vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking"

Transcriptie

1 vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage Mei 2015

2 2

3 3 Vermogensbeheer, oog voor uw toekomst Het beheren van uw vermogen brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Vanwege de financiële belangen, maar ook omdat uw plannen en uw toekomst daar nauw mee samenhangen. ABN AMRO is een goede keuze als u de zorg voor uw vermogen wilt uitbesteden. Sinds decennia beheren wij de vermogens van vele klanten. Onze vermogensbeheerders hebben veel ervaring, kennis en deskundigheid. En streven naar een goed rendement binnen aanvaardbare risico s.

4 4 Wat is ABN AMRO Vermogensbeheer? Voor wie is ABN AMRO Vermogensbeheer? ABN AMRO Vermogensbeheer is een beleggingsvorm voor een selecte groep klanten van de bank. Met deze beleggingsvorm krijgt u persoonlijke dienstverlening die gemak koppelt aan de deskundigheid van onze beleggingsprofessionals. Onze oplossingen zijn erop gericht uw vermogen zo goed mogelijk te beheren en te laten groeien binnen aanvaardbare risico s. En daarbij staan uw persoonlijke situatie en wensen centraal. Beschikt u over een vrij belegbaar vermogen van of meer? En wilt u uw vermogen niet zélf, maar voor u laten beleggen? Dan is ABN AMRO Vermogensbeheer voor u interessant.

5 5 Wij brengen uw persoonlijke situatie en wensen in kaart, waarna u een risicoprofiel kiest. Op basis van dat profiel stellen wij uw beleggingsportefeuille samen. persoonlijke dienstverlening Uw kijk op beleggen Uw beleggingen zijn onderdeel van de financiële koers die u vaart. De beleggingsvorm die u kiest moet dan ook goed bij u passen. Daarnaast vereist beleggen deskundigheid en tijd. De vraag is of u er actief mee bezig wilt zijn of dat u liever kiest voor gemak. Wellicht wilt u wel zelf beleggen, maar stelt uw werkgever of bedrijf bepaalde eisen aan uw beleggingen. Of misschien ontbreekt het u gewoon aan beleggingskennis. Wat de reden ook is: als u niet zelf wilt, kunt of mag beleggen, dan biedt vermogensbeheer uitkomst. Met deze beleggingsvorm geeft u het beheer van uw beleggingsportefeuille in handen van specialisten. U geeft hen het mandaat om namens u een deel van uw vermogen te beleggen. Uiteraard volgens duidelijke afspraken. Adviseur Heeft u een vrij belegbaar vermogen van meer dan en heeft u behoefte aan vermogensbeheer, dan wordt er een adviseur aan uw Preferred Banking team toegevoegd. De adviseur neemt geregeld contact met u op om na te gaan of uw portefeuille nog aan uw verwachtingen voldoet.

6 6 risicoprofiel bepaalt beleggingsportefeuille Persoonlijk gesprek Gaat u voor het eerst gebruikmaken van ABN AMRO Vermogensbeheer, dan begint het met een persoonlijk gesprek met uw adviseur. Om u beter te leren kennen. Is het voor u erg belangrijk dat uw vermogen verder groeit, of wilt u vooral uw vermogen in stand houden? Als wij uw situatie, plannen, beleggingsdoelen en de mate waarin u risico s wilt en kunt lopen goed in kaart hebben gebracht, kiest u vervolgens uw risicoprofiel. Dat profiel bepaalt de samenstelling van uw beleggings-portefeuille en daarmee het risico dat u wilt lopen. Alle afspraken die er tussen u en ABN AMRO worden gemaakt, worden uiteindelijk vastgelegd in een overeenkomst. Meer of minder risico? ABN AMRO Vermogensbeheer kent vijf risicoprofielen. Elk van deze profielen heeft een bijpassende verdeling van de beleggingsportefeuille met daarin onder meer aandelen- en obligatiebeleggingsfondsen. Als u bereid bent meer risico s te nemen, dan kunt u kiezen voor een beleggingsportefeuille met een groot percentage aandelenbeleggingsfondsen. Deze beleggingsportefeuille biedt op de lange termijn meer kans op een hoger rendement, maar het risico is ook groter. Wilt u uw risico s beperken, dan zou uw keuze kunnen vallen op een beleggingsportefeuille met een hoog percentage beleggingsfondsen die beleggen in obligaties. De risicoprofielen waaruit u kunt kiezen zijn: defensief, matig defensief, matig offensief, offensief en zeer offensief. Meer weten over deze risicoprofielen? Lees dan het hoofdstuk Risicoprofielen nader bekeken op pagina 10 van deze brochure. Persoonlijk advies van uw adviseur

7 7 Met onze kwartaalrapportage heeft u steeds een helder en compleet overzicht van de resultaten van uw beleggingsportefeuille. helder overzicht Altijd weten hoe u ervoor staat Natuurlijk kunt u de resultaten van uw beleggingsportefeuille op de voet volgen. Uw adviseur staat altijd voor u klaar om u te informeren over de stand van zaken. Daarnaast ontvangt u ieder kwartaal een uitgebreide rapportage met daarin de waarde van uw beleggingsportefeuille en het behaalde rendement. Dat rendement kunt u steeds vergelijken met een bepaalde standaard, de zogenoemde benchmark. Per vermogenscategorie wordt een passende benchmark gebruikt. In de rapportage staan ook alle transacties vermeld en krijgt u een overzicht van de beheerkosten. Daarnaast nodigen wij u jaarlijks uit voor een gesprek, waarin we samen met u kijken of uw beleggingsportefeuille nog steeds past bij uw persoonlijke situatie. U kunt ook dagelijks op de hoogte blijven van de ontwikkelingen Via Internet Bankieren is voor u de online vermogensbeheerrapportage beschikbaar. Met alle actuele informatie van uw beleggingsportefeuille in één overzicht. Vermogenscategorie Benchmark defensief matig defensief matig offensief offensief zeer offensief Aandelen MSCI Europe Tilt* 15% 30% 50% 70% 85% Obligaties BoA Merrill Lynch EMU 70% 55% 35% 15% 0% Staatsleningen 1-10 jaar Alternatieve beleggingen HFRX Global Hedge Fund Index, 10% 10% 10% 10% 10% GPR-250 World, Reuters Jeffries CRB** Liquiditeiten 1-maands Euribor 5% 5% 5% 5% 5% * Morgan Stanley Capital International 50% Europa, 32% US, 8% Azië/Pacific, 10% Emerging Markets ** 50% HFRX Global Hedge Fund Index, 30% GPR-250 World, 20% Reuters Jeffries CRB

8 8 ABN AMRO heeft veel aandacht voor de samenstelling van uw beleggingsportefeuille. Daarbij kijken wij altijd naar de resultaten op de lange termijn. optimale verdeling portefeuille Beleggingsproces nader bekeken In uw beleggingsportefeuille zitten verschillende vermogenscategorieën: aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. Het is vooral de verdeling tussen deze vermogenscategorieën die bepaalt welk rendement u kunt halen. In mindere mate draagt ook de keuze van beleggingsfondsen of bepaalde regio s hieraan bij. Wij zijn steeds op zoek naar de best mogelijke verdeling van uw beleggingsportefeuille. Dat doen wij op basis van onze visie op macro-economische ontwikkelingen en marktkansen. Koop- en verkoopbeslissingen nemen wij altijd vanuit onze langetermijnvisie. Uw beleggingsportefeuille Uit een wereldwijd aanbod van externe vermogensbeheerders stelt ABN AMRO een breed gespreide beleggingsportefeuille samen. Dit doen we via een unieke structuur, waarbij de beste externe vermogensbeheerders uw vermogen beheren. Iedere vermogensbeheerder heeft een eigen, uitgesproken beleggingsstijl. Via vermogensbeheer heeft u bovendien toegang tot institutionele vermogensbeheerders, die de vermogens van bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappij beheren. Deze vermogensbeheerders zijn vaak niet of moeilijk toegankelijk voor particuliere beleggers. Samenstelling van de portefeuille De samenstelling van uw portefeuille hangt onder meer af van uw risicoprofiel en de afspraken die van tevoren met u zijn gemaakt. Binnen vermogensbeheer belegt u in een combinatie van aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. ABN AMRO Advisors ABN AMRO besteedt de selectie van de externe vermogensbeheerders uit aan haar specialisten van AA Advisors, dat onderdeel uitmaakt van ABN AMRO Group NV. Samen met AA Advisors beheren wij uw beleggingsportefeuille actief en volgens onze laatste visie op de financiële markten. Wij volgen de externe vermogensbeheerders op de voet en sturen bij als dat nodig is. Met een belegging via vermogensbeheer weet u zeker dat u belegt in een goed gespreide beleggingsportefeuille die voldoet aan onze richtlijnen en aan de wet- en regelgeving die voor beleggen geldt.

9 9 ABN AMRO is altijd op zoek naar de best mogelijke balans tussen risico en rendement. Dat ligt in ons beleid besloten. Die sterke focus op het beheersen van risico levert al jaren een belangrijke bijdrage aan de prestaties van de beleggingsportefeuilles die wij in beheer hebben. En u bent ervan verzekerd dat we dit zo blijven doen. zoeken naar balans Aandelen Aandelen dragen bij aan vermogensgroei op langere termijn. Dit bereiken we door te beleggen in verschillende regio s of bijvoorbeeld ondernemingen met groeipotentieel. Kansrijke thema s komen ook in aanmerking. Obligaties Bij een obligatiebelegging staan veiligheid, zekerheid en een goede afweging tussen rendement en risico voorop. Risicospreiding is eveneens een belangrijk aandachtspunt. Alternatieve beleggingen Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daardoor kunnen ze het risico in uw beleggingsportefeuille verkleinen. Onze specialisten kunnen kiezen voor alternatieve beleggingen in vastgoed, grondstoffen en hedgefondsen. Tot slot kan een deel van uw beleggingsportefeuille in liquiditeiten worden aangehouden. Een portefeuille die bij u past Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse, die we in een persoonlijk gesprek met u uitvoeren. Zo weet u zeker dat uw vermogen belegd wordt op de manier die bij u past. De invulling van uw beleggingsportefeuille hangt onder meer af van uw risicoprofiel en onze beleggingsvisie. In de tabellen staat een aantal begrippen die wij hier zullen toelichten. Onder het kopje Verwacht risico en rendement (op jaarbasis) laten wij het verwachte rendement zien. We houden hierbij rekening met de langetermijnvisie van ABN AMRO op de risico s en de rendementen van aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. Er zijn twee manieren om de verwachte rendementen te berekenen. Lange tijd was het gebruikelijk in de financiële wereld om hiervoor het rekenkundig rendement te nemen. Maar door de grote veranderingen op de financiële markten van de laatste jaren, is het rekenkundig rendement minder nauwkeurig geworden. Wij gebruiken nu voor de verwachte rendementen het meetkundig rendement. Het meetkundig rendement geeft een werkelijker beeld van het te verwachten rendement dan het rekenkundig rendement. Het rekenkundig rendement werd berekend door de rendementen over verschillende perioden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal perioden. Het meetkundig rendement is het jaarlijkse percentage dat leidt tot het werkelijke eindkapitaal.

10 10 ABN AMRO Vermogensbeheer kent vijf risicoprofielen. Elk van deze risicoprofielen heeft zijn eigen risico- en rendementskenmerken en een daarbij passende verdeling over de vermogenscategorieën. risicoprofielen nader bekeken Voorbeeld: In jaar 1 bedraagt het rendement +50% en in jaar 2 is dat 50%. (R1= 50%, R2= 50%). Dan zijn de resultaten: Het rekenkundige rendement (R1+R2)/2 is 0% en geeft een onveranderd resultaat weer. Het meetkundige rendement bedraagt (1+R1)*(1+R2)-1= 25%. Als u volgens dit voorbeeld had belegd, dan bedroeg de waarde van uw belegging euro aan het einde van jaar 1 (+50%). In jaar 2 bedroeg het verlies 50% en was er nog 750 van het startkapitaal over ( 50% van 1.500). Per saldo heeft u een verlies gemaakt van 250, ofwel een negatief rendement van 25%. Dit is precies de uitkomst van de meetkundige rekenmethode. Voor een periode van één jaar is het rekenkundig rendement gelijk aan het meetkundig rendement. Maar wordt de tijdshorizon langer, dan zal er een afwijking ontstaan die groter wordt als de beweeglijkheid van de beleggingsportefeuille groter is. Zo komt een rekenkundig rendement van 5% over tien jaar op hetzelfde eindbedrag uit als een meetkundig rendement van 4,14%. Het meetkundig rendement is lager, maar geeft een werkelijker beeld van het te verwachten eindkapitaal. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen geven geen garantie voor de toekomst. U ziet de volgende cijfers: Verwacht totaalrendement Dit verwachte jaarlijkse rendement is gebaseerd op de door ABN AMRO verwachte lange termijn opbrengst. Verwachte risico (standaarddeviatie), gebaseerd op het historische risico Dit is het risico dat wij voor de komende jaren verwachten (zie ook: Historisch risico standaarddeviatie). Dit verwachte risico wordt ook wel ex-ante risico genoemd. Negatief elke x-aantal jaar Dit laat zien hoe vaak per x-aantal jaar het resultaat van uw portefeuille negatief kan zijn. Vermogensopbouw na 10 jaar De bedragen bij vermogensopbouw laten drie mogelijke scenario s zien van de waardeontwikkeling van over 10 jaar. Het standaard scenario is het gemiddelde, gebaseerd op het verwacht totaalrendement. De pessimistische en optimistische rendement scenario s geven inzicht in de waardeontwikkeling wanneer het met de economie heel slecht of juist heel goed gaat.

11 11 In de resultaten zit een waarschijnlijkheid berekend. Bij het pessimistische en optimistische scenario bestaat er een kans van 5% dat het nog slechter of beter gaat dan in het overzicht is weergegeven. Dit komt gemiddeld eens per 40 jaar voor. De risico-indicator Deze indicator geeft inzicht in het risico van de beleggingen binnen een risicoprofiel. Hoe hoger het risico, hoe verder de meter van de risico-indicator naar rechts wijst. Onder het kopje Historisch risico en rendement: 10-jaarsperiode staan de historische gegevens van risico en rendement over de afgelopen tien jaar. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen geven geen garantie voor de toekomst. Op de volgende pagina s vindt u de cijfers. Historisch rendement Het gemiddelde rendement per jaar: dit is de som van koerswinst en -verlies en van alle uitkeringen, zoals rente en dividend, op jaarbasis over de afgelopen tien jaar. Historisch risico (standaarddeviatie) De standaardafwijking op jaarbasis over de afgelopen tien jaar. Dit is een statistische maatstaf die vastlegt in welke mate het werkelijke rendement heeft bewogen. Risicoprofielen De standaarddeviatie is altijd minimaal 0%. Hoe hoger het percentage dat staat bij de standaarddeviatie, hoe meer de waarde van de portefeuille kan bewegen. En hoe hoger de kans op een lager of hoger rendement dan het verwacht rendement bij het risicoprofiel. Minimum rendement op jaarbasis Het minimum aan jaarlijkse rendementen van de neutrale vermogensverdeling over de afgelopen tien jaar. Maximum rendement op jaarbasis Het maximum aan jaarlijkse rendementen van de neutrale vermogensverdeling over de afgelopen tien jaar. Neutrale vermogensverdeling De neutrale vermogensverdeling kan worden gezien als de gemiddelde langetermijn verdeling. Het is de ideale verdeling op de lange termijn, gebaseerd op de verwachtingen van risico en rendement, van de verschillende beleggingscategorieën. Historische Grootst mogelijke verlieswaarde Een methode om het risico te meten. Deze stelt beleggers in staat om zowel de omvang van het mogelijke verlies als de kans op dat verlies vast te stellen.

12 12 Risicoprofielen De getoonde Grootst mogelijke verlieswaarde geeft het verwachte maximale verlies over een jaar aan met een waarschijnlijkheid van 90%. De historische Grootst mogelijke verlieswaarde is bepaald aan de hand van de werkelijke jaarlijkse rendementsverdeling over de afgelopen tien jaar. De Grootst mogelijke verlieswaarde wordt ook wel de Value at Risk of afgekort de VaR genoemd.

13 13 Risicoprofiel defensief Vermogensverdeling Minimaal Neutraal Maximaal Aandelen 0% 15% 30% Obligaties 30% 70% 85% Alternatieve beleggingen 0% 10% 20% Liquiditeiten 0% 5% 70% Verwacht risico en rendement Meetkundig Rekenkundig Verwacht totaalrendement 2,6% 2,9% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 5,3% Negatief elke x-aantal jaar 3,2 Vermogensopbouw na 10 jaar Pessimistisch scenario Standaard scenario Optimistisch scenario Historisch risico en rendement: 10-jaarsperiode Historisch rendement op jaarbasis 4,73% Historisch risico (standaarddeviatie) 4,18% Historische Value at Risk (VaR) 95% 5,74% Maximum drawdown (MDD) 7,67% Minimum rendement op jaarbasis -3,63% Maximum rendement op jaarbasis 9,50% AFM Risicowijzer Historisch risico (standaarddeviatie) 4,67% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 5,3% Gemiddeld ex-ante en ex-post 5,0% Eindbedrag in euro s Vermogensopbouw optimistisch verwacht pessimistisch jaar Kans op bereiken resultaat 5% 90% 5% Let op: de cijfers van de rendementen en de risico s gelden niet als belofte of garantie voor de toekomst. In dit voorbeeld zijn de kosten voor beleggen niet meegenomen.

14 14 Risicoprofielen Risicoprofiel matig defensief Vermogensverdeling Minimaal Neutraal Maximaal Aandelen 10% 30% 50% Obligaties 20% 55% 70% Alternatieve beleggingen 0% 10% 20% Liquiditeiten 0% 5% 70% Verwacht risico en rendement Meetkundig Rekenkundig Verwacht totaalrendement 3,5% 4,1% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 7,5% Negatief elke x-aantal jaar 3,1 Vermogensopbouw na 10 jaar Pessimistisch scenario Standaard scenario Optimistisch scenario Historisch risico en rendement: 10-jaarsperiode Historisch rendement op jaarbasis 5,28% Historisch risico (standaarddeviatie) 6,23% Historische Value at Risk (VaR) 95% 8,68% Maximum drawdown (MDD) 18,36% Minimum rendement op jaarbasis -10,69% Maximum rendement op jaarbasis 13,17% AFM Risicowijzer Historisch risico (standaarddeviatie) 6,41% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 7,5% Gemiddeld ex-ante en ex-post 7% Eindbedrag in euro s Vermogensopbouw optimistisch verwacht pessimistisch jaar Kans op bereiken resultaat 5% 90% 5% Let op: de cijfers van de rendementen en de risico s gelden niet als belofte of garantie voor de toekomst. In dit voorbeeld zijn de kosten voor beleggen niet meegenomen.

15 15 Risicoprofiel matig offensief Vermogensverdeling Minimaal Neutraal Maximaal Aandelen 20% 50% 70% Obligaties 10% 35% 55% Alternatieve beleggingen 0% 10% 30% Liquiditeiten 0% 5% 70% Verwacht risico en rendement Meetkundig Rekenkundig Verwacht totaalrendement 4,5% 5,5% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 11,2% Negatief elke x-aantal jaar 2,9 Vermogensopbouw na 10 jaar Pessimistisch scenario Standaard scenario Optimistisch scenario Historisch risico en rendement: 10-jaarsperiode Historisch rendement op jaarbasis 5,90% Historisch risico (standaarddeviatie) 9,53% Historische Value at Risk (VaR) 95% 13,70% Maximum drawdown (MDD) 31,45% Minimum rendement op jaarbasis -19,68% Maximum rendement op jaarbasis 18,05% AFM Risicowijzer Historisch risico (standaarddeviatie) 9,52% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 11,2% Gemiddeld ex-ante en ex-post 11% Eindbedrag in euro s Vermogensopbouw optimistisch verwacht pessimistisch jaar Kans op bereiken resultaat 5% 90% 5% Let op: de cijfers van de rendementen en de risico s gelden niet als belofte of garantie voor de toekomst. In dit voorbeeld zijn de kosten voor beleggen niet meegenomen.

16 16 Risicoprofielen Risicoprofiel offensief Vermogensverdeling Minimaal Neutraal Maximaal Aandelen 30% 70% 90% Obligaties 0% 15% 40% Alternatieve beleggingen 0% 10% 30% Liquiditeiten 0% 5% 70% Verwacht risico en rendement Meetkundig Rekenkundig Verwacht totaalrendement 5,3% 6,7% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 15,0% Negatief elke x-aantal jaar 2,8 Vermogensopbouw na 10 jaar Pessimistisch scenario Standaard scenario Optimistisch scenario Historisch risico en rendement: 10-jaarsperiode Historisch rendement op jaarbasis 6,38% Historisch risico (standaarddeviatie) 13,04% Historische Value at Risk (VaR) 95% 19,16% Maximum drawdown (MDD) 42,86% Minimum rendement op jaarbasis -28,17% Maximum rendement op jaarbasis 22,89% AFM Risicowijzer Historisch risico (standaarddeviatie) 12,93% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 15,0% Gemiddeld ex-ante en ex-post 15% Eindbedrag in euro s Vermogensopbouw optimistisch verwacht pessimistisch jaar Kans op bereiken resultaat 5% 90% 5% Let op: de cijfers van de rendementen en de risico s gelden niet als belofte of garantie voor de toekomst. In dit voorbeeld zijn de kosten voor beleggen niet meegenomen.

17 17 Risicoprofiel zeer offensief Vermogensverdeling Minimaal Neutraal Maximaal Aandelen 40% 85% 100% Obligaties 0% 0% 25% Alternatieve beleggingen 0% 10% 30% Liquiditeiten 0% 5% 60% Verwacht risico en rendement Meetkundig Rekenkundig Verwacht totaalrendement 5,8% 7,5% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 17,8% Negatief elke x-aantal jaar 2,7 Vermogensopbouw na 10 jaar Pessimistisch scenario Standaard scenario Optimistisch scenario Historisch risico en rendement: 10-jaarsperiode Historisch rendement op jaarbasis 6,63% Historisch risico (standaarddeviatie) 15,72% Historische Value at Risk (VaR) 95% 23,74% Maximum drawdown (MDD) 50,53% Minimum rendement op jaarbasis -34,19% Maximum rendement op jaarbasis 26,49% AFM Risicowijzer Historisch risico (standaarddeviatie) 15,57% Ex-ante risico (standaarddeviatie) 17,8% Gemiddeld ex-ante en ex-post 18% Eindbedrag in euro s Vermogensopbouw jaar optimistisch verwacht pessimistisch Kans op bereiken resultaat 5% 90% 5% Let op: de cijfers van de rendementen en de risico s gelden niet als belofte of garantie voor de toekomst. In dit voorbeeld zijn de kosten voor beleggen niet meegenomen.

18 18 Bent u geïnteresseerd in deze dienstverlening of wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw adviseur. Heeft u nog geen adviseur, neem dan contact op met uw preferred banker. Hij of zij kan voor u een vrijblijvende afspraak maken met een van onze adviseurs. vermogensbeheer aanvragen? Meer weten? Vermogensbeheer in het kort Voor meer bijzonderheden over ABN AMRO Vermogensbeheer kunt u ook bellen met onze beleggingslijn * of kijken op abnamro.nl/vermogensbeheer ABN AMRO Vermogensbeheer is beschikbaar vanaf Professioneel beheer van uw vermogen. Beleggingsportefeuille passend bij uw risicoprofiel. Toegang tot de kennis en deskundigheid van de beste economen en analisten. Uitgebreide keuze aan vermogensbeheerders en beleggingsfondsen. Dagelijkse risicobeheersing door de vermogensbeheerders van ABN AMRO. Met Internet Bankieren altijd en overal inzicht in uw portefeuille. Elk kwartaal een uitgebreide vermogensrapportage. De mogelijkheid om periodiek een uitkering te ontvangen uit uw vermogen. Helderheid over kosten en transacties. Een vaste adviseur. Jaarlijks updategesprek met uw adviseur om uw portefeuille door te nemen. Regelmatig een uitnodiging voor een exclusief seminar. * Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.

19 19 Algemene Disclaimer De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden beleggingsproducten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via abnamro.nl/beleggen Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. US Person Disclaimer ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de beleggingsdienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven beleggingsproducten en beleggingsdiensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van beleggingdiensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. ABN AMRO Bank N.V. staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB).

20 Placeholder FSC abnamro.nl/vermogensbeheer

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage 2 3 Vermogensbeheer, oog

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Maart 2016 Uw risicoprofiel

Maart 2016 Uw risicoprofiel Maart 2016 Uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 Uw risicoprofiel Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer het multi manager mandaat: direct profiteren van de expertise van externe vermogensbeheerders en de goed gepositioneerde beleggingsfondsen van wereldwijd

Nadere informatie

de risicoprofielen van ABN AMRO de basis van uw beleggingen

de risicoprofielen van ABN AMRO de basis van uw beleggingen de risicoprofielen van ABN AMRO de basis van uw beleggingen Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Wat bepaalt uw risicoprofiel? De rol van het beleggingsbeleid Zes risicoprofielen Toelichting bij de

Nadere informatie

multi manager mandaat

multi manager mandaat multi manager mandaat optimale spreiding 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat, kunt u ervoor kiezen het beheer in eigen hand te houden. In dat geval heeft

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij Beleggen 2 Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij met verhalen kwam over dalende aandelen. Toch

Nadere informatie

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat: beleggen in individuele aandelen en/of obligaties beleggen vereist steeds grotere deskundigheid en vraagt steeds meer tijd Als

Nadere informatie

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij Beleggen 2 Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij met verhalen kwam over dalende aandelen. Toch

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing Lage kosten,

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering

Nadere informatie

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren uw online Internet Bankieren eenvoudig te raadplegen via internetbankieren Als u belegt bij ABN AMRO MeesPierson, kunt u in Internet Bankieren gebruikmaken van een online versie van uw Vermogensrapportage.

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig

Nadere informatie

Juni 2017 Uw risicoprofiel Vermogensbeheer

Juni 2017 Uw risicoprofiel Vermogensbeheer Juni 2017 Uw risicoprofiel Vermogensbeheer Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 Uw risicoprofiel Vermogensbeheer Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER 5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER Dat is Preferred Banking anno nu Het pensioen verandert We leven gemiddeld langer, de rente staat historisch laag, de beleggingen vallen tegen

Nadere informatie

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk vermogen opbouwen voor later Banksparen: het is nieuw, aantrekkelijk en

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,125% Obligatie 2011-2014 in Australische dollars iets voor u. Deze Obligatie

Nadere informatie

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig én lage kosten Met de ABN AMRO Hypotheek Aflossing

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short 14 augustus 2012, 13:25u Technische opinie: bereikt koersdoel Handelsplan Suiker short (SB2) Actuele koers 21.10 Beleggingshorizon Daily Instapkoers 22.45 Koersdoel

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten

actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten 2 3 Beleggen zoals u dat wilt Beleggen staat niet op zich. Het maakt deel uit van uw financiële koers. Wat u met uw vermogen voor

Nadere informatie

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 4,375% Obligatie 2011-2015 in Noorse kronen iets voor u. Deze Obligatie keert

Nadere informatie

MeesPierson Uw risicoprofiel onder de loep

MeesPierson Uw risicoprofiel onder de loep MeesPierson Uw risicoprofiel onder de loep Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Juni 2017 2 3 Inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 3

Nadere informatie

Je Hypotheek in 7 stappen

Je Hypotheek in 7 stappen Je Hypotheek in 7 stappen Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. JE HYPOTHEEK IN 7 STAPPEN Je hebt (bijna) een huis gekocht, en weet wat voor hypotheek

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding in banksparen

Uw ontslagvergoeding in banksparen Uw ontslagvergoeding in banksparen Ontdek de mogelijkheden Fiscaal vriendelijk Lage kosten Kiezen voor sparen of beleggen Uw ontslagvergoeding in banksparen De Gouden Handdruk rekeningen van Mogelijk wilt

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u Technische opinie: profit stop geraakt Handelsplan Goud Actuele koers 1506.23 Beleggingshorizon Daily/Weekly Instapkoers 1455.18 Koersdoel

Nadere informatie

Pension Lifecycle Funds

Pension Lifecycle Funds * ABN AMRO Pension Lifecycle Funds Het gemak van lifecycle beleggen bij ABN AMRO Bank * Meer informatie over deze indicator en hoe deze wordt bepaald kunt u vinden op: afm.nl November 2015 ABN AMRO Pension

Nadere informatie

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in euro s iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat: beleggen in bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen beleggen vereist steeds grotere deskundigheid

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

ondernemend investeren en coachen

ondernemend investeren en coachen ondernemend investeren en coachen Informal Investment Services ondernemend investeren en coachen U bent ondernemer of topbestuurder. U heeft uw onderneming succesvol verkocht of u bent teruggetreden uit

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 2e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 12 april 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

ABN AMRO index coupon note

ABN AMRO index coupon note ABN AMRO index coupon note 2 Wilt u mogelijk een hoge coupon ontvangen? Zoekt u een belegging die een jaarlijks inkomen kan bieden? Wellicht is een Index Coupon Note dan iets voor u. Deze biedt u een hoge

Nadere informatie

Dual Currency Deposit

Dual Currency Deposit Dual Currency Deposit ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door

Nadere informatie

het duurzaam fondsen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam fondsen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam fondsen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam fondsen mandaat: duurzaam beleggen via beleggingsfondsen en individuele obligaties in bedrijven die een voortrekkersrol hebben op

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen

Profielfonds Beleggen Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Profielfonds Beleggen Voor wie beleggen eenvoudig wil houden Mei 2016 2 Profielfonds Beleggen. Voor wie beleggen

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen

PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen * PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen Zelfstandig beleggen voor uw pensioen Passend bij de door u gewenste pensioendatum Aan het begin hoog risico met kans op aantrekkelijk rendement

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 2 e Kwartaal 2013 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 5 april 2013 De Top 5 Beleggingsfondsen verschijnt ieder kwartaal.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016 Overzicht standaard risicoprofielen November 2016 Standaard risicoprofielen Beleggingsadvies Risicoprofielen Cautious Conservative Core Growth Max Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Min

Nadere informatie

ABN AMRO Capital Protected Notes. Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers

ABN AMRO Capital Protected Notes. Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers ABN AMRO Capital Protected Notes Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers Bent u op zoek naar een garantieproduct waamee u kunt profiteren van stijgende markten? Wilt u zelf uw beleggingsinstrument samenstellen?

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 4 e Kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 8 oktober 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone (Uitgevende instelling: Banque Générale du Luxembourg Banque National Paris Paribas) Ieder jaar een variabele coupon

Nadere informatie

Welkom. Datum: 25 april 2014

Welkom. Datum: 25 april 2014 Welkom Datum: 25 april 2014 Even voorstellen Ronald Stoel Directeur Personal Banking Ingrid van Doremalen Financial Planner ING Private Banking 2 Uw geldzaken op orde voor nu en later, dát is Financieel

Nadere informatie

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 Antwoorden op de vragen van nu. Handig om te weten voor u aangifte doet Wellicht bent u verhuisd, denkt u na over uw erfenis of hebben er ontwikkelingen in de relationele

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 feb-12 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 1e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 11 januari 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen;

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen; Beleggen bij MoneYou Profiteer van de kansen van beleggen; Bepaal zelf òf je risico neemt èn hoeveel risico je neemt; Maximale winst en verlies vooraf bekend; Geen transactiekosten; Inleg vanaf 1 euro

Nadere informatie

uw vermogen in beheer

uw vermogen in beheer uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

richting uw beleggingsdoel

richting uw beleggingsdoel richting uw beleggingsdoel Beleggen Inhoudsopgave Wat u beweegt, geeft ons richting 3 Passende oplossingen voor iedere belegger 4 Uw belegd vermogen in betrouwbare handen 6 Beleggen met expertise 9 Zelfstandig

Nadere informatie

Aanvulling Index+ bij de Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte

Aanvulling Index+ bij de Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Aanvulling Index+ bij de Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Aanvulling op en aanpassing van de Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Hoofdstuk 2. Vermogensbeheer A la Carte Hoofdstuk

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN.

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. ZO DOE JE DAT. VERMOGENSOPBOUW REKENING We moeten steeds meer zélf vermogen gaan opbouwen. De overheid trekt zich verder terug. Dus zullen we steeds HOE meer

Nadere informatie

richting uw beleggingsdoel Beleggen

richting uw beleggingsdoel Beleggen richting uw beleggingsdoel Beleggen Inhoudsopgave Wat u beweegt, geeft ons richting 3 Passende oplossingen voor iedere belegger 4 Uw belegd vermogen in betrouwbare handen 6 Beleggen met expertise 9 Zelfstandig

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Axento

Beleggingsprofielen Axento Pagina 1 van 5 Beleggingsprofielen Axento Bij Axento kunt u beleggen in drie verschillende beleggingsprofielen: Defensief, en Offensief. In dit document wordt een toelichting gegeven op de verschillende

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 4 kwartaal 2011 IAC Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 6 oktober 2011 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

ING Private Banking Het gaat om uw vermogen

ING Private Banking Het gaat om uw vermogen ING Private Banking Het gaat om uw vermogen ING Private Banking Het gaat om uw vermogen 3 De koers van uw vermogen 4 Beleggen bij ING Private Banking 6 Het gaat om uw vermogen U heeft een aanzienlijk vermogen

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE GLOBAL 90% PROTECTION NOTE Bent u op zoek naar een belegging met gedeeltelijke garantie van de nominale waarde? Terwijl u wél kunt profiteren van mogelijk stijgende aandelenkoersen? Dan kan de Global 90%

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie