UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten"

Transcriptie

1 UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s Kosten 9

2 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling van Cappital wordt voor u een vooraf afgesproken pensioenpremie betaald. Cappital ontvangt de premie voor het einde van de kalendermaand van uw werkgever. Die premie wordt vervolgens gestort op uw eigen pensioenrekening bij Cappital en per de eerste werkdag van de volgende maand belegd. U beslist daarna zelf wat u met uw premie wilt doen. Er zijn twee opties: Life Cycle beleggen Niet iedereen is een beleggingsexpert en daarom zou u ervoor kunnen kiezen uw beleggingen door Cappital te laten beheren via zogenaamde Life Cycles. Cappital stelt dan een zo optimaal mogelijke beleggingsportefeuille voor u samen, waarin de beleggingen zijn afgestemd op uw leeftijd en het aantal jaren totdat u met pensioen gaat. Naarmate uw pensioendatum dichterbij komt, wordt het risico automatisch afgebouwd. Vrij beleggen Wilt u zelf bepalen waarin uw premie wordt belegd? Dan kunt u ook zelf beleggen. U bepaalt dan zelf in welk beleggingsdepot uw premie belegd wordt. U kunt uw risicoprofiel en beleggingsmix maandelijks aanpassen via de Profielwijzer. Als Cappital uw keuze voor de 20 e van de maand heeft ontvangen, wordt die per de eerste werkdag van de volgende maand uitgevoerd voor zowel uw toekomstige premie inleg als voor al uw beleggingen (opgebouwd kapitaal uit eerdere premie inleg). Bij de start van deelname aan de regeling wordt u opgenomen in de Life Cycle Neutraal. Ook kunt u een afwijkende individuele beleggingskeuze maken. Life Cycle beleggen biedt, naast het neutrale risicoprofiel, een offensief en een defensief risicoprofiel. Een andere manier van beleggen is Vrij beleggen. U kunt dan kiezen voor een beleggingsdepot dat is samengesteld door Cappital of zelf een depot samenstellen. Voor een wijziging in uw beleggingskeuze moet u altijd de profielwijzer invullen. CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

3 Beleggingsmogelijkheden Keuzevrijheid Wat doet Cappital? Waarvoor bent u zelf verantwoordelijk? Life Cycle beleggen U mag zelf bepalen in welke Life Cycle u belegt. Cappital zorgt ervoor dat uw beleggingen passen bij uw leeftijd en dat de samenstelling van de beleggingen op orde is. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van de Life Cycle. Vrij beleggen Samengestelde depots U mag zelf het depot uitkiezen. Cappital zorgt ervoor dat de samenstelling van de beleggingen op orde is. U bent zelf verantwoordelijk voor de afstemming van uw beleggingen op uw leeftijd. Vrij beleggen Vrije keuze depots U mag zelf het depot samenstellen. Cappital zorgt ervoor dat uw inleg wordt gedaan volgens uw verdeling. U bent zelf verantwoordelijk voor de monitoring van de samenstelling van uw beleggingen. Bij zowel Life Cycle beleggen als bij Vrij beleggen wordt de beschikbare premie aangewend voor het aankopen van beleggingseenheden van beleggingsfondsen. De ontwikkeling van uw pensioen - kapitaal kunt u volgen op een voor uw geopende deelnemersrekening. Het aantal beleggingseenheden vermenigvuldigd met de dagkoers, vormt uw pensioenkapitaal op de deelnemersrekening op dat moment. Let op: beleggen brengt risico s met zich mee. Zowel bij Life Cycle beleggen als bij Vrij beleggen zijn deze risico s geheel voor uw eigen rekening. Kosten Voor het beheer van de diverse beleggingsfondsen worden kosten gemaakt. De hoogte van deze kosten worden weergegeven als de zogenoemde Ongoing Charges Figure ( OCF ). De OCF geeft inzicht in de totale kostenniveau in de verslagperiode van het beleggingsfonds. Deze kosten staan in dit document en op het deelnemersportaal vermeld. Cappital onttrekt daarnaast maandelijks 0,01% aan de waarde van de beleggingen. Dit zijn de kosten die Cappital maakt voor onder meer het beheer van de beleggingsadministratie. Deze kosten worden verrekend in het rendement. Voor de aan- en verkoop van beleggingseenheden worden aan- en verkoopkosten in mindering gebracht. De aan- en verkoopkosten worden twee keer per jaar beoordeeld en aangepast aan de actuele marktsituatie. Ook deze kosten staan in dit document en op het deelnemersportaal vermeld. CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

4 Life Cycle beleggen Samenstelling Life Cycles De pensioenpremie wordt voor u belegd. Het kapitaal wordt, afhankelijk van uw keuze en leeftijd, verdeeld over een aantal risicoprofielen binnen de verschillende Life Cycles: offensief, neutraal of defensief. Alle Life Cycles bestaan uit obligaties en aandelen. De samenstelling hangt af van het risicoprofiel waarin u belegt. Met het toenemen van uw leeftijd verschuift het accent van elke Cycle naar beleggingen met een lager risico. Voor de aandelenmix belegt Cappital in wereldwijd gespreide aandelen, waarbij extra wordt belegd in Europa en opkomende markten. Voor de obligatiemixen belegt Cappital in vier beleggingscategorieën. De samenstelling van de obligatiemix verandert naarmate de datum van pensionering nadert. Verhoudingsgewijs wordt dan meer belegd in langlopende staatsobligaties uitgegeven door eurolanden. Onderstaande figuren en tabellen laten zien hoe de samenstelling verandert, naarmate de jaren tot aan Life Cycle Neutraal pensionering verstrijken. De grafieken laten zien dat het percentage obligaties toeneemt. Daarnaast wordt het percentage staatsobligaties Obligaties opkomende een markten steeds groter deel van de obligatiebeleggingen. Life Cycle Neutraal High Yield Staatsobligaties lang 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Life Cycle Neutraal High Yield Obligaties opkomende markten Staatsobligaties lang Jaren tot pensioen CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI % 80% 70%

5 Life Cycle Offensief Life Cycle Offensief High Yield Obligaties opkomende markten Staatsobligaties lang 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Life Cycle Offensief High Yield Obligaties opkomende markten Staatsobligaties lang Jaren tot pensioen Life Cycle Defensief 90% 80% Life Cycle Defensief 70% High Yield Obligaties opkomende markten Staatsobligaties lang 60% 50% 90% 40% 30% 20% 80% 70% 10% 60% 0% 50% % Jaren tot pensioen 30% 20% 10% 0% Life Cycle Defensief High Yield Obligaties opkomende markten Staatsobligaties lang Jaren tot pensioen 90% 80% 70% 60% 50% 40% CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI % 20% 10%

6 Vrij beleggen Als u meer keuzevrijheid wilt, kunt u kiezen voor Vrij beleggen. U beslist dan zelf hoe u belegt. Dit kan in één van de zeven door Cappital samengestelde depots A t/m G of in een depot dat u zelf samenstelt. Samengestelde depots Cappital belegt voor de verschillende beleggingsdepots in een (duurzame) aandelen-, obligatie- en geldmarktmix. Onderstaande tabel geeft inzicht in de verschillende samenstellingen van de depots. Depot A Depot B Depot C Depot D 25% 25% 50% 50% 75% 75% Depot E Depot F Depot G 50% 50% Obligaties duurzaam Geldmarkt CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

7 Vrije keuze depots De vrije keuze depots biedt u de mogelijkheid om zelf een beleggingsmix samen te stellen uit één of meerdere van onderstaande beleggingsfondsen. Regio Beleggingsstijl Europe Equity Europa Passief Socially Responsible Equity Wereld Actief Global Equity All Countries Wereld Actief Global Equity Wereld Passief Emerging Markets Equity Opkomende landen Actief Alternatieve beleggingen Europe Listed Real Estate Europa Passief Global Listed Real Estate Wereld Passief Commodities Wereld Actief Vastrentende waarden Staatsobligaties Euro Government Bonds Europa Passief Euro Government Bonds Extra Long Europa Passief Inflation Linked Bonds Europa Passief Duits Inflation Linked Bonds Duitsland Passief Emerging Markets Bonds Opkomende landen Actief Corporate Bonds Europa Actief Global Corporate Bonds ex. Financials Wereld Passief Global High Yield Bonds Wereld Actief CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

8 Rendement en risico s De risico s die u bij beleggen loopt, zijn geheel voor uw rekening. De rendementen van de beleggingen kunnen tussentijds schommelen en de uiteindelijke opbrengst ligt niet vast. Beleggen in aandelen kent de hoogste risico s, maar de kans op een hoog rendement is over een lange termijn ook het grootst. Beleggen in obligaties (vastrentende waarden) is minder risicovol dan beleggen in aandelen, maar de verwachte rendementen zijn ook lager. Geldmarktbeleggingen hebben het laagste risico, maar leveren ook een laag rendement op. Hoe u ook belegt, altijd geldt: het resultaat van beleggingen is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Obligaties Geldmarkt Hoog risico Lager risico dan aandelen Laag risico Waarde kan sterk fluctueren Waarde kan fluctueren Waarde fluctueert bijna niet Op lange termijn hoog rendement Op lange termijn lager rendement dan aandelen Laag rendement Tijd tot aan pensioen belangrijk Om een goede beleggingskeuze te kunnen maken, is het aantal jaren totdat u met pensioen gaat belangrijk (de zogenaamde beleggingshorizon ). Jongere werknemers kunnen een hoger beleggings - risico nemen, omdat tussentijdse tegenvallers kunnen worden opgevangen door het gemiddeld hoger verwachte rendement. Werknemers die kort voor hun pensioen zitten, kunnen beter kiezen voor een beleggingsdepot met minder risico s. CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

9 Kosten Uw pensioenpremie wordt voor u belegd en dit brengt kosten met zich mee. Cappital belegt, namens deelnemers, in beleggingsfondsen voor institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen). Hierdoor profiteert u, als individuele deelnemer, van schaalvoordelen en fiscale faciliteiten die voor particuliere beleggers niet beschikbaar zijn en dit zorgt er bovendien voor dat de kosten laag worden gehouden. De kosten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: 1. Kosten voor transacties Een beleggingsfonds maakt kosten voor het aan- of verkopen van obligaties of aandelen. Deelnemers die in- of uittreden uit een beleggingsfonds betalen hiervoor een vergoeding. Hiermee wordt voorkomen dat de zittende deelnemers in het beleggingsfonds gedupeerd worden door de kosten die gemaakt worden als een andere deelnemer in- of uittreedt. Cappital bundelt iedere maand deze aan- en verkooptransacties waardoor de kosten laag gehouden worden. De transactiekosten kunnen periodiek worden aangepast indien gewijzigde marktomstandigheden daartoe aanleiding geven. 2. Kosten voor het beleggen zelf Dit zijn kosten voor het beheer van de beleggingen en worden weergegeven met de zo genoemde Ongoing Charges Figure (OCF). In de kostentabellen van Life Cycle en Vrij beleggen is de OCF voor de actief beheerde beleggingsfondsen exclusief de performance-gerelateerde vergoeding. Deze vergoedingen zijn afhankelijk van het behaalde rendement en worden alleen toegekend wanneer het beleggingsfonds beter presteert dan de benchmark. De kosten kunnen daarom per jaar variëren. Bij de passief beheerde fondsen is er geen sprake van een dergelijke vergoeding. De kosten voor het beheer van de beleggingen worden direct verrekend in het rendement en worden altijd per jaar (achteraf) berekend en vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Deze kunnen in de praktijk daarom afwijken van de indicatie die we geven in de tabellen. 3. Kosten voor het beheer Cappital onttrekt daarnaast maandelijks 0,01% aan de waarde van de beleggingen. Dit zijn de kosten die Cappital maakt voor het beheer van de beleggingen. CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

10 Kosten Life Cycle beleggen Life Cycle Offensief Transactiekosten** Cohort Aantal jaren tot pensionering OCF * Aankoop Verkoop A > 27 0,19% 0,21% 0,15% B ,20% 0,21% 0,16% C ,20% 0,21% 0,16% D ,20% 0,22% 0,17% E ,21% 0,23% 0,18% F ,21% 0,23% 0,19% G 7-8 0,22% 0,24% 0,19% H 5-6 0,22% 0,25% 0,20% I 3-4 0,22% 0,25% 0,21% J 1-2 0,19% 0,20% 0,14 % Life Cycle Neutraal Transactiekosten** Cohort Aantal jaren tot pensionering OCF * Aankoop Verkoop A > 27 0,20% 0,21% 0,16% B ,20% 0,22% 0,17% C ,21% 0,23% 0,18% D ,21% 0,23% 0,19% E ,22% 0,24% 0,19% F ,22% 0,25% 0,20% G 7-8 0,22% 0,25% 0,21% H 5-6 0,19% 0,20% 0,14% I 3-4 0,17% 0,17% 0,09% J 1-2 0,16% 0,15% 0,06% Life Cycle Defensief * De OCF geeft inzicht in de totale kostenniveau in de verslagperiode van het beleggingsfonds. De in deze tabel weergegeven kosten betreffen die over het jaar ** De transactiekosten worden periodiek vastgesteld. De in deze tabel weergegeven kosten zijn vastgesteld per 1 juli Transactiekosten** Cohort Aantal jaren tot pensionering OCF * Aankoop Verkoop A > 27 0,20% 0,22% 0,17% B ,21% 0,23% 0,18% C ,21% 0,23% 0,19% D ,22% 0,24% 0,19% E ,22% 0,25% 0,20% F ,22% 0,25% 0,21% G 7-8 0,19% 0,20% 0,14% H 5-6 0,17% 0,17% 0,09% I 3-4 0,16% 0,15% 0,06% J 1-2 0,16% 0,15% 0,06% CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

11 Kosten Vrij beleggen Samensgestelde depots Transactiekosten** Depot OCF * Aankoop Verkoop A 0,19% 0,21% 0,15% B 0,20% 0,22% 0,17% C 0,21% 0,24% 0,19% D 0,22% 0,25% 0,21% E 0,23% 0,27% 0,23% F 0,47% 0,21% 0,19% G 0,10% 0,00% 0,00% X 0,11% 0,02% 0,00% Vrije keuze depots Transactiekosten** Fonds OCF Aankoop Verkoop Emerging Markets Equity 0,45% 0,60% 0,60% Europe Equity 0,14% 0,25% 0,05% Socially Responsible Equity 0,71% 0,15% 0,15% Global Equity All Countries 0,34% 0,30% 0,25% Global Equity 0,14% 0,10% 0,05% Obligaties Euro Government Bonds 0,13% 0,05% 0,00% Corporate Bonds 0,31% 0,20% 0,20% Emerging Markets Bonds 0,32% 0,45% 0,45% Euro Government Bonds Extra Long 0,13% 0,10% 0,00% Global Corporate Bonds ex. Financials 0,16% 0,50% 0,00% Global High Yield Bonds 0,29% 0,50% 0,50% Inflation Linked Bonds 0,15% 0,10% 0,10% Inflation Linked Bonds - Germany 0,10% 0,08% 0,08% Geldmarkt Savings 0,11% actual actual Onroerend goed Global Listed Real Estate 0,30% 0,10% 0,05% Europe Listed Real Estate 0,19% 0,20% 0,05% Alternatieve beleggingen Commodities 0,33% 0,02% 0,02% * De OCF geeft inzicht in de totale kostenniveau in de verslagperiode van het beleggingsfonds. De in deze tabel weergegeven kosten betreffen die over het jaar ** De transactiekosten worden periodiek vastgesteld. De in deze tabel weergegeven kosten zijn vastgesteld per 1 juli CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

12 Europaweg 27 Postbus AN Groningen T (050)

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 In juni 2013 introduceerde Achmea nieuwe mixfondsen voor beleggingsverzekeringen. Een deel van de houders van beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement Beleggingsprincipes Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen De effecten van inflatie en looptijd Balans tussen risico en rendement De kracht van herbeleggen Risico neemt af naarmate de

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie