Sparen & Beleggen gaan goed samen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sparen & Beleggen gaan goed samen"

Transcriptie

1 Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015

2 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid en verstandig 3 BlackRock kan u helpen met oplossingen 2

3 Kort voorstellen Opgericht in 1988 als risicomanager Onafhankelijk vermogensbeheer Wereldwijde expertise Lokale dienstverlening 3

4 Agenda Waarom beleggen naast sparen Hoe te beleggen Waar in beleggen Conclusie 4

5 Wat doen Nederlanders met hun geld? Sparen Ich möchte Geld sparen 51 % Hypotheek afbetalen 28 % Vermogensbehoud 24 % Vermogensgroei 24 % Oudedagsvoorziening 18 % Bron: BlackRock Investor Pulse Survey. Enquête gehouden onder 1000 Nederlander tussen augustus en september

6 Zeker dat doel gehaald gaat worden Maar klopt dat wel? Bron: BlackRock Investor Pulse Survey. Enquête gehouden onder 1000 Nederlander tussen augustus en september

7 De keerzijde van de zekerheid van sparen Inflatie en spaarrendement koopkrachtverlies toename koopkracht Het spaarrendement daalt al sinds 1973 Als de inflatie hoger is dan het spaarrendement wordt uw geld minder waard Bron: ING bank, Het spaarrendement is het uitgekeerde spaarbedrag op de uitstaande spaartegoeden 7

8 Waarvoor houdt u kas/spaargeld aan? Kasgeld Overschot OVERTOLLIG KASGELD Kasgeld zonder doel lange termijn horizon kan belegd worden DEFENSIEF RESERVE WENS DAGELIJKS Buffer voor beursontwikkelingen Spaarrekening Ad-hoc/eenmalige aankopen Dagelijkse uitgaven Kasgeld met doel korte termijn horizon kan niet belegd worden Groot deel van particulieren houdt kas/spaargeld aan zonder een doel te hebben vastgesteld voor volledige 100% 8

9 Het liefst zou men veranderen, maar Bijna twee keer zoveel op de spaarrekening als men nodig acht Spaargeld: 78% Aandelen: 12% Obligaties: 3% Vastgoed: 2% Alternatives: 2% Overig: 3% Ruim drie kwart gaat meer of blijft net zoveel sparen % Gaat meer sparen 45 Gelijkhouden 31 % Bron: BlackRock Investor Pulse Survey. Enquête gehouden onder 1000 Nederlander tussen augustus en september

10 Gebrek aan kennis & durf zijn bepalend Kennis Aanpak 37 % voelt zich comfortabel om zelf beslissingen te nemen mbt beleggen 53 % Is niet bereid om enig risico te nemen met zijn/haar geld Maar 17 % zegt genoeg kennis te hebben over beleggen Maar 10 % ziet zichzelf als een actieve belegger Bron: BlackRock Investor Pulse Survey. Enquête gehouden onder 1000 Nederlander tussen augustus en september

11 Gespreid beleggen RENDEMENT VAN VERSCHILLENDE BELEGGINGSCATEGORIEËN IN 10 JAAR Bron: BlackRock; Thomson Reuters Datastream. Gegevens per 31 december Uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet mogelijk direct in een index te beleggen. De getoonde informatie is niet bedoeld om het rendement van een specifieke belegging weer te geven. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement.

12 10 jaars staatsobligatie Rendement op 10 jaars staatsobligaties Sinds 1980 Afgelopen 12 maanden Bron: Thomson Reuters Datastream, BlackRock 10/04/

13 Beleggen in aandelen kan zeer volatiel zijn ,270 Bronnen: BlackRock, Thomson Reuters Datastream, Gegevens van 31 december 1987 t/m 31 december Aandelen zijn vertegenwoordigd door de MSCI Europe Index (totaalrendement), obligaties door de Citigroup World Government Bond Europe Index (totaalrendement), spaarrekening door de Duitse 3-maandelijkse interbank-leenrente. Het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld ter illustratie en is niet bedoeld om het rendement van een bepaalde belegging weer te geven. Alle rendementen in euro s, gebaseerd op de maandelijkse slotkoersen van de respectievelijke indices. 13

14 Emotie is een slechte raadgever De emotiecyclus van beleggers Koersen dure markt Neerwaarts risico is hoog Koersen goedkope markt Opwaarts potentieel is hoog 14

15 De markt juist timen is onmogelijk Goede dagen missen kan een groot verschil maken Voorbeeldbelegging van in de MSCI Europe Index, Index over de afgelopen 20 jaar ( ) Bron: BlackRock, Thomson Reuters Datastream (2013), MSCI Europe Index (dividenden herbelegd). De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er is geen rekening gehouden met service fee. Deze service fee moet in mindering worden gebracht op het rendement. 15

16 Lange termijn is bepalend ,270 Bronnen: BlackRock, Thomson Reuters Datastream, Gegevens van 31 december 1987 t/m 31 december Aandelen zijn vertegenwoordigd door de MSCI Europe Index (totaalrendement), obligaties door de Citigroup World Government Bond Europe Index (totaalrendement), spaarrekening door de Duitse 3-maandelijkse interbank-leenrente. Het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld ter illustratie en is niet bedoeld om het rendement van een bepaalde belegging weer te geven. Alle rendementen in euro s, gebaseerd op de maandelijkse slotkoersen van de respectievelijke indices. 16

17 Kasgeld aan het werk zetten Portefeuille BlackRock Survey Voorbeeldportefeuille KAS 78% KAS 15% OBLIGATIES, AANDELEN & OVERIG 22% OBLIGATIES, AANDELEN 85% 17

18 Indicatieve impact op voorbeeldportefeuille Drie soorten beleggers Type A: Conservatief Doel: vermogensbehoud Mogelijke asset allocatie: 15% Kas 64% Wereldwijd obligaties met een breed mandaat 21% Wereldwijd multi asset Type B: Gebalanceerd Doel: gematigde groei en Inkomen Mogelijke asset allocatie: 15% Kas 42,5% Wereldwijd obligaties met een breed mandaat 42,5% Wereldwijd multi asset Type C: Groei Doel: Dynamische groei Mogelijke asset allocatie: 15% Kas 42,5% Wereldwijd multi asset 42,5% Europese dividend aandelen 18

19 Indicatieve impact op voorbeeldportefeuille Conservatief Gebalanceerd Groei A B C Inkomen (dividend/rente) Totaal 3 jrs cum. rendement 1,78% 1,84% 1,93% 30,6% 30,8% 34,7% Risico 5,8% 5,9% 7,1% Rendementen en risico getallen zijn ter indicatie en hypothetisch Bron: BlackRock. Enkel ter illustratie. Dividendrendement is het gewogen gemiddelde van de jaarlijkse historische dividendrendement van de hypothetische asset allocatie op de vorige slide 18. Rendement op kasgeld is bepaald op nul. Risicoberekening is gebaseerd op interne BlackRock modellen en zijn gegroepeerd conform BlackRock criteria. Bron: Bloomberg, Rendement is gebaseerd op geaccumuleerd historisch totaalrendement op basis van de intrinsieke waarde, herbelegd dividend en na kosten over de periode tussen 01/02/2012 en 31/01/2015. Als basis voor het rendement zijn de rendementen van de A share class gebruikt van BGF Fixed Income Global Opportunities Fund EUR HDG, BGF Global Multi Asset Income fund EUR HDG en BGF European Income Fund EUR. Uitsluitend bedoeld ter informatie. De getoonde informatie is niet bedoeld om het rendement van een specifieke belegging weer te geven. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. 19

20 Welk instrument gebruiken? 20

21 Actief beleggen Doel: beter doen dan de benchmark door het kiezen van de winnaars en het vermijden van de verliezers in onze ogen. Fondsmanager combineert topdown visie met bottom up stock picking en stelt binnen een risicokader een portefeuille samen waar deze visie het beste in naar voren komt. Top down visie: : Macro economie Sentiment Markt waarderingen etc : Bottom-up stockpicking: Fundamentele analyse van het bedrijf Fundamentele analyse concurrenten/sector Nieuwe technologieën etc 21

22 Beleggingsproces

23 Actief beleggen Wat zijn de voordelen van actief van van beleggen? actief actief beleggen? Mogelijk beter doen dan de index Gebruik van expertise & middelen fondsmanager Beleggen op basis van een visie Portfoliomanager kan ingrijpen bij beursdalingen Wat zijn de nadelen nadelen van actief van beleggen? actief beleggen? Hogere beheerskosten Mogelijk slechter doen dan de index 23

24 Indexbeleggen AEX Index (Net Total Return) Bron: BlackRock Net Total Return over 12 maanden, per 24 november

25 Indexbeleggen ishares AEX UCITS ETF Bron: BlackRock Net Total Return over 12 maanden, per 24 november

26 Indexbeleggen ishares AEX UCITS ETF AEX Index (Net Total Return) Bron: BlackRock Net Total Return over 12 maanden, per 24 november

27 Indexbeleggen Wat zijn de voordelen van indexbeleggen? Spreiding van de index Transparantie Consistente samenhang met de markt Lage kosten Wat zijn de nadelen van indexbeleggen? Nooit beter dan de index Koopt winnaars en verliezers 27

28 Bouwstenen, Core - Satellite SATELLITE CORE SATELLITE SATELLITE Bron: BlackRock ter illustratie 28

29 Conclusie 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid en verstandig 3 BlackRock kan u helpen met oplossingen 29

30 Wat kunt u zelf doen: wees ALERT 30

31 Disclaimer Informatie inzake toezichtswetgeving Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0) Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. BlackRock zal deze documenten niet beschikbaar stellen aan beleggers in jurisdicties waar het niet toegestaan is de hierin genoemde fondsen te verkopen, behalve waar lokale wetgeving anders bepaalt. Voor beleggers in Nederland De ishares met domicilie in Duitsland zijn instellingen voor collectieve belegging in effecten, zoals gedefinieerd in de Duitse wetgeving. Deze fondsen worden beheerd door BlackRock Asset Management Deutschland AG, die onder toezicht staat van de Duitse toezichthouder (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc en ishares VII plc zijn open-end beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn goedgekeurd door de Ierse toezichthouder (Central Bank of Ireland) (de 'ishares fondsen ). BlackRock Global Funds ("BGF") is een open-end fonds voor collectieve belegging in effecten dat is opgericht naar het recht van Luxemburg. De in deze presentatie genoemde BGF fondsen zijn subfondsen van BGF. (de ishares fondsen en BGF, inclusief subfondsen, hierna aan te duiden als de "fondsen"). De fondsen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten als EER-icbe's met een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht, en hebben derhalve toestemming deelnemingen aan te bieden aan het Nederlandse publiek. De fondsen zijn derhalve icbe's als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de fondsen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0) Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: RSM

32 Disclaimer In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren en is niet gegarandeerd. De kans is aanwezig dat u uw oorspronkelijke inleg niet terug krijgt.veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een onderdeel daarvan en de juistheid ervan kan niet worden gegarandeerd.dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in v erband met een dergelijk aanbod. Risico's Het beleggen in aandelen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de deelnemingen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico s zoals beschreven in het prospectus en in de EBI. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt. ishares en BlackRock zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. RSM

33 33

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie