Overzicht van ETF-structuren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van ETF-structuren"

Transcriptie

1 Bestemd voor particuliere beleggers Overzicht van ETF-structuren Hoe ETF s hun index volgen September 2010

2 De groeiende belangstelling van beleggers voor Exchange Traded Funds (ETF s) heeft de laatste paar jaar geleid tot een snelle groei van de Europese ETF-markt. Het totaal in deze markt belegde vermogen steeg van EUR 54,5 miljard per eind maart 2006 tot bijna EUR 183 miljard per eind maart Dit gaat gepaard met een aanzienlijke toename van het aantal fysieke ETF s en ETF s op swapbasis, terwijl ook het aantal partijen dat op deze markt actief is, gestaag blijft groeien. De veelheid aan producten, elk met hun eigen beleggingen, structuur, risico s en fiscale kenmerken, heeft de markt steeds complexer en onoverzichtelijker gemaakt. De transparantie van sommige nieuwe producten laat veel te wensen over. Beleggers doen er dan ook goed aan de producten zorgvuldig te bestuderen, zodat ze de structuur kunnen kiezen die het beste bij hen past en volledig inzicht hebben in de betrokken risico s. Dit document gaat dieper in op de verschillende structuren van ETF s en vergelijkt deze op belangrijke punten als transparantie, spreiding van tegenpartij-risico en transacties.

3 3 Overzicht van ETF-structuren Overzicht van ETF-structuren 3 Inhoud Inleiding Het belang van een efficiënte structuur: terugblik op Overzicht van ETF-structuren De werking van fysieke ETF s De werking van ETF s op swapbasis Typen ETF s op swapbasis De nieuwe ishares ETF s op swapbasis: een nieuwe norm op het gebied van transparantie Conclusie Sales Strategy ishares Europa Sofia Antropova Sales Strategist Vasiliki Pachatouridi Sales Strategist Yvonne Sandford Research Associate Wei Li Sales Strategist Dr. Stephanie Lang Sales Strategist Voor meer informatie kunt u per contact met ons opnemen via:

4 4 Overzicht van ETF-structuren Inleiding De belangstelling van Europese beleggers voor ETF s en daaraan gerelateerde producten groeit in hoog tempo. Eind maart 2010 was de totale omvang van deze markt al gestegen tot EUR 183 miljard, tegen EUR 106 miljard per eind maart De snelle groei van de ETF-markt is te danken aan een toenemend aantal beleggers dat voor ETF s kiest om toegang te krijgen tot een grote variëteit van beleggingen, in diverse beleggingscategorieën. Het ETF-aanbod van ishares bestond tot voor kort voornamelijk uit fysieke ETF s, die direct beleggen in de onderliggende effecten, via de aandelen- of de obligatiemarkt. Deze fondsen bieden nog altijd een uitstekende combinatie van transparantie, een gunstige kostenstructuur en een helder beleggingsdoel, dat erin bestaat ten behoeve van de ETF-beleggers een zo gunstig mogelijke exposure te bieden tot een specifieke markt. Uit strategisch oogpunt heeft ishares altijd de waarde ingezien van structuren op swapbasis, die toegang kunnen verschaffen tot markten waar het moeilijk is rechtstreeks, in de fysieke effecten te beleggen, of waar de hoedanigheid van de index het moeilijk maakt om aan de UCITS III-richtlijnen te voldoen. Om toegang te krijgen tot een groter aantal effecten, beleggingsvormen en markten introduceert ishares een nieuwe reeks Exchange Traded Funds (ETF s) op swapbasis, die het gebruik van meerdere tegenpartijen en meer dan 100% afdekking van het tegenpartij-risico (oververpanding* genoemd) combineren met volledige transparantie wat betreft de exposures van het fonds en de aangehouden onderpanden. Deze ontwikkeling komt tegemoet aan de toenemende interesse van beleggers voor moeilijk toegankelijke markten en hun wens om te beleggen in fondsen op swapbasis die een grote mate van transparantie, eenvoud en veiligheid bieden. Het belang van een efficiënte structuur: terugblik op was een jaar waarin beleggers in tal van beleggingscategorieën te kampen kregen met uitzonderlijk hoge risico s. Aandelen, obligaties, vastgoed en commodities leden onder een ongekend hoge volatiliteit. Als gevolg van het hoge default-risico, gebrek aan liquiditeit en een zeer matig vertrouwen in de markt gingen beleggers steeds meer aandacht schenken aan het risico van de uitgevende instelling. Het aantal beleggingen in certificaten, structured notes en andere financiële instrumenten met een lage transparantie en een hoog tegenpartij-risico daalde aanzienlijk. Daar stond tegenover dat het aantal nieuwe beleggingen in exchange traded en andere transparante instrumenten met een te verwaarlozen tegenpartij-risico zoals fysieke ETF s sterk groeide. Hieruit bleek dat beleggers de voorkeur gaven aan eenvoudige, transparante beleggingsproducten met een laag emittentenrisico. Hoewel de marktsituatie sindsdien veranderd is en beleggers in de afgelopen twee jaar heel wat hebben bijgeleerd, is het duidelijk dat ze een voorkeur houden voor producten die gemakkelijker te doorgronden zijn. Toezichthouders en aanbieders van beleggingsproducten streven wat dit betreft één en hetzelfde doel na: grotere transparantie van producten, modellen en methodologie, om te voldoen aan de behoefte van beleggers aan veilige en transparante financiële instrumenten. * In dit verband betekent oververpanding dat de totale marktwaarde van de aangehouden onderpanden groter is dan het totale tegenpartijrisico.

5 5 Overzicht van ETF-structuren Overzicht van ETF-structuren 5 Overzicht van ETF-structuren In grote lijnen zijn op de Europese markt twee ETF-structuren beschikbaar: fysieke ETF s en ETF s op swapbasis. Binnen deze twee categorieën zijn weer andere onderverdelingen mogelijk. Fysieke ETF s kunnen volledige replicatie bieden of geoptimaliseerd zijn. Fondsen op swapbasis kunnen al dan niet gebruik maken van onderpanden om het tegenpartij-risico af te dekken en kunnen gebruik maken van één of meerdere tegenpartijen. Figuur 1 geeft een overzicht van de verschillende structuren. Figuur 1: Overzicht van op dit moment aangeboden ETF-structuren Fysiek Volledige replicatie Geoptimaliseerd Bron: BlackRock, juni Exposure: hoe repliceert de ETF zijn index? Wat is de structuur van de ETF? De werking van fysieke ETF s Op swapbasis Eén tegenpartij, exposure met een lager onderpand Meerdere tegenpartijen, exposure met een lager onderpand Eén tegenpartij, oververpanding van exposure Meerdere tegenpartijen, oververpanding van exposure Fondsen met fysieke replicatie werden voor het eerst aangeboden in 1993, toen het eerste ETF op de Amerikaanse beurs verscheen, met als benchmark de S&P 500 index. Vele ETF s zijn sindsdien gevolgd, op beurzen over de hele wereld. Het merendeel daarvan bestaat tot op de dag van vandaag uit fondsen met fysieke replicatie van de index. In Europa is echter ook een groot aantal aanbieders van ETF s op swap-basis actief. Fysieke ETF s kunnen onderverdeeld worden in twee typen: fondsen met volledige replicatie en fondsen met geoptimaliseerde replicatie. Fondsen met volledige replicatie Volledige replicatie van de index wordt bereikt door alle onderliggende effecten in de index te kopen. Zo bevat ishares FTSE 100 alle 102 aandelen die in de FTSE 100 opgenomen zijn, overeenkomstig hun weging in deze index. Volledige replicatie in een fysieke ETF heeft drie grote voordelen: 1. Volledige transparantie van de onderliggende beleggingen 2. Lage tracking difference (het verschil in performance tussen de index en het fonds dat de index repliceert). 3. Geen tegenpartij-risico (het risico dat de andere partij in een overeenkomst niet in gebreke blijft, ook wel default-risico genoemd). Volledige replicatie wordt vooral gebruikt voor indices van grote, gevestigde ondernemingen in ontwikkelde markten, zoals de FTSE 100, EURO STOXX 50 of S&P 500, waarvan de onderliggende effecten doorgaans zeer liquide zijn. Geoptimaliseerde fondsen De eenvoudigste manier om een geoptimaliseerd fonds uit te leggen, is door uit te gaan van een zeer brede index, zoals de MSCI World Index, die meer dan aandelen uit 23 landen telt. De tijd, moeite en kosten die ermee gemoeid zouden zijn om de noodzakelijke transacties af te sluiten voor volledige replicatie zouden nadelig kunnen zijn voor de portefeuille. Om dit te ondervangen maken beheerders van ETF-portefeuilles soms gebruik van sampling - of optimalisatiestrategieën. Dit betekent dat ze slechts een representatief deel van de index daadwerkelijk kopen, met als voordeel dat de administratie- en transactiekosten lager blijven. Tegenover dat voordeel staat echter dat de tracking difference iets hoger kan zijn, aangezien de ETF niet alle effecten van de benchmark in portefeuille heeft. In beide bovenstaande voorbeelden worden de activa van het fonds gehouden in een van het balanskapitaal van de ETF aanbieder afgescheiden rekening of fondsmaatschappij, waardoor het fonds/emittentenrisico wordt uitgeschakeld. Fysieke ETF s bieden een grote mate van transparantie, wat door beleggers vaak genoemd wordt als een van de belangrijkste voordelen. De portefeuille van een dergelijke ETF wordt doorgaans op dagbasis bekendgemaakt, zodat beleggers deze gemakkelijk kunnen vergelijken met samenstelling van de index.

6 6 Overzicht van ETF-structuren De werking van ETF s op swapbasis In de afgelopen jaren is naast de fysieke methode om ETF s op te bouwen, een nieuwe methode ontstaan, die vaak wordt aangeduid als synthetische replicatie. Hierbij gaat het om een swap-overeenkomst tussen een zakenbank (de swap-tegenpartij) en de fondsaanbieder. In onderstaand voorbeeld wordt uitgelegd hoe een dergelijke ETF op swapbasis de benchmark tracht te repliceren. De ETF belegt in een pakket effecten dat wordt voorgeschreven door de swap-tegenpartij; dit wordt het referentiemandje genoemd. De overeenkomst bestaat eruit dat het rendement van dit mandje wordt geruild met het rendement van de betreffende index. Het is van belang hierbij op te merken dat het referentiemandje zelf niet alle effecten van de index zal bevatten, of mogelijk zelfs geen enkel effect uit de index. Het bevat louter de effecten die zijn voorgeschreven door de tegenpartij. Het rendement van de index wordt verkregen via de swap-overeenkomst. Hierop worden de kosten voor de swap overeenkomst nog in mindering gebracht. Er zijn verschillende typen ETF s op swapbasis, elk met hun eigen risiconiveau en transparantie twee belangrijke criteria voor beleggers. Hieronder zullen we de verschillende typen kort belichten, in de volgorde waarop ze op de markt zijn verschenen. Typen ETF s op swapbasis Fase 1: ETF s op swapbasis met één tegenpartij en exposure zonder onderpand De eerste fondsen op swapbasis die op de markt verschenen, hadden als enige swap-tegenpartij een bank die verbonden was met de ETF-aanbieder. In dit model koopt het fonds het aangehouden referentiemandje van de swap-tegenpartij. Dit model heeft enkele belangrijke nadelen. Een daarvan is het tegenpartij-risico. Hoewel dit risico wettelijk beperkt is tot maximaal 10% (d.w.z. het verschil tussen de waarde van de swap en de waarde van de posities van het fonds mag niet meer zijn dan 10% van de netto-vermogenswaarde van het fonds), kan dit risico hier dichtbij komen zonder dat dit leidt tot herziening van de swap. Bovendien is het zo dat beleggers, als gevolg van het gebrek aan transparantie bij aanbieders van ETF s op swapbasis, niet op elk moment inzicht hebben in het tegenpartij-risico. Een ander groot nadeel is het gebrek aan transparantie over de inhoud van het referentiemandje. In de meeste gevallen is het onmogelijk om precies te weten wat dit mandje bevat, aangezien ETF-aanbieders deze informatie normaal gesproken niet naar buiten brengen, behalve in het halfjaarverslag of jaarverslag. Fase 2.1: ETF s op swapbasis met meerdere tegenpartijen en exposure zonder onderpand Deze structuur werd eind 2008 / begin 2009 door een aantal ETF-aanbieders geïntroduceerd. Het belangrijkste voordeel van dit model is de betrokkenheid van verschillende swap-tegenpartijen, waardoor de prijsvorming van de swaps concurrerender verloopt. Het ontbreken van een onderpand en een gebrek aan transparantie zijn echter twee belangrijke nadelen die in deze fase nog niet opgelost werden. Fase 2.1, ETF s op swapbasis: checklist voor beleggers Oververpanding van swap-exposure Meerdere swap-tegenpartijen Transparantie Fase 2.2: ETF s op swapbasis met één tegenpartij en oververpanding Deze structuur lijkt erg veel op het model van fase 1, maar met twee belangrijke verschillen: ``Het fonds bevat geen effecten, maar in plaats daarvan worden de swap-exposures verpand via een proces van onderpandbeheer (collateral management), waarbij het onderpand kan bestaan uit liquiditeiten, obligaties of aandelen ``Het risico kan oververpand zijn; de UCITS-richtlijnen eisen in feite al een oververpanding van 20% wanneer aandelen als onderpand worden aangehouden Fase 1, ETF s op swapbasis: checklist voor beleggers Fase 2.2, ETF s op swapbasis: checklist voor beleggers Oververpanding van swap-exposure Oververpanding van swap-exposure Meerdere swap-tegenpartijen Meerdere swap-tegenpartijen Transparantie Transparantie

7 7 Overzicht van ETF-structuren Overzicht van ETF-structuren 7 Deze structuur heeft het voordeel van oververpanding, maar biedt nog altijd onvoldoende transparantie. Vooral omdat noch het onderpand, noch de prijsvorming van de swap aan beleggers bekend worden gemaakt. Aangezien één enkele zakenbank als swap-tegenpartij optreedt, is het bovendien twijfelachtig of de prijs die voor de swaps betaald wordt, wel concurrerend is. Fase 3: ETF s op swapbasis met meerdere tegenpartijen en oververpanding (model ishares Dublin) Om tegemoet te komen aan de behoefte van beleggers aan fondsen op swapbasis die meer transparantie, eenvoud en veiligheid kunnen bieden, introduceert ishares een reeks ETF s op swapbasis met Dublin als plaats van vestiging. Deze ETF s zullen er primair op gericht zijn fondsen te creëren die met de fysieke replicatiemethode niet efficiënt kunnen worden opgebouwd conform de geldende UCITS III-richtlijn. De ETF s op swapbasis die in fase 3 ontwikkeld zijn, zijn opgebouwd volgens een nieuw, uniek model dat ishares ETF s duidelijk anders maakt dan ETF s van andere aanbieders. De nieuwe structuur biedt een oplossing voor de belangrijkste nadelen van bestaande ETF s op swapbasis, terwijl alle voordelen met betrekking tot de transparantie die fysieke ishares ETF s bieden, behouden blijven. Een combinatie van oververpanding, meerdere swap-tegenpartijen en een uniek niveau van transparantie binnen één overzichtelijke structuur zijn de belangrijkste voordelen van deze nieuwe ETF s op swapbasis. De lijst van effecten die toegestaan zijn als onderpand, omvat liquiditeiten, G10-staatsobligaties met een looptijd van minder dan tien jaar en aandelen uit ontwikkelde markten die op bepaalde beurzen verhandeld worden. De vereiste oververpanding (marge) is afhankelijk van het type onderpand en varieert van 8% voor staatsobligaties tot 20% voor aandelen. ishares definieert daarnaast eisen voor liquiditeit en beperking van concentratie om de kwaliteit van het aangehouden onderpand nog meer te verbeteren. Deze eisen bieden extra beveiliging tegen een swap-tegenpartij die in gebreke blijft en maken het mogelijk het onderpand snel liquide te maken, zodat de belegger beschermd is tegen verlies. De nieuwe ishares ETF s op swapbasis: een nieuwe norm op het gebied van transparantie Er zijn verschillende redenen waarom ishares besloten heeft deze nieuwe, in Dublin gevestigde ETF s op swapbasis te introduceren. De belangrijkste daarvan is de vraag van beleggers naar mogelijkheden om toegang te krijgen tot indices die via een fysieke, UCITS-conforme ETF moeilijk te repliceren zijn en die hiervoor gebruik willen maken van ETF s op swapbasis die even transparant en veilig zijn als de bestaande fysieke ETF s. De unieke benadering van ishares biedt de toegankelijkheid en flexibiliteit van swaps, met behoud van de transparantie, de klantgerichtheid en het uitstekende risicobeheer dat beleggers van ishares verwachten. ``Meerdere authorised participants en concurrerende swap-tegenpartijen waarborgen de meest efficiënte transacties voor de belegger. ``De kwaliteit van het onderpand en de oververpanding van het tegenpartij-risico bieden op elk moment bescherming tegen het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft. ``De mogelijkheid om op de website van ishares het onderpand en de effecten in de index, de swap-tegenpartijen en de totale swap-exposure te bekijken, zorgt voor een mate van transparantie die overeenkomt met die van een fysieke ETF. Tabel 1: informatie over ishares ETF s op swapbasis die beschikbaar is via de website ishares ETF s op swapbasis Informatie Bijgewerkt beschikbaar Aangehouden onderpand Ja Dagelijks Effecten in de index Ja Afhankelijk van samensteller van de index Swap-tegenpartijen Ja Dagelijks Swap-koersen Ja Dagelijks Totale tegenpartij-risico Ja Dagelijks Bron: BlackRock. Fase 3, ETF s op swapbasis: checklist voor beleggers Oververpanding van swap-exposure Meerdere swap-tegenpartijen Transparantie De mogelijkheid om een fonds op te bouwen dat erop gericht is het rendement van de benchmark te repliceren zonder de onderliggende effecten van de index aan te houden, zorgt dat sommige ETF s toch kunnen voldoen aan de eisen die UCITS III stelt op het gebied van spreiding en beleggingsklassen. Fondsen die bijvoorbeeld exposure bieden naar grondstoffen of credit default swaps, kunnen met behulp van de swap-structuur voldoen aan de eisen van UCITS III.

8 8 Overzicht van ETF-structuren Andere voorbeelden van exposures waarvoor dit type ETF s goede mogelijkheden bieden, zijn markten met beperkingen voor buitenlandse investeerders, zoals India, en markten die kampen met operationele problemen, zoals Rusland. Dit zijn soms obstakels voor het opbouwen van een efficiënte fysieke portefeuille met de onderliggende effecten van de betreffende index. Daarnaast zijn er fondsen die exposure bieden naar een alternatief beleggingsinstrument, waarvoor de swap-structuur door de aard van de beleggingen de enige mogelijkheid is om een efficiënte exposure te krijgen. Conclusie De groeiende belangstelling van beleggers voor exchange-traded funds heeft de laatste paar jaar geleid tot een snelle groei van de ETF-markt. Het totaal in deze markt belegde vermogen steeg van EUR 54,5 miljard per eind maart 2006 tot bijna EUR 183 miljard per eind maart Dit gaat gepaard met een aanzienlijke toename van het aantal fysieke ETF s en ETF s op swapbasis, terwijl ook het aantal partijen dat op deze markt actief is, gestaag blijft groeien. De laatste paar jaar zijn beleggers, vooral als gevolg van de situatie op de kredietmarkt in 2008, meer aandacht gaan schenken aan het tegenpartij-risico en de structuur van beleggingsproducten. Gaandeweg zijn nieuwe producten, elk met hun eigen beleggingen, risico s en fiscale kenmerken, op de markt verschenen. Dit heeft de markt steeds complexer gemaakt, terwijl de transparantie van sommige nieuwe producten te wensen overlaat. Beleggers doen er dan ook goed aan deze producten zorgvuldig te bestuderen, zodat ze de beste structuur kunnen kiezen en inzicht hebben in de betrokken risico s. De Europese ETF-markt wordt gedomineerd door twee typen ETF s: fysieke ETF s en ETF s op swapbasis, elk met hun eigen kenmerken wat betreft tegenpartij-risico, transparantie en kostenstructuur. ishares introduceert een nieuwe reeks ETF s op swapbasis die een combinatie bieden van meerdere swap-tegenpartijen en oververpanding van het risico, terwijl ze aanzienlijk meer transparantie bieden dan veel ETF s op swapbasis van andere aanbieders. Tabel 2 geeft een overzicht van de ETF-structuren die op dit moment op de markt zijn. ishares hanteert een doelgerichte strategie om fysieke ETF s aan te bieden wanneer het efficiënt en effectief is om de onderliggende activa van de index te kopen en in portefeuille te houden. Maar omdat ishares ernaar streeft in een groter aantal beleggingscategorieën te beleggen en beleggers ook toegang te bieden tot markten waar het moeilijker is direct in aandelen te handelen, is het platform voor ETF s op swapbasis ontwikkeld, dat gericht is op volledige transparantie in combinatie met een zo klein mogelijk tegenpartij-risico. Samenvattend zijn de door ishares aangeboden ETF s op swapbasis, gevestigd in Dublin, erop gericht beleggers zowel maximale transparantie te bieden als ondersteuning door een groot netwerk van broker/dealers. In combinatie met de fysieke ishares fondsen bieden ze toegang tot een groter aantal beleggingscategorieën. Tabel 2: vergelijking ETF-structuren Fysieke ETF s Volledige replicatie en optimalisatie ETF s op swapbasis ETF s op swapbasis (fase 1) ETF s op swapbasis (fase 2.1) met meerdere tegenpartijen ETF s op swapbasis (fase 2.2) met oververpanding ETF s op swapbasis (fase 3) 1. Beursgenoteerd Ja Ja Ja Ja Ja 2. Belegt direct in onderliggende Ja Nee Nee Nee Nee effecten van de index 3. Emittentenrisico Nee Ja Verschilt Ja Verschilt 4. Beperking tegenpartij-risico Geen risico Door UCITS III Door UCITS III n.v.t. n.v.t. beperkt tot 10% beperkt tot 10% 5. Oververpanding n.v.t. Nee Nee 0 tot 20% 0 tot 20% 6. Transparantie Ja Nee Nee Nee Ja Fondsposities Ja Nee Nee n.v.t. n.v.t. Aangehouden onderpand n.v.t. Nee n.v.t. Nee Ja Swap-tegenpartijen n.v.t. n.v.t. Nee Nee Ja Totale tegenpartij-risico n.v.t. Nee Nee Nee Ja Meerdere Authorised Participants Ja Beperkt Ja Beperkt Ja Mogelijk UCITS-conform Ja, soms Ja Ja Ja Ja Bron: BlackRock. Uitsluitend ter illustratie.

9

10 10 Overzicht van ETF-structuren Informatie inzake toezichtswetgeving BlackRock Advisors (UK) Limited, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Services Authority ( FSA ) en onder toezicht staat van de FSA, heeft dit document voor gebruik in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. ishares plc, ishares II plc en ishares III plc (de vennootschappen ) zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Financial Regulator. Voor beleggers in Nederland De vennootschappen zijn in Nederland aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en hebben toestemming ontvangen om hun aandelen te verkopen aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de Vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. De Vennootschappen hebben toestemming gekregen tot notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. en zijn bijgevolg onderworpen aan de voorschriften van Euronext Amsterdam N.V. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Advisors (UK) Limited Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op Beleggingsrisico Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet perse geschikt voor alle beleggers. BlackRock Advisors (UK) Limited geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten is geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Groepsmaatschappijen van BlackRock Advisors (UK) Limited kunnen markten onderhouden in de effecten die in deze publicatie worden vermeld. Voorts kunnen BlackRock Advisors (UK) Limited en/of zijn filialen en/of zijn werknemers van tijd tot tijd aandelen of aandelenbezit houden in de onderliggende aandelen van, of opties op, effecten waarvan sprake is in deze publicatie en kunnen zij als opdrachtgever of tussenpersoon effecten aankopen of verkopen. In Dublin gevestigde ishares fondsen met het woord swap in de naam van het fonds zijn zogenaamde swap-based fondsen. Deze swap-fondsen gaan volledige swapovereenkomsten aan met tegenpartijen om het rendement van de respectievelijke benchmark-indexen van deze fondsen te realiseren. Swap-transacties staan bloot aan het risico dat tegenpartijen niet in staat kunnen zijn hun verplichtingen na te komen. Wanneer dit gebeurt, kan het betreffende fonds verlies lijden. De swap-fondsen zullen dit tegenpartijrisico grotendeels trachten te beperken door verkrijging van een onderpand van de tegenpartij, dat door een onafhankelijke pandhouder beheerd zal worden. Door een mogelijk faillissement van de tegenpartij of de pandhouder loopt het swap-fonds nog wel enig tegenpartijrisico. Onder bepaalde omstandigheden kan de tegenpartij de swapovereenkomst vroegtijdig beëindigen, hetgeen van invloed kan zijn op het rendement van het swap-fonds. Tegenpartijen kunnen er daarnaast toe overgaan de extra kosten die voortvloeien uit het hedgen van hun risico s te verrekenen met hun swaps met het betreffende fonds. Wanneer een swap-fonds niet in staat is passende swap-overeenkomsten af te sluiten of swap-overeenkomsten op aanvaardbare voorwaarden voort te zetten, is het mogelijk dat het fonds zijn beleggingsdoel en beleid niet kan verwezenlijken, tenzij het mogelijk is de benchmark-index op een andere manier te repliceren. Uitsluiting van aansprakelijkheid FTSE is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de FT ) en wordt onder licentie gebruikt door FTSE International Limited ( FTSE ). De FTSE 100 Index wordt berekend door of namens FTSE International Limited ( FTSE ). De Exchange, de FT en FTSE sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende ishares FTSE 100 en zijn op geen enkele wijze verbonden met het fonds, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van dit product te gebruiken. ishares is een handelsmerk dat eigendom is van BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Alle andere handelsmerken, dienstmerken of geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden.

11

12 Contactinformatie Voor meer informatie over alle ishares ETF s, kunt u een bezoek brengen aan onze website op U kunt ons ook bellen op telefoonnummer: IS-OOETFS-R-SEP10-NL

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

Aan de slag met ETF s

Aan de slag met ETF s Aan de slag met ETF s Patrick Zwolle ishares Benelux Grip op je Vermogen, 3 oktober 2014 Over BlackRock ishares 2 Over BlackRock ishares Bron: www.dft.nl / het financieele dagblad / www.nrc.nl 3 Agenda

Nadere informatie

Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond

Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond Alleen voor professionele beleggers Het beheer van ishares Fixed Income ETF s ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond HET BEHEER VAN ISHARES FIXED INCOME ETF s [ 1 ] Het beheer van ishares Fixed

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS. Core/Satellite-beleggingen

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS. Core/Satellite-beleggingen ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Core/Satellite-beleggingen Een core/satellite-portefeuille heeft als doel de meest effectieve kenmerken van index- en alpha-genererende strategieën te combineren. Het

Nadere informatie

Exchange Traded Funds De nieuwe manier van beleggen Patrick Zwolle ishares Benelux

Exchange Traded Funds De nieuwe manier van beleggen Patrick Zwolle ishares Benelux Exchange Traded Funds De nieuwe manier van beleggen Patrick Zwolle ishares Benelux 19 april 2013 Over BlackRock 1988 2009 27 landen 10.000 medewerkers $ 3.792.000.000.000 Bron: BlackRock data per 31/12/2012

Nadere informatie

Core/Satellitebeleggingen

Core/Satellitebeleggingen Voor de professionele belegger Core/Satellitebeleggingen De samenstelling van een core/satelliteportefeuille heeft als doel de meest effectieve kenmerken van index- en alphagenererende strategieën te combineren.

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN Kennismaking met inkomstenbeleggen Een rente die lager is dan de inflatie en beleggingen die minder

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock Oktober 2015 Kort voorstellen Opgericht in 1988 als risicomanager Onafhankelijk vermogensbeheer Wereldwijde

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse en leveraged ETF s 6 5.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s: gids voor adviseurs. Slapeloze nachten. Vertrouwen in de beurs. ``Minimum Volatility ETF s.

Minimum Volatility ETF s: gids voor adviseurs. Slapeloze nachten. Vertrouwen in de beurs. ``Minimum Volatility ETF s. ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Slapeloze nachten Vertrouwen in de beurs ``Minimum Volatility ETF s. ``Precies waar uw cliënten om vragen. Minimum Volatility ETF s: gids voor adviseurs De volatiliteit

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING Een van de grootste beleggingstrends van de afgelopen decennia is de enorme groei van indexbeleggen 1. Deze spectaculaire toename is

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN UITSLUITEND VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN Inleiding Bij securities lending lenen ETF s hun aandelen of obligaties voor korte

Nadere informatie

Een inleiding tot Exchange Traded Products

Een inleiding tot Exchange Traded Products Een inleiding tot Exchange Traded Products Voor particuliere beleggers De ETP-sector is enorm gegroeid over de afgelopen twintig jaar, waarin meer dan 539 miljard Amerikaanse dollar is geïnvesteerd in

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Oktober 2012 Een nieuwe wereld 2 Agenda BlackRock? Actief versus indexing Actief nader bekeken Indexing nader bekeken Waar beleg ik eigenlijk in?

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

IndexfondsWijzer. Wat is een indexfonds? Typen indexfondsen

IndexfondsWijzer. Wat is een indexfonds? Typen indexfondsen IndexfondsWijzer U overweegt een belegging in een indexfonds in uw beleggingsportefeuille. Maar wat zijn indexfondsen en wat is de toegevoegde waarde van deze financiële instrumenten in uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Single, Double or Triple!

Single, Double or Triple! VFB 11ste T.A. - DAG Single, Double or Triple! Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock Reeds gegeven onderwerpen Het belang van de Stop-Loss

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT verantwoord rendement DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT combineert het beste van BlackRock om u te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te bereiken. Bouw met

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Richard Feenstra Senior Sales Manager Fidelity Worldwide Investment Op weg naar financiële zekerheid voor Later? 1. Waarom beleggen? 2. Hoe beleggen? 3. Wat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ,,, 0,07%,,,,, De percentages geven de Total Expense Ratio (TER) aan. In overeenstemming met het bericht aan de aandeelhouders dd. 5 mei 2015, zal het ishares Core FTSE

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Dinsdag 10 november 2015 Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en Managing Director Think

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag Slimmer beleggen met Think ETF s 7 oktober 2016, Den Haag Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

IndexfondsWijzer. Inhoud

IndexfondsWijzer. Inhoud IndexfondsWijzer U overweegt een belegging in een indexfonds in uw beleggingsportefeuille. Maar wat zijn indexfondsen en wat is de toegevoegde waarde van deze financiële instrumenten in uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel ETF s 35% Wat is indexbeleggen? 5% 5% Indexbeleggen is een simpele manier om gespreid te beleggen. Met indexbeleggen volgt u een bepaalde index. Hiermee

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015 Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg Dinsdag 17 februari 2015 De agenda Wat is een ETF De impact van kosten Wat is een index Manieren om een index te volgen Dividendlekkage Portefeuillemanagement & verhandeling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie