multi manager mandaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "multi manager mandaat"

Transcriptie

1 multi manager mandaat optimale spreiding

2 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat, kunt u ervoor kiezen het beheer in eigen hand te houden. In dat geval heeft u op regelmatige basis contact met uw beleggingsadviseur en neemt u zelf alle aan- en verkoopbeslissingen. Een andere mogelijkheid is om het beheer van uw vermogen of een deel daarvan uit te besteden. In dat geval maakt u vooraf duidelijke afspraken over uw beleggingen en nemen specialisten alle beslissingen voor u. Dat scheelt u tijd en geeft u rust. Met discretionair vermogensbeheer van ABN AMRO Private Banking kiest u voor een professioneel opgebouwde en beheerde porte feuille volgens het door u gekozen mandaat. Er zijn verschillende mandaten met elk hun specifieke kenmerken. Met het Multi Manager Mandaat kiest u voor een breed gespreide portefeuille met de beste beleggingsfondsen van vooraanstaande fondshuizen.

3 Multi Manager Mandaat in het kort 2 multi manager mandaat in het kort Bij het Multi Manager Mandaat stellen we voor u een breed gespreide portefeuille samen uit het wereld wijde aanbod van ruim beleggingsfondsen. We beheren uw portefeuille actief. Een uitgekiende fondsselectie draagt bij aan het best mogelijke resultaat in wisselende marktomstandigheden. Bij de selectie van beleggingsfondsen voor het Multi Manager Mandaat is het de kunst om voor u het kaf van het koren te scheiden. Daarbij letten we nadrukkelijk op de fondsbeheerders. We kijken hoe lang zij een fonds al onder hun hoede hebben, hoe de fondsen presteren die zij nu of in het verleden beheerden en in welke marktomstandigheden het fonds goede resultaten behaalde. Bij de fondsen die voor uw portefeuille in aanmerking komen, houden we vervolgens de vinger aan de pols. Een fonds dat vandaag goed presteert, kan morgen achterblijven. De marktomstandigheden kunnen plots omslaan, de fonds beheerder kan overstappen naar een ander fonds. Het Multi Manager Mandaat als onderdeel van al uw financiën Vermogensbeheer staat nooit op zichzelf, zo vinden we bij ABN AMRO Private Banking. Als u het beheer van uw vermogen of een deel daarvan aan ons uitbesteedt, dan kunt u erop vertrouwen dat dit past bij uw financiële wensen en verplichtingen. Vermogens beheer in het Multi Manager Mandaat moet, met andere woorden, naadloos aansluiten bij de overige financiële producten en diensten waar u gebruik van maakt. Uw private banker bekijkt het Multi Manager Mandaat dan ook samen met al uw vermogensbestanddelen en financiële verplichtingen. Fund of Mandates Om het universum van beleggingsfondsen nog verder te vergroten hebben wij een uniek instrument ontwikkeld met de Fund of Mandates van ABN AMRO. Via de Fund of Mandates bieden wij toegang tot externe vermogensbeheerders met specialistische expertise die niet via reguliere kanalen voor beleggers beschikbaar zijn. Voor alle belangrijke regio s en voor Europese staatsobligaties is een Fund of Mandates beschikbaar. Een Fund of Mandates besteedt het beheer van het vermogen uit aan zorgvuldig ge selecteerde, specialistische vermogensbeheerders. Deze externe vermogensbeheerders beheren ieder afzonderlijk een deel van de portefeuille van de Fund of Mandates binnen door ABN AMRO opgelegde richtlijnen. Een belangrijk voordeel van een Fund of Mandates is dat hiermee beheerders beschikbaar komen die anders niet of moeilijk toegankelijk zijn voor particuliere beleggers. Veel vermogensbeheerders beheren bijvoorbeeld alleen institutionele vermogens, zoals van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, maar geen beleggingsfondsen voor particuliere beleggers. De beheerders in een Fund of Mandates worden nauwkeurig geselecteerd door ABN AMRO Advisors, ons expertisecentrum voor het selecteren van beleggingsfondsen. Wij analyseren vervolgens hoe de beleggingsstijlen van de verschillende beheerders met elkaar samen hangen om tot een uitgebalanceerde en gespreide samen stelling van de portefeuille van de Fund of Mandates te komen. Gemiddeld genomen worden 4 à 5 beheerders per Fund of Mandates geselecteerd. Wij houden, net als bij de beleggingsfondsen die wij selecteren, de posities en transacties van de beheerders nauw lettend in de gaten. Hiervoor hebben wij volledig inzicht in de portefeuilles.

4 3 De bouwstenen van het Multi Manager Mandaat de bouwstenen van het multi manager mandaat Een portefeuille in het Multi Manager Mandaat bestaat uit een uitgekiende selectie van beleggingsfondsen. Doel is om een portefeuille samen te stellen met een optimale spreiding voor het best mogelijke resultaat onder alle marktomstandigheden. Daar ligt bij dit mandaat het accent en daarmee onderscheidt het zich van de andere mandaten die ABN AMRO Private Banking aanbiedt. Aandelen De aandelenportefeuille bestaat uit fondsen die zich richten op regio s, op onder nemingen met flink groeipotentieel of op thema s die beleggingsmogelijkheden opleveren. Een voorbeeld hiervan is de groei van opkomende landen en de daaruit voortvloeidende stijging van de consumptie. Kern van de aandelenportefeuille zijn de regionale Funds of Mandates voor Europa, de Verenigde Staten en Azië-Pacific. Obligaties Bij obligatiebeleggingen staan veiligheid en zekerheid voorop. Ook letten we erop dat het risico in de obligatieportefeuille zo goed mogelijk is gespreid. Dit doen we door te kiezen voor fondsen met obligaties van verschillende looptijden. Kern van de obli gatieportefeuille is het Fund of Mandates met beleggingen in overheidsobligaties uit eurolanden. Alternatieve beleggingen De categorie alternatieve beleggingen is de derde bouwsteen die deel kan uitmaken van uw portefeuille in het Multi Manager Mandaat. Alternatieve beleggingen reageren meestal anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Vanwege die andere reactie verkleinen ze in het algemeen het risico in beleggingsportefeuilles. Bij alternatieve beleggingen beleggen we in vastgoed, hedge funds en grondstoffen. Bij hedge funds hebben funds of hedge funds, fondsen die investeren in meerdere hedgefondsen, de voorkeur. Liquiditeiten Een deel van uw portefeuille kunnen we aanhouden in liquiditeiten. Zo kunnen we snel inspelen op veranderingen in de markt. Op dit deel van uw portefeuille ontvangt u rente. Een portefeuille die bij u past De verdeling tussen aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten Hoe de vermogensverdeling in het Multi Manager Mandaat er uitziet hangt af van uw risicoprofiel (strategische vermogensverdeling) en onze beleggingsvisie (tactische vermogensverdeling). Risicoprofiel Als basis voor de vermogensverdeling nemen we uw risicoprofiel. Dit profiel geeft de verhouding tussen risico en rendement aan: hoeveel risico kunt of wilt u lopen en welk rendement wilt u daarbij behalen. ABN AMRO Private Banking heeft voor het Multi Manager Mandaat 6 risicoprofielen, variërend van defensief (weinig risicovol) tot zeer offensief (veel risico). Bij elk risicoprofiel hoort een standaard verdeelsleutel tussen de vermogenscategorieën aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeelsleutel geeft ook aan welk percentage van het belegd vermogen minimaal en maximaal in een vermogenscategorie is belegd. Deze bandbreedte definieert de ruimte om naar boven (overweging) of beneden (onderweging) af te wijken van de standaard verdeelsleutel. In de tabel op de volgende pagina staat een overzicht van de verdeling per risicoprofiel en de bijbehorende bandbreedtes. Benchmark Het rendement van uw portefeuille kunt u vergelijken met een benchmark. Dit is een objectieve verge lijkingsmaatstaf met dezelfde verdeelsleutel tussen de vermogenscategorieën aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten als uw eigen portefeuille. Zo komt de benchmark overeen met uw risicovoorkeur en rendementsdoelstelling. En kunt u vergelijken hoe uw portefeuille het heeft gedaan in vergelijking met de benchmark. In de tabel op de volgende pagina ziet u welke benchmarks we gebruiken bij het Multi Manager Mandaat.

5 Overzicht risicoprofielen voor het Multi Manager Mandaat 4 Beleggingsvisie Bij ABN AMRO Private Banking zijn we ervan overtuigd dat de verdeling tussen de vermogens ca te go rieën in een beleggingsportefeuille op langere termijn de grootste bijdrage levert aan het rendement op die portefeuille. De resultaten van meerdere wetenschappelijke onderzoeken sterken ons in die overtuiging. De beleggingsvisie van onze economen en andere specialisten gebruiken we als leidraad bij de keuze voor de tactische vermogensverdeling. Overzicht risicoprofielen voor het Multi Manager Mandaat Beleggingsdoel Instandhouding vermogen Vermogensgroei Naam risicoprofiel Zeer defensief Defensief Matig defensief Matig offensief Offensief Zeer offensief Rendementsdoel op jaarbasis 1 4,6% 5,3% 5,8% 6,6% 7,3% 7,8% Beleggingshorizon > 2 jaar > 5 jaar > 7 jaar > 10 jaar > 12 jaar > 15 jaar Risicobereidheid laag laag gemiddeld gemiddeld hoog hoog Strategische allocatie Aandelen 0 % 15 % 30 % 50 % 70 % 85 % Obligaties 90 % 70 % 55 % 35 % 15 % 0 % Liquiditeiten 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Alternatieve beleggingen 5 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Bandbreedtes Aandelen 0 10 % 0 30 % % % % % Obligaties % % % % 0 40 % 0 25 % Liquiditeiten 0 60 % 0 70 % 0 70 % 0 70 % 0 70 % 0 60 % Alternatieve beleggingen 0 10 % 0 20 % 0 20% 0 30 % 0 30 % 0 30 % Benchmark Aandelen 2 0 % 15 % 30 % 50 % 70 % 85 % Obligaties 3 90 % 70 % 55 % 35 % 15 % 0 % Lliquiditeiten 4 5 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Alternatieve beleggingen 5 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 1. Het betreft hier geen behaalde rendementen. De getoonde cijfers zijn gebaseerd op door ons realistisch geachte rendementsdoelstellingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 2. MSCI Europe tilt (50% MSCI Europa, 40% MSCI World ex Europe, 10% MSCI Emerging Markets); MSCI indices zijn gebaseerd op het totaalrendement waarbij netto dividenden worden herbelegd. 3. BoA Merrill Lynch EMU Direct Government Bonds 1-10 yrs; Obligatiebenchmarks zijn op basis van totaal rendement (inclusief coupon) 4. 50% HFRX Global Hedge Fund Index, 30% GPR-250 World (indirect onroerend goed), 20% Reuters Jeffries CRB (grondstoffen) 5. 1-maands Euribor

6 5 Goed op de hoogte goed op de hoogte Inzicht in uw beleggingsportefeuille Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de stand van zaken van uw beleggingsportefeuille. Op regelmatige basis informeren wij u over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en over ons beleggingsbeleid. U ontvangt de beleggingsvisie met een analyse van de marktont wik kelingen, onze beleggingsstrategie en vooruitzichten voor de vermogenscategorieën in uw portefeuille. Elk kwartaal geeft de vermogensrapportage inzicht in de samenstelling van uw porte feuille, de verdeling naar vermogenscategorieën en het rendement. Verder informeren wij u over bijzondere gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op uw portefeuille, zoals een grote aardbeving. Kosten Voor vermogensbeheer via het Multi Manager Mandaat vragen wij een jaarlijkse all-in vergoeding die zowel de kosten van het beheer als die van de transacties (aan- en verkopen) dekt. Er wordt geen bewaarloon in rekening gebracht. Voor meer gedetailleerde informatie over de kosten verwijzen we naar de kostenfiche Discretionair Vermogensbeheer. Risico s In het Multi Manager Mandaat wordt belegd in beleggingsfondsen, liquiditeiten en indien gewenst individuele obligaties. De participanten in dit mandaat lopen het risico dat verbonden is aan beleggingen in deze beleggingscategorieën. Met betrekking tot beleggingen in beleggingsfondsen geldt hetzelfde risico als voor beleggingen in individuele titels aangezien de portefeuille van beleggingsfondsen uiteindelijk uit individuele titels wordt samengesteld. Voor aandelen betekent dit een koersrisico. Voor obligaties betekent dit een debiteurenrisico alsmede een renterisico. Beide hiervoor genoemde risico s kunnen hun weerslag hebben op de koers van een obligatie. Bepaalde beleggingsfondsen kunnen echter een afwijkend risico met zich meebrengen indien bijvoorbeeld een fonds gegarandeerd is (in dat geval zal het risico beperkter zijn) of indien er binnen een fonds ook in derivaten of op krediet belegd wordt (in dat geval zal het risico hoger zijn). Voor wat betreft liquiditeiten lopen de participanten een debiteurenrisico op de bank waar deze worden ondergebracht. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt gebruikmaken van het Multi Manager Mandaat vanaf EUR ,-.

7 Kiezen voor het Multi Manager Mandaat 6 kiezen voor het multi manager mandaat Met het Multi Manager Mandaat doen we u een duidelijke belofte: dankzij een breed gespreide portefeuille met de beste beleggingsfondsen van vooraanstaande fondshuizen heeft u de grootste kans op het best mogelijke rendement in verschillende marktomstandigheden. Aan ons de taak voor u de selectie te maken uit het wereldwijde aanbod van ruim fondsen. Daarbij kijken we als eerste naar het thema van het fonds. Vervolgens beoordelen we de expertise van de fondsbeheerders, de resultaten die zij hebben behaald en hun beleggingsstijl. Als dat u aan- spreekt, dan bespreekt uw private banker graag met u de mogelijkheden. Meerdere mandaten Naast het Multi Manager Mandaat heeft ABN AMRO Private Banking nog andere beleg gingsvormen en vermogensbeheermandaten. U kunt meerdere beleggingsvormen en mandaten met elkaar combineren. Zo kunt u verschillende accenten leggen met uw vermogen. Uw private banker adviseert u graag over de mogelijkheden. Van gedachten wisselen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met uw private banker.

8 Onze kantoren ABN AMRO Antwerpen Roderveldlaan 5 bus Antwerpen-Berchem Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) ABN AMRO Kortrijk Kennedypark 31 d 8500 Kortrijk Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) ABN AMRO Brussel Kanselarijstraat 17 a 1000 Brussel Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) ABN AMRO Hasselt Kattegatstraat Hasselt Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) Bezoek voor meer informatie onze website of stuur een naar ABN AMRO Bank N.V., met maatschappelijke zetel gevestigd Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland, KvK Amsterdam Belgisch bijkantoor, Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem, België, Griffie Rechtbank van Koophandel Antwerpen (RPR) BTW BE Rekeningnummer ABN AMRO: BIC : ABNABE2AIPC, IBAN : BE V.U. ABN AMRO Bank N.V., Ben Weekers. Roderveldlaan 5 b4, 2600 Berchem Algemene Disclaimer Deze publicatie geldt voor ABN AMRO als marketingcommunicatie voor wat betreft de Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten ( MiFID ). Dit betekent bijvoorbeeld dat de informatie in deze publicatie niet werd opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten gericht op de vrijwaring van de onafhankelijkheid van research en de informatie kan niet worden beschouwd als een objectieve weergave van de besproken onderwerpen. Dit betekent ook dat er geen beperkingen zijn op het door ons handelen in de vermelde producten voor of na het aan u overhandigen van deze publicatie. De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de algemene voorwaarden van de bank die verkrijgbaar zijn via Deze publicatie werd samengesteld door ABN AMRO Bank N.V. en haar geassocieerde ondernemingen ( ABN AMRO ) en is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De in deze brochure opgenomen informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten en kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. US Person Disclaimer Beleggen ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. AAPB - April 2013

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat: beleggen in bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen beleggen vereist steeds grotere deskundigheid

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

uw vermogen in beheer

uw vermogen in beheer uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

Dual Currency Deposit

Dual Currency Deposit Dual Currency Deposit ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door

Nadere informatie

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten Exchange Traded Funds en indexfondsen Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten 2 Wat is een indexproduct? Indexproducten zijn gespreide beleggingen. Ze volgen de beleggingen die deel uitmaken

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

advies over uw beleggingen via Internet Bankieren

advies over uw beleggingen via Internet Bankieren advies over uw beleggingen via Internet Bankieren De handleiding naar uw persoonlijke beleggingsupdate Vooraf Advies over mijn beleggingen via Internet Bankieren Hoe werkt dat? Wat treft u aan in deze

Nadere informatie

Market Watch. De schuldencrisis escaleert

Market Watch. De schuldencrisis escaleert Market Watch De schuldencrisis escaleert IAC Vermogensadvies Nederland Beleggingscommunicatie Datum: 13 september 2011 De schuldencrisis escaleert De financiële markten zijn volledig in de ban van de Europese

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014 beleggingsvisie update Februari 2014 Maandelijkse nieuwsbrief Hogere groei van de wereldeconomie De economische groei in de Verenigde Staten bedroeg in het derde kwartaal van vorig jaar 4,1% op jaarbasis.

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Staalbankiers: Multi Asset Fonds

Staalbankiers: Multi Asset Fonds Staalbankiers: Multi Asset Fonds 2013 Zoekt u een aantrekkelijke manier om uw vermogen te beleggen? Dan zijn de Staalbankiers Multi Asset Fondsen voor u zeker interessant. Hierbij belegt u op basis van

Nadere informatie

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund.

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. Ieder kwartaal een aantrekkelijk dividendrendement Kans op extra koersrendement Minder beweeglijke waardeontwikkeling Wilt u regelmatig aantrekkelijke inkomsten

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie