig te installeren. De kosten voor Jep_Lite bedragen 60 per jaar of deel daarvan. Jep_Lite werkt niet met USB-tokens of smartcards. Jep_Lite werkt met de meeste besturingssystemen zoals Windows, Linux, Android en IOS. Wij verwachten u na de zomer verder te kunnen informeren over JEP_Lite.

11 Digitaler werken Stap voor stap digitaler werken binnen de vreemdelingenketen Woensdag 24 april 2013 is een stap gezet op weg naar digitaal werken in de vreemdelingenketen. Met de ondertekening van een convenant hebben Johan Wiltvank (directeur Justitiële Informatiedienst, Justid) en Hans Gerritsen (directeur Programmadirectie Identiteitsmanagement en Immigratie, IDMI) afgesproken ketenpartners gezamenlijk te ondersteunen bij het zorgen voor een efficiënte en effectieve informatievoorziening binnen de vreemdelingenketen. De ketenpartners hebben hiertoe in het Topberaad van 25 april jl. hun akkoord gegeven. Centrale opslag IDMI en Justid werken samen bij het realiseren van de gemeenschappelijke voorzieningen voor de vreemdelingenketen, zodat deze digitaal kan gaan werken. Daarmee wordt bedoeld dat ketenpartners in de vreemdelingenketen digitaal informatie met elkaar uitwisselen. Niet alleen via elektronische berichten, maar ook door digitale documenten centraal op te slaan. Om de papieren informatiestromen verder terug te dringen, is het de bedoeling meer informatie over de vreemdeling digitaal centraal vast te leggen, zodat medewerkers van andere ketenpartners die kunnen inzien. Daarvoor is het de bedoeling de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) uit te bouwen met een loket, waarmee de digitale uitwisseling van documenten wordt mogelijk gemaakt. De oplevering van deze gemeenschappelijke voorziening is gepland voor juli De inzet is dat ketenpartners al eerder beginnen met het digitaliseren en opslaan van documenten. Dan kan de informatie-uitwisseling geïmplementeerd worden zodra de nieuwe voor-

12 Digitaler werken ziening, of onderdelen hiervan, klaar is. Voor de centrale opslag zal gebruik worden gemaakt van het Centraal Digitaal Depot van Justid. Kennis en kunde Het samenwerkingsconvenant zorgt ervoor dat de samenwerking tussen IDMI en Justid en de ondersteuning die zij de vreemdelingenketen bieden, langdurig worden geborgd. Justid stelt hiervoor zijn capaciteit, kennis en/of kunde op het gebied van digitaliseren, digitaal archiveren en uitwisselen, en waar nodig het gebruik van de elektronische handtekening, ter beschikking. Verder zal Justid zorgen dat het Centraal Digitaal Depot gereed gemaakt wordt om digitale dossiers van ketenpartners in op te slaan. In samenwerking met IDMI zullen ketenpartners klaargestoomd worden om aan te sluiten op het Centraal Digitaal Depot. IDMI zal haar kennis en kunde ten aanzien van de informatievoorziening binnen de vreemdelingenketen inzetten. Bovendien stelt IDMI budget aan Justid beschikbaar om zijn activiteiten te kunnen uitvoeren. Het samenwerkingsconvenant heeft een looptijd tot eind Toekomstplannen Nu het samenwerkingsconvenant is getekend zal Justid in overleg met IDMI en de ketenpartners, plannen van aanpak opstellen. Hierin wordt uitgewerkt welke specifieke werkzaamheden nodig zijn om van het Centraal Digitaal Depot gebruik te maken. Het zal leiden tot afspraken over ketenbrede standaarden voor onder meer metadata en architectuur en een koppeling van de Basisvoorziening Vreemdelingen met het Centraal Digitaal Depot om documenten te kunnen opslaan en delen in de keten. Bovendien zal het samenwerkingsconvenant bijdragen aan afspraken over goede dienstverlening door Justid aan de Vreemdelingenketen. Het realiseren van volledig digitaal werken binnen de vreemdelingenketen komt hiermee met stevige stappen dichter bij.

13 CIOT en PIDS Nieuwe huisvesting CIOT en PIDS Het Servicecentrum Privacy en Veiligheid (SCPV), PIDS en CIOT, ondergebracht bij de Justitiële informatiedienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie, gaan verhuizen. Zij zijn vanaf 15 juli 2013 te vinden op het nieuwe adres: Turfmarkt DP Den Haag Het postadres blijft hetzelfde: Postbus CL Den Haag Het algemene telefoonnummer is: (tussen en uur bereikbaar). Centraal mailadres SCPV: Centraal mailadres PIDS: Centraal mailadres CIOT:

14 Werkbezoeken Werkbezoek staatssecretaris Teeven en secretaris-generaal Cloo aan Justid Bezoek staatssecretaris Teeven > Bezoek secretaris-generaal Cloo > Werkbezoek staatssecretaris Teeven Aanleiding voor het werkbezoek op 1 mei jl. was de ingebruikname van Injus, het Informatieportaal justitiabelen. Diverse vertegenwoordigers van DJI, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Justitiële Informatiedienst en burgemeester Den Oudsten van de gemeente Enschede spraken over Keteninformatie essentieel voor sturing op uitvoeringsprocessen, Het belang van slachtoffers voorop en Sneller, beter uitvoeren van strafrechtelijke beslissingen : wensen waar Injus antwoord op biedt. Programmamanager Justid Paul Nijenhuis gaf uitleg over het ontstaan van Injus en bedankte de aanwezigen die een bijdrage leverden aan deze ketenvoorziening. Op dit moment is Justid nog een tussenschakel in het proces, maar in een volgende fase kan de gemeente rechtstreeks bevragen. Burgemeester Den Oudsten geeft het belang aan van goede afspraken over hoe deze informatie naar de gemeente komt: een gemeente kan nu niet meer zeggen: ik wist het niet. Teeven hoopt dat meer gemeenten aansluiten op dit systeem. Mevrouw Roelofs, directeur uitvoering bij DJI feliciteerde de aanwezigen met deze mijlpaal: Injus is een goed eerste voorbeeld van keteninformatievoorziening; het levert betrouwbare en tijdige informatie over gedetineerden, het systeem is van onder af opgebouwd en betekent geen extra werk voor de medewerkers bij DJI.

15 Werkbezoek Werkbezoek staatssecretaris Teeven en secretaris-generaal Cloo aan Justid Bezoek staatssecretaris Teeven > Bezoek secretaris-generaal Cloo > Werkbezoek secretaris-generaal Cloo Op 6 juni jl. bezocht secretaris-generaal dhr. mr. P. Cloo van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Justitiële Informatiedienst in Almelo. Medewerkers van Justid lichtten hierbij de relatie tussen de ketenwerkprocessen en de systemen van Justid toe. Cloo was vooral geïnteresseerd in het digitaal procesdossier en in wat zich op Europees niveau afspeelt. Dat Justid inmiddels al met veel Europese landen geautomatiseerd uitwisselt, is nog niet bij iedereen bekend. De diverse mogelijkheden van systemen als Centraal Digitaal Depot, het Informatieportaal Justitiabelen en de strafrechtsketendatabank werden getoond. Het belang van onze systemen en het gebruik door iedere professional in de keten werd door Cloo en de aanwezigen gedeeld. De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk De heer mr. P. Cloo: Het land in, zodat ik weet wat er speelt. Ik wil weten hoe het zit.

16 Digitalisering Geen snipper papier in zittingszaal strafrechter De eensgezindheid bij OM en ZM, om op zo kort mogelijke termijn te komen tot een volledig digitaal strafrechtproces, bleek groot. Het besef leeft dat digitalisering noodzakelijk en onontkoombaar is. OM en ZM eens: digitalisering noodzakelijk en onontkoombaar Er worden ook grote voordelen gezien: snellere doorlooptijden en lagere kosten. Daarnaast levert digitalisering een bijdrage aan een toegankelijke rechtspraak en zorgt voor meer begrip bij het publiek over het werk van rechters, officieren van justitie en advocaten. Bijvoorbeeld door het publiek via schermen in de zaal tijdens een rechtszaak te laten meekijken in documenten als de rechter, officier of advocaat dat van belang achten. Ook kunnen er relevante foto s en films worden getoond tijdens het proces. Droom: strafprocesrecht helemaal digitaal Op praktisch gebied zijn er vele obstakels voordat de droom van een geheel digitaal strafproces werkelijkheid is. Zo hebben alle partijen in de strafrechtketen eigen systemen. Die systemen met elkaar laten communiceren en op elkaar aansluiten is al geen sinecure, maar er zijn ook nog vraagstukken van staatsrechtelijke aard. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de partijen in elkaars systemen kunnen meekijken, terwijl ze voor een rechtszaak uiteindelijk wel over één en hetzelfde dossier moeten beschikken. Elektronisch gekwalificeerde handtekening Een van de aspecten aan de digitalisering van het strafproces is de elektronische handtekening, die de natte handtekening (ieder vonnis wordt nu bezegeld door een handtekening met pen door de rechter) gaat vervangen. Dany Venema van de Justitiële Informatiedienst deed uit de doeken wat er allemaal moet gebeuren om tot een wettelijk geaccepteerde elektronisch gekwalificeerde handtekening te komen. Onderdeel daarvan is (aanpassing van) wetgeving.

17 MatchingsAutoriteit Bezoek aan de MatchingsAutoriteit Knipselkrant De wereld van Justid achter het krantenknipsel Klik hier voor het nieuwsbericht Nederlandse politie koploper identificatie verdachten In het kader van samenwerken, ketenbreed denken en elkaar willen versterken hebben het afgelopen jaar diverse eenheden van de nationale politie, waaronder de eenheid Utrecht (zie foto) ons bezocht in Leeuwarden. Doel was om middels een presentatie de werkzaamheden van ons te verduidelijken, de processen te laten begrijpen, maar ook om een interactie te creëren waaruit de (gezamenlijke) vraagstukken helder werden beantwoord of konden worden meegenomen naar de wetgever cq. afdeling. Uit de reacties (aan het einde van) het bezoek bleek men een helder(der) beeld van de diverse teams binnen de MA en de daarbij behorende werkzaamheden te hebben gekregen. De afsluitende daadwerkelijke kennismaking met de collega s op de afdeling was een enorm succes, de koppeling van de namen met de gezichten werd als een wederzijds pluspunt ervaren! We hopen nog meer eenheden te verwelkomen in Fryslân en uiteraard geven wij op verzoek de presentaties ook op de locaties. Peter van den Bosch werd als vertegenwoordiger van de MatchingsAutoriteit uitgenodigd om de presentatie Meer Effectiever Op Straat (MEOS) bij te wonen, waar de minister van Veiligheid en Justitie een uitleg kreeg over de identificatie van verdachten volgens de Invoering Wet en Protocol Identiteitsvaststelling (IWPI). Door het plaatsen van meer ID-zuilen (Progis) op de 250 politiebureaus, met daarnaast de mobiele scans, worden meer verdachten geregistreerd in onze strafrechtketendatabank (SKDB). De vastgelegde identiteit kan op deze manier met een vingerscan én het unieke strafrechtketennummer, SKN, in de hele strafrechtketen eenvoudig worden geraadpleegd. Door de zuilen worden identiteitsfraude en persoonsverwisselingen beter tegengegaan en strafzaken sneller en beter afgehandeld.

18 MatchingsAutoriteit Knipselkrant Leidschendam-Voorburg - Minister Opstelten kreeg woensdag persoonlijk uitleg over hoe de politie de identiteit vaststelt van verdachten en veroordeelden. Om identiteitsfraude te voorkomen, gebruikt het politiekorps in het hele land identificatiezuilen. Vanaf volgend jaar kan dat ook met smartphones. Bezoek aan de MatchingsAutoriteit In het kader van samenwerken, ketenbreed denken en elkaar willen versterken hebben het afgelopen jaar diverse eenheden van de nationale politie, waaronder de eenheid Utrecht (zie foto) ons bezocht in Leeuwarden. Doel was om middels een presentatie de werkzaamheden van ons te verduidelijken, de processen te laten begrijpen, maar ook om een interactie te creëren waaruit de (gezamenlijke) vraagstukken helder werden beantwoord of konden worden meegenomen naar de wetgever cq. afdeling. Uit de reacties (aan het einde van) het bezoek bleek men een helder(der) beeld van de diverse teams binnen de MA en de daarbij behorende werkzaamheden te hebben gekregen. De afsluitende daadwerkelijke kennismaking met de collega s op de afdeling was een enorm succes, de koppeling van de namen met de gezichten werd als een wederzijds pluspunt ervaren! We hopen nog meer eenheden te verwelkomen in Fryslân en uiteraard geven wij op verzoek de presentaties ook op de locaties. Op 250 politiebureaus is identificatieapparatuur (ID-zuil) geplaatst. Agenten legden de minister van Veiligheid en Justitie op politiebureau Leidschendam-Voorburg uit hoe verdachten hiermee bij het eerste contact volgens een vast protocol worden geïdentificeerd. En geregistreerd in de zogeheten strafrechtketendatabase. De vastgelegde identiteit kan zo met een vingerscan in de hele strafrechtketen eenvoudig worden gecheckt. Door de zuilen worden identiteitsfraude en persoonsverwisselingen beter tegengegaan en strafzaken sneller en beter afgehandeld. Op straat De minister kreeg ook uitleg over de nieuwe mogelijkheden voor mobiel werken op straat. Zo kunnen politiemensen vanaf volgend jaar met de BlackBerry op straat de identiteit van personen controleren, verschillende politieregisters raadplegen en digitale bonnen afgeven. De ontwikkeling van deze innovatieve hulpmiddelen is volgens de bewindsman een voorbeeld van maatregelen om de prestaties in de strafrechtketen (politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht) te verbeteren. Nog voor de zomer stuurt Opstelten hierover een brief naar de Tweede Kamer. Stevige back-up Opstelten: We gaan op weg naar plaatsen tijdsonafhankelijk werken. Met de identificatiezuilen en dadelijk met de mobiele toepassingen op bijna smartphones loopt de Nederlandse politie wereldwijd voorop. We geven met deze middelen de agent op straat een stevige back-up. Professionaliteit, weerbaarheid en veiligheid van de agent worden daarmee groter en de overlast voor de burger vermindert. sluit nieuwsbericht

19 Jeugd Beheer ICT Jeugdketen en Veiligheidshuizen De Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) van het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt het operationele beheer van de ketenvoorzieningen GCOS, IFM, en ook de ondersteunende voorzieningen EBV en IBS gefaseerd over aan de Justitiële Informatiedienst. In nauwe samenwerking met DJJ bereidt de Justitiële Informatiedienst zich op deze overdracht voor. Waar staan we in het transitietraject? De gebruikersondersteuning van GCOS is per 6 mei jl. overgedragen aan het serviceteam van de Justitiële Informatiedienst. De helpdeskmedewerkers werken nu vanuit Almelo. Naast helpdeskwerkzaamheden worden nu ook alle GCOStrainingen door hen ingepland en uitgevoerd. Intussen draagt Justid zorg voor de planning en de realisatie van de komende releases. Op 1 oktober 2013 wordt de verantwoordelijkheid van het operationele beheer formeel aan Justid overgedragen. De voorbereidingen voor de overname van de overige voorzieningen zijn inmiddels gestart. Naar verwachting zal het overdrachtsmoment na de zomer plaatsvinden.

20 De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk Colofon De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De Justitiële Informatiedienst Informeert is een uitgave van de Justitiële Informatiedienst Redactie: Communicatie, met dank aan ieders bijdrage Reacties, abonnementen en opzeggingen: Vormgeving: Ineke Oerlemans De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. <<

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen. Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen. Justitiële Informatiedienst Informeert Januari 2013 Voorwoord Johan Wiltvank 2 Informatie Detentieverloop 3 Elektronische handtekening voor zakelijke e-mails 4 Audit CIOT 4 Communiceren met het buitenland

Nadere informatie

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Digitaal archief Een Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Een : digitaal opslaan van dossiers van ketenpartners voor een wettig

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak Justitiële Informatiedienst Informeert December 2015 Voorwoord > Digitaal Werken in de strafrechtsketen > De handtekening voor de Rechtspraak JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal Verhuizing datacenter

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer Justitiële Informatiedienst Informeert November 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > GCOS en IFM in beheer > GCOS en IFM in beheer JDS live op voormalige Nederlandse Antillen Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inhoud Wat is Eduroam?... 3 Internationaal... 3 Eduroam op Nyenrode... 4 Eduroam instellen op jouw apparaat... 5 IPhone (IOS7 en hoger)... 6 Ipad (IOS7 en hoger)...

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Justitiële. Justitiële Informatiedienst

Justitiële. Justitiële Informatiedienst Justitiële Justitiële Informatiedienst JDS Voor MA CDD een + integer EBV CIOT PIDS JDS MA CDD PIDS en JDS integraal MA CDD persoonsbeeld + EBV CIOT PIDS JDS MA CIOT PIDS JDS MA CDD + EBV CIOT PIDS JD EBV

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis. Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis. Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen. Justitiële Informatiedienst Informeert Maart 2014 Voorwoord > Berichtenverkeer jeugdzorgpartijen technisch gereed > Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis > Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen in

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1474 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Deze tijdslijn illustreert het verhaal van de Europese Unie. U kunt de tijdslijn in verschillende stukken afdrukken

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 3URGXFWGDWDVKHHW +,*+/,*+76 FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 Beschikbaarheid: 04/2011 Merk Fiat Systeem Instant NAV Onderdeelnummer klant 51900429 Onderdeelnummer NAVTEQ T1000-17913 Dekkingsoverzicht Inclusief

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders. GAAV: Nieuwe ondertekendienst. Continue screening kinderopvang

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders. GAAV: Nieuwe ondertekendienst. Continue screening kinderopvang Justitiële Informatiedienst Informeert September 2015 Voorwoord > GAAV: Nieuwe ondertekendienst > GAAV: Nieuwe ondertekendienst Continue screening kinderopvang Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa De opsporing en winning van aardgas en aardolie in Europa richtte zich in het verleden vooral op conventionele brandstoffen. De mogelijkheden

Nadere informatie

Bluetooth /IRDA-printer 0554 0620. Gebruiksaanwijzing

Bluetooth /IRDA-printer 0554 0620. Gebruiksaanwijzing Bluetooth /IRDA-printer 0554 0620 Gebruiksaanwijzing 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Veiligheid en milieu... 3 3 Functionele beschrijving... 3 3.1. Toepassing... 3 3.2. Technische gegevens... 4 EG-conformiteitsverklaring...

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Open huis tijdens verbouwing

Open huis tijdens verbouwing Open huis tijdens verbouwing Pieter Cloo, Secretarisgeneraal VenJ Nicole Stolk, Plv. Secretaris-generaal VenJ en tevens CIO VenJ 15 januari 2014 Kerncijfers Bijna 100.000 medewerkers Relatief veel grote

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

Instructie: Quiz EU - Test je kennis!

Instructie: Quiz EU - Test je kennis! Instructie: Quiz EU - Test je kennis! Korte omschrijving werkvorm De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Belastingadviseurs BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Versie: 26 juli 2011 Per 1 januari 2011 zijn de BTW-regels voor internationale optredens veranderd. Hoe werkt het nu: 1. Vóór 2011: plaats van optreden

Nadere informatie

.bedomeinnamen. & registrars

.bedomeinnamen. & registrars .bedomeinnamen & registrars 2013 2 Aantal nieuwe.be-registraties 147.022 193.659 222.919 232.746 257.637 267.780 306.341 299.846 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolutie van de.be-domeinnamen 602.607

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT

Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT IP/08/641 Brussel, 25 april 2008 Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT De Europese Commissie heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een pan-europees

Nadere informatie

100% dienstverlening in Europa

100% dienstverlening in Europa Ministerie van Economische Zaken 100% dienstverlening in Europa Wat ondernemers moeten weten over de Dienstenrichtlijn December 2009 Vanaf 28 december 2009 * Betere toegang tot 30 Europese landen * Formaliteiten

Nadere informatie

HIP Buitenlandse nummers

HIP Buitenlandse nummers HIP Buitenlandse nummers Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Buitenlandse nummers... 3 1.1 Inkomende oproepen... 3 1.2 Uitgaande oproepen... 3 1.3 Belangrijk: Nooddiensten

Nadere informatie

Zeer voordelig uitbesteden van inpakken en verzendklaar maken van relatiegeschenken (versie 22-10-2015)

Zeer voordelig uitbesteden van inpakken en verzendklaar maken van relatiegeschenken (versie 22-10-2015) Zeer voordelig uitbesteden van inpakken en verzendklaar maken van relatiegeschenken (versie 22-10-2015) Velen van u zullen in deze periode offertes uitbrengen voor de levering en verzending van relatiegeschenken.

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

We willen na twee jaar wel bezien in hoeverre de doorgevoerde maatregelen het beoogde effect hebben gehad.

We willen na twee jaar wel bezien in hoeverre de doorgevoerde maatregelen het beoogde effect hebben gehad. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende betalingen Grensoverschrijdende betalingen Snel en makkelijk geld overschrijven naar een buitenlandse rekening Valable à partir du 1 e janvier 2007 Gelgig vanaf 1 januari 2007 Het leven van vandaag is zo opgevat

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Data Only Tarieven en voorwaarden

Data Only Tarieven en voorwaarden Data Only en voorwaarden D at u m 2 5 j un i 2 01 5 V ers i e 1. 2 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Snelheid upgrade... 3 1.3 Boven bundel tarieven... 3 1.4 SMS tarieven...

Nadere informatie

- Voor bestellingen in België retourneert u uw horloge naar de kleinhandelaar die u aanduidde bij de check-out.

- Voor bestellingen in België retourneert u uw horloge naar de kleinhandelaar die u aanduidde bij de check-out. WEBSHOP FAQ RODANIA GARANTIE Heb ik garantie? U hebt garantie op uw Rodania-horloge voor alle fabricatiefouten gedurende een periode van twee jaar, vanaf de datum van eerste aankoop. U vindt de garantiekaart

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

CBS-project. Ferry Lapré (links) en Ron van Weel zijn werkzaam bij het servicepunt European Statistical Data Support van het CBS

CBS-project. Ferry Lapré (links) en Ron van Weel zijn werkzaam bij het servicepunt European Statistical Data Support van het CBS CBS-project Ferry Lapré (links) en Ron van Weel zijn werkzaam bij het servicepunt European Statistical Data Support van het CBS 38 Servicepunt biedt heldere blik op Europese statistiek Europese cijfers

Nadere informatie

.bedomeinnamen. & registrars

.bedomeinnamen. & registrars .bedomeinnamen & registrars 2014 2 Aantal nieuwe.be-registraties 193.659 222.919 232.746 257.637 267.780 306.341 299.846 264.930 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolutie van de.be-domeinnamen 736.498

Nadere informatie

Beleid voor internationale sponsoring. 1 april 2015 Amway

Beleid voor internationale sponsoring. 1 april 2015 Amway Beleid voor internationale sponsoring 1 april 2015 Amway Beleid voor internationale sponsoring Dit beleid geldt per 1 april 2015 voor alle Europese markten (België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland,

Nadere informatie

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs 1.1 Een blik op een eeuw Europa Deel 1: Een beetje geschiedenis Dankzij onze vrienden, Marie en Alexander,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS Zie aanwijzingen op bladzijde 4 E 411 ( 1 ) VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid First results of a study into social policies for divorced families in the United States Mandatory parenting plans, mediation and parental divorce education Het ouderschapsplan

Nadere informatie

.bedomeinnamen. onder de loep 2011

.bedomeinnamen. onder de loep 2011 1.bedomeinnamen onder de loep 2011 2 Aantal nieuwe.be-registraties Evolutie van de.be-domeinnamen 471.453 602.607 736.498 859.474 977.998 1.101.668 1.219.935 131.588 147.022 193.659 222.919 232.746 257.637

Nadere informatie

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen:

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen: Gemeenschappelijke mededeling over de tenuitvoerlegging van IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden

Nadere informatie

Vodafone Zakelijke tarieven

Vodafone Zakelijke tarieven Vodafone Zakelijke tarieven Geldig per december 2008 Make the most of now Vodafone OndernemersBundel Maandbedrag Belminuten Tarief per minuut 15,00 75 0,20 22,50 150 0,15 35,00 300 0,12 50,00 500 0,10

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 28 (1980) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 95 A. TITEL Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst; (met Protocol en Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voordelig uitbesteden van inpakken en verzendklaar maken van relatiegeschenken (versie 22-10-2015)

Voordelig uitbesteden van inpakken en verzendklaar maken van relatiegeschenken (versie 22-10-2015) Voordelig uitbesteden van inpakken en verzendklaar maken van relatiegeschenken (versie 22-10-2015) Velen van u zullen in deze periode offertes uitbrengen voor de levering en verzending van relatiegeschenken.

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Op weg naar een toekomstbestendig GCOS. Informatieportaal justitiabelen. September 2014

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Op weg naar een toekomstbestendig GCOS. Informatieportaal justitiabelen. September 2014 Justitiële Informatiedienst Informeert September 2014 Voorwoord > Offerte project feitgecodeerde zaken getekend > Informatieportaal justitiabelen > Op weg naar een toekomstbestendige GCOS > Ook binnen

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Resultaten in Europa en Nederland - Mei 2013 Representatieve resultaten in 31 deelnemende Europese landen voor het Europees Agentschap voor

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316 Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.nl Heusden 14 april 2015, Beste Stad klant, Wij zijn verheugd te melden dat

Nadere informatie

telecomnews Gratis Onbeperkt bellen tussen vast en mobiel 106,62 activering en installatie door een technicus

telecomnews Gratis Onbeperkt bellen tussen vast en mobiel 106,62 activering en installatie door een technicus telecomnews voor zelfstandigen en kleine ondernemingen April 2015 Onbeperkt bellen tussen vast en mobiel 106,62 Gratis activering en installatie door een technicus Zie p. 6 2 Bizz Mobile (Team) XL Samenwerken

Nadere informatie