ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short"

Transcriptie

1 ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short 14 augustus 2012, 13:25u Technische opinie: bereikt koersdoel Handelsplan Suiker short (SB2) Actuele koers Beleggingshorizon Daily Instapkoers Koersdoel Winstpotentieel % (vanaf instapkoers) Koersdoel Winstpotentieel % (vanaf instapkoers) Stop loss niveau Fundamentele opinie: Neutraal (bron: Toelichting technische opinie Suiker is na 7 dagen non/stop dalen aanbeland bij het eerste koersdoel Rond dit niveau ligt zowel horizontale steun als ook een stijgende steunlijn onder koersbodems vanaf begin juni. Het elastiek omlaag is flink uitgerekt (onderliggende waarde ongeveerd 6% gedaald) waarmee het risico van een countertrend beweging flink toeneemt. De positie wordt gesloten met een winst op de turbo van ruim 20% (hefboom was relatief laag). Mocht bij een evt. pullback een nieuwe, lagere top gevormd worden met een interessante risk/reward, dan wordt een nieuwe short positie overwogen. Op dit moment positie verzilveren en even naar de zijlijn manoeuvreren. Winst 6% (op onderliggende waarde) *Het aangegeven handelsplan is op basis van een directe belegging in de onderliggende waarde en kan worden gebruikt ter ondersteuning van investeringsbeslissingen met betrekking tot de ABN AMRO Turbo. In het handelsplan is geen rekening gehouden met eventuele wisselkoersrisico s. Het aangegeven winst- en verliespotentieel in het handelsplan is exclusief de hefboomwerking van een Turbo en is geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Een uitgebreide beschrijving van technische analyse vindt u op

2

3 ABN AMRO Turbo Tip 29 Update Suiker Short 10 augustus 2012, 12:15u Technische opinie: downtrend is intact Fundamentele opinie: Neutraal (bron: Handelsplan Suiker short (SB2) Actuele koers Beleggingshorizon Daily Instapkoers Koersdoel Winstpotentieel 1 Koersdoel Winstpotentieel 2 Stop loss niveau Profit stop 2% 6.46% (vanaf instapkoers) 14.30% (vanaf instapkoers) Toelichting technische opinie Suiker is na het afronden van een hoofd & schouder topformatie fors weggezakt. Het eerste koersdoel rond is nu bijna bereikt. Een herstel binnen de dalende trend is mogelijk. Echter, zolang de koers onder als mede de dalende trend noteert, is een verdere daling het meest waarschijnlijk. Het tweede koersdoel op vormt dan het volgende richtpunt. Bovenstaande is aanleiding om de originele stop van te verlagen naar de eerder genoemde Dat wil zeggen dat een winst van 2% wordt vastgeklikt (zogenaamde profit stop). *Het aangegeven handelsplan is op basis van een directe belegging in de onderliggende waarde en kan worden gebruikt ter ondersteuning van investeringsbeslissingen met betrekking tot de ABN AMRO Turbo. In het handelsplan is geen rekening gehouden met eventuele wisselkoersrisico s. Het aangegeven winst- en verliespotentieel in het handelsplan is exclusief de hefboomwerking van een Turbo en is geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Een uitgebreide beschrijving van technische analyse vindt u op Een aantal beschikbare Turbo s Short op Suiker ISIN Code Stop lossniveau Financieringsniveau Hefboom Ratio Bied Koers NL NL NL Laat Koers

4

5 ABN AMRO Turbo Tip 29 Opening Suiker Short 3 augustus 2012, 13:00u Technische opinie: toppatroon afgerond Fundamentele opinie: Neutraal (bron: Handelsplan Suiker Short (oktober future) Actuele koers Beleggingshorizon Daily Instapkoers Koersdoel Winstpotentieel % Koersdoel Winstpotentieel % Stop loss-niveau Verliespotentieel 7.35% Toelichting technische opinie Suiker is aan de bovenkant van het lange termijn dalende trendkanaal in de problemen gekomen. In de afgelopen weken is een hoofd & schouder topformatie gevormd. Dit negatieve patroon is neerwaarts afgerond met de doorbraak onder horizontale steun (de zogenaamde neklijn ). Op basis van de hiervoor genoemde technische feiten ligt een verdere koersdaling voor de hand. Volgende richtpunten/steunniveaus wachten rond en Handhaaf een negatieve visie/verwachting zolang de koers onder noteert (stop loss). Een doorbraak hierboven neutraliseert de hoofd & schouderformatie en helpt suiker tevens uit de lange termijn dalende trend. Vanwege de grote volatiliteit is in aanvang gekozen voor een relatief ruime stop loss. Deze wordt neerwaarts aangepast zo gauw de grafiek dit toelaat. *Het aangegeven handelsplan is op basis van een directe belegging in de onderliggende waarde en kan worden gebruikt ter ondersteuning van investeringsbeslissingen met betrekking tot de ABN AMRO Turbo. In het handelsplan is geen rekening gehouden met eventuele wisselkoersrisico s. Het aangegeven winst- en verliespotentieel in het handelsplan is exclusief de hefboomwerking van een Turbo en is geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Een uitgebreide beschrijving van technische analyse vindt u op Een aantal beschikbare Turbo s Short op Suiker (oktober future) ISIN Code Stop lossniveau Financieringsniveau Hefboom Ratio Bied Koers NL NL NL Laat Koers

6 De Turbo Tip is bedoeld ter ondersteuning van investeringsbeslissingen met betrekking tot de ABN AMRO Turbo* (de Turbo ). De informatie in dit document is niet bedoeld als beleggingsadvies. We raden beleggers aan om zich niet alleen te baseren op technische analyse, maar ook hun eigen mening te vormen over de onderliggende waarde (aandeel, obligatie, valuta, grondstof, of future) waarin men via een Turbo in wil beleggen, liefst gebaseerd op meerdere informatiebronnen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. Het handelsplan in de Turbo Tip wordt verzorgd door het Global Technical Research Team van ABN AMRO Private Banking International Research & Strategy ( ABN AMRO ) bestaande uit Michael Nabarro, Demis M. Bril en Aad Hoogervorst. De standpunten en vooruitzichten van de leden van het Global Technical Research Team geven hun mening weer in hun hoedanigheid als functionaris van ABN AMRO. Hun beloning staat/stond/zal niet in relatie (staan) met hun specifieke aanbevelingen of standpunten. De leden van het Global Technical Research Team hebben op het moment van schrijven zelf geen positie in de onderliggende waarde van deze Turbo Tip. Het overzicht van beschikbare Turbo s wordt verzorgd door het Turbo team van ABN AMRO Markets, bestaande uit Jan Erftemeijer, Claudio Serra en Halima Q. Butt. Alvorens in Turbo s te beleggen is het van belang dat u de kenmerken en risico s van dit product volledig begrijpt. Lees voor aankoop de algemene brochure, het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden waarin de werking, risico s, kosten en voorwaarden staan beschreven. Het basisprospectus en de definitieve voorwaarden (het Prospectus ) van de Turbo zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ7180), Postbus 283, 1000 AE Amsterdam. Tel ABN1234 ( ), web: adres: ABN AMRO is de uitgevende instelling en lead manager van de Turbo. Het aanbod van de Turbo vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan dit product en moeten weloverwogen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product, zo nodig in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij in aanmerking moet worden genomen of dit product past binnen hun eigen beleggingsbeleid. De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. * De naam TURBO wordt gebruikt in licentie van de rechthebbende van de geregistreerde handelsnaam.