Informeert. bij de Justitiële Informatiedienst. Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite. ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informeert. bij de Justitiële Informatiedienst. Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite. ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i"

Transcriptie

1 Justitiële Informatiedienst Informeert Juli 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > ECRIS: Europese uitwisseling van strafrechtelijke gegevens > Nieuwe dienstverlening JEP > Stap voor stap digitaler werken > Verhuizing CIOT en PIDS > Bezoek Teeven en Cloo Justid > Geen snipper papier in zittingszaal strafrechter > MatchingsAutoriteit > Jeugdketen en Veiligheidshuizen > ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i Het geautomatiseerde systeem voor de uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen tussen de lidstaten, het European Criminal Record Information System (ECRIS) draait, maar we zijn er nog niet, vertelt Rinus Pitstra, hoofd Justitiële Documentatie en Informatiebeheer bij de Justitiële Informatiedienst. Lees meer > Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite Als aanvulling op de huidige dienstverlening van het Justitie Extranet Portal (JEP) om onder andere toegang te krijgen tot informatie en applicaties van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelt de Justitiële Informatiedienst op dit moment JEP_Lite. Lees meer > Stap voor stap digitaler werken binnen de vreemdelingenketen Het realiseren van volledig digitaal werken binnen de vreemdelingenketen komt met de ondertekening van een convenant door Johan Wiltvank en Hans Gerritsen (directeur Programmadirectie Identiteitsmanagement en Immigratie, IDMI) met stevige stappen dichterbij. Lees meer > Indien u dit bestand op een tablet bekijkt, raden wij aan een app als GoodReader te gebruiken of dit bestand te openen in ibooks.

2 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Nieuwe ontwikkelingen Bezoek Teeven en start Injus Europese uitwisseling gegevens Verhuizing EDDA naar Zutphen Nieuwe ontwikkelingen Tal van nieuwe ontwikkelingen, mede door de komst van nieuwe technologieën, komen op ons af. Aansluiting van de Vreemdelingenketen op het Centraal Digitaal Depot, de digitalisering van het strafproces en onze betrokkenheid hierbij, de ontwikkeling van een JEP_Lite, overname van het beheer van ketenvoorzieningen uit de jeugdketen en ook het in eigen beheer nemen van JDS. Het blijft een uitdaging om dit allemaal zo goed mogelijk te doen.

3 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Nieuwe ontwikkelingen Bezoek Teeven en start Injus Europese uitwisseling gegevens Verhuizing EDDA naar Zutphen Bezoek Teeven in teken van start Injus In de afgelopen periode hebben staatssecretaris dhr. mr. F. Teeven en secretarisgeneraal dhr. mr. P. Cloo een werkbezoek gebracht aan de Justitiële Informatiedienst. Het bezoek van Teeven stond in het teken van de ingebruikname van Injus, het Informatieportaal justitiabelen. Binnenkort ontvangt u een speciale editie van onze nieuwsbrief, die net als Injus, in samenwerking met DJI en het ministerie van Veiligheid en Justitie tot stand is gekomen. In deze special leest u alles over het Informatieportaal justitiabelen.

4 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Nieuwe ontwikkelingen Bezoek Teeven en start Injus Europese uitwisseling gegevens Verhuizing EDDA naar Zutphen Onze betrokkenheid bij de Europese uitwisseling van strafrechtelijke gegevens We weten allemaal dat criminaliteit niet ophoudt bij de landsgrenzen. Maar wat wellicht nog niet bij iedereen bekend is, is onze betrokkenheid bij de Europese uitwisseling van strafrechtelijke gegevens. Per EU-lidstaat is een Centrale Autoriteit aangewezen, in Nederland vervult de Justitiële Informatiedienst deze rol. Inmiddels wisselen we, met behulp van ECRIS (European Criminal Records Information System), met een groot aantal Europese landen strafrechtelijke informatie uit. Vorige maand is het, in eigen beheer gerealiseerde, uitwisselingsmechanisme in productie genomen waarmee alle berichten verwerkt kunnen worden. We vertellen u er alles over in deze nieuwsbrief.

5 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Klik op de thema s om meer te lezen. Nieuwe ontwikkelingen Bezoek Teeven en start Injus Europese uitwisseling gegevens Verhuizing EDDA naar Zutphen Verhuizing EDDA naar Zutphen In de vorige nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd over de verhuizing van de afdeling Expertise en Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA) van Almelo naar Zutphen. Belangrijke stappen zijn gezet in dit proces. De locatiekeuze beperkt zich momenteel nog tot twee locaties. Begin september is duidelijk welke van de twee het gaat worden. Vanaf begin volgend jaar zet EDDA haar dienstverlening voort vanaf de nieuwe locatie.

6 ECRIS ECRIS: Europese uitwisseling van strafrechtelijke gegevens Noodzaak tot verbetering Reeds langer is het mogelijk om strafrechtelijke informatie binnen de Europese Unie uit te wisselen. Hiervan werd slechts beperkt gebruik gemaakt vanwege allerlei problemen, zoals te late ontvangst of onbekendheid met de taal. Door de toenemende mobiliteit, waardoor criminelen eenvoudig aan hun justitieel verleden kunnen ontsnappen, werd de noodzaak tot verbetering steeds groter. Met name de zaak Michel Fourniret (2004, ontvoering/verkrachting/moord) was voor de Europese Commissie aanleiding om actie te ondernemen. Verplichte uitwisseling Naast het Verdrag van Prüm (27 mei 2005, ofwel: Schengen III) werd als noodmaatregel de onderlinge uitwisseling van gegevens uit het strafregister verplicht aan de EU-lidstaten opgelegd. Per EU-lidstaat is een Centrale Autoriteit aangewezen, die: - verantwoordelijk is voor het verzenden van strafvonnissen naar en het be antwoorden van informatieverzoeken van de Centrale Autoriteiten van de andere lidstaten; - binnen de eigen lidstaat als inter mediair optreedt voor de uitwisseling van strafrechtelijke gegevens naar de aanleverende en/of bevragende organisaties en autoriteiten. In de meeste lidstaten is de beheerorganisatie van het nationale strafregister als Centrale Autoriteit aangegeven zodoende vervult in Nederland de Justitiële Informatiedienst deze rol. Nog niet in alle gevallen worden met alle lidstaten strafrechtelijke gegevens uit gewisseld. De tabel toont per lidstaat het aantal onderlinge connecties. Nederland wisselt op dit moment met 17 andere lidstaten strafrechtelijke gegevens uit. Netwerk Parallel aan deze ontwikkelingen ontplooide de Europese Commissie initiatieven voor struc-

7 ECRIS Tijdelijk per Partners per MS AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LT LV NL PL RO SK turele maatregelen. Eén Europees strafregister bleek al snel niet haalbaar. Daarom werd besloten om de nationale strafregisters per lidstaat te handhaven en in een netwerk op te nemen, waarbij de strafrechtelijke gegevens elektronisch tussen de EU-lidstaten worden uitgewisseld. In dit concept blijft het uitgangspunt dat een lidstaat beschikt over het volledige strafrechtelijke beeld van hun onderdanen, ofwel van veroordelingen van personen met de betreffende nationaliteit. De juridische uitwerking van dit concept is in 2009 vastgelegd in de oprichting van ECRIS. Waar staan we nu? Om ECRIS volledig tot z n recht te laten komen is deelname door alle EU-lid staten noodzakelijk. Inmiddels is een groot aantal landen operationeel (zie kaartje op de volgende pagina de donkergroen gekleurde landen). Enkele landen, waaronder ons buurland Duitsland, zijn wel klaar, maar wisselen nog geen gegevens met Nederland uit (de lichtgroen gekleurde landen). Er zijn nog enkele landen (de roodgekleurde landen) die door wisselende oorzaken (natio- In het Nederlandse concept vindt de inhoudelijke verwerking van berichten in principe volledig plaats binnen het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). ECRIS is, via een interface, gekoppeld aan het JDS. Het aanvragen van straf rechtelijke informatie door een (eind)gebruiker over een onderdaan van een andere EU-lidstaat vindt normaliter plaats via JD-Online of via het reguliere berichtenverkeer. Doordat noodzakelijke aanpassingen aan JD-Online enige vertraging ondervinden, lopen aanvragen betreffende buitenlandse informatie tijdelijk via het adres: Medewerkers Buitenland registreren deze requests handmatig in de ECRIS-RI. Dat is een uitdaging, de termijn voor de beantwoording van een informatieverzoek bedraagt maximaal 10 werkdagen. Voor de verwerking van een notification geldt een maximale doorlooptijd van 30 werkdagen.

8 Wat wordt er uitgewisseld? Finland Uitwisseling van strafrechtelijke gegevens èn vingerafdrukken Naast het uitwisselen van strafrechtelijke gegevens voorziet ECRIS ook in de mogelijkheid om vingerafdrukken uit te wisselen. In het merendeel van de EU-lidstaten, waaronder ook Nederland, zijn geen vingerafdrukken in het strafregister opge nomen. In een aantal landen, waar het strafregister wordt beheerd door de politie, is dat wel het geval. Met name Groot Brittannië is een warm voorstander van het gebruik van vinger afdrukken bij de identiteitsvaststelling. Zweden Estland Letland Denemarken Litouwen Ierland Verenigd Koninkrijk Nederland Duitsland Polen België Luxemburg Tsjechië Slowakije Frankrijk Oostenrijk Hongarije Roemenië Slovenië Kroatië Italië Ook voor niet-strafrechtelijke doeleinden ECRIS richt zich primair op de uitwisseling van gegevens ten behoeve van strafrechtelijke procedures. Hiervoor gelden weinig tot geen beperkingen. Maar ECRIS is ook met name bedoeld voor de uitwisseling van gegevens voor niet-strafrechtelijke doeleinden. Bij deze laatste categorie speelt echter de nationale wetgeving van zowel het land van nationaliteit als het bevragende land, een doorslaggevende rol. In Nederland hebben de dienst Justis/COVOG (afgifte verklaring omtrent het gedrag) alsmede de Immigratie- en Naturalisatiedienst laten weten belangstelling te hebben om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Voor de screening van personen werkzaam in de Kinderopvang, maakt Justis/COVOG al langere tijd gebruik van deze mogelijkheid. Portugal Spanje Malta nale wetgeving is nog niet in werking getreden, technische ontwikkelingen nog niet afgerond, financieel, etc.) nog niet deelnemen. Inmiddels is ook Kroatië (lila), dat op 1 juli 2013 als 28 e lidstaat is toegetreden tot de Europese Unie, actief om ECRIS te operationaliseren. Bulgarije Griekenland Cyprus Meer weten? Kijk op

9 JEP Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_lite Het ministerie van Veiligheid en Justitie (MVenJ) gebruikt PKI-dienstverlening voor informatieuitwisseling tussen organisatieonderdelen van MVenJ onderling, tussen MVenJ en haar ketenpartners en voor de logische toegang tot informatie en applicaties van MVenJ. Bij elektronisch verkeer is identificatie lastig. Public Key Infrastructure (PKI) biedt hiervoor een oplossing. Certificaat Om zich te identificeren in de elektronische wereld kunnen gebruikers een certificaat aanvragen bij de Justitiële Informatiedienst. Dit certificaat wordt geleverd op een smartcard of een USB stick. De sleutels op dit certificaat kunnen vervolgens gebruikt worden om berichten te versleutelen of om via Justitie Extranet Portal (JEP) toegang te krijgen tot informatie en applicaties van MVenJ. Zie kader JEP rechts voor meer info. PKIoverheid Een betrouwbare elektronische dienstverlening is pas mogelijk als vertrouwelijkheid, authenticatie en elektronische handtekeningen zijn gewaarborgd. Met een PKI zijn deze waarborgen goed te realiseren. PKIoverheid gaat nog een stapje verder. Zie kader extra s PKI op de volgende pagina voor meer info. Wat is JEP Justitie Extranet Portal (JEP) is een beveiligde toegangspoort die ervoor zorgt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers, via internet, de aan hen toegewezen webapplicaties op het Justitienet kunnen benaderen. Op dit moment maakt een groot aantal organisatieonderdelen van Veiligheid en Justitie en partners gebruik van JEP. Medewerkers gebruiken dit voor telewerken, maar ook om op de werkplek toegang tot applicaties te krijgen die de primaire bedrijfsprocessen ondersteunen. JEP wordt ook gebruikt door o.a. de rechterlijke organisatie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

10 De extra s van PKIoverheid Het is een algemene PKI met enkele extra s, zoals: één infrastructuur met één niveau van betrouwbaarheid; een hiërarchische structuur met het stamcertificaat Staat der Nederlanden als ankerpunt; gebaseerd op Nederlandse wet- en regelgeving; uitgevers moeten voldoen aan de eisen van PKIoverheid; gekwalificeerde certificaten voor een elektronische handtekening; eenzelfde proces van uitgifte voor alle certificaten. Justitie Extranet Portal JEP_Lite Als aanvulling op JEP wordt er op dit moment door de Justitiële Informatiedienst JEP_Lite ontwikkeld. Wijzigingen van JEP_Lite ten opzichte van het huidige JEP zijn: Een volledig geautomatiseerd aanvraag- en afhandelingproces en daarmee een korte doorlooptijd van gemiddeld een dag. Jep_Lite werkt niet met persoongebonden certificaten, maar wordt vanaf een willekeurig apparaat door middel van certificaten uit een eigen CA (Certificate Authority, geen PKI Overheid) geautoriseerd om Justitienet te betreden en zo toegang te krijgen tot de eigen werkomgeving van de betreffende organisatie. Jep_Lite is alleen maar een constructie om daarmee een apparaat in staat te stellen een verbinding te maken naar een specifieke werkomgeving. De digitale handtekening of het versleutelen zijn met Jep_Lite dus niet aan de orde. Installatie van de certificaten en bijkomende componenten is gebruiksvriendelijk en eenvoudig eenmalig te installeren. De kosten voor Jep_Lite bedragen 60 per jaar of deel daarvan. Jep_Lite werkt niet met USB-tokens of smartcards. Jep_Lite werkt met de meeste besturingssystemen zoals Windows, Linux, Android en IOS. Wij verwachten u na de zomer verder te kunnen informeren over JEP_Lite.

11 Digitaler werken Stap voor stap digitaler werken binnen de vreemdelingenketen Woensdag 24 april 2013 is een stap gezet op weg naar digitaal werken in de vreemdelingenketen. Met de ondertekening van een convenant hebben Johan Wiltvank (directeur Justitiële Informatiedienst, Justid) en Hans Gerritsen (directeur Programmadirectie Identiteitsmanagement en Immigratie, IDMI) afgesproken ketenpartners gezamenlijk te ondersteunen bij het zorgen voor een efficiënte en effectieve informatievoorziening binnen de vreemdelingenketen. De ketenpartners hebben hiertoe in het Topberaad van 25 april jl. hun akkoord gegeven. Centrale opslag IDMI en Justid werken samen bij het realiseren van de gemeenschappelijke voorzieningen voor de vreemdelingenketen, zodat deze digitaal kan gaan werken. Daarmee wordt bedoeld dat ketenpartners in de vreemdelingenketen digitaal informatie met elkaar uitwisselen. Niet alleen via elektronische berichten, maar ook door digitale documenten centraal op te slaan. Om de papieren informatiestromen verder terug te dringen, is het de bedoeling meer informatie over de vreemdeling digitaal centraal vast te leggen, zodat medewerkers van andere ketenpartners die kunnen inzien. Daarvoor is het de bedoeling de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) uit te bouwen met een loket, waarmee de digitale uitwisseling van documenten wordt mogelijk gemaakt. De oplevering van deze gemeenschappelijke voorziening is gepland voor juli De inzet is dat ketenpartners al eerder beginnen met het digitaliseren en opslaan van documenten. Dan kan de informatie-uitwisseling geïmplementeerd worden zodra de nieuwe voor-

12 Digitaler werken ziening, of onderdelen hiervan, klaar is. Voor de centrale opslag zal gebruik worden gemaakt van het Centraal Digitaal Depot van Justid. Kennis en kunde Het samenwerkingsconvenant zorgt ervoor dat de samenwerking tussen IDMI en Justid en de ondersteuning die zij de vreemdelingenketen bieden, langdurig worden geborgd. Justid stelt hiervoor zijn capaciteit, kennis en/of kunde op het gebied van digitaliseren, digitaal archiveren en uitwisselen, en waar nodig het gebruik van de elektronische handtekening, ter beschikking. Verder zal Justid zorgen dat het Centraal Digitaal Depot gereed gemaakt wordt om digitale dossiers van ketenpartners in op te slaan. In samenwerking met IDMI zullen ketenpartners klaargestoomd worden om aan te sluiten op het Centraal Digitaal Depot. IDMI zal haar kennis en kunde ten aanzien van de informatievoorziening binnen de vreemdelingenketen inzetten. Bovendien stelt IDMI budget aan Justid beschikbaar om zijn activiteiten te kunnen uitvoeren. Het samenwerkingsconvenant heeft een looptijd tot eind Toekomstplannen Nu het samenwerkingsconvenant is getekend zal Justid in overleg met IDMI en de ketenpartners, plannen van aanpak opstellen. Hierin wordt uitgewerkt welke specifieke werkzaamheden nodig zijn om van het Centraal Digitaal Depot gebruik te maken. Het zal leiden tot afspraken over ketenbrede standaarden voor onder meer metadata en architectuur en een koppeling van de Basisvoorziening Vreemdelingen met het Centraal Digitaal Depot om documenten te kunnen opslaan en delen in de keten. Bovendien zal het samenwerkingsconvenant bijdragen aan afspraken over goede dienstverlening door Justid aan de Vreemdelingenketen. Het realiseren van volledig digitaal werken binnen de vreemdelingenketen komt hiermee met stevige stappen dichter bij.

13 CIOT en PIDS Nieuwe huisvesting CIOT en PIDS Het Servicecentrum Privacy en Veiligheid (SCPV), PIDS en CIOT, ondergebracht bij de Justitiële informatiedienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie, gaan verhuizen. Zij zijn vanaf 15 juli 2013 te vinden op het nieuwe adres: Turfmarkt DP Den Haag Het postadres blijft hetzelfde: Postbus CL Den Haag Het algemene telefoonnummer is: (tussen en uur bereikbaar). Centraal mailadres SCPV: Centraal mailadres PIDS: Centraal mailadres CIOT:

14 Werkbezoeken Werkbezoek staatssecretaris Teeven en secretaris-generaal Cloo aan Justid Bezoek staatssecretaris Teeven > Bezoek secretaris-generaal Cloo > Werkbezoek staatssecretaris Teeven Aanleiding voor het werkbezoek op 1 mei jl. was de ingebruikname van Injus, het Informatieportaal justitiabelen. Diverse vertegenwoordigers van DJI, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Justitiële Informatiedienst en burgemeester Den Oudsten van de gemeente Enschede spraken over Keteninformatie essentieel voor sturing op uitvoeringsprocessen, Het belang van slachtoffers voorop en Sneller, beter uitvoeren van strafrechtelijke beslissingen : wensen waar Injus antwoord op biedt. Programmamanager Justid Paul Nijenhuis gaf uitleg over het ontstaan van Injus en bedankte de aanwezigen die een bijdrage leverden aan deze ketenvoorziening. Op dit moment is Justid nog een tussenschakel in het proces, maar in een volgende fase kan de gemeente rechtstreeks bevragen. Burgemeester Den Oudsten geeft het belang aan van goede afspraken over hoe deze informatie naar de gemeente komt: een gemeente kan nu niet meer zeggen: ik wist het niet. Teeven hoopt dat meer gemeenten aansluiten op dit systeem. Mevrouw Roelofs, directeur uitvoering bij DJI feliciteerde de aanwezigen met deze mijlpaal: Injus is een goed eerste voorbeeld van keteninformatievoorziening; het levert betrouwbare en tijdige informatie over gedetineerden, het systeem is van onder af opgebouwd en betekent geen extra werk voor de medewerkers bij DJI.

15 Werkbezoek Werkbezoek staatssecretaris Teeven en secretaris-generaal Cloo aan Justid Bezoek staatssecretaris Teeven > Bezoek secretaris-generaal Cloo > Werkbezoek secretaris-generaal Cloo Op 6 juni jl. bezocht secretaris-generaal dhr. mr. P. Cloo van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Justitiële Informatiedienst in Almelo. Medewerkers van Justid lichtten hierbij de relatie tussen de ketenwerkprocessen en de systemen van Justid toe. Cloo was vooral geïnteresseerd in het digitaal procesdossier en in wat zich op Europees niveau afspeelt. Dat Justid inmiddels al met veel Europese landen geautomatiseerd uitwisselt, is nog niet bij iedereen bekend. De diverse mogelijkheden van systemen als Centraal Digitaal Depot, het Informatieportaal Justitiabelen en de strafrechtsketendatabank werden getoond. Het belang van onze systemen en het gebruik door iedere professional in de keten werd door Cloo en de aanwezigen gedeeld. De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk De heer mr. P. Cloo: Het land in, zodat ik weet wat er speelt. Ik wil weten hoe het zit.

16 Digitalisering Geen snipper papier in zittingszaal strafrechter De eensgezindheid bij OM en ZM, om op zo kort mogelijke termijn te komen tot een volledig digitaal strafrechtproces, bleek groot. Het besef leeft dat digitalisering noodzakelijk en onontkoombaar is. OM en ZM eens: digitalisering noodzakelijk en onontkoombaar Er worden ook grote voordelen gezien: snellere doorlooptijden en lagere kosten. Daarnaast levert digitalisering een bijdrage aan een toegankelijke rechtspraak en zorgt voor meer begrip bij het publiek over het werk van rechters, officieren van justitie en advocaten. Bijvoorbeeld door het publiek via schermen in de zaal tijdens een rechtszaak te laten meekijken in documenten als de rechter, officier of advocaat dat van belang achten. Ook kunnen er relevante foto s en films worden getoond tijdens het proces. Droom: strafprocesrecht helemaal digitaal Op praktisch gebied zijn er vele obstakels voordat de droom van een geheel digitaal strafproces werkelijkheid is. Zo hebben alle partijen in de strafrechtketen eigen systemen. Die systemen met elkaar laten communiceren en op elkaar aansluiten is al geen sinecure, maar er zijn ook nog vraagstukken van staatsrechtelijke aard. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de partijen in elkaars systemen kunnen meekijken, terwijl ze voor een rechtszaak uiteindelijk wel over één en hetzelfde dossier moeten beschikken. Elektronisch gekwalificeerde handtekening Een van de aspecten aan de digitalisering van het strafproces is de elektronische handtekening, die de natte handtekening (ieder vonnis wordt nu bezegeld door een handtekening met pen door de rechter) gaat vervangen. Dany Venema van de Justitiële Informatiedienst deed uit de doeken wat er allemaal moet gebeuren om tot een wettelijk geaccepteerde elektronisch gekwalificeerde handtekening te komen. Onderdeel daarvan is (aanpassing van) wetgeving.

17 MatchingsAutoriteit Bezoek aan de MatchingsAutoriteit Knipselkrant De wereld van Justid achter het krantenknipsel Klik hier voor het nieuwsbericht Nederlandse politie koploper identificatie verdachten In het kader van samenwerken, ketenbreed denken en elkaar willen versterken hebben het afgelopen jaar diverse eenheden van de nationale politie, waaronder de eenheid Utrecht (zie foto) ons bezocht in Leeuwarden. Doel was om middels een presentatie de werkzaamheden van ons te verduidelijken, de processen te laten begrijpen, maar ook om een interactie te creëren waaruit de (gezamenlijke) vraagstukken helder werden beantwoord of konden worden meegenomen naar de wetgever cq. afdeling. Uit de reacties (aan het einde van) het bezoek bleek men een helder(der) beeld van de diverse teams binnen de MA en de daarbij behorende werkzaamheden te hebben gekregen. De afsluitende daadwerkelijke kennismaking met de collega s op de afdeling was een enorm succes, de koppeling van de namen met de gezichten werd als een wederzijds pluspunt ervaren! We hopen nog meer eenheden te verwelkomen in Fryslân en uiteraard geven wij op verzoek de presentaties ook op de locaties. Peter van den Bosch werd als vertegenwoordiger van de MatchingsAutoriteit uitgenodigd om de presentatie Meer Effectiever Op Straat (MEOS) bij te wonen, waar de minister van Veiligheid en Justitie een uitleg kreeg over de identificatie van verdachten volgens de Invoering Wet en Protocol Identiteitsvaststelling (IWPI). Door het plaatsen van meer ID-zuilen (Progis) op de 250 politiebureaus, met daarnaast de mobiele scans, worden meer verdachten geregistreerd in onze strafrechtketendatabank (SKDB). De vastgelegde identiteit kan op deze manier met een vingerscan én het unieke strafrechtketennummer, SKN, in de hele strafrechtketen eenvoudig worden geraadpleegd. Door de zuilen worden identiteitsfraude en persoonsverwisselingen beter tegengegaan en strafzaken sneller en beter afgehandeld.

18 MatchingsAutoriteit Knipselkrant Leidschendam-Voorburg - Minister Opstelten kreeg woensdag persoonlijk uitleg over hoe de politie de identiteit vaststelt van verdachten en veroordeelden. Om identiteitsfraude te voorkomen, gebruikt het politiekorps in het hele land identificatiezuilen. Vanaf volgend jaar kan dat ook met smartphones. Bezoek aan de MatchingsAutoriteit In het kader van samenwerken, ketenbreed denken en elkaar willen versterken hebben het afgelopen jaar diverse eenheden van de nationale politie, waaronder de eenheid Utrecht (zie foto) ons bezocht in Leeuwarden. Doel was om middels een presentatie de werkzaamheden van ons te verduidelijken, de processen te laten begrijpen, maar ook om een interactie te creëren waaruit de (gezamenlijke) vraagstukken helder werden beantwoord of konden worden meegenomen naar de wetgever cq. afdeling. Uit de reacties (aan het einde van) het bezoek bleek men een helder(der) beeld van de diverse teams binnen de MA en de daarbij behorende werkzaamheden te hebben gekregen. De afsluitende daadwerkelijke kennismaking met de collega s op de afdeling was een enorm succes, de koppeling van de namen met de gezichten werd als een wederzijds pluspunt ervaren! We hopen nog meer eenheden te verwelkomen in Fryslân en uiteraard geven wij op verzoek de presentaties ook op de locaties. Op 250 politiebureaus is identificatieapparatuur (ID-zuil) geplaatst. Agenten legden de minister van Veiligheid en Justitie op politiebureau Leidschendam-Voorburg uit hoe verdachten hiermee bij het eerste contact volgens een vast protocol worden geïdentificeerd. En geregistreerd in de zogeheten strafrechtketendatabase. De vastgelegde identiteit kan zo met een vingerscan in de hele strafrechtketen eenvoudig worden gecheckt. Door de zuilen worden identiteitsfraude en persoonsverwisselingen beter tegengegaan en strafzaken sneller en beter afgehandeld. Op straat De minister kreeg ook uitleg over de nieuwe mogelijkheden voor mobiel werken op straat. Zo kunnen politiemensen vanaf volgend jaar met de BlackBerry op straat de identiteit van personen controleren, verschillende politieregisters raadplegen en digitale bonnen afgeven. De ontwikkeling van deze innovatieve hulpmiddelen is volgens de bewindsman een voorbeeld van maatregelen om de prestaties in de strafrechtketen (politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht) te verbeteren. Nog voor de zomer stuurt Opstelten hierover een brief naar de Tweede Kamer. Stevige back-up Opstelten: We gaan op weg naar plaatsen tijdsonafhankelijk werken. Met de identificatiezuilen en dadelijk met de mobiele toepassingen op bijna smartphones loopt de Nederlandse politie wereldwijd voorop. We geven met deze middelen de agent op straat een stevige back-up. Professionaliteit, weerbaarheid en veiligheid van de agent worden daarmee groter en de overlast voor de burger vermindert. sluit nieuwsbericht

19 Jeugd Beheer ICT Jeugdketen en Veiligheidshuizen De Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) van het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt het operationele beheer van de ketenvoorzieningen GCOS, IFM, en ook de ondersteunende voorzieningen EBV en IBS gefaseerd over aan de Justitiële Informatiedienst. In nauwe samenwerking met DJJ bereidt de Justitiële Informatiedienst zich op deze overdracht voor. Waar staan we in het transitietraject? De gebruikersondersteuning van GCOS is per 6 mei jl. overgedragen aan het serviceteam van de Justitiële Informatiedienst. De helpdeskmedewerkers werken nu vanuit Almelo. Naast helpdeskwerkzaamheden worden nu ook alle GCOStrainingen door hen ingepland en uitgevoerd. Intussen draagt Justid zorg voor de planning en de realisatie van de komende releases. Op 1 oktober 2013 wordt de verantwoordelijkheid van het operationele beheer formeel aan Justid overgedragen. De voorbereidingen voor de overname van de overige voorzieningen zijn inmiddels gestart. Naar verwachting zal het overdrachtsmoment na de zomer plaatsvinden.

20 De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk Colofon De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De Justitiële Informatiedienst Informeert is een uitgave van de Justitiële Informatiedienst Redactie: Communicatie, met dank aan ieders bijdrage Reacties, abonnementen en opzeggingen: Vormgeving: Ineke Oerlemans De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. <<

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen. Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. CDD + : Dé gemeenschappelijke voorziening in de. International Law Enforcement Telecommunication Seminar

Informeert. Justitiële Informatiedienst. CDD + : Dé gemeenschappelijke voorziening in de. International Law Enforcement Telecommunication Seminar Justitiële Informatiedienst Informeert December 2014 Voorwoord > CDD + > Proeftuin Noord-Nederland > JDS succesvol in eigen beheer > Ketencarrousel bij Justid > Uitrol ECRIS bij OM > Nieuwe PKI-dienstverlening

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer Justitiële Informatiedienst Informeert November 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > GCOS en IFM in beheer > GCOS en IFM in beheer JDS live op voormalige Nederlandse Antillen Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen. Justitiële Informatiedienst Informeert Januari 2013 Voorwoord Johan Wiltvank 2 Informatie Detentieverloop 3 Elektronische handtekening voor zakelijke e-mails 4 Audit CIOT 4 Communiceren met het buitenland

Nadere informatie

De Justitiële Informatiedienst

De Justitiële Informatiedienst 2882_Bw_Brochure_JID 08-06-2006 15:37 Pagina 1 De Justitiële Informatiedienst 1 Nieuwe directeur Johan Wiltvank omarmt de Justitiële Informatiedienst 2 2 De Justitiële Informatiedienst: voor informatievoorziening

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de zes pijlers van VPS: 1. ongewenste uitstroom minimaliseren/kwaliteit

Nadere informatie

Nederlandse DNA-databank. Jaarverslag 2010. voor strafzaken

Nederlandse DNA-databank. Jaarverslag 2010. voor strafzaken Nederlandse DNA-databank Jaarverslag 2010 voor strafzaken Voorwoord In 2010 ontving het NFI het keurmerk Privacy Audit Proof. Dit keurmerk ontvangen organisaties die de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2013. Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid

Trends in Veiligheid 2013. Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid Trends in Veiligheid 2013 Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid 2 Trends in Veiligheid 2013 Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid Utrecht, maart 2013 1 Trends

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 Nr. 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2015 De vaste

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP (Integrale versie) Publicatiedatum: oktober 2014 Inhoud 1 Ten geleide... 3 2 Inleiding Basisregistratie Personen...

Nadere informatie

NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL deel 1. algemene conclusies en aanbevelingen

NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL deel 1. algemene conclusies en aanbevelingen NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL deel 1 algemene conclusies en aanbevelingen 1 APRIL 2015 COLOFON AUTEUR Vincent Sleebe (Historisch Centrum Overijssel) VORMGEVING Peter Dees

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit

Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit Programmaboekje 21 mei 2015 85020_Keteninformatisering_A5L.indd 1 19-05-15 13:54 Hartelijk welkom bij de Dag van de Keteninformatisering 2015!

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 628 Politie Nr. 285 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Het jaar dat internet het nieuws beheerste

Jaarverslag 2010. Het jaar dat internet het nieuws beheerste Jaarverslag 2010 Het jaar dat internet het nieuws beheerste Verslag Raad van Toezicht 2010 09 Inleiding 10 Profiel SIDN 16 Ontwikkelingen en vooruitzichten 18 Terugblik op 2010 24 Maatschappelijke rol

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

NATIONAAL PROGRAMMA AMIF IDENTIFICATIE VAN DE AANGEWEZEN INSTANTIES

NATIONAAL PROGRAMMA AMIF IDENTIFICATIE VAN DE AANGEWEZEN INSTANTIES NATIONAAL PROGRAMMA AMIF IDENTIFICATIE VAN DE AANGEWEZEN INSTANTIES De bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de beheer- en controlesystemen Autoriteit Naam van de autoriteit Hoofd van de

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 1 Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijk Hof van Justitie < Inhoud

Jaarverslag 2014. 1 Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijk Hof van Justitie < Inhoud Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijk Hof van Justitie < Inhoud Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 6 1. Visie, strategie en reflectie 10 2. Realisatie bedrijfsplan 14 2.1 Oplevering projecten

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT 1 Voorwoord In 2014 bestond de NVVB 20 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een buitengewoon succesvol jubileumcongres, gecombineerd

Nadere informatie

Beheerprocessen Informatievoorziening Strafrechtsketen (IV-SRK)

Beheerprocessen Informatievoorziening Strafrechtsketen (IV-SRK) Beheerprocessen Informatievoorziening Strafrechtsketen (IV-SRK) Organisatie Diensten Beheerprocessen (Technische) middelen Stap 1. Ondersteuning van het integer persoonsbeeld t.b.v. de implementatie van

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie