vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking"

Transcriptie

1 vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage

2 2

3 3 Vermogensbeheer, oog voor uw toekomst Het beheren van uw vermogen brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Vanwege de financiële belangen, maar ook omdat uw plannen en uw toekomst daar nauw mee samenhangen. ABN AMRO is een goede keuze als u de zorg voor uw vermogen wilt uitbesteden. Sinds decennia beheren wij de vermogens van vele klanten. Onze vermogensbeheerders hebben veel ervaring, kennis en deskundigheid. En streven naar een goed rendement binnen aanvaardbare risico s.

4 4 Wat is ABN AMRO Vermogensbeheer? Voor wie is ABN AMRO Vermogensbeheer? ABN AMRO Vermogensbeheer is een beleggingsvorm voor een selecte groep klanten van de bank. Met deze beleggingsvorm krijgt u persoonlijke dienstverlening die gemak koppelt aan de hoogwaardige deskundigheid van onze beleggingsprofessionals. Onze oplossingen zijn erop gericht uw vermogen zo goed mogelijk te beheren en te laten groeien binnen aanvaardbare risico s. En daarbij staan uw persoonlijke situatie en wensen centraal. Beschikt u over een vrij belegbaar vermogen van of meer? En wilt u uw vermogen niet zélf, maar voor u laten beleggen? Dan is ABN AMRO Vermogensbeheer voor u interessant.

5 5 Wij brengen uw persoonlijke situatie en wensen in kaart, waarna u een risicoprofiel kiest. Op basis van dat profiel stellen wij uw beleggingsportefeuille samen. persoonlijke dienstverlening Uw kijk op beleggen Uw beleggingen zijn onderdeel van de financiële koers die u vaart. De beleggingsvorm die u kiest moet dan ook goed bij u passen. Daarnaast vereist beleggen deskundigheid en tijd. De vraag is of u er actief mee bezig wilt zijn of dat u liever kiest voor gemak. Wellicht wìlt u wel zelf beleggen, maar stelt uw werkgever of bedrijf bepaalde eisen aan uw beleggingen. Of misschien ontbreekt het u gewoon aan beleggingskennis. Wat de reden ook is: als u niet zelf wilt, kunt of mag beleggen, dan biedt vermogensbeheer uitkomst. Met deze beleggingsvorm geeft u het beheer van uw beleggingsportefeuille in handen van specialisten. U geeft hen het mandaat om namens u een deel van uw vermogen te beleggen. Uiteraard volgens duidelijke afspraken. Beleggingsadviseur Heeft u een vrij belegbaar vermogen van meer dan en heeft u behoefte aan beleggings- of vermogens advies, dan wordt er een beleggingsadviseur aan uw Preferred Banking team toegevoegd. De beleggingsadviseur neemt geregeld contact met u op om na te gaan of uw portefeuille nog aan uw verwachtingen voldoet.

6 6 risicoprofiel bepaalt beleggingsportefeuille Persoonlijk gesprek Gaat u voor het eerst gebruikmaken van ABN AMRO Vermogensbeheer, dan begint het met een persoonlijk gesprek met uw beleggingsadviseur. Om u beter te leren kennen. Is het voor u erg belangrijk dat uw vermogen verder groeit, of wilt u vooral uw vermogen in stand houden? Als wij uw situatie, plannen, beleggingsdoelen en de mate waarin u risico s wilt en kunt lopen goed in kaart hebben gebracht, kiest u vervolgens uw risicoprofiel. Dat profiel bepaalt de samenstelling van uw beleggingsportefeuille en daarmee het risico dat u wilt lopen. Alle afspraken die er tussen u en ABN AMRO worden gemaakt, worden uiteindelijk vastgelegd in een overeenkomst. Meer of minder risico? ABN AMRO Vermogensbeheer kent vijf risicoprofielen. Elk van deze profielen heeft een bijpassende verdeling van de beleggingsportefeuille met daarin onder meer aandelen- en obligatiebeleggingsfondsen. Als u bereid bent meer risico s te nemen, dan kunt u kiezen voor een beleggingsportefeuille met een groot percentage aandelenbeleggingsfondsen. Deze beleggingsportefeuille biedt op de lange termijn meer kans op een hoger rendement, maar het risico is dus ook groter. Wilt u uw risico s beperken, dan zou uw keuze kunnen vallen op een beleggings portefeuille met een hoog percentage beleggingsfondsen die beleggen in obligaties. De risico profielen waaruit u kunt kiezen zijn: defensief, matig defensief, matig offensief, offensief en zeer offensief. Meer weten over deze risicoprofielen? Lees dan het hoofdstuk Risicoprofielen nader bekeken op pagina 10 van deze brochure. Persoonlijk advies van uw beleggingsadviseur

7 7 Met onze kwartaalrapportage heeft u steeds een helder en compleet overzicht van de resultaten van uw beleggingsportefeuille. helder overzicht Altijd weten hoe u ervoor staat Natuurlijk kunt u de resultaten van uw beleggingsportefeuille op de voet volgen. Uw beleggingsadviseur staat altijd voor u klaar om u te informeren over de stand van zaken. Daarnaast ontvangt u ieder kwartaal een uitgebreide rapportage met daarin de waarde van uw beleggingsportefeuille en het behaalde rendement. Dat rendement kunt u steeds vergelijken met een bepaalde standaard, de zogenoemde benchmark. Per vermogenscategorie wordt een passende benchmark gebruikt. In de rapportage staan ook alle transacties vermeld en krijgt u een overzicht van de beheerkosten. Daarnaast nodigen wij u jaarlijks uit voor een gesprek, waarin we samen met u kijken of uw beleggingsportefeuille nog steeds past bij uw persoonlijke situatie. U kunt ook dagelijks op de hoogte blijven van de ontwikkelingen Via Internet Bankieren is voor u de online vermogensbeheerrapportage beschikbaar. Met alle actuele informatie van uw beleggingsportefeuille in één overzicht. Vermogenscategorie Benchmark defensief matig defensief matig offensief offensief zeer offensief Aandelen MSCI World Composite Index* 25% 40% 55% 70% 95% Obligaties BoA Merrill Lynch EMU 70% 55% 40% 25% 0% Staatsleningen 1-10 jaar Liquiditeiten 1-maands Euribor 5% 5% 5% 5% 5% * Morgan Stanley Capital International US, Europa en AC Azië index (Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer oktober 2011)

8 8 ABN AMRO heeft veel aandacht voor de samenstelling van uw beleggingsportefeuille. Daarbij kijken wij altijd naar de resultaten op de lange termijn. optimale verdeling portefeuille Beleggingsproces nader bekeken In uw beleggingsportefeuille zitten verschillende vermogenscategorieën: aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten. Het is vooral de verdeling tussen deze vermogenscategorieën die bepaalt welk rendement u kunt halen. In mindere mate draagt ook de keuze van beleggingsfondsen of bepaalde regio s hieraan bij. Wij zijn steeds op zoek naar de best mogelijke verdeling van uw beleggingsportefeuille. Dat doen wij op basis van onze visie op macro-economische ontwikkelingen en marktkansen. Koop- en verkoopbeslissingen nemen wij altijd vanuit onze langetermijnvisie. Voor de vermogenscategorie aandelen wordt onder andere gekeken in welke regio u het beste kunt beleggen. Bij obligaties zijn vooral de looptijd en kredietwaardigheid leidend. De specialisten van AA Advisors (zie kader) kiezen de beleggingsfondsen die het beste passen in de beleggingsportefeuille. Per categorie en binnen een bepaalde regio, zoals Europa of Azië. AA Advisors De verdeling tussen de vermogencategorieën wordt bepaald door het ABN AMRO Expert Center. Dit is een afdeling binnen de bank waarin een belangrijk deel van onze kennis en deskundigheid is gebundeld. Het ABN AMRO Expert Center stelt het beleggingsbeleid minimaal een keer in de zes weken vast, of vaker als de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven. De vermogensbeheerspecialisten bepalen welk percentage van uw beleggingsportefeuille wordt belegd in aandelenbeleggingsfondsen en welk deel in obligatiebeleggingsfondsen. En mogelijk ook welk deel van uw vermogen als geld op uw betaalrekening wordt gezet. Dit zijn de zogenoemde liquiditeiten. AA Advisors is het expertisecentrum voor fondsselectie van ABN AMRO wereldwijd. AA Advisors zoekt de beste beleggingsfondsen en fondsbeheerders uit. In 1998 was AA Advisors een van de eerste specialisten in fondsselectie en anno nu is het een van de grootste fondsselectiehuizen in Europa. Naast klanten van ABN AMRO bedient AA Advisors wereldwijd ook beleggers zoals pensioenfondsen met advies over beleggingsfondsen en met vermogensbeheer.

9 9 ABN AMRO is altijd op zoek naar de best mogelijke balans tussen risico en rendement. Dat ligt in ons beleid besloten. Die sterke focus op het beheersen van risico levert al jaren een belangrijke bijdrage aan de prestaties van de beleggingsportefeuilles die wij in beheer hebben. En u bent ervan verzekerd dat we dit zo blijven doen. zoeken naar balans Aandelen: per regio Voor het aandelengedeelte van uw beleggingsportefeuille gebruikt ABN AMRO Vermogensbeheer een indeling naar regio. Verwachten wij voor een bepaalde regio positieve resultaten, dan vergroten wij het belang van deze regio in uw beleggingsportefeuille. Voorzien wij in een regio mindere resultaten, dan verkleinen we dit belang. Ook kan worden belegd in aandelenbeleggingsfondsen met een bepaald thema of in onroerendgoed beleggingsfondsen. Voorwaarde is dan wel dat deze beleggingsfondsen passen binnen het geheel van uw beleggingsportefeuille. Obligaties: lager risico Een ander deel van uw beleggingsportefeuille kan bestaan uit obligatiebeleggingsfondsen. Obligaties hebben meestal een lager risico. Bij de keuze van de obligatiebeleggingsfondsen kijken eerst de vermogensspecialisten naar obligaties met verschillende looptijden en verschillende kredietrisico s. AA Advisors zoekt hier vervolgens passende obligatiefondsen bij. Op deze manier ontstaat een goede spreiding van risico s. Liquiditeiten: op rekening met gunstige rente ABN AMRO Vermogensbeheer kan ook altijd een deel van uw vermogen in geld op uw betaalrekening zetten. Dit zijn de zogenoemde liquiditeiten. Niet alleen om daarvan de jaarlijkse kosten te betalen, maar het kan ook nuttig zijn in economisch slechte tijden. Het liquide deel stort ABN AMRO op uw vermogensbeheerrekening met een gunstige rente. Wat kost ABN AMRO Vermogensbeheer? Voor ABN AMRO Vermogensbeheer betaalt u één all-in tarief. Hierin zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Dat zijn de kosten om uw portefeuille te beheren, te administreren en u van informatie te voorzien. We geven de fondsvergoeding die wij van fondsaanbieders ontvangen aan u door, zonder daarbij kosten in te houden. ABN AMRO ontvangt deze vergoeding voor de beleggings fondsen in uw portefeuille. De hoogte van het all-in tarief hangt af van het risicoprofiel dat u heeft gekozen. Voor grotere vermogens geldt een staffelkorting. Een overzicht van de meest actuele tarieven vindt u op abnamro.nl/vermogensbeheer.

10 10 ABN AMRO Vermogensbeheer kent vijf risicoprofielen. Elk van deze risicoprofielen heeft zijn eigen risico- en rendementskenmerken en een daarbij passende verdeling over de vermogenscategorieën. risicoprofielen nader bekeken In de tabellen staat een aantal begrippen die wij hier zullen toelichten. Onder het kopje Verwacht risico en rendement (op jaarbasis) laten wij het verwachte rendement zien. We houden hierbij rekening met de langetermijnvisie van ABN AMRO op de risico s en de rendementen van aandelen en onroerendgoed, obligaties en liquiditeiten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen geven geen garantie voor de toekomst. U ziet de volgende cijfers: Verwacht totaalrendement Dit verwachte jaarlijkse rendement is gebaseerd op de door ABN AMRO verwachte lange termijn opbrengst. Verwachte risico (standaarddeviatie), gebaseerd op het historische risico Dit is het risico dat wij voor de komende jaren verwachten (zie ook: Historisch risico standaarddeviatie). Dit verwachte risico wordt ook wel ex-ante risico genoemd. Negatief elke x-aantal jaar Dit laat zien hoe vaak per x-aantal jaar het resultaat van uw portefeuille negatief kan zijn. Bijvoorbeeld bij profiel Matig Offensief is de verwachting dat het resultaat eens in de 4,5 jaar negatief zal zijn. Vermogensopbouw na 10 jaar De bedragen bij vermogensopbouw laten drie mogelijke scenario s zien van de waardeontwikkeling van over 10 jaar. Het standaard scenario is het gemiddelde, gebaseerd op het verwacht totaalrendement. De pessimistische en optimistische rendement scenario s geven inzicht in de waardeontwikkeling wanneer het met de economie heel slecht of juist heel goed gaat. In de resultaten zit een waarschijnlijkheid berekend. Bij het pessimistische en optimistische scenario bestaat er een kans van 2,5% dat het nog slechter of beter gaat dan in het overzicht is weergegeven. Dit komt gemiddeld eens per 40 jaar voor.

11 11 De risico-indicator Deze indicator geeft inzicht in het risico van de beleggingen binnen een risicoprofiel. Hoe hoger het risico, hoe meer de risico-indicator aan de rechterkant van de balk staat. Onder het kopje Historisch risico en rendement: 10-jaarsperiode staan de historische gegevens van risico en rendement over de afgelopen tien jaar. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen geven geen garantie voor de toekomst. Op de volgende pagina s vindt u de cijfers. Historisch rendement Het gemiddelde rendement per jaar: dit is de som van koerswinst en -verlies en van alle uitkeringen, zoals rente en dividend, op jaarbasis over de afgelopen tien jaar. Historisch risico (standaarddeviatie) De standaardafwijking op jaarbasis over de afgelopen tien jaar. Dit is een statistische maatstaf die vastlegt in welke mate het werkelijke rendement heeft bewogen. De standaarddeviatie is altijd minimaal 0%. Hoe hoger het percentage dat staat bij de standaarddeviatie, hoe meer de waarde van de portefeuille kan bewegen. En hoe hoger de kans op een lager of hoger rendement dan het verwacht rendement bij het risicoprofiel. Minimum rendement op jaarbasis Het minimum aan jaarlijkse rendementen van de neutrale vermogensverdeling over de afgelopen tien jaar. Maximum rendement op jaarbasis Het maximum aan jaarlijkse rendementen van de neutrale vermogensverdeling over de afgelopen tien jaar. Neutrale vermogensverdeling De neutrale vermogensverdeling kan worden gezien als de gemiddelde langetermijn verdeling. Het is de ideale verdeling op de lange termijn, gebaseerd op de verwachtingen van risico en rendement, van de verschillende beleggingscategorieën. Historische Grootst mogelijke verlieswaarde Een methode om het risico te meten. Deze stelt beleggers in staat om zowel de omvang van het mogelijke verlies als de kans op dat verlies vast te stellen. De getoonde Grootst mogelijke verlieswaarde geeft het verwachte maximale verlies over een jaar aan met ee waarschijnlijkheid van 95%. De historische Grootst mogelijke verlieswaarde is bepaald aan de hand van de werkelijke jaarlijkse rendementsverdeling over de afgelopen tien jaar. De Grootst mogelijke verlieswaarde wordt ook wel de Value at Risk of afgekort de VaR genoemd.

12 12 Risicoprofielen Uw risico s zo veel mogelijk beperken? Dan passen deze profielen het beste bij u. risicoprofiel defensief U belegt hoofdzakelijk in obligaties en liquiditeiten. Slechts een klein deel van uw portefeuille is belegd in aandelen. U realiseert zich dat beleggen in aandelen bij vermogensopbouw op de langere termijn een hoger rendement kan opleveren, maar u wilt de risico s zo veel mogelijk beperken. De aanbevolen minimale beleggingshorizon is vijf jaar. Risico-indicator Vermogensverdeling Neutrale Weging Aandelen en Onroerend Goed 25% Obligaties 70% Liquiditeiten 5% Verwacht risico en rendement Verwacht totaalrendement 5,38% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 4,82% Negatief elke jaar 10 Zeer klein Zeer groot Vermogensopbouw na 10 jaar Pessimistisch scenario Standaard scenario Optimistisch scenario Historisch risico en rendement: 10-jaarsperiode Historisch rendement op jaarbasis 3,45% Historisch risico (standaarddeviatie) 4,86% Historische Value at Risk (VaR) 95% 7,34% Minimum rendement op jaarbasis -5,62% Maximum rendement op jaarbasis 11,62% (Bron: ABN AMRO Investment Risk oktober 2011)

13 13 risicoprofiel matig defensief U bent bereid wat meer risico s te nemen, maar toch past bij u een gespreide portefeuille met het accent op obligaties en een beperkter deel in aandelen. De aanbevolen minimale beleggingshorizon is zeven jaar. Vermogensverdeling Neutrale Weging Aandelen en Onroerend Goed 40% Obligaties 55% Liquiditeiten 5% Risico-indicator Zeer klein Zeer groot Verwacht risico en rendement Verwacht totaalrendement 5,94% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 7,19% Negatief elke jaar 8 Vermogensopbouw na 10 jaar Pessimistisch scenario Standaard scenario Optimistisch scenario Historisch risico en rendement: 10-jaarsperiode Historisch rendement op jaarbasis 2,69% Historisch risico (standaarddeviatie) 7,29% Historische Value at Risk (VaR) 95% 11,29% Minimum rendement op jaarbasis -13,41% Maximum rendement op jaarbasis 15,65% (Bron: ABN AMRO Investment Risk oktober 2011)

14 14 Risicoprofielen De risico-indicator laat in één oogopslag zien hoe u de risico s kunt inschatten. risicoprofiel matig offensief U weet de risico s van het beleggen in aandelen goed in te schatten en weet welke kansen daar tegenover staan. U bent bereid meer risico s te nemen in uw portefeuille, dus belegt u meer van uw vermogen in aandelen dan in obligaties. De aanbevolen minimale beleggingshorizon is tien jaar. Risico-indicator Vermogensverdeling Neutrale Weging Aandelen en Onroerend Goed 55% Obligaties 40% Liquiditeiten 5% Verwacht risico en rendement Verwacht totaalrendement 6,50% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 9,87% Negatief elke jaar 4,5 Zeer klein Zeer groot Vermogensopbouw na 10 jaar Pessimistisch scenario Standaard scenario Optimistisch scenario Historisch risico en rendement: 10-jaarsperiode Historisch rendement op jaarbasis 1,84% Historisch risico (standaarddeviatie) 10,04% Historische Value at Risk (VaR) 95% 15,39% Minimum rendement op jaarbasis -20,76% Maximum rendement op jaarbasis 19,68% (Bron: ABN AMRO Investment Risk oktober 2011)

15 15 risicoprofiel offensief Streven naar een hoger rendement is voor u belangrijk, dus kiest u voor een portefeuille met het accent op aandelen en beperkter op obligaties. U accepteert het risico dat daarmee gepaard gaat. De aanbevolen minimale beleggingshorizon is twaalf jaar. Vermogensverdeling Neutrale Weging Aandelen en Onroerend Goed 70% Obligaties 25% Liquiditeiten 5% Verwacht risico en rendement Risico-indicator Zeer klein Zeer groot Verwacht totaalrendement 7,06% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 12,67% Negatief elke jaar 3,4 Vermogensopbouw na 10 jaar Pessimistisch scenario Standaard scenario Optimistisch scenario Historisch risico en rendement: 10-jaarsperiode Historisch rendement op jaarbasis 0,90% Historisch risico (standaarddeviatie) 12,89% Historische Value at Risk (VaR) 95% 19,75% Minimum rendement op jaarbasis -27,68% Maximum rendement op jaarbasis 23,72% (Bron: ABN AMRO Investment Risk oktober 2011)

16 16 Risicoprofielen risicoprofiel zeer offensief Het streven naar rendement is voor u de belangrijkste reden om te beleggen en u heeft het volste vertrouwen in de toekomst. Daarom kiest u voor een portefeuille die vrijwel uitsluitend bestaat uit aandelen. U neemt bewust een hoog risico om daarmee op langere termijn een hoog rendement te kunnen halen. U accepteert het risico dat daarmee gepaard gaat. De aanbevolen minimale beleggingshorizon is vijftien jaar. Risico-indicator Vermogensverdeling Neutrale Weging Aandelen en Onroerend Goed 95% Obligaties 0% Liquiditeiten 5% Verwacht risico en rendement Verwacht totaalrendement 7,99% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 17,43% Negatief elke jaar 3 Vermogensopbouw na 10 jaar Zeer klein Zeer groot Pessimistisch scenario Standaard scenario Optimistisch scenario Historisch risico en rendement: 10-jaarsperiode Historisch rendement op jaarbasis -0,84% Historisch risico (standaarddeviatie) 17,75% Historische Value at Risk (VaR) 95% 27,76% Minimum rendement op jaarbasis -38,26% Maximum rendement op jaarbasis 30,42% (Bron: ABN AMRO Investment Risk oktober 2011)

17 17

18 18 Bent u geïnteresseerd in dit product of wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw beleggingsadviseur. Heeft u nog geen beleggingsadviseur, neem dan contact op met uw preferred banker. Hij of zij kan voor u een vrijblijvende afspraak maken met een van onze beleggingsadviseurs. vermogensbeheer aanvragen? Meer weten? Vermogensbeheer in het kort Voor meer bijzonderheden over ABN AMRO Vermogensbeheer kunt u ook bellen met onze beleggingslijn (lokaal tarief) of kijken op abnamro.nl/vermogensbeheer. ABN AMRO Vermogensbeheer is beschikbaar vanaf Professioneel beheer van uw vermogen. Beleggingsportefeuille passend bij uw risicoprofiel. Toegang tot de kennis en deskundigheid van de beste economen en analisten. Uitgebreide keuze aan fondshuizen en beleggingsfondsen. Dagelijkse risicobeheersing door de vermogensbeheerders van ABN AMRO. Met Internet Bankieren altijd en overal inzicht in uw portefeuille. Elk kwartaal een uitgebreide vermogensrapportage. De mogelijkheid om periodiek een uitkering te ontvangen uit uw vermogen. Helderheid over kosten en transacties. Een vaste beleggingsadviseur. Jaarlijks updategesprek met uw beleggingsadviseur om uw portefeuille door te nemen. Regelmatig een uitnodiging voor een exclusief seminar.

19 19 Algemene Disclaimer De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden beleggingsproducten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. US Person Disclaimer ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de beleggingsdienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven beleggingsproducten en beleggingsdiensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van beleggingdiensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

20 (lokaal tarief) abnamro.nl/vermogensbeheer AA 6842 A 04-12

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage Mei 2015 2 3 Vermogensbeheer,

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

de risicoprofielen van ABN AMRO de basis van uw beleggingen

de risicoprofielen van ABN AMRO de basis van uw beleggingen de risicoprofielen van ABN AMRO de basis van uw beleggingen Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Wat bepaalt uw risicoprofiel? De rol van het beleggingsbeleid Zes risicoprofielen Toelichting bij de

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij Beleggen 2 Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij met verhalen kwam over dalende aandelen. Toch

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij Beleggen 2 Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij met verhalen kwam over dalende aandelen. Toch

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer het multi manager mandaat: direct profiteren van de expertise van externe vermogensbeheerders en de goed gepositioneerde beleggingsfondsen van wereldwijd

Nadere informatie

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat: beleggen in individuele aandelen en/of obligaties beleggen vereist steeds grotere deskundigheid en vraagt steeds meer tijd Als

Nadere informatie

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing Lage kosten,

Nadere informatie

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren uw online Internet Bankieren eenvoudig te raadplegen via internetbankieren Als u belegt bij ABN AMRO MeesPierson, kunt u in Internet Bankieren gebruikmaken van een online versie van uw Vermogensrapportage.

Nadere informatie

Maart 2016 Uw risicoprofiel

Maart 2016 Uw risicoprofiel Maart 2016 Uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 Uw risicoprofiel Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms

Nadere informatie

multi manager mandaat

multi manager mandaat multi manager mandaat optimale spreiding 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat, kunt u ervoor kiezen het beheer in eigen hand te houden. In dat geval heeft

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig

Nadere informatie

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,125% Obligatie 2011-2014 in Australische dollars iets voor u. Deze Obligatie

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 4,375% Obligatie 2011-2015 in Noorse kronen iets voor u. Deze Obligatie keert

Nadere informatie

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER 5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER Dat is Preferred Banking anno nu Het pensioen verandert We leven gemiddeld langer, de rente staat historisch laag, de beleggingen vallen tegen

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short 14 augustus 2012, 13:25u Technische opinie: bereikt koersdoel Handelsplan Suiker short (SB2) Actuele koers 21.10 Beleggingshorizon Daily Instapkoers 22.45 Koersdoel

Nadere informatie

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in euro s iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u Technische opinie: profit stop geraakt Handelsplan Goud Actuele koers 1506.23 Beleggingshorizon Daily/Weekly Instapkoers 1455.18 Koersdoel

Nadere informatie

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk vermogen opbouwen voor later Banksparen: het is nieuw, aantrekkelijk en

Nadere informatie

Je Hypotheek in 7 stappen

Je Hypotheek in 7 stappen Je Hypotheek in 7 stappen Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. JE HYPOTHEEK IN 7 STAPPEN Je hebt (bijna) een huis gekocht, en weet wat voor hypotheek

Nadere informatie

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig én lage kosten Met de ABN AMRO Hypotheek Aflossing

Nadere informatie

actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten

actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten 2 3 Beleggen zoals u dat wilt Beleggen staat niet op zich. Het maakt deel uit van uw financiële koers. Wat u met uw vermogen voor

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding in banksparen

Uw ontslagvergoeding in banksparen Uw ontslagvergoeding in banksparen Ontdek de mogelijkheden Fiscaal vriendelijk Lage kosten Kiezen voor sparen of beleggen Uw ontslagvergoeding in banksparen De Gouden Handdruk rekeningen van Mogelijk wilt

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

ondernemend investeren en coachen

ondernemend investeren en coachen ondernemend investeren en coachen Informal Investment Services ondernemend investeren en coachen U bent ondernemer of topbestuurder. U heeft uw onderneming succesvol verkocht of u bent teruggetreden uit

Nadere informatie

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat: beleggen in bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen beleggen vereist steeds grotere deskundigheid

Nadere informatie

ABN AMRO index coupon note

ABN AMRO index coupon note ABN AMRO index coupon note 2 Wilt u mogelijk een hoge coupon ontvangen? Zoekt u een belegging die een jaarlijks inkomen kan bieden? Wellicht is een Index Coupon Note dan iets voor u. Deze biedt u een hoge

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Pension Lifecycle Funds

Pension Lifecycle Funds * ABN AMRO Pension Lifecycle Funds Het gemak van lifecycle beleggen bij ABN AMRO Bank * Meer informatie over deze indicator en hoe deze wordt bepaald kunt u vinden op: afm.nl November 2015 ABN AMRO Pension

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

Juni 2017 Uw risicoprofiel Vermogensbeheer

Juni 2017 Uw risicoprofiel Vermogensbeheer Juni 2017 Uw risicoprofiel Vermogensbeheer Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 Uw risicoprofiel Vermogensbeheer Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn

Nadere informatie

Dual Currency Deposit

Dual Currency Deposit Dual Currency Deposit ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

ABN AMRO Capital Protected Notes. Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers

ABN AMRO Capital Protected Notes. Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers ABN AMRO Capital Protected Notes Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers Bent u op zoek naar een garantieproduct waamee u kunt profiteren van stijgende markten? Wilt u zelf uw beleggingsinstrument samenstellen?

Nadere informatie

het duurzaam fondsen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam fondsen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam fondsen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam fondsen mandaat: duurzaam beleggen via beleggingsfondsen en individuele obligaties in bedrijven die een voortrekkersrol hebben op

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 2e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 12 april 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone (Uitgevende instelling: Banque Générale du Luxembourg Banque National Paris Paribas) Ieder jaar een variabele coupon

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen;

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen; Beleggen bij MoneYou Profiteer van de kansen van beleggen; Bepaal zelf òf je risico neemt èn hoeveel risico je neemt; Maximale winst en verlies vooraf bekend; Geen transactiekosten; Inleg vanaf 1 euro

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen

Profielfonds Beleggen Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Profielfonds Beleggen Voor wie beleggen eenvoudig wil houden Mei 2016 2 Profielfonds Beleggen. Voor wie beleggen

Nadere informatie

PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen

PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen * PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen Zelfstandig beleggen voor uw pensioen Passend bij de door u gewenste pensioendatum Aan het begin hoog risico met kans op aantrekkelijk rendement

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

uw vermogen in beheer

uw vermogen in beheer uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

richting uw beleggingsdoel

richting uw beleggingsdoel richting uw beleggingsdoel Beleggen Inhoudsopgave Wat u beweegt, geeft ons richting 3 Passende oplossingen voor iedere belegger 4 Uw belegd vermogen in betrouwbare handen 6 Beleggen met expertise 9 Zelfstandig

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

richting uw beleggingsdoel Beleggen

richting uw beleggingsdoel Beleggen richting uw beleggingsdoel Beleggen Inhoudsopgave Wat u beweegt, geeft ons richting 3 Passende oplossingen voor iedere belegger 4 Uw belegd vermogen in betrouwbare handen 6 Beleggen met expertise 9 Zelfstandig

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

MeesPierson Uw risicoprofiel onder de loep

MeesPierson Uw risicoprofiel onder de loep MeesPierson Uw risicoprofiel onder de loep Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Juni 2017 2 3 Inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 3

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 2 e Kwartaal 2013 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 5 april 2013 De Top 5 Beleggingsfondsen verschijnt ieder kwartaal.

Nadere informatie

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE GLOBAL 90% PROTECTION NOTE Bent u op zoek naar een belegging met gedeeltelijke garantie van de nominale waarde? Terwijl u wél kunt profiteren van mogelijk stijgende aandelenkoersen? Dan kan de Global 90%

Nadere informatie

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 Antwoorden op de vragen van nu. Handig om te weten voor u aangifte doet Wellicht bent u verhuisd, denkt u na over uw erfenis of hebben er ontwikkelingen in de relationele

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

ABN AMRO double up certificaat

ABN AMRO double up certificaat ABN AMRO double up certificaat 2 Verwacht u dat een specifiek aandeel het komende jaar in waarde zal stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot een vooraf vastgesteld plafond met het ABN

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Goed dat u erover denkt om bij de Rabobank om te gaan beleggen! Beleggen kan helpen om vermogen op te bouwen voor een financieel gezond leven. Nu en later. Wij geloven namelijk dat u zelf regie kunt nemen

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 1e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 11 januari 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

EURO STOXX 50 Coupon Extra Note

EURO STOXX 50 Coupon Extra Note EURO STOXX 50 Coupon Extra Note Altijd 3% coupon met kans op 6,25% (Uitgevende instelling: Barclays Bank Plc) Minimaal een coupon van 3,0% per jaar Kans op een coupon van 6,25% per jaar Aan het einde van

Nadere informatie

Welkom. Datum: 25 april 2014

Welkom. Datum: 25 april 2014 Welkom Datum: 25 april 2014 Even voorstellen Ronald Stoel Directeur Personal Banking Ingrid van Doremalen Financial Planner ING Private Banking 2 Uw geldzaken op orde voor nu en later, dát is Financieel

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% ABN AMRO

ABN AMRO 5,125% ABN AMRO ABN AMRO 5,125% ABN AMRO obligatie 2011-2014 in AUD Participatie Certificaat 2 Denkt u dat de koers van een bepaalde onderliggende waarde zal stijgen? En wilt u hier extra voordeel mee behalen? Misschien

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 4 e Kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 8 oktober 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 feb-12 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Aanvulling Index+ bij de Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte

Aanvulling Index+ bij de Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Aanvulling Index+ bij de Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Aanvulling op en aanpassing van de Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Hoofdstuk 2. Vermogensbeheer A la Carte Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

double up certificaat

double up certificaat double up certificaat Op Akzo Nobel 2011-2012 2 tot aan het plafond Verwacht u dat de aandelen Akzo Nobel het komende jaar in koers zullen stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot aan

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

double up certificaat

double up certificaat double up certificaat Op ING 2011-2012 2 tot aan het plafond Verwacht u dat de aandelen ING Groep N.V. het komende jaar in waarde zullen stijgen, maar niet meer dan 22% 1? Dan kunt u dubbel profiteren

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie