Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer"

Transcriptie

1 Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

2 Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid op te stellen. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het positief dat de branche-organisaties gezamenlijk dit initiatief hebben genomen en onderschrijft de Handreiking en het uitbrengen van de Consumentenbrief. De Consumentenbrief stelt u in staat zich een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming te vormen. Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid wel of niet bij u past. Transparantie is een van de pijlers van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer en daar sluit dit initiatief prima bij aan. Wij beschikken over een duidelijke informatiebrochure die kort uitlegt hoe en waarin er belegd wordt. Belangstellenden kunnen die altijd opvragen om op die manier een goed beeld te krijgen over hoe Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer belegt. Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie over ons beleggingsbeleid, neem dan contact met ons op ( of Wij zullen u graag te woord staan! Wij geven hierna de antwoorden op de vragen uit de Consumentenbrief. De originele Consumentenbrief kunt u hier vinden. 2/5

3 1 Op welke beleggingsovertuigingen baseert Tielkemeijer & Partners haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces van de organisatie? Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van andere? Onze beleggingsovertuiging gaat uit van de zogenoemde efficiënte-markthypothese. Dit houdt in dat alle publieke informatie en toekomstverwachtingen reeds in de koersen verwerkt zijn. Het voorkomen van grote verliezen is de basis van lange termijn vermogensgroei en dit wordt gerealiseerd door het optimaliseren van de risico/rendementsverhouding. Dit wordt bewerkstelligd door het vermogen te spreiden over verschillende beleggingscategorieën. Uit onderzoek blijkt dat circa 85% van het uiteindelijke rendement wordt bepaald door de keuze van de beleggingscategorieën. Dit betekent dat de verdeling van het vermogen over aandelen, vastrentende waarden, vastgoed, grondstoffen, etc. het meest bepalend is voor het eindresultaat. Risico verschilt per beleggingscategorie en per beleggingsinstrument binnen een categorie. Een portefeuille met wereldwijde spreiding verlaagt het risico en vergroot de mogelijkheden om rendement te behalen ten opzichte van bijvoorbeeld een portefeuille die alleen uit Nederlandse aandelen bestaat. Zorgvuldige keuzes ten aanzien van de asset-allocatie leiden tot een betere balans tussen risico en rendement. 2 Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert Tielkemeijer & Partners? Maakt de beleggingsonderneming bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel? Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt? Welke keuzes zijn dat? Hoe borgt de beleggingsonderneming dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd? Uitgangspunt van Tielkemeijer & Partners is dat de marktontwikkelingen onvoorspelbaar zijn. Dus moet een beleggingsportefeuille zo robuust samengesteld zijn dat onverwachte schokken niet veel impact hebben op het totale rendement. Door te spreiden over meerdere beleggingscategorieën kunnen negatieve uitschieters van de ene categorie met positieve uitschieters van een andere belegging worden gecompenseerd. Daardoor kan met hetzelfde risico een hoger rendement behaald worden. Dat is de kerngedachte van het bouwen van een gespreide portefeuille. Ons beleggingsbeleid is niet gebaseerd op marktvoorspellingen en heeft als doel om een zo robuust mogelijke effectenportefeuille op te bouwen. We bouwen de portefeuille op volgens een zogeheten Top Down benadering in combinatie met een Buyand-Hold strategie. Er worden geen actieve keuzes gemaakt, gebaseerd op het doen van marktvoorspellingen. De allocatie is relatief stabiel en wordt alleen aangepast als daarmee een betere risico/ rendementsverhouding kan worden gecreëerd. We bewaken de strategische asset-allocatie continue en herbalanceren als we buiten de door ons gestelde strategische bandbreedtes uitkomen. 3/5

4 3 In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd? Zijn er specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten waar wel of juist niet in wordt gehandeld/belegd? Waarop is die keuze gebaseerd? Voor al onze beleggingsprofielen beleggen we in ieder geval in de navolgende beleggingscategorieën: 1. Traditionele aandelen (Europa, Japan en Amerika) 2. Aandelen opkomende markten 3. Vastrentende waarden 4. Vastgoed (beursgenoteerd) 5. Alternatieve beleggingen 6. Grondstoffen We implementeren deze categorieën door middel van de meest efficiënte instrumenten. Voor elke categorie streven wij ernaar telkens de beste spreiding te realiseren, dat betekent dat we zo wereldwijd mogelijk beleggen. Teneinde deze spreiding te optimaliseren wordt er niet belegd in individuele aandelen, maar voornamelijk in beleggingsfondsen. 4 Bij advies of beheer over de hele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd? Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten? Hoe komt de beleggingsonderneming tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset-allocatie). Welke vrijheid heeft de onderneming voor het beleid op de korte termijn (tactische asset-allocatie)? Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta s en het gebruik van geleend geld? Wij richten de door ons beheerde portefeuilles in met het doel om de best mogelijke risicospreiding te realiseren, afhankelijk van het risicoprofiel van de cliënt. Het beleggingsmandaat wordt vastgelegd in de vermogensbeheerovereenkomst. Vooraf wordt inzage gegeven in de opbouw van de beleggingsportefeuille. Ons uitgangspunt is dat ontwikkelingen op de financiële markten onvoorspelbaar zijn en veranderen dus ook de allocaties niet naar aanleiding van mogelijke verwachte marktontwikkelingen. We bewaken de strategische allocaties periodiek en wanneer de actuele portefeuille daarvan afwijkt, als gevolg van afwijkende performance van de individuele beleggingscategorieën, dan verrichten we de noodzakelijke transacties om een en ander weer in lijn met ons strategische plan te brengen. Door wijzigende marktomstandigheden, de beschikbaarheid van nieuwe producten of het inefficiënter worden van bestaande beleggingen kan de samenstelling van de beleggingsportefeuille wijzigen. In de portefeuilles van cliënten wordt geen actief valutabeleid gehanteerd. Ook wordt er niet belegd met geleend geld. 4/5

5 3 Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico s: Hoe komt Tielkemeijer & Partners tot deze verwachtingen? Hoe komt de beleggingsonderneming tot deze verwachtingen? Hoe maakt de beleggings-onderneming de afweging tussen rendement, risico en kosten? Hoe beïnvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van de beleggingsonderneming? Welke risicomaatstaven worden gehanteerd? Voortdurend wordt er gestreefd naar het optimum tussen rendement, risico en kosten. De gehanteerde rendementsdoelstelling is afhankelijk van het met de cliënt afgestemde risicoprofiel. De doelstelling is gebaseerd op historische metingen, conform de leidraad van de Autoriteit Financiële markten. De in de leidraad gehanteerde indeling in beleggingscategorieën, standaarddeviaties en correlaties waren gebaseerd op het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 van de VBA Beleggingsprofessionals (VBA). De VBA heeft haar aanbevelingen geactualiseerd in het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen Wij inventariseren zorgvuldig de kosten van de onderliggende beleggingen. Waar de rendementen van jaar op jaar onzeker zijn, zijn de kosten een min of meer vast gegeven. Daarom selecteren we in principe goedkope indexvolgers (trackers), tenzij er betere of aanvullende gemanagede beleggingsfondsen voorhanden zijn. 4 Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van Tielkemeijer & Partners beoordelen? Welke maatstaven moet u als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggings-resultaten te beoordelen? En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol? Vanwege de spreiding over de verschillende beleggingscategorieën is er niet een eenduidige maatstaf om het rendement op de beleggingsportefeuille te meten en te beoordelen. De gehanteerde doelstellingen per beleggingsprofiel zijn realistische verwachtingen, maar geen garantie, voor de langere termijn (5 jaar of langer). Wij toetsen continue intern het beleggingsbeleid, maar uiteindelijk beoordelen onze cliënten de behaalde rendementen. Zij verwachten dat rendementen overeenkomen met hun beleggingsdoelstelling en dat deze rendementen worden behaald zonder extreme koersuitslagen. Ons beleggingsbeleid lichten we regelmatig mondeling en per nieuwsbrief toe, zodat ons beleid inzichtelijk is. De beleggingsportefeuilles zijn online inzichtelijk voor onze cliënten. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Rivium Westlaan LD Capelle aan den IJssel Telefoon /5

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid? Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid? Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid? Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid? Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid

Nadere informatie

HANDREIKING BELEGGINGSBELEID PARTICULIERE CLIËNTEN

HANDREIKING BELEGGINGSBELEID PARTICULIERE CLIËNTEN HANDREIKING BELEGGINGSBELEID PARTICULIERE CLIËNTEN Contactgegevens DSI Postbus 3861 1001 AR Amsterdam Telefoon: 020 620 12 74 Email: info@dsi.nl DUFAS Bordewijklaan 8 2591 XR Den Haag Telefoon: 070 333

Nadere informatie

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V.

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de kennis en ervaring, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Bij Noordam Vermogensbeheer

Nadere informatie

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en TOELICHTING VOORAF In dit stuk hebben wij geprobeerd de vragen de beantwoorden die volgens de Consumentenbrief door een potentiele cliënt gesteld zouden moeten worden aan zijn beoogde vermogensbeheerder.

Nadere informatie

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer De klant in beeld Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid Inleiding De AFM heeft de afgelopen jaren verschillende marktbrede onderzoeken naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de publicatie van diverse

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Informatie over risicoprofielen

Informatie over risicoprofielen Leidraad Informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen September 2015 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke

Nadere informatie

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Investment Beliefs Bpf MITT Missie en doelstellingen. 1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Bij het nemen van

Nadere informatie

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte U laat Van Lanschot Bankiers uw vermogen beheren of u wilt dat wij uw vermogen voor u gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Vermogensbeheer

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

ABP Vermogensbeheer. Strategisch beleggingsplan ABP 2007-2009. Een samenvatting

ABP Vermogensbeheer. Strategisch beleggingsplan ABP 2007-2009. Een samenvatting ABP Vermogensbeheer Strategisch beleggingsplan ABP 2007-2009 Een samenvatting 2 Inhoudsopgave 1. Introductie p. 3 2. Terugblik en prioriteiten richting toekomst p. 4 3. De beleggingsbeginselen van ABP

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Advies

Afspraken voor Evi Advies Afspraken voor Evi Advies U belegt of wilt gaan beleggen bij Evi waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst Evi Advies. Bij deze overeenkomst horen voorwaarden. Deze voorwaarden

Nadere informatie

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt.

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt. BIJLAGE C VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doelstelling Artikel 145 van de Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)

Nadere informatie