Core/Satellitebeleggingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Core/Satellitebeleggingen"

Transcriptie

1 Voor de professionele belegger Core/Satellitebeleggingen De samenstelling van een core/satelliteportefeuille heeft als doel de meest effectieve kenmerken van index- en alphagenererende strategieën te combineren. Het biedt meer flexibiliteit en heeft een lagere kostenstructuur dan meer conventionele benaderingen. Door de beschikbaarheid van een breed assortiment aan marktexposures kunnen Exchange Traded Funds (ETF s) een significante rol spelen bij de invoering van core/satellitestrategieën. En niet alleen als efficiënte corebeleggingen, maar ook als satellites.

2 ishares is de grootse ETF-aanbieder ter wereld 1 ishares van BlackRock ishares is de grootste ETF-aanbieder ter wereld. Met meer dan 430 wereldwijd verhandelbare, in 17 landen 2 geregistreerde ETF s, die samen een bedrag van $504.1 miljard ( miljard) 3 aan assets onder management vertegenwoordigen. In Europa kunnen ishares fondsen worden verhandeld op beurzen in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. En op Chi-X 4. Het Europese productassortiment omvat aandelen en fixed income ETF s, evenals alternatieve assetklassen, die zowel wereldwijde als regionale exposure bieden. ishares ETF s bieden een breed assortiment aan exposures binnen elke assetklasse. Het pakket aandelen ETF s biedt gediversifieerde en specifieke benchmarks. Er is keuze uit sectoren, individuele landen en beleggingen volgens de Shari ah. Op fixed income gebied wordt de belegger voorzien van gemakkelijke en snelle toegang tot covered bonds, government bonds, inflation-linked bonds, corporate bonds en emerging markets bonds. Daarnaast biedt ishares exposures aan commodities, REITs en andere genoteerde effecten uit alternatieve assetklassen. ishares ETF s worden beheerd door BlackRock, een van de grootste fondsmanagers ter wereld. BlackRock onderscheidt zich in de ETF-markt door schaalgrootte, productassortiment en de focus op cliënten. U leest meer over ishares op Wij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer Bron: ETF Landscape, Industry Review, eind januari 2010, BlackRock. 2. Bron: ETF Landscape, Global Handbook, Q1 2010, BlackRock. 3. Bron: ETF Landscape, Industry Highlights, eind maart 2010, BlackRock. 4. Chi-X is een pan-europees handelsplatform, ontwikkeld voor het efficiënt en voordelig verhandelen van Europese aandelen, inclusief ETF s. 2

3 Core/satellitebeleggingen Core/satellitebeleggingen zijn gebaseerd op het idee om een portefeuille in twee segmenten te verdelen. Het eerste segment vormt de core, oftewel de kern (zie Figuur 1). Dit is het fundament van de strategie. Aan het fundament kunnen de meer gespecialiseerde satellietbeleggingen worden toegevoegd. De kernbeleggingen vormen het voornaamste deel van de portefeuille, een typische allocatie aan kernbeleggingen is zo n 70%. De kern heeft veelal de vorm van een gepoold beleggingsinstrument met een laag risico. Meestal een index tracker, zoals een ETF, dat voordelige, breedgespreide exposure aan een markt of index biedt. Het doel is rendement te leveren dat overeenkomt met de performance van de markt. Vaak wordt dit bètarendement genoemd. Het tweede segment van de portefeuille wordt samengesteld uit satellieten. Dit zijn meestal meer gespecialiseerde beleggingen waarvan de portefeuillemanager verwacht dat zij extra rendement (alpha) zullen leveren. Bijvoorbeeld door exposure aan specifieke markten, actief beheerde fondsen, beleggingsthema s, individuele aandelen en ETF s. Satellietbeleggingen dragen vaak hoger risico en kennen hogere kosten dan de kernbelegging. Figuur 1 HEDGEFONDS AANDELEN ETF S SECTOR/ STIJL/SIZE INDEX-TRACKENDE, FIXED INCOME EN AANDELEN ETF S MET GROTE SPREIDING ALTERNATIEVE ETF S INDIVIDUELE AANDELEN SELECTIE AANDELEN ETF S LANDEN/ REGIO S ACTIEF BEHEERD FONDS 3

4 De voordelen van het gebruik van een core/satellitestrategie Risicobudgettering Risicobudgettering vormt een centraal onderdeel van het besluitvormingsproces. Het risicobudget is het maximale bedrag aan risico dat een belegger bereid is te nemen. Het voornaamste doel van risico s begroten, is ervoor te zorgen dat beleggingsstrategieën worden geformuleerd met volledig begrip van de genomen beleggingsrisico s. Het zorgt daarnaast voor zo efficiënt mogelijk risicobeheer. De beslissing over het te aanvaarden risiconiveau kan het moeilijkste deel van het proces vormen. De reden hiervoor is dat sommige risico s, zoals liquiditeitsrisico of het risico van geringe transparantie, moeilijk te kwantificeren zijn. Een besluit over het totaal beschikbare risicobudget en het zoveel mogelijk kwantificeren van het genomen risico is echter een essentieel onderdeel van het asset allocatieproces. Het bepaalt welke assets en beleggingsinstrumenten moeten worden gekozen, en uiteindelijk in welke mate een portefeuillemanager erin slaagt een hoog, voor risico gecorrigeerd, rendement te bereiken. Diverse soorten beleggers, waaronder pensioenfondsmanagers, wealthmanagers en privé-beleggers gebruiken core/satellitestrategieën. Deze brede aantrekkingskracht vindt haar oorsprong in de vele voordelen. 1. Een duidelijk beeld De core/satellitestrategie is een modulaire benadering van portefeuillesamenstelling, waarmee speciale risico- en rendementtargets voor elke belegging kunnen worden vastgesteld. Als een deel van de portefeuille de target niet haalt, kan snel worden ingegrepen zonder andere elementen van de strategie te verstoren. Dit geeft de portefeuillemanager flexibiliteit, en vergroot de transparantie wat betreft het genomen risico en de rendementsbijdrage. 2. Lagere totale portefeuillekosten Door het scheiden van kern- en satellietbeleggingen, kunnen kosten efficiënter worden beheerd. Het voornaamste kostenvoordeel wordt meestal bereikt door gebruik van een voordelig instrument voor het kernelement van de portefeuille. Met andere woorden: kern-bètabeleggingen moeten lagere kosten dragen. Satellietbeleggingen, die meestal een kleiner deel van de totale portefeuille uitmaken, mogen hogere kosten met zich meebrengen als ze extra rendement (alpha) opleveren. Op de volgende pagina leest u een voorbeeld. 3. Focus op de belangrijkste competenties Beleggers kunnen zich op hun competenties richten. Gebieden waarin zij weinig expertise hebben, kunnen worden uitbesteed. Hierdoor kan hoger rendement worden gehaald. Dit is enerzijds het gevolg van de lagere kostenstructuur. Anderzijds van twee belangrijke voordelen die de core/satellite strategie met zich meebrengt, ten opzichte van een generalistische benadering. Core/satellitebeleggingen hebben ten eerste het vermogen om te profiteren van de expertise van andere managers op specifieke gebieden. Daarnaast worden er middelen vrijgemaakt om zich te richten op gebieden waarin de belegger het beste in staat is om alpha toe te voegen. Of om sneller te reageren op veranderende marktomstandigheden. 4. Effectief risicomanagement Zoals boven omschreven, kunnen portefeuillemanagers met de core/satellitebenadering risicotargets voor de verschillende beleggingen vaststellen en beheren. De tracking error (als een mogelijke risicomaat) kan aan de diverse beleggingsinstrumenten worden toegekend. Het grotere deel van het tracking error-budget wordt toegekend aan de satellietbeleggingen. De gedachte daarachter is dat de kernbelegging op indexbasis is, met geen of zeer lage tracking error. Op de volgende pagina leest u een voorbeeld. 4

5 Voorbeelden core/satellitestrategie Met de volgende twee hypothetische voorbeelden illustreren wij hoe de core/satellitebenadering kan worden gebruikt voor een efficiëntere portefeuillesamenstelling, om aan de beleggingsdoelstellingen te voldoen 5. Voorbeeld 1: Het samenstellen van een evenwichtige portefeuille Voorbeeld 2: Het beheren van kosten en risico door duidelijke scheiding van alpha- en bètabeleggingen Aanvankelijke situatie: Middelgrote family office Eurozone gericht Evenwichtige portefeuille De kerncompetenties van de portefeuillebeheerder: aandelen small en mid-cap Doelstellingen: Diversificatie Behalen van portefeuillegroei, gematigd risiconiveau 50% fixed income en 50% aandelen Geen belegging in alternatieve assetklassen Geen valuta-exposure in de kernportefeuille Aanvankelijke situatie: Institutionele aandelen asset manager Merendeel belegd in actieve fondsen Total Expense Ratio (TER) van targetfondsen: 1,2% Vast risicobudget, gemeten o.b.v. tracking error: 2,5% van totale portefeuillewaarde Overwegend marktrendement (bèta) en slechts een kleine bijdrage actief rendement (alpha) Doelstellingen cliënt: Verlaging totale portefeuillekosten Optimalisering van actief rendement per verbruikte unit actief risico Kern: 70% van de portefeuille 25% eurozone overheidsobligaties 15% euro bedrijfsobligaties 10% euro inflation-linked bonds 20% eurozone blue chip aandelen Geïmplementeerd m.b.v. pure bètabeleggingen in ETF s Satelliet: 30% van portefeuille Afzonderlijke aandelen small- en mid-cap Sector bets met afzonderlijke aandelen en sector ETF s Tactische size tilting met small-/mid-/large-cap ETF s Resultaat Portefeuille met brede spreiding over fixed income en aandelen Mogelijkheid tot concentratie op belangrijkste competenties Geen valuta-exposure in kernholdings Lage kosten van ETF s Liquiditeit in kernholdings door gebruik van ETF s Kern: pure bètabelegging Aandelen ETF s met een gemiddelde TER van 0,35% en een tracking error op jaarbasis van 0,25% Satelliet: pure alphabeleggingen Actieve fondsen/hedgefondsen met een gemiddelde TER van 3% en een tracking error op jaarbasis van 15% Resultaat: Een combinatie van 85% bèta- en 15% alphabeleggingen Weging van 85%/15%, optimalisering van tracking error budget van 2,5% Tracking error: 2,46% Kosten gemeten per TER: 0,75%. Aanzienlijk lager dan de aanvankelijke kosten van 1,2% Door scheiding van alpha en bèta ontstaat de mogelijkheid om te profiteren van de kerncompetenties van de actieve en passieve managers 5. Opmerking: De voorbeelden vertegenwoordigen geen beleggingsadvies en zijn slechts theoretisch. 5

6 De voorbeelden tonen tevens een ander direct voordeel van het volgen van een core/satellitestrategie: het stimuleert namelijk de keuze van grote verscheidenheid aan mogelijke beleggingsinstrumenten en producten. Beleggers kunnen kiezen uit index trackers, actief beheerde instrumenten, hedgefondsen en directe holdings van effecten, evenals diverse assetklassen waarin de strategie kan worden uitgevoerd. Van deze opties worden index trackers zoals ETF s als kernholdings geaccepteerd. Meer exotische trackers bevinden zich meestal onder de satellietholdings. De voornaamste voordelen van ETF s Flexibiliteit Gebruik ETF s om exposure aan één markt of over meerdere regio s of assetklassen te verkrijgen. Maak gebruik van hun liquiditeit en kostenefficiëntie bij korte en langetermijnstrategieën. ETF s worden als aandelen verhandeld en gesetteld. U kunt ze op elk moment van de beursdag kopen en verkopen. Performance tegen lage kosten ETF s hebben een lagere kostenstructuur dan actief beheerde fondsen. Door te proberen het rendement van een bepaalde index te evenaren in plaats van te overtreffen, kan met ETF s op efficiënte wijze specifieke exposure aan de markt worden verkregen. Liquiditeit ETF s zijn even gemakkelijk te (ver) kopen als individuele aandelen. Actieve marketmaking en snelle en efficiënte creatie/aflosprocessen van ETF-eenheden bieden de diepte om zelfs de grootste institutionele kapitaalstromen te hanteren. Transparantie ETF s zijn transparant, zowel qua kosten als holdings. Bovendien geeft de Total Expense Ratio duidelijk aan wat beleggers bijdragen aan het runnen van het fonds. Diversificatie Een ETF-transactie geeft een belegger direct exposure aan de beleggingsmarkt van zijn keuze. Hierdoor wordt risico breder gespreid dan bij aankoop van een klein mandje afzonderlijke aandelen. 6

7

8 Contactinformatie Kijk voor meer informatie over alle ishares ETF s op U kunt ons ook bellen: Informatie inzake toezichtswetgeving BlackRock Advisors (UK) Limited, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Services Authority ( FSA ) en onder toezicht staat van de FSA, heeft dit document uitsluitend voor professionele beleggers in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. Beleggingsrisico Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet perse geschikt voor alle beleggers. BlackRock Advisors (UK) Limited geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten is geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Groepsmaatschappijen van BlackRock Advisors (UK) Limited kunnen markten onderhouden in de effecten die in deze publicatie worden vermeld. Voorts kunnen BlackRock Advisors (UK) Limited en/of zijn filialen en/of zijn werknemers van tijd tot tijd aandelen of aandelenbezit houden in de onderliggende aandelen van, of opties op, effecten waarvan sprake is in deze publicatie en kunnen zij als opdrachtgever of tussenpersoon effecten aankopen of verkopen. ishares is een handelsmerk dat eigendom is van BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Alle andere handelsmerken, dienstmerken of geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden. IS-CORE-I-APR10-NL ISHARES <GO>

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ,,, 0,07%,,,,, De percentages geven de Total Expense Ratio (TER) aan. In overeenstemming met het bericht aan de aandeelhouders dd. 5 mei 2015, zal het ishares Core FTSE

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond

Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond Alleen voor professionele beleggers Het beheer van ishares Fixed Income ETF s ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond HET BEHEER VAN ISHARES FIXED INCOME ETF s [ 1 ] Het beheer van ishares Fixed

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING Een van de grootste beleggingstrends van de afgelopen decennia is de enorme groei van indexbeleggen 1. Deze spectaculaire toename is

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

Exchange Traded Funds De nieuwe manier van beleggen Patrick Zwolle ishares Benelux

Exchange Traded Funds De nieuwe manier van beleggen Patrick Zwolle ishares Benelux Exchange Traded Funds De nieuwe manier van beleggen Patrick Zwolle ishares Benelux 19 april 2013 Over BlackRock 1988 2009 27 landen 10.000 medewerkers $ 3.792.000.000.000 Bron: BlackRock data per 31/12/2012

Nadere informatie

Slimme strategieën bij beleggen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Slimme strategieën bij beleggen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Slimme strategieën bij beleggen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 Slimme strategieën bij beleggen in ETF s Een kernportefeuille opbouwen: het belang van spreiding De afgelopen jaren is het

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN UITSLUITEND VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN Inleiding Bij securities lending lenen ETF s hun aandelen of obligaties voor korte

Nadere informatie

Aan de slag met ETF s

Aan de slag met ETF s Aan de slag met ETF s Patrick Zwolle ishares Benelux Grip op je Vermogen, 3 oktober 2014 Over BlackRock ishares 2 Over BlackRock ishares Bron: www.dft.nl / het financieele dagblad / www.nrc.nl 3 Agenda

Nadere informatie

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten Exchange Traded Funds en indexfondsen Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten 2 Wat is een indexproduct? Indexproducten zijn gespreide beleggingen. Ze volgen de beleggingen die deel uitmaken

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Slimme strategieën voor beleggingen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Slimme strategieën voor beleggingen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Slimme strategieën voor beleggingen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 Slimme strategieën voor beleggingen in ETF s Een kernportefeuille opbouwen: het belang van spreiding De afgelopen jaren

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Oktober 2012 Een nieuwe wereld 2 Agenda BlackRock? Actief versus indexing Actief nader bekeken Indexing nader bekeken Waar beleg ik eigenlijk in?

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel ETF s 35% Wat is indexbeleggen? 5% 5% Indexbeleggen is een simpele manier om gespreid te beleggen. Met indexbeleggen volgt u een bepaalde index. Hiermee

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten. Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille

Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten. Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille P r a k t i s c h e i d e e ë n v o o r e e n m e e r d y n a m i s c h e, b r e e d g e

Nadere informatie

Actief beleggen en indexbeleggen

Actief beleggen en indexbeleggen Actief beleggen en indexbeleggen DUFAS, mei 2010 1 Copyright DUFAS 2010 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de informatie accuraat te zijn en dient

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen 2012

Beleggingsbeginselen 2012 Beleggingsbeginselen 2012 1 Verklaring inzake beleggingsbeginselen Algemeen Beleggingsbeginselen vormen de fundamenten en richtlijnen voor het vermogensbeheer van het Pensioenfonds. Het Bestuur moet bereid

Nadere informatie