BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1"

Transcriptie

1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April april 2015, pag. 1

2 Inhoudsopgave I Beleid Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling Strategische asset allocatie 5 Obligaties Aandelen... 6 Alternatieve beleggingen. 6 Liquiditeiten....6 Herstellen afwijkingen bandbreedtes 6 III Overige Versiebeheer april 2015, pag. 2

3 BELEGGINGSSTATUUT Het beleggingsstatuut omvat de richtlijnen welke gelden voor de beleggingen van de Stichting Fonds Oncologie Holland (voorheen geheten: Stichting Oncologie Holland West Zoleon) I Beleid Het Bestuur van de Stichting Fonds Oncologie Holland (hierna: de stichting) besluit met betrekking tot het beleggen van gelden en met inachtneming van de statutaire doelen van de Stichting, het volgende beleid vast te stellen: 1. Het vermogen van de Stichting bestaat onder meer uit reserves en fondsen die voor beleggingen in aanmerking komen. Deze reserves en fondsen dienen ter ondersteuning van de statutaire doelen van de Stichting. Conform richtlijn 640 heeft het bestuur voor de fondsen en reserves een vermogensbeleid opgesteld. 2. Het vermogen van de Stichting dient de continuïteit van de voorziene werkzaamheden, passend binnen haar doelstellingen, te waarborgen. Het belegde vermogen dient op lange termijn zoveel mogelijk in stand te worden gehouden met de mogelijkheid van waardegroei, doch ten minste dient jaarlijks bijstelling op basis van inflatie plaats te vinden. 3. Het bestuur geeft uiting aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door te kiezen voor een duurzame beleggingsaanpak in het beheer van het vermogen van de Stichting. 4. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het gevoerde beleggingsbeleid en heeft het toezicht op de uitvoering van het beleid opgedragen aan de beleggingscommissie, bestaande uit de (vice)voorzitter, penningmeester en directeur. 5. De beleggingscommissie ziet toe op de uitvoering van het beleggingsbeleid, bewaakt de samenstelling van de portefeuille en evalueert periodiek de prestaties van de externe vermogensbeheerder 6. Adviezen van de beleggingscommissie aan het bestuur kunnen worden vergezeld door advies van een externe partij. 7. Het bestuur van de Stichting heeft de uitvoering van het beleid over het vermogen in discretionair vermogensbeheer uit handen gegeven aan een externe vermogensbeheerder 8. De vermogensbeheerder is een onafhankelijke vergunning houdende instelling die aan de wettelijke vereisten voldoet en onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Onder onafhankelijkheid wordt verstaan dat er geen sprake van belangenverstrengeling mag zijn. De bank of vermogensbeheerder mag geen producten opnemen waarbij sprake kan zijn van conflicterende belangen en/of eigen belang van de bank of beheerder, zoals emissies of eigen fondsen. Daarbij gaat het ook om fondsen van ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren. 9. Het bestuur heeft de externe vermogensbeheerder gemandateerd om het vermogen te beheren op basis van het profiel matig defensief. Het bestuur kan te allen tijde besluiten om voor het bestuur moverende redenen de opdracht jegens de vermogensbeheerder in te trekken en een nieuwe vermogensbeheerder te selecteren. 30 april 2015, pag. 3

4 10. Het functioneren van de externe partij wordt jaarlijks door het bestuur geëvalueerd. 11. De vermogensbeheerder rapporteert op kwartaalbasis aan de beleggingscommissie. Per halfjaar wordt de vermogensbeheerder uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. 12. Het bestuur legt in de jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleggingsbeleid en geeft inzicht in de opbrengsten en kosten. Algemeen Stichting Fonds Oncologie Holland heeft reserves en fondsen die worden aangewend voor de statutair vastgelegde doelen. Het bestuur wenst de toevertrouwde middelen op korte en op lange termijn verantwoord en solide te beleggen in uitsluitend ter beurze verhandelbare waardepapieren, dat wil zeggen dat deze waardepapieren binnen drie dagen liquide te maken zijn. Terwijl het (direct) rendement op de portefeuille een hoge prioriteit heeft, staan onder verwijzing naar de vermogensverdeling het defensieve karakter van het beleggingsbeleid en een voorzichtige afweging van risico en rendement steeds voorop. Hefbomen Het speculatief inzetten van alle vormen van hefboom is uitgesloten. Dit betekent dat niet wordt belegd met geleend geld, geen speculatieve derivatenposities worden ingenomen en geen beleggingen worden gedaan in directe producten die een ingebouwde hefboom kennen. Restricties Het direct beleggen in derivaten, direct onroerend goed en belangen in ondernemingen in de tabaksindustrie alsmede in controversiële wapens zijn in het beleggingsbeleid uitgesloten. Bovendien wordt niet belegd in bedrijven die in verband worden gebracht met schending van een van de ESG criteria. 30 april 2015, pag. 4

5 II Middelenverdeling 1. Strategische asset allocatie In het kader van het discretionaire vermogensbeheer bepaalt de externe vermogensbeheerder in eerste instantie de strategische asset locatie. Beleggingscategorie Strategische middelenverdeling Obligaties 20-70% Aandelen 10-50% Alternatieven 0-20% Liquiditeiten 0-70% Totaal 100% De strategische weging (=norm) beperkt zich tot de categorieën aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. De maximaal toegestane beleggingen per categorie zijn in het risicoprofiel matig defensief van de externe vermogensbeheerder opgenomen. 2. Obligaties Er wordt louter belegd in obligaties die in Euro s zijn genoteerd. Individuele obligaties dienen minimaal een tripple B rating te hebben. High Yield beleggingen mogen maximaal 20% van de obligatie portefeuille uitmaken. Bij individuele titels mag het bedrag per debiteur niet meer bedragen dan een uit risico spreiding aanvaardbaar percentage (5-10%) van de totaal belegde middelen van de Stichting. Voor staatsleningen en/of overheid gerelateerde leningen geldt deze beperking niet, indien het waardepapier een AAA/Aaa rating heeft gekregen. De externe vermogensbeheerder hanteert een in de markt gebruikelijke benchmark. 3. Aandelen Bij individuele titels mag het bedrag per aandeel niet meer gedragen dan een uit risico spreiding aanvaardbaar belang (5-10%) van de totaal belegde middelen van de Stichting. De externe vermogensbeheerder hanteert een in de markt gebruikelijke benchmark. 30 april 2015, pag. 5

6 4. Alternatieve beleggingen Begripsbepaling: onder alternatieve beleggingen worden verstaan de onafhankelijke beleggingsvormen welke zijn gericht op het behalen van een absoluut rendement, min of meer afhankelijk van de ontwikkelingen op de aandelen- en/of obligatiemarkten. De belangrijkste eigenschap van deze beleggingscategorie is de lage correlatie met de traditionele financiële markten. Hieronder vallen grondstoffen, onroerend goed, hedge funds en private equity. Per alternatieve belegging geldt ter spreiding van het risico een maximaal bedrag van 10% van het totaal belegde vermogen van de Stichting. In grondstoffen wordt niet belegd. De externe vermogensbeheerder hanteert een in de markt gebruikelijke benchmark. 5. Liquiditeiten Het maximaal toegestane percentage liquiditeiten van het totaal belegde vermogen valt binnen de strategische asset allocatie. Voor liquide middelen geldt dat: De rentevergoeding marktconform dient te zijn Deze uitsluitend bij financiële instellingen met een minimale kredietwaardigheid van A1 of hoger dienen te worden uitgezet. 30 april 2015, pag. 6

7 III Overige Vaststelling en geldigheidsduur Eenmaal per jaar en/of afhankelijk van wijzigingen in het beleid van de Stichting worden de doelstellingen geactualiseerd. Dit beleggingsstatuut is door het bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 april 2015 en is voor onbepaalde tijd van kracht april 2015, pag. 7

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Februari 2013 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

STICHTING SLUYTERMAN VAN LOO

STICHTING SLUYTERMAN VAN LOO STICHTING SLUYTERMAN VAN LOO Dec 2013 BELEGGINGSSTATUUT Vastgesteld door het College van Regenten Stichting Sluyterman van Loo B E L E G G I N G S S T A T U U T Inhoudsopgave DOELSTELLING... 2 VERANTWOORDELIJKHEID...

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT NATUURMONUMENTEN (aangepast 2014-08) 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten en richtlijnen beleggingsbeleid

BELEGGINGSSTATUUT NATUURMONUMENTEN (aangepast 2014-08) 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten en richtlijnen beleggingsbeleid BELEGGINGSSTATUUT NATUURMONUMENTEN (aangepast 2014-08) 1. Inleiding 2. Uitgangspunten en richtlijnen beleggingsbeleid 3. Uitvoering van het vermogensbeheer 4. Rapportage en evaluatie Bijlagen: A. Uitwerking

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. Doelstelling van Fonds 1818 Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft als doel het verhogen van de

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen 1. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt.

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt. BIJLAGE C VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doelstelling Artikel 145 van de Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1 Gedragscode 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-11-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen

Beleggingsbeginselen Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Versie april 2015 Deze Verklaring beleggingsbeginselen maakt onderdeel uit van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en is aangepast

Nadere informatie

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch Algemene informatie Informatie-memorandum ter zake van deelname in het R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van s-hertogenbosch Het R.K. Beleggingsfonds

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe PROVINCIAAL BLAD Nr. 2211 19 september Officiële uitgave van provincie Drenthe. 2014 Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Verklaring inzake Beleggingsbeginselen

Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Goedgekeurd door het Bestuur op 18-09-2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus 126, 7600

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA

Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA 1. Inleiding Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen Inleiding Het belangrijkste doel van Stichting Pensioenfonds Randstad, hierna te noemen SPR, is de zekerstelling van de bij haar opgebouwde en ingegane pensioenen.

Nadere informatie

1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (hierna: SPUN).

1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (hierna: SPUN). ABTN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlage 3. Verklaring beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland 2012 1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer

Nadere informatie

Verklaring inzake Beleggingsbeginselen

Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Verklaring inzake Beleggingsbeginselen per 1 januari 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Verklaring inzake Beleggingsbeginselen van Stichting ING CDC Pensioenfonds 3 De pensioendoelstellingen,

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS Protector

STICHTING PENSIOENFONDS Protector STICHTING PENSIOENFONDS Protector Verklaring Beleggi ngsbeginselen december 2011 beleggingsbeginselen 1/8 Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Profiel van het pensioenfonds 2.1 Organisatie 2.2 Geen nevenactiviteiten

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds TNT Express Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) 1. Inleiding Voor u ligt de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Nadere informatie

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt.

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt. VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van De Nederlandsche

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds PostNL september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting pensioenfonds VNU

Beleggingsplan. Stichting pensioenfonds VNU Beleggingsplan Stichting pensioenfonds VNU November 2014 Inleiding Het beleggingsplan behandelt de vastlegging van het strategisch beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds VNU (het fonds).het beleggingsplan

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding Dit document ( de Verklaring ) heeft tot doel de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf (hierna BFM )

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-288 d.d. 16 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, prof.drs. A.D. Bac RA en J.C. Buiter, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer,

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds 2012

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds 2012 van Stichting CRH Pensioenfonds 2012 (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds Voorwoord Deze actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds is geschreven in het kader van artikel

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds TNT Maart 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie en pensioenregeling 3 2.1 Organisatie 3 2.2 Pensioenregeling 3 2.3 Organen 5 2.4 Gedragscode

Nadere informatie

Verklaring beleggingsbeginselen

Verklaring beleggingsbeginselen C:\BASF\Fondsdocumenten\2013\VerklaringBeleggingsbeginselen20130201.docx 16-3-2013 Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 februari 2013 Directie:

Nadere informatie