ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING"

Transcriptie

1 ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING

2 Een van de grootste beleggingstrends van de afgelopen decennia is de enorme groei van indexbeleggen 1. Deze spectaculaire toename is te danken aan de aanzienlijke voordelen die indexbeleggen kan bieden, het groeiende aantal toepassingen van indices in de huidige beleggingsmarkten en de flexibiliteit waarmee deze strategieën zich kunnen ontwikkelen en aanpassen aan de marktomstandigheden en de behoeften van beleggers. De groei van indexbeleggen maakt het voor beleggers echter niet altijd gemakkelijker. Het aantal indices en beleggingsinstrumenten is zo sterk toegenomen dat het vaak moeilijk is om een welbewuste keuze te maken. Daarnaast zijn ook alternatieve bètastrategieën in opkomst, die anders werken dan de traditionele op marktkapitalisatie gebaseerde indices. Dit werpt de vraag op welk type bèta in welke situatie het meest geschikt is. Met The Art of Indexing willen we beleggers een raamwerk bieden om hen op weg te helpen in de wereld van het indexbeleggen, aan de hand van duidelijke, uitvoerbare stappen, gericht op het kiezen van de juiste index, het best passende beleggingsinstrument en de beste portefeuillebeheerder. Aan het eind van dit document gaan we ook in op de toekomst van het indexbeleggen, om beleggers meer inzicht te geven in nieuwe ontwikkelingen, waarvan zij mogelijk kunnen profiteren. 1 Sinds de introductie van het eerste indexfonds in 1971 is indexbeleggen gegroeid naar een totaal beheerd vermogen van ruim US$ miljard. Bron: Cijfer voor eind 2012 van US$ mld. Ontleend aan Morningstar Global Annual Flow Report, Exhibit 5. Het volledige rapport is beschikbaar via: THE ART OF INDEXING

3 Stap voor stap op weg in de wereld van het indexbeleggen In de afgelopen tien jaar is de rol van indexbeleggen sterk toegenomen. Dit is niet verwonderlijk, aangezien deze manier van beleggen aanzienlijke voordelen kan bieden: ``Spreiding. Doordat indices samengesteld zijn uit een groot aantal verschillende effecten, zijn indexbeleggingen aanzienlijk minder blootgesteld aan de risico s van afzonderlijke effecten. ``Beter zicht op kosten. Het is eenvoudiger om vooraf een goed idee te krijgen van de verwachte omloop van de portefeuille en de bijbehorende transactiekosten, omdat indexproducten worden opgebouwd op basis van een aantal vooraf vastgelegde regels. ``Risicobeheer. Omdat indexproducten volgens strikte regels zijn opgebouwd, is het voor beleggers ook eenvoudiger om het risico van een indexportefeuille te overzien en te zorgen dat dit aansluit bij hun situatie en beleggingsdoelen. De grote toestroom in indexproducten in de afgelopen jaren bewijst dat beleggers veel waarde hechten aan deze voordelen. Indices worden in de beleggingswereld tegenwoordig voor talloze doeleinden gebruikt: als maatstaf voor het marktsentiment, als benchmark voor de performance van beleggingen en in toenemende mate als basis voor een groot aantal beleggingsstrategieën. Maar ondanks de groei en de ontwikkeling van indexbeleggen blijft de mythe bestaan dat het een geautomatiseerd en gestandaardiseerd proces is waarvoor niet dezelfde due diligence nodig zou zijn als voor actieve beleggingen. Dit is absoluut niet waar. Tussen de ene en de andere index bestaan grote verschillen en ook de beleggingsproducten, strategieën en aanbieders kunnen aanzienlijk van elkaar verschillen. Om een efficiente portefeuille welke aansluit bij het beleggingsdoel te kunnen opbouwen, is het absoluut noodzakelijk om rekening te houden met deze verschillen. FIGUUR 1: IN VS GEVESTIGDE FONDSEN, PARTICULIERE BELEGGERS: AUM VAN ETP s, INDEX- EN ACTIEVE FONDSEN % Jul-13 % AUM in ETP s % AUM in indexfondsen % AUM in actieve fondsen FIGUUR 2: IN EUROPA GEVESTIGDE FONDSEN, PARTICULIERE BELEGGERS: AUM VAN ETP s, INDEX- EN ACTIEVE FONDSEN % Jul-13 % AUM in ETP s % AUM in indexfondsen % AUM in actieve fondsen Bron: Simfund. Deze gegevens omvatten niet de AUM van fondsen die gevestigd zijn op de Cayman Islands, de Britse Virgin Islands en Bermuda. Drie stappen zijn in onze ogen essentieel om met succes te beleggen in indexproducten: STAP 1 BENCHMARK- SELECTIE STAP 2 SELECTIE VAN BELEGGINGSTYPE STAP 3 SELECTIE VAN DE BEHEERDER SAMENVATTING [1]

4 STAP STEP 1 De juiste benchmark kiezen VIJF BELANGRIJKE FACTOREN BIJ DE KEUZE VAN EEN INDEX Indices zijn niet allemaal hetzelfde. Omdat het onmogelijk is om markten en hun samenstelling eenduidig te definiëren, bestaat er altijd een zekere subjectiviteit in de manier waarop ze worden voorgesteld. Indices die op het eerste gezicht dezelfde exposure bieden, of zelfs vrijwel dezelfde naam hebben, kunnen toch een verschillend risico/rendement-profiel hebben. Wij raden beleggers aan om bij de selectie van een index de volgende vijf factoren in overweging te nemen: 1. Dekking; 2. Beschikbaarheid en liquiditeit; 3. Waardering; 4. Omloopsnelheid en transactiekosten; 5. Index-samenstelling. 1. DEKKING Hierbij gaat het om de breedte (of juist het gebrek daaraan) van de effecten die in de index zijn opgenomen en specifiek om het type effecten, het aantal en de kenmerken ervan. De dekking wordt bepaald door criteria voor opname in of uitsluiting van de index, bijvoorbeeld op grond van het land waarin effecten zijn uitgegeven, hun marktkapitalisatie of kredietrating. ``Een duidelijk voorbeeld van hoe de dekking van indices kan verschillen, is de vergelijking van de MSCI Emerging Markets en de FTSE Emerging Markets index. 2 MSCI classificeert Zuid-Korea op dit moment als een opkomende markt, terwijl FTSE dit niet doet, met als gevolg dat dit land wel in de eerste maar niet in de tweede index is opgenomen. Dit leidt tot een andere landenen sectorexposure en daardoor ook tot een ander risico/rendement-profiel. 2. BESCHIKBAARHEID EN LIQUIDITEIT Een index is van nature een bedacht product, dat geen rekening houdt met de situatie op de beurs. Voor beleggers is de beschikbaarheid en liquiditeit van de effecten in de index echter wel degelijk van groot belang, evenals de mate van verhandelbaarheid. Dergelijke aspecten zijn van invloed op de geschiktheid van een index voor een specifieke portefeuille. ``Omdat vastrentende instrumenten vaak Over-The-Counter (OTC) verhandeld worden in plaats van op de reguliere beurs, is het soms niet eenvoudig om de representativiteit en de liquiditeit van obligatie-indices tegen elkaar af te wegen. Hier bestaan verschillende opvattingen over, die tot aanzienlijke verschillen in het gedrag van indices kunnen leiden. 2 MSCI Inc. en FTSE Group behoren wereldwijd tot de grootste indexaanbieders. Gegevens per 30 september [2] THE ART OF INDEXING

5 Een index is een verzameling effecten die als één portefeuille kan worden beschouwd. Daarom is het noodzakelijk dat een index op een transparante en eenduidige manier wordt gewaardeerd, ofwel doorlopend gedurende de beursdag of één keer per dag op een vast tijdstip. 3 Voor beleggers is het essentieel om te doorzien hoe de waardering van de index tot stand komt, welke elementen in de waardering zijn opgenomen en volgens welke regels marktpartijen op de hoogte worden gesteld van de waarde van de index-portefeuille. 3. WAARDERING ``In de obligatiemarkt kan één en dezelfde obligatie OTC tegelijkertijd tegen verschillende prijzen verhandeld worden. Daarom kan het moeilijk zijn om één representatieve prijs vast te stellen; dit kan de waardering van een obligatie-index ingewikkeld maken. Aangezien markten en exposures in de loop van de tijd veranderen, dienen indices van tijd tot tijd te worden aangepast, om te zorgen dat ze representatief blijven voor hun markt. De frequentie waarin een dergelijke herweging van de index nodig is bepaalt de omloopsnelheid ervan en is voor beleggers een belangrijke factor bij de keuze van een index. Hierbij dienen beleggers te bedenken dat bij het bepalen van het indexrendement geen rekening wordt gehouden met transactiekosten, waardoor er een tracking-verschil kan ontstaan tussen de index en het beleggingsproduct dat deze index volgt. Dit verschil hangt direct samen met de omloopsnelheid van de index. 4. OMLOOPSNELHEID EN TRANSACTIE- KOSTEN ``De kosten kunnen per index en aanbieder verschillen, waardoor ook het succes waarmee een index in een portefeuille wordt gerepliceerd, sterk uiteen kan lopen. De samenstelling en ontwikkeling van een index worden bepaald door de indexregels, de vooraf vastgelegde criteria die voorschrijven welke effecten wel en welke niet in de index worden opgenomen. 5. INDEX- SAMENSTELLING ``De wegingsmethodiek is een belangrijk onderdeel van de indexregels. Het beleggingsuniversum van een index kan naast de marktkapitalisatie ook bepaald worden door andere factoren, zoals de historische volatiliteit van een effect of het Bruto Binnenlands Product (bbp) van het land waar het effect is uitgegeven. Daarom kunnen indices met hetzelfde beleggingsuniversum toch een sterk verschillend risico/rendement-profiel hebben. 3 Dit document gaat vooral in op aandelenindices, die intradag geprijsd worden, en obligatie-indices, die eens per dag geprijsd worden. Andere indices kunnen volgens een andere frequentie gewaardeerd worden; hedgefund-indices worden bijvoorbeeld vaak wekelijks, maandelijks of eens per kwartaal geprijsd. SAMENVATTING [3]

6 STAP STEP 2 Het meest efficiënte beleggingstype selecteren Afhankelijk van de gekozen index kunnen beleggers kiezen uit zeven beleggingstypen: traditionele beleggingsfondsen ( indexfondsen ), Exchange Traded Funds (ETF s), afgescheiden mandaten, certificaten, mandjes afzonderlijke effecten, futures en swaps. 4 In onze ogen zijn er zeven aspecten waarmee beleggers rekening dienen te houden bij het kiezen van een beleggingstype: ZEVEN ASPECTEN BIJ DE KEUZE VAN EEN BELEGGINGSTYPE EN SHORTING SECURITIES LENDING 7 JURIDISCHE FACTOREN 1 2 RISICO 3 MINIMALE TRANSACTIE- OMVANG KOSTEN 6 5 VERHANDELBAARHEID 4 OPERATIONELE FACTOREN EN LIQUIDITEIT ``De structurele risico s (aspect 2) van beleggingsinstrumenten die exposure bieden naar dezelfde index, kunnen verschillen. ETF s en indexfondsen worden bijvoorbeeld beschouwd als structureel veiliger, omdat het mandje onderliggende effecten aan de belegger geleverd kan worden als de beheerder insolvent zou blijken te zijn. Certificaten hebben deze beveiliging niet; als de emittent daarvan in gebreke blijft, kan de belegger zijn investering verliezen. 4 Liquide en populaire indices, zoals de S&P 500 of EURO STOXX 50, zijn via alle zeven beleggingstypen voor beleggers beschikbaar, maar minder vaak gebruikte indices, zoals de MSCI ACWI GDP Weighted of de Barclays Global Aggregate index, zijn vaak uitsluitend via enkele van deze beleggingstypen beschikbaar. ``Ook operationele factoren (aspect 4) kunnen bepalend zijn bij de keuze van een beleggingstype. Indexfondsen en ETF s kunnen de gekochte effecten zonder beperking langere tijd in portefeuille houden, terwijl futures een vervaldatum hebben en dus regelmatige herbelegging noodzakelijk maken (het doorrollen ). Hieronder gaan we nader in op drie veelgebruikte instrumenten: ETF s, indexfondsen en futures. [4] THE ART OF INDEXING

7 CASESTUDY: INDEXFONDSEN OF ETF s? VEEL OVEREENKOMSTEN, MAAR OP BELANGRIJKE PUNTEN VERSCHILLEND Hoewel indexfondsen en ETF s in grote lijnen op elkaar lijken, verschillen ze van elkaar op essentiële punten: liquiditeit en transactiekenmerken, aandelenklassen en beschikbare valuta s, breedte van de exposure en kosten. Al deze punten zijn van belang om de meest efficiënte manier te vinden om de gewenste exposure te krijgen. Enkele voorbeelden: ``Liquiditeit en transactiekenmerken: ETF s worden doorgaans gedurende de hele beursdag verhandeld, terwijl indexfondsen eens per dag kunnen worden gekocht en verkocht. ``Breedte van de exposures: ETF s zijn voor een grotere variëteit aan exposures beschikbaar. ``Kosten: De totale kosten van een belegging komen voort uit de combinatie van de kosten van het aanhouden van de belegging (de portefeuillekosten) en de transactiekosten. Beleggers kijken vaak alleen naar de jaarlijkse beheerskosten en de Total Expense Ratio (TER), maar deze geven maar een beperkt beeld van de totale kosten. De transactiekosten worden hierbij bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. ETF s hebben doorgaans lagere transactiekosten, terwijl bij indexfondsen de portefeuillekosten lager zijn. Welk instrument het meest kostenefficient is hangt dus af van hoe vaak de belegger wil handelen en hoe lang hij zijn beleggingen wil aanhouden. CASESTUDY: FUTURES OF ETF s? BEIDE DE HELE DAG VERHANDELBAAR, MAAR MET BELANGRIJKE VERSCHILLEN Om futures en ETF s met elkaar te vergelijken, dient gekeken te worden naar drie aspecten: de operationele aspecten, de portefeuillekosten en de transactiekosten. De portefeuillekosten van een ETF worden bijvoorbeeld bepaald door de TER en de herwegingskosten. Deze kosten worden vaak gedeeltelijk gecompenseerd door inkomsten uit securities lending (het uitlenen van effecten), wanneer de beheerder van het ETF gebruik maakt van deze mogelijkheid. Hoewel futures doorgaans beschouwd worden als de goedkoopste oplossing, moet bij het bepalen van de kosten ervan ook rekening worden gehouden met dividendaannames en afwijkende financieringskosten: ``Bij futures kan een tracking-verschil ontstaan doordat het verwachte dividend dat in de prijs van de future verrekend is, afwijkt van het effectieve dividend dat door de index geleverd wordt. ``Bij futures kan een tracking-verschil ontstaan doordat het verwachte dividend dat reeds in de prijs van de future verrekend is, afwijkt van het effectieve dividend. Om het meest kostenefficiënte instrument te kiezen, dienen deze aspecten zorgvuldig en gedetailleerd bestudeerd te worden. SAMENVATTING [5]

8 STAP 3 De beste beheerder kiezen Wanneer de selectie van het meest efficiënte indexinstrument in de richting van een fiduciair instrument wijst, d.w.z. een indexfonds, een ETF of een afgescheiden mandaat, is de volgende stap de selectie van de juiste portefeuillebeheerder. DRIE BEPALENDE FACTOREN BIJ DE KEUZE VAN EEN BEHEERDER De selectie van de meest adequate beheerder vormt voor actieve beleggers een essentieel onderdeel van het beleggingsproces, maar beleggen in indexproducten wordt vaak als een geautomatiseerd proces gezien, waarvoor dit niet nodig zou zijn. In realiteit zijn de ervaring en vaardigheden van de beheerder ook voor indexbeleggingen van groot belang. Ook indexbeleggen vereist inzicht en knowhow. In onze ogen zijn drie aspecten bepalend voor de kwaliteit van een beheerder van een indexportefeuille: 1. RISICOBEHEER Portefeuillebeheerders bewaken continu het risico van hun portefeuille om te voorkomen dat dit afwijkt van de doelstelling van het fonds. Een effectenportefeuille valt echter doorgaans niet volledig samen met de constituenten van de benchmark-index. Om dit verschil te ondervangen maken beheerders gebruik van sampling- en substitutietechnieken. Met behulp van complexe modellen en risk management-tools streven ze ernaar grip te houden op het gedrag van de daadwerkelijke portefeuille versus de theoretische indexportefeuille. 2. BEPERKING VAN DE KOSTEN Indices houden geen rekening met transactiekosten en andere aspecten die bij een reële portefeuille een rol spelen. In de werkelijke wereld hebben beheerders naast deze kosten ook nog te maken met cash drags (het nadelige effect van het aanhouden van liquiditeiten), herbelegging van dividenden, valutaverschillen en andere factoren die op indexniveau geen rol spelen. Dit vereist zeer deskundig beheer om te zorgen dat een portefeuille zijn index efficiënt repliceert en het beoogde rendement oplevert. 3. OPTIMALISERING VAN HET RENDEMENT Ook al streven beheerders van indexportefeuilles niet naar alpha, ze dienen wel te streven naar een optimaal rendement van hun portefeuille, om kosten te compenseren en te zorgen dat het portefeuillerendement zo dicht mogelijk bij dat van de index ligt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van geavanceerde portefeuilletechnieken, zoals securities lending, efficiënt fiscaal beheer van dividenden en opbrengsten, actief gebruik van corporate actions en efficiënt inspelen op nieuwe emissies, calls, downgrades en looptijden van obligaties. Wanneer hier deskundig gebruik van wordt gemaakt, kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan de performance van de portefeuille. [6] THE ART OF INDEXING

9 Traditionele en alternatieve indices en de toekomst BETA Voor de toekomst verwachten we dat het gebruik van indexbeleggingen zal blijven toenemen, zowel wat betreft het totaal belegde vermogen als de beschikbare strategieën. Deze trend zal ondersteund worden door drie ontwikkelingen: 1. toenemend gebruik door beleggers; 2. toenemende variatie in het productaanbod; en 3. toenemende combinatie van indexinstrumenten. 1. TOENEMEND GEBRUIK DOOR BELEGGERS In de VS is het gebruik van indexfondsen en ETP s (slechts twee van de in totaal zeven index-instrumenten) gegroeid van 12,6% van de totale AUM van fondsaanbieders in 2004 tot 25,1% in juli In Europa is dit aandeel gestegen van 4,1% in 2004 tot 11,6% in Gezien het huidige klimaat wordt verwacht dat deze groei zal aanhouden. In 2012 heeft BlackRock bovendien een enquête gehouden onder Europese asset-managers en hen gevraagd naar hun houding ten opzichte van actieve en indexbeleggingen. De meerderheid verwachtte meer gebruik te zullen maken van een combinatie van actieve en passieve strategieën ( blending ), waardoor indexstrategieën een grotere rol zullen gaan spelen. 5 ``81% van de respondenten verwachtte binnen 2 tot 3 jaar na de enquête meer gebruik te zullen maken van blending ; ``53% van de respondenten verwachtte dat de vergoedingen in hun branche zullen gaan dalen en 38% verwachtte dat deze daling aanzienlijk zal zijn, waardoor kostenefficiënte beleggingsstrategieën zoals indexbeleggen de voorkeur zullen krijgen. VERWACHTE GROEI VAN ETP s Op basis van de huidige groei gaat BlackRock ervan uit dat de ETP-sector in de VS zou kunnen groeien naar een totale AUM van US$ miljard in In Europa verwachten we een groei van de huidige US$ 377 miljard naar US$ 922 miljard in 2017 en mogelijk US$ miljard in TOENEMENDE VARIATIE IN HET PRODUCTAANBOD In de afgelopen jaren is het aantal indices sterk gegroeid. Voor een groot aantal beleggingscategorieën en segmenten worden nu producten aangeboden die door de financiële pers worden aangeduid als smart bèta. Hiermee worden indexstrategieën aangeduid die verschillen van de meer traditionele kapitalisatiegewogen indexstrategieën, die vooral worden gebruikt in aandelen- en obligatieportefeuilles. De woorden traditioneel en smart zijn gebaseerd op twee gedachten: ``dat marktkapitalisatie de meest gebruikte en daarom traditionele basis voor de weging van posities in een indexportefeuille vormt; ``dat andere wegingscriteria een hoger rendement kunnen opleveren en daarom slimmer zijn, zodat ze worden gezien als een verbetering ten opzichte van de traditionele strategieën. 5 S. Cohen, P. Niall, M. Masood, Blending Insights, BlackRock/iShares, oktober Bron: BlackRock ETP Landscape, 31 augustus SAMENVATTING [7]

10 Hoewel het eerste punt klopt veruit de meeste indexstrategieën zijn op dit moment inderdaad gebaseerd op marktkapitalisatie dienen beleggers er echter voor te waken alternatieve strategieën in hun algemeenheid als slimmer te beschouwen. Bèta-strategieën die gebruik maken van niet traditionele wegingscriteria gaan ook gepaard met specifieke risicofactoren. Deze afwijkende eigenschappen kunnen in bepaalde marktsituaties tot een betere performance leiden, maar in andere situaties achterblijven bij traditionele bèta-strategieën. Daarom raden we beleggers aan: Gebruik andere aanduidingen: Strategieën die gebaseerd zijn op andere criteria dan de marktkapitalisatie: ``strategieën die via een indexbelegging toegang bieden tot niet-traditionele beleggingscategorieën, zoals private equity of hedgefondsen; ``strategieën die toegang bieden tot traditionele beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties, maar waarbij de weging van de posities afwijkt van de traditionele op kapitalisatie gebaseerde verdeling; ``strategieën die toegang bieden tot traditionele beleggingscategorieën op basis van een risicogewogen benadering. Concentreer u op het einddoel: adequaat beleggen betekent rekening houden met de beleggingshorizon, de risicotolerantie en de gewenste performance van de totale portefeuille. Daarnaast speelt de visie op de toekomstige ontwikkelingen binnen de gekozen beleggingshorizon een rol. In onze ogen dienen beleggers bij de selectie van bèta ongeacht de vorm daarvan rekening te houden met: ``het primaire beleggingsdoel bijvoorbeeld een gunstig rendement of de beperking van bepaalde risico s; ` ` de toekomstverwachtingen en de verwachte marktontwikkeling, zodat de belegger de indexstrategie kan kiezen die binnen dit specifieke scenario aansluit bij zijn behoeften. [8] THE ART OF INDEXING

11 Beleggers kunnen er niet vanuit gaan dat er één type bèta is dat in alle scenario s consequent tot een betere performance leidt. De bèta s doorgronden: Nadat het gewenste beleggingsdoel is vastgesteld is het voor beleggers zaak om te begrijpen welk type bèta daar het beste bij past. Dit vereist grondig inzicht in de samenstelling van de index in de gebruikte gegevens, de transactiekosten, het liquiditeitsprofiel, de samenhang tussen de actuele en back-tested trackrecord van de strategie en alle andere aspecten die een rol spelen in de selectie van de benchmark. Het is absoluut essentieel om al deze factoren goed te doorgronden om met succes een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. 3. TOENEMENDE COMBINATIE VAN INDEXINSTRUMENTEN Wij verwachten dat indexbeleggers steeds vaker verschillende typen bèta s zullen gaan combineren. We zien dat beleggers steeds meer vertrouwd raken met de diverse bèta-instrumenten en dat hun kennis ervan stelselmatig toeneemt. Hierdoor zullen ze ook steeds vaker geneigd zijn om deze instrumenten te combineren. Voorbeelden van beleggers die gebruik maken van dit soort blending zijn: ``pensioenfondsen die steeds vaker ETF s gebruiken als aanvulling op futures; ``verzekeringsmaatschappijen die ETF s combineren met indexfondsen binnen bepaalde tactische strategieën of om liquiditeitsreserves op te bouwen om het beheer van ongemodelleerde claims te verbeteren. De mate waarin bèta s en instrumenten gecombineerd worden zal afhankelijk zijn van de risicotolerantie, de beoogde performance, de marktverwachtingen en de tijdshorizon van de belegging. Voor beleggers die zich terdege in deze materie verdiepen, zodat ze de werking volledig doorgronden, kunnen deze nieuwe vormen van indexbeleggen aantrekkelijke mogelijkheden bieden. CONCLUSIE ` ` Indexbeleggen zal blijven groeien de komende 10 jaar en een belangrijke rol spelen in de financiële markten. Met The Art of Indexing willen we beleggers informeren over belangrijke aspecten die hierbij een rol spelen, om hen te helpen een adequate keuze te maken en te laten profiteren van de voordelen van een groeiend aantal strategieën dat onder deze noemer beschikbaar is.

12 Het ishares EMEA Investment Strategy and Insights (ISI) team is erop gericht beleggers te voorzien van toonaangevende inzichten in alle facetten van de ETP-markt. Het team verzorgt diepgaande analyses van ETP-producten en portefeuilles, naast algemene informatie en research op het gebied van brede trends in de beleggingswereld. Het ISI-team is binnen het wereldwijde beleggings-researchteam van ishares verantwoordelijk voor de ontwikkeling van inzichten in de wereldwijde markten en strategieën die binnen EMEA worden geïmplementeerd. Het team bestaat uit beleggingsprofessionals met ervaring aan zowel de aankoop- als verkoopkant van de beleggingspraktijk en een grote deskundigheid op het gebied van marktstrategie en trading. Meer weten? +31 (0) ishares.nl Informatie inzake toezichtswetgeving BlackRock Advisors (UK) Limited, gevestigd op het adres 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Engeland, tel +44 (0) , dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Conduct Authority ( FCA ) en onder toezicht staat van de FCA, heeft dit documentuitsluitend voor professionele beleggers in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V, ishares VI en ishares VII (de vennootschappen ) zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Financial Regulator. Voor beleggers in Nederland De fondsen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten als EER-icbe s met een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht, en hebben derhalve toestemming deelnemingen aan te bieden aan het Nederlandse publiek. De fondsen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de fondsen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0) Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ( EBI ) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn. Beleggingsrisico Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren d-I-FEB15-NL-EMEAiS

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN Kennismaking met inkomstenbeleggen Een rente die lager is dan de inflatie en beleggingen die minder

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond

Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond Alleen voor professionele beleggers Het beheer van ishares Fixed Income ETF s ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond HET BEHEER VAN ISHARES FIXED INCOME ETF s [ 1 ] Het beheer van ishares Fixed

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

Aan de slag met ETF s

Aan de slag met ETF s Aan de slag met ETF s Patrick Zwolle ishares Benelux Grip op je Vermogen, 3 oktober 2014 Over BlackRock ishares 2 Over BlackRock ishares Bron: www.dft.nl / het financieele dagblad / www.nrc.nl 3 Agenda

Nadere informatie

Investor Pulse Sparen en beleggen

Investor Pulse Sparen en beleggen Investor Pulse Sparen en beleggen Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en

Nadere informatie

Investor Pulse MKTG0617E

Investor Pulse MKTG0617E Investor Pulse Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers wereldwijd.

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS. Core/Satellite-beleggingen

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS. Core/Satellite-beleggingen ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Core/Satellite-beleggingen Een core/satellite-portefeuille heeft als doel de meest effectieve kenmerken van index- en alpha-genererende strategieën te combineren. Het

Nadere informatie

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT verantwoord rendement DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT combineert het beste van BlackRock om u te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te bereiken. Bouw met

Nadere informatie

Investor Pulse Sentiment

Investor Pulse Sentiment Investor Pulse Sentiment Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers

Nadere informatie

Overzicht van ETF-structuren

Overzicht van ETF-structuren Bestemd voor particuliere beleggers Overzicht van ETF-structuren Hoe ETF s hun index volgen September 2010 De groeiende belangstelling van beleggers voor Exchange Traded Funds (ETF s) heeft de laatste

Nadere informatie

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Oktober 2012 Een nieuwe wereld 2 Agenda BlackRock? Actief versus indexing Actief nader bekeken Indexing nader bekeken Waar beleg ik eigenlijk in?

Nadere informatie

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock Oktober 2015 Kort voorstellen Opgericht in 1988 als risicomanager Onafhankelijk vermogensbeheer Wereldwijde

Nadere informatie

De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen

De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen Defensive Moderate Growth 2017 Agenda 1 2 Waarom zelf beleggen moeilijk en tijdrovend kan zijn BlackRock Zorgeloos gespreid beleggen BlackRock Managed

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s: gids voor adviseurs. Slapeloze nachten. Vertrouwen in de beurs. ``Minimum Volatility ETF s.

Minimum Volatility ETF s: gids voor adviseurs. Slapeloze nachten. Vertrouwen in de beurs. ``Minimum Volatility ETF s. ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Slapeloze nachten Vertrouwen in de beurs ``Minimum Volatility ETF s. ``Precies waar uw cliënten om vragen. Minimum Volatility ETF s: gids voor adviseurs De volatiliteit

Nadere informatie

Exchange Traded Funds De nieuwe manier van beleggen Patrick Zwolle ishares Benelux

Exchange Traded Funds De nieuwe manier van beleggen Patrick Zwolle ishares Benelux Exchange Traded Funds De nieuwe manier van beleggen Patrick Zwolle ishares Benelux 19 april 2013 Over BlackRock 1988 2009 27 landen 10.000 medewerkers $ 3.792.000.000.000 Bron: BlackRock data per 31/12/2012

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

Core/Satellitebeleggingen

Core/Satellitebeleggingen Voor de professionele belegger Core/Satellitebeleggingen De samenstelling van een core/satelliteportefeuille heeft als doel de meest effectieve kenmerken van index- en alphagenererende strategieën te combineren.

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS IN EEN NOTENDOP } Het beste van BlackRock in een actief beheerde reeks van multi-asset fondsen met lage kosten } Keuze uit drie risicoprofielen

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN

BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN DE BOUWSTENEN VAN BLACKROCK SUPERIEURE BELEGGINGSRESULTATEN CONSEQUENTE FOCUS OP CLIËNTEN ONGEËVENAARD

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ,,, 0,07%,,,,, De percentages geven de Total Expense Ratio (TER) aan. In overeenstemming met het bericht aan de aandeelhouders dd. 5 mei 2015, zal het ishares Core FTSE

Nadere informatie

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN UITSLUITEND VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN Inleiding Bij securities lending lenen ETF s hun aandelen of obligaties voor korte

Nadere informatie

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen?

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen? Contact: BlackRock Astrid Overeem +31 20 549 5213 Astrid.overeem@blackrock.com BLACKROCK'S WERELDWIJDE 'INVESTOR PULSE' ONDERZOEK: NEDERLANDERS HEBBEN VEEL SPAARGELD, MAAR SPAREN HET MINST IN VERGELIJKING

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

BlackRock Mix Fondsen 1 5

BlackRock Mix Fondsen 1 5 BlackRock Mix Fondsen 1 5 Vind de belegging die bij u past Vind de belegging die bij u past Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 4 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1 5 6 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Dinsdag 22 september 2015 Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en directeur Think ETF s 1 De agenda

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE Een unieke manier om spreiding te bereiken Het BlackRock Global Funds (BGF) Global Allocation Fund biedt een breed

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS EEN GIDS VOOR FLEXIBELE OBLIGATIESTRATEGIEËN INSTITUTIONELE BELEGGERS

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS EEN GIDS VOOR FLEXIBELE OBLIGATIESTRATEGIEËN INSTITUTIONELE BELEGGERS ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS EEN GIDS VOOR FLEXIBELE OBLIGATIESTRATEGIEËN INSTITUTIONELE BELEGGERS EEN GIDS VOOR FLEXIBELE OBLIGATIESTRATEGIEËN Inhoud Obligaties in nieuw vaarwater 2 Het belang

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND DE SLIMME WEG NAAR MEER INKOMSTEN. Betere portefeuilles opbouwen

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND DE SLIMME WEG NAAR MEER INKOMSTEN. Betere portefeuilles opbouwen BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND DE SLIMME WEG NAAR MEER INKOMSTEN Betere portefeuilles opbouwen Een doordachte van het aanpak INKOMSTENdilemma BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse en leveraged ETF s 6 5.

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Hollandse guru s over Hollandse aandelen. Erik Mauritz 30 Mei 2011

Hollandse guru s over Hollandse aandelen. Erik Mauritz 30 Mei 2011 Hollandse guru s over Hollandse aandelen Erik Mauritz 30 Mei 2011 Programma Introductie Fundamentele paneldiscussie Corné van Zeijl, Willem Burgers en Wim Gille Pauze Technische Analyse Royce Tostrams

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

NEDERLAND ACTUEEL INZICHT IN DE HOUDING VAN NEDERLANDERS TEN OPZICHTE VAN SPAREN EN BELEGGEN

NEDERLAND ACTUEEL INZICHT IN DE HOUDING VAN NEDERLANDERS TEN OPZICHTE VAN SPAREN EN BELEGGEN NEDERLAND NEDERLAND ACTUEEL INZICHT IN DE HOUDING VAN NEDERLANDERS TEN OPZICHTE VAN SPAREN EN BELEGGEN INLEIDING Onlangs werd voor de vierde maal het BlackRock Investor Pulse onderzoek gehouden, het grootste

Nadere informatie

Een inleiding tot Exchange Traded Products

Een inleiding tot Exchange Traded Products Een inleiding tot Exchange Traded Products Voor particuliere beleggers De ETP-sector is enorm gegroeid over de afgelopen twintig jaar, waarin meer dan 539 miljard Amerikaanse dollar is geïnvesteerd in

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

FGR fondsen in Nederland

FGR fondsen in Nederland P RO F I T E E R VA N I N N OVAT I E V E I N D E X F O N D S E N FGR fondsen in Nederland EFFICIËNT GEBRUIKMAKEN VA N D E K R AC H T VA N INDEXBELEGGEN Om het rendement van uw beleggingsportefeuille te

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

IndexfondsWijzer. Wat is een indexfonds? Typen indexfondsen

IndexfondsWijzer. Wat is een indexfonds? Typen indexfondsen IndexfondsWijzer U overweegt een belegging in een indexfonds in uw beleggingsportefeuille. Maar wat zijn indexfondsen en wat is de toegevoegde waarde van deze financiële instrumenten in uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag Slimmer beleggen met Think ETF s 7 oktober 2016, Den Haag Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Uw gids voor financiële eenvoud

Uw gids voor financiële eenvoud SPUYBROEK ADVIES Het realiseren van uw doelen, wensen en dromen Januari 2015 Uw gids voor financiële eenvoud Beleggingsbeleid Spuybroek Advies in het kort Uw doelen, wensen en dromen gerangschikt naar

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016 Overzicht standaard risicoprofielen November 2016 Standaard risicoprofielen Beleggingsadvies Risicoprofielen Cautious Conservative Core Growth Max Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Min

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

Inspelen op de markten aan de hand van ETF s

Inspelen op de markten aan de hand van ETF s Inspelen op de markten aan de hand van ETF s Charles Symons, Head of ishares BeLux VFB Dag van de Tips 8 oktober 2016 VOOR PARTICULIERE BELEGGERS Agenda 1 WAT ZIJN ETF S? 2 WAAROM ZIJN ETF S INTERESSANT?

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten. Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille

Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten. Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille P r a k t i s c h e i d e e ë n v o o r e e n m e e r d y n a m i s c h e, b r e e d g e

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten Exchange Traded Funds en indexfondsen Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten 2 Wat is een indexproduct? Indexproducten zijn gespreide beleggingen. Ze volgen de beleggingen die deel uitmaken

Nadere informatie

Kader voor beoordeling actief beheerde ETF s en ETF s op een alternatieve index

Kader voor beoordeling actief beheerde ETF s en ETF s op een alternatieve index Kader voor beoordeling actief beheerde ETF s en ETF s op een alternatieve index Hulpmiddel om deze typen ETF s te beoordelen Augustus 2016 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke

Nadere informatie

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Opbouwen of uitkeren? In welke levensfase zit u? Wilt u uw polis verlengen omdat u het geld nog niet nodig hebt (verder opbouwen) of wilt u al

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN JULI 2013 Inleiding Bij securities lending lenen fondsen hun aandelen of obligaties voor korte tijd uit om het rendement voor

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie