duurzaam beleggen mandaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "duurzaam beleggen mandaat"

Transcriptie

1 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven

2 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in eigen hand te houden. In dat geval heeft u op regelmatige basis contact met uw beleggingsadviseur en neemt u zelf alle aan- en verkoopbeslissingen. Een andere mogelijkheid is om het beheer van uw vermogen of een deel daarvan uit te besteden. In dat geval maakt u vooraf duidelijke afspraken over uw beleggingen en nemen specialisten alle beslissingen voor u. Dat scheelt u tijd en geeft u rust. Daarnaast heeft u de zekerheid dat alleen rationele afwegingen de doorslag geven. Met discretionair vermogensbeheer van ABN AMRO Private Banking kiest u voor een professioneel opgebouwde en beheerde portefeuille volgens het door u gekozen mandaat. Er zijn verschillende mandaten met elk hun specifieke kenmerken. Met het Duurzaam Beleggen Mandaat kiest u voor een portefeuille met herkenbare beleggingen in bedrijven die oog hebben voor huidige én toekomstige generaties.

3 Duurzaam Beleggen Mandaat in het kort 2 duurzaam beleggen mandaat in het kort Bij het Duurzaam Beleggen Mandaat stellen we voor u een portefeuille samen met beleggingen in bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. De bedrijven waarin we voor u beleggen, lopen voorop bij het vinden en behouden van de balans tussen mensen, leefomgeving en winst. Zij stellen strengere eisen aan onder meer productie en ondernemingsbestuur dan wettelijk nodig is. Tegelijkertijd zijn de bedrijven financieel gezond. Herkenbare portefeuille Portefeuilles in het Duurzaam Beleggen Mandaat bestaan voor het deel dat in aandelen wordt belegd uit individuele bedrijven. Zo kunt u precies volgen in welke ondernemingen we uw vermogen investeren. Dit zijn zowel wereldwijd bekende bedrijven als pioniers die bijvoorbeeld werken aan alternatieve energiebronnen. Duidelijke keuzes Bij het Duurzaam Beleggen Mandaat maken we duidelijke keuzes met als doel een maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille en een beter dan gemiddeld rendement op langere termijn. Op korte termijn kan de waarde van een portefeuille in het Duurzaam Beleggen Mandaat dankzij de duidelijke keuzes juist sterk schommelen. De ervaring leert dat de aanpak van het Duurzaam Beleggen Mandaat in de praktijk vaak loont. Zorgvuldige selectie Aan de keuze van beleggingen voor uw portefeuille gaat een zorgvuldige selectie vooraf. We werken bij de selectie samen met Triodos MeesPierson, specialist in duurzaam vermogensbeheer. Het Duurzaam Beleggen Mandaat bieden we aan voor beleggingsportefeuilles vanaf euro. Het Duurzaam Beleggen Mandaat als onderdeel van al uw financiën Als u het beheer van uw vermogen of een deel daarvan aan ons uitbesteedt, dan kunt u erop vertrouwen dat dit past bij uw totale vermogensplanning. Vermogensbeheer in het Duurzaam Beleggen Mandaat moet naadloos aansluiten bij de overige financiële producten en diensten waar u gebruik van maakt. Uw private banker bekijkt het Duurzaam Beleggen Mandaat dan ook samen met al uw andere vermogensbestanddelen.

4 3 De bouwstenen van het Duurzaam Beleggen Mandaat de bouwstenen van het duurzaam beleggen mandaat Een portefeuille in het Duurzaam Beleggen Mandaat bestaat hoofdzakelijk uit individuele aandelen en obligaties. We beleggen bij dit mandaat uitsluitend in bedrijven die hebben aangetoond duurzaam te ondernemen. Met duurzame bedrijven in een herkenbare portefeuille onderscheidt het Duurzaam Beleggen Mandaat zich van de andere mandaten die ABN AMRO Private Banking aanbiedt. Aandelen Voor de aandelenportefeuille selecteren we dertig tot veertig bedrijven uit ontwikkelde markten die voldoen aan onze criteria voor duurzaam ondernemen en die goede financiële resultaten behalen. Voor aandelen uit opkomende markten beleggen we in beleggingsfondsen. In opkomende markten zijn lagere standaarden voor de beschikbaarheid van data, financiële verslaggeving en transparantie vaak een belemmering voor grootschalige investeringen. Dit geldt vooral op het gebied van sociaal en verantwoord beleggen. Bij selectie van individuele bedrijven worden risico s daardoor te groot en is de spreiding te klein. Obligaties Bij obligatiebeleggingen staan veiligheid en zekerheid voorop. Daarom geven we de voorkeur aan obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Ook letten we erop dat het risico in de portefeuille zo goed mogelijk is gespreid. Dit doen we door te kiezen voor obligaties met verschillende looptijden. In de obligatieportefeuille hebben overheidsobligaties uit eurolanden de voorkeur. Voor beleggingen in bedrijfsobligaties kiezen we een beleggingsfonds om voldoende spreiding te kunnen garanderen. Ook de debiteuren waarvan wij de obligaties selecteren moeten voldoen aan de strenge duurzaamheidseisen die wij hanteren voor bedrijven. Alternatieve beleggingen Alternatieve beleggingen is de derde bouwsteen die deel kan uitmaken van uw portefeuille in het Duurzaam Beleggen Mandaat. Alternatieve beleggingen reageren meestal anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Vanwege die andere reactie verkleinen ze in het algemeen het risico in beleggingsportefeuilles. We kunnen voor u beleggen in fondsen die investeren in vastgoed, microfinanciering en alternatieve energie. Vanzelfsprekend voldoen ook alternatieve beleggingen die we opnemen in uw portefeuille aan onze criteria voor duurzame beleggingen. Liquiditeiten Een deel van uw portefeuille kunnen we aanhouden in liquiditeiten. Zo kunnen we snel inspelen op veranderingen in de markt. Op dit deel van uw portefeuille ontvangt u rente. Een portefeuille die bij u past De verdeling tussen aandelen, obligaties, liquiditeiten en alternatieve beleggingen Hoe de vermogensverdeling in het Duurzaam Beleggen Mandaat er uitziet hangt af van uw risicoprofiel (strategische vermogensverdeling) en onze beleggingsvisie (tactische vermogensverdeling). Risicoprofiel Uw eigen doelen, wensen en uw financiële positie zijn voor ons het uitgangspunt. Dit komt terug in de vermogensverdeling van uw portefeuille: uw risicoprofiel. Dit profiel geeft de verhouding tussen risico en rendement aan: hoeveel risico kunt of wilt u lopen en welk rendement wilt u daarbij halen. ABN AMRO heeft zes risicoprofielen, variërend van zeer defensief (weinig risicovol) tot zeer offensief (veel risico). Bij elk risicoprofiel hoort een vermogensverdeling tussen de vermogenscategorieën aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling geeft ook aan welk percentage van het belegd vermogen minimaal en maximaal in een vermogenscategorie is belegd. Deze bandbreedte definieert de ruimte om af te wijken van de standaard verdeling, dit is de tactische vermogensverdeling. Bij een afwijking naar boven spreken we van overweging, bij een afwijking naar beneden van onderweging.

5 Overzicht risicoprofielen van het Duurzaam Beleggen Mandaat 4 Benchmark Het rendement van uw portefeuille kunt u vergelijken met een benchmark. Dit is een standaard beleggingsportefeuille met dezelfde risicovoorkeur en rendementsdoelstelling als uw eigen portefeuille. In de onderstaande tabel ziet u welke benchmarks we gebruiken bij het Duurzaam Beleggen Mandaat. Beleggingsvisie Bij ABN AMRO Private Banking zijn we ervan overtuigd dat de verdeling tussen de vermogenscategorieën in een beleggingsportefeuille op langere termijn de grootste bijdrage levert aan het rendement op die portefeuille. De resultaten van meerdere wetenschappelijke onderzoeken sterken ons in die overtuiging. De beleggingsvisie van onze economen en andere specialisten gebruiken we als leidraad bij de keuze voor de tactische vermogensverdeling. Overzicht risicoprofielen van het Duurzaam Beleggen Mandaat Naam risicoprofiel Zeer defensief Defensief Matig defensief Matig offensief Offensief Zeer offensief Beleggingshorizon > 2 jaar > 5 jaar > 7 jaar > 10 jaar > 12 jaar > 15 jaar Gemiddeld historisch rendement op jaarbasis 1 4,5 % 5,3 % 5,9 % 6,7 % 7,5 % 8,1 % Verwacht risico* (Standaarddeviatie) 3,8 % 4,1 % 6,1 % 9,5 % 13,1 % 15,9 % Kans op een negatief rendement elke... jaar 8, ,5 3,2 Bandbreedtes Aandelen 0 10 % 0 30 % % % % % Obligaties % % % % 0 40 % 0 25 % Alternatieve beleggingen 0 10 % 0 20 % 0 20 % 0 30 % 0 30 % 0 30 % Liquiditeiten 0 60 % 0 70 % 0 70 % 0 70 % 0 70 % 0 60 % Benchmark Aandelen 2 0 % 15 % 30 % 50 % 70 % 85 % Obligaties 3 90 % 70 % 55 % 35 % 15 % 0 % Alternatieve beleggingen 4 5 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Liquiditeiten 5 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 1. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst % MSCI Europa, 40% MSCI Wereld excl. Europa, 10% MSCI Opkomende markten; MSCI indices zijn gebaseerd op het totaalrendement waarbij netto dividenden worden herbelegd. 3. BoA Merrill Lynch EMU Directe Staatsobligaties 1-10 jaar; obligatiebenchmarks zijn op basis van totaal rendement (inclusief coupon) % GPR-250 Wereld (indirect onroerend goed), 50% 1-maands Euribor + 2% 5. 1-maands Euribor Bron: ABN AMRO Private Banking (i-risk)

6 5 Goed op de hoogte goed op de hoogte Inzicht in uw beleggingsportefeuille Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de stand van zaken van uw beleggingsportefeuille. Op regelmatige basis informeren wij u over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en over ons beleggingsbeleid. U ontvangt de beleggingsvisie met een analyse van de marktontwikkelingen, onze beleggingsstrategie en vooruitzichten voor de vermogenscategorieën in uw portefeuille. Elk kwartaal geeft de vermogensrapportage inzicht in de samenstelling van uw portefeuille, de verdeling naar vermogenscategorieën en het rendement. Verder informeren wij u over bijzondere gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op uw portefeuille, zoals bijvoorbeeld een grote aardbeving. Kosten Voor vermogensbeheer via het Duurzaam Beleggen Mandaat vragen wij een jaarlijkse beheersvergoeding als een percentage over de waarde van het beheerde vermogen. Deze vergoeding wordt per kwartaal verrekend. Naast deze jaarlijkse beheersvergoeding worden de reguliere kosten voor effectendienstverlening, zoals transactiekosten (aan- en verkopen), BTW en taksen in rekening gebracht. Er is geen bewaarloon van toepassing. Als alternatief kunnen we het Duurzaam Beleggen Mandaat ook met een all-in kostenvergoeding aanbieden. Beheerskosten en transactiekosten (aan- en verkopen) worden dan als een vast percentage over de waarde van het beheerd vermogen verrekend. Risico s Kenmerkend voor het Duurzaam Beleggen Mandaat is dat er voornamelijk wordt belegd in individuele aandelen en obligaties. Daarnaast bestaat de mogelijkheid te profiteren van extra marktkansen met behulp van beleggingsfondsen, liquiditeiten en gestructureerde producten. Participanten in het Duurzaam Beleggen Mandaat lopen de risico s die gebruikelijk zijn bij een breed gespreide beleggingsportefeuille die is opgebouwd volgens de visie van ABN AMRO. Voor aandelen betekent dit een koersrisico. Voor obligaties betekent dit een debiteurenrisico alsmede een renterisico, die beide hun weerslag kunnen hebben op de koers van een obligatie. Voor beleggingsfondsen geldt hetzelfde risico als voor beleggingen in individuele titels aangezien beleggingsfondsen uiteindelijk uit individuele titels zijn samengesteld. Bepaalde fondsen kunnen echter een afwijkend risico met zich meebrengen indien bijvoorbeeld een fonds gegarandeerd is (in dat geval zal het risico beperkter zijn) of indien er binnen een fonds ook in derivaten of op krediet belegd wordt (in dat geval zal het risico hoger zijn). Voor wat betreft liquiditeiten lopen de participanten een debiteurenrisico op de bank waar deze worden ondergebracht. Bij gestructureerde producten lopen de participanten debiteurenrisico op de uitgevende instelling, naast het risico voortkomend uit de specifieke structuur en de ontwikkeling van de onderliggende waarde(n). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer gedetailleerde informatie over de kosten verwijzen we naar de kostenfiche Discretionair Vermogensbeheer. U kunt gebruikmaken van het Duurzaam Beleggen Mandaat vanaf EUR ,-.

7 Kiezen voor het Duurzaam Beleggen Mandaat 6 kiezen voor het duurzaam beleggen mandaat Met het Duurzaam Beleggen Mandaat doen we u een duidelijke belofte: we stellen voor u een beleggingsportefeuille samen met herkenbare beleggingen van duurzame bedrijven. Zo kunt u op de voet volgen hoe we uw vermogen investeren. Zonder dat u daar zelf naar hoeft om te kijken. Maar met de wetenschap dat u alleen investeert in bedrijven die bijdragen aan een betere balans tussen mensen, leefomgeving en winst. En met bovendien het vooruitzicht op een beter dan gemiddeld rendement op langere termijn. Als dat u aanspreekt, dan bespreekt uw private banker graag met u de mogelijkheden. Meerdere mandaten Naast het Duurzaam Beleggen Mandaat heeft ABN AMRO Private Banking nog andere beleg gingsvormen en vermogensbeheermandaten. U kunt meerdere beleggingsvormen en mandaten met elkaar combineren. Zo kunt u verschillende accenten leggen met uw vermogen. Uw private banker adviseert u graag over de mogelijkheden. Van gedachten wisselen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met uw private banker.

8 Onze kantoren ABN AMRO Antwerpen Roderveldlaan 5 bus Antwerpen-Berchem Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) ABN AMRO Kortrijk Kennedypark 31 d 8500 Kortrijk Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) ABN AMRO Brussel Kanselarijstraat 17 a 1000 Brussel Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) ABN AMRO Hasselt Kattegatstraat Hasselt Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) Bezoek voor meer informatie onze website of stuur een naar ABN AMRO Bank N.V., met maatschappelijke zetel gevestigd Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland, KvK Amsterdam Belgisch bijkantoor, Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem, België, Griffie Rechtbank van Koophandel Antwerpen (RPR) BTW BE Rekeningnummer ABN AMRO: BIC : ABNABE2AIPC, IBAN : BE V.U. ABN AMRO Bank N.V., Ben Weekers. Roderveldlaan 5 b4, 2600 Berchem Algemene Disclaimer Deze publicatie geldt voor ABN AMRO als marketingcommunicatie voor wat betreft de Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten ( MiFID ). Dit betekent bijvoorbeeld dat de informatie in deze publicatie niet werd opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten gericht op de vrijwaring van de onafhankelijkheid van research en de informatie kan niet worden beschouwd als een objectieve weergave van de besproken onderwerpen. Dit betekent ook dat er geen beperkingen zijn op het door ons handelen in de vermelde producten voor of na het aan u overhandigen van deze publicatie. De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de algemene voorwaarden van de bank die verkrijgbaar zijn via Deze publicatie werd samengesteld door ABN AMRO Bank N.V. en haar geassocieerde ondernemingen ( ABN AMRO ) en is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De in deze brochure opgenomen informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten en kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. US Person Disclaimer Beleggen ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. AAPB - April 2013

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

themarapport aandelen

themarapport aandelen het nieuwe winkelen themarapport aandelen Beleggingscommunicatie 22 juli 2013 In iets meer dan tien jaar tijd heeft internet een revolutie teweeggebracht in de wijze waarop wij winkelen. Door de populariteit

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen.

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Beleggingsstrategieën met trackers White paper series Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 Antwoorden op de vragen van nu. Handig om te weten voor u aangifte doet Wellicht bent u verhuisd, denkt u na over uw erfenis of hebben er ontwikkelingen in de relationele

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie