Exposure vanuit optieposities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exposure vanuit optieposities"

Transcriptie

1 Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling) die voortvloeit uit optieposities. Door het vaststellen van de exposure worden de risico s in uw portefeuille meer inzichtelijk gemaakt. Vanaf de 2e helft van juni 2009 zal de exposure zichtbaar zijn in de portefeuilleanalyse via Internet Bankieren. Vanaf juli 2009 ziet u de exposure van uw portefeuille op uw periodieke rapportage. Om u meer inzicht te geven wat de introductie van het tonen van de exposure voor u betekent, worden eerst enkele begrippen uitgelegd. Daarna volgt een uitgebreid voorbeeld van een exposure in opties met een vergelijkbare aandelenpositie gevolgd door de uitleg van een aantal verschillende situaties van exposureverhogende en verlagende optieposities vergezeld van voorbeeldberekeningen. Vervolgens wordt een voorbeeld gegeven van een portefeuilleanalyse. Tot slot is er een lijst met antwoorden geformuleerd op vragen die u zou kunnen hebben naar aanleiding van de introductie van exposure. BEGRIPPEN Exposure Exposure geeft weer hoe uw portefeuille blootgesteld is aan veranderingen in de markt. De exposurewaarde doet dienst als een soort risicograadmeter om te kunnen beoordelen of uw portefeuille in lijn is met het bijbehorende risicoprofiel. De exposurewaarde is gelijk aan de economische waarde van de portefeuille plus of min de exposure die voortvloeit uit optieposities. De verlaagde of verhoogde exposure ten gevolge van optieposities is gebaseerd op de delta van een optie. Hierbij wordt een optiepositie met gebruikmaking van de delta omgerekend naar een theoretische hoeveelheid onderliggende waarde. Deze wordt voor de risicobeoordeling bijgeteld of afgetrokken als er respectievelijk geen of wel een relevante dekking aanwezig is in de portefeuille. Dekking kan aanwezig zijn in de vorm van de onderliggende waarde en/of optieposities met dezelfde onderliggende waarde. De exposure berekeningen vinden plaats per onderliggende waarde en de bijbehorende optieposities. In de situatie dat de berekening tot een negatieve uitkomst leidt, wordt als exposurewaarde voor de betreffende onderliggende waarde dezelfde waarde gehanteerd maar dan positief (absolute waarde). Dit omdat een exposurewaarde de blootstelling ten aanzien van de markt weergeeft, ongeacht of die veranderingen in de markt positief of negatief zijn. De exposure van uw totale portefeuille wordt vervolgens bepaald door de hierboven berekende exposure per onderliggende waarde op te tellen. Valutaopties kunnen niet aan een specifieke vermogenscategorie worden toegekend en worden daarom niet meegenomen in de portefeuilleanalyse. De delta van een optie De delta geeft de relatieve verandering in de optiepremie weer als gevolg van een verandering in de koers van de onderliggende waarde. De delta van een calloptie ligt tussen 0 en 1. De delta van een putoptie ligt tussen -1 en 0. De delta is geen constante, maar is afhankelijk van de koers van de onderliggende waarde, de looptijd, het dividend, de rente en de volatiliteit en wordt berekend door middel van een vaste formule. In het algemeen kan men stellen dat de delta bij een at-the-money optie ongeveer (+/-) 0,5 is. Bij een ver in-the-money optie benadert de delta (+ of -) 1 en bij een ver out-of-the-money optie benadert deze 0 (nul). At-the-money: De koers van de onderliggende waarde is nagenoeg gelijk aan de uitoefenprijs van de optie. In-the-money: In het geval van een calloptie is de uitoefenprijs veel lager dan de koers van de onderliggende waarde. In het geval van een putoptie is de uitoefenprijs veel hoger dan de koers van de onderliggende waarde. In beide gevallen heeft de optie (veel) intrinsieke waarde. Out-of-the-money: In het geval van een calloptie is de uitoefenprijs veel hoger dan de koers van de onderliggende waarde. In het geval van een putoptie is de uitoefenprijs veel lager dan de koers van de onderliggende waarde. In beide gevallen heeft de optie geen intrinsieke waarde. Hefboomwerking De hefboomwerking betekent dat de winst of het verlies procentueel groot is in verhouding tot de investering of tot verhouding van een rechtstreekse investering in de onderliggende waarde. Met relatief kleine bedragen kan er een grote exposure ontstaan. Vermogenscategorie ABN AMRO hanteert de volgende vermogenscategorieën: aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten.

2 Onderliggende waarde Het instrument waar de optie betrekking op heeft, bijvoorbeeld een aandeel of een index. Deel A Beleggersprofiel, Risicoprofiel In het kader van de eind 2007 ingevoerde Europese regelgeving, werkt ABN AMRO met een tweetal vragenlijsten, waarmee de risicohouding en de kennis en ervaring wordt bepaald. Voor elke beleggingsportefeuille kunt u uw risicohouding invullen met behulp van de bijbehorende vragenlijst, deel A van het beleggersprofiel. Op basis van uw beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie, wordt daarmee uw risicoprofiel bepaald. ABN AMRO heeft 6 risicoprofielen variërend van zeer defensief (weinig risicovol) tot zeer offensief (veel risico). Bij elk risicoprofiel hoort een portefeuillemodel, waarbij onze aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten gehanteerd wordt. Door de introductie van de berekening van de exposurewaarde kan het voorkomen dat uw vermogenscategorieverdeling verandert en dat u in uw portefeuilleanalyses hiervan melding kunt krijgen dat u onder- of overwogen bent in één of meerdere vermogenscategorieën. Geschiktheidtoets De geschiktheid binnen uw risicoprofiel van een effectenorder opgegeven via uw beleggingsadviseur of de Beleggingsadvieslijn wordt getoetst op basis van het door u gekozen risicoprofiel. Hierbij wordt u vooraf gewaarschuwd indien de opgegeven order niet binnen uw risicoprofiel past. Dit geldt niet voor orders opgegeven via de directe kanalen (Internet en Beleggingsorderlijn). VOORBEELD EXPOSURE De exposurewaarde (zie legenda) wordt volgens de volgende formule berekend: Exposure = aantal contracten x contractgrootte x koers onderliggende waarde x delta van de optieserie Hieronder treft u een praktisch voorbeeld aan van een optiepositie en een aandelenpositie met een vergelijkbare exposure. Hierbij is inzichtelijk dat bij verandering van de marktomstandigheden de financiële gevolgen voor de twee verschillende posities met een zelfde exposurewaarde vergelijkbaar zijn. Situatie met aandelen in depot 100 stuks aandelen ABC met een koers van EUR 100,-. In dit geval is de koerswaarde (economische waarde) EUR ,-. De koerswaarde is voor aandelen tevens de exposurewaarde en dus EUR ,-. Bij een daling van 10% in de koers zakt de economische waarde naar EUR 9.000,- en is er een verlies van EUR 1.000,-. Situatie met opties in depot 2 gekochte call optiecontracten op de aandelen ABC met een uitoefenprijs van EUR 100,-. Delta van deze optie is 0,5 en de optiepremie is EUR 10,-. In dit geval is de koerswaarde (economische waarde) EUR 2.000,- (200 x 10) De berekende exposurewaarde = 2 x 100 x 100 x 0,5 = EUR ,-. Bij een daling van 10% in de koers van het aandeel ABC zakt de koers met EUR 10,-. De delta geeft aan in welke mate de optiepremie mee beweegt in relatie tot deze koersmutatie van de onderliggende waarde. In dit geval is de delta 0,5 hetgeen betekent dat de optiepremie in dit geval met EUR 5,- zakt. Aangezien er hierbij sprake is van 2 optiecontracten is het verlies op de betreffende positie eveneens EUR 1.000,-.

3 VOORBEELDEN VAN EXPOSURE TOE- EN AFNAME Over het algemeen is de inname van een optiepositie exposureverhogend. Er zijn echter een aantal situaties waarbij de optiepositie exposureverlagend is. Hieronder treft u een overzicht aan van een aantal verschillende situaties met daarbij aangegeven of de positie exposureverhogend dan wel exposureverlagend is. Gekochte call zonder onderliggende waarde in depot Gekochte put zonder onderliggende waarde in depot Geschreven call zonder onderliggende waarde in depot Geschreven put zonder onderliggende waarde in depot Gekochte call met onderliggende waarde in depot Gekochte put met onderliggende waarde in depot Geschreven call met onderliggende waarde in depot Geschreven put met onderliggende waarde in depot Gekochte call en gekochte put (gekochte straddle of strangle) Gevolg exposure van de optiepositie Verlagend Verlagend, maar beperkt door tweede optiepositie Geschreven call en geschreven put (geschreven straddle of strangle) Gekochte call en geschreven put (synthetisch aandeel) Geschreven call en gekochte put (verkocht synthetisch aandeel) Gekochte call en geschreven call (spread) Gekochte put en geschreven put (spread), maar beperkt door tweede optiepositie Beide verhogend Beide verhogend, maar beperkt door tweede optiepositie, maar beperkt door tweede optiepositie Hieronder worden een aantal van de bovenstaande situaties gedetailleerd uitgewerkt in rekenvoorbeelden. VOORBEELDEN VAN EXPOSUREBEREKENINGEN Voor de onderstaande voorbeelden wordt uitgegaan van de volgende uitgangssituatie: - Aandeel (onderliggende waarde) met huidige koers van EUR 20,-. - Optiecontracten met de standaard contractgrootte van 100. Bij de voorbeelden is tevens aangegeven wat de consequenties voor de exposure van uw portefeuille zijn. 1) Een gekochte call zonder de aandelen in portefeuille Exposure : 5 x 100 x 20 x 0,6 = EUR 6.000,- Aangezien er geen dekking in de portefeuille aanwezig is, is deze optiepositie EUR 6.000,- exposureverhogend. wordt de regel toegepast dat wanneer de berekening per onderliggende waarde tot een negatieve waarde leidt dat dan als exposurewaarde deze waarde als een positieve waarde wordt gehanteerd (absolute waarde). 3) Een gekochte put met de aandelen in portefeuille Aandelen : 500 stuks Optieserie : Uitoefenprijs EUR 19,-, Delta 0,4 Exposure aandelen : 500 x 20 = EUR ,- Exposure optieserie : 5 x 100 x 20 x 0,4 = EUR 4.000,- Vanwege de dekking in de portefeuille is de optiepositie in dit geval exposureverlagend. De exposure van deze posities voor de portefeuille is = EUR 6.000,-. 2) Een gekochte put zonder de aandelen in portefeuille Optieserie : Uitoefenprijs EUR 19,-, Delta 0,4 Exposure : 5 x 100 x 20 x 0,4 = EUR 4.000,- Aangezien er geen dekking in de portefeuille aanwezig is, is deze optiepositie EUR 4.000,- exposureverhogend. Hierbij 4) Een geschreven put zonder de aandelen in portefeuille Optieserie : Uitoefenprijs EUR 19,-, Delta 0,4 Exposure : 5 x 100 x 20 x 0,4 = EUR 4.000,- Aangezien er geen dekking in de portefeuille aanwezig is, is deze optiepositie EUR 4000,- exposureverhogend.

4 5) Een geschreven call zonder de aandelen in portefeuille Exposure : 5 x 100 x 20 x 0,6 = EUR 6.000,- Aangezien er geen dekking in de portefeuille aanwezig is, is deze optiepositie EUR 6.000,- exposureverhogend. Hierbij wordt de regel toegepast dat wanneer de berekening per onderliggende waarde tot een negatieve waarde leidt dat dan als exposurewaarde deze waarde als een positieve waarde wordt gehanteerd (absolute waarde). 6) Een geschreven call met de aandelen in portefeuille Aandelen : 500 stuks Exposure aandelen : 500 x 20 = EUR ,- Exposure optieserie : 5 x 100 x 20 x 0,6 = EUR 6.000,- Vanwege de dekking in de portefeuille is de optiepositie in dit geval exposureverlagend. De exposure van deze posities voor de portefeuille is = EUR 4.000,-. 7) Een gekochte call met lagere uitoefenprijs (L) en een geschreven call met hogere uitoefenprijs (H), een zogenaamde price-spread Optieserie call(l) : Uitoefenprijs EUR 19,-, Delta 0,6 call(l) Optieserie call(h) : Uitoefenprijs EUR 21,-, Delta 0,4 call(h) Exposure call(l) : 5 x 100 x 20 x 0,6 = EUR 6.000,- Exposure call(h) : 5 x 100 x 20 x 0,4 = EUR 4.000,- Aangezien de posities elkaar hier gedeeltelijk compenseren, is de totale exposure van deze posities voor de portefeuille = EUR 2.000,-. 8) Een geschreven put en een gekochte call, een zogenaamd synthetisch aandeel Optieserie call : Uitoefenprijs EUR 19,-, Delta 0,6 call Optieserie put : Uitoefenprijs EUR 19,-, Delta 0,4 put Exposure call : 5 x 100 x 20 x 0,6 = EUR 6.000,- Exposure put : 5 x 100 x 20 x 0,4 = EUR 4.000,- Aangezien de posities elkaar hier qua exposure versterken, wordt de totale exposure van deze posities voor de portefeuille = EUR ,-. 9)Een geschreven call met een niet overeenkomend aantal aandelen in portefeuille Aandelen : 600 stuks : 10 geschreven contracten Hierbij is het deel van de optiepositie dat overeenkomt met het aantal aandelen in portefeuille exposureverlagend: Exposure aandelen : 600 x 20 = EUR ,- Exposure optieserie : 6 x 100 x 20 x 0,6 = EUR 7.200,- De exposure voor de portefeuille is voor dit deel = EUR 4.800,-. Voor de rest van de optiepositie wordt de exposure op dezelfde manier bepaald als bij de situatie dat er geen aandelen in depot aanwezig zijn: Exposure optieserie : 4 x 100 x 20 x 0,6 = EUR 4.800,- Aangezien er voor dit deel van de optiepositie geen dekking in de portefeuille aanwezig is, is dit deel van de optiepositie EUR 4800,- exposureverhogend. Hierbij wordt de regel toegepast dat wanneer de berekening tot een negatieve waarde leidt dat dan als exposurewaarde deze waarde als een positieve waarde wordt gehanteerd (absolute waarde). De totale exposure van deze positie is hiermee = EUR 9.600,-.

5 VOORBEELD PORTEFEUILLEANALYSE In dit voorbeeld wordt uitgegaan van de volgende uitgangssituatie: - Risicoprofiel met de volgende vermogenscategorieverdeling: Aandelen 30% Obligaties 50% Onroerend goed 5% Liquiditeiten 15% - Aandelen met een economische waarde van EUR ,- - Obligaties met een economische waarde van EUR ,- - Onroerend goed fondsen met een economische waarde van EUR 6.000,- - Spaarrekeningen met een economische waarde van EUR ,- In uw (huidige) portefeuilleanalyse levert dit het volgende overzicht: Categorie Waarde in EUR Waarde in % Aanbevolen in % Verschil Aandelen Obligaties Onroerend Goed Liquiditeiten Totaal Stel dat er een aantal callopties gekocht zouden worden met als onderliggende waarde aandeel ABC en een exposurewaarde van EUR ,-. In de nieuwe situatie wordt in de portefeuilleanalyse bij de aanwezigheid van deze aandelenoptieposities deze exposurewaarde opgenomen bij de vermogenscategorie Aandelen. Tevens wordt er een extra informatiedeel getoond, waar per onderliggende waarde de exposure vanuit optieposities in detail getoond wordt. Dit ziet er als volgt uit: Categorie Waarde in EUR Waarde in % Aanbevolen in % Verschil Aandelen Obligaties , ,3 Onroerend Goed Liquiditeiten ,3 15 5,7 Totaal Exposure vanuit optieposities Onderliggende waarde Vermogenscategorie Exposurewaarde ABC Aandelen Totale exposurewaarde Door de koop van de callopties wordt de exposure van de gehele portefeuille aanzienlijk verhoogd van EUR ,- naar EUR ,-. Merk tevens op dat de exposure in de vermogenscategorie aandelen procentueel toeneemt van 25% naar 50%, waardoor de portefeuille uit het gewenste risicoprofiel zou lopen.

6 Mogelijke vragen met bijbehorende antwoorden Heeft exposure fiscale consequenties? Nee. Exposure dient puur om het risico van uw portefeuille inzichtelijk te maken. Heeft exposure gevolgen voor de effectendekkingswaarde? Nee. De berekening van de effectendekkingswaarde blijft onveranderd. Heeft exposure gevolgen voor het fiatteren van effectenorders? Nee. De introductie van de exposurewaarde heeft geen gevolgen voor de fiattering van uw order. Deze blijft bij koop onveranderd plaatsvinden op uw bestedingsruimte en bij verkoop op de beschikbaarheid van de positie in uw effectendepot. Heeft exposure effect op de marginverplichting? Nee. De berekening van de marginverplichting blijft onveranderd. Voor welke opties wordt de exposurewaarde berekend? De exposurewaarde wordt voor alle opties berekend. Hoe wordt bij exposureberekeningen de dekking voor aandelenopties bepaald? Bij elke optieserie behoort een onderliggende waarde. Als de betreffende onderliggende waarde in het effectendepot aanwezig is, wordt die bij de berekening als (gedeeltelijke) dekking betrokken. Zie ook het antwoord bij de vraag Kan een optiepositie exposure verlagen?. Hoe wordt de dekking voor valutaopties bepaald? Bij valutaopties wordt er geen relatie gelegd met een eventueel aanwezige Vreemde Valuta Rekening. Dit betekent dat er geen dekking van de onderliggende waarde bepaald wordt. Valutaopties worden overigens niet toegekend aan een bepaalde vermogenscategorie en zullen daardoor geen consequenties hebben voor uw portefeuilleanalyse. Hoe wordt de dekking voor indexopties bepaald? Aangezien een index zelf niet als onderliggende waarde in een depot aanwezig kan zijn, betekent dit dat één of meerdere posities in indexopties binnen dezelfde optieklasse altijd tot een toegenomen exposure zal leiden. De indexoptie wordt toebedeeld aan de vermogenscategorie waar de onderliggende waarde betrekking op heeft. Bijvoorbeeld: Een AEX-optie heeft als onderliggende waarde de AEX-index, die samengesteld is uit 25 hoofdfondsen van Euronext Amsterdam. Aangezien deze hoofdfondsen aandelen betreffen, wordt een AEX-optie aan de vermogenscategorie Aandelen toebedeeld. Kan de exposurewaarde per onderliggende waarde ook negatief zijn? De exposurewaarde wordt altijd berekend per onderliggende waarde en de uitkomst is uiteindelijk altijd een absolute waarde en per definitie positief. Een exposure van een optiepositie zonder aanwezigheid van de onderliggende waarde in depot is altijd positief, ongeacht of het een gekochte of geschreven positie dan wel een call- of putoptie is. Kan een optiepositie exposure verlagen? Ja, als de ingenomen optiepositie in combinatie met de onderliggende waarde risicoverlagend is. Dit kan het geval zijn als de onderliggende waarde in het depot aanwezig is en de exposurewaarde van de optiepositie negatief is. De onderliggende waarde zelf heeft altijd een positieve exposurewaarde. De totale positie van de combinatie (onderliggende waarde plus optiepositie) heeft uiteindelijk een lagere exposure dan wanneer er alleen de exposure van de onderliggende waarde zou zijn. Voorbeelden hiervan zijn een gekochte putpositie in combinatie met de onderliggende waarde of een geschreven callpositie in combinatie met de onderliggende waarde. In de portefeuilleanalyse wordt een dergelijke exposureverlagende situatie getoond door een negatieve exposurewaarde bij de optieserie. Hoe wordt de exposure bepaald als het aantal optiecontracten niet exact overeenkomt met het aantal stukken van de onderliggende waarde in depot? Voor het gedeelte dat qua aantallen overeenkomt wordt de methodiek toegepast zoals hierboven beschreven is bij Kan een optiepositie exposure verlagen?. Voor de rest van de positie (onderliggende waarde of de optieserie) wordt de daaruit volgende exposure volledig opgeteld. Zie voor een berekening voorbeeld 9. Hoe wordt de exposure in geval van een vermogenscontract bepaald? Als u een vermogenscontract heeft wordt de exposure per onderliggende waarde bepaald aan de hand van alle effectendepots die onderdeel uitmaken van het vermogenscontract. Is er een maximum aan exposure dat u mag innemen? Heeft u als beleggingsvorm Direct Beleggen dan wordt u geen beperking ten aanzien van maximale exposure opgelegd, zolang uw bestedingsruimte voldoende is. De portefeuilleanalyse inclusief de exposure geeft u wel een beeld van de risico s die u loopt. U kunt dan zelf beslissen of u uw exposure wilt beperken.

7 Bent u adviesklant bij de beleggingsvorm Trading of Beleggingsadvies dan wordt uw order getoetst op geschiktheid of uw exposure (binnen de verschillende vermogenscategorieën) in lijn blijft met uw risicoprofiel. In de praktijk betekent dit dat u geadviseerd zal worden om af te zien van een order die leidt tot een exposure die niet overeenkomt met uw gekozen risicoprofiel. Waar kan ik de delta van een optie zien? Heeft u een abonnement op TradeBox dan kunt u binnen de optietools de delta van de optieserie raadplegen. Tevens kunt u de verandering van de delta observeren afhankelijk van de veranderingen in de koers van de onderliggende waarde, de looptijd, het dividend, de rente en de volatiliteit. Kan ik de exposure zelf berekenen? Op basis van de bovenstaande beschreven methodiek en de optiegegevens uit TradeBox kunt u uw exposure zelf berekenen. Overigens wordt de uitkomst van de exposure van de berekening per optieklasse/onderliggende waarde in de portefeuilleanalyse in uw Internet Bankieren getoond. Houdt u bij het eventueel narekenen hiervan rekening met mogelijk kleine afwijkingen tussen TradeBox in vergelijking met de portefeuilleanalyse. Dit komt door de verschillende momenten van bepaling van de delta die gelegen is in het feit dat de gegevens van verschillende bronnen afkomstig zijn. Waar kan ik meer informatie vinden over opties en optiestrategieën? Euronext Liffe heeft een Nederlandstalig document met uitleg over mogelijke optiestrategieën: Bent u geïnteresseerd in veel diepgaandere informatie dan stelt Euronext Liffe tevens een zeer uitgebreid Engelstalig document over opties, de delta en optiestrategieën beschikbaar:

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

Handleiding. Opties. werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013)

Handleiding. Opties. werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013) Handleiding Opties werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013) 1 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Handelen in opties 2 2.1 Wat is een optie 2 2.2 Het kopen of schrijven (verkopen) van opties 2 2.3 Marginverplichting

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Beleggen Opties. Zo werkt het

Beleggen Opties. Zo werkt het Beleggen Opties Zo werkt het Opties Met Zelf kunt u handelen in opties op aandelen en indices op NYSE Liffe Amsterdam. Met opties kunt u inspelen op koersstijgingen en -dalingen. U kunt ze ook gebruiken

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 Mede mogelijk gemaakt door TOM Tycho Schaaf 22 oktober 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

belangrijkste wijzigingen beleggen

belangrijkste wijzigingen beleggen naslag belangrijkste wijzigingen beleggen Introductie Dit naslagwerk bevat een selectie van de grootste verschillen die u als beleggende klant van voormalig MeesPierson kunt ondervinden, nu de systemen

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

1. De optie theorie een korte kennismaking

1. De optie theorie een korte kennismaking 1. De optie theorie een korte kennismaking 1.1 Terminologie Een optie is een recht. Een recht om iets te kopen of verkopen. Dit recht kan worden verkregen tegen betaling van een bedrag in geld: de optiepremie.

Nadere informatie

voorwaarden opties Informatie Beleggen November 2011 november 2011

voorwaarden opties Informatie Beleggen November 2011 november 2011 voorwaarden opties Informatie Beleggen november 2011 ABN AMROABN AMRO Voorwaarden Opties ABN AMRO Opties ABN AMRO De Voorwaarden Opties ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Opties en de Voorwaarden Opties

Nadere informatie

Informatiebrochure opties

Informatiebrochure opties Informatiebrochure opties Inleiding In deze brochure wordt bondig de werking van opties toegelicht en wordt er stilgestaan bij de mogelijke risico s die verbonden zijn aan het handelen in opties. Het lexicon

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3. Tycho Schaaf 5 november 2015

LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3. Tycho Schaaf 5 november 2015 LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3 Tycho Schaaf 5 november 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring

Nadere informatie

Strategie 2013. André Brouwers

Strategie 2013. André Brouwers André Brouwers Strategie 2013 André Brouwers Training en coaching Online abonnement VIP coaching Trading Week Strategie Weekend Disclaimer Disclaimer De disclaimer van onze website is van toepassing. Beleggen

Nadere informatie

voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand.

voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand. 7 De Tips voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand. Colofon Copyright 2013 FINODEX B.V. De 7 Tips voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand.

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

voor uw Short Strangle Optiestrategie Hoog rendement bij neutrale markten

voor uw Short Strangle Optiestrategie Hoog rendement bij neutrale markten 7 De Tips voor uw Short Strangle Optiestrategie Hoog rendement bij neutrale markten Colofon Copyright 2013 FINODEX B.V. De 7 Tips voor uw Short Strangle Optiestrategie Hoog rendement bij neutrale markten.

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr 33002587 Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleggen via ABN AMRO 2.1. Advies

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

HANDLEIDING OPTIES BIJ KEYTRADE BANK

HANDLEIDING OPTIES BIJ KEYTRADE BANK HANDLEIDING OPTIES BIJ KEYTRADE BANK 2. Handleiding opties bij Keytrade Bank INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 Leeswijzer handleiding... 3 DEEL A: BELEGGEN IN OPTIES, ALGEMEEN...4 1. WAT ZIJN OPTIES?... 4 1.1.

Nadere informatie

Informatiebrochure Opties

Informatiebrochure Opties Informatiebrochure Opties Wat u minimaal moet weten voordat u gaat beleggen in opties. Inhoudsopgave Inleiding Opties Het contract Doelstellingen van de optiebelegger De handel in opties Procedure bij

Nadere informatie

aandeelprijs op t = T 8.5 e 9 e 9.5 e 10 e 10.5 e 11 e 11.5 e

aandeelprijs op t = T 8.5 e 9 e 9.5 e 10 e 10.5 e 11 e 11.5 e 1 Technische Universiteit Delft Fac. Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Tussentoets Waarderen van Derivaten, Wi 3405TU Vrijdag november 01 9:00-11:00 ( uurs tentamen) 1. a. De koers van het aandeel

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 PORTEFEUILLE OVERZICHT... 4 2.1 MARGIN OVERZICHT... 5 2.1.1 WAARDE PORTEFEUILLE... 5 2.1.2 KASSALDO... 5 2.1.3 NETTO LIQUIDITEITSWAARDE...

Nadere informatie

Handleiding Derivaten

Handleiding Derivaten Handleiding Derivaten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Overeenkomsten en instellingen 4 2.1 Overeenkomst derivaten 4 2.2 Overeenkomst derivaten stopzetten 4 3 Definities en begrippen 5 4 Risico s van opties

Nadere informatie

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is:

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is: EXAMENVRAGEN OPTIES 1. Een short put is: A. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke prijs in een bepaalde B. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Handleiding Opties & Futures

Handleiding Opties & Futures Handleiding Opties & Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Euronext.liffe. Begrippenlijst opties. Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen.

Euronext.liffe. Begrippenlijst opties. Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen. Euronext.liffe Begrippenlijst opties Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen. Aandelenoptie Een verhandelbaar recht tot het kopen of verkopen van een pakket aandelen tegen een

Nadere informatie

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren uw online Internet Bankieren eenvoudig te raadplegen via internetbankieren Als u belegt bij ABN AMRO MeesPierson, kunt u in Internet Bankieren gebruikmaken van een online versie van uw Vermogensrapportage.

Nadere informatie

tarieven beleggingsadvies, actief beleggen en private trading tarieven per 1 april 2012

tarieven beleggingsadvies, actief beleggen en private trading tarieven per 1 april 2012 tarieven tarieven per 1 april 2012 beleggingsadvies, actief beleggen en private trading toelichting beleggingsadvies, actief beleggen en private trading Beleggingsfondsen/switchorders U kunt via de verschillende

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Toelichting derivaten

Toelichting derivaten Toelichting derivaten 2 Inhoudsopgave Toelichting derivaten Wat zijn opties en futures? 4 Beschrijving van opties 5 De contractspecificaties 7 Doelstellingen van de optiebelegger 9 Het kopen van opties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie

Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service

Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service Een toelichting voor abonnees op de werkwijze van het Optiebox Team. Opgemaakt 21 mei 2014 Versie 05.15 OPTIEBOX LAAT TIJD EN GELD VOOR JE WERKEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Strategieën met Opties

Strategieën met Opties Strategieën met Opties Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop. Bovendien heeft u binnenkort

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Participating Forward

Participating Forward Participating Forward 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF 1. Een belegger met een defensief risicoprofiel krijgt de keuze uit vier verschillende beleggingsportefeuilles. Welke van de onderstaande portefeuilles

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Beleggersprofiel Particulier

Beleggersprofiel Particulier Vragen Beleggersprofiel Particulier Bij deze lijst met vragen ontvangt u de brochure Uitleg. Daarin vindt u onder meer een toelichting, een begrippenlijst en andere informatie voor het beantwoorden van

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO 1. INLEIDING 2. BELEGGEN VIA ABN AMRO 2.1 Advies 2.1.1. Fondsadvies 2.1.2. Beleggingsadvies 2.1.3. Trading 2.2 Execution only 2.2.1. Direct Beleggen 2.2.2.

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options. 30 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options. 30 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options 30 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Aandelen opties (H9) Optiestrategieën (H10) Vuistregels Volatility (H16) Binomiale boom (H11) 2 Optieprijs Welke

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Opgemaakt 20 April 2014 Versie 04.2014 OPTIEBOX LAAT GELD VOOR JE WERKEN INHOUDSOPGAVE Het is aan te bevelen om deze handleiding te lezen VOORDAT u van

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet voor insiders

Handleiding Effectenkrediet voor insiders voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Debetstand boven

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Optie-Grieken 21 juni 2013. Vragen? Mail naar

Optie-Grieken 21 juni 2013. Vragen? Mail naar Optie-Grieken 21 juni 2013 Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com Optie-Grieken Waarom zijn de grieken belangrijk? Mijn allereerste doel is steeds kapitaalbehoud. Het is even belangrijk om afscheid

Nadere informatie

"Opties in een vogelvlucht"

Opties in een vogelvlucht "Opties in een vogelvlucht" Presentatie voor het NCD November 2010 Ton Ruitenburg Senior Officer Retail Relations Amsterdam Opties en hun gebruikers Doel van deze presentatie is u een eerste indruk te

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

LYNX BELEGGERSDEBAT 2015

LYNX BELEGGERSDEBAT 2015 LYNX BELEGGERSDEBAT 2015 Lynx Beleggersdebat 2015 BELEGGERSDEBAT 2015 V.l.n.r.: Lukas Daalder, Jim Tehupuring, Janneke Willemse, André Brouwers en Karel Mercx -86,44% Resultaten tips beleggersdebat 2014

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advies-kosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten op uw nota

Nadere informatie

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage 2 3 Vermogensbeheer, oog

Nadere informatie

Van Stuiver tot Miljardair

Van Stuiver tot Miljardair Van Stuiver tot Miljardair Ondernemend Beleggen pt 2 Rob Stuiver & Tycho Schaaf 26 november 2015 Sprekers Rob Stuiver RBA Tycho Schaaf Ondernemend belegger Beleggingsspecialist bij LYNX Masterclass Archief

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven:

Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven: Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven: Effecten- en derivatentransacties Aandelen Ordergrootte t/m 2.500,- 1,500% Over het meerdere t/m 10.000,- 1,000%

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3 hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6 hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 hoofdstuk 4 Handleiding Effectendienstverlening vermogensbeheer

Nadere informatie

Hedging strategies: Turbo

Hedging strategies: Turbo Hedging strategies: Turbo Hedging van aandelenposities met een Turbo short p. 2 Index 1. Inleiding 3 Principes 3 2. Voordeel van een Turbo tegenover een optie 4 Risico 4 Hefboom 4 3. Scenario s voor een

Nadere informatie

Prospectus Effectenkrediet

Prospectus Effectenkrediet Prospectus Effectenkrediet 2 Inhoudsopgave 1 Omschrijving Effectenkrediet 3 2 Procedure aanvraag en beoordeling 4 3 Procedure kredietregistratie 5 3.1 Intrekking kredietregistratie 5 4 Kredietwaardigheid

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Trade van de week. Welcome to. Africa

Trade van de week. Welcome to. Africa Trade van de week Welcome to Africa We versturen nu al een tijdje wekelijks de Trade van de Week. Een Trade van de Week hoeft in absolute termen niet de grootste winst op te leveren. Een kleine investering

Nadere informatie

Effectenhandelaar Beleggingsproducten

Effectenhandelaar Beleggingsproducten Effectenhandelaar Beleggingsproducten Beschrijving Effectenhandelaren hebben te maken met een breed pakket aan producten. Hierbij is steeds weer de vraag: wat zijn de kenmerken van het product, welke risico

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen

Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen Deze gids helpt u uw rekeningoverzicht vermeld op Penson s intranet website te begrijpen. De eerste sectie geeft een uitleg van de meest belangrijke pagina s

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of

Nadere informatie

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop.

Nadere informatie

Geld. opties. verdienen met. Pagina 1 van 79

Geld. opties. verdienen met. Pagina 1 van 79 Geld verdienen met opties Pagina 1 van 79 Geld verdienen met opties De ultieme manier om geld voor je te laten werken In plaats van te werken voor je geld Versie 3.0 Pagina 2 van 79 Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

1 Risico en Risicobereidheid

1 Risico en Risicobereidheid 2 1 Risico en Risicobereidheid 1.1 Inleiding Beleggen is een zoektocht naar rendement en daarbij moeten voortdurend lastige keuzes gemaakt worden. Als belegger moet u steeds de afweging maken tussen risico

Nadere informatie

Handleiding Geavanceerde Orders

Handleiding Geavanceerde Orders Handleiding Geavanceerde Orders 2 Binck biedt u de mogelijkheid om geavanceerde orders te plaatsen. Een geavanceerde order bestaat uit twee delen, te weten de conditie en de order. Als de conditie wordt

Nadere informatie

Officieel bericht opties en futures

Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures 1 Wat zijn opties en futures? 5 2 Beschrijving van opties 6 3 De contractspecificaties 8 4 Doelstellingen van de optiebelegger 11

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie Versie 1.1, januari 2001 Voorwoord. Dit is opties? Geen kunst!, deel 1 van de boekenserie Beleggen, kunst of kunde Opties? Geen kunst! 2 Deze serie wordt uitgegeven door

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie