Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte"

Transcriptie

1 Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4. Hoe komen wij met u een passend risicoprofiel overeen? 5. Waarom zijn verwachte risico s en rendementen belangrijk om een passend risicoprofiel overeen te kunnen komen? 6. Wat zijn de rendementsverwachtingen van uw overeengekomen risicoprofiel? 7. Hoe berekenen wij de verwachte risico s en rendementen? 8. Welke gevolgen heeft het opnemen van geld uit uw belegde vermogen? 9. Alternatieve beleggingen Gebruik van uw risicoprofiel 10. Uw risicoprofiel als basis voor het beheer van uw vermogen 11. Hoe gebruiken wij uw risicoprofiel voor de bewaking van uw portefeuille? 12. Waar ziet u de actuele verdeling van uw vermogen? 13. Wat moet u doen als uw persoonlijke situatie verandert? Inleiding In dit hoofdstuk leest u wat een risicoprofiel is en welke risicoprofielen wij gebruiken. Ook leest u hoe wij met u een passend risicoprofiel overeenkomen. Wij laten u per risicoprofiel de kenmerken zien, zodat u kunt bepalen of u zich voldoende herkent in het overeengekomen risicoprofiel. Ook laten wij voor de verschillende risicoprofielen de rendementen en risico s zien die wij verwachten. Vervolgens informeren wij u hoe wij uw risicoprofiel gebruiken bij het beheren van uw vermogen en bij bewaking van de risico s in uw portefeuille. Ten slotte leest u hoe u ervoor kunt zorgen dat uw risicoprofiel blijft passen bij uw persoonlijke situatie. Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? Een risicoprofiel geeft een indicatie van het risico dat u met uw beleggingen loopt. Het geeft ook een indicatie van het rendement dat u met uw beleggingen kunt behalen. De grootste invloed op het risico en het rendement van de portefeuille zijn de verhoudingen tussen de verschillende vermogenscategorieën binnen uw portefeuille. Voordat wij uw portefeuille gaan invullen, bepalen wij samen met u het risicoprofiel dat het beste bij u past. Beleggen wij voor u volgens dit risicoprofiel? Dan wordt de kans kleiner dat eventuele tegenvallende beleggingsresultaten onaanvaardbare gevolgen hebben voor uw persoonlijke omstandigheden. 2. Wat zijn vermogenscategorieën? De beleggingen in uw portefeuille delen wij in vermogenscategorieën in. Dit doen wij op basis van uw keuzes en doelstellingen. De risicodragende beleggingen zijn onder verdeeld in de vermogenscategorieën obligaties high yield, aandelen, onroerend goed, grondstoffen en de meeste alternatieve beleggingen. De risicomijdende beleggingen zijn onderverdeeld in de vermogenscategorieën liquiditeiten en obligaties investment grade. Vermogenscategorieën kunnen verschillend en soms tegengesteld reageren op economische bewegingen. Spreiding over verschillende vermogenscategorieën is daarom een krachtig middel om risico s te verminderen.

2 Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte 2 Zo kan bij voorbeeld het toevoegen van één risicodragende vermogenscategorie aan een portefeuille die uitsluitend bestaat uit risicomijdende vermogenscategorieën, het risico van deze portefeuille juist verlagen. Elk risicoprofiel kent een eigen samenstelling van vermogenscategorieën. Naast de eerder genoemde vermogenscategorieën maken we in de A la Carte-portefeuilles gebruik van de vermogenscategorie actieve allocatie. Binnen deze vermogenscategorie beleggen we in een allocatiefonds dat Kempen Capital Management speciaal voor vermogensbeheer heeft ontwikkeld. Wij gebruiken dit fonds voor onze tactische asset allocatie. Met dit fonds kunnen wij zonder hoge kosten snel inspelen op verwachte marktontwikkelingen. Er worden geen onnodige in- of uittreedkosten of handelskosten gemaakt. 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Wij gebruiken vijf risicoprofielen. Van elk risicoprofiel vindt u een beschrijving van de gemiddelde belegger voor wie dat risicoprofiel geschikt is. Met behulp van deze beschrijving kunt u controleren of uw keuze bij u past. Niet alle kenmerken hoeven op uw persoonlijke situatie van toepassing te zijn. Inkomensgericht profiel Het belangrijkste uitgangspunt bij dit risicoprofiel is het zo veel mogelijk in stand houden van de waarde van uw vermogen over een relatief korte periode. U accepteert een gering negatief rendement op uw vermogen. Uw vermogen blijft in stand, ondanks inflatie en belastingen. Defensief profiel Het belangrijkste uitgangspunt bij dit risicoprofiel is een relatief stabiele ontwikkeling van uw vermogen met als doel groei van uw vermogen, ondanks inflatie en belastingen. Deze groei vindt bij voorkeur plaats zonder hevige waardeschommelingen, maar u accepteert het risico op een beperkt negatief rendement op uw vermogen. Neutraal profiel Het belangrijkste uitgangspunt bij dit risicoprofiel is groei van uw vermogen waarbij de kans op zeer heftige waardeschommelingen beperkt blijft. Uw vermogen kan wel groeien als gevolg van de ontwikkelingen op de aandelen beurzen. U accepteert daarbij het risico op een negatief rendement op uw vermogen. Groeigericht profiel Het belangrijkste uitgangspunt bij dit risicoprofiel is groei van uw vermogen. Deze groei volgt grotendeels de aandelenmarkten waarbij de ergste waardeschommelingen iets worden afgevlakt. U accepteert het risico op een aanzienlijke waardedaling in een slecht beleggingsjaar. Offensief profiel Het belangrijkste uitgangspunt bij dit risicoprofiel is het streven naar een rendement dat minstens zo hoog is als dat van de aandelenmarkt. Bij dit streven naar een zo hoog mogelijk rendement bent u bereid tot het nemen van alle risico s die met beleggen in aandelen te maken hebben. U neemt bewust een groot risico om daarmee op de langere termijn een hoog rendement te kunnen behalen. U accepteert het risico op een aanzienlijke waardedaling in een slecht beleggingsjaar. Uw risicoprofiel 4. Hoe komen wij met u een passend risicoprofiel overeen? Wij komen met u een passend risicoprofiel overeen op basis van een zorgvuldige inventarisatie en analyse van uw financiële positie, uw doelstelling ten aanzien van inkomen en opnames, uw vermogensdoelstelling, uw bereidheid om risico s te accepteren en uw kennis van en ervaring met beleggen. Deze inventarisatie noemen wij ook wel de geschiktheidstoets. Aan de hand van deze toets komen wij samen met u tot het risicoprofiel dat het beste bij u past. Dit noemen wij het overeengekomen risicoprofiel. Houdt u voor verschillende doeleinden portefeuilles aan? Dan komen wij voor iedere portefeuille een passend risicoprofiel met u overeen. Soms lukt het niet om een risicoprofiel met u overeen te komen. Bijvoorbeeld omdat wij over onvoldoende gegevens van u beschikken. Als dit voor u het geval is, dan kunt u ons alsnog van de benodigde informatie voorzien. Zonder overeengekomen risicoprofiel kunnen wij uw vermogen niet beheren.

3 Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte 3 5. Waarom zijn verwachte risico s en rendementen belangrijk om een passend risicoprofiel overeen te kunnen komen? Inzicht in de verwachte risico s en rendementen kan u helpen bij het bepalen welk risicoprofiel het beste bij u past. U moet daarbij een afweging maken tussen de beleggingsrisico s en uw financiële doelstellingen. Bij deze afweging zijn de volgende vragen belangrijk. Hoe ervaart u het risico op koersdalingen op korte termijn? En koersdalingen op langere termijn? Hoe verhouden deze zich tot de kans op het halen van uw financiële doelstellingen op de lange(re) termijn? Om u bij deze afweging te helpen vindt u bij punt 6 in deze brochure een grafiek die een beeld geeft van de mogelijke omvang van koersdalingen en de mogelijke omvang van koersstijgingen op korte termijn. Rendementen kunnen zowel positief als negatief zijn. Het rendement dat u daadwerkelijk behaalt, kan sterk afwijken van het verwachte rendement dat wij hebben berekend. Deze berekening is namelijk gebaseerd op onze huidige verwachtingen voor de lange termijn. Daarom voeren wij op basis van een aantal veronderstellingen scenarioanalyses uit. Met deze scenario analyses krijgt u een beeld van de te verwachten rendementen per risicoprofiel, maar ook van mogelijke afwijkingen hierin. Wij houden bij onze rendementsverwachtingen geen rekening met uw fiscale situatie. De fiscale gevolgen van beleggen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u hierover een deskundige te raadplegen. Ook de inflatie is niet meegenomen in onze rendementsverwachtingen. De doelstelling van de Europese Centrale Bank is de inflatie in de eurozone te beperken tot een niveau van 2%. Wij benadrukken hierbij dat in alle getoonde tabellen en grafieken sprake is van verwachtingen. Verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. 6. Wat zijn de rendementsverwachtingen van uw overeengekomen risicoprofiel? In de grafieken hierna ziet u per risicoprofiel het gemiddeld jaarrendement dat wij verwachten voor de komende 10 jaar en de mogelijke rendementen die u kunt verwachten na één jaar. Rendementsverwachtingen per risicoprofiel met alternatieve beleggingen 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 31,2% 25,5% 18,9% 12,2% 2,1% 3,3% 4,1% 4,8% -9,7% -13,6% -17,2% -20,7% Inkomensgericht Defensief Neutraal Groeigericht 37,0% 5,4% -24,7% Offensief Bron: Kempen Capital Management, november 2014 Rendementsverwachtingen per risicoprofiel zonder alternatieve beleggingen 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 40,5% 33,4% 27,3% 19,4% 12,5% 1,9% 3,1% 3,9% 4,6% 5,1% -10,0% -14,7% -18,7% -22,6% -27,5% Inkomensgericht Defensief Neutraal Groeigericht Offensief Bron: Kempen Capital Management, november 2014

4 Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte 4 In de grafieken tonen we verwachtingen. Verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In de prognose is rekening gehouden met de invloed van geschatte kosten (0,67% op jaarbasis). De werkelijke kosten kunnen afwijken en hangen onder andere af van het met u overeengekomen risicoprofiel. Er is geen rekening gehouden met de invloed van inflatie, belastingen, bijschrijvingen en opnames. U ziet in de grafieken dat er op korte termijn grote fluctuaties kunnen optreden in het rendement. De mogelijke resultaten komen voort uit verschillende economische scenario s. De grafieken geven de bandbreedtes weer van de vermogensontwikkeling na één jaar op basis van 95% waarschijnlijkheid. Dit wil zeggen dat onder normale omstandigheden in 95% van de scenario s de waardeontwikkeling binnen de vermelde bandbreedtes uitkomt. Er kunnen zich dus nog slechtere of betere vermogensontwikkelingen voordoen. De kans dat de vermogensontwikkeling buiten de vermelde bandbreedtes uitkomt, is 5% (ofwel 50 van de scenario s). 7. Hoe berekenen wij de verwachte risico s en rendementen? Het verwachte gemiddelde jaarrendement berekenen wij met behulp van de rendementen die Kempen Capital Management voor de lange termijn (10 jaar) verwacht voor de verschillende vermogenscategorieën. Het verwachte rendement is gebaseerd op de strategische vermogensverdeling die geldt voor het risicoprofiel. De verwachte rendementen van Kempen dienen als input voor de scenarioanalyses. Voor de uitvoering van de scenarioanalyse maken wij gebruik van het systeem OPAL Wealth Planner van Ortec Finance. Dit systeem helpt ons om u inzicht te geven in de verhouding tussen het verwachte rendement en het mogelijke risico bij beleggen en sparen. Ook tonen wij de haalbaarheid van uw financiële doelstellingen op de lange termijn. 8. Welke gevolgen heeft het opnemen van geld uit uw belegde vermogen? Als u regelmatig geld opneemt uit uw belegde vermogen, heeft dit grote invloed op de kans op het behalen van uw doelstellingen. Vaak wordt de invloed van deze opnames onderschat. De invloed van opnames verschilt per risicoprofiel. Bent u van plan om periodiek bedragen op te nemen uit uw belegde vermogen? Bespreekt u dit dan met uw banker, zodat u samen de juiste keuze voor uw risicoprofiel kunt maken. Met Opal Wealth Planner, zoals toegelicht bij punt 7, houden wij rekening met de invloed van vooraf besproken opnames van geld uit uw belegde vermogen op de haalbaarheid van uw doelstellingen. 9. Alternatieve beleggingen In Vermogensbeheer A la Carte kunt u ervoor kiezen om de vermogenscategorie alternatieve beleggingen wel of niet op te nemen. Bij de berekening van het verwachte rendement en de verwachte waardeontwikkeling lieten wij daarom ook een grafiek zien met de verwachte waardeontwikkeling van een portefeuille inclusief alternatieve beleggingen. Tot deze categorie rekenen wij onder meer hedgefondsen, private equity en gestructureerde producten. Alternatieve beleggingen onderscheiden zich onder meer van de andere vermogenscategorieën door de beperkte mate van verhandelbaarheid op de korte termijn. Zo kan het bij het verkopen van hedgefondsen een aantal maanden duren voordat de opbrengsten voor u beschikbaar komen. Tussen het geven van de verkoopopdracht en het bepalen van de verkoopopbrengst blijft u onverminderd de risico s lopen die bij het fonds horen. Bij private equity kan het geïnvesteerde vermogen zelfs een aantal jaren geblokkeerd zijn. Alternatieve beleggingen zijn daardoor per definitie niet geschikt voor beleggers die op elk gewenst moment hun belegging moeten of willen verkopen. Als de beperkte verhandelbaarheid geen probleem is, biedt het opnemen van alternatieve beleggingen in de portefeuille een gewenste aanvulling. Doordat de koersontwikkeling van deze categorie in grote mate onafhankelijk is van de andere vermogenscategorieën, vergroot u hiermee de spreiding binnen uw portefeuille. Over het algemeen en over een langere termijn zien wij dat alternatieve beleggingen het rendement van portefeuilles kunnen verhogen en risico s van portefeuilles als geheel kunnen verlagen. Maar omdat alternatieve beleggingen complexe beleggingen zijn, is het belangrijk dat u, voordat u hiervoor kiest, weet wat de kenmerken en de verwachte risico s zijn. Er bestaan veel verschillende alternatieve beleggingen. Er zijn alternatieve beleggingen die zeer risicodragend zijn, maar er zijn er ook die zeer risicomijdend zijn. Wij voeren altijd een grondig onderzoek uit naar fondsen in de vermogencategorie alternatieve beleggingen. Alleen fondsen die onze toetsing doorstaan, nemen wij mee in onze A la Carte portefeuilles. Of het voor u wenselijk is om deze categorie in uw A la Carte portefeuille op te nemen, kunt u bespreken met uw banker.

5 Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte 5 Gebruik van uw risicoprofiel 10. Uw risicoprofiel als basis voor het het beheer van uw vermogen Voor een optimale invulling van uw portefeuille zijn expertise en maatwerk essentieel. Op basis van uw risicoprofiel verdelen wij uw vermogen over de verschillende vermogenscategorieën en beleggingen. Wij houden hierbij rekening met minimum- en maximumgrenzen die we per vermogenscategorie hebben vastgesteld. Deze zogenoemde bandbreedtes geven ons voldoende ruimte om in te spelen op gewijzigde omstandigheden op de financiële markten. Tegelijkertijd zorgen zij ervoor dat wij niet meer risico nemen, dan past bij uw risicoprofiel. In de tabellen hierna ziet u per risicoprofiel welke bandbreedtes wij voor elke vermogenscategorie hebben vastgesteld: Bandbreedtes per vermogenscategorie per risicoprofiel met alternatieve beleggingen Liquiditeiten + Investment Grade High Yield Aandelen Onroerend goed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Inkomensgericht 60%-100% 0%-10% 0%-20% 0%-5% 0%-5% 0%-15% Defensief 40%-80% 0%-15% 10%-40% 0%-10% 0%-10% 0%-20% Neutraal 25%-65% 0%-15% 20%-55% 0%-10% 0%-10% 0%-20% Groeigericht 10%-40% 0%-20% 30%-75% 0%-15% 0%-15% 0%-25% Offensief 0%-25% 0%-20% 40%-90% 0%-15% 0%-15% 0%-25% Bandbreedtes per vermogenscategorie per risicoprofiel zonder alternatieve beleggingen Liquiditeiten + Investment Grade High Yield Aandelen Onroerend goed Grondstoffen Inkomensgericht 60%-100% 0%-10% 0%-20% 0%-5% 0%-5% Defensief 40%-80% 0%-15% 10%-40% 0%-10% 0%-10% Neutraal 25%-65% 0%-15% 20%-55% 0%-10% 0%-10% Groeigericht 10%-40% 0%-20% 30%-75% 0%-15% 0%-15% Offensief 0%-25% 0%-20% 40%-90% 0%-15% 0%-15% Naast de genoemde vermogenscategorieën maken wij in uw portefeuille ook gebruik van de vermogenscategorie actieve allocatie. Hiervoor hanteren wij bij alle risicoprofielen een bandbreedte van 0% tot 10%. De vermogenscategorie actieve allocatie vullen wij in met het allocatiefonds. Via dit fonds nemen tactische posities in in de vermogenscategorieën aandelen en obligaties investment grade. 11. Hoe gebruiken wij uw risicoprofiel voor de bewaking van uw portefeuille? De samenstelling en de waarde van de beleggingen in uw portefeuille kunnen veranderen. Dit kan gebeuren doordat wij transacties voor u hebben gedaan. Maar ook omdat de financiële markten voortdurend in beweging zijn en koersen schommelen. Deze veranderingen zijn van invloed op het risicoprofiel van uw portefeuille. Wij controleren daarom voortdurend of de samenstelling van uw portefeuille wat risico betreft nog aansluit bij uw risicoprofiel. Wij zorgen ervoor dat de waarde uw beleggingen tussen de vastgestelde bandbreedtes blijft, zodat de samenstelling van uw vermogen blijft aansluiten bij uw risicoprofiel. Valt de waarde daarbuiten, dan passen wij zo spoedig mogelijk de samenstelling van uw portefeuille aan. Op deze wijze past uw portefeuille altijd zo goed mogelijk bij de mate waarin u risico kunt en wilt nemen. 12. Waar ziet u de actuele verdeling van uw vermogen? In de kwartaalrapportages die u van ons ontvangt, ziet u de actuele verdeling van uw beleggingen over de verschillende vermogenscategorieën. Daarbij laten we ook het effect zien van de tactische posities die we op basis van ons actieve allocatiebeleid innemen via het allocatiefonds. Ook kunt uw portefeuille inzien via Van Lanschot Online Bankieren.

6 Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Wat moet u doen als uw persoonlijke situatie verandert? Verandert er iets in uw financiële of persoonlijke situatie? Dan moet u dit meteen doorgeven aan uw banker. Een verandering in uw situatie kan invloed hebben op de manier waarop u wilt dat wij voor u beleggen of op het doel waarmee u belegt. U kunt bij een verandering denken aan bijvoorbeeld een echtscheiding, ontslag of verhuizing naar de Verenigde Staten van Amerika. Als u ons niets laat weten over een verandering in uw situatie, dan kan het zijn dat wij uw vermogen beheren op een manier die niet meer bij u past. Zolang u ons geen informatie geeft over een verandering in uw situatie, gaan wij ervan uit dat de manier waarop u wilt dat wij voor u beleggen en het doel waarmee u wilt dat wij voor u beleggen nog steeds onveranderd zijn. 03/15

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V.

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de kennis en ervaring, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Bij Noordam Vermogensbeheer

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

ING Private Banking Het gaat om uw vermogen

ING Private Banking Het gaat om uw vermogen ING Private Banking Het gaat om uw vermogen ING Private Banking Het gaat om uw vermogen 3 De koers van uw vermogen 4 Beleggen bij ING Private Banking 6 Het gaat om uw vermogen U heeft een aanzienlijk vermogen

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Fondsenmozaïek voor particulieren

Fondsenmozaïek voor particulieren Fondsenmozaïek voor particulieren Welkom bij NNEK. U besluit uw Vermogen door ons te laten beheren. Deze beslissing verheugt ons en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Met het ondertekenen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie