L yxor S trategie ETFs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L yxor S trategie ETFs"

Transcriptie

1 L yxor S trategie ETFs

2 Lyxor Exchange Traded Funds (ETFs) zijn open-end beleggingsfondsen, ontworpen om een bepaalde benchmark index zo nauwgezet mogelijk te volgen. ETFs volgen zeer transparant de evolutie van de referentie index. Een ETF wordt net als een aandeel op de beurs verhandeld. Dit gebeurt realtime, direct of via een broker. Deze passief beheerde fondsen combineren de liquiditeit van beursgenoteerde aandelen met de diversificatie van traditionele beleggingsfondsen. ETFs maken directe diversificatie mogelijk in de portefeuille van elke belegger door te beleggen in binnenlandse markten (AEX of eurozone) en meer exotische markten (Oost-Europa, Verenigde Staten, Azië..). ETFs zijn beschikbaar op 3 verschillende vermogensklassen: aandelen, obligaties en commodities. De voordelen van ETFs zijn: - lage beheerkosten en total expense ratio s - grote transparantie - zeer grote liquiditeit - het dividend of coupon wat binnen de ETF ontvangen wordt komt ten goede aan de belegger 2

3 Short strategie Een short strategie wil zeggen dat de performance van de onderliggende index wordt omgekeerd. Dit geldt zowel voor een stijging als voor een daling. Deze techniek maakt het mogelijk te profiteren van een potentiële daling. Daarnaast, indien gecombineerd met een long positie, kan men profiteren van de verschillen in performance tussen de twee onderliggende indices. Voordelen: - het waarborgen van een positieve performance terwijl die van de referentie index dalend is. - deze strategie zorgt voor extra liquiditeiten, aangezien het gaat om een ongedekte verkoop. Deze liquiditeiten kunnen worden geïnvesteerd op de geldmarkt. Hierdoor is het mogelijk om een totale performance te verkrijgen die hoger is dan het omgekeerde van de onderliggende index. Nadeel: - wanneer de performance van de referentie index positief is zal de performance van de ETF negatief zijn. Gestandaardiseerde performance van de Short AEX ten opzichte van de AEX Bron: Bloomberg, 28 oktober AEX Short AEX 20 okt 02 okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 3

4 Lyxor ETF Short AEX De Lyxor ETF Short AEX volgt nauwgezet de strategie index berekend door Euronext. Deze ETF wordt net als alle andere ETFs passief beheerd. Deze strategie ETF is ideaal voor het diversifiëren van uw portefeuille door zijn uitstekende performance in dalende en stabiele markten. Index Juridische vorm Valuta Jaarlijkse beheerkosten Mnemo ISIN AEX FCP Euro 0.40% SHA FR De transactiekosten voor deze ETF zijn gelijk aan die voor een aandelentransactie. De ETF is verhandelbaar in real-time via uw gewone rekening bij uw financiële tussenpersoon, bank of commissionair. De dividenden van deze ETF worden automatisch in het fonds herbelegd. 4

5 BuyWrite strategie Een gedeeltelijke blootstelling aan de markt met een verlaagd risico. De BuyWrite strategie (ook genaamd covered call strategie) heeft als doel een hoger rendement te genereren dan de aandelenmarkt, tegen een verlaagd risico. Dit wil zeggen het genereren van winst wanneer de markt stagneert of zwak groeit en het terugbrengen van verliezen in het geval van een daling van de markt. Deze strategie werkt vooral goed ten tijde van een stabiele of een dalende markt. De BuyWrite strategie combineert een investering in een index met het tegelijkertijd verkopen van een call-optie op dezelfde index. Dit houdt in dat een call-optie wordt geschreven en de ontvangen premie aan de Net Asset Value van de ETF wordt toegevoegd. Voordelen: - wanneer de markt of referentie index stabiel is of beperkt stijgt bent u verzekerd van een hoger rendement dan bij een directe investering in de referentie index. - wanneer de referentie index sterk daalt bent u verzekerd van een lager verlies dan bij een rechtstreekse investering in de referentie index. Nadelen: - het opwaarts potentieel wordt beperkt in het geval van een sterke stijging van de referentie index - het risico van koersverlies in dalende markten blijft bestaan 5

6 3 voorbeelden van verschillende marktontwikkelingen Stijgende markt Indien de referentie index (die in het voorbeeld een waarde heeft van 3750 punten) sterk stijgt, had een directe investering in de index een hoger rendement gegenereerd. In dit geval wordt de potentiële stijging immers gelimiteerd door de verkoop van de out of the money -calloptie. Stabiele markt Indien de index stabiel blijft (in het voorbeeld tussen de 3750 en 3850 punten) zal de winst gerealiseerd door de BuyWrite hoger zijn dan die van de referentie index. In dit geval profiteert de belegger van de verkoop van de out of the money -calloptie, die niet zal worden geëxercised. Dalende markt Indien de referentie index daalt tot onder de 3750 punten zal de BuyWrite ook in waarde dalen, maar minder sterk dan de referentie index. De belegger blijft in dit geval voordeel uit de verkoop van de calloptie halen. Schematische winst / verlies voorstelling Winst / verlies Winst / verlies in totaal Winst / verlies per call optie (uitoefenprijs 3850 en koers 40) Winst / verlies op indexpositie van 3750 Prijs van onderliggende index 6

7 Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 BuyWrite De Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 BuyWrite volgt nauwgezet de strategie index berekend door STOXX. De ETF wordt net als alle andere ETFs passief beheerd. Deze strategie ETF is ideaal voor het diversifiëren van uw portefeuille op aandelen binnen de eurozone, in slechts één enkele transactie. Deze ETF kan de volatiliteit van uw portefeuille beperken en in dalende, stabiele, en ligt stijgende markten een hoger rendement genereren dan een directe investering in de onderliggende index. Deze voordelen worden verkregen doordat men in tijden van een sterke stijging van de markt afstand doet van een gedeelte van deze stijging. De ETF laat beleggers profiteren van deze strategie zonder de nadelen van het rechtstreeks uitvoeren van deze strategie te ondervinden. De belegger hoeft niet zelf actief te worden in de optiemarkt, een specifieke rekening te openen of posities door te rollen. Index Juridische vorm Valuta Jaarlijkse beheerkosten Mnemo ISIN DJ Euro Stoxx 50 BuyWrite FCP Euro 0.40% BWE FR Performance van de Lyxor ETF DJ EuroStoxx BuyWrite Bron: Bloomberg 10 oktober okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 7

8 Leverage strategie De leverage strategie beoogt een hogere potentiële performance dan die van de referentie index. Het concept is eenvoudig: de doelstelling van de leverage strategie is de dubbele performance van de referentie index te behalen. Een financiering tegen het EONIA tarief wordt gebruikt voor de leverage binnen de portefeuille. Deze strategie is in eerste instantie geschikt voor actieve beleggers die hun portefeuille willen dynamiseren en daarmee een groter risico accepteren. Voordeel: - Door het hefboomeffect kan een potentieel hogere winst worden gerealiseerd met een lagere investering. Nadeel: - Het hefboomeffect is actief bij zowel een stijging als een daling, waardoor de belegger dus grotere koersverliezen kan halen dan bij een investering zonder hefboom. Gestandaardiseerde performance van de Leverage AEX ten opzichte van de AEX Bron: Bloomberg 28 oktober AEX Leverage AEX okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 8

9 Lyxor ETF Leverage AEX Lyxor ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50 De Lyxor ETF Leverage AEX en de Lyxor ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50 volgen nauwgezet de strategie indices berekend door Euronext en STOXX. Deze ETFs worden net als alle andere ETFs passief beheerd. Deze ETFs richten zich voornamelijk tot de ervaren belegger en bieden een twee keer zo hoog potentieel rendement (verminderd met de financieringskosten). Dit gaat wel gepaard met een hoger risico. Door middel van deze ETFs kan men investeren in de evolutie van de referentie indices met een versnellend effect en wordt de performance gemaximaliseerd. Lyxor ETF Leverage AEX Index Juridische vorm Valuta Jaarlijkse beheerkosten Mnemo ISIN AEX FCP Euro 0.40% LVA FR Lyxor ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50 Index Juridische vorm Valuta Jaarlijkse beheerkosten Mnemo ISIN DJ Euro Stoxx 50 Leveraged FCP Euro 0.40% LVE FR Performance van de Lyxor ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50 Bron: Bloomberg 10 oktober okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt 07 okt 08 9

10 Feiten Kopen/verkopen van de Lyxor strategie ETFs Ook de strategie ETFs kunnen, net als individuele aandelen, per stuk verhandeld worden via uw bank, commissionair of financiële tussenpersoon. U kunt de ETFs kopen via elke effectenrekening zonder dat het nodig is hier een specifieke rekening voor te openen. De transactiekosten en het bewaarloon die uw tussenpersoon eventueel hanteert zijn gelijk aan die van een aandeel. Kosten Zoals bij de aanschaf van elk beursgenoteerd product zal uw financiële tussenpersoon kosten in rekening brengen. In tegenstelling tot traditionele beleggingsfondsen worden er op fondsniveau geen in- of uittredingskosten gerekend. Prijs De waarde van een ETF staat gelijk aan een fractie van de index. De prijs is dus verbonden aan de index en evolueert. De beheerkosten worden dagelijks van de waarde van de ETF afgetrokken en de dividenden en andere inkomsten erbij opgeteld. 10

11 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT 17 cours Valmy, PARIS-LA DEFENSE, Frankrijk Registre du Commerce et des Société van Nanterre : N B Lyxor International Asset Management is een beheerder aan wie door de Franse toezichthouder, Autorité des Marchés Financiers (de AMF ), een vergunning is verleend. Lyxor-ETF's zijn zogenaamde ICBE III open-ended fondsen met variabel kapitaal en met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen, opgericht naar hetzij Frans of Luxemburgs recht (MULTI UNITS FRANCE SICAV geregistreerd in Frankrijk, MULTI UNITS LUXEMBOURG, geregistreerd in Luxemburg en "Fonds Communs de Placement" ("FCP") geregistreerd in Frankrijk). Dit document is uitsluitend van commerciële aard. Het product is in overeenstemming met Richtlijn 2003/71/EG beschreven in een door de AMF goedgekeurde prospectus. Voor de juistheid, volledigheid of relevantie van de verstrekte externe informatie wordt niet ingestaan ook al is deze afkomstig van betrouwbaar geachte bronnen. De in dit document aangeboden informatie is gebaseerd op marktgegevens van een bepaald moment en kan van tijd tot tijd veranderen. Voorafgaand aan een belegging in producten dient u uw eigen inschatting te maken van de risico's uit wettelijk, fiscaal en administratief oogpunt, zonder uitsluitend te vertrouwen op de aan u verstrekte informatie, door het raadplegen, voor zover u dit noodzakelijk acht, van uw eigen adviseurs of welke andere professionele adviseurs dan ook met betrekking tot deze kwesties. Voor zover in overeenstemming met wettelijke en regelgevende vereisten, kunnen Lyxor International Asset Management en/of Société Générale niet aansprakelijk worden gehouden voor de financiële of andere gevolgen die voortkomen uit het beleggen in deze producten. Deze producten kunnen onderworpen zijn aan beperkingen met betrekking tot bepaalde personen of in bepaalde landen krachtens nationale voorschriften die op bedoelde personen of in bedoelde landen van toepassing zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat u bevoegd bent in deze producten te beleggen. Dit document geldt niet als een aanbod voor de verkoop van effecten in de Verenigde Staten en de Lyxor ETF's zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933 van de Verenigde Staten van Amerika (de "Securities Act"), zoals gewijzigd. De Lyxor ETF's mogen niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of geleverd zonder te zijn geregistreerd of zonder vrijstelling te hebben verkregen van registratie onder de Securities Act. Deze producten kennen geen kapitaalgarantie. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de terugbetalingswaarde van de ETF's op enig moment lager kan zijn dan het aanvankelijk belegde bedrag. De prijs van producten kan vanwege de ontwikkeling van de marktfactoren te allen tijde aan een aanzienlijke volatiliteit onderhevig zijn. Productprijzen kunnen correctie- of vervangingsmethodes bevatten om de gevolgen van bepaalde bijzondere gebeurtenissen te verdisconteren die van invloed kunnen zijn op een of meerdere onderliggende waarden van deze producten of eventueel het einde van deze producten. Dit fonds kan de ontwikkeling volgen van een index in buitenlandse valuta of die welke is samengesteld uit aandelen in buitenlandse valuta. Prijzen zijn gevoelig voor de ontwikkeling van buitenlandse valutakoersen in verhouding tot de euro. De cijfers met betrekking tot in het verleden behaalde resultaten hebben betrekking op periodes in het verleden en zijn geen betrouwbare graadmeter voor toekomstige resultaten. Het potentiële rendement kan ten gevolge van valutafluctuaties stijgen of dalen. Het potentiële rendement kan eveneens worden verlaagd door het effect van provisies, honoraria of andere kosten (excl.: belastingen, bemiddelingsprovisie of de overige door de financiële tussenpersoon ontvangen provisies). De informatie in dit document is illustratief en wordt louter ter informatie verstrekt. Geen fiduciaire verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor eventuele materiële of drukfouten welke mogelijkerwijs in dit document kunnen voorkomen. Dit document mag niet, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder instemming van Lyxor International Asset Management worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid. Beleggers met eventuele twijfels met betrekking tot de geschiktheid van een belegging in deze producten dienen hun gebruikelijke financiële adviseurs te raadplegen alvorens deelnemingen te kopen. STOXX & Dow Jones wijzen alle aansprakelijkheid af ten aanzien van de in dit document genoemde ETF. Meer in het bijzonder verstrekken of waarborgen Stoxx en Dow Jones geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende: - De resultaten die gehaald moeten worden door de LYXOR ETF's, de houder van participaties in de LYXOR ETF's of een ieder die betrokken is bij het gebruik van de indexen en van de gegevens in de indexen; - De nauwkeurigheid of grondigheid van de indexen en van de daarin vervatte gegevens; - De verhandelbaarheid van de indexen en de gegevens daarvan, alsmede hun geschiktheid voor een specifiek gebruik of specifiek doel; STOXX en Dow Jones kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden ten aanzien van een fout, onvolledigheid of onderbreking van ongeacht welke aard met betrekking tot de indexen of de daarin vervatte gegevens; In geen geval en op geen enkele wijze kan Stoxx of Dow Jones voor eventuele gederfde inkomsten aansprakelijk worden gehouden. Dit is eveneens van toepassing op indirecte schade of verlies, zelfs als Stoxx and Dow Jones in kennis zouden zijn gesteld van het bestaan van dergelijke risico's. De licentieovereenkomst tussen LIAM and STOXX is uitsluitend aangegaan in hun belang en niet in het belang van de houders van participaties in de LYXOR ETF's of van derden. Euronext Amsterdam bezit alle eigendomsrechten met betrekking tot de Index. Euronext Amsterdam en eventuele directe of indirecte aangesloten ondernemingen verlenen op geen enkele wijze sponsoring of ondersteuning noch zijn zij anderszins betrokken bij het uitgeven en aanbieden van het product. Euronext Amsterdam bezit alle eigendomsrechten met betrekking tot de Indices. Euronext Amsterdam en eventuele directe of indirecte aangesloten ondernemingen verlenen op geen enkele wijze sponsoring of ondersteuning noch zijn zij anderszins betrokken bij het uitgeven en aanbieden van het product. Euronext Amsterdam en eventuele directe of indirecte aangesloten ondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit jegens ongeacht welke partij voor een eventuele onjuistheid in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor eventuele vergissingen, fouten of onvolledigheden in de berekening en/of verspreiding van de Index, of voor de wijze waarop deze wordt toegepast in verband met het uitgeven en aanbieden daarvan. "AEX Leverage Index " en "AEX short Index" zijn gedeponeerde handelsmerken van NYSE Euronext. dochtermaatschappij Euronext Amsterdam.

12 Réalisation NSL Studio I (081103) Lyxor Asset Management Hoofdkantoor Tour Société Générale 17 cours Valmy Parijs La Défense, Frankrijk

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP

Nadere informatie