UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten"

Transcriptie

1 UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s Kosten 9

2 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling van Cappital wordt voor u een vooraf afgesproken pensioenpremie betaald. Cappital ontvangt de premie voor het einde van de kalendermaand van uw werkgever. Die premie wordt vervolgens gestort op uw eigen pensioenrekening bij Cappital en per de eerste werkdag van de volgende maand belegd. U beslist daarna zelf wat u met uw premie wilt doen. Er zijn twee opties: Life Cycle beleggen Niet iedereen is een beleggingsexpert en daarom zou u ervoor kunnen kiezen uw beleggingen door Cappital te laten beheren via zogenaamde Life Cycles. Cappital stelt dan een zo optimaal mogelijke beleggingsportefeuille voor u samen, waarin de beleggingen zijn afgestemd op uw leeftijd en het aantal jaren totdat u met pensioen gaat. Naarmate uw pensioendatum dichterbij komt, wordt het risico automatisch afgebouwd. Vrij beleggen Wilt u zelf bepalen waarin uw premie wordt belegd? Dan kunt u ook zelf beleggen. U bepaalt dan zelf in welk beleggingsdepot uw premie belegd wordt. U kunt uw risicoprofiel en beleggingsmix maandelijks aanpassen via de Profielwijzer. Als Cappital uw keuze voor de 20 e van de maand heeft ontvangen, wordt die per de eerste werkdag van de volgende maand uitgevoerd voor zowel uw toekomstige premie inleg als voor al uw beleggingen (opgebouwd kapitaal uit eerdere premie inleg). Bij de start van deelname aan de regeling wordt u opgenomen in de Life Cycle Neutraal. Ook kunt u een afwijkende individuele beleggingskeuze maken. Life Cycle beleggen biedt, naast het neutrale risicoprofiel, een offensief en een defensief risicoprofiel. Een andere manier van beleggen is Vrij beleggen. U kunt dan kiezen voor een beleggingsdepot dat is samengesteld door Cappital of zelf een depot samenstellen. Voor een wijziging in uw beleggingskeuze moet u altijd de profielwijzer invullen. CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

3 Beleggingsmogelijkheden Keuzevrijheid Wat doet Cappital? Waarvoor bent u zelf verantwoordelijk? Life Cycle beleggen U mag zelf bepalen in welke Life Cycle u belegt. Cappital zorgt ervoor dat uw beleggingen passen bij uw leeftijd en dat de samenstelling van de beleggingen op orde is. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van de Life Cycle. Vrij beleggen Samengestelde depots U mag zelf het depot uitkiezen. Cappital zorgt ervoor dat de samenstelling van de beleggingen op orde is. U bent zelf verantwoordelijk voor de afstemming van uw beleggingen op uw leeftijd. Vrij beleggen Vrije keuze depots U mag zelf het depot samenstellen. Cappital zorgt ervoor dat uw inleg wordt gedaan volgens uw verdeling. U bent zelf verantwoordelijk voor de monitoring van de samenstelling van uw beleggingen. Bij zowel Life Cycle beleggen als bij Vrij beleggen wordt de beschikbare premie aangewend voor het aankopen van beleggingseenheden van beleggingsfondsen. De ontwikkeling van uw pensioen - kapitaal kunt u volgen op een voor uw geopende deelnemersrekening. Het aantal beleggingseenheden vermenigvuldigd met de dagkoers, vormt uw pensioenkapitaal op de deelnemersrekening op dat moment. Let op: beleggen brengt risico s met zich mee. Zowel bij Life Cycle beleggen als bij Vrij beleggen zijn deze risico s geheel voor uw eigen rekening. Kosten Voor het beheer van de diverse beleggingsfondsen worden kosten gemaakt. De hoogte van deze kosten worden weergegeven als de zogenoemde Ongoing Charges Figure ( OCF ). De OCF geeft inzicht in de totale kostenniveau in de verslagperiode van het beleggingsfonds. Deze kosten staan in dit document en op het deelnemersportaal vermeld. Cappital onttrekt daarnaast maandelijks 0,01% aan de waarde van de beleggingen. Dit zijn de kosten die Cappital maakt voor onder meer het beheer van de beleggingsadministratie. Deze kosten worden verrekend in het rendement. Voor de aan- en verkoop van beleggingseenheden worden aan- en verkoopkosten in mindering gebracht. De aan- en verkoopkosten worden twee keer per jaar beoordeeld en aangepast aan de actuele marktsituatie. Ook deze kosten staan in dit document en op het deelnemersportaal vermeld. CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

4 Life Cycle beleggen Samenstelling Life Cycles De pensioenpremie wordt voor u belegd. Het kapitaal wordt, afhankelijk van uw keuze en leeftijd, verdeeld over een aantal risicoprofielen binnen de verschillende Life Cycles: offensief, neutraal of defensief. Alle Life Cycles bestaan uit obligaties en aandelen. De samenstelling hangt af van het risicoprofiel waarin u belegt. Met het toenemen van uw leeftijd verschuift het accent van elke Cycle naar beleggingen met een lager risico. Voor de aandelenmix belegt Cappital in wereldwijd gespreide aandelen, waarbij extra wordt belegd in Europa en opkomende markten. Voor de obligatiemixen belegt Cappital in vier beleggingscategorieën. De samenstelling van de obligatiemix verandert naarmate de datum van pensionering nadert. Verhoudingsgewijs wordt dan meer belegd in langlopende staatsobligaties uitgegeven door eurolanden. Onderstaande figuren en tabellen laten zien hoe de samenstelling verandert, naarmate de jaren tot aan Life Cycle Neutraal pensionering verstrijken. De grafieken laten zien dat het percentage obligaties toeneemt. Daarnaast wordt het percentage staatsobligaties Obligaties opkomende een markten steeds groter deel van de obligatiebeleggingen. Life Cycle Neutraal High Yield Staatsobligaties lang 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Life Cycle Neutraal High Yield Obligaties opkomende markten Staatsobligaties lang Jaren tot pensioen CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI % 80% 70%

5 Life Cycle Offensief Life Cycle Offensief High Yield Obligaties opkomende markten Staatsobligaties lang 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Life Cycle Offensief High Yield Obligaties opkomende markten Staatsobligaties lang Jaren tot pensioen Life Cycle Defensief 90% 80% Life Cycle Defensief 70% High Yield Obligaties opkomende markten Staatsobligaties lang 60% 50% 90% 40% 30% 20% 80% 70% 10% 60% 0% 50% % Jaren tot pensioen 30% 20% 10% 0% Life Cycle Defensief High Yield Obligaties opkomende markten Staatsobligaties lang Jaren tot pensioen 90% 80% 70% 60% 50% 40% CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI % 20% 10%

6 Vrij beleggen Als u meer keuzevrijheid wilt, kunt u kiezen voor Vrij beleggen. U beslist dan zelf hoe u belegt. Dit kan in één van de zeven door Cappital samengestelde depots A t/m G of in een depot dat u zelf samenstelt. Samengestelde depots Cappital belegt voor de verschillende beleggingsdepots in een (duurzame) aandelen-, obligatie- en geldmarktmix. Onderstaande tabel geeft inzicht in de verschillende samenstellingen van de depots. Depot A Depot B Depot C Depot D 25% 25% 50% 50% 75% 75% Depot E Depot F Depot G 50% 50% Obligaties duurzaam Geldmarkt CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

7 Vrije keuze depots De vrije keuze depots biedt u de mogelijkheid om zelf een beleggingsmix samen te stellen uit één of meerdere van onderstaande beleggingsfondsen. Regio Beleggingsstijl Europe Equity Europa Passief Socially Responsible Equity Wereld Actief Global Equity All Countries Wereld Actief Global Equity Wereld Passief Emerging Markets Equity Opkomende landen Actief Alternatieve beleggingen Europe Listed Real Estate Europa Passief Global Listed Real Estate Wereld Passief Commodities Wereld Actief Vastrentende waarden Staatsobligaties Euro Government Bonds Europa Passief Euro Government Bonds Extra Long Europa Passief Inflation Linked Bonds Europa Passief Duits Inflation Linked Bonds Duitsland Passief Emerging Markets Bonds Opkomende landen Actief Corporate Bonds Europa Actief Global Corporate Bonds ex. Financials Wereld Passief Global High Yield Bonds Wereld Actief CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

8 Rendement en risico s De risico s die u bij beleggen loopt, zijn geheel voor uw rekening. De rendementen van de beleggingen kunnen tussentijds schommelen en de uiteindelijke opbrengst ligt niet vast. Beleggen in aandelen kent de hoogste risico s, maar de kans op een hoog rendement is over een lange termijn ook het grootst. Beleggen in obligaties (vastrentende waarden) is minder risicovol dan beleggen in aandelen, maar de verwachte rendementen zijn ook lager. Geldmarktbeleggingen hebben het laagste risico, maar leveren ook een laag rendement op. Hoe u ook belegt, altijd geldt: het resultaat van beleggingen is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Obligaties Geldmarkt Hoog risico Lager risico dan aandelen Laag risico Waarde kan sterk fluctueren Waarde kan fluctueren Waarde fluctueert bijna niet Op lange termijn hoog rendement Op lange termijn lager rendement dan aandelen Laag rendement Tijd tot aan pensioen belangrijk Om een goede beleggingskeuze te kunnen maken, is het aantal jaren totdat u met pensioen gaat belangrijk (de zogenaamde beleggingshorizon ). Jongere werknemers kunnen een hoger beleggings - risico nemen, omdat tussentijdse tegenvallers kunnen worden opgevangen door het gemiddeld hoger verwachte rendement. Werknemers die kort voor hun pensioen zitten, kunnen beter kiezen voor een beleggingsdepot met minder risico s. CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

9 Kosten Uw pensioenpremie wordt voor u belegd en dit brengt kosten met zich mee. Cappital belegt, namens deelnemers, in beleggingsfondsen voor institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen). Hierdoor profiteert u, als individuele deelnemer, van schaalvoordelen en fiscale faciliteiten die voor particuliere beleggers niet beschikbaar zijn en dit zorgt er bovendien voor dat de kosten laag worden gehouden. De kosten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: 1. Kosten voor transacties Een beleggingsfonds maakt kosten voor het aan- of verkopen van obligaties of aandelen. Deelnemers die in- of uittreden uit een beleggingsfonds betalen hiervoor een vergoeding. Hiermee wordt voorkomen dat de zittende deelnemers in het beleggingsfonds gedupeerd worden door de kosten die gemaakt worden als een andere deelnemer in- of uittreedt. Cappital bundelt iedere maand deze aan- en verkooptransacties waardoor de kosten laag gehouden worden. De transactiekosten kunnen periodiek worden aangepast indien gewijzigde marktomstandigheden daartoe aanleiding geven. 2. Kosten voor het beleggen zelf Dit zijn kosten voor het beheer van de beleggingen en worden weergegeven met de zo genoemde Ongoing Charges Figure (OCF). In de kostentabellen van Life Cycle en Vrij beleggen is de OCF voor de actief beheerde beleggingsfondsen exclusief de performance-gerelateerde vergoeding. Deze vergoedingen zijn afhankelijk van het behaalde rendement en worden alleen toegekend wanneer het beleggingsfonds beter presteert dan de benchmark. De kosten kunnen daarom per jaar variëren. Bij de passief beheerde fondsen is er geen sprake van een dergelijke vergoeding. De kosten voor het beheer van de beleggingen worden direct verrekend in het rendement en worden altijd per jaar (achteraf) berekend en vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Deze kunnen in de praktijk daarom afwijken van de indicatie die we geven in de tabellen. 3. Kosten voor het beheer Cappital onttrekt daarnaast maandelijks 0,01% aan de waarde van de beleggingen. Dit zijn de kosten die Cappital maakt voor het beheer van de beleggingen. CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

10 Kosten Life Cycle beleggen Life Cycle Offensief Transactiekosten** Cohort Aantal jaren tot pensionering OCF * Aankoop Verkoop A > 27 0,19% 0,21% 0,15% B ,20% 0,21% 0,16% C ,20% 0,21% 0,16% D ,20% 0,22% 0,17% E ,21% 0,23% 0,18% F ,21% 0,23% 0,19% G 7-8 0,22% 0,24% 0,19% H 5-6 0,22% 0,25% 0,20% I 3-4 0,22% 0,25% 0,21% J 1-2 0,19% 0,20% 0,14 % Life Cycle Neutraal Transactiekosten** Cohort Aantal jaren tot pensionering OCF * Aankoop Verkoop A > 27 0,20% 0,21% 0,16% B ,20% 0,22% 0,17% C ,21% 0,23% 0,18% D ,21% 0,23% 0,19% E ,22% 0,24% 0,19% F ,22% 0,25% 0,20% G 7-8 0,22% 0,25% 0,21% H 5-6 0,19% 0,20% 0,14% I 3-4 0,17% 0,17% 0,09% J 1-2 0,16% 0,15% 0,06% Life Cycle Defensief * De OCF geeft inzicht in de totale kostenniveau in de verslagperiode van het beleggingsfonds. De in deze tabel weergegeven kosten betreffen die over het jaar ** De transactiekosten worden periodiek vastgesteld. De in deze tabel weergegeven kosten zijn vastgesteld per 1 juli Transactiekosten** Cohort Aantal jaren tot pensionering OCF * Aankoop Verkoop A > 27 0,20% 0,22% 0,17% B ,21% 0,23% 0,18% C ,21% 0,23% 0,19% D ,22% 0,24% 0,19% E ,22% 0,25% 0,20% F ,22% 0,25% 0,21% G 7-8 0,19% 0,20% 0,14% H 5-6 0,17% 0,17% 0,09% I 3-4 0,16% 0,15% 0,06% J 1-2 0,16% 0,15% 0,06% CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

11 Kosten Vrij beleggen Samensgestelde depots Transactiekosten** Depot OCF * Aankoop Verkoop A 0,19% 0,21% 0,15% B 0,20% 0,22% 0,17% C 0,21% 0,24% 0,19% D 0,22% 0,25% 0,21% E 0,23% 0,27% 0,23% F 0,47% 0,21% 0,19% G 0,10% 0,00% 0,00% X 0,11% 0,02% 0,00% Vrije keuze depots Transactiekosten** Fonds OCF Aankoop Verkoop Emerging Markets Equity 0,45% 0,60% 0,60% Europe Equity 0,14% 0,25% 0,05% Socially Responsible Equity 0,71% 0,15% 0,15% Global Equity All Countries 0,34% 0,30% 0,25% Global Equity 0,14% 0,10% 0,05% Obligaties Euro Government Bonds 0,13% 0,05% 0,00% Corporate Bonds 0,31% 0,20% 0,20% Emerging Markets Bonds 0,32% 0,45% 0,45% Euro Government Bonds Extra Long 0,13% 0,10% 0,00% Global Corporate Bonds ex. Financials 0,16% 0,50% 0,00% Global High Yield Bonds 0,29% 0,50% 0,50% Inflation Linked Bonds 0,15% 0,10% 0,10% Inflation Linked Bonds - Germany 0,10% 0,08% 0,08% Geldmarkt Savings 0,11% actual actual Onroerend goed Global Listed Real Estate 0,30% 0,10% 0,05% Europe Listed Real Estate 0,19% 0,20% 0,05% Alternatieve beleggingen Commodities 0,33% 0,02% 0,02% * De OCF geeft inzicht in de totale kostenniveau in de verslagperiode van het beleggingsfonds. De in deze tabel weergegeven kosten betreffen die over het jaar ** De transactiekosten worden periodiek vastgesteld. De in deze tabel weergegeven kosten zijn vastgesteld per 1 juli CAPPITAL Beleggingsinformatie 1 JULI

12 Europaweg 27 Postbus AN Groningen T (050)

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN G E O LI ED E M AC HI NE

ONDERDEEL VAN EEN G E O LI ED E M AC HI NE ONDERDEEL VAN EEN G E O LI ED E M AC HI NE P EN S I O EN M A N T EL B E S C H I K B ARE P RE M I E Regeling vanaf 1 januari 2017 UW MENSEN, UW KAPITAAL SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Pensioen Beleggen Welkom bij Allianz. Via uw werkgever neemt u deel aan een pensioenregeling bij

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Beleggingsinformatie over

Beleggingsinformatie over Beleggingsinformatie over LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen Visie van vermogensopbouw met LifeCycle Beleggen Over het onderwerp pensioen bestaan veel misverstanden.

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Klant. De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen

Klant. De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen Klant De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen die deelnemers aan de collectieve pensioenregeling hebben op het pensioen en de risico s daarvan.

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

Nieuwe deelnemers worden bij opname in de pensioenregeling standaard in Volledig Beheer geplaatst. Hieronder worden de hoofdvormen nader toegelicht.

Nieuwe deelnemers worden bij opname in de pensioenregeling standaard in Volledig Beheer geplaatst. Hieronder worden de hoofdvormen nader toegelicht. DEELNEMERSBROCHURE ROBECO 1. Uw beschikbare premieregeling bij Pensioenfonds Deloitte U neemt deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Deloitte. Voor uw pensioenopbouw stelt Deloitte een premie ter

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort (Middelloonregeling en DC-regeling) De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens

Nadere informatie

Lco-wg Systeem Beleggen december 2017

Lco-wg Systeem Beleggen december 2017 Lco-wg-1-201701 Systeem Beleggen december 2017 Lco-wg-1-201701 Systeem Beleggen algemeen: Systeem Beleggen is een volautomatisch systeem van beleggen. Binnen Systeem Beleggen wordt automatisch de mate

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Wijziging beleggingsmogelijkheden

Wijziging beleggingsmogelijkheden Wijziging beleggingsmogelijkheden Aanvullende PensioenRekening & Pre-pensioen Rekening (SPJNL) Ed Vermeulen Robeco Accountmanager Institutional Clients Leiden, mei 2010 1 Agenda Doelstelling Pensioenregeling

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Prestatie Pensioen. Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen

Prestatie Pensioen. Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen Prestatie Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer vrije tijd om te genieten en te ontspannen.

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

Toets zelf regie over beleggen

Toets zelf regie over beleggen Toets zelf regie over beleggen 1. Ik herken me het best in de volgende uitspraak: A. Ik ben bang om te beleggen. Ik kan hiermee verlies lijden. B. Ik heb nog niet eerder belegd. C. Ik ben gestopt met beleggen.

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Robeco Direct Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Deelnemersbrochure ACF/Brocacef Inhoud 1. Inleiding...3 2. Flexioen...4 3. Beleggen...5 4. financieel

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Samenstelling en beleggingsschema s passieve lifecycles Allianz DGA Pakket Allianz Pensioen Beleggen De vermogensopbouw in de Allianz

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht : Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Ondersteun uw werknemers bij hun keuze 13 Wat is de Wet verbeterde

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Samenstelling en beleggingsschema s passieve lifecycles Allianz DGA Pakket Allianz Pensioen Beleggen De vermogensopbouw in de Allianz

Nadere informatie

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten:

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten: Zelf beleggen Zelf beleggen kan als de werkgever in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. Er kan dan gekozen worden uit verschillende fondsen. Als u zelf uw beleggingen wil kiezen,

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds

Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds VOORWOORD Per 1 januari 2014 kent de Stichting Notarieel Pensioenfonds voor notarissen, toegevoegd notarissen

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen 1/16 Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Huntsman 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Allianz Pensioen Beleggen Uw beleggingsmogelijkheden via Lifecycles. Bouwen aan een goed pensioen

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies. De inhoud heeft een puur informatief karakter. Aan de informatie in deze

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Informatie Pensioen Profiel beleggen en Vrij beleggen. Ingangsdatum 1 januari 2018 Versie 10 juli 2017

Informatie Pensioen Profiel beleggen en Vrij beleggen. Ingangsdatum 1 januari 2018 Versie 10 juli 2017 Informatie Pensioen Profiel beleggen en Vrij beleggen Ingangsdatum 1 januari 2018 Versie 10 juli 2017 1 Inhoud Algemeen 3 Beleggingskeuzes 3 Profielbeleggen 4 Lifecycle fondsen 4 ASR Pensioen Mixfondsen

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Opbouw Bruto Extra Pensioen (2012) en Netto Pensioen (2015) via Mijn Pensioen

Opbouw Bruto Extra Pensioen (2012) en Netto Pensioen (2015) via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO Opbouw Bruto Extra Pensioen (2012) en Netto Pensioen (2015) via Mijn Pensioen Zorgplicht; Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om

Nadere informatie