ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS"

Transcriptie

1 ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

2 Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact van valuta s op internationale beleggingen 3 ishares CURRENCY HEDGED ETF s

3 Inleiding Valutaschommelingen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het totaalrendement van internationale beleggingen in verschillende beleggingscategorieën. Hoe hoger de volatiliteit van valuta s, hoe groter de mogelijke impact op het rendement van een portefeuille in de basisvaluta. ETF s met valutahedging vormen een aantrekkelijke oplossing voor beleggers die deze volatiliteit willen beperken, doordat ze hiermee de valuta van hun beleggingsrendementen in de gewenste basisvaluta kunnen afdekken. ishares biedt diverse ETF s met valutahedging, die beleggers toegang geven tot zowel aandelen- als obligatiemarkten. De impact van valutaschommelingen wordt daarbij geminimaliseerd door gebruik van een valutahedge. Zo wordt een wereldwijde exposure naar aandelen afgedekt in Euro s door gebruik te maken van eenmaands termijncontracten voor de valuta s van de effecten in de index. De ishares Currency Hedged ETF s bieden bovendien alle voordelen van ishares ETF s met fysieke replicatie, zoals liquiditeit en transparantie. DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN ishares CURRENCY HEDGED ETF S Risicocontrole Eenvoud Beperkte volatiliteit Het afdekken van de valuta-exposure biedt beleggers de mogelijkheid om de valutarisico s binnen hun portefeuille af te scheiden en in de hand te houden ETF s met valutahedging zorgen dat beleggers het valutarisico in één transactie kunnen afdekken, zonder dat ze de valutahedge zelf hoeven te monitoren of te onderhouden Portefeuilles met een afgedekt valutarisico hebben over het algemeen een lagere volatiliteit dan niet-afgedekte internationale portefeuilles ishares CURRENCY HEDGED ETF s [1]

4 De werking van ishares Currency Hedged ETF s Het doel van ishares ETF s met valutahedging is om de onderliggende benchmarks met valutahedging van MSCI, S&P, JP Morgan, Barclays of Markit iboxx te repliceren. Deze indices laten zien welk rendement behaald kan worden door het valutarisico van de index af te dekken met eenmaands valutatermijncontracten. Als de valuta-exposures gebaseerd zijn op meerdere valuta s, dekken de indexaanbieders ieder valutapaar apart af in de valuta van de basisindex met een eenmaands valutatermijncontract waarmee ze de valuta-exposure van de onderliggende belegging verkopen en de basisvaluta inkopen. De benchmarks van ishares ETF s met valutahedging zijn gebaseerd op een statische maandelijkse hedge. Dit is de gebruikelijke gang van zaken, omdat hiermee de nauwkeurigheid van de hedge en de transactiekosten in evenwicht gehouden kunnen worden. Bij een statische maandelijkse hedge wordt het onderliggende valutarisico van het fonds afgedekt via valutatermijncontracten met een looptijd van één maand. Gedurende de maand wordt de hedge niet gecorrigeerd voor de koersbewegingen van effecten of voor corporate actions. Deze benadering kan daarom tot gevolg hebben dat de valuta-exposure van het fonds gedurende de maand over of underhedged is, afhankelijk van het stijgen (underhedged) of dalen (overhedged) van de onderliggende aandelenof obligatiemarkt. Alle winsten of verliezen uit de valutahedge worden pas in de portefeuille herbelegd als het termijncontract wordt doorgerold en dus zal de exposure naar de onderliggende beleggingen minder dan 100% zijn als er winst op de hedge is behaald en meer dan 100% als er verlies op de hedge wordt geleden. Zodra het valutatermijncontract afloopt, wordt de winst of het verlies op de termijntransactie genomen en opnieuw belegd (of beperkt in het geval van verlies) in de onderliggende aandelen of obligaties. Er wordt dan een nieuwe termijntransactie opgesteld voor een bedrag dat de nieuwe waarde van de index weerspiegelt. De hedge-ratio is een belangrijk criterium voor ishares Currency Hedged ETF s, want daaruit blijkt welk gedeelte van het valutarisico van het fonds op een bepaald moment is afgedekt. Aan het begin van de maand wordt de hedge ratio op 100% gesteld, gebaseerd op het beginniveau van de onderliggende index in de basisvaluta. Aangezien de hedge gedurende de maand niet wordt gecorrigeerd voor de koersbewegingen van de onderliggende index, kan de ratio meer of minder dan 100% zijn, afhankelijk van de marktbewegingen. Figuur 1 illustreert hoe de hedgeratio in de loop van een maand kan fluctueren. In dit voorbeeld is USD de buitenlandse valuta en EUR de nationale valuta van de belegger. FIGUUR 1: VOORBEELD VAN EEN HEDGE-RATIO DAG 1 De hedge wordt ingesteld: Verkoop USD 120 en Koop EUR 100 DAG 2 Index: USD 120 Wisselkoers: 1.2 Hedge-ratio 100% Scenario 1: Index: USD 150 Hedge-ratio 80% Scenario 2: Index: USD 100 Hedge-ratio 120% Als de index is gestegen, zal de valuta-exposure underhedged zijn Als de index is gedaald, zal de valuta-exposure overhedged zijn [2] ishares CURRENCY HEDGED ETF s

5 Valuta-effecten op internationale beleggingen Beleggingen op wereldmarkten of in effecten die in buitenlandse valuta s zijn genoteerd, lopen een valutarisico. Dit betekent dat de waarde van de nationale valuta (bijvoorbeeld EUR) van deze beleggingen kan variëren, afhankelijk van de veranderingen in de wisselkoersen en de performance van de onderliggende activa. In USD bleef de MSCI World Index de afgelopen vijf jaar bijvoorbeeld vrij vlak, terwijl deze index in EUR en GBP respectievelijk 23% en 30% steeg. Ditzelfde gold voor obligaties: in een bepaalde periode steeg de Barclays Global Aggregate Bond Index nog geen 20% in USD, terwijl de stijging in EUR en GBP respectievelijk 48% en 57% bedroeg. Figuur 2 en Figuur 3 laten de historische performance zien van niet-afgedekte aandelen en gespreide obligaties uit ontwikkelde markten in USD, EUR, GBP en CHF. FIGUUR 2: HISTORISCHE PERFORMANCE VAN DE MSCI WORLD INDEX NIET AFGEDEKT, IN VERSCHILLENDE VALUTA S maart 03 maart 05 maart 07 maart 09 maart 11 maart 13 maart MSCI World USD MSCI World GBP MSCI World EUR MSCI World CHF Bron: Bloomberg. Cijfers per einde eerste kwartaal FIGUUR 3: HISTORISCHE PERFORMANCE VAN BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX NIET AFGEDEKT, IN VERSCHILLENDE VALUTA S maart 03 maart 05 maart 07 maart 09 maart 11 maart 13 maart Global Agg USD Global Agg GBP Global Agg EUR Global Agg CHF Bron: Bloomberg. Cijfers per einde eerste kwartaal ishares CURRENCY HEDGED ETF s [3]

6 TABEL 1: EFFECTIVITEIT VAN HEDGING BIJ VERSCHILLENDE VALUTA-SCENARIO S Zonder hedging Met hedging Wanneer de basisvaluta (bijv. EUR) daalt ten opzicht van buitenlandse valuta s Over het algemeen zal de daling van de EUR de EUR-waarde van beleggingen die niet in EUR genoteerd zijn, verhogen. Over het algemeen zal valuta-hedging een aantal of alle voordelen die voortvloeien uit de daling in EUR compenseren. De stijging van de EUR-waarde van beleggingen die niet in EUR genoteerd zijn, zal gedeeltelijk of geheel gecompenseerd worden door valuta-hedging. Wanneer de basisvaluta (bijv. EUR) stijgt ten opzicht van buitenlandse valuta s Over het algemeen zal de stijging van de EUR de EUR-waarde van beleggingen die niet in EUR genoteerd zijn, verlagen. Over het algemeen zal valuta-hedging de impact van de stijging van de EUR geheel of gedeeltelijk compenseren. De daling van de EUR-waarde van beleggingen die niet in EUR genoteerd zijn, zal gedeeltelijk of geheel gecompenseerd worden door valuta-hedging. Uitsluitend ter illustratie. Om de invloed van valutaschommelingen op de performance van verschillende beleggingscategorieën verder te kwantificeren, kunnen we de totaalrendementen uitsplitsen naar koers-, coupon/ dividend- en valutarendementen. Zoals u in Figuur 4 kunt zien, hebben vooral valutarendementen de afgelopen paar jaar bijgedragen aan de performance van internationale obligaties. Dit is anders dan de situatie van drie jaar geleden en lijkt meer op het begin van de financiële crisis, toen vooral de koers- en couponrendementen bijdroegen aan de performance. FIGUUR 4: UITSPLITSING VAN HET TOTAALRENDEMENT VAN DE BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE INDEX (NIET-AFGEDEKT) IN EUR % YTD 1 jaar 3 jaar Totaalrendement (EUR niet afgedekt) Valutarendement Koersrendement Couponrendement Bron: Barclays. Cijfers per eind april [4] ishares CURRENCY HEDGED ETF s

7 Op de aandelenmarkt is de aanzienlijke verzwakking van de Japanse Yen in 2013 als gevolg van Japans agressieve monetaire versoepeling ook een goede reminder dat wisselkoersbewegingen grote impact kunnen hebben op rendementen. Sinds november 2012 hebben de Japanse aandelen in de lokale valuta een herstel laten zien van zo n 45%. Europese beleggers hebben de waarde van hun beleggingen echter maar met zo n 23% zien stijgen, zoals blijkt uit Figuur 5. In dezelfde periode zou exposure naar Japanse aandelen met valutahedging aanzienlijk minder risicovol geweest zijn en meer rendement opgeleverd hebben dan exposure zonder valutahedging, zoals blijkt uit Figuur 6. Hieruit blijkt wel dat valutaschommelingen een aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op het totaalrendement van internationale beleggingen. Dit fenomeen valt samen met de groeiende onvoorspelbaarheid van de hedendaagse financiële markten en de toepassing van onconventioneel monetair beleid. Hoewel dit beleid het afgelopen jaar bepaalde tail risks in de markt heeft verminderd, heeft de daling naar nul van de rentestanden in de ontwikkelde economieën geleid tot een kritische heroverweging van de manier waarop zo n omgeving kan bijdragen aan de volatiliteit van de valutamarkten in de toekomst. Tegen deze achtergrond zijn beleggers op zoek gegaan naar systematische manieren om de invloed van valuta s op hun internationale portefeuilles af te dekken. ETF s met valutahedging bieden een oplossing zonder de rompslomp van currency overlayprogramma s of het doorrollen van derivatenposities. FIGUUR 5: JAPANSE NIKKEI- AANDELENPERFORMANCE IN LOKALE VALUTA VERSUS EUR (ZONDER AFDEKKING) jan 12 apr 12 jul 12 okt 13 jan 13 apr Bron: Bloomberg. Cijfers per eind april NKY Index NKY in EUR FIGUUR 6: PERFORMANCE MSCI JAPAN IN EUR ZONDER AFDEKKING EN IN LOKALE VALUTA MET AFDEKKING apr 12 jul 12 okt 13 jan 13 apr Bron: Bloomberg. Cijfers per eind april MSCI Japan 100% afgedekt naar EUR Index MSCI Japan Index in EUR ishares CURRENCY HEDGED ETF s [5]

8 Informatie inzake toezichtswetgeving BlackRock Advisors (UK) Limited, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Conduct Authority ( FCA ) en onder toezicht staat van de FCA, heeft dit document uitsluitend voor professionele beleggers in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. Beleggingsrisico Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock Advisors (UK) Limited geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Groepsmaatschappijen van BlackRock Advisors (UK) Limited kunnen markten onderhouden in de effecten die in deze publicatie worden vermeld. Voorts kunnen BlackRock Advisors (UK) Limited en/of zijn filialen en/of zijn werknemers van tijd tot tijd aandelen of aandelenbezit houden in de onderliggende aandelen van, of opties op, effecten waarvan sprake is in deze publicatie en kunnen zij als opdrachtgever of tussenpersoon effecten aankopen of verkopen. ishares en BlackRock zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. MEER INFORMATIE OVER ALLE ISHARES ETF S IS TE VINDEN OP ONZE WEBSITE: ishares.nl U kunt ons ook bellen op telefoonnummer: IS-ICHE- I-AUG13-NL

Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond

Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond Alleen voor professionele beleggers Het beheer van ishares Fixed Income ETF s ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond HET BEHEER VAN ISHARES FIXED INCOME ETF s [ 1 ] Het beheer van ishares Fixed

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND UITKERINGSKALENDER GEGEVENS PER 15 APRIL 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND UITKERINGSKALENDER GEGEVENS PER 15 APRIL 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN. ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND UITKERINGSKALENDER GEGEVENS PER 15 APRIL 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN. ishares ETF s ishares Exchange Traded Funds (ETF s) zijn beleggingsfondsen die voldoen aan de

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 2014

Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 2014 Is het te laat om vandaag te gaan beleggen? Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 214 Economische & financiële actualiteit 1 Omslagpunten Amerikaanse S&P 5

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Risico s van financiële instrumenten

Risico s van financiële instrumenten Risico s van financiële instrumenten Informatie voor Particuliere Cliënten Appendix 2 1. Inleiding Het functie van dit document is om beleggers enig inzicht te geven in de typen risico s die verbonden

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie