Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS

2 Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman) een Beleggingsplan vast. In onderliggend document zal het beleggingsplan 2011 voor Huntsman worden beschreven. In de bijlagen staat informatie over het gehanteerde SAA model en de voorgestelde nieuwe managers in de portefeuille van Huntsman vermeld. De opbouw van het beleggingsplan 2011 is als volgt: Bepaling van de strategische portefeuille; het vaststellen van de strategische normgewichten voor de verschillende beleggingsstrategieën in de portefeuille van Huntsman De beschrijving van de wijze waarop de huidige portefeuille samenstelling wordt aangepast naar de nieuwe portefeuille samenstelling Strategische Portefeuille 2011 Het vertrekpunt voor de bepaling van de strategische normgewichten voor de verschillende beleggingsstrategieën wordt gevormd door uitkomsten van de ALM studie van Huntsman en de huidige portefeuille karakteristieken inzake het strategisch beleid rondom het afdekken van renteen valutarisico s. Met behulp van het door ING IM ICS ontwikkelde Strategisch Asset Allocatie (SAA) model zijn deze uitkomsten vertaald naar normgewichten voor de verschillende beleggingsstrategieën. Deze vertaling gebeurt op basis van voorkeuren van Huntsman met betrekking tot verschillende kwalitatieve eigenschappen van de portefeuille. Daarnaast maakt het SAA model gebruik van de verwachtingen van ING IM ICS over rendementsverwachtingen en risicokarakteristieken van de verschillende beleggingsstrategieën. Met behulp van een zogenaamde multicriteria optimalisatie worden uiteindelijk de strategische normgewichten bepaald. Zoals gezegd vormen de uitkomsten van de ALM studie samen met de huidige portefeuille karakteristieken inzake het strategisch beleid rondom het afdekken van rente- en valutarisico s het vertrekpunt van het SAA model. Dit zijn: Een strategische beleggingsmix op de hoofdcategorieën van: o 50% voor vastrentende waarden o 40% voor aandelen o 10% voor vastgoed 100% strategische afdekking van valutarisico s 60% strategische afdekking van het nominaal rente risico 2

3 Daarnaast wordt in de multicriteria optimalisatie ook de volgende kwantitatieve restrictie gehanteerd: Minimum allocatie van 4% per beleggingsstrategie Het SAA model biedt de mogelijkheid om bij de bepaling van de samenstelling van de strategische normgewichten rekening te houden met voorkeuren van Huntsman over kwalitatieve eigenschappen van de portefeuille. Een aantal van deze kwalitatieve eigenschappen zijn bijvoorbeeld de gewenste mate van diversificatie, liquiditeit, mogelijkheden tot benchmarking en transparantie. In figuur 1 hieronder staat het overzicht van de voorkeuren van Huntsman met betrekking tot deze kwalitatieve eigenschappen van de portefeuille. Deze voorkeuren zijn: Diversificatie binnen de hoofdcategorieën vastrentende waarden en aandelen Hoger strategisch rendement in combinatie met een lager risicoprofiel Bescherming tegen oplopende inflatie Transparantie en liquiditeit Enerzijds staat de gewenste actie op de kwalitatieve eigenschap vermeld (action) anderzijds staat ook de mate van belangrijkheid van de gewenste action vermeld (importance). Figuur1: Gewenste voorkeuren en acties van Huntsman op de kwalitatieve criteria 3

4 Op basis van de gehanteerde uitgangspunten worden door het SAA model de volgende strategische wegingen per hoofdcategorie bepaald (zie figuur 2). Deze zijn dezelfde als de huidige wegingen in de portefeuille van Huntsman. De strategische hedge ratio s inzake nominaal renteen valutarisico s zijn hierbij ongewijzigd. Figuur 2: allocatie naar hoofdcategorieën In figuur 3 worden de geadviseerde strategische wegingen per beleggingsstrategie weergegeven. Deze zijn door het SAA model bepaald op basis van de voorkeuren van Huntsman over de verschillende kwalitatieve voorkeuren die het SAA model onderscheid. In figuur 3 worden de huidige strategische wegingen (blauw) afgezet tegen de geadviseerde wegingen (grijs). Ten opzichte van de huidige strategische samenstelling van de portefeuille zijn twee nieuwe beleggingsstrategieën opgenomen: Hoog Dividend aandelen en Inflatie Gerelateerde obligaties. Figuur 3: Huidige en geadviseerde strategische wegingen per beleggingsstrategie Binnen aandelen gaat de opname van de belegingsstrategie Hoog Dividend aandelen en de verhoogde weging naar Emerging Markets Equity aandelen ten koste van de weging in wereldwijde aandelen (Global Equity). Binnen vastrentende waarde gaat de opname van de beleggingstrategie Inflatie Gerelateerde bonds ten koste van Investment Grade Credits en Government Bonds. Figuur 4:Overzicht van de kwantitatieve karakteristieken van de start portefeuille en van de SAA portefeuille asset-only t.o.v de verplichtingen risico rendement risico rendement Start portefeuille 6.9% 5.9% 6.6% 2.4% SAA Voorstel 7.4% 6.1% 7.2% 2.7% 4

5 Uit figuur 4 blijkt dat de kwantitatieve eigenschappen van de geadviseerde SAA portefeuille verbeteren ten opzichte van de startportefeuille. Dit wordt veroorzaakt door de opname van meer beleggingsstrategieën. In figuur 5 is een overzicht opgenomen van de eigenschappen van de geadviseerde SAA portefeuille op de kwalitatieve factoren. Figuur 5: Overzicht van de kwalitatieve eigenschappen van de geadviseerde SAA portefeuille criteria action importance Equity Diversification neutral low Bond Diversification increase medium Equity exposure neutral low Bond exposure neutral low Expected strategic return (passive) increase high Active investment opportunities (alpha) neutral low Liquidity increase high Inflation hedge increase medium Maximum draw down (short-term risk) increase high - Worst case scenario (long-term risk) decrease high - Income return (level / stability) neutral low Transparency of process potential / data increase medium - Benchmarking increase low Uit figuur 5 is af te lezen dat de geadviseerde SAA portefeuille op de kwalitatieve eigenschappen diversificatie, verwacht strategisch rendement en bescherming tegen oplopende inflatie verbetert. Hier staat tegen over dat het korte termijn en lange termijn risico en de transparantie verminderd. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de opname van de risicovollere en minder transparante beleggingsstrategie Emerging Markets Equity. Op verzoek van Huntsman is ook onderzocht of een eventuele opname van de beleggingsstrategie Emerging Market Debt in lokale valuta in plaats van de strategie Inflatie Gerelateerde obligaties op basis van het SAA model betere uitkomsten voor de portefeuille als geheel zou opleveren. Deze aanpassing in de portefeuille samenstelling levert wel een hoger verwacht rendement maar dit hogere verwachte rendement weegt niet op tegen de hogere verwachte risicograad van de portefeuille. Binnen de portefeuille van Huntsman is in het verleden binnen de beleggingsstrategie wereldwijde aandelen een grotere allocatie naar Europese aandelen opgenomen dan binnen de MSCI World Developed Markets gebruikelijk is. De reden voor deze grotere allocatie ligt in het feit om de exposure naar niet Euro beleggingen te beperken. Het SAA model adviseert standaard om binnen de beleggingsstrategie wereldwijde aandelen de regioallocatie in te vullen op basis van de regionale allocatie van de MSCI World DM. De regionale allocatie binnen deze index is een weerspiegeling van de omvang van de marktkapitalisaties van de verschillende regio s. Vanuit een strategisch oogpunt is er geen directe aanleiding om van deze regionale allocatie af te wijken en strategisch een hogere weging in Europese aandelen in de portefeuille te implementeren Door de opname van de beleggingsstrategie Hoog Dividend Aandelen ten koste van de strategie wereldwijde Aandelen zal de strategische overweging van Europese aandelen dalen. De noodzaak om actief het gewicht in Europese aandelen te verlagen neemt hierdoor af. 5

6 Het beleid inzake het afdekken van het nominale renterisico blijft ongewijzigd. Middels het gebruik van rentederivaten en de posities in Euro obligaties en Euro Investment Grade bedrijfsobligaties wordt strategisch 60% van het nominale renterisico afgedekt. Ook het beleid inzake het afdekken van valutarisico s blijft ongewijzigd. Via het aangaan van valuta derivaten wordt 100% van de exposure in US Dollar, UK Pond en Australische Dollar en 50% van de exposure in Japanse Yen afgedekt Voor de nieuwe beleggingsstrategieën Hoog Dividend Aandelen en Inflatie Gerelateerde obligaties worden de volgende managers door Altis geadviseerd: Hoog Dividend Aandelen; combinatie van actief beheerde fondsen van Kempen Capital Management en ING Investment Management Inflatie Gerelateerde Obligaties; passief fonds van Vanguard Daarnaast adviseert Altis om voor Japanse aandelen in plaats van het fonds van Lazard een fonds van Baillie Gifford op te nemen. Een beschrijving en toelichting op deze managers is opgenomen in de bijlage In tabel 1 op de volgende pagina is een volledig overzicht opgenomen van de strategische normportefeuille 2011 versus de huidige normportefeuille 6

7 Tabel 1: Voorgestelde invulling van de portefeuille versus huidige normportefeuille 7

8 Implementatie Strategische Norm Portefeuille 2011 De aanpassing van de huidige portefeuille naar de strategische normportefeuille 2011 zal worden gedaan met inachtneming van de volgende opmerkingen Gezien de reeds aanwezige overweging in Emerging Markets Equity in de huidige portefeuille van Huntsman zal een verdere verhoging van deze weging in een later stadium en in nader overleg plaatsvinden Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg beslist welke managers in de portefeuille worden opgenomen, ING IM ICS adviseert over de op te nemen managers De aankoop van de nieuwe beleggingsstrategieën Hoog Dividend Aandelen en Inflatie Gerelateerde Obligaties zal in twee stappen plaatsvinden De aanpassing van de regionale allocatie binnen de aandelen portefeuille zal gefaseerd worden en in overleg met Huntsman worden uitgevoerd. De eerste stap in deze aanpassing wordt gezet via de aankoop van Hoog Dividend Aandelen ten koste van Wereldwijde Aandelen Opmerking: voor elke stap in het implementatieproces zullen nieuwe beleggingsrichtlijnen opgesteld moeten worden. Deze dienen zowel door Huntsman als door ING IM ICS ondertekend te worden 8

Beleggingsplan. Stichting pensioenfonds VNU

Beleggingsplan. Stichting pensioenfonds VNU Beleggingsplan Stichting pensioenfonds VNU November 2014 Inleiding Het beleggingsplan behandelt de vastlegging van het strategisch beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds VNU (het fonds).het beleggingsplan

Nadere informatie

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Het strategisch beleggingsplan van ABP is stapsgewijs opgebouwd. De strategie is gebaseerd op vier pijlers: 1) de doelstelling van ABP 2) beleggingsovertuigingen

Nadere informatie

Beleggingsplan PF MN

Beleggingsplan PF MN Beleggingsplan PF MN 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2014... 4 2.1. Beleggingsplan 2014... 4 2.2. Portefeuilleontwikkelingen... 5 3. Kadering beleggingsplan... 6 3.1. Beleggingsdoelstelling...

Nadere informatie

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%.

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%. Voorlegger In december 2014 is op het laatste moment na het vaststellen van het beleggingsplan 2015 het wetsvoorstel voor het nftk aangepast op het onderdeel UFR (= Ultimate Forward Rate). De door de Tweede

Nadere informatie

B2014-69. Beleggingsplan 2014. Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26

B2014-69. Beleggingsplan 2014. Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26 Beleggingsplan 2014 Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 2 Implicaties externe ontwikkelingen rond SNPF...5 2.1 Macro-economische omgeving...5 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (hierna: SPUN).

1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (hierna: SPUN). ABTN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlage 3. Verklaring beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland 2012 1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer

Nadere informatie

STICHTING SLUYTERMAN VAN LOO

STICHTING SLUYTERMAN VAN LOO STICHTING SLUYTERMAN VAN LOO Dec 2013 BELEGGINGSSTATUUT Vastgesteld door het College van Regenten Stichting Sluyterman van Loo B E L E G G I N G S S T A T U U T Inhoudsopgave DOELSTELLING... 2 VERANTWOORDELIJKHEID...

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds TNT Express Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds PostNL september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie 13 januari 2015 Beleggingsovertuigingen Een beleggingsovertuiging is kortweg de perceptie van het pensioenfonds van de

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2015-2017

Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2015-2017 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2015-2017 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft de uitgangspunten

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen

Beleggingsbeginselen Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Versie april 2015 Deze Verklaring beleggingsbeginselen maakt onderdeel uit van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en is aangepast

Nadere informatie

Verklaring inzake Beleggingsbeginselen

Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Goedgekeurd door het Bestuur op 18-09-2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus 126, 7600

Nadere informatie

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Inleiding Door de malaise op de financiële markten is het voor veel pensioenfondsen zaak om hun financiële beleid (verder) te optimaliseren.

Nadere informatie

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER?

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Montae whitepaper Pensioenfondsen... 3 2. Inleiding... 3 3. Heeft de financiële wereld beleggen

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie

vastgesteld 14 maart 2013

vastgesteld 14 maart 2013 1/26 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Macro-Economische omgeving en rendementsvooruitzichten... 4 2. Implicaties (externe) ontwikkelingen SNPF... 5 2.1 Ontwikkelingen SNPF en beroepsgroep... 5 2.2 Project

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

IIc. Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. 1. Inleiding

IIc. Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. 1. Inleiding IIc. Verklaring inzake de beleggingsbeginselen 1. Inleiding Deze Verklaring inzake de beleggingsbeginselen beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van de Stichting Pensioenfonds TNO (hierna

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT NATUURMONUMENTEN (aangepast 2014-08) 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten en richtlijnen beleggingsbeleid

BELEGGINGSSTATUUT NATUURMONUMENTEN (aangepast 2014-08) 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten en richtlijnen beleggingsbeleid BELEGGINGSSTATUUT NATUURMONUMENTEN (aangepast 2014-08) 1. Inleiding 2. Uitgangspunten en richtlijnen beleggingsbeleid 3. Uitvoering van het vermogensbeheer 4. Rapportage en evaluatie Bijlagen: A. Uitwerking

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleidsplan Beleggingen 2014. Cijfers per 30 september 2013. Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleidsplan Beleggingen 2014. Cijfers per 30 september 2013. Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28 Stichting Pensioenfonds UWV Beleidsplan Beleggingen 2014 Cijfers per 30 september 2013 Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

1. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico. Dat betekent dat in het MVEV een bijdrage van 4% van de technische voorzieningen (TV) is opgenomen.

1. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico. Dat betekent dat in het MVEV een bijdrage van 4% van de technische voorzieningen (TV) is opgenomen. Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 1 BIJLAGE: VASTSTELLING MVEV EN VEV Vaststelling minimaal vereist eigen vermogen Op grond van artikel 126 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling dient

Nadere informatie

Investment Policy Statement

Investment Policy Statement ! Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Investment Policy Statement 1 april 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2! Samenvatting Investment Policy Statement... 3! 1.! Inleiding...

Nadere informatie

Vastgoed in ALM context

Vastgoed in ALM context Vastgoed in ALM context april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Nieuw uitgevoerde ALM analyses... 4 2.1 Huidige economische basisset... 4 2.2 Direct OG in goed gespreide portefeuille... 5 2.3 Beursgenoteerd

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Trespa April 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...5 Risicobereidheid...5 Beleggingsovertuigingen...6 Uitbesteding

Nadere informatie

Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA

Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA 1. Inleiding Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011 Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen Juni 2011 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft DNB, vanuit haar expertise,

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V.

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V. Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V. Versie januari 2008 INLEIDING...3 HET BELEGGINGSPLAN...

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1 Gedragscode 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie