informatie Perlasplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatie Perlasplan"

Transcriptie

1 informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie

2 Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt belegd. De beheerder van de fondsen is Palladyne Asset Management BV, Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggingsinformatie. Voor deze en andere relevante informatie verwijzen wij u naar financieel adviseur 2 perlas groei door strategie perlas groei door strategie 3 financieel adviseur

3 een nieuw product uit vertrouwde handen Perlas Perlas is een eigen label van Palladyne. In samenwerking met financieel adviseurs biedt Palladyne met succes een range van beleggingsoplossingen aan verschillende doelgroepen. Sinds de oprichting in 1997 verslaat Palladyne met haar gestructureerde beleggingsproces structureel de benchmark. In het segment vermogensopbouw biedt Palladyne nu met Perlas een beleggingsoplossing voor banksparen en vrij vermogen. Beleggingsoplossing voor banksparen De oplossing bestaat uit drie fondsen: het Perlas Borgplan, het Perlas Kernplan en het Perlas Dynamischplan, oplopend van zeer defensief, neutraal tot offensief. Onderliggend wordt een actieve beschermingsstrategie geïmplementeerd die een vangnet vormt voor onverwacht grote koersdalingen. Een lifecycleoptie biedt de klant de mogelijkheid om voor de einddatum kosteloos te switchen naar een defensiever profiel. Het Perlas Global Active Investment Fund is het eerste geregistreerde UCITS IV fonds in Nederland dat geschikt is voor banksparen. Het fonds staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Aan Palladyne Asset Management B.V. is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1 december financieel adviseur 4 perlas groei door strategie perlas groei door strategie 5 financieel adviseur

4 Wij zijn van mening dat voor vermogensopbouw met een lange horizon een renteproduct geen goed alternatief is. Uiteindelijk zal dit namelijk te weinig rendement opleveren om de inflatie bij te houden. Indextrackers, die veel als alternatief worden aangeboden, zijn passieve fondsen en volgen dus naast opwaartse bewegingen ook 1 op 1 de neerwaartse bewegingen. Er is geen actief management of beschermingsstrategie en het rendement zal nooit hoger zijn dan de betreffende index minus kosten. Garanties in de opbouw gaan vaak ten koste van het rendement. Periodieke inleg brengt met zichzelf al een spreiding van risico met zich mee omdat zowel op dure als goedkope momenten wordt aangekocht. Monitorfunctie voor optimaal relatiebeheer Zowel de klant als de financieel adviseur heeft online inzage in de waardeontwikkeling van de Perlas fondsen. Wordt er afgeweken van het beoogde groeipad dan worden verschillende mogelijkheden geboden om bij te sturen. Dit kan bijvoorbeeld een profielwijziging zijn, het aanpassen van de inleg of het bijstellen van de doelstellingen. Per Perlasfonds wordt bepaald wat de basis allocatie naar volatiliteit strategieën moet zijn. Hierbij geldt dat hoe hoger het risico in een fonds is, hoe hoger de gevoeligheid naar de aandelenmarkt en hoe hoger de allocatie naar de beschermingsstrategie zal moeten zijn. De allocatie wordt vervolgens tactisch bijgestuurd. Perioden waarin het relatief goedkoop of duur is om bescherming te kopen wisselen elkaar namelijk af. Ook zijn er momenten denkbaar waarop het interessant is om winst te nemen op een bestaande allocatie naar de beschermingsstrategie. Dit dynamische proces kan er toe leiden dat er tijdelijk geen allocatie wordt opgenomen, maar ook dat er tijdelijk een hogere allocatie wordt opgenomen. Om de beschermingsstrategie zo kostenefficiënt mogelijk in te zetten, komt het er in de praktijk op neer dat er meer bescherming zal worden aangekocht wanneer de markt relatief rustig is en de absolute waarde van de volatiliteit laag is. Vaste regels met drempelniveaus voorzien in de aan- en verkoopsignalen. Hiervan zal worden afgeweken, indien een veranderende marktsituatie daarom vraagt. Zo kan op een zeer efficiënte wijze worden belegd in volatiliteit. Actieve beschermingsstrategie Bij beleggen hoort risico. Spreiding is een belangrijk middel om het risico te minimaliseren en een gezonde en verantwoorde vermogensontwikkeling te realiseren. Binnen de Perlasfondsen vindt spreiding plaats over verschillende beleggingscategorieën, zoals hoogwaardige obligaties, aandelen en alternatieve beleggingen zoals high yield en emerging market debt in verschillende sectoren en regio s. Om de beleggingen te beschermen tegen extreme koersvallen, zoals wij die bijvoorbeeld in 2008 hebben gezien, wordt binnen de fondsen gebruik gemaakt van een volatiliteitstrategie. Dit is een relatief nieuwe beschermingsstrategie die is gebaseerd op de beweeglijkheid van de aandelenmarkt. Historisch is de volatiliteit negatief gecorreleerd met vrijwel alle risicovolle vermogenscategorieën. Dit geldt voornamelijk in tijden van grote marktschokken. financieel adviseur 6 perlas groei door strategie perlas groei door strategie 7 financieel adviseur

5 Lifecycleoptie Het Perlas Kernplan en het Perlas Dynamischplan bieden de mogelijkheid om zeven jaar voor het einde van de looptijd automatisch en kosteloos te switchen naar het meest defensieve Perlas Borgplan. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder of later dan het vastgestelde moment kosteloos van profiel te veranderen. vermogensbeheer gebaseerd op strategie, zonder franje Voordelen: Transparant. Klant belegt in een fonds en heeft online inzage in de vermogensontwikkeling en de onderliggende beleggingen; Lage kosten: beheervergoeding 1%; overige kosten zoals transactie-, bewaar- en administratiekosten bedragen maximaal 0,3% over het fondsvermogen. Al het meerdere komt voor rekening van de beheerder; dividenden en rentes worden herbelegd in het fonds; eventuele kickbacks komen volledig ten goede aan het fonds; Binnen het fonds wordt voor aandelen en obligaties direct in individuele titels belegd. In de vermogenscategorie alternatieven (o.a.high yield en emerging market debt) wordt gebruik gemaakt van de fondsresearch van Palladyne en wordt uitsluitend belegd in transparante en liquide fondsen die aan de criteria van Palladyne research voldoen; Monitorfunctie: Palladyne faciliteert tools zodat u uw klanten zowel bij de intake als in de toekomst optimaal kunt begeleiden en aan uw zorgplicht kunt voldoen. financieel adviseur 8 perlas groei door strategie perlas groei door strategie 9 financieel adviseur

6 Strategische vermogensverdeling 100% investment grade obligaties borgplan Profielinformatie Beheervergoeding per jaar: 1% Overige kosten per jaar: 0,3% maximaal (incl. transactiekosten) Lifecycle optie: niet van toepassing voor dit profiel Koersvaststelling: wekelijks Automatisch incasso: ja Bankspaarfaciliteit : mogelijk Perlas Borgplan De doelstelling van het Perlas Borgplan is om meer rendement te behalen dan met sparen, terwijl het portefeuillerisico nog steeds zeer laag is. Binnen het Perlas Borgplan wordt uitsluitend in hoogwaardige en kredietwaardige obligaties van bedrijven en overheden belegd. Deelnemers lopen dus niet de specifieke risico s van beleggen in aandelen. Het vermogen wordt gespreid over ongeveer 50 individuele titels. Investment grade obligaties zijn de meest kredietwaardige obligaties waarin belegd kan worden. Het Perlas Borgplan is met name geschikt voor beleggers die nog slechts enkele jaren te gaan hebben voor hun opgebouwde vermogen tot uitkering komt. Het verwachte gemiddelde netto rendement op de lange termijn bedraagt bij dit profiel 4,0%. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggingsinformatie. DIT IS EEN VERPLICHTE MEDEDELING Lager risico Hoger risico DOORGAANS LAGER RENDEMENT DOORGAANS HOGER RENDEMENT RISICOMETER PERLAS BORGPLAN financieel adviseur 10 perlas groei door strategie perlas groei door strategie 11 financieel adviseur

7 Strategische vermogensverdeling 35% aandelen 30% investment grade obligaties 30% vastrentende alternatieven 5% kas kernplan Profielinformatie Beheervergoeding per jaar: 1% Overige kosten per jaar: 0,3% maximaal (incl. transactiekosten) Lifecycle optie: ja Koersvaststelling: wekelijks Automatisch incasso: ja Bankspaarfaciliteit : mogelijk Perlas Kernplan De doelstelling van het Perlas Kernplan is om een aantrekkelijk rendement te behalen door middel van een uitgebalanceerde mix van hoogwaardige en kredietwaardige obligaties van bedrijven en overheden, internationale aandelen en vastrentende alternatieve beleggingen, aangevuld met kasgelden als marktomstandigheden hierom vragen. Het Perlas Kernplan is geschikt voor uw klant als die een goed rendement nastreeft, maar daarbij niet te veel risico wil nemen. Binnen het fonds vindt een brede spreiding plaats over verschillende vermogenscategorieën, waarbij de allocatie meer gericht is op obligaties dan op de andere vermogenscategorieën. Het verwachte gemiddelde netto rendement op de lange termijn bedraagt bij dit profiel 6,5%. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggingsinformatie. DIT IS EEN VERPLICHTE MEDEDELING Lager risico Hoger risico DOORGAANS LAGER RENDEMENT DOORGAANS HOGER RENDEMENT RISICOMETER PERLAS BORGPLAN financieel adviseur 12 perlas groei door strategie perlas groei door strategie 13 financieel adviseur

8 Strategische vermogensverdeling 75% aandelen 20% vastrentende alternatieven 5% kas dynamischplan Profielinformatie Beheervergoeding per jaar: 1% Overige kosten per jaar: 0,3% maximaal (incl. transactiekosten) Lifecycle optie: ja Koersvaststelling: wekelijks Automatisch incasso: ja Bankspaarfaciliteit : mogelijk Perlas Dynamischplan Uw klant wil graag vermogen opbouwen voor later. Is hij bereid enig risico te nemen om een zo hoog mogelijk beleggingsrendement te behalen? In dat geval is het Perlas Dynamischplan interessant. Het Perlas Dynamischplan bestaat uit een uitgebalanceerde mix van internationale aandelen en vastrentende alternatieve beleggingen, aangevuld met kasgelden indien marktomstandigheden dit vragen. Bij het Perlas Dynamschplan zijn de accenten op de wat hoger renderende zakelijke waarden gericht. Naast een beoogd hoger rendement wordt het Perlas Dynamischplan gekenmerkt door een hoger risico in vergelijking met de andere Perlasplannen. Het verwachte gemiddelde netto rendement op de lange termijn bedraagt bij dit profiel 9,0%. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggingsinformatie. DIT IS EEN VERPLICHTE MEDEDELING Lager risico Hoger risico DOORGAANS LAGER RENDEMENT DOORGAANS HOGER RENDEMENT RISICOMETER PERLAS DYNAMISCHPLAN financieel adviseur 14 perlas groei door strategie perlas groei door strategie 15 financieel adviseur

9 Productinformatie Perlas Structuur Paraplufonds met daaronder de volgende subfondsen: Perlas Borgplan Perlas Kernplan Perlas Dynamischplan Geschikt voor banksparen ja, aanvulling pensioen, beleggingsrecht eigen woning, gouden handdruk, oversluiten bestaande polis Geschikt voor vrij vermogen ja Beheerder Palladyne Asset Management B.V. Administrateur Orangefield Trust (Netherlands) B.V. Bewaarder Stichting Bewaarder Orangefield Inleg vrij vermogen vanaf 50,- per maand; geen maximum. In geval van banksparen gelden de fiscale regels Inleg overslaan bij vrij vermogen toegestaan; bij banksparen afhankelijk van fiscale regels Lifecycle optie ja, zeven jaar voor einddatum kan automatisch en kosteloos worden overgestapt naar het meest defensieve Perlas Borgplan Inlegkosten geen Switchen naar ander fonds ja, eenmaal per jaar kosteloos Uitstapkosten 0,5% Beheervergoeding 1% per jaar Overige kosten maximaal 0,3% per jaar over het fondsvermogen, inclusief transactiekosten. Al het meerdere komt voor rekening van de beheerder Retrosessie De beheerder ontvangt geen retourprovisies of commissies van derden. Mocht de beheerder in uitzonderlijke gevallen wel afspraken hieromtrent maken dan zullen alle hieruit voortvloeiende provisies en commissies ten goede komen aan de betreffende fondsen. Rapportage digitaal Inzage portefeuille internet ja, update koersen wekelijks Datum incasso 1 ste werkdag van de maand via automatisch incasso Opzegtermijn 1 maand Minimale looptijd Maximale looptijd Uitkering bij overlijden Uitkering einddatum Voortijdige beëindiging Faciliteiten Palladyne Berekenen doelvermogen Aanvragen Openen rekening Communicatie Relatiebeheer Koersinformatie Prospectus Essentiële beleggersinformatie Consumenteninformatie vrij vermogen geen; banksparen afhankelijk van fiscale regels vrij vermogen geen; banksparen afhankelijk van fiscale regels Waarde polis op moment van overlijden Waarde polis einddatum Waarde op moment van beëindiging minus de uitstapkosten; in geval van banksparen gelden de fiscale regels digitaal via de Perlas planner digitaal via de Perlas planner of via los aanvraagformulier na ontvangst van het aanvraagformulier wordt een (bankspaar) account bij voor de klant geopend alle correspondentie vindt in beginsel digitaal plaats financieel adviseur heeft inzage in vermogensontwikkeling en kans behalen doel van aangebrachte cliënten wekelijkse update op de website beschikbaar via de website en op verzoek per post beschikbaar via de website en op verzoek per post brochure en website financieel adviseur 16 perlas groei door strategie perlas groei door strategie 17 financieel adviseur

10 Vergoedingen Beleggingen Intake door cliënt rechtstreeks aan de financieel adviseur te Paraplufonds Perlas Global Investment Fund. Palladyne inside; voldoen of door middel van een volmacht te incasseren Fonds voor gemene rekening door de beheerder Palladyne. Maximale inhouding op inleg Perlas Borgplan meest defensieve fonds, strategische vermogensverdeling: bedraagt 5% 100% hoogwaardige bedrijfs- en staatsobligaties Relatiebeheer vergoeding voor relatiebeheer rechtstreeks door cliënt aan Perlas Kernplan neutraal fonds met nadruk op defensieve waarden, de financieel adviseur te voldoen of door middel van een strategische vermogensverdeling: volmacht te incasseren door de beheerder Palladyne. 35% aandelen, Maximale inhouding op vermogen bedraagt 0,5% 30% alternatieve beleggingen Openen account na ontvangst van het aanvraagformulier opent de 30% hoogwaardige bedrijfs- en staatsobligaties administrateur een (bankspaar) account 5% kasgelden Inleg door middel van automatisch incasso, minimaal 50 per Perlas Dynamischplan offensief fonds, strategische vermogensverdeling maand 75% aandelen Relatiebeheer financieel adviseur heeft inzage in vermogensontwikkeling 20% alternatieven en kans behalen doel van aangebrachte cliënten 5% kasgelden Beleggingsproces mens en machine proces Palladyne, zie voor meer informatie Risicobeperking door middel van gespreide inleg; brede spreiding over vermogenscategorieën, regio s en sectoren; en een actieve volatiliteitsstrategie Communicatie digitaal Relatiebeheer financieel adviseur heeft inzage in vermogensontwikkeling en kans behalen doel van aangebrachte cliënten financieel adviseur 18 perlas groei door strategie perlas groei door strategie 19 financieel adviseur

11 Postbus Poscode + Plaats telefoon fax Web Perlasplan Postbus AB Amsterdam

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Producten. SynVest Beleggen

Producten. SynVest Beleggen Producten SynVest Beleggen Beleggen in aandelen, (index)fondsen en obligaties. Dat doet u met SynVest Beleggen op de manier die bij u past. Om uw vermogen te behouden of juist verder te laten groeien.

Nadere informatie

Fondsenmix Hypotheek Omdat u niet van standaard houdt

Fondsenmix Hypotheek Omdat u niet van standaard houdt Fondsenmix Hypotheek Omdat u niet van standaard houdt PB codenr. 225696 0808 Kleurgebr. fc+165 Datum 16-09-2008 Bureau sowieso Ordernr 03515 Versie 05 Fondsenmix Hypotheek Inhoud U heeft een Fondsenmix

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V.

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de kennis en ervaring, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Bij Noordam Vermogensbeheer

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Fondsenmozaïek voor particulieren

Fondsenmozaïek voor particulieren Fondsenmozaïek voor particulieren Welkom bij NNEK. U besluit uw Vermogen door ons te laten beheren. Deze beslissing verheugt ons en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Met het ondertekenen

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring van Capvest Masters Funds met de fondsen Capvest Masters Fund Defensief Capvest Masters Fund Offensief Capvest B.V. Rijksweg 41 6581 ED Malden Postbus 1036

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie