uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen"

Transcriptie

1 uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015

2 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst te nemen. Of soms juist verlies. Maar door mijn risicoprofiel te volgen, is de kans het grootst dat ik het rendement haal dat ik verwacht. Bovendien is dan de kans het kleinst dat ik meer verlies dan ik wil.

3 inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen De basis van uw beleggingen Voorwoord. 04 Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 05 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel risico kunt en wilt u lopen? 07 Van risicoprofiel naar beleggingsportefeuille Spreid uw beleggingen. Spreid uw risico. 10 Beschrijving van de zes risicoprofielen Van zeer defensief tot zeer offensief. 13 Informatie en advies 21 In deze brochure leest u meer over de risicoprofielen van de bank. En over het nut en de noodzaak van het gebruik ervan bij uw beleggingen. Zo leggen we u uit wat een risicoprofiel is, hoe het werkt en hoe u uw risicoprofiel bepaalt. Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft. U kunt terecht bij uw adviseur of een van onze kantoren. Ook kunt u ons telefonisch bereiken via *.

4 4 Voorwoord. de basis van uw beleggingen U wilt beleggen. U ziet beleggen als een investering waarbij u geld vastlegt voor langere of kortere tijd. Bij beleggen komt heel wat kijken. Daarom nemen wij graag vooraf een aantal zaken met u door. Zo zullen wij u onder andere vragen wat u wilt bereiken met uw beleggingen. De antwoorden op deze en nog andere vragen zijn belangrijk, want ze helpen ons om samen met u te bepalen wat uw risicoprofiel is. Een risicoprofiel laat zien hoeveel risico u met uw beleggingen kunt en wilt lopen. Daarnaast geeft het aan welk rendement u van uw beleggingen mag verwachten als u volgens dat risicoprofiel belegt. ABN AMRO hanteert zes risicoprofielen met een risicograad die oploopt van zeer laag tot zeer hoog. Zodra wij weten wat uw risicoprofiel is, kunnen wij een bij u passende beleggingsportefeuille adviseren of beheren. In deze brochure leggen wij u uit welke zaken meespelen als u het voor u passende risicoprofiel gaat kiezen. Ook vindt u een duidelijke uitleg over de verschillende risicoprofielen. Alle beslissingen die u moet nemen voordat u met beleggen kunt beginnen, kunt u met uw adviseur bespreken.

5 5 Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? als u gaat beleggen neemt u risico Als het om beleggen gaat, willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. U neemt immers risico met uw vermogen. Daarom is het belangrijk dat wij weten wat u met beleggen wilt bereiken, wat uw vermogensdoelen zijn. Die doelen zijn de leidraad voor de invulling van uw beleggingsportefeuille. U kunt om verschillende redenen beleggen. Bijvoorbeeld omdat u: vermogen wilt opbouwen en verder wilt laten groeien (algemene vermogensgroei) zoekt naar regelmatige inkomsten uit uw vermogen, bijvoorbeeld als pensioenuitkering of een andere (regelmatige) betaling genoeg vermogen wilt opbouwen om toekomstige grote uitgaven te kunnen doen, zoals de aflossing van een hypotheek, het financieren van de studie van uw kinderen of een sabbatical (waarin u geen inkomen geniet). Welke beleggingen het beste bij u passen, hangt nauw samen met uw antwoord op een aantal vragen, zoals: uw financiële situatie; hiermee bedoelen wij uw inkomsten en uitgaven en uw bezittingen en schulden wat u met uw beleggingen wilt bereiken (uw beleggingsdoelstelling) hoeveel risico u kunt en wilt lopen (gegeven de vuistregel dat het streven naar meer rendement het beleggingsrisico vergroot) Deze en andere vragen stellen wij u. Dat doen wij met een vragenlijst: de vragenlijst beleggersprofiel. Deze bestaat uit twee delen: Deel A (risicoprofiel) en Deel B (kennis en ervaring). Uw antwoord op de vragen in Deel A leidt tot uw risicoprofiel. Wij adviseren om uw risicoprofiel als uitgangspunt te nemen voor de invulling van uw beleggingsportefeuille. U kunt afwijken van dit advies door een ander risicoprofiel te kiezen dat is uw eigen verantwoordelijkheid maar wij raden dit af. Een risicoprofiel geeft een idee hoeveel risico u met uw beleggingen kunt lopen. Het laat ook zien welke mogelijke opbrengst, het rendement, u kunt verwachten van uw beleggingen. Bij elk risicoprofiel geven wij een verwacht rendement voor de lange termijn aan. Als u belegt volgens het risicoprofiel dat het beste bij u past, is de kans het grootst dat u het rendement haalt dat u mag verwachten bij dat risicoprofiel, en is de kans het kleinst dat u meer verliest dan voor u aanvaardbaar is. ABN AMRO heeft zes risicoprofielen, van zeer defensief tot zeer offensief. Ieder risicoprofiel heeft bepaalde kenmerken, die bepalen welke beleggingen het beste bij u passen. Door voor één van deze risicoprofielen te kiezen, bepaalt u dus zelf aan welke voorwaarden uw beleggingen moeten voldoen.

6 6 Als u gaat beleggen, neemt u risico Verder vragen wij u in Deel B hoeveel kennis u heeft van beleggen en hoeveel ervaring u heeft met bepaalde beleggingsproducten. Hiermee bepaalt u uw kennis van en ervaring met beleggen. Zo kunnen wij u beter informeren over de werking en de risico s van de verschillende beleggingsproducten en uw mogelijkheden. Uw risicoprofiel en uw kennis en ervaring vormen samen uw beleggersprofiel. Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast Als u het berekende risicoprofiel als uitgangspunt neemt voor uw beleggingsportefeuille, spreekt u met ons af aan welke voorwaarden uw beleggingen moeten voldoen. Dit risicoprofiel ligt niet voor altijd vast. Het kan zijn dat uw persoonlijke omstandigheden veranderen. Bijvoorbeeld uw financiële situatie. Hierdoor kunnen uw ideeën veranderen over wat u met uw beleggingen wilt bereiken. Of hoeveel risico u wilt lopen. In dat geval kunt u samen met uw adviseur bekijken of u uw risicoprofiel wilt aanpassen. Hetzelfde geldt als u zich niet prettig voelt bij bepaalde ontwikkelingen op de financiële markten. Ook dan kunt u uw profiel opnieuw vaststellen. De mogelijke gevolgen hiervan kunt u bespreken met uw adviseur. En natuurlijk kunt u ook zelf via Internet Bankieren uw risicoprofiel aanpassen.

7 7 Hoeveel risico kunt en wilt u lopen? het bepalen van uw risicoprofiel Het risicoprofiel bepaalt de samenstelling van uw beleggingsportefeuille. Hiervoor is een aantal factoren van belang: hoe uw financiële situatie eruit ziet; wat u met uw beleggingen wilt bereiken; hoeveel risico u kunt en wilt lopen. Als u belegt, loopt u altijd een risico. Afhankelijk van waarin u belegt, kan dat risico kleiner of groter zijn. Ook belangrijk daarbij is wat u met uw beleggingen wilt bereiken. Wilt u kans op een hogere opbrengst, omdat u dan eerder uw vermogensdoelen denkt te kunnen realiseren, dan zal het bijbehorende risico ook hoger zijn. Hoe ziet uw financiële situatie eruit? Met uw financiële situatie bedoelen we uw inkomen en vermogen. Hoe groter uw inkomen en vermogen, hoe meer financiële ruimte u heeft om tegenvallende beleggingsresultaten op te vangen. Een hoger of offensiever risicoprofiel past daarom beter bij een ruime financiële situatie, dan bij een minder ruime financiële situatie. Wat wilt u met uw beleggingen bereiken? Vindt u bescherming van uw vermogen belangrijk? Dan ligt een risicoprofiel met weinig risico meer voor de hand dan een risicoprofiel met veel risico. Gaat u juist voor vermogensgroei en passen de risico s bij uw situatie, dan vindt u een profiel met meer risico waarschijnlijk interessanter. Hoeveel risico kunt en wilt u lopen? Met het begrip risico bedoelen wij de jaarlijkse koersbewegingen van uw beleggingen, de plussen en de minnen. Een ander woord voor koersbewegingen is volatiliteit. Hierdoor loopt u de kans dat u uw belegde vermogen voor een deel of helemaal verliest. Er zijn twee soorten risico s: 1. het risico dat u kunt lopen: dit wordt bepaald door uw financiële situatie en valt voor de korte en de lange termijn uit te rekenen en te plannen. 2. het risico dat u wilt lopen: dit wordt bepaald door uw houding ten opzichte van risico s bij beleggingen. Wat vindt u aanvaardbaar? Hoe voelt u zich bij heftige koersbewegingen? Dat is een persoonlijk oordeel, dat niet altijd zal aansluiten bij de werkelijke risico s. Uw beleggingshorizon De maximale periode dat u kunt beleggen zonder dat u het geld nodig heeft voor andere doelen, noemen wij uw beleggingshorizon. Is uw beleggingshorizon lang, dan kunt u ervoor kiezen om een hoger risico met uw beleggingen te lopen. Maar alleen natuurlijk als u dat hogere risico ook wilt lopen. Meestal is het zo dat beleggen met veel risico, dat wil zeggen in vooral aandelen, alleen voor u geschikt is als de periode waarover u belegt langer is. Goede en slechte

8 8 Het bepalen van uw risicoprofiel jaren kunnen elkaar dan min of meer compenseren. De onderstaande grafiek laat zien dat de resultaten van beleggingen in aandelen binnen één jaar zeer sterk kunnen variëren, van heel goed tot heel slecht. Als wij beleggingsresultaten gemiddeld over een periode van tien jaar bekijken, dan blijken die resultaten vaak veel gelijkmatiger te zijn. Omdat de goede jaren de slechte jaren veelal compenseren. Hoe langer uw beleggingshorizon is, dus hoe langer u het belegde geld niet nodig heeft, hoe kleiner het risico dat tegenvallende beleggingsresultaten gevolgen hebben voor uw beleggingsdoelstelling. Want als u over een langere tijd belegt, is de kans groot dat de koersen na een daling ook weer omhoog gaan en eventuele negatieve resultaten gecompenseerd worden. Onderstaande grafiek laat zien hoe de tijd invloed heeft op het gemiddelde rendement van uw beleggingen. 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0, jaar 10 jaar In de grafiek ziet u het jaarlijkse rendement en het gemiddelde 10-jaars rendement. U ziet dat het jaarlijkse rendement sterker wisselt dan het gemiddelde 10-jaars rendement. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wij moeten u wel waarschuwen. Risico s zijn op de langere termijn gemiddeld genomen dus meestal kleiner dan op de korte termijn. Kunt u uw geld voor een lange termijn beleggen? En kiest u uiteindelijk voor een zeer offensief risicoprofiel waarbij u al uw geld in aandelen belegt? Dan volgt u een zeer offensieve beleggingsstrategie. U moet er dan wel mee kunnen leven dat de koersen van uw beleggingen flink kunnen schommelen en dat u er niet altijd zeker van kunt zijn dat u van uw beleggingen een positief rendement krijgt. Uw beleggingsstrategie wordt defensiever naarmate u voorzichtiger bent. Dan belegt u volgens een defensiever risicoprofiel. U belegt dan een groter deel van uw vermogen in obligaties, in plaats van in aandelen. Daarnaast kunt u ook een deel van uw vermogen beleggen in de vorm van liquiditeiten, zoals spaargeld en termijndeposito s. Hierop krijgt u dan een spaarrente. Met zo n defensieve strategie verlaagt u niet alleen de risico s van uw beleggingsportefeuille, maar ook het verwachte rendement op de lange termijn.

9 9 Belegt u voor een speciaal doel? Bedenk dan wel dat uw beleggingshorizon in de loop van de tijd korter wordt. Als u het geld van uw beleggingen over tien jaar nodig heeft, dan is die periode acht jaar later natuurlijk al voor een groot deel voorbij. Daarom is het belangrijk dat u geregeld opnieuw bekijkt hoe lang uw beleggingshorizon is. En dat u uw risicoprofiel daarop afstemt. Verandert u uw risicoprofiel? Dan kijken wij samen met u of dat zou moeten leiden tot aanpassingen binnen uw beleggingsportefeuille.

10 10 Spreid uw beleggingen. Spreid uw risico. van risicoprofiel naar beleggingsportefeuille Het is onmogelijk om met redelijke zekerheid de winnaars en verliezers van de komende jaren te voorspellen. Door uw beleggingen te spreiden, spreidt u uw risico. Daarom is spreiding één van de pijlers van het beleggingsbeleid van ABN AMRO. Bij elk risicoprofiel past een bepaalde vermogensverdeling. Met andere woorden: bij elk risicoprofiel past een verdeling van uw te beleggen geld over aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten. Verder adviseren wij om uw vermogen te spreiden over regio s en bedrijfstakken en om daarbinnen voor verschillende beleggingen te kiezen. Spreiden is belangrijk op drie niveaus: 1. over de vier vermogenscategorieën aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten; 2. over regio s en bedrijfstakken bij de keuze van individuele aandelen en obligaties; 3. over verschillende beleggingen. Niveau 1: spreiding over de vier vermogenscategorieën De geschiedenis toont de voordelen van een goede spreiding binnen uw beleggingsportefeuille: nu geeft de ene vermogenscategorie het beste rendement, dan weer de andere. Hoewel het aantrekkelijk lijkt om telkens in te zetten op de best presterende vermogenscategorie, is dat geen verstandige manier van beleggen. Vaak is pas achteraf duidelijk welke vermogenscategorie het beste rendement heeft gemaakt. Daarom is het beter om te beleggen volgens de vermogensverdeling die het beste bij uw risicoprofiel past. Maar hoe bepaalt u nu wat de beste verdeling van uw vermogen over die vier vermogenscategorieën is? Daarvoor onderscheiden wij twee soorten vermogensverdeling: a. De neutrale vermogensverdeling Dit wordt ook wel strategische asset allocatie genoemd. De strategische asset allocatie is volgens ABN AMRO de ideale verdeling op de lange termijn, gebaseerd op de verwachtingen van risico en rendement van de verschillende vermogenscategorieën. De neutrale vermogensverdeling geeft ook de minimale en de maximale bandbreedte aan van elk van de vier vermogenscategorieën. De bandbreedte wordt uitgedrukt in een percentage. Aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten kunnen binnen deze bandbreedtes steeds verschillen. Bijvoorbeeld: in het risicoprofiel Offensief is de bandbreedte van aandelen 60 tot 80%. Dat betekent dat aandelen 60 tot 80% van de totale beleggingen kunnen uitmaken. De neutrale weging kunt u zien als een langetermijngemiddelde. Wij houden een neutrale weging aan bij ons advies en beheer als wij geen bijzondere stijgingen of dalingen in de markt verwachten. In de tabel ziet u deze verdeling voor de zes risicoprofielen.

11 11 De werkelijke vermogensverdeling van uw beleggingsportefeuille kan door marktontwikkelingen in de loop van de tijd gaan afwijken van de verdeling op basis van uw risicoprofiel. Als bijvoorbeeld de vermogenscategorie aandelen een sterke groei heeft laten zien, kan in uw beleggingsportefeuille mogelijk ongemerkt een groot belang in de categorie aandelen ontstaan. Misschien wel een groter belang dan bij uw risicoprofiel past. Zodra het percentage aandelen, obligaties en/of onroerend goed buiten de bandbreedte valt, dan wijzen wij u erop dat uw beleggingsportefeuille niet meer bij uw risicoprofiel aansluit. Belegt u bij ABN AMRO via een beheerovereenkomst, dan kunt u erop vertrouwen dat onze beheerders ervoor zorgen dat uw beleggingsportefeuille binnen deze bandbreedtes blijft. Belegt u met advies bij ABN AMRO? Dan toetsen wij regelmatig uw beleggingsportefeuille. Wij kijken dan of deze nog past bij uw risicoprofiel, of de spreiding van uw beleggingsportefeuille nog goed is en of wij de beleggingsproducten in uw beleggingsportefeuille aanbevelen. Zien wij dan een verschil tussen de verdeling van uw beleggingsportefeuille en de verdeling die wij aanbevelen? Dan krijgt u van ons een beleggingsupdate als dat nodig is. In de beleggingsupdate vindt u ons advies hoe u uw beleggingsportefeuille weer kunt laten aansluiten bij onze aanbevolen verdeling. Belegt u bij ABN AMRO via een beheerovereenkomst, zoals bij vermogensbeheer? Dan kunt u erop vertrouwen dat onze beheerders ervoor zorgen dat uw beleggingsportefeuille altijd aansluit bij onze aanbevolen verdeling. b. De aanbevolen vermogensverdeling Dit wordt ook wel tactische asset allocatie genoemd. Hier gaat het om de invulling van uw beleggingsportefeuille, de actuele weging van elk van de vier vermogenscategorieën. Wij kijken naar de verwachtingen op de korte termijn en welke voordelen wij daaruit denken te kunnen halen voor de vier vermogenscategorieën. Zo wordt de ene vermogenscategorie overwogen vergeleken met het neutrale niveau van de strategische vermogensverdeling als wij hier kansen zien. De andere vermogenscategorie wordt onderwogen als wij daar minder goede rendementen verwachten. Aanpassingen in de aanbevolen niveaus gebeuren als gevolg van onze visie op de financiële markten. Ons tactische beleid volgt uit onze beleggingsvisie en bepaalt de aanbevolen vermogensverdeling binnen de bandbreedte (minimale en maximale wegingen) per vermogenscategorie. Naam risicoprofiel Zeer defensief Defensief Matig defensief Matig offensief Offensief Zeer offensief Beleggingshorizon > 2 jaar > 5 jaar > 7 jaar > 10 jaar > 12 jaar > 15 jaar Verwacht rendement op jaarbasis (meetkundig rendement op basis van 10-jaars horizon) 1,3% 2,6% 3,6% 4,5% 5,3% 5.8% Verwacht risico (standaarddeviatie) 2,9% 4,7% 8,2% 11,9% 15,5% 19,4% Kans op negatief rendement elke... jaar 3,0 jaar 3,4 jaar 3,0 jaar 2,8 jaar 2,7 jaar 2,6 jaar Neutrale vermogensverdeling Aandelen 0% 15% 30% 50% 70% 100% Obligaties 60% 50% 50% 35% 15% 0% Onroerend goed 0% 5% 10% 10% 10% 0% Liquiditeiten 40% 30% 10% 5% 5% 0% Bandbreedtes (minimale en maximale wegingen) Aandelen 0-5% 7,5-22,5% 20-40% 40-60% 60-80% % Obligaties 30-80% 20-70% 20-70% 10-50% 5-25% 0-5% Onroerend goed 0-5% 0-10% 5-15% 5-15% 5-15% 0-5% Liquiditeiten 20-70% 10-62,5% 0-55% 0-45% 0-30% 0-20% Bron: ABN AMRO Private Banking (I-Risk), data per april * Het verwachte rendement op jaarbasis is berekend op basis van de langetermijnvisie van de bank. Dit is de 10-jaars beleggingshorizon. Hierbij is per risicoprofiel uitgegaan van de neutrale wegingen van de benchmark. Een benchmark is een bepaalde standaard, zoals een index. Hoe hoger de standaarddeviatie, hoe hoger de kans op een positiever of op een negatiever rendement. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

12 12 Van risicoprofiel naar beleggingsportefeuille Niveau 2: spreiding over regio s en bedrijfstakken Op dit niveau adviseren wij u binnen de vermogenscategorieën (niveau 1) uw beleggingen verder te spreiden. Bij elke vermogenscategorie kunnen wij uw beleggingen namelijk nog verder verdelen. Bij de vermogenscategorie aandelen maken wij een verdeling over regio s en bedrijfstakken. En bij de vermogenscategorie obligaties kijken wij vooral naar de verdeling over kredietwaardigheid. Ook bij deze verdelingen is er een neutrale en een aanbevolen verdeling. Niveau 3: spreiding over verschillende beleggingen Nadat wij de juiste vermogensverdeling (niveau 1) en spreiding over regio s en bedrijfstakken (niveau 2) hebben bepaald, adviseren wij u daarbinnen ook over de spreiding van uw vermogen over de verschillende beleggingen. Dit zijn de beleggingen waarvoor wij de beste verwachtingen hebben. De invloed van de economie op uw beleggingen Macro- en micro-economische factoren hebben invloed op uw beleggingen. Voorbeelden van macro-economische factoren zijn de economische groei en toenemende welvaart, maar ook de invloed van economische crises, oorlogen en rampen. Micro-economische factoren zijn onder andere de resultaten van de bedrijven waarin u belegt. Onze visie op de ontwikkelingen op de wereldwijde financiële markten en de kansen en risico s die deze ontwikkelingen beleggers bieden komen tot uiting in ons beleggingsbeleid. Dit beleid wordt bepaald door het ABN AMRO Beleggingscomité. Het ABN AMRO Beleggingscomité bundelt alle relevante informatie, bepaalt maandelijks de beleggingsvisie en vertaalt deze in de aanbevolen vermogensverdeling. Het ABN AMRO Beleggingscomité wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door het Economisch Bureau van ABN AMRO en ABN AMRO Private Banking Investment Strategy & Portfolio Expertise. De economen van het Economisch Bureau volgen en analyseren de macroeconomische ontwikkelingen. Zij richten zich vooral op de lange termijn en kijken wereldwijd naar de economie, naar regio s en sectoren, naar de rente en naar de koers van de euro en andere valuta. De analisten en portefeuillemanagers van Investment Strategy & Portfolio Expertise volgen nauwgezet de ontwikkelingen in alle vermogenscategorieën en op de belangrijkste financiële markten. Samen richten zij zich op strategische en thematische vraagstukken op aandelen- en obligatiemarkten. Ook doen zij aanbevelingen voor aandelensectoren en obligatiesegmenten. Daarnaast maken wij voor bepaalde soorten beleggingen gebruik van andere specialisten zoals Morningstar en ABN AMRO Advisors. Belegt u in individuele aandelen? Morningstar, de toonaangevende leverancier van onafhankelijk beleggingsonderzoek, levert al het onderzoek voor individuele aandelen. Mede dankzij de samenwerking met Morningstar profiteert u van aandelenonderzoek van hoge kwaliteit. Belegt u in beleggingsfondsen? Dan gebeurt de selectie daarvan door ABN AMRO Advisors. De specialisten van ABN AMRO Advisors maken een keuze uit het wereldwijde aanbod van beleggingsfondsen. Iedere fondsaanbieder heeft een eigen beleggingsstijl en de juiste beleggingsfondsen selecteren is een continu proces. ABN AMRO Advisors gebruikt een selectiemethode waarmee u via de juiste fondsen optimaal van marktontwikkelingen profiteert.

13 13 Van zeer defensief tot zeer offensief. beschrijving van de zes risicoprofielen De zes risicoprofielen die ABN AMRO hanteert, hebben elk hun eigen risico- en rendementskenmerken. Aan de ene kant van het aanbod vindt u de belegger die alleen belegt in defensieve waarden, zoals liquiditeiten en obligaties. Aan de andere kant staat de offensieve belegger met een beleggingsportefeuille die vaak helemaal uit aandelen bestaat. De berekening van het verwachte rendement Het verwachte rendement is gebaseerd op de lange termijn verwachtingen van het ABN AMRO Beleggingscomité. Hierdoor sluit deze aan bij de huidige beleggingsomgeving en onze verwachtingen van toekomstige ontwikkelingen. Risicoprofiel 1: Risicoprofiel 2: Risicoprofiel 3: Zeer defensief Defensief Matig defensief Risicoprofiel 4: Risicoprofiel 5: Risicoprofiel 6: Matig offensief Offensief Zeer offensief Aandelen Obligaties Onroerend goed Liquiditeiten Aandelen Obligaties Onroerend goed Liquiditeiten

14 14 Beschrijving van de zes risicoprofielen Er zijn twee manieren om de verwachte rendementen te berekenen. Lange tijd was het gebruikelijk in de financiële wereld om hiervoor het rekenkundig rendement te nemen. Maar door de grote veranderingen op de financiële markten van de laatste jaren, is het rekenkundig rendement minder nauwkeurig geworden. Wij gebruiken nu voor de verwachte rendementen het meetkundig rendement. Het meetkundig rendement geeft een betrouwbaarder beeld van het te verwachten rendement dan het rekenkundig rendement. Het rekenkundig rendement wordt berekend door de rendementen over verschillende perioden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal perioden. Het meetkundig rendement is het jaarlijkse percentage dat leidt tot het werkelijke eindkapitaal. Voorbeeld: In jaar 1 bedraagt het rendement +50% en in jaar 2 is dat 50%. (R1=50%, R2= 50%). Dan zijn de resultaten: Het rekenkundige rendement (R1+R2)/2 is 0% en geeft een onveranderd resultaat weer. Het meetkundige rendement bedraagt (1+R1)*(1+R2)-1= 25%. Als u volgens dit voorbeeld had belegd, dan bedroeg de waarde van uw belegging euro aan het einde van jaar 1 (+50%). In jaar 2 bedroeg het verlies 50% en was er nog 750 van het startkapitaal over ( 50% van 1.500). Per saldo heeft u een verlies gemaakt van 250, ofwel een negatief rendement van 25%. Dit is precies de uitkomst van de meetkundige rekenmethode. Voor een periode van één jaar is het rekenkundig rendement gelijk aan het meetkundig rendement. Maar wordt de tijdshorizon langer, dan zal er een afwijking ontstaan die groter wordt als de beweeglijkheid van de beleggingsportefeuille groter is. Zo komt een rekenkundig rendement van 5% over tien jaar op hetzelfde eindbedrag uit als een meetkundig rendement van 4,14%. Het meetkundig rendement is lager, maar geeft een werkelijker beeld van het te verwachten eindkapitaal. We leggen u eerst een aantal begrippen uit. Onder het kopje Verwacht risico en rendement tonen wij het verwachte rendement op jaarbasis, waarbij we rekening houden met de langetermijnvisie van ABN AMRO, de 10-jaars beleggingshorizon. U ziet de volgende cijfers: Risico-indicator: hoe hoger het risico, hoe verder de meter van de risico-indicator naar rechts wijst. Verwacht jaarlijks rendement: het rendement dat wij per jaar voor dit risicoprofiel verwachten op basis van 90% zekerheid. Standaarddeviatie: dit is het risico van het risicoprofiel uitgedrukt in een percentage per jaar. De standaarddeviatie geeft aan hoeveel het werkelijke rendement kan afwijken van het gemiddelde verwachte rendement. Hoe hoger de standaarddeviatie, hoe hoger de afwijking en dus het risico. We baseren dit percentage op het historische risico. Minimum rendement op jaarbasis: het laagste rendement dat in de afgelopen 10 jaar gehaald is voor dit risicoprofiel in een jaar. Maximum rendement op jaarbasis: het hoogste rendement dat in de afgelopen 10 jaar gehaald is voor dit risicoprofiel in een jaar. Negatief elke x-aantal jaar: dit laat zien hoe vaak per x-aantal jaar het resultaat van uw beleggingsportefeuille negatief kan zijn. In deze brochure hebben wij uitgelegd wat de kenmerken zijn van de zes ABN AMRO risicoprofielen. Samen met uw adviseur bepaalt u op basis van uw antwoorden op de vragen over het beleggersprofiel dan het risicoprofiel dat het beste bij u past. Houdt u er wel rekening mee dat de cijfers in deze brochure over opbrengsten en risico s geen belofte of garantie voor de toekomst zijn. En dat alle getoonde rendementen bruto-rendementen zijn. De kosten zijn dus niet meegenomen in de berekeningen. Meer informatie over beleggen bij ABN AMRO vindt u in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO. U vindt deze voorwaarden op abnamro.nl/voorwaardenbeleggen Toelichting bij de risicoprofielen Op de volgende bladzijden leest u de beschrijvingen van de zes risicoprofielen. U ziet de de strategische (neutrale) vermogensverdeling. Past uw beleggingsportefeuille nog bij uw risicoprofiel? Bekijk dit regelmatig via Internet Bankieren om geen onnodig risico te lopen.

15 15 Risicoprofiel 1 zeer defensief Vermogensverdeling Minimaal Neutraal Maximaal Aandelen 0% 0% 5% Obligaties 30% 60% 80% Onroerend Goed 0% 0% 5% Liquiditeiten 20% 40% 70% Verwacht risico en rendement 10-jaars periode (per jaar) Verwacht jaarlijks rendement 1,3% Standaarddeviatie 2,9% Negatief elke x-aantal jaar 3,0 jaar Historisch rendement over de laatste 10 jaar Historisch rendement op jaarbasis 3,03% Minimum rendement op jaarbasis 0,86% Maximum rendement op jaarbasis 6,03% Vermogensopbouw euro na 10 jaar Pessimistisch scenario ,- Neutraal scenario ,- Optimistisch scenario ,- Kans op bereiken resultaat 5% 90% 5% , , , ,- 0, jaar Optimistisch Neutraal Pessimistisch Let op: de cijfers van de rendementen en de risico s gelden niet als belofte of garantie voor de toekomst. In dit voorbeeld zijn de kosten voor beleggen niet meegenomen. Aanbevolen periode: de aanbevolen minimale periode om uw geld te beleggen voor risicoprofiel 1 is twee jaar.

16 16 Beschrijving van de zes risicoprofielen Risicoprofiel 2 defensief Vermogensverdeling Minimaal Neutraal Maximaal Aandelen 7,5% 15% 22,5% Obligaties 20% 50% 70% Onroerend Goed 0% 5% 10% Liquiditeiten 10% 30% 62,5% Verwacht risico en rendement 10-jaars periode (per jaar) Verwacht jaarlijks rendement 2,6% Standaarddeviatie 4,7% Negatief elke x-aantal jaar 3,4 jaar Historisch rendement over de laatste 10 jaar Historisch rendement op jaarbasis 4,24% Minimum rendement op jaarbasis -3,44% Maximum rendement op jaarbasis 8,22% Vermogensopbouw euro na 10 jaar Pessimistisch scenario ,- Neutraal scenario ,- Optimistisch scenario ,- Kans op bereiken resultaat 5% 90% 5% ,- Optimistisch Neutraal Pessimistisch , , ,- 0, jaar Let op: de cijfers van de rendementen en de risico s gelden niet als belofte of garantie voor de toekomst. In dit voorbeeld zijn de kosten voor beleggen niet meegenomen. Aanbevolen periode: de aanbevolen minimale periode om uw geld te beleggen voor risicoprofiel 2 is vijf jaar.

17 17 Risicoprofiel 3 matig defensief Vermogensverdeling Minimaal Neutraal Maximaal Aandelen 20% 30% 40% Obligaties 20% 50% 70% Onroerend Goed 5% 10% 15% Liquiditeiten 0% 10% 55% Verwacht risico en rendement 10-jaars periode (per jaar) Verwacht jaarlijks rendement 3,6% Standaarddeviatie 8,2% Negatief elke x-aantal jaar 3 jaar Historisch rendement over de laatste 10 jaar Historisch rendement op jaarbasis 5,67% Minimum rendement op jaarbasis -12,01% Maximum rendement op jaarbasis 14,01% Vermogensopbouw euro na 10 jaar Pessimistisch scenario 9.890,- Neutraal scenario ,- Optimistisch scenario ,- Kans op bereiken resultaat ,- Optimistisch Neutraal Pessimistisch , , ,- 0, jaar 5% 90% 5% Let op: de cijfers van de rendementen en de risico s gelden niet als belofte of garantie voor de toekomst. In dit voorbeeld zijn de kosten voor beleggen niet meegenomen. Aanbevolen periode: de aanbevolen minimale periode om uw geld te beleggen voor risicoprofiel 3 is zeven jaar.

18 18 Beschrijving van de zes risicoprofielen Risicoprofiel 4 matig offensief Vermogensverdeling Minimaal Neutraal Maximaal Aandelen 40% 50% 60% Obligaties 10% 35% 50% Onroerend Goed 5% 10% 15% Liquiditeiten 0% 5% 45% Verwacht risico en rendement 10-jaars periode (per jaar) Verwacht jaarlijks rendement 4,5% Standaarddeviatie 11,9% Negatief elke x-aantal jaar 2,8 jaar Historisch rendement over de laatste 10 jaar Historisch rendement op jaarbasis 6,39% Minimum rendement op jaarbasis -20,67% Maximum rendement op jaarbasis 19,01% Vermogensopbouw euro na 10 jaar Pessimistisch scenario 9.050,- Neutraal scenario ,- Optimistisch scenario ,- Kans op bereiken resultaat ,- 5% 90% 5% , , ,- 0, jaar Optimistisch Neutraal Pessimistisch Let op: de cijfers van de rendementen en de risico s gelden niet als belofte of garantie voor de toekomst. In dit voorbeeld zijn de kosten voor beleggen niet meegenomen. Aanbevolen periode: de aanbevolen minimale periode om uw geld te beleggen voor risicoprofiel 4 is tien jaar.

19 19 Risicoprofiel 5 offensief Vermogensverdeling Minimaal Neutraal Maximaal Aandelen 60% 70% 80% Obligaties 5% 15% 25% Onroerend Goed 5% 10% 15% Liquiditeiten 0% 5% 30% Verwacht risico en rendement 10-jaars periode (per jaar) Verwacht jaarlijks rendement 5,3% Standaarddeviatie 15,5% Negatief elke x-aantal jaar 2,7 jaar Historisch rendement over de laatste 10 jaar Historisch rendement op jaarbasis 6,80% Minimum rendement op jaarbasis -29,06% Maximum rendement op jaarbasis 23,97% Vermogensopbouw euro na 10 jaar Pessimistisch scenario 8.110,- Neutraal scenario ,- Optimistisch scenario ,- Kans op bereiken resultaat ,- 5% 90% 5% , , ,- 0, jaar Optimistisch Neutraal Pessimistisch Let op: de cijfers van de rendementen en de risico s gelden niet als belofte of garantie voor de toekomst. In dit voorbeeld zijn de kosten voor beleggen niet meegenomen. Aanbevolen periode: de aanbevolen minimale periode om uw geld te beleggen voor risicoprofiel 5 is twaalf jaar.

20 20 Beschrijving van de zes risicoprofielen Risicoprofiel 6 zeer offensief Vermogensverdeling Minimaal Neutraal Maximaal Aandelen 80% 100% 100% Obligaties 0% 0% 5% Onroerend Goed 0% 0% 5% Liquiditeiten 0% 0% 20% Verwacht risico en rendement 10-jaars periode (per jaar) Verwacht jaarlijks rendement 5,8% Standaarddeviatie 19,4% Negatief elke x-aantal jaar 2,6 jaar Historisch rendement over de laatste 10 jaar Historisch rendement op jaarbasis 7,05% Minimum rendement op jaarbasis -36,45% Maximum rendement op jaarbasis 29,36% Vermogensopbouw euro na 10 jaar Pessimistisch scenario 6.620,- Neutraal scenario ,- Optimistisch scenario Kans op bereiken resultaat ,- 5% 90% 5% , , ,- 0, jaar Optimistisch Neutraal Pessimistisch Let op: de cijfers van de rendementen en de risico s gelden niet als belofte of garantie voor de toekomst. In dit voorbeeld zijn de kosten voor beleggen niet meegenomen. Aanbevolen periode: de aanbevolen minimale periode om uw geld te beleggen voor risicoprofiel 6 is vijftien jaar.

Maart 2016 Uw risicoprofiel

Maart 2016 Uw risicoprofiel Maart 2016 Uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 Uw risicoprofiel Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage Mei 2015 2 3 Vermogensbeheer,

Nadere informatie

de risicoprofielen van ABN AMRO de basis van uw beleggingen

de risicoprofielen van ABN AMRO de basis van uw beleggingen de risicoprofielen van ABN AMRO de basis van uw beleggingen Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Wat bepaalt uw risicoprofiel? De rol van het beleggingsbeleid Zes risicoprofielen Toelichting bij de

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage 2 3 Vermogensbeheer, oog

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij Beleggen 2 Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij met verhalen kwam over dalende aandelen. Toch

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij Beleggen 2 Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij met verhalen kwam over dalende aandelen. Toch

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing Lage kosten,

Nadere informatie

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Juni 2017 Uw risicoprofiel Vermogensbeheer

Juni 2017 Uw risicoprofiel Vermogensbeheer Juni 2017 Uw risicoprofiel Vermogensbeheer Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 Uw risicoprofiel Vermogensbeheer Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn

Nadere informatie

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren uw online Internet Bankieren eenvoudig te raadplegen via internetbankieren Als u belegt bij ABN AMRO MeesPierson, kunt u in Internet Bankieren gebruikmaken van een online versie van uw Vermogensrapportage.

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short 14 augustus 2012, 13:25u Technische opinie: bereikt koersdoel Handelsplan Suiker short (SB2) Actuele koers 21.10 Beleggingshorizon Daily Instapkoers 22.45 Koersdoel

Nadere informatie

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER 5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER Dat is Preferred Banking anno nu Het pensioen verandert We leven gemiddeld langer, de rente staat historisch laag, de beleggingen vallen tegen

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer het multi manager mandaat: direct profiteren van de expertise van externe vermogensbeheerders en de goed gepositioneerde beleggingsfondsen van wereldwijd

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 4,375% Obligatie 2011-2015 in Noorse kronen iets voor u. Deze Obligatie keert

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,125% Obligatie 2011-2014 in Australische dollars iets voor u. Deze Obligatie

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk vermogen opbouwen voor later Banksparen: het is nieuw, aantrekkelijk en

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat: beleggen in individuele aandelen en/of obligaties beleggen vereist steeds grotere deskundigheid en vraagt steeds meer tijd Als

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u Technische opinie: profit stop geraakt Handelsplan Goud Actuele koers 1506.23 Beleggingshorizon Daily/Weekly Instapkoers 1455.18 Koersdoel

Nadere informatie

MeesPierson Uw risicoprofiel onder de loep

MeesPierson Uw risicoprofiel onder de loep MeesPierson Uw risicoprofiel onder de loep Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Juni 2017 2 3 Inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 3

Nadere informatie

Pension Lifecycle Funds

Pension Lifecycle Funds * ABN AMRO Pension Lifecycle Funds Het gemak van lifecycle beleggen bij ABN AMRO Bank * Meer informatie over deze indicator en hoe deze wordt bepaald kunt u vinden op: afm.nl November 2015 ABN AMRO Pension

Nadere informatie

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in euro s iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig én lage kosten Met de ABN AMRO Hypotheek Aflossing

Nadere informatie

ondernemend investeren en coachen

ondernemend investeren en coachen ondernemend investeren en coachen Informal Investment Services ondernemend investeren en coachen U bent ondernemer of topbestuurder. U heeft uw onderneming succesvol verkocht of u bent teruggetreden uit

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding in banksparen

Uw ontslagvergoeding in banksparen Uw ontslagvergoeding in banksparen Ontdek de mogelijkheden Fiscaal vriendelijk Lage kosten Kiezen voor sparen of beleggen Uw ontslagvergoeding in banksparen De Gouden Handdruk rekeningen van Mogelijk wilt

Nadere informatie

Je Hypotheek in 7 stappen

Je Hypotheek in 7 stappen Je Hypotheek in 7 stappen Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. JE HYPOTHEEK IN 7 STAPPEN Je hebt (bijna) een huis gekocht, en weet wat voor hypotheek

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten

actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten 2 3 Beleggen zoals u dat wilt Beleggen staat niet op zich. Het maakt deel uit van uw financiële koers. Wat u met uw vermogen voor

Nadere informatie

PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen

PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen * PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen Zelfstandig beleggen voor uw pensioen Passend bij de door u gewenste pensioendatum Aan het begin hoog risico met kans op aantrekkelijk rendement

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

ABN AMRO index coupon note

ABN AMRO index coupon note ABN AMRO index coupon note 2 Wilt u mogelijk een hoge coupon ontvangen? Zoekt u een belegging die een jaarlijks inkomen kan bieden? Wellicht is een Index Coupon Note dan iets voor u. Deze biedt u een hoge

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

multi manager mandaat

multi manager mandaat multi manager mandaat optimale spreiding 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat, kunt u ervoor kiezen het beheer in eigen hand te houden. In dat geval heeft

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen

Profielfonds Beleggen Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Profielfonds Beleggen Voor wie beleggen eenvoudig wil houden Mei 2016 2 Profielfonds Beleggen. Voor wie beleggen

Nadere informatie

Dual Currency Deposit

Dual Currency Deposit Dual Currency Deposit ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 2e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 12 april 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Axento

Beleggingsprofielen Axento Pagina 1 van 5 Beleggingsprofielen Axento Bij Axento kunt u beleggen in drie verschillende beleggingsprofielen: Defensief, en Offensief. In dit document wordt een toelichting gegeven op de verschillende

Nadere informatie

Aflossen hypothecair krediet

Aflossen hypothecair krediet Aflossen hypothecair krediet In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverlener enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden

Nadere informatie

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen;

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen; Beleggen bij MoneYou Profiteer van de kansen van beleggen; Bepaal zelf òf je risico neemt èn hoeveel risico je neemt; Maximale winst en verlies vooraf bekend; Geen transactiekosten; Inleg vanaf 1 euro

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 Antwoorden op de vragen van nu. Handig om te weten voor u aangifte doet Wellicht bent u verhuisd, denkt u na over uw erfenis of hebben er ontwikkelingen in de relationele

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone (Uitgevende instelling: Banque Générale du Luxembourg Banque National Paris Paribas) Ieder jaar een variabele coupon

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Beleggen Risico Inventarisatie

Beleggen Risico Inventarisatie eleggen Risico Inventarisatie PERSOONSGEGEGEVENS PRTIULIEREN Geslacht chternaam Voorletters Titulatuur/anhef SN dres Postcode/Woonplaats Land Opleidingsniveau eroep Telefoon privé Telefoon zakelijk (1)

Nadere informatie

ABN AMRO Capital Protected Notes. Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers

ABN AMRO Capital Protected Notes. Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers ABN AMRO Capital Protected Notes Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers Bent u op zoek naar een garantieproduct waamee u kunt profiteren van stijgende markten? Wilt u zelf uw beleggingsinstrument samenstellen?

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Goed dat u erover denkt om bij de Rabobank om te gaan beleggen! Beleggen kan helpen om vermogen op te bouwen voor een financieel gezond leven. Nu en later. Wij geloven namelijk dat u zelf regie kunt nemen

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

richting uw beleggingsdoel Beleggen

richting uw beleggingsdoel Beleggen richting uw beleggingsdoel Beleggen Inhoudsopgave Wat u beweegt, geeft ons richting 3 Passende oplossingen voor iedere belegger 4 Uw belegd vermogen in betrouwbare handen 6 Beleggen met expertise 9 Zelfstandig

Nadere informatie

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen Samenhang en voorbeelden Ronald Janssen, Ortec Finance 1 Klant centraal stellen: Doelstelling Managen van de verwachtingen van onze cliënten Hoe kunnen we dat doen?

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? 2025 2030 2035 EUR 15.000? EUR 25.000? EUR 35.000? I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen

Nadere informatie

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN.

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. ZO DOE JE DAT. VERMOGENSOPBOUW REKENING We moeten steeds meer zélf vermogen gaan opbouwen. De overheid trekt zich verder terug. Dus zullen we steeds HOE meer

Nadere informatie

het duurzaam fondsen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam fondsen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam fondsen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam fondsen mandaat: duurzaam beleggen via beleggingsfondsen en individuele obligaties in bedrijven die een voortrekkersrol hebben op

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

uw vermogen in beheer

uw vermogen in beheer uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer

Nadere informatie

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat: beleggen in bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen beleggen vereist steeds grotere deskundigheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen April 2016 Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 November 2011 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

Nadere informatie