R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014"

Transcriptie

1 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS Bisdom van s-hertogenbosch Jaarvergadering 18 maart 2014

2 R.K. Beleggingsfonds 2 Agenda jaarvergadering 18 maart uur Verwelkoming en opening door drs. P. Broeders, di uur uur uur uur uur Presentatie resultaten van het fonds over 2013 door W. van de Molengraft Korte pauze Presentatie dr. Wim Boonstra Vragen naar aanleiding van presentaties Sluiting (uiterlijk)

3 R.K. Beleggingsfonds 3 Presentatie Wim Boonstra Namens Schretlen de heer Dr. Wim Boonstra, chief economist van de Rabobank en Bijzonder Hoogleraar economische en monetaire politiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam

4 R.K. Beleggingsfonds 4 RK BELEGGINGSFONDS Drs. P.A.M. Broeders, di. directeur-econoom

5 R.K. Beleggingsfonds 5 Beleggingsfonds: op weg naar de toekomst Aanpassing in beleggingsstatuut in 2013 geïmplementeerd. Resultaten 2013 in enerzijds de markt en anderzijds het fonds kunnen niet van invloed zijn op de acceptatie van risico. Doel van het fonds blijft: 1) vermogensbehoud 2) optimaal rendement Continue aandacht voor veranderingen in wet- en regelgeving.

6 R.K. Beleggingsfonds 6 RK BELEGGINGSFONDS W.A. van de Molengraft RA adjunct-econoom

7 R.K. Beleggingsfonds 7 JAARREKENING 2013 Een toelichting op de resultaten van en ontwikkelingen in het fonds

8 R.K. Beleggingsfonds 8 Structuur R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van s-hertogenbosch Parochies en bisdom brengen het te beleggen vermogen onder bij Bewaar_ stichting Stichting tot bewaring van het RK beleggingsfonds van het Bisdom van s-hertogenbosch bestuur: namens de REA mevrouw Vogels en de heer Van Thiel namens de deelnemers de heer Bolsius (parochie De Goede Herder te Tilburg) en de heer Prinssen (oude parochie Aalst) heeft het beheer van het te beleggen vermogen ondergebracht bij Beheerder RK Beleggingsfonds Bisdom s-hertogenbosch bestuur: de heer Broeders (directeur-econoom), de heer Van de Molengraft (adjunct-econoom) en de heer Peters (kanselier) heeft het beheer van het te beleggen vermogen uitbesteed aan Beheerstichting Vermogensbeheerders ING, Schretlen en ABN-AMRO Mees-Pierson onder toepassing van beleggingsstatuut (door de bisschop vastgesteld na advies REA en gezamenlijke vergadering beheerstichting en bewaarstichting) in 2014 evaluatie plaatsvinden van de drie vermogensbeheerders

9 R.K. Beleggingsfonds 9 Wet Financieel Toezicht (1) Medio 2013 wijziging in regelgeving op het gebied van vergunningsplicht voor de beheerder (AIFM). Boven een beheerd vermogen van wordt deze geacht de markt te kunnen beïnvloeden. Doelstelling is vergunningsplicht in verband met administratieve lastendruk (en de daaraan verbonden kosten) indien mogelijk te voorkomen.

10 R.K. Beleggingsfonds 10 Wet financieel toezicht (2) Algehele vrijstelling binnen familieverband Beperkte vrijstelling indien middelen voor minimaal 5 jaar worden ingelegd. Stelt zwaardere eisen aan liquiditeitsplanning van de deelnemer. In de praktijk blijkt dat vijfjaarstermijn geen problemen hoeft op te leveren. Individuele knelpunten alsdan oplossen via rekening-courant verhouding met het bisdom (beperkte omvang).

11 R.K. Beleggingsfonds 11 Opmerkingen vooraf Jaarrekening is inmiddels gecontroleerd door PWC en zal naar verwachting van een goedkeurende accountantsverklaring worden voorzien. Let op: jaarrekening wordt opgesteld op basis van actuele waarde van de beleggingen waarbij resultaten integraal via exploitatie worden verantwoord.

12 R.K. Beleggingsfonds 12 Startpunt 2013 (uit jaarrekening 2012)

13 R.K. Beleggingsfonds 13 Verwachtingen 2012 ter zake van aanpassing beleggingsstatuut Uitbreiding mogelijkheden om rechtstreeks in aandelen te beleggen overwegen Verlaging renterisico voor het fonds Waardering in historisch perspectief aantrekkelijk Op lange termijn beste hedge tegen inflatie Beperkte rendementsverwachtingen voor garantiestructuren in combinatie met huidige rentestanden

14 R.K. Beleggingsfonds 14 Aanpassing statuut medio 2013 Strategische verdeling beleggingen Oud Nieuw Aandelen % % Vastrentende waarden % % Alternatieve beleggingen % 0% Liquide middelen 0-30% % Totaal Stringente eisen aan rechtstreeks belegging in aandelen op het gebied van: -spreiding pertefeuille over aantal fondsen/regio's/bedrijfstakken/valuta -trackers mogelijk indien full replica en fysieke aanwezigheid van stukken Beleggingsstatuut voor parochies is op dit punt door de bisschop niet aangepast. - continuïteit in vermogensbeheer bij parochies niet voldoende gegarandeerd

15 R.K. Beleggingsfonds 15 Verdeling beleggingen ultimo 2013 (1) Specificatie van de beleggingen Aandelen Obligaties Alternatieve beleggingen Liquide middelen (incl. rc) Totaal Specificatie van de beleggingen (in %) Aandelen 10%-20%-30% 22,1% 13,6% 11,4% 11,8% 16,1% Obligaties 65%-75%-90% 61,0% 58,6% 58,3% 57,3% 57,9% Alternatieve beleggingen 0% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,5% Liquide middelen (incl. rc) 0%-5%-25% 16,8% 27,7% 29,9% 30,5% 25,6% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

16 R.K. Beleggingsfonds 16 Verdeling beleggingen ultimo 2013 (2) Beoordeling verdeling beleggingen Ultimo 4e kwartaal 2013 In % van totaal per bank Norm ING ABN Schretlen Totaal Totaal portefeuillevermogensbeheerders in Aandelen 10%-20%-30% 22,6% 23,6% 24,2% 23,5% Vastrentende waarden 65%-75%-90% 74,8% 52,8% 66,4% 64,7% Alternatieve beleggingen 0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,2% Liquide middelen 0%-5%-25% 2,7% 23,0% 9,4% 11,7% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17 R.K. Beleggingsfonds 17 Obligaties: 2013 in vogelvlucht Op weg naar een voorzichtig herstel Downgrading Nederland door S&P Tapering FED Lange rente met name eerste halfjaar stijgend

18 R.K. Beleggingsfonds 18 Verloop korte rente ( )

19 R.K. Beleggingsfonds 19 Verloop lange rente ( ) In 2013 van 1,5% naar 2,21%, stijging +0,7%.

20 R.K. Beleggingsfonds 20 Verloop AEX

21 R.K. Beleggingsfonds 21 Interne benchmark Cum ING 21,9% 2,3% 8,9% 4,9% 4,3% Schretlen 19,6% 2,6% 7,3% 4,9% 3,6% ABN-AMRO MeesPierson 21,8% 2,3% 9,2% 3,7% 5,1% Beoordeling bruto-rendement per categorie (cumulatief) t/m (Het rendement wordt hier berekend ten opzichte van de omvang van de gemiddelde beleggingen over de betreffende periode.) Aandelen ING 15,93% ABN 9,48% Schretlen 19,28% Benchmark 20,60% Obligaties ING -0,58% ABN 0,44% Schretlen -0,09% Benchmark 2,24%

22 R.K. Beleggingsfonds 22 Balans Balans Beleggingen Aandelen Obligaties Alternatieve beleggingen Vorderingen Rente obligaties Rente RC RC Bisdom - - Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa Eigen vermogen Ingelegd en opgebouwd vermogen Resultaat Schulden Dividend Provisies Vooruitontvangen stortingen Inkoop participaties RC Bisdom Overigen Totaal passiva

23 R.K. Beleggingsfonds 23 Exploitatie RK Beleggingsfonds Exploitatierekening (cumulatief tot en met) t/m Opbrengsten Directe opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen beleggingsportefeuille Kosten Beheerders Bisdom Accountant Exploitatiesaldo (cumulatief tot en met)

24 R.K. Beleggingsfonds 24 Historische resultaten Behaalde netto rendementen e kwartaal -1,81% 0,09% 2,38% -1,25% 2,64% 0,79% 2e kwartaal -2,26% 2,35% 1,51% 1,84% 1,20% -0,59% 3e kwartaal -1,44% 3,46% 1,47% 2,83% 2,80% 0,75% 4e kwartaal 1,95% 0,93% -1,06% 0,71% 1,34% 0,98% Cum. over het jaar -3,56% 6,99% 4,16% 4,21% 7,91% 2,00% Een en ander kan als volgt in een grafiek worden weergegeven: 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% ,00%

25 R.K. Beleggingsfonds 25 Verloop ingelegd vermogen Overzicht in/uittredingen In Uit Per saldo 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Eigen vermogen in het fonds: -per 31 december per 31 december per 1 januari

26 R.K. Beleggingsfonds 26 Verloop fondsvermogen

27 R.K. Beleggingsfonds 27 Verwachtingen 2014

28 R.K. Beleggingsfonds 28 In jaarrekening 2013

29 R.K. Beleggingsfonds 29 Lange rente tot en met Pas op: niet alles zit in staatsobligaties. Spread staatsleningen-bedrijfsleningen is afgelopen periode toegenomen.

30 R.K. Beleggingsfonds 30 Resultaten 2014 t/m februari 2014 (op basis rapportage van de bank) (o.b.v. rapportages beheerders) Rendementen vermogensbeheerders 2014 t/m februari ING ABN Schretlen Aandelen 0,18% 1,55% 1,09% Obligaties 2,19% 1,80% 1,52% Liquide middelen 0,37% 0,61% 0,20% Alternatieve beleggingen 0,00% -0,21% 0,00% Totale portefeuille (netto) 1,68% 1,54% 1,22%

31 R.K. Beleggingsfonds 31

32 R.K. Beleggingsfonds 32

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe PROVINCIAAL BLAD Nr. 2211 19 september Officiële uitgave van provincie Drenthe. 2014 Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie