Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond"

Transcriptie

1 Alleen voor professionele beleggers Het beheer van ishares Fixed Income ETF s ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond

2

3 HET BEHEER VAN ISHARES FIXED INCOME ETF s [ 1 ] Het beheer van ishares Fixed Income ETF s Hoewel het beheer van een Fixed Income ETF (Fl ETF) op het eerste gezicht niet zo ingewikkeld lijkt, vereist het toch diepgaande kennis van de markt om te zorgen dat een fonds op elk moment de performance van zijn index repliceert. Ook al zijn alle ishares Fl ETF s fondsen met fysieke replicatie, die rechtstreeks beleggen in de onderliggende effecten van de index, toch spelen bij het beheer ervan talloze markt- en obligatiespecifieke factoren een rol. Om de index optimaal te volgen, moet onder meer rekening worden gehouden met de mogelijke herweging van de index, de leeftijd van het fonds en de omvang van het beheerd vermogen (AUM). Om het beoogde rendement te behalen, moeten oplossingen gevonden worden voor bijvoorbeeld de beperkte liquiditeit in markten die onder druk staan, of de bepaalde kleine emissies die niet vrij verhandeld worden, waardoor het soms moeilijk kan zijn een index exact te repliceren. ishares beheert op dit moment 55 Exchange Traded Funds (ETF s) in Europa die een fixed-income index volgen, met een totaal beheerd vermogen (AUM) van ruim US$ 33 miljard. Het team dat deze Europese ishares FI ETF s beheert, heeft voor al deze fondsen een uitstekend trackrecord. Alle ishares FI ETF s hebben vanaf hun introductie een gemiddelde performance op jaarbasis geboekt die, na aftrek van de TER 1, in lijn was met de performance van de index. 1 De TER (Total Expense Ratio) omvat de kosten die door de beheerder ten laste van het fonds worden gebracht, zoals beheerskosten, administratiekosten, bewaarloon, accountantskosten, juridische en registratiekosten. Bron: BlackRock, gegevens per maart 2012.

4 [ 2 ] HET BEHEER VAN ISHARES FIXED INCOME ETF s Wat zijn Fixed Income ETF s? ishares Fixed Income ETF s (FI ETF s) zijn obligatieportefeuilles die op de beurs worden verhandeld. Elk fonds wordt zo beheerd dat het een obligatie-index volgt en biedt toegang tot een specifiek segment van de obligatiemarkt, van staatsobligaties tot high-yield bedrijfsobligaties. Hoe worden ze beheerd? Alle ishares FI ETF s zijn fondsen op fysieke basis, wat betekent dat ze de onderliggende effecten van de benchmark-index daadwerkelijk in portefeuille houden. Obligatie-indices worden doorgaans eens per maand opnieuw gewogen, om veranderingen in de samenstelling van de markt tot uitdrukking te brengen. Als gevolg hiervan hebben ishares Fl ETF s slechts een krappe tracking error ten opzichte van hun benchmarks. Wereldwijd bereik portefeuillebeheer en trading-teams Het team dat de fixed-income portefeuilles van ishares beheert, omvat beleggingsprofessionals die gestationeerd zijn in Londen, de VS, Singapore en Australië. In samenwerking met het Fixed Income trading-team van ishares beheren ze in totaal ruim US$ 175 miljard in wereldwijde Fl ETF s. 2 Binnen het team concentreren marktspecialisten zich op de verschillende sectoren van de obligatiemarkt, zoals staatsobligaties, bedrijfsobligaties en opkomende markten. Het wereldwijde bereik van het team levert waardevolle inzichten op in de marktontwikkelingen op verschillende continenten. Dit komt het beheer van de ishares FI ETF s ten goede. Overzicht van het beheersproces Afhankelijk van de markt die ze volgen werken ishares Fl ETF s met volledige replicatie of geoptimaliseerde replicatie door middel van sampling. Beide zijn vormen van fysieke index-replicatie, waarbij het ETF de effecten van de index daadwerkelijk in portefeuille houdt (in tegenstelling tot derivaten). Volledige replicatie Volledige replicatie (of kortweg replicatie) betekent dat de performance van een index wordt gevolgd door de obligaties van die index te kopen, in exact dezelfde verhouding, en dat de portefeuille tegelijk met de index wordt herwogen. Deze aanpak wordt doorgaans gevolgd wanneer het aantal effecten in een index beperkt is en de vermogenscategorie zeer liquide is. Zo zijn bijvoorbeeld de meeste ishares ETF s die in staatsobligaties beleggen, volledig replicerend. Soms is volledige replicatie uit het oogpunt van kosten of liquiditeit echter niet efficiënt. In dat geval maakt ishares veelal gebruik van sampling om het doel van het FI ETF te bereiken. Sampling Bij sampling wordt de performance van een obligatie-index gevolgd door middel van een selectie van de obligaties in de index. Wanneer de index bijvoorbeeld 20 obligaties van HSBC bevat, met een totale weging van 2%, kan sampling ertoe leiden dat het fonds slechts belegt in 16 van deze obligaties, met dezelfde totale weging. Dit geeft de portefeuillebeheerders van ishares de mogelijkheid kleinere of minder liquide obligaties buiten beschouwing te laten en hun positie in meer liquide obligaties te vergroten, terwijl de risicofactoren van de uiteindelijke posities zo dicht mogelijk bij de karakteristieken van de index liggen. Dergelijke risicofactoren zijn bijvoorbeeld de duration, credit spread en yield. Bij sampling draait het erom de beste balans te vinden tussen enerzijds liquiditeit en transactiekosten en anderzijds het risico dat de performance van de index niet 100% gevolgd wordt. Hiermee stelt ishares cliënten in staat om via ishares FI ETF s op een liquide en efficiënte manier toegang te krijgen tot moeilijkere markten, zoals bedrijfsobligaties. Geleidelijke ontwikkeling van een fonds De leeftijd van een fonds is vaak bepalend voor de mate waarin gebruik wordt gemaakt van sampling. Kort na de start van een nieuw fonds, wanneer het beheerd vermogen nog klein is, zal de portefeuille doorgaans meer berusten op sampling. Naarmate het fonds, en daarmee ook de AUM, groeit, kan de portefeuillebeheerder obligaties toevoegen, zodat de index steeds vollediger gerepliceerd wordt. Een voorbeeld: in september 2011 introduceerde ishares het ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond (IHYU) ETF. Dit fonds ging van start met US$ 25 miljoen en had 2 Bron: BlackRock, gegevens per maart 2012.

5 HET BEHEER VAN ISHARES FIXED INCOME ETF s [ 3 ] aanvankelijk ca. 100 bedrijfsobligaties in portefeuille, ofwel ca. 20% van de index. Toen het fonds groeide, verhoogde de beheerder het aantal obligaties in de portefeuille in snel tempo naar 524. Al die tijd was het risicoprofiel van het fonds in lijn met dat van de index. Maandelijkse herweging De meeste obligatie-indices worden eens per maand herwogen, om de index te corrigeren voor nieuwe emissies, aflossingen, veranderingen van ratings, couponuitkeringen en obligaties waarvan de looptijd buiten het bestek van de index is komen te liggen. Om te zorgen dat het risicoprofiel van het fonds gelijke tred houdt met de index, moeten ook portefeuillebeheerders hun portefeuille herwegen. Voordat de herweging plaatsvindt, voeren de portefeuillebeheerders van ishares analyses uit om exact te bepalen welke transacties nodig zijn en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Het doel hiervan is de transactiekosten te beperken en te zorgen dat de portefeuille op tijd weer is afgestemd op de index. De voordelen van crossing 3 Een andere manier waarop de beheerders van ishares Fl ETF s de transactiekosten laag kunnen houden, is door gebruik te maken van de mogelijkheid om obligaties die ze voor het ene fonds willen kopen, om te wisselen tegen obligaties die ze voor een ander fonds willen verkopen. Dit wordt crossing genoemd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij ishares FI ETF s die een index volgen van obligaties met een bepaalde resterende looptijd, zoals 3-7 of 1-3 jaar. Wanneer een obligatie uit de 3-7 jaar index verwijderd wordt, wordt hij aan de 1-3 jaar index toegevoegd. De fondsbeheerder kan deze positie dan doorschuiven, in plaats van hem op de onderliggende markt te verkopen. Hieraan zijn geen of slechts minimale kosten verbonden. Komt de omvang van de geruilde obligaties niet volledig overeen, dan kunnen overblijvende obligaties alsnog via de markt gekocht of verkocht worden. Dankzij de leidende marktpositie van BlackRock beschikt ishares over uitzonderlijk veel mogelijkheden om obligaties te ruilen, zowel intern als extern met andere institutionele beleggers. Praktijkvoorbeeld Verlaging van de rating van Portugese staatsobligaties De manier waarop verschillende ishares Fl ETF s hebben gereageerd op de verlaging van de rating van Portugese staatsobligaties illustreert bijzonder goed hoe de beheerders gebruik maken van hun expertise en marktpositie om tegen zo laag mogelijke kosten een optimale exposure te houden. Op 24 november 2011 werden Portugese staatsobligaties door Fitch gedegradeerd naar de junk -status. Eerder, in juli 2011, had Moody s de rating van Portugese staatsschulden als eerste al verlaagd tot beneden investment-grade. Omdat de brede Barclays Eurozoneindices als criterium hebben dat ze uitsluitend investment-grade obligaties mogen bevatten, moeten obligaties die onder dit niveau dalen, uit de index verwijderd worden. Datzelfde gold dus voor alle Fl ETF s die deze indices volgen. Om precies te zijn moeten de obligaties in deze indices een investment-grade rating hebben (Baa3/ BBB- of hoger), op basis van de gemiddelde rating van Moody s, S&P en Fitch. Conform de index-criteria vond herweging van de Barclay s indices plaats na de verlaging van de rating door Fitch. ishares kwam met een broker overeen een transactie te sluiten bij het sluiten van de index, eind november Zo kon het team de Portugese staatsobligaties van drie in Dublin gevestigde ishares Fl ETF ruilen, terwijl zowel de invloed op de tracking-error als de transactiekosten verwaarloosbaar waren. Dit was mogelijk dankzij de nauwe samenwerking van ishares met diverse grote brokers en de expertise van het Fl ETF-team. Verlaging van de rating van Portugese staatsobligaties Verlaging door Moody s, juli 2011 Verlaging door Fitch, november 2011 Herweging Barclays indices, eind november 2011 Verkoop Portugese staatsobligaties door ishares, eind november 2011 Invloed op tracking-error en transactiekosten verwaarloosbaar 3 De voordelen van crossing ; alleen van toepassing voor in Ierland gedomicilieerde fondsen.

6 [ 4 ] HET BEHEER VAN ISHARES FIXED INCOME ETF s ishares Investment Strategy and Insights Team Stephen Cohen Managing Director, Head of Investment Strategy and Insights, EMEA Sofia Antropova Dr. Stephanie Lang Wei Li Paula Niall Vasiliki Pachatouridi Voor meer informatie kunt u per contact met ons opnemen via

7 Informatie inzake toezichtswetgeving BlackRock Advisors (UK) Limited, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Conduct Authority ( FCA ) en onder toezicht staat van de FCA, heeft dit document uitsluitend voor professionele beleggers in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc en ishares V (de vennootschappen ) zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Financial Regulator. Voor beleggers in Nederland De vennootschappen zijn in Nederland aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en hebben toestemming ontvangen om hun aandelen te verkopen aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de Vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. De Vennootschappen hebben toestemming gekregen tot notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. en zijn bijgevolg onderworpen aan de voorschriften van Euronext Amsterdam N.V. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/ de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Advisors (UK) Limited Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico s van dit fonds, zoals deze in de Essentiële Beleggersinformatie en in het door de maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn. Beleggingsrisico Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock Advisors (UK) Limited geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Groepsmaatschappijen van BlackRock Advisors (UK) Limited kunnen markten onderhouden in de effecten die in deze publicatie worden vermeld. Voorts kunnen BlackRock Advisors (UK) Limited en/of zijn filialen en/of zijn werknemers van tijd tot tijd aandelen of aandelenbezit houden in de onderliggende aandelen van, of opties op, effecten waarvan sprake is in deze publicatie en kunnen zij als opdrachtgever of tussenpersoon effecten aankopen of verkopen. Uitsluiting van aansprakelijkheid Markit iboxx is een gedeponeerd handelsmerk van Markit Indices Limited en werd in licentie gegeven voor gebruik door BlackRock Advisors (UK) Limited. BlackRock Advisors (UK) Limited en ishares plc worden niet goedgekeurd, onderschreven of aanbevolen door Markit Indices Limited. Het ishares Fonds wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Markit Indices Limited en Markit Indices Limited verleent geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, aan de eigenaars van het ishares Fonds of personen uit het publiek inzake het verhandelen van of beleggen in het ishares Fonds. ishares en BlackRock zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

8 . Contact Voor meer informatie over alle ishares ETF s, kunt u een bezoek brengen aan onze website op U kunt ons ook bellen op telefoonnummer: ISHARES <GO> IS-MIFIE-I-JUL12-NL-HOR

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND UITKERINGSKALENDER GEGEVENS PER 15 APRIL 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND UITKERINGSKALENDER GEGEVENS PER 15 APRIL 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN. ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND UITKERINGSKALENDER GEGEVENS PER 15 APRIL 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN. ishares ETF s ishares Exchange Traded Funds (ETF s) zijn beleggingsfondsen die voldoen aan de

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

EXCHANGE TRADED PRODUCTS

EXCHANGE TRADED PRODUCTS ETF EDGE EXCHANGE TRADED PRODUCTS Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE Rapport V2014-02 Laatste update: 23 februari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 2

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen?

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen? Contact: BlackRock Astrid Overeem +31 20 549 5213 Astrid.overeem@blackrock.com BLACKROCK'S WERELDWIJDE 'INVESTOR PULSE' ONDERZOEK: NEDERLANDERS HEBBEN VEEL SPAARGELD, MAAR SPAREN HET MINST IN VERGELIJKING

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People VOORZITTER Marc Vijver, Index People DEELNEMERS Joost van Beek, Theodoor Gilissen Bankiers Cees Bezuijen, Vanguard Asset Management Han Dieperink, Rabobank Private Banking Marcel van Ostaden, Lombard Odier

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie

Producten. SynVest Beleggen

Producten. SynVest Beleggen Producten SynVest Beleggen Beleggen in aandelen, (index)fondsen en obligaties. Dat doet u met SynVest Beleggen op de manier die bij u past. Om uw vermogen te behouden of juist verder te laten groeien.

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant ETF/GRONDSTOFFEN SPECIAL ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant Grondstoffenrally 2.0 Verschillende invalshoeken om het grondstoffenthema te bespelen. Drie grondstoffondsen, drie verschillende

Nadere informatie