Afspraken voor Evi Beheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afspraken voor Evi Beheer"

Transcriptie

1 Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst horen voorwaarden. Deze voorwaarden noemen we afspraken. Deze vindt u in deze brochure Afspraken voor Evi Beheer. Hierin leest u alles over onze dienstverlening voor Vermogensbeheer, de beleggingen die wij voor u beheren en de beleggingsrisico s die hieraan verbonden zijn. Lees deze afspraken goed. Als u via de website akkoord gaat met de Overeenkomst voor Evi Beheer, dan gelden vanaf dat moment deze afspraken. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, mei 2015

2 Afspraken voor Evi Beheer 2 Inhoudsopgave Hoe leest u deze brochure? 3 1. Algemene afspraken en afspraken over uw beleggingsrekening en uw Evi Spaarrekening 5 Inleiding 5 Algemene afspraken 5 Afspraken over uw beleggingsrekening en tegenrekening 7 Afspraken over uw Evi Spaarrekening 8 2. Beheer van Evi 10 Inleiding 10 Vermogensbeheer 10 Overig Hoe werkt een risicoprofiel? 13 Inleiding 13 Onze risicoprofielen 13 Uw risicoprofiel 14 Gebruik van uw risicoprofiel Kosten 18 Inleiding 18 Algemeen 18 Vaste kosten 19 Variabele kosten 19 Overig Overige afspraken 21 Inleiding 21 Algemeen 21 Geven en bevestigen van opdrachten 22 Overige informatie De kenmerken en risico s van beleggen en de verschillende beleggingen 25 Inleiding 25 Algemeen 25 Kenmerken en risico s Beleidsstukken voor beleggen 33 Inleiding 33 Algemeen 33 Orderuitvoeringsbeleid 34 Belangenconflicten 34 Bijlage 1. Begrippenlijst 36

3 Afspraken voor Evi Beheer Hoe leest u deze brochure? 3 Hoe leest u deze brochure? In deze brochure staan de afspraken die horen bij de overeenkomst die u hebt of gaat sluiten met ons. Hebt u een specifieke vraag? Dan kijkt u in de inhoudsopgave of uw vraag erbij staat. U kunt dan rechtstreeks naar het antwoord gaan op de pagina die daarbij hoort. Ook kunt u via de inhoudsopgave bladeren of doorklikken naar het hoofdstuk dat u verder wilt lezen. Elk hoofdstuk begint met een korte toelichting op wat er in dat hoofdstuk staat beschreven. In de overeenkomst en deze afspraken gebruiken wij begrippen. In de tekst van de overeenkomst en deze afspraken staan deze begrippen schuingedrukt. Deze begrippen hebben we aan het eind van deze afspraken in een lijst opgenomen. Als u een begrip leest dat schuingedrukt is, kunt u in de begrippenlijst terugvinden wat dit begrip betekent. Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met ons via onze website of stuur een naar U kunt Evi ook bellen, telefoon (073) Evi kunt u op werkdagen bereiken van 8.30 uur tot uur. 1. Wat vindt u in de verschillende hoofdstukken in deze brochure? 1. Algemene afspraken en afspraken over uw beleggingsrekening en uw Evi Spaarrekening Hier vindt u de afspraken die een aanvulling zijn op onze Algemene Bankvoorwaarden. Bijvoorbeeld wat u moet doen als u het niet met ons eens bent. 2. Advies van Evi Hier vindt u een uitleg over hoe Evi u advies geeft. 3. Hoe werkt een risicoprofiel? Hier leest u hoe wij samen met u een passend risicoprofiel overeenkomen. Ook leest u hoe wij risicoprofielen gebruiken om u goed te adviseren. 4. Kosten Hier leest u wat u moet betalen voor de online dienstverlening Evi Advies. 5. Overige afspraken Hier vindt u de algemene afspraken die gelden als u via ons belegt. Bijvoorbeeld voorwaarden die de administratie van uw beleggingen regelen. 6. De kenmerken en risico s van beleggen en de verschillende beleggingen Hier leest u per type belegging welke risico s er zijn. 7. Beleidsstukken voor beleggen Hier leest u waarom onze beleidsstukken belangrijk voor u zijn en wat ze regelen. Begrippenlijst In de Begrippenlijst (bijlage 1) en in het Reglement Beleggersgiro Van Lanschot (voorwaarden) vindt u een overzicht van de betekenis van de schuingedrukte woorden uit deze afspraken, de voorwaarden en de overeenkomst. 2. Hoe werken deze afspraken en andere afspraken die horen bij beleggen? Leest u over hetzelfde onderwerp iets in de Algemene Bankvoorwaarden en in andere voorwaarden wat tegenstrijdig is? Dan geldt de volgende rangorde. De voorwaarden en afspraken die horen bij een product of dienst gaan vóór op de Algemene Bankvoorwaarden. Dus de inhoud van uw overeenkomst gaat boven hoofdstuk 5 van deze brochure. En deze afspraken gaan boven de Algemene Bankvoorwaarden die al hebt. 3. Wie is Evi? U sluit of hebt een overeenkomst met F. van Lanschot Bankiers N.V. We noemen ons ook Evi en Van Lanschot Bankiers. Dit zijn onze handelsnamen. Wij zijn de oudste onafhankelijke bank in Nederland. Ons adres is: Hooge Steenweg JN s-hertogenbosch. is onze website.

4 Afspraken voor Evi Beheer Hoe leest u deze brochure? 4 Via Evi belegt u bij de Stichting Beleggersgiro Van Lanschot (giro). Het adres van de giro is hetzelfde als het adres van Evi. U kunt ons ook bereiken via onze website, Ook kunt u een sturen naar evivanlanschot.com. U kunt Evi ook bellen, telefoon (073) Evi kunt u op werkdagen bereiken van 8.30 uur tot uur. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel s-hertogenbosch, nummer , btw-identificatienummer NL B.01. Wij zijn geregistreerd in het register van de Wet op het financieel toezicht. Daardoor staan wij onder toezicht van: De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) Postbus AB Amsterdam en van de: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Postbus GS Amsterdam. Informatie over onze inschrijving in de registers kunt u vinden op de websites en 4. Welke beleggingsdiensten verleent Van Lanschot Bankiers nog meer? Wij verlenen de volgende beleggingsdiensten. Vermogensbeheer: Evi Beheer en Vermogensbeheer A la Carte Beleggingsadvies: Evi Advies en Samen Beleggen Execution only: Zelf Beleggen Als wij u de dienst Evi Advies verlenen, verlenen wij u vaak ook een of meer andere diensten die met uw beleggingen te maken hebben. Deze afspraken gelden ook voor die andere diensten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het verwerken van uw opdrachten of het herbeleggen van dividenden. 5. Welke voorwaarden gelden er nog meer voor u? De Algemene Voorwaarden F. van Lanschot Bankiers N.V. Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor alle diensten en producten die u van ons afneemt. De Algemene Voorwaarden zijn door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Wij gaan ervan uit dat u van de inhoud kennisneemt. Verder is het Reglement Beleggersgiro Van Lanschot (voorwaarden) van toepassing. In deze voorwaarden staan de afspraken die gelden tussen u, de giro en Evi. Daarnaast kunnen er nog aanvullende voorwaarden gelden voor of kan er nog aanvullende informatie horen bij: bepaalde diensten die we u verlenen, de manier waarop wij contact met u hebben, bepaalde beleggingen waarin u belegt. Zo hoort bij sommige beleggingen een prospectus of Essentiële Beleggersinformatie (EBi). Als wij niet de opsteller van die voorwaarden of informatie zijn, zijn we voor de inhoud niet verantwoordelijk. En hoewel wij met u in het Nederlands contact hebben, kan de tekst van die voorwaarden of informatie in het Engels zijn. Als u de Engelse taal niet begrijpt, dan moet u dat bij ons aangeven. 6. Staat er een bepaling in deze voorwaarden die door een uitspraak van de rechter niet meer geldig is? Dan blijven alle andere afspraken in deze afspraken wel geldig.

5 Afspraken voor Evi Beheer Algemene afspraken en afspraken over uw beleggingsrekening en uw Evi Spaarrekening 5 1. Algemene afspraken en afspraken over uw beleggingsrekening en uw Evi Spaarrekening Inleiding Algemene afspraken 1. Wat doen wij met uw gegevens? 2. Bent u het niet eens met ons? 3. Hebt u een klacht? 4. Welke garantiestelsels zijn er? 5. Wanneer geldt de garantie niet? Afspraken over uw beleggingsrekening en tegenrekening 6. Hoe wordt u klant van Evi? 7. Hoe activeert u de beleggingsrekening? 8. Waarom maakt Evi gebruik van de giro? 9. Wat is de tegenrekening? 10. Waarvoor gebruikt Evi de tegenrekening? 11. Wat gebeurt er als u geld overschrijft van de tegenrekening naar de beleggingsrekening? 12. Wat gebeurt er als u een beleggingsrekening en Evi-spaarrekening hebt samen met een andere persoon? Afspraken over uw Evi Spaarrekening 13. Wat gebeurt er met uw Evi Spaarrekening als u overlijdt? 14. Wanneer kunt u uw Evi Spaarrekening gebruiken? 15. Hoe gebruikt u uw Evi Spaarrekening? 16. Hoe voeren wij uw opdrachten voor uw Evi Spaarrekening uit? 17. Hoe berekenen wij het rentebedrag bij de Evi Spaarrekening? 18. Hoe berekenen we het rentepercentage bij de Evi Spaarrekening? 19. Welke informatie ontvangt u over uw Evi Spaarrekening? Inleiding In dit hoofdstuk vindt u de afspraken die een aanvulling zijn op de Algemene Bankvoorwaarden die u al hebt ontvangen. Hierin spreken wij af hoe wij met elkaar omgaan. Algemene afspraken 1. Wat doen wij met uw gegevens? Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig. Als u uw handtekening zet onder de overeenkomst, dan geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. We mogen ze ook doorgeven aan dochterondernemingen van Van Lanschot Bankiers. En aan bedrijven waarvan Van Lanschot Bankiers mede-eigenaar is. We gebruiken persoonsgegevens om ons werk goed te kunnen doen. Wij hebben daarbij vooral de volgende doelen. Klanten en mogelijke klanten beoordelen en accepteren Advisering aan onze klanten Overeenkomsten sluiten en doen wat daarin staat Analyses maken voor statistische en wetenschappelijke doelen Reclame sturen naar u

6 Afspraken voor Evi Beheer Algemene afspraken en afspraken over uw beleggingsrekening en uw Evi Spaarrekening 6 Wilt u weten welke gegevens we van u hebben? Dan kunt u dat bij ons opvragen. Als onze gegevens volgens u niet kloppen, dan kunt u ons vragen om ze aan te passen. U gaat ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens uit onze administratie verstrekken aan een derde, zoals een beurs, overheid of een toezichthouder, wanneer wij daartoe verplicht zijn. Het kan daarbij ook gaan om een buitenlandse overheid of toezichthouder. En het gaat ook om informatie die we moeten geven aan fiscale instanties van andere landen. Soms hebben we meer gegevens van u nodig die wij aan een overheid of een toezichthouder moeten geven dan we in onze administratie beschikbaar hebben. Als wij die gegevens bij u opvragen, moet u die informatie aan ons geven. En u moet zorgen dat die informatie klopt. Wij nemen telefoongesprekken met u meestal op. Dit doen we om uw opdrachten vast te leggen. En om de kwaliteit van ons werk te onderzoeken en te verbeteren. Wij hoeven u niet bij elk telefoongesprek te vertellen of wij het opnemen. Wij mogen de opnames bewaren. Na een jaar vernietigen we ze. Daar zijn uitzonderingen op mogelijk. 2. Bent u het niet eens met ons? Bent u het niet eens met ons over iets wat te maken heeft met beleggingen die nog op uw rekening zijn geadministreerd? Dan bent u verplicht om de eventuele schade te beperken. U moet bijvoorbeeld opdracht geven om al uw beleggingen te verkopen. Dat moet u ook doen als u op dat moment nog niet weet wat de uitkomst is van het geschil of als u nog niet weet of wij verantwoordelijk zijn voor de schade. 3. Hebt u een klacht? Als u een klacht hebt, dan kunt u dat aan ons laten weten. Wij hebben een klachtenprocedure. Die vindt u op onze website, U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling indienen bij Evi. Een klacht moet worden ingediend binnen één jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan of nadat u redelijkerwijs kennis hebt kunnen nemen van het feit. Vermeld in ieder geval uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en adres. Geef een duidelijke omschrijving van uw klacht. Voeg eventueel de belangrijkste documenten toe om uw klacht te ondersteunen. Bent u niet tevreden? Of stuurt u uw klacht liever niet naar Evi? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze afdeling Klachtenmanagement. Stuurt u dan: een naar of een brief naar: F. van Lanschot Bankiers N.V. Afdeling Klachtenmanagement Postbus HC s-hertogenbosch. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Dit moet u doen binnen drie maanden nadat u van ons reactie hebt gehad. Hoe u dit doet, leest u op U kunt ook eerst bellen met het KiFiD, telefoon U kunt ook naar de rechtbank in Amsterdam gaan. 4. Welke garantiestelsels zijn er? Als De Nederlandsche Bank constateert dat Van Lanschot Bankiers niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, gelden het beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel. Op grond hiervan kunnen klanten die voldoen aan bepaalde criteria worden gecompenseerd. Beide compensatiestelsels zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor de compensatie van verliezen die voortvloeien uit beleggingen. U krijgt een vordering op Evi als u geld stort om te sparen op de centrale bankrekening op naam van Evi voor uw Evi Spaarrekening. Deze vordering valt onder het depositogarantiestelsel op het moment dat het geld van de centrale bankrekening is overgeboekt naar uw Evi Spaarrekening. Het depositogarantiestelsel geldt per rekeninghouder per bank. U dient zich ervan bewust te zijn dat Evi een handelsnaam is van Van Lanschot Bankiers. Hebt u naast de Evi Spaarrekening nog andere rekeningen bij Van Lanschot Bankiers? Dan wordt het saldo op al deze rekeningen bij elkaar genomen om te beoordelen of u recht hebt op compensatie uit het depositogarantiestelsel. Meer informatie over de garantiestelsels vindt u op onze website,

7 Afspraken voor Evi Beheer Algemene afspraken en afspraken over uw beleggingsrekening en uw Evi Spaarrekening 7 5. Wanneer geldt de garantie niet? U krijgt een vordering op de giro of Evi doordat u geld stort op de centrale bankrekening. Na ontvangst van gelden op de centrale bankrekening worden deze, zoals met u afgesproken in de overeenkomst, door de giro gebruikt voor de aankoop van beleggingen of door Evi gestort op uw Evi Spaarrekening. Zolang de gelden niet zijn belegd, zoals nader bepaald in de artikelen 5.2 t/m 5.4 en 6.2 t/m 6.4 van de voorwaarden, of zijn gestort op uw Evi Spaarrekening bij Evi, zijn deze niet beschermd onder het depositogarantiestelsel. Evi staat echter garant conform artikel 18.1 van de voorwaarden voor de nakoming door de giro van haar verplichtingen. Verder zal Evi ervoor zorgen dat uw geld zo kort mogelijk op de centrale bankrekening staat. Afspraken over uw beleggingsrekening en tegenrekening 6. Hoe wordt u klant van Evi? Op de website kunt u een beleggingsrekening aanvragen. Evi zorgt ervoor dat er voor u een beleggingsrekening wordt geopend. De beleggingsrekening wordt pas actief nadat Evi u als klant heeft geaccepteerd. Wij mogen u als klant weigeren zonder dat wij aan u hoeven uit te leggen waarom wij u weigeren. 7. Hoe activeert u de beleggingsrekening? Evi activeert uw beleggingsrekening als u via de website akkoord gaat met deze overeenkomst. Daarna schrijft u geld over vanaf uw tegenrekening naar uw beleggingsrekening. Evi controleert deze storting en accepteert u daarna als klant. Accepteert Evi u niet als klant? Dan storten wij uw geld terug op uw tegenrekening en sluiten uw beleggings rekening. U schrijft uw geld over naar de rekening van de giro. Wij noemen deze rekening van de giro de centrale bankrekening. Na deze overschrijving krijgt u een vordering op de giro. Op deze vordering zijn de regels van toepassing die wij met u maken in de voorwaarden. 8. Waarom maakt Evi gebruik van de giro? Het voordeel van een beleggingsrekening bij de giro is dat u in bedragen beleggingen kunt kopen of verkopen in plaats van in aantallen. Wij handelen dus niet in hele stukken (bijvoorbeeld 100) maar in fracties (100,2543). Dit maakt het bijvoorbeeld eenvoudig om elke maand een vast bedrag te storten in of te onttrekken aan uw beleggings portefeuille. Bovendien wordt hierdoor ook het beleggen voordeliger gemaakt vanwege de schaalgrootte van de gezamenlijke beleggingen in de giro. 9. Wat is de tegenrekening? Dit is een betaalrekening op uw naam bij een Nederlandse bank. Dit kan Van Lanschot zijn, maar dat hoeft niet. 10. Waarvoor gebruikt Evi de tegenrekening? Als u opdrachten geeft tot aan- of verkoop van beleggingen of periodieke opdrachten geeft om geld af of bij te schrijven van uw of op uw beleggingsrekening, dan schrijven wij deze gelden af of bij naar de tegenrekening die u hebt opgegeven. U moet hierbij rekening houden met de minimale bedragen die mogelijk zijn. De minimale bedragen staan op de website. 11. Wat gebeurt er als u geld overschrijft van de tegenrekening naar de beleggingsrekening? Als u geld overschrijft van de tegenrekening naar de beleggingsrekening, dan beleggen wij deze gelden automatisch voor u. Het geld wordt in lijn met de weging van de beleggingen in uw portefeuille verdeeld en belegd. 12. Wat gebeurt er als u een beleggingsrekening en Evi Spaarrekening hebt samen met een andere persoon? U kunt samen met andere personen een beleggingsrekening en Evi Spaarrekening bij ons hebben. U bepaalt dan samen wat er gebeurt met de beleggingen op de beleggingsrekening. Hebt u een en/of-beleggingsrekening of Evi Spaarrekening? Dan mag u ook ieder apart bepalen wat er gebeurt met de beleggingen op de beleggingsrekening en de gelden op Evi Spaarrekeningen. U en de andere personen geven elkaar toestemming om ieder apart het geld van de Evi Spaarrekening af te halen of geld te boeken naar uw tegenrekening. Wanneer we een bericht sturen naar één van u, dan gaan we ervan uit dat we dit bericht hebben gestuurd aan u allemaal. Behalve als we hierover iets anders hebben afgesproken met u. Geeft een van u aan ons een opdracht of deelt een van u ons iets mee? Dan gaan wij ervan uit dat deze persoon dit doet namens u allen.

8 Afspraken voor Evi Beheer Algemene afspraken en afspraken over uw beleggingsrekening en uw Evi Spaarrekening 8 Voor de volgende opdrachten hebben wij ook de toestemming nodig van de andere personen van wie de rekening is: beëindiging van de overeenkomst, adreswijziging, wijziging van de tegenrekening. Deze zaken moet u aan ons doorgeven in een brief. U moet de brief samen ondertekenen. Soms mogen wij beslissen dat u niet meer ieder apart kunt bepalen wat er gebeurt met het geld en de beleggingen op de beleggingsrekening. Bijvoorbeeld als u van plan bent te scheiden van uw partner en u hebt samen bij ons een beleggingsrekening. Wij sturen ieder van u dan zo snel mogelijk een brief hierover. Moet u ons nog iets betalen? Ieder van u is verantwoordelijk om het hele bedrag aan ons terug te betalen. Als één van u overlijdt, dan mag de andere persoon de beleggingsrekening blijven gebruiken op de manier zoals wij met u hebben afgesproken in de overeenkomst. Wij mogen besluiten om een opdracht of besluit van één van u niet uit te voeren of niet toe te staan. Wij mogen dit doen als de andere persoon waarmee u de rekening hebt niet schriftelijk instemt met de opdracht of het besluit. Deze bepaling geldt niet als u een rechtspersoon bent. Afspraken over uw Evi Spaarrekening 13. Wat gebeurt er met uw Evi Spaarrekening als u overlijdt? Als u overlijdt, dan hebben uw erfgenamen recht op het geld dat op uw Evi Spaarrekening staat. Zij moeten ons dan een verklaring van erfrecht sturen. Of een ander document dat voor ons geldt als een verklaring van erfrecht. Deze bepaling geldt niet als u een rechtspersoon bent. Hebt u een en/of-evi Spaarrekening? Als één van u overlijdt, dan mogen de andere persoon apart de Evi Spaarrekening blijven gebruiken. 14. Wanneer kunt u uw Evi Spaarrekening gebruiken? U kunt uw Evi Spaarrekening gebruiken als wij u als klant hebben geaccepteerd. U moet ook een eerste bijschrijving doen op uw Evi Spaarrekening. De eerste bijschrijving naar uw spaarrekening moet u doen van uw tegenrekening of beleggingsrekening. 15. Hoe gebruikt u uw Evi Spaarrekening? U kunt uw Evi Spaarrekening gebruiken via de website met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt op die manier online geld bijschrijven en afschrijven. U kunt ook bekijken hoeveel geld er op uw Evi Spaarrekening staat en welke wijzigingen er zijn geweest. Het geld op uw Evi Spaarrekening mag u niet verpanden. Dat betekent dat u dit geld niet mag gebruiken als zekerheid voor bijvoorbeeld een (hypotheek)lening. U mag niet rood staan op uw Evi Spaarrekening. Geld op de rekening zetten U schrijft geld over van uw tegenrekening naar de centrale bankrekening van Evi. Deze centrale bankrekening is een tussenrekening die op naam van Evi staat. U moet de volgende gegevens vermelden bij de overschrijving. Het rekeningnummer van uw Evi Spaarrekening De tenaamstelling van uw Evi Spaarrekening Geld van de rekening overschrijven U kunt alleen geld overschrijven van en naar uw Evi Spaarrekening naar uw tegenrekening of beleggingsrekening. 16. Hoe voeren wij uw opdrachten voor uw Evi Spaarrekening uit? Op het moment dat u ons via de website een opdracht geeft, moet u dit doen via uw gebruikersnaam en wachtwoord. U geeft de opdracht altijd via de website aan ons door. U geeft ons daarmee toestemming om de opdracht uit te voeren. Als een opdracht met uw gebruikersnaam en wachtwoord aan ons wordt gegeven, beschouwen wij dit altijd als een opdracht die u hebt gegeven. Wij kunnen besluiten om een opdracht niet uit te voeren in de volgende situaties. U geeft de opdracht niet op de voorgeschreven wijze De opdracht is niet duidelijk genoeg of onvolledig. U hebt niet genoeg geld op uw Evi Spaarrekening staan. Er is sprake van bijzondere omstandigheden of beslaglegging. Wij leggen een beperking op aan het gebruik van de Evi Spaarrekening.

9 Afspraken voor Evi Beheer Algemene afspraken en afspraken over uw beleggingsrekening en uw Evi Spaarrekening 9 Het kan zijn dat wij uw opdracht niet direct kunnen uitvoeren. Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn als er een storing in het systeem is. Of als wij het systeem uitzetten voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. Is de storing opgelost of zijn de werkzaamheden klaar? Dan voeren wij uw opdracht zo snel mogelijk uit. 17. Hoe berekenen wij het rentebedrag bij de Evi Spaarrekening? U krijgt een rentebedrag over het geld dat op uw Evi Spaarrekening staat. Wij bepalen zelf hoe hoog het rentepercentage is. Dat doen wij de eerste dag van elke maand. Wij mogen het rentepercentage dat wij vergoeden op de Evi Spaarrekening altijd veranderen. We noemen dat variabele rente. We tellen het aantal dagen per kalenderjaar dat uw geld op de Evi Spaarrekening heeft gestaan. U krijgt een rentebedrag over het geld dat op deze dagen op uw rekening staat. Wij mogen zelf bepalen welke valuteringsmethode wij hiervoor gebruiken. Dat betekent dat wij zelf kunnen bepalen vanaf welke dag wij rente vergoeden en tot welke dag wij dat doen. Het rentebedrag betalen we aan u aan het einde van elk kalenderkwartaal. Wij schrijven het rentebedrag dan op uw Evi Spaarrekening bij. 18. Hoe berekenen we het rentepercentage bij de Evi Spaarrekening? U krijgt een variabele rente over het geld dat op uw Evi Spaarrekening staat. U krijgt rente over maximaal ,-. Staat er meer geld op uw Evi Spaarrekening? Dan krijgt u geen rente over het bedrag boven ,-. Het actuele rentepercentage van de variabele rente kunt u vinden op onze website of bij ons opvragen. 19. Welke informatie ontvangt u over uw Evi Spaarrekening? U ontvangt een van de wijzigingen op uw Evi Spaarrekening. U kunt deze wijzigingen bekijken via de website in uw persoonlijke online omgeving. U krijgt ook één keer per jaar een digitaal Financieel Jaaroverzicht. Soms zetten wij informatie van anderen op onze website. Bijvoorbeeld over beleggingen in Nederland. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze informatie. Wij mogen deze informatie veranderen en weghalen voor deze informatie. Wij mogen deze informatie veranderen en weghalen.

10 Afspraken voor Evi Beheer Beheer van Evi Beheer van Evi Inleiding Vermogensbeheer 1. Wat is vermogensbeheer? 2. Wat is het fondsenuniversum? 3. Wanneer is de dienstverlening voor vermogensbeheer passend voor u? 4. Op welke manieren kunt u bij Van Lanschot Bankiers uw vermogen laten beheren Overig 5. Wat moet u doen als u wilt overstappen naar een andere dienstverlening bij Van Lanschot Bankiers? 6. Wanneer eindigt de overeenkomst? 7. Wat gebeurt er als u overlijdt? 8. Wat gebeurt er als u onder bewind of curatele wordt gesteld? 9. Wat gebeurt er als u naar de Verenigde Staten van Amerika verhuist? Inleiding In dit hoofdstuk leggen we uit wat de dienstverlening voor vermogensbeheer van Evi inhoudt. We leggen u daarbij uit wat het fondsenuniversum van Evi is en hoe dit werkt. Vermogensbeheer 1. Wat is vermogensbeheer? Wij beheren uw vermogen. Uw persoonlijke wensen, beleggingsdoelstellingen, kennis en ervaring met beleggen en uw financiële positie vormen het uitgangspunt voor ons beheer. Na de inventarisatie van deze onderdelen kunnen wij samen met u overeenkomen welk risicoprofiel passend is voor u. Bij onze dienstverlening voor vermogensbeheer maken we gebruik van onze eigen inschatting en verwachting van de manier waarop uw beleggingen zich zullen ontwikkelen. Omdat het inschattingen en verwachtingen zijn, mag u er niet van uitgaan dat ze ook zeker uit zullen komen. Hebt u schade door u een beleggingsbeslissing die wij hebben genomen namens u? Of hebt u schade doordat de opbrengst van uw beleggingen niet overeenkomt met onze inschatting of verwachting? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor deze schade. Wij zijn wel aansprakelijk als komt vast te staan dat wij de overeenkomst met u niet goed hebben uitgevoerd. Voor onze dienstverlening voor vermogensbeheer maken wij gebruik van beleggingsinformatie van andere organisaties die we zorgvuldig hebben uitgekozen. Toch zijn wij er niet verantwoordelijk voor als de informatie van deze partijen niet juist of onvolledig is. Bij onze dienstverlening voor vermogensbeheer maken we gebruik van onze eigen ervaring en deskundigheid en die van onze dochteronderneming Kempen Capital Management N.V. (Kempen). Jaarlijks stellen de specialisten van Kempen voor elk risicoprofiel een strategische vermogensverdeling samen. Dit doen zij op basis van hun verwachtingen voor de lange termijn. Gedurende het jaar toetsen zij hun visie aan ontwikkelingen in de markt. Op die manier kunnen zij inspelen op de actuele economische marktomstandigheden (tactische asset allocatie). Daarnaast maken we gebruik van onderzoek van Kempen en van derden naar aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Dit onderzoek noemen wij research. Deze research gebruiken we om een mening (opinie) te vormen over beleggingen. Op basis daarvan beheren wij uw vermogen door invulling te geven aan uw portefeuille. Deze portefeuille bestaat uit verschillende beleggingsfondsen, waaronder huisfondsen, die deel uitmaken van het fondsenuniversum. We hebben een aantal belangrijke beleggingsovertuigingen die wij gebruiken bij onze beleggingsdienstverlening. We hebben daarom heldere en expliciete beleggingsovertuigingen die onze leidraad vormen in het beheren van beleggingsportefeuilles. De beleggingsovertuigingen leiden tot een gedegen beleggingsproces met een hoog risicobewustzijn.

11 Afspraken voor Evi Beheer Beheer van Evi 11 Koers houden We laten ons niet leiden door de waan van de dag. Koers houden en kansen benutten, daar geloven we in. Deze langetermijnfocus voegt serieuze waarde toe in een wereld die wordt gedomineerd door beleggers die vaak gericht zijn op de korte termijn. Spreiding Een gespreide portefeuille draagt bij aan de ontwikkeling van een stabiel rendement. Spreiding verkleint de risico s zonder dat het ten koste gaat van het rendement op lange termijn. Proactief Stilzitten is voor ons geen optie. Risico s veranderen continu. We anticiperen op waarderingsschommelingen, de economische cyclus en het marktsentiment. Risico s nemen we alleen als we ervan overtuigd zijn dat we daarvoor worden beloond. Selectief Wij zijn kieskeurig bij de selectie van beleggingsfondsen. Wij geloven in ervaren fondsbeheerders die beleggen in hun eigen fonds of mede-eigenaar zijn. Wij hebben een uniek netwerk dat toegang biedt tot de beste gespecialiseerde fondsen wereldwijd. Verantwoord Wij spreken beleggingsfondsen actief aan op hun sociaal-ethische verantwoordelijkheid, milieuverantwoordelijkheid en goed bestuur. Zo hebben we al vele veranderingen kunnen realiseren. 2. Wat is het fondsenuniversum? Het fondsenuniversum is het totaal aan beleggingen waaruit Evi kan kiezen bij het beheer van uw vermogen. Het fondsenuniversum bestaat uit risicodragende beleggingen en risicomijdende beleggingen. Hieronder kunt u lezen wat wij hiermee bedoelen. Risicodragende beleggingen zijn beleggingsfondsen die beleggen in aandelen, vastgoed, grondstoffen enoverige (waaronder actieve allocatie en high yield-obligaties). Risicomijdende beleggingen zijn beleggingsfondsen die beleggen in obligaties. Op dit moment bestaat het fondsenuniversum alleen uit beleggingsfondsen. Wij maken gebruik van actieve allocatie. Door te beleggen in het allocatiefonds kunnen wij ons tactische allocatiebeleid actief, efficiënt en tegen minder kosten vormgeven. Wij mogen dit fondsenuniversum ook uitbreiden met andere beleggingen. 3. Wanneer is de dienstverlening voor vermogensbeheer passend voor u? In het algemeen is vermogensbeheer passend voor klanten die niet graag zelf de aan- en verkoopbeslissingen nemen en dit graag aan een ander overlaten. Als u kiest voor vermogensbeheer, kiest u voor gemak en vertrouwen. U legt het beheer van uw vermogen in handen van specialisten. Zij nemen de noodzakelijke aan- en verkoopbeslissingen. Er zijn verschillende redenen waarom beleggers kiezen voor vermogensbeheer. Financiële markten zijn complex en informatie komt steeds sneller beschikbaar. Het filteren en beoordelen van deze informatie vereist een grote mate van deskundigheid, die niet iedere belegger in huis heeft. Misschien hebt u weinig interesse in beleggen of hebt u er simpelweg de tijd niet voor. Het kan ook zijn dat het u vanwege uw beroep niet is toegestaan om zelf te handelen. Allemaal goede redenen waarom vermogensbeheer passend kan zijn voor u. U moet bij de keuze ook rekening houden met de kosten ten opzichte van de mogelijke, verwachte rendementen en de omvang van uw vermogen. Als deze in verhouding zijn en als u zich grotendeels herkent in dit algemene profiel, dan is vermogensbeheer doorgaans passend. 4. Op welke manieren kunt u bij Van Lanschot Bankiers uw vermogen laten beheren? Wij kennen twee soorten regulier vermogensbeheer. 1. Evi Beheer: online dienstverlening In de brochure die u nu leest, geven we verder alleen uitleg over deze manier van vermogensbeheer. 2. Vermogensbeheer A la Carte: offline dienstverlening Vragen over offline dienstverlening kunt u stellen aan uw private banker. U kunt ook bellen met Van Lanschot Client Services, telefoon Deze afdeling kunt u op werkdagen bereiken van 8.30 uur tot uur.

12 Afspraken voor Evi Beheer Beheer van Evi 12 Overig 5. Wat moet u doen als u wilt overstappen naar een andere dienstverlening bij Van Lanschot Bankiers? U neemt daarvoor contact op met uw private banker of Evi. Wij laten u dan weten op welke manier u kunt overstappen naar een andere dienstverlening, zoals Samen Beleggen of Zelf Beleggen. 6. Wanneer eindigt de overeenkomst? Zoals in de overeenkomst staat mogen zowel u als wij de overeenkomst opzeggen. Wij sturen u een aangetekende brief als wij de overeenkomst opzeggen. In de volgende situaties eindigt onze relatie per direct en geheel, zonder dat wij u een brief moeten sturen. U bent failliet, valt onder een wettelijke regeling voor schuldsanering of vraagt surseance van betaling aan. U houdt zich niet aan de afspraken die in de verschillende toepasselijke voorwaarden staan U verhuist naar de Verenigde Staten van Amerika. Moeten we op het moment dat onze relatie geheel wordt beëindigd nog opdrachten van u uitvoeren? Dan doen we dat zoveel mogelijk volgens de afspraken die in deze brochure staan. Tot het moment dat we alle opdrachten hebben uitgevoerd, blijven deze afspraken en alle andere overeenkomsten die te maken hebben met uw beleggingen geldig. 7. Wat gebeurt er als u overlijdt? Wij hebben hierover afspraken met u gemaakt in de overeenkomst. Het kan zijn dat na verdeling van de nalatenschap de erfgenaam de beleggingsrekening wenst aan te houden. Dan moeten we eerst een nieuw risicoprofiel overeenkomen met die erfgenamen. Als er meerdere erfgenamen zijn dan sluiten wij een nieuwe overeenkomst met die erfgenaam. Deze bepaling geldt niet als u een rechtspersoon bent. 8. Wat gebeurt er als u onder bewind of curatele wordt gesteld? Als u onder bewind of curatele wordt gesteld, treedt uw bewindvoerder of curator op als partij bij deze overeenkomst. Zolang de bewindvoerder of curator niet formeel bij ons bekend zijn en er geen nieuw risicoprofiel is afgestemd blijven wij uw vermogen beheren aan de hand van het met u overeengekomen risicoprofiel. Wij weten pas formeel wie de bewindvoerder of curator is, nadat wij de benoeming door de rechtbank hebben ontvangen. Zolang de beleggingsrekening wordt aangehouden, schrijven wij de kosten automatisch van de beleggingsrekening af. Hebben wij gedurende een periode van zes maanden na uw onderbewind- of curatelestelling niet kunnen vaststellen wie formeel uw bewindvoerder of curator is? Of zijn wij binnen deze periode nog geen nieuw risicoprofiel overeengekomen met de bewindvoerder of curator? Dan mogen wij alle beleggingen op uw beleggingsrekening verkopen. De opbrengst schrijven wij dan over naar uw tegenrekening. Deze bepaling geldt niet als u een rechtspersoon bent. 9. Wat gebeurt er als u naar de Verenigde Staten van Amerika verhuist? Wij kunnen uw vermogen niet meer beheren. Wij mogen dan alle beleggingen verkopen waarna wij de opbrengst overboeken naar uw tegenrekening. Wij nemen daarna contact met u op om andere mogelijkheden te bespreken.

13 Afspraken voor Evi Beheer Hoe werkt een risicoprofiel? Hoe werkt een risicoprofiel? Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4. Hoe komen wij met u een passend risicoprofiel overeen? 5. Waarom zijn verwachte risico s en rendementen belangrijk om een passend risicoprofiel overeen te kunnen komen? 6. Wat zijn de rendementsverwachtingen per risicoprofiel? 7. Hoe berekenen wij de verwachte risico s en rendementen? 8. Welke gevolgen heeft het opnemen van geld uit uw belegde vermogen? Gebruik van uw risicoprofiel 9. Uw risicoprofiel als basis voor het beheer van uw vermogen 10. Hoe gebruiken wij uw risicoprofiel voor de bewaking van uw portefeuille? 11. Waar ziet u de actuele verdeling van uw portefeuille? 12. Wat moet u doen als uw persoonlijke situatie verandert? Inleiding In dit hoofdstuk leest u wat een risicoprofiel is en welke risicoprofielen wij gebruiken. Ook leest u hoe wij met u een passend risicoprofiel overeenkomen. Wij laten u per risicoprofiel de kenmerken zien, zodat u kunt bepalen of u zich er voldoende in herkent. Ook laten wij voor de verschillende risicoprofielen de rendementen en risico s zien die wij verwachten. Vervolgens informeren wij u hoe wij uw risicoprofiel gebruiken bij het beheren van uw vermogen en bij bewaking van de risico s in uw portefeuille. Ten slotte leest u hoe u ervoor kunt zorgen dat uw portefeuille blijft passen bij uw risicoprofiel. Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? Een risicoprofiel geeft een indicatie van het risico dat u met uw beleggingen loopt. Het geeft ook een indicatie van het rendement dat u met uw beleggingen kunt behalen. De grootste invloed op het risico en het rendement van de portefeuille zijn de verhoudingen tussen de verschillende vermogenscategorieën binnen uw portefeuille. Voordat wij uw portefeuille gaan invullen, bepalen wij samen met u het risicoprofiel dat het beste bij u past. Als wij voor u beleggen volgens dit risicoprofiel wordt de kans kleiner dat eventuele tegenvallende beleggingsresultaten onaanvaardbare gevolgen hebben voor uw persoonlijke omstandigheden. 2. Wat zijn vermogenscategorieën? De beleggingen in uw portefeuille delen wij in vermogenscategorieën in. Deze vermogenscategorieën ziet u terug in uw portefeuille overzicht en de modelportefeuilles. De risicodragende beleggingen zijn onderverdeeld in de vermogenscategorieën aandelen, vastgoed, grondstoffen en overige (waaronder actieve allocatie en high yield-obligaties). Risicomijdende beleggingen zijn beleggingsfondsen die beleggen in obligaties.

14 Afspraken voor Evi Beheer Hoe werkt een risicoprofiel? 14 Vermogenscategorieën kunnen verschillend en soms tegengesteld reageren op economische bewegingen. Spreiding over verschillende vermogenscategorieën is daarom een krachtig middel om risico s te verminderen. Zo kan bijvoorbeeld het toevoegen van één risicodragende vermogenscategorie aan een portefeuille die uitsluitend bestaat uit risicomijdende vermogenscategorieën, het risico van deze portefeuille juist verlagen. Elk risicoprofiel kent een eigen samenstelling van vermogenscategorieën. Binnen de vermogenscategorie Overige beleggen we in een allocatiefonds dat Kempen speciaal voor vermogensbeheer heeft ontwikkeld. Wij gebruiken dit fonds voor onze tactische asset allocatie. Met dit fonds kunnen wij zonder hoge kosten snel inspelen op verwachte marktontwikkelingen. 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Wij gebruiken vijf risicoprofielen. Bij elk risicoprofiel ziet u een beschrijving van de gemiddelde belegger voor wie dat risicoprofiel geschikt is. Met behulp van deze beschrijving kunt u controleren of uw keuze bij u past. Niet alle kenmerken hoeven op uw persoonlijke situatie van toepassing te zijn. Inkomensgericht profiel Het belangrijkste uitgangspunt bij dit risicoprofiel is het zo veel mogelijk in stand houden van de waarde van uw vermogen over een relatief korte periode. U accepteert een gering negatief rendement op uw vermogen. Uw vermogen groeit dusdanig, dat u kunt compenseren voor inflatie en belastingen. Defensief profiel Het belangrijkste uitgangspunt bij dit risicoprofiel is een relatief stabiele ontwikkeling van uw vermogen met als doel meer te compenseren dan alleen voor inflatie en belasting. Deze groei vindt bij voorkeur plaats zonder hevige waardeschommelingen, maar u accepteert het risico op een beperkt negatief rendement op uw vermogen. Neutraal profiel Het belangrijkste uitgangspunt bij dit risicoprofiel is groei van uw vermogen waarbij de kans op zeer heftige waardeschommelingen beperkt blijft. Uw vermogen kan wel groeien als gevolg van de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen. U accepteert daarbij het risico op een negatief rendement op uw vermogen. Groeigericht profiel Het belangrijkste uitgangspunt bij dit risicoprofiel is groei van uw vermogen. Deze groei volgt grotendeels de aandelenmarkten waarbij de ergste waardeschommelingen iets worden afgevlakt. U accepteert het risico op een aanzienlijke waardedaling in een slecht beleggingsjaar. Offensief profiel Het belangrijkste uitgangspunt bij dit risicoprofiel is het streven naar een rendement dat minstens zo hoog is als dat van de aandelenmarkt. Bij dit streven naar een zo hoog mogelijk rendement bent u bereid tot het nemen van alle risico s die met beleggen in aandelen te maken hebben. U neemt bewust een groot risico om daarmee op de langere termijn een hoog rendement te kunnen behalen. U accepteert het risico op een aanzienlijke waardedaling in een slecht beleggingsjaar. Uw risicoprofiel 4. Hoe komen wij met u een passend risicoprofiel overeen? Wij komen met u een passend risicoprofiel overeen op basis van een zorgvuldige inventarisatie en analyse van uw financiële positie, uw doelstelling ten aanzien van inkomen en onttrekkingen, uw vermogensdoelstelling, uw bereidheid om risico s te accepteren en uw kennis van en ervaring met beleggen. Deze inventarisatie noemen wij ook wel de geschiktheidstoets. Aan de hand van deze toets adviseren wij u een risicoprofiel. U kunt het risicoprofiel van uw portefeuille met één risicograad naar boven of beneden aanpassen. Als u een rechtspersoon bent kunt u in sommige gevallen het risicoprofiel van uw portefeuille alleen één risicograad naar beneden aanpassen. Na deze keuze komen wij met u een risicoprofiel overeen. Dit noemen wij het overeengekomen risicoprofiel. Houdt u voor verschillende doeleinden portefeuilles aan? Dan komen wij voor iedere portefeuille een passend risicoprofiel met u overeen.

15 Afspraken voor Evi Beheer Hoe werkt een risicoprofiel? Waarom zijn verwachte risico s en rendementen belangrijk om een passend risicoprofiel overeen te kunnen komen? Inzicht in de verwachte risico s en rendementen kan u helpen bij het bepalen welk risicoprofiel het beste bij u past. U moet daarbij een afweging maken tussen de beleggingsrisico s en uw financiële doelstellingen. Bij deze afweging zijn de volgende vragen belangrijk. Hoe ervaart u het risico op koersdalingen op korte termijn? En koersdalingen op langere termijn? Bij punt 6 in dit hoofdstuk vindt u een grafiek die een beeld geeft van de mogelijke omvang van koersdalingen en de mogelijke omvang van koersstijgingen op korte termijn. Rendementen kunnen zowel positief als negatief zijn. Het rendement dat u daadwerkelijk behaalt, kan sterk afwijken van het verwachte rendement dat wij hebben berekend. Deze berekening is namelijk gebaseerd op onze huidige verwachtingen voor de lange termijn (10 jaar). Daarom voeren wij op basis van een aantal veronderstellingen scenarioanalyses uit. Met deze scenarioanalyses krijgt u een beeld van de te verwachte rendementen per risicoprofiel, maar ook van mogelijke afwijkingen hierin. Als u conclusies wilt verbinden aan de verwachte rendementen, moet u ook rekening houden met het volgende. Wij houden bij onze rendementsverwachtingen geen rekening met uw fiscale situatie. De fiscale gevolgen van beleggen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u hierover een deskundige te raadplegen. Ook de inflatie is niet meegenomen in onze rendementsverwachtingen. De doelstelling van de Europese Centrale Bank is de inflatie in de eurozone te beperken tot een niveau van 2%. Wij benadrukken hierbij dat in alle getoonde tabellen en grafieken sprake is van verwachtingen. Verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. 6. Wat zijn de rendementsverwachtingen per risicoprofiel? In onderstaande grafiek ziet u per risicoprofiel het gemiddeld jaarrendement dat wij verwachten voor de komende 10 jaar (blauwe lijn) en de mogelijke rendementen die u kunt verwachten na één jaar (de grijze en groene balk). Rendementsverwachtingen per risicoprofiel 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 40,5% 33,4% 27,3% 19,4% 12,5% 1,9% 3,1% 3,9% 4,6% 5,1% -10,0% -14,7% -18,7% -22,6% -27,5% Inkomensgericht Defensief Neutraal Groeigericht Offensief Bron: Kempen Capital Management, november 2014 In de grafiek tonen we prognoses. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In de prognose is rekening gehouden met de invloed van geschatte kosten (0,67% op jaarbasis). De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het overeengekomen risicoprofiel. Er is geen rekening gehouden met de invloed van inflatie, belastingen, stortingen en onttrekkingen. U ziet in de grafiek dat er op korte termijn grote fluctuaties kunnen optreden in het rendement. De mogelijke resultaten komen voort uit verschillende economische scenario s. De grafiek geeft de bandbreedtes weer van de vermogensontwikkeling na één jaar op basis van 95% waarschijnlijkheid. Dit houdt in dat onder normale omstandigheden in 95% van de scenario s de waardeontwikkeling binnen de vermelde bandbreedtes uitkomt. Er kunnen zich dus nog slechtere of betere vermogensontwikkelingen voordoen. De kans dat de vermogensontwikkeling buiten de vermelde bandbreedtes uitkomt, is 5% (ofwel 50 van de scenario s).

16 Afspraken voor Evi Beheer Hoe werkt een risicoprofiel? Hoe berekenen wij de verwachte risico s en rendementen? Het verwachte gemiddelde jaarrendement berekenen wij met behulp van de rendementen die Kempen Capital Management voor de lange termijn (10 jaar) verwacht voor de verschillende vermogenscategorieën. Het verwachte rendement is gebaseerd op de strategische vermogensverdeling die geldt voor het risicoprofiel. De verwachte rendementen dienen als input voor de scenarioanalyses. Voor de uitvoering van een scenarioanalyse maken wij gebruik van het systeem OPAL Wealth Planner van Ortec Finance. Dit systeem helpt ons om u inzicht te geven in de verhouding tussen het verwachte rendement en het mogelijke risico bij beleggen en sparen. Ook tonen wij de haalbaarheid van uw financiële doelstellingen op de lange termijn. 8. Welke gevolgen heeft het opnemen van geld uit uw belegde vermogen? Als u regelmatig geld opneemt uit uw belegde vermogen, heeft dit grote invloed op de kans op het behalen van uw doelstellingen. Vaak wordt de invloed van deze opnames onderschat. De invloed van de opnames verschilt per risicoprofiel. Bent u van plan om periodiek bedragen aan uw portefeuille te onttrekken? Dan moet u dit aangeven bij het invullen van de vragen bij het bepalen van het risicoprofiel via de website. Gebruik van uw risicoprofiel 9. Uw risicoprofiel als basis voor het beheer van uw vermogen Op basis van uw risicoprofiel beheren wij uw vermogen door uw geld te verdelen over de verschillende vermogenscategorieën en beleggingen. Wij houden hierbij rekening met bandbreedtes per vermogenscategorie per risicoprofiel. En binnen deze bandbreedtes spelen de strategische en tactische keuzes een rol bij de invulling van uw portefeuille. Binnen de vermogenscategorie Overige gebruiken wij het allocatiefonds. Via dit fonds nemen wij posities in de vermogenscategorieën aandelen en obligaties investement grade. Het fonds kan ook werken met futures. Bij het beheer van uw vermogen maken we gebruik van de kennis en expertise van Kempen. Jaarlijks stellen de specialisten van Kempen een marktvisie op. Dit doen zij op basis van hun verwachtingen voor de lange termijn.gedurende het jaar toetsen zij hun visie aan ontwikkelingen in de markt. Op die manier kunnen zij inspelen op de actuele economische marktomstandigheden. 10. Hoe gebruiken wij uw risicoprofiel voor de bewaking van uw portefeuille? De samenstelling en de waarden van de beleggingen in uw portefeuille kunnen wijzigen. Dit kan gebeuren doordat wij uit hoofde van beheer voor u transacties hebben gedaan. Maar ook omdat de financiële markten voortdurend in beweging zijn en koersen schommelen. Deze wijzigingen zijn van invloed op het risicoprofiel van uw beleggingsportefeuille. Met het overeengekomen risicoprofiel als uitgangspunt hebben wij minimum- en maximumgrenzen vastgesteld voor de risicodragende beleggingen in de portefeuilles. Deze zogenoemde bandbreedtes geven ons voldoende ruimte om in te spelen op gewijzigde omstandigheden op de financiële markten. Tegelijkertijd zorgen zij ervoor dat wij niet meer risico nemen, dan past bij uw risicoprofiel. In de tabel ziet u per risicoprofiel welke bandbreedtes wij hebben vastgesteld. Risicoprofiel Bandbreedtes voor risicodragende beleggingen Inkomensgericht 0% - 40% Defensief 20% - 60% Neutraal 35% - 75% Groeigericht 60% - 90% Offensief 75% - 100% Wij zorgen ervoor dat de waarde van de risicodragende beleggingen tussen de vastgestelde bandbreedtes blijft, zodat de samenstelling van uw portefeuille aansluit bij uw risicoprofiel. Valt de waarde daarbuiten, dan passen wij zo snel mogelijk de samenstelling van uw portefeuille aan. Dit doen wij in ieder geval op het einde van ieder kalenderkwartaal. Op deze wijze past uw portefeuille altijd zo goed mogelijk bij de mate waarin u risico kunt en wilt nemen.

17 Afspraken voor Evi Beheer Hoe werkt een risicoprofiel? Waar ziet u de actuele verdeling van uw portefeuille? Op de website ziet u de actuele verdeling van uw beleggingen over de verschillende vermogenscategorieën in het Portefeuilleoverzicht en onder Middelenverdeling. 12. Wat moet u doen als uw persoonlijke situatie verandert? Verandert er iets in uw financiële of persoonlijke situatie? Dan moet u dit meteen doorgeven via de website. Een verandering in uw situatie kan invloed hebben op de manier waarop wij het beste voor u kunnen beleggen of op het doel waarmee u belegt. U kunt bij een verandering denken aan bijvoorbeeld een echtscheiding, ontslag, verhuizing naar de Verenigde Staten van Amerika. Als u ons niets laat weten over een verandering in uw situatie, dan kan het zijn dat wij uw vermogen beheren op een manier die niet meer bij u past. Zolang u ons geen informatie geeft over een verandering in uw situatie, gaan wij ervan uit dat de manier waarop u wilt laten beleggen en het doel waarmee u belegt nog steeds onveranderd zijn.

18 Afspraken voor Evi Beheer Kosten Kosten Inleiding Algemeen 1. Welke kosten betaalt u voor Evi Beheer? 2. Welke kosten betaalt u voor uw Evi Spaarrekening? Vaste kosten 3. Hoe berekenen wij de vaste kosten die u moet betalen? 4. Hoe ziet u welke vaste kosten u moet betalen? 5. Welke kosten zijn onderdeel van de vaste kosten? Variabele kosten 6. Welke variabele kosten moet u ons nog meer betalen? 7. Wat zijn handelskosten? 8. Welke kosten betaalt u bij transacties in een vreemde muntsoort? Overig 9. Wat zijn retrocessies en hoe gaan wij daarmee om? 10. Welke kosten berekent een fondsbeheerder van een beleggingsfonds? 11. Welke btw-regels zijn er voor beleggingsdienstverleningen? 12. Wat gebeurt er als wij kosten aanpassen? 13. Wat moet u nog betalen als u uw overeenkomst eindigt? Inleiding In dit hoofdstuk leest u alles over de kosten die u moet betalen als u kiest voor Evi Beheer. De belangrijkste kosten zijn de vaste kosten voor beheer. Daarnaast kan het voorkomen dat u nog andere variabele kosten moet betalen. Algemeen 1. Welke kosten betaalt u voor Evi Beheer? U maakt gebruik of gaat gebruik maken van Evi Beheer. Dat betekent dat wij uw vermogen (gaan) beheren. Voor deze dienstverlening brengen wij u kosten in rekening. Hierna ziet u een tabel met onze vaste kosten. Daarna geven wij een beschrijving van deze en variabele kosten. Vaste kosten per risicoprofiel Risicoprofiel Beheervergoeding excl. btw incl. btw Inkomensgericht 0,55% 0,67% Defensief 0,75% 0,91% Neutraal 0,95% 1,15% Groeigericht 1,05% 1,27% Offensief 1,15% 1,39% 2. Welke kosten betaalt u voor uw Evi Spaarrekening? Voor het openen en aanhouden van uw Evi Spaarrekening betaalt u geen kosten.

19 Afspraken voor Evi Beheer Kosten 19 Vaste kosten 3. Hoe berekenen wij de vaste kosten die u moet betalen? Voor de berekening gaan we uit van uw gemiddelde belegde vermogen in dat kwartaal. Het vermogen is de totale waarde van alle beleggingen op uw beleggingsrekening. Het geld op uw Evi Spaarrekening tellen wij niet mee. Uw gemiddelde belegde vermogen berekenen wij als volgt. Aan het eind van iedere maand bepalen wij de waarde van uw vermogen. Aan het eind van ieder kwartaal tellen we de waarden van de vier laatste maanden bij elkaar op en delen deze door vier. De vaste kosten betaalt u per kwartaal achteraf. De vaste kosten die u ons betaalt, worden belast met 21% btw. 4. Hoe ziet u welke vaste kosten u moet betalen? U ontvangt elk kwartaal een overzicht van de kosten voor Evi Beheer op de website. Belegde u in 2014 in een beleggingsfonds waarvoor wij nog retrocessies ontvangen? Dit bedrag vergoeden wij volledig aan u door als korting op de vaste kosten. Op de website ziet u dat wij dit bedrag als korting in mindering brengen op de vaste kosten die u moet betalen. Een uitleg over retrocessies kunt u lezen in dit hoofdstuk bij 9 Wat zijn retrocessies en hoe gaan wij daarmee om?. 5. Welke kosten zijn onderdeel van de vaste kosten? De vaste kosten berekenen wij voor onze dienstverlening voor vermogensbeheer. Hierbij hoort niet alleen de dienstverlening zoals uitgelegd in hoofdstuk 2 van deze brochure. Daar hoort ook bij de administratie van beleggingen zoals uitgelegd in hoofdstuk 5. Hierbij moet u denken aan de volgende kosten. Kosten voor het administreren en bewaren van uw beleggingen via de giro Kosten voor aan- en verkopen van beleggingen Kosten voor een opgave van de successiewaarde van een portefeuille. U of uw erfgenamen kunnen bij ons een opgave voor een portefeuille opvragen waarbij wij de successiewaarde aangeven. Deze heeft u nodig voor uw aangifte. Broker- en verwerkingskosten. Brokerkosten zijn de kosten die wij via de giro aan een broker moeten betalen om uw transactie uit te laten voeren. Verwerkingskosten zijn de overige kosten die wij via de giro moeten betalen aan derden of intern om uw transacties operationeel te laten uitvoeren. Wij kunnen via de giro voor u transacties doen in beursgenoteerde beleggingsfondsen. Met uitzondering van beleggingen genoteerd aan de beurs van Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon moeten wij via de giro broker- en verwerkingskosten betalen. Variabele kosten 6. Welke variabele kosten moet u ons nog meer betalen? Naast de vaste kosten voor beheer, moet u soms nog een variabele kosten betalen. Deze kosten zijn vrijgesteld van btw. Dit zijn de kosten die wij aan beleggingsfondsen moeten betalen, zoals handelskosten. 7. Wat zijn handelskosten? Handelskosten zijn kosten (waaronder in- en uittreedkosten) die wij aan beleggingsfondsen moeten betalen. Meestal zijn deze kosten verwerkt in de aan- of verkoopkoers van het beleggingsfonds. Als het beleggingsfonds wil dat wij deze kosten apart voor u betalen, dan berekenen wij deze afzonderlijk aan u door. Dit doen wij door deze handelskosten zelf te verwerken in de koers van het beleggingsfonds. 8. Welke kosten betaalt u bij transacties in een vreemde muntsoort? Doet u een transactie in een beleggingsfonds dat is uitgegeven in een vreemde muntsoort (niet in euro s)? Dan rekenen wij de transactiewaarde van alle transacties van al onze klanten om in euro s tegen een vastgestelde valutakoers. Wij gebruiken de actuele koers voor het vaststellen van deze koers. De koers waartegen u wordt afgerekend, is gebaseerd op deze vastgestelde actuele koers met een vaste opslag/afslag. Bij een netto aankoop van de giro wordt de koers vermeerderd met de opslag. Bij een netto verkoop van de giro wordt de koers verminderd met een afslag. Een overzicht van deze vaste opslagen/afslagen kunt u opvragen bij Evi.

20 Afspraken voor Evi Beheer Kosten 20 Overig 9. Wat zijn retrocessies en hoe gaan wij daarmee om? Met fondsbeheerders heeft Evi in het verleden afspraken gemaakt over het ontvangen van retrocessies. Een retrocessie is een vergoeding die Van Lanschot van de fondsbeheerder ontving. De fondsbeheerder stelde de retrocessies per kwartaal achteraf vast op basis van het vermogen dat onze cliënten hadden belegd in fondsen van die beheerder. Wij mogen vanwege de invoering van het provisieverbod vanaf 1 januari 2015 geen retrocessies meer ontvangen. Retrocessies die wij nog ontvangen over uw beleggingen in 2014 vergoeden wij nog wel aan u door in Dit doen wij door de retrocessie in mindering te brengen op de verschuldigde vaste kosten voor beheer. Is uw overeenkomst beëindigd? Dan vervalt voor u het recht op doorvergoeding van retrocessies. 10. Welke kosten berekent een fondsbeheerder van een beleggingsfonds? De beleggingen van het fonds (dit noemen wij de fondsportefeuille) worden beheerd door professionele fondsbeheerders. Zij brengen hiervoor een zogenoemde beheervergoeding in rekening bij het fonds. De hoogte van deze beheervergoeding verschilt per fonds. Deze beheervergoeding is meestal een percentage van het fondsvermogen en wordt van het fondsvermogen afgetrokken. Daarnaast zijn er nog andere kosten zoals administratiekosten. Ook deze gaan van het fondsvermogen af. De verhouding tussen de doorlopende kosten die ten laste komen van het fondsvermogen en de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds noemen we Ongoing Charges Figure (OCF), in het Nederlands Lopende kosten Maatstaf (LKM). Deze LKM vervangt de total expense ratio ofwel TER. Het LKM is dus een maatstaf voor doorlopende kosten die aan een beleggingsfonds toegerekend worden. Het LKM bestaat meestal uit de beheervergoeding, administratiekosten en de servicefee die een beheerder van een beleggingsfonds in rekening brengt. Niet inbegrepen zijn de toe- en uittredingskosten van participanten, transactiekosten van beleggingen, eventuele prestatievergoedingen en interestkosten op de bankrekening. Hoeveel de LKM is en welke kosten er precies in rekening worden gebracht, staat vermeld in het prospectus van het beleggingsfonds en ook in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) van het fonds onder het kopje Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken. Het LKM geeft dus niet alle kosten weer die door een fonds in rekening worden gebracht. 11. Welke btw-regels zijn er voor beleggingsdienstverleningen? Evi levert alleen diensten aan Nederlands ingezetenen en aan vennootschappen met een statutaire zetel in Nederland. Over diensten die een bank levert in Nederland is in principe btw verschuldigd. Uitzondering hierop zijn de diensten die zijn vrijgesteld van btw, zoals bepaalde diensten met betrekking tot beleggingen, kredietverlening en betalingsverkeer. Als in deze brochure achter een kostenpost staat dat het inclusief btw is, dan zijn de kosten in beginsel belast met 21% btw en de btw is dan in de prijs inbegrepen. 12. Wat gebeurt er als wij kosten aanpassen? Wij mogen de kosten voor onze dienstverlening voor Evi Beheer op elk moment aanpassen. Wij laten u dat minimaal 30 dagen voordat de aanpassing ingaat weten. Bent u het niet eens met een aanpassing? Dan kunt u de beleggingsrelatie met ons beëindigen door een opdracht te geven om al uw beleggingen te verkopen. De actuele kosten kunt u zien op de website. 13. Wat moet u nog betalen als u uw overeenkomst eindigt? Is de overeenkomst beëindigd? En hebt u vooraf kosten betaald voor ná de datum van beëindiging? Dan zijn wij niet verplicht om die kosten aan u terug te betalen. Moest u nog kosten betalen over de periode tot aan de datum waarop de overeenkomst is beëindigd? Dan moet u die nog steeds aan ons betalen. De vaste kosten voor ons beheer blijven wij alleen afschrijven als sprake is van een situatie zoals omschreven in de overeenkomst of de afspraken. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij voor de andere rekeninghouder of uw erfgenamen na uw overlijden tijdelijk uw vermogen blijven beheren.

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Advies

Afspraken voor Evi Advies Afspraken voor Evi Advies U belegt of wilt gaan beleggen bij Evi waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst Evi Advies. Bij deze overeenkomst horen voorwaarden. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Advies

Afspraken voor Evi Advies Afspraken voor Evi Advies U belegt of wilt gaan beleggen bij Evi waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst Evi Advies. Bij deze overeenkomst horen voorwaarden. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Doelbeleggen

Afspraken voor Evi Doelbeleggen Afspraken voor Evi Doelbeleggen Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Doelbeleggen. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Strategisch Advies

Voorwaarden voor Strategisch Advies Voorwaarden voor Strategisch Advies U hebt Van Lanschot Bankiers gevraagd Strategisch Advies te geven over (een gedeelte van) uw vermogen. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Strategisch

Nadere informatie

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte U laat Van Lanschot Bankiers uw vermogen beheren of u wilt dat wij uw vermogen voor u gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Vermogensbeheer

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte U laat Van Lanschot Bankiers uw vermogen beheren of u wilt dat wij uw vermogen voor u gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Vermogensbeheer

Nadere informatie

Voorwaarden voor GeneratieRekening

Voorwaarden voor GeneratieRekening Voorwaarden voor GeneratieRekening Inleiding GeneratieRekening 1. Op welke naam kunt u de GeneratieRekening openen? 2. Hoe gebruikt u de GeneratieRekening? 3. Hoe kunt u geld overschrijven naar of afschrijven

Nadere informatie

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte U laat Van Lanschot Bankiers uw vermogen beheren of u wilt dat wij uw vermogen voor u gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Vermogensbeheer

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Afdeling Doorkiesnummer s-hertogenbosch Verenigingen & Stichtingen (073) september 2011

Afdeling Doorkiesnummer s-hertogenbosch Verenigingen & Stichtingen (073) september 2011 Vertrouwelijk Konferentie Nederlandse Religieuzen t.a.v. de heer K.B.J. Crajé Postbus 111 5201 AC s-hertogenbosch Afdeling Doorkiesnummer s-hertogenbosch Verenigingen & Stichtingen (073) 548 3638 19 september

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggingsdepot C

Voorwaarden Beleggingsdepot C Voorwaarden Beleggingsdepot C 03.2.10 Voorwaarden Beleggingsdepot Inleiding Dit zijn de voorwaarden van het Delta Lloyd Beleggingsdepot. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking Voorwaarden Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de BeleggingsPlus 3 De BeleggingsPlus Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van Delta Lloyd E-Levensloop. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen een onderdeel

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Inhoudsopgave Pagina 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 2. Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 2 3. De Internet Spaarrekening opzeggen binnen veertien dagen

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Versie 1.1 Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Wat is het doel van de Allianz Spaar- en Depositorekening?

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden Doelbeleggen

Voorwaarden Doelbeleggen Voorwaarden Doelbeleggen Samenvatting 1. U heeft collectief vermogensbeheer bij ons. Dat betekent dat u ons opdracht heeft gegeven om uw geld voor u te beleggen. U beslist dus niet zelf over uw beleggingen.

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank.

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 2 Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 1 Voorwaarden: goed om te lezen 2 Hoe werkt uw RentePlús

Nadere informatie

Aanvulling Index+ bij de Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte

Aanvulling Index+ bij de Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Aanvulling Index+ bij de Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Aanvulling op en aanpassing van de Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Hoofdstuk 2. Vermogensbeheer A la Carte Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Evi Advies. Achter de schermen

Evi Advies. Achter de schermen Evi Advies Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties voor zakelijke valutarisico s

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties voor zakelijke valutarisico s Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties voor zakelijke valutarisico s U wilt advies van ons krijgen over valutatermijntransacties en de mogelijkheid om valutatermijntransacties met ons te

Nadere informatie

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Tarieven Beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Vermogensbeheer A la Carte.

Nadere informatie

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Wilt u weten op welke kosten u kunt rekenen wanneer u uw vermogen via ons belegt? En vindt u het fijn dat u inzicht heeft

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito?

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito? Van Lanschot Index Performance Deposito Wilt u profiteren van een verwachte koersontwikkeling op een index? Hebt u een geldbedrag over en wilt u over dit geldbedrag mogelijk een aantrekkelijk rentepercentage

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Reglement bij de Allianz Design Levensloop

Reglement bij de Allianz Design Levensloop Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement bij de Allianz Design Levensloop Versie 1.2 December 2015 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Hoe werkt de Allianz Design Levensloop? 3 Vraag advies

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies van de Professional Desk

Voorwaarden voor Beleggingsadvies van de Professional Desk Voorwaarden voor Beleggingsadvies van de Professional Desk U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Wat wilt u weten? 1 Hoe werkt uw RenteVast Rekening? 1.1 Wat is de RenteVast Rekening? 4 1.2 Wat is de RentePlús Rekening? 4 2 Wat gebeurt er als u

Nadere informatie

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Tarieven Beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Vermogensbeheer A la Carte.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket

Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Als u iets wilt veranderen in uw Levensloop Totaalpakket, dan vult u dit formulier in. Dat doet u bijvoorbeeld als u een andere werkgever krijgt. Of als u stopt

Nadere informatie

Voorwaarden Termijndeposito. September 2016

Voorwaarden Termijndeposito. September 2016 Voorwaarden Termijndeposito September 2016 Artikel 1. Voor wie zijn deze voorwaarden? Deze voorwaarden gelden voor u en ons. Met u bedoelen wij de volgende personen: U, de persoon van wie de Termijndeposito

Nadere informatie

Kosten voor Zelf Beleggen

Kosten voor Zelf Beleggen Kosten voor Zelf Beleggen Tarieven beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Zelf Beleggen. De belangrijkste kosten

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen INHOUD Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN GEMAKSBELEGGEN... 6 1. Wat hoort er bij Knab Gemaksbeleggen?...

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Private banking In dit overzicht vindt u de tarieven die wij hanteren voor Vermogensmanagement van de Rabobank. Het grootste deel van deze kosten bestaat

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Over deze Voorwaarden 3 1.1 Over wie gaan de Voorwaarden? 3 1.2 Voorwaarden 3 2 De Online Spaarrekening 4 2.1 Wat is de Online Spaarrekening

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Voorwaarden Robeco Rekening

Voorwaarden Robeco Rekening Robeco juli 2014 Voorwaarden Robeco Rekening De Robeco Rekening is een internetrekening. Hierop kunt u zelfstandig sparen en beleggen. U gebruikt de Robeco Rekening via onze website www.robeco.nl. In deze

Nadere informatie

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen POSTBUS T F E VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL BIC FVLBNL22 KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16038212 VERTROUWELIJK AFDELING EN TELEFOON Private Banking 30 september 2013 Onderwerp: Instemmen aanpassing

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.5 April 2016 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt de

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie