ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s"

Transcriptie

1 ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

2 Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel en kostenefficiënt en bieden u aantrekkelijke mogelijkheden om het risico te spreiden. Dit verklaart waarom ETF s in korte tijd enorm populair zijn geworden, zelfs bij de meest veeleisende beleggers, van private banks en pensioenfondsen tot overheidsinstellingen, grote vermogensbeheerders en particuliere beleggers. In deze brochure leest u hoe ETF s werken en welke rol ze kunnen spelen in uw portefeuille. MAAK KENNIS MET i SHARES EN ETF s

3 Ontdek een nieuwe manier van beleggen ETF s: EENVOUDIG, TRANSPARANT EN EFFICIËNT ETF s zijn de meest gebruikte vorm van Exchange Traded Products (ETP s), die ook andere beleggingsinstrumenten omvatten, zoals Exchange Traded Commodities (ETC s) en Exchange Traded Notes (ETN s). BELEGGINGSFONDS ishares ETFs AANDEEL ishares ETF s behoren tot de index-trackers ; dit zijn fondsen die erop gericht zijn de performance van een specifieke index te volgen. Bijvoorbeeld de EURO STOXX index, die de grootste ondernemingen in de eurozone bevat. Een ETF streeft ernaar om beleggers hetzelfde rendement te bieden als de onderliggende markt. Stijgt de EURO STOXX Index gedurende een jaar met bijvoorbeeld 10%, dan streeft een ETF dat deze index volgt ernaar beleggers hetzelfde rendement te bieden, minus de kosten, die bij een ETF worden uitgedrukt in de Total Expense Ratio (TER). Om dit te bereiken houden ETF s alle aandelen van de index, of een representatief deel daarvan, in portefeuille om de performance van de index te repliceren. Beleggers hebben de keuze uit een breed aanbod van ETF s die een groot aantal indices volgen. Er zijn ETF s die zich specifiek richten op aandelen, obligaties, commodities of andere beleggingscategorieën en beleggers hiermee op efficiënte wijze toegang bieden tot deze markten. MAAK KENNIS MET i SHARES EN ETF s [1]

4 De voordelen van ETF s De toenemende populariteit van ETF s komt voor een belangrijk deel voort uit de volgende voordelen: LAGERE KOSTEN ``ETF s kunnen goedkoper zijn dan veel traditionele beleggingsfondsen. RISICOSPREIDING ``ETF s bieden een goede spreiding; u zet dus niet alles op één kaart. TRANSPARANTIE ``Beleggers hebben inzicht in de inhoud van de portefeuille, de performance en de kosten van ETF s. FLEXIBILITEIT ``Er is een breed aanbod aan ETF s, die eenvoudig en snel kunnen worden gekocht en verkocht. Net als bij andere beleggingen geldt ook voor ETF s dat aan de koop en verkoop ervan risico s verbonden zijn. De waarde van de beleggingen kan stijgen of dalen en het is mogelijk dat de belegger het geïnvesteerde geld niet volledig terug ontvangt. De liquiditeit van de belegging is niet gegarandeerd. ishares is s werelds grootste aanbieder van ETF s. De ishares fondsen worden zo beheerd dat bovenstaande voordelen volledig tot hun recht komen. Ze spelen bovendien in op de behoeften en verwachtingen van beleggers. Het succes van deze aanpak blijkt uit de consistente groei van het beheerd vermogen, de vele onderscheidingen en de vooraanstaande marktpositie. [2] MAAK KENNIS MET i SHARES EN ETF s

5 De groei van de ETF-markt De groei van de ETP-markt is fenomenaal. Sinds de introductie van het eerste ETF in 1993, is deze markt tot meer dan USD miljard aan beheerd vermogen (AUM) gegroeid. Wereldwijd zijn er op dit moment ETP s. 1 De onderstaande grafiek toont de wereldwijde groei van ETP s vanaf WERELDWIJDE GROEI VAN ETP s AUM (USD x mld.) AANTAL ETP s Feb-15 0 AUM (USD x mld.) Aantal ETP s DE KOSTENEFFICIËNTIE VAN ETF s Hoe lager de kosten van een belegging zijn, hoe beter. Veel beleggingsproducten streven ernaar de markt te verslaan, maar hiermee zijn vaak hoge kosten gemoeid. Aangezien de meeste er niet consequent in slagen de markt te verslaan, kunnen deze hoge kosten in de loop der tijd het rendement aanzienlijk verlagen. ishares ETF s zijn erop gericht het rendement van de markt te bieden en brengen alleen daarvoor kosten in rekening. De totale kosten die de belegger op jaarbasis betaalt voor het aanhouden van een ETF komen tot uiting in de total expense ratio (TER). Er zijn geen verborgen kosten. ishares ETF s zijn volledig transparant en de TER van alle fondsen is te vinden op ishares.nl. 1 Bron: BlackRock, ETP Landscape, Industry Highlights, februari MAAK KENNIS MET i SHARES EN ETF s [3]

6 AAN- EN VERKOPEN VAN ETF S Ook met aan en verkoopkosten moet rekening worden gehouden. Net als bij aandelen van ondernemingen die op de beurs verhandeld worden, zijn aan ETF s transactiekosten verbonden. Uw broker of financiële adviseur kan u precies vertellen welke transactiekosten berekend zullen worden. Ook hier zijn er geen verborgen kosten en weet u bij aankoop van een ETF precies welke prijs u zult betalen. ETF s worden bovendien doorlopend op de beurs verhandeld, zodat de mogelijkheid van vertraging en de doorgaans grote spreads die vaak een rol spelen bij andere collectieve beleggingen, vermeden worden. Met spreads wordt hier het verschil bedoeld tussen de aankoop- en de verkoopprijs van een participatie in een collectieve belegging. De spreads worden dagelijks berekend. Zoals bij alle beleggingen kan de waarde van uw belegging zowel stijgen als dalen en is het mogelijk dat u uw oorspronkelijk ingelegde geld niet terug ontvangt. [4] MAAK KENNIS MET i SHARES EN ETF s

7 EVENWICHT TUSSEN RISICO, KOSTEN EN RENDEMENT Traditioneel wordt bij beleggen vaak in de eerste plaats naar het rendement gekeken. Maar steeds meer beleggers zijn zich ervan bewust dat het nodig is het potentiële rendement af te zetten tegen het risico en de kosten. Dit lijkt ingewikkeld, maar het biedt mogelijkheden om met meer vertrouwen naar financiële doelen toe te werken. ETF s zijn dankzij bovengenoemde voordelen uitstekende instrumenten om een effectieve portefeuille samen te stellen, waarin risico, kosten en rendement met elkaar in evenwicht zijn. DE SPREIDING VAN ETF s Begrijpen wat risico inhoudt, is van fundamenteel belang om met succes te beleggen. Een rendement van 10% per jaar met een hoog risico is minder aantrekkelijk dan hetzelfde rendement met een lager risico. Het spreekt voor zich dat beleggers de voorkeur geven aan het hoogste rendement bij het laagste risico, maar dit ideaal is moeilijk te verwezenlijken. Spreiding is echter een goede manier om er zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Spreiding betekent niets anders dan niet alles op één kaart zetten. Door uw geld te spreiden over verschillende posities kunt u het beoogde rendement behalen met minder risico. Bovenstaande figuur illustreert dit aan de hand van een eenvoudige aandelenportefeuille. Het beoogde rendement van de gespreide portefeuille B komt ongeveer overeen met dat van portefeuille A, maar het verwachte risico is aanmerkelijk lager, zodat belegging B aantrekkelijker zou kunnen zijn. PORTEFEUILLE A: GECONCENTREERD ``4 Aantal aandelen ``7% Beoogd rendement (per jaar) ``14% Verwacht risico (per jaar) PORTEFEUILLE B: GESPREID Met ishares ETF s profiteert u op twee manieren van spreiding: ``ETF s houden meestal grote aantallen individuele effecten aan (bijvoorbeeld aandelen), die onderdeel vormen van de index die ze volgen. Hierdoor bieden ETF s van nature spreiding en een aantrekkelijk evenwicht tussen risico en rendement. ``Het aanbod van ishares ETF s is zeer divers, waardoor u toegang heeft tot een groot aantal markten en beleggingscategorieën over de hele wereld. Door deze te combineren kunt u eenvoudig en efficiënt een breed gespreide portefeuille opbouwen. ``45 Aantal aandelen ``6% Beoogd rendement (per jaar) ``9% Verwacht risico (per jaar) Uitsluitend ter illustratie. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. MAAK KENNIS MET i SHARES EN ETF s [5]

8 De Transparantie van ETF s Bij ishares laten we dagelijks zien hoe goed onze ETF s erin slagen hun benchmark te volgen. De performance van alle ishares ETF s wordt dagelijks gepubliceerd op ishares.nl Bij veel beleggingen wordt niet direct duidelijk waarin uw geld precies belegd wordt. Het is voor de belegger bovendien vaak moeilijk om te zien of het gestelde doel bereikt zal worden, door een gebrek aan transparantie over de dagelijkse prestaties van de belegging. ishares ETF s bieden die transparantie wel en zijn erop gericht de performance van de markt, zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Voor iedere fysieke ishares ETF 2 wordt dagelijks een volledige lijst gepubliceerd van alle effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) die in portefeuille worden gehouden. Voor ishares ETF s die voor replicatie gebruik maken van derivaten 3, publiceert ishares de namen van de tegenpartijen, de onderpanddekking, de inhoud van het onderpand en de meest recente swap-spreads. Zo ziet u precies waarin uw geld wordt belegd. U vindt deze gegevens op ishares.nl. Ook wanneer ishares ETF s betrokken zijn bij effectenleen-transacties (securities lending), wordt alle relevante informatie hierover op de website gepubliceerd. 4 U kunt er bovendien op vertrouwen dat de fondsbeheerder ernaar zal streven het rendement van de index die door het ETF wordt gevolgd, zo nauwkeurig mogelijk te weerspiegelen. Niets meer en niets minder. 2 Fysieke ETF s houden de effecten van de index die ze volgen, fysiek in portefeuille. Om de index te volgen zijn twee technieken gangbaar: volledige replicatie, waarbij alle effecten in portefeuille worden gehouden, in dezelfde verhouding als in de index, en replicatie via optimalisatie, waarbij het ETF alleen bepaalde effecten van de index in portefeuille houdt. 3 Een op derivaten gebaseerd ETF streeft ernaar de performance van een index te bieden door gebruik te maken van derivaten (total return index-swaps). 4 Bij securities lending worden effecten tijdelijk overgedragen aan een derde partij (de lener), die aan de uitlener een onderpand levert in de vorm van aandelen, obligaties of cash en een vergoeding betaalt voor het lenen van de effecten. [6] MAAK KENNIS MET i SHARES EN ETF s

9 De Flexibiliteit van ETF s Het brede aanbod van ishares ETF s biedt u en uw adviseur de mogelijkheid portefeuilles samen te stellen voor uiteenlopende beleggingsdoelen. ETF s bieden bij uitstek de mogelijkheid om eenvoudig en efficiënt te beleggen in veel verschillende beleggingscategorieën, van aandelen en obligaties tot grondstoffen, vastgoed en andere beleggingstypen. U kunt bovendien eenvoudig een wereldwijde portefeuille opbouwen, door te beleggen in ETF s die een wereldwijde index volgen of door een combinatie te maken van verschillende fondsen die individuele markten volgen, van grote economieën als de VS, Europa en Azië tot kleinere opkomende markten. Deze veelzijdigheid biedt u de mogelijkheid een portefeuille op te bouwen die optimaal op uw behoeften is afgestemd. En als uw beleggingsdoel in de loop der tijd verandert, is het eenvoudig om uw ETF-portefeuille aan te passen, zodat deze aan uw doelstellingen blijft voldoen. Deze flexibiliteit is te danken aan de mogelijkheid om ETF s te kopen en verkopen wanneer u maar wilt, waardoor bovendien de transactiekosten laag blijven. HET KOPEN VAN ishares ETF S De ETF s van ishares zijn genoteerd aan een groot aantal Europese beurzen, zoals Euronext, Six Swiss Exchange en Xetra. U kunt ze kopen op dezelfde wijze als u aandelen koopt. Uw broker of financieel adviseur kan u uitleggen hoe u een limiet voor de aan- en verkoopprijs kunt stellen en u nader informeren over andere aspecten en voordelen van ETF s. ishares ETF s zijn de ideale bouwstenen voor een portefeuille en bieden toegang tot een grote variëteit van beleggingscategorieën en markten. MAAK KENNIS MET i SHARES EN ETF s [7]

10 ishares: s werelds grootste aanbieder van ETF s 5 ishares is wereldwijd de grootste aanbieder van ETF s, met een totaal beheerd vermogen (AUM) van ruim USD1.085 miljard, een aanbod van 726 ETP s genoteerd aan beurzen over de hele wereld en een wereldwijd marktaandeel van 37.1%. ishares was een van de eerste aanbieders van ETF s voor de brede beleggingsmarkt en heeft in de afgelopen 18 jaar de voordelen ervan voor uiteenlopende groepen beleggers toegankelijk gemaakt. 5 Meer informatie over ishares ETF s vindt u op ishares.nl, met onder meer uitvoerige fondsgegevens, factsheets, tools en meer uitleg over de werking van ETF s en de manier waarop u ze kunt kopen en verkopen. Tools die u kunnen helpen bij het nemen van beleggingsbeslissingen: PERFORMANCE- GRAFIEK ``Brengt de performance van ishares ETF s ten opzichte van hun index in kaart. GRAFIEK INDEXRENDEMENT ``Informatie over ETF-indices en hun performance. PRODUCT ZOEKEN ``Uitgebreide mogelijkheden om een fonds te zoeken. ETF s zijn niet zonder risico. Voordat u belegt, raden wij u aan om: ``Uw beleggingsdoelstellingen nauwkeurig vast te stellen. ``Beleggingen te kiezen die hierbij passen of een adviseur te raadplegen die u hierbij kan helpen. ``Te zorgen dat u begrijpt waarin u belegt en de prospectussen van de betreffende producten grondig te lezen. Zoals bij alle beleggingen kan de waarde van uw belegging zowel stijgen als dalen en is het mogelijk dat u uw oorspronkelijk ingelegde geld niet terug ontvangt. 5 Bron: BlackRock Investment Institute, Bloomberg. Gegevens per februari [8] MAAK KENNIS MET i SHARES EN ETF s

11 MEER WETEN? Meer informatie over de veelzijdigheid, flexibiliteit en efficiëntie van ishares ETF s en de manier waarop deze u kunnen helpen uw beleggingsdoelstellingen te bereiken, vindt u op ishares.nl. U kunt ook contact opnemen met uw broker of financieel adviseur, of ons bellen op , of mailen naar Wij raden u aan voordat u besluit te beleggen, professioneel advies in te winnen. MAAK KENNIS MET i SHARES EN ETF s [9]

12 Informatie inzake toezichtswetgeving BlackRock Advisors (UK) Limited, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Conduct Authority ( FCA ) en onder toezicht staat van de FCA, heeft dit document voor gebruik in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V, ishares VI en ishares VII (de vennootschappen ) zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Financial Regulator. Voor beleggers in Nederland De vennootschappen zijn in Nederland aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en hebben toestemming ontvangen om hun aandelen te verkopen aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de Vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. De Vennootschappen hebben toestemming gekregen tot notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. en zijn bijgevolg onderworpen aan de voorschriften van Euronext Amsterdam N.V. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Advisors (UK) Limited Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico s van dit fonds, zoals deze in de Essentiële Beleggersinformatie en in het door de maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn. Beleggingsrisico Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock Advisors (UK) Limited geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Groepsmaatschappijen van BlackRock Advisors (UK) Limited kunnen markten onderhouden in de effecten die in deze publicatie worden vermeld. Voorts kunnen BlackRock Advisors (UK) Limited en/of zijn filialen en/of zijn werknemers van tijd tot tijd aandelen of aandelenbezit houden in de onderliggende aandelen van, of opties op, effecten waarvan sprake is in deze publicatie en kunnen zij als opdrachtgever of tussenpersoon effecten aankopen of verkopen. ishares en BlackRock zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren m-R-MAR15-NL-EMEAis Meer weten? +31 (0) ishares.nl

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND UITKERINGSKALENDER GEGEVENS PER 15 APRIL 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND UITKERINGSKALENDER GEGEVENS PER 15 APRIL 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN. ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND UITKERINGSKALENDER GEGEVENS PER 15 APRIL 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN. ishares ETF s ishares Exchange Traded Funds (ETF s) zijn beleggingsfondsen die voldoen aan de

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen.

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. White paper series Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen?

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen? Contact: BlackRock Astrid Overeem +31 20 549 5213 Astrid.overeem@blackrock.com BLACKROCK'S WERELDWIJDE 'INVESTOR PULSE' ONDERZOEK: NEDERLANDERS HEBBEN VEEL SPAARGELD, MAAR SPAREN HET MINST IN VERGELIJKING

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie