Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen"

Transcriptie

1 Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen

2 Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken, of eerder stoppen met werken. Dat is allemaal van invloed op de hoogte van uw pensioen. Als u uw pensioen verzekert met het ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan, kunt u uw pensioenregeling op uw persoonlijke wensen en situatie afstemmen. Maar hoe gaat u dit daadwerkelijk invullen? In deze brochure informeren wij u over de beleggingsmogelijkheden binnen het Persoonlijk Pensioen Plan. 2

3 Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Het ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan is een verzekering op basis van beleggingen. Binnen het Persoonlijk Pensioen Plan bestaan verschillende beleggingsmogelijkheden. Lees in uw pensioenreglement welke keuzemogelijkheden u hebt binnen uw pensioenregeling. Uw pensioen onze zorg Om uw pensioenbeleggingen optimaal op uw situatie af te stemmen, dient u goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Meer of minder risico Als u gaat beleggen, moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Hoeveel risico wilt u lopen? Hoe moeten de beleggingen gespreid worden en hoe zorgt u voor aanpassing aan de marktomstandigheden? Beleggen in aandelen levert op lange termijn doorgaans het hoogste rendement op, maar de risico s zijn ook hoger. Liquiditeiten zijn het veiligst, maar leveren over het algemeen minder rendement op dan meer risicovolle beleggingen. Beleggen in een Lifecycle De verzekeraar van uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan, Delta Lloyd Levensverzekering NV, biedt u de mogelijkheid om te beleggen in Lifecycles. Daarmee worden de beleggingen te allen tijde goed gespreid. Zowel over aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten, maar ook geografisch en over verschillende sectoren. Daarnaast zorgt de verzekeraar ervoor dat het beleggingsrisico automatisch wordt afgebouwd naarmate uw pensioendatum nadert. In de Lifecycles worden risico en looptijd voortdurend optimaal op elkaar afgestemd. U hebt de keuze uit de volgende Lifecycles: ABN AMRO Lifecycle Neutraal ABN AMRO Lifecycle Defensief ABN AMRO Lifecycle Offensief De standaard Lifecycle binnen het Persoonlijk Pensioen Plan is de Lifecycle Neutraal. Indien u van deze standaard wilt afwijken, kunt u in een andere Lifecycle beleggen. Zelf Beleggen Naast een keuze voor het beleggen in een Lifecycle kunt u ook Zelf Beleggen. In dat geval kunt u een keuze maken uit het zorgvuldig samengestelde fondsassortiment. Om zelf te beleggen moet eerst de Profielbepaler ingevuld worden om uw risicoprofiel te bepalen. Meer informatie over Zelf Beleggen vindt u in het Formulier Fondskeuze Zelf Beleggen. Verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid Als u uw beleggingen overlaat aan de verzekeraar, worden uw pensioenpremies standaard belegd in de ABN AMRO Lifecycle Neutraal. De verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid ligt dan bij de verzekeraar. Dat is ook het geval als u kiest voor de Lifecycle Defensief of de Lifecycle Offensief wanneer dat bij uw risicoprofiel past. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het beleggingsresultaat. Ondanks het verstandig beleggen kan door economische of financiële ontwikkelingen het beleggingsresultaat tegenvallen. Gaat u Zelf Beleggen, dan bent u ook zelf verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Een nadere uitleg over het beleggen in de diverse Lifecycles en Zelf Beleggen treft u op de volgende pagina s aan. Persoonlijk Pensioen Plan 3

4 Beleggen in een Lifecycle U kunt kiezen uit drie Lifecycles: Defensief, Neutraal en Offensief. De offensieve variant belegt risicovoller dan de defensieve variant. Als u kiest voor de Lifecycle Neutraal, kiest u voor de optimale mix tussen verwacht rendement en risico voor uw pensioenopbouw. Er wordt automatisch belegd volgens de Lifecycle Neutraal. Als in uw pensioen-regeling is opgenomen dat u mag afwijken van deze standaard, dan kunt u na invulling van de Profielbepaler uw eigen beleggingskeuze maken. Binnen de Lifecycles wordt de inleg belegd in de ABN AMRO Beleggingsmodel Fondsen. De ABN AMRO Beleggingsmodel Fondsen beleggen in de volgende categorieën: liquiditeiten, obligaties, onroerend goed en aandelen. In de laatste jaren voor de pensioendatum worden de pensioenuitkeringen veiliggesteld door middel van de Pensioenstabilisator. Meer informatie over de ABN AMRO Beleggingsmodel Fondsen en de Pensioenstabilisator vindt u op pagina 6. ABN AMRO Lifecycle Neutraal Met de standaard-lifecycle Neutraal loopt u beleggingsrisico, maar door een evenwichtige verhouding tussen obligaties en aandelen kiest u voor een optimale mix tussen rendement en risico voor uw pensioenopbouw. Binnen de Lifecycle Neutraal wordt vanaf 15 jaar voor de pensioendatum gefaseerd overgestapt op de Pensioenstabilisator. In de Lifecycles wordt de eerste jaren risicovoller belegd. Naarmate de pensioendatum nadert, neemt het beleggingsrisico automatisch af door de verdeling van de beleggingen over de genoemde categorieën te wijzigen. Zo is er op ieder moment een goed afgestemde verhouding tussen risico en looptijd. Op deze wijze wordt een zo hoog mogelijk rendement nagestreefd bij een aanvaardbaar risico. 4

5 ABN AMRO Lifecycle Defensief Met de Lifecycle Defensief beperkt u het beleggingsrisico, omdat overwegend in obligaties wordt belegd. U kiest voor een beperkt beleggingsrisico, ook al betekent dit de kans op een lager rendement voor uw pensioenopbouw. Binnen de Lifecycle Defensief wordt vanaf 20 jaar voor de pensioendatum gefaseerd overgestapt op de Pensioenstabilisator. ABN AMRO Lifecycle Offensief Met de Lifecycle Offensief accepteert u meer beleggingsrisico, omdat overwegend in aandelen wordt belegd. Hierdoor zijn er grote uitschieters in het rendement mogelijk, zowel naar boven als naar beneden. Binnen de Lifecycle Offensief wordt vanaf 10 jaar voor de pensioendatum gefaseerd overgestapt op de Pensioenstabilisator. * De illustraties gaan uit van een pensioenleeftijd van 65 jaar. Let op Beleggen, ook in Lifecycles, brengt altijd een mate van risico met zich mee. Als u niet belegt volgens de voorgestelde Lifecycles kan dit de pensioenopbouw in gevaar brengen. Het risico en de looptijd kunnen mogelijk niet optimaal op elkaar zijn afgestemd, of de beleggingen kunnen onvoldoende gespreid zijn. Zie hiervoor ook De risico s van Zelf Beleggen op pagina 8 van deze brochure. Persoonlijk Pensioen Plan 5

6 De Pensioenstabilisator Als u belegt binnen één van de Lifecycles, stapt u ruim voor uw pensioendatum geleidelijk en automatisch over naar de Pensioenstabilisator. Bij de Lifecycle Defensief stapt u al 20 jaar voor pensioendatum gefaseerd over naar de Pensioenstabilisator. Bij de Lifecycle Neutraal en de Lifecycle Offensief respectievelijk 15 en 10 jaar voor pensioendatum. Ook als u kiest voor Zelf Beleggen kunt u gebruikmaken van de Pensioenstabilisator. Dit kan door volledig over te stappen naar een van de drie Lifecycles. De hoogte van uw pensioenuitkering Binnen het Persoonlijk Pensioen Plan bouwt u een pensioenkapitaal op, waarmee u op uw pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aan moet kopen. De hoogte van deze uitkering is sterk afhankelijk van de stand van de marktrente op uw pensioendatum. Bij een hoge marktrente kunt u een hogere pensioenuitkering aankopen dan bij een lage marktrente. Zo werkt de Pensioenstabilisator De Pensioenstabilisator belegt zodanig dat de waarde stijgt als de marktrente daalt, en dat de waarde daalt als de marktrente stijgt. Door op deze wijze in langlopende obligaties te beleggen, heeft een veranderende rentestand nog maar zeer beperkt invloed op de hoogte van uw aan te kopen pensioenuitkeringen, zoals is te zien in de volgende illustratie. Binnen uw Lifecycle wordt geleidelijk overgestapt op de Pensioenstabilisator. Hierbij worden periodiek participaties in de Pensioenstabilisator aangekocht. Deze participaties hebben een dagwaarde (een koers ) die een omgekeerd verband heeft met het verloop van de marktrente. Met de Pensioenstabilisator wordt uw aan te kopen pensioenuitkering nauwelijks meer beïnvloed door het verloop van de marktrente. 6

7 De ABN AMRO Beleggingsmodel Fondsen De ABN AMRO Beleggingsmodel Fondsen nemen een belangrijke plaats in binnen het totale beleggingsaanbod van het Persoonlijk Pensioen Plan. Zo komen ze voor in zowel de drie Lifecycles als de Zelf Beleggen fondsen. Hieronder kunt u meer lezen over de werking en de risico s van de ABN AMRO Beleggingsmodel Fondsen. Zes fondsen met een eigen onderverdeling De ABN AMRO Beleggingsmodel Fondsen zijn zes zorgvuldig samengestelde fondsen die allemaal een eigen onderverdeling kennen in aandelen, obligaties, liquiditeiten en onroerend goed. De nummers 1 tot en met 6 geven een goede indicatie van de risico s en rendementsverwachting van de Beleggingsmodel Fondsen. Zo is Beleggingsmodel Fonds 6 het meest risicovolle fonds met de meeste kans op een hoog rendement en Beleggingsmodel Fonds 1 het minst risicovolle fonds met minder kans op een hoog rendement. ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 1 Wie voor Beleggingsmodel Fonds 1 kiest, wil de risico s op verlies sterk beperken. U wilt zoveel zekerheid als mogelijk en neemt daarom ook genoegen met een lager rendement. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties en liquiditeiten. ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 2 Kiezen voor Beleggingsmodel Fonds 2 betekent dat u bereid bent enig risico op verlies te lopen tegenover een hoger verwacht rendement. Het fonds belegt, behalve in obligaties en liquiditeiten, ook op beperkte schaal in aandelen en onroerend goed. ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4 Wie voor Beleggingsmodel Fonds 4 kiest, is bereid risico s te nemen tegenover een kans op een hoger rendement. Het fonds spreidt de beleggingen over aandelen en obligaties en voor een klein deel in onroerend goed en liquiditeiten. ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 5 Deelnemen in Beleggingsmodel Fonds 5 betekent dat u weet dat de beurs sterk kan dalen met navenante gevolgen voor de portefeuille. Het betekent ook, dat u verwacht dat koersdalingen op de lange termijn worden goedgemaakt. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen, maar daarnaast ook in obligaties en onroerend goed. ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 6 Kiezen voor Beleggingsmodel Fonds 6 is kiezen voor veel risico. Het fonds belegt wereldwijd voor bijna 100 procent in aandelen. Dat betekent weliswaar een hoger risico op verlies maar daar staat ook een hogere rendementsverwachting tegenover. ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 De deelnemer aan Beleggingsmodel Fonds 3 is bereid risico s op verlies te nemen, zij het beperkt. Het fonds spreidt de beleggingen over alle categorieën, maar met de nadruk op obligaties. Persoonlijk Pensioen Plan 7

8 Zelf Beleggen Naast beleggen in een Lifecycle bestaat ook de mogelijkheid om de keuze in eigen hand te houden. Dit kan door zelf te beleggen in een of meerdere geselecteerde fondsen van ABN AMRO of Delta Lloyd. De risico s van Zelf Beleggen Om te zorgen voor een goede spreiding van de beleggingen wordt u altijd geadviseerd voor uw pensioen te beleggen in een Lifecycle. Indien u wenst af te wijken van dit beleggingsadvies en kiest voor Zelf Beleggen, wordt u gevraagd de Profielbepaler in te vullen. U wordt dan ook gewezen op de risico s die met beleggen buiten de Lifecycles verbonden kunnen zijn. In dat geval kunnen de volgende situaties ontstaan: 1. U belegt risicovoller dan het risicoprofiel, bijvoorbeeld door alleen in fondsen te beleggen die geen geografische of sectorafhankelijke spreiding kennen. Dit betekent een te grote kans op beleggingsverlies in de komende jaren. 2. U laat het na om uw belegging op tijd aan te passen aan de resterende looptijd. Dit betekent dat u met een hoog pensioenkapitaal een te groot risico op beleggingsverlies loopt. 3. U belegt voorzichtiger dan het risicoprofiel. Dit betekent dat de kans bestaat dat uw beleggingen te weinig rendement maken en dat u niet uw gewenste pensioenkapitaal bereikt. 4. Uw beleggingen zijn onvoldoende gespreid. De kans op beleggingsverlies is dan vaak groter. Ook kan het zijn dat u dan juist te weinig rendement behaald. 5. U maakt geen gebruik van de Pensioenstabilisator. Hierdoor loopt u het risico dat een lage marktrente op uw pensioendatum u een lage pensioenuitkering oplevert. Als u kiest voor Zelf Beleggen of voor een andere Lifecycle dan uit uw risicoprofiel volgt, zal regelmatig getoetst worden of uw beleggingsmix nog voldoende is afgestemd op uw naderende pensioendatum en risicoprofiel. Minimaal éénmaal per jaar ontvangt u bericht met een bij uw risicoprofiel passend beleggingsadvies. Voor een overzicht van het totale fondsassortiment verwijzen wij u naar het formulier Fondskeuze Zelf Beleggen en naar de websites van ABN AMRO en Delta Lloyd. 8

9 Begrippen Aandelen Een aandeel is een mede-eigendomsbewijs in een onderneming. De prijs van een aandeel, de koers, wordt met name bepaald door de resultaten en vooruitzichten van de onderneming. Hierdoor kunnen grote schommelingen optreden in de koers. Tegenover dit risico staat een hogere rendementsverwachting. Liquiditeiten Dit zijn rentedragende beleggingen met een korte looptijd. Bijvoorbeeld deposito s en kortlopende obligaties. Liquiditeiten hebben van alle beleggingscategorieën het laagste risico. Obligaties Obligaties zijn leningen waarvan meestal de rente en de looptijd vaststaan. Over het algemeen zijn obligaties veilige beleggingen, omdat in de regel de lening ook weer wordt afgelost. De koersen van obligaties fluctueren maar niet zo hevig als de koersen van aandelen. Onroerend goed Bij beleggen in onroerend goed gaat het om commercieel onroerend goed, zoals kantoren, winkels of bedrijfspanden. Het rendement en risico van beleggingen in onroerend goed ligt tussen het rendement en risico van beleggen in obligaties en van beleggingen in aandelen. Kosten bij beleggen in fondsen Bij beleggen in beleggingsfondsen worden door het fonds kosten gemaakt die in de koers worden verwerkt. De kostenpercentages per fonds worden gepubliceerd op de websites van ABN AMRO of Delta Lloyd. Voor informatie over de ABN AMRO Beleggingsmodel Fondsen en kostenpercentages, zie Participatie Een participatie is een aandeel in een beleggingsfonds. Persoonlijk Pensioen Plan 9

10 Algemeen De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiîren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. 10

11 Over ABN AMRO ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam (Nederland). Het telefoonnummer is (EUR 0,10 per minuut). Het internetadres van ABN AMRO Bank N.V. is ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als: - aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten; - bemiddelaar en adviseur van betaal-, spaar-, krediet- en verzekeringsproducten; - beleggingsonderneming voor alle beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten en nevendiensten. Informatie over de klachtenregeling van ABN AMRO Bank N.V. en de geschilleninstantie waarbij ABN AMRO Bank N.V. is aangesloten kunt u vinden op: of opvragen via telefoonnummer (EUR 0,10 per minuut). ABN AMRO Bank N.V. is ingeschreven in het Handelsregister K.v.K. Amsterdam onder nummer Het BTW-identificatienummer van ABN AMRO Bank N.V. is NL B01. Persoonlijk Pensioen Plan 11

12

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 Antwoorden op de vragen van nu. Handig om te weten voor u aangifte doet Wellicht bent u verhuisd, denkt u na over uw erfenis of hebben er ontwikkelingen in de relationele

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten

actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten 2 3 Beleggen zoals u dat wilt Beleggen staat niet op zich. Het maakt deel uit van uw financiële koers. Wat u met uw vermogen voor

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Individueel pensioenbeleggen Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 5 Deel 2 6 2.1 Wat is beleggen?

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

richting uw beleggingsdoel Beleggen

richting uw beleggingsdoel Beleggen richting uw beleggingsdoel Beleggen Inhoudsopgave Wat u beweegt, geeft ons richting 3 Passende oplossingen voor iedere belegger 4 Uw belegd vermogen in betrouwbare handen 6 Beleggen met expertise 9 Zelfstandig

Nadere informatie

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat: beleggen in bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen beleggen vereist steeds grotere deskundigheid

Nadere informatie

advies over uw beleggingen via Internet Bankieren

advies over uw beleggingen via Internet Bankieren advies over uw beleggingen via Internet Bankieren De handleiding naar uw persoonlijke beleggingsupdate Vooraf Advies over mijn beleggingen via Internet Bankieren Hoe werkt dat? Wat treft u aan in deze

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

multi manager mandaat

multi manager mandaat multi manager mandaat optimale spreiding 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat, kunt u ervoor kiezen het beheer in eigen hand te houden. In dat geval heeft

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie