Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden."

Transcriptie

1 KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat meer rendement met minder risico niet bestaat. In dit document leggen wij de risico s uit. Dat doen we door de risico s van verschillende beleggingen te vermelden. Met welke risico s u te maken kunt krijgen als belegger, hangt af van het soort belegging. Dus van waarin u belegt. Zo gelden er andere risico s als u belegt in bijvoorbeeld aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, trackers, turbo s, bonds, beleggingsinstellingen of opties. Het is niet mogelijk om alle risico s van alle soorten beleggingen te vermelden. Daarom raden wij u aan eerst het prospectus te lezen van een belegging en pas dan te besluiten om te beleggen (of niet). Is er over een belegging geen informatie? Beleg dan niet in die belegging. 2. Belangrijke risico s Belangrijke risico s van beleggen zijn: Koersrisico Debiteurenrisico (kredietrisico) Valutarisico Marktrisico Renterisico Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. U koopt een belegging voor een bepaalde prijs (koers). Het kan zijn dat uw belegging minder waard wordt. Bijvoorbeeld als de vraag naar uw belegging verandert. Of het aanbod. Dit heet het koersrisico. Het koersrisico kan soms niets te maken hebben met het bedrijf waarin u belegt. Er is dus niet altijd een goede verklaring waarom koersen dalen of stijgen. Dat kan ook te maken hebben met het marktrisico (waarover later meer). Debiteurenrisico (kredietrisico) Het debiteurenrisico is het risico dat de debiteur u niet terug kan betalen. U kunt (uit hoofde van uw belegging) een vordering hebben op een bedrijf of land. Bijvoorbeeld als u geld uitleent aan dat bedrijf of land (zoals bij obligaties). Het is mogelijk dat het bedrijf of land onvoldoende geld heeft om u terug te betalen of zelfs failliet gaat. Dit heet het debiteurenrisico (of kredietrisico). 1

2 Wilt u weten hoe groot het debiteurenrisico is? Dan moet u weten hoe het bedrijf of land er financieel voor staat. Dit heet de kredietwaardigheid van een bedrijf of land. Rating agencies (kredietbeoordelaars) kijken naar de kredietwaardigheid van bedrijven en landen. Hoe beter een bedrijf ervoor staat, hoe beter de beoordeling is die het bedrijf krijgt. Maar let op: het biedt geen garantie. Valutarisico Het valutarisico is het risico dat u verlies lijdt doordat de waarde van een andere valuta verandert. Uw belegging kan in euro s of in andere valuta luiden. Bijvoorbeeld Amerikaanse dollars. Indien uw belegging in vreemde valuta (dus niet in euro s) luidt, hangt de waarde van uw belegging ook af van de waarde (wisselkoers) van die andere valuta. Neemt de waarde van de andere valuta af? Dan neemt ook de waarde van uw belegging af. Immers, uw belegging is dan minder euro s waard. Dit noemen wij valutarisico. Ook als uw belegging in euro s luidt, kunt u (indirect) te maken krijgen met het valutarisico. Bijvoorbeeld als u belegt in aandelen die in euro s luiden terwijl het bedrijf haar activiteiten (of een deel daarvan) uitvoert in landen buiten de eurozone. Zoals inkoop. Stijgt de waarde van de andere valuta? Dan wordt de inkoop duurder. Dit kan van invloed zijn op de resultaten van de uitgevende instelling en daarmee op de prijs (koers) van het aandeel. Marktrisico Het marktrisico is het risico dat de gehele beleggingsmarkt slechter gaat presteren. De beleggingsmarkt is gevoelig voor emoties van beleggers (en het vertrouwen dat zij hebben in de beleggingsmarkt). De beleggingsmarkt is niet precies te voorspellen. Als beleggers pessimistisch zijn, dan kunnen de koersen dalen. Renterisico Het renterisico is het risico dat marktrente verandert. Wie geld leent, moet rente betalen. Dit geldt ook voor bedrijven of landen. Leent u bijvoorbeeld geld uit aan een bedrijf of land (bijvoorbeeld door een obligatie), dan kunt u met het bedrijf of land afspreken dat u voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld een paar jaar) jaarlijks een vaste rente krijgt. Stijgt de marktrente ten opzichte van deze vaste rente? Dan kan dit ongunstig voor u zijn. U kunt het geleende geld op dat moment niet tegen een hogere rente uitlenen en daardoor zal de koers van de obligatie dalen. Dit heet het renterisico. Andersom kan natuurlijk ook. Als de marktrente daalt ten opzichte van de vaste rente die u met het bedrijf hebt afgesproken, dan is dat juist gunstig voor u. U kunt ook indirect te maken krijgen met het renterisico. Bijvoorbeeld als u belegt in aandelen. Leent het bedrijf geld om te kunnen investeren? En stijgt de marktrente? Dan wordt het duurder voor dat bedrijf om te lenen. Dit kan van invloed zijn op de resultaten van het bedrijf en daarmee op de prijs (koers) van het aandeel. 3. Kenmerken en risico s per belegging Hieronder staan belangrijke kenmerken van veel voorkomende beleggingen vermeld. Staat uw belegging er niet tussen? Vraag dan naar de kenmerken en risico s. Aandelen en certificaten van aandelen Als u belegt in aandelen, betaalt u voor (een gedeelte) mee aan het eigen vermogen van het bedrijf. Hiervoor in de plaats krijgt u bepaalde rechten. Als aandeelhouder hebt u zeggenschap (stemrecht) en hebt u recht op winst (dividend). Hoeveel dividend u krijgt, hangt af van het feit of het bedrijf winst heeft gemaakt. Maar ook als winst is gemaakt, kan besloten worden dat geen dividend wordt uitgekeerd. Ieder bedrijf heeft zijn eigen dividendbeleid. Het zijn vaak de aandeelhouders zelf die beslissen of en hoeveel dividend wordt uitgekeerd. 2

3 U hebt geen recht op rente. U hebtook geen recht op aflossing van het bedrag dat u hebt betaald om het aandeel te kopen. U weet dus nooit van tevoren hoeveel u krijgt bij verkoop. Als het bedrijf failliet gaat, dan ontvangt u meestal niets. Eerst moeten alle crediteuren worden betaald. Meestal is daar geen of onvoldoende geld voor. Een aandeelhouder is geen crediteur. Ook bestaan er certificaten van aandelen. Als certificaathouder hebt u niet dezelfde rechten als een aandeelhouder. U hebt wel recht op dividend, maar geen zeggenschap. U kunt dus niet stemmen en dus geen invloed uitoefenen op het bedrijf. U hebt wel dezelfde risico s als bij aandelen. De waarde van aandelen of certificaten van aandelen hangt af van twee elementen. Allereerst elementen die objectief zijn. Zoals de behaalde winst of het uitgekeerde dividend. Maar de waarde is ook afhankelijk van emoties. Hoe kijken beleggers aan tegen het bedrijf? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Het kan dus gebeuren dat de prijs (koers) van een aandeel daalt terwijl het bedrijf meer winst heeft gehaald dan in het vorige jaar. Obligaties Een obligatie is een lening. De meeste leningen kennen vaste kenmerken. Kijk altijd naar deze kenmerken. Kijk in ieder geval naar de looptijd. Dat is de duur van de lening. Het bedrijf waarin u belegt is verplicht om u pas aan het eind van de looptijd het geld terug te betalen. Het is meestal niet verstandig om te beleggen in een obligatie die een langere looptijd heeft dan de periode waarvoor u het geld kunt missen. Een ander belangrijk kenmerk is de rente. Wanneer krijgt u hoeveel rente? U kunt de rente ieder kwartaal of jaarlijks ontvangen. Maar ook kunnen andere afspraken gelden. Bijvoorbeeld dat u nooit rente krijgt of alle rente pas aan het eind van de looptijd. Of dat de rente variabel is. Een obligatie is een soort contract. Ieder bedrijf dat geld wil lenen, kan zelf bepalen wat in dat contract staat. U moet beoordelen of u dat contract aantrekkelijk genoeg vindt. En anders leent u uw geld niet. Obligatiehouders hebben nooit zeggenschap over het bedrijf. U bent wel een crediteur. De meeste leningen (obligaties) kennen geen zekerheden. Bijvoorbeeld een pandrecht of een hypotheek. Een belangrijk onderscheid dat gemaakt kan worden, is tussen obligaties van overheden en bedrijven. Bij overheidsobligaties kan vervolgens weer onderscheid worden gemaakt in overheidsobligaties van overheden in ontwikkelde landen en in opkomende landen. Onder de ontwikkelde landen wordt in de regel verstaan de eurolanden, Engeland, Australië, Canada, Denemarken, Japan, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten. In zijn algemeenheid wordt verondersteld dat staatsobligaties van opkomende landen een hoger kredietrisico hebben vanwege een mindere financiële positie van de overheden; bovendien hebben deze obligaties veelal een groter valutarisico. Bij de bedrijfsobligaties wordt in de regel onderscheid gemaakt tussen obligaties met een hoge kredietkwaliteit (investment grade) en met een lage kredietkwaliteit (high yield). In termen van de credit rating van Standard & Poor s hebben investment grade obligaties een credit rating AAA, AA, A of BBB. Terwijl high yield obligaties een credit rating BB, B, CCC, CC of C hebben. Bij obligaties moet u rekening houden met het debiteurenrisico. Is het mogelijk dat het bedrijf u het geld niet meer terugbetaalt. Vaak geldt dat de rente hoger is als het risico dat het geld niet wordt terugbetaald ook hoger is. Er zijn verschillende manieren om dit risico in kaart te brengen. De bekendste manier is de credit rating. Partijen als Moody s, Standard & Poor s en Fitch geven aan obligaties en leningen credit ratings een soort rapportcijfer maar dan in de vorm van letters die uitdrukking geven aan het kredietrisico. Bij Standard & Poor s is de hoogste credit rating AAA; deze wordt bijvoorbeeld verstrekt aan overheden met een solide financiële positie. De laagste rating is C en deze wordt bijvoorbeeld verstrekt aan bedrijven die een groot risico lopen om in financiële moeilijkheden te geraken. Daarnaast moet u rekening houden met het renterisico. 3

4 Converteerbare obligaties (convertibles) Een converteerbare obligatie is een speciale obligatie. Als u belegt in converteerbare obligaties, dan kunt u de obligatie omwisselen voor aandelen tijdens een bepaalde periode (conversieperiode) tegen een bepaalde prijs (conversieprijs) en onder bepaalde voorwaarden (conversievoorwaarden). U bent hiertoe niet verplicht. Een converteerbare obligatie heeft zowel kenmerken (en risico s) van een obligatie als kenmerken van aandelen. Lees daarom ook de kenmerken en risico s van obligaties en aandelen (zie hierboven). ETF s/trackers? Exchange Traded Funds (ETF s) volgen (in het Engels track, vandaar de naam Trackers) een index. Ze worden zodanig beheerd dat ze de performance van een index weerspiegelen. Zoals bijvoorbeeld de AEXindex, voor de 25 grootste in Nederland aan de beurs genoteerde bedrijven. Een ETF/Tracker heeft als doel om beleggers hetzelfde rendement te bieden als de onderliggende markt (de index). Stijgt de AEX-index in een jaar met bijvoorbeeld 7%, dan zou een ETF/Tracker die deze index volgt beleggers min of meer hetzelfde rendement moeten opleveren voor aftrek van kosten. Hetzelfde geldt in het geval van een daling van de AEXindex. Met een ETF/Tracker kunt u, net als met beleggingsfondsen, eenvoudig toegang krijgen tot markten die normaal gesproken moeilijk bereikbaar zijn. Het is bijvoorbeeld niet eenvoudig om zelf aandelen in 50 van de grootste bedrijven van Europa aan te kopen. Met een ETF/Tracker op de MSCI Europe-index belegt u met één transactie eenvoudig in de hele index. Er zijn ETF s/trackers op veel verschillende indices op het gebied van aandelen, obligaties, grondstoffen en andere asset categorieën. Verschillen met beleggingsfondsen Beleggingsfondsen streven ernaar de markt, of beter gezegd de index die als benchmark voor het betreffende fonds dient, te verslaan qua beleggingsresultaat. Een beleggingsfonds kan dit bijvoorbeeld doen door bepaalde componenten van de index te over- of te onderwegen op basis van de visie van de fondsmanager. Dit wordt bedoeld wanneer gesproken wordt over actief beleggen. ETF s/trackers willen juist het resultaat van de markt evenaren. Niet meer en niet minder. Vandaar de omschrijving passief beleggen. Beleggingsfondsen worden een keer per dag verhandeld tegen de intrinsieke waarde. Deze wordt de volgende beursochtend vastgesteld. ETF s/trackers zijn continu verhandelbaar; aan- en verkopen kunnen meteen op de beurs worden uitgevoerd. De beheerkosten van ETF s/trackers zijn over het algemeen lager dan de kosten van beleggingsfondsen. Omdat er geen actief beheer plaatsvindt, hoeft u hiervoor niet te betalen. Koersrisico Het risico op koersschommelingen is bij ETF s/trackers groot. De waarde kan dalen als de waarde van de beleggingen in de ETF/Tracker daalt of als de directe opbrengst van de beleggingen daalt. Het is daarom mogelijk dat beleggers verlies realiseren bij verkoop van een ETF/Tracker. Geografisch en sectorrisico Belegt u met een ETF/Tracker met beleggingen in een specifieke regio (bijvoorbeeld Nederland) of in een sector (bijvoorbeeld energie)? Dan is de waarde gevoelig voor de ontwikkelingen in die regio of sector. Valutarisico Kijk goed of uw ETF/Tracker valutarisico wel of niet afdekt. Valuta-effecten kunnen namelijk een positieve, maar ook een negatieve invloed hebben. Afwijking van de index (Grote) afwijkingen van de index zijn mogelijk door bijvoorbeeld liquiditeitsgebrek, optimalisatie of volatiliteit. U hebt geen garantie dat de koers van de ETF/Tracker de index exact volgt. U kunt bij de aanbieder van de ETF/Tracker navraag doen over de historische prestaties van de ETF/Tracker ten opzichte van de index. Dit kan inzichtelijk maken in hoeverre de ETF/Tracker er in het verleden in is geslaagd om de index goed te volgen. 4

5 Tegenpartijrisico Wanneer ETF s/trackers derivaten mogen kopen, effecten mogen uitlenen en swapovereenkomsten mogen aangaan, is er altijd een tegenpartij bij betrokken. Tegenpartijrisico is het risico dat deze partij niet aan zijn verplichtingen voldoet (bijvoorbeeld het niet terug leveren van uitgeleende effecten). Liquiditeitsrisico & bied-laat-spread De liquiditeit van een ETF/Tracker kan van grote invloed zijn op de totale kosten en daarmee op het totale rendement. Een lage liquiditeit kan resulteren in problemen bij in- en uitstappen en hogere transactiekosten (een hogere bied-laat-spread). Dit principe geldt voor alle via de beurs verhandelde producten. De bied-laat-spread (het verschil tussen koop- en verkoopprijs op de beurs) is vaak lager voor ETF s/trackers met meer beheerd vermogen en ETF s/trackers met grote dagelijkse handelsvolumes (liquiditeit). De bied/laat prijzen kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de beleggingen waardoor, zeker bij beperkte liquiditeit in de markt, de performance van de ETF/Tracker significant anders kan zijn dan die van de onderliggende index. Fiscaal risico Dividenden worden soms slechts gedeeltelijk door de ETF/Tracker doorgegeven aan beleggers doordat buitenlandse belastingdiensten (een deel van) het dividend belasten en dit niet kan worden teruggevorderd. Turbo s Een turbo (ook bekend als speeder of sprinter) is een beleggingsproduct dat beleggers de mogelijkheid geeft met een hefboom te beleggen in verschillende onderliggende waarden zoals aandelen, beursindices, valuta, obligaties, grondstoffen (commodities) en beleggingsfondsen. Een turbo is gebaseerd op een onderliggende waarde. Dit kan een aandeel zijn maar ook grondstoffen, valuta, obligaties of indices. Men kan met een turbo speculeren op stijgingen en dalingen. Een turbo long stijgt als de onderliggende waarde stijgt; bij een turbo short is het omgekeerde het geval. Bij aankoop van een turbo long koopt de bank doorgaans de onderliggende waarde aan. Een deel van de kosten voor de onderliggende waarde wordt gefinancierd door de bank; het overblijvende deel betaalt de belegger in de vorm van de waarde van de turbo long. Over het deel dat de bank financiert, betaalt de belegger rente. Dit maakt uitgeven van turbo's interessant voor de bank. Stijgt de onderliggende waarde, dan zal de waarde van de turbo long sneller stijgen dan het aandeel; daalt de onderliggende waarde, dan zal de waarde van de turbo long sneller dalen. Het kan dus ook zijn dat de investering van de bank in gevaar komt. Daarom heeft de bank in de turbo/speeder/sprinter een veiligheidsmaatregel ingebouwd. Dit heet de stoploss. Een stoploss (voluit stoploss-order) is een order om een belegging te verkopen (of kopen ingeval van een turbo short) op het moment dat de koers van de onderliggende waarde is gedaald (resp. gestegen) onder (resp. boven) een bepaalde prijs. Op het moment dat de belegging wordt verkocht, gebeurt dat bestens ('wat de markt ervoor geeft'). Deze maatregel is ook in het voordeel van de belegger: de belegger kan immers door de stoploss nooit meer verliezen dan zijn investering. Als de koersbeweging van de onderliggende waarde dermate abrupt is, bijvoorbeeld bij een flink lagere opening door een winstwaarschuwing, worden de verliezen beneden het financieringsniveau door de bank genomen. De belegger krijgt dus nimmer te maken met een restschuld. Is de verkoop van een turbo long gerealiseerd tegen een prijs boven het financieringsniveau, dan keert de bank na enkele dagen het restant aan de belegger uit (= restwaarde). Opties Er zijn verschillende soorten opties. Opties zijn contracten. Ieder optiecontract kan dus verschillend zijn. Wij hebben de uitleg die u hierna leest ook in een schema opgenomen. Dit schema zit aan het eind van dit document. Pakt u dit schema erbij als u onze uitleg leest. Een optie geeft een belegger een recht. Dat kan het recht zijn om een belegging te kopen of het recht om een belegging te verkopen. Bijvoorbeeld het recht om een aandeel te kopen of om een aandeel te verkopen. Er bestaan opties Amerikaanse stijl en opties Europese stijl. Let daarop. Bij een optie Amerikaanse stijl kunt u tot een bepaald moment (dus gedurende een bepaalde periode) gebruikmaken van uw optierecht. Bij een optie met Europese stijl kan dit slechts op een bepaald moment (op de einddatum). 5

6 Opties kopen Als u het recht wilt hebben een aandeel te kopen, dan koopt u een calloptie. U kunt dan het aandeel kopen. U spreekt meestal van tevoren af tegen welke prijs u het aandeel mag kopen. U kunt een calloptie kopen als u denkt dat het aandeel gaat stijgen. Is de koers van het aandeel dan ook echt gestegen, dan kunt u het aandeel goedkoper kopen dan de koers van dat moment. Maar als u denkt dat het aandeel gaat dalen, dan kunt u ook het recht kopen om de aandelen te verkopen. Dat heet het kopen van een putoptie. U kunt dan de aandelen verkopen tegen een van tevoren afgesproken prijs. Opties kopen kost geld. Het bedrag dat u betaalt, heet premie. Opties verkopen U kunt ook opties verkopen. Verkopen wordt ook wel schrijven genoemd. Als u een putoptie verkoopt, dan geeft u iemand anders het recht om bepaalde aandelen aan u te verkopen. U moet dan deze aandelen kopen tegen een van tevoren afgesproken prijs. Ook kunt u een calloptie verkopen. U geeft dan iemand anders het recht om aandelen van u te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs. Als u opties verkoopt, dan wordt u daarvoor betaald. Het bedrag dat u ontvangt heet premie. Ongedekt schrijven: groot risico! Opties hebben verschillende risico s. Het grootste risico wordt gevormd door opties waarbij van tevoren niet duidelijk is hoe groot dat risico precies is. Dat risico loopt u als u callopties verkoopt terwijl u niet de aandelen hebt. Dit heet ongedekt schrijven. Ongedekt, want u hebt de aandelen niet die de koper van de calloptie kan opvragen. U moet dan op de beurs of op een andere wijze die aandelen kopen. De prijs daarvan kan hoog zijn. Hoe hoog weet u nooit van tevoren. Die prijs kan zelfs zo hoog zijn, dat u niet aan de koper van de calloptie zijn aandelen kunt geven. In het ergste geval bent u failliet. Beleggingsinstellingen Beleggingsinstellingen worden ook wel beleggingsfondsen genoemd. Het is eigenlijk een manier van collectief beleggen. U deelt met andere beleggers in de winst of het verlies van het fonds. U hoeft niet bij te betalen als verlies wordt geleden maar uw belegging wordt wel minder waard. Een belegging in een fonds wordt ook wel een participatie genoemd. Een beleggingsinstelling verzamelt geld en belegt dit vervolgens namens alle deelnemers. Bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of vastgoed. De risico s van een beleggingsinstelling lopen uiteen en hangen af van het beleggingsbeleid. Maar ook van datgene waarin de beleggingsinstelling belegt. Deze informatie kunt u vinden in het prospectus van de beleggingsinstelling. Lees het prospectus dus goed. Hedge funds Een hedge fund is een specifieke beleggingsinstelling. Hedge funds proberen vaak een bovengemiddeld rendement te behalen in vergelijking met andere beleggingsinstellingen. Om dit te bereiken, worden vaak grotere risico s genomen. Bijvoorbeeld door te beleggen met geleend geld. Leverage wordt dat genoemd. Hoe groter de leverage, hoe groter de risico s. Gestructureerde producten Gestructureerde producten is een verzamelnaam. De meeste gestructureerde producten zijn een soort lening. Alleen hebben deze leningen geen vaste rente en soms geen vaste looptijd. Ook kan de waarde van de lening afhangen van diverse factoren die niets te maken hebben met het bedrijf of de bank die u het product aanbiedt. Zo kan een bank een gestructureerd product aanbieden waarvan de waarde afhankelijk is van andere bedrijven of van andere beurzen of van een mix van dit alles. Dit geldt zowel voor de tussentijdse waarde als voor de eindwaarde. De kenmerken van een gestructureerd product kunnen dus zeer verschillend zijn. Die verschillen zitten in de vraag of er garanties zijn, de duur van het product, de eventuele rente of dividend en de vraag of u het product kunt verkopen. 6

7 Gestructureerde producten kunnen (omdat zij zijn samengesteld) kenmerken (en risico s) hebben van obligaties, aandelen en opties. Lees daarom altijd het prospectus van het product. Begrijpt u het prospectus niet? Beleg dan niet of win advies in. Let op: ook al is de waarde afhankelijk van andere aandelen of beurzen, u loopt net als bij obligaties een debiteurenrisico op het bedrijf dat het product heeft aangeboden. 4. Niet-beursgenoteerde beleggingen Sommige beleggingen worden niet op de beurs verhandeld. We noemen dit ook wel over the counter of kortweg OTC. Bij beleggingen die niet-beursgenoteerd zijn, kan zich het volgende voordoen: Vraag en aanbod kunnen bij niet-beursgenoteerde beleggingen beperkt zijn en sterk uiteenlopen. Hierdoor kunnen grote verschillen ontstaan tussen de biedprijs (de prijs die men bereid is te betalen) en de laatprijs (de prijs waarvoor men bereid is te verkopen). Het is niet altijd duidelijk wat de prijs is. Soms wordt nooit een koers vastgesteld. Er kan geen handel dus geen interesse zijn. U kunt uw belegging dan niet verkopen als u zelf geen koper vindt. Dit risico is bij niet-beursgenoteerde beleggingen vaak groter dan bij beursgenoteerde beleggingen. Ook kan het zijn dat een belegging minder goed te verkopen is omdat specifieke beperkingen gelden. Bijvoorbeeld omdat u niet aan beleggers in het buitenland mag verkopen. Of omdat een beleggingsfonds uw participaties niet langer kan of wil inkopen. Er kan sprake zijn van een tegenpartijrisico. Dit is het risico dat degene die beleggingen aan u verkoopt, de beleggingen niet aan u levert terwijl u wel hebt betaald. Of andersom. Dat degene die de beleggingen van u koopt de beleggingen niet aan u betaalt. 5. Overig Er zijn verschillende andere beleggingen die niet in dit document staan. En er zijn risico s die niet in dit document staan. Om verstandig te beleggen, is het goed u te laten adviseren. Leest u ook onze ervaringsregels. Dit is een overzicht van lessen en tips uit de praktijk. Dit overzicht sturen wij u graag toe en het staat ook op onze website. Maar ook is het belangrijk dat u weet dat wat goed is voor de een niet goed hoeft te zijn voor de ander. Neem daarom altijd uw eigen beslissingen. Neem nooit risico s die u niet wilt of kunt dragen. Ambitie is goed, hebzucht niet. 7

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten

Kenmerken financiële instrumenten Kenmerken financiële instrumenten Liquiditeiten Onder liquiditeiten worden verstaan spaarsaldi, direct opeisbare tegoeden en deposito s. Van oudsher worden deze instrumenten als risicomijdend geclassificeerd.

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 2018-2 Beleggingsinstrumenten - kenmerken en risico s In dit document omschrijven wij de belangrijkste kenmerken en risico s van beleggingsproducten die 1Vermogensbeheer

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van financiële instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van financiële instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 1. Algemene risico s en kenmerken Het doel van dit document is u op hoofdlijnen een beeld te geven van de algemene risico

Nadere informatie

Bijlage Beleggen April 2017

Bijlage Beleggen April 2017 Bijlage Beleggen Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten

Nadere informatie

Bijlage Beleggen Januari 2018

Bijlage Beleggen Januari 2018 Bijlage Beleggen Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel Begrippenlijst Aandeel Aandelenfonds Achtergestelde obligatie Actief beheer AFM Allocatie Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie?

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie? Bescherming tegen koersschommelingen Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin wat een valutaoptie is, hoe het werkt en wat de voordelen,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE Speeder long Speeder short / www.speeders.commerzbank.com / Waarom Speeders? Het type beleggingsproduct waar de Speeder in thuis hoort is recent in Nederland. In

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Beleggen. voor beginners

Beleggen. voor beginners Beleggen voor beginners Beleggen voor beginners Inhoudsopgave Een uitgave van beginmetbeleggen.com Beleggen brengt altijd risico s met zich mee. Hoewel de informatie in dit document met de grootst mogelijke

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

financiële instrumenten

financiële instrumenten 4. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 September 2014 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering

Nadere informatie

8. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

8. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S 8. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie

Turbo Thema: de basis van Turbo s

Turbo Thema: de basis van Turbo s februari 2012 Turbo Thema: de basis van Turbo s Beleg slim, beleg Turbo RBS, februari 2012 Introductie Seminars in 2012 Eerste maandag: seminar 'Ontmoet RBS' Webinars in 2012 Eerste dinsdag: de gouden

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Bijlage Algemene Voorwaarden Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 2 Inhoudstafel I Algemene risico's...4 1 Liquiditeitsrisico...4 2 Wisselkoersrisico...4 3 Marktrisico...4

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie

Beleggen. Algemene Voorwaarden

Beleggen. Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken tussen

Nadere informatie

Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat voornamelijk belegd in aandelen. Zie ook: Fonds.

Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat voornamelijk belegd in aandelen. Zie ook: Fonds. Begrippenlijst Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst, dit wordt dividend genoemd, en stemrecht uit te oefenen

Nadere informatie

Deutsche Bank. Valutamanagement bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank.  Valutamanagement bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Valutamanagement bij Deutsche Bank Valutamanagement bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? In deze brochure geven wij u algemene informatie over valutaproducten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen C

Algemene Voorwaarden Beleggen C Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15-0118 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen!

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen! Trade van de Week Traden, BAM, cashen! De titel doet het wellicht al vermoeden. Ik sprak vandaag een klant die een mooie winst behaalde door het handelen in BAM. Een trade die met recht Trade van de Week

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties.

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties. Nieuwsbrief Vooruitzichten obligaties In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties. Sinds begin dit jaar zijn obligaties

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 september 2017 behorende bij het Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A van 11 juli 2017 Wijziging op- en afslag Per 1 september 2017 wijzigen

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Limited Speeders. Achieving more together

Limited Speeders. Achieving more together Limited Speeders Achieving more together Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! 3 Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! Werking Limited Speeders Limited Speeders behoren,

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Beleggingsadviseur - Beleggingsproducten

Beleggingsadviseur - Beleggingsproducten Beleggingsadviseur - Beleggingsproducten Beschrijving Zara Korebrits is beleggingsadviseur. Ze is 32 jaar, DSI-gecertificeerd en werkzaam bij Calculus Effectenbank, deelnemer bij het DSI. Zij adviseert

Nadere informatie

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd 55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd Wat is ASR VermogenBelegd? Welk risico loopt u met dit product? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

ABN AMRO double up certificaat

ABN AMRO double up certificaat ABN AMRO double up certificaat 2 Verwacht u dat een specifiek aandeel het komende jaar in waarde zal stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot een vooraf vastgesteld plafond met het ABN

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen

Beleggingsbeginselen Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Versie april 2015 Deze Verklaring beleggingsbeginselen maakt onderdeel uit van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en is aangepast

Nadere informatie

Beleggen in leningen met meer risico

Beleggen in leningen met meer risico beleggingsfondsen Bed Tekst Koos Henning Voor high yield obligaties,ook wel junk bonds genoemd, zijn de mooiste jaren voorbij. Toch bieden deze obligaties flink hogere rente dan veilige staatsobligaties.

Nadere informatie

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Jaarlijks een minimale coupon en kans op meer Profiteren van een stijgende rente Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Toets zelf regie over beleggen

Toets zelf regie over beleggen Toets zelf regie over beleggen 1. Ik herken me het best in de volgende uitspraak: A. Ik ben bang om te beleggen. Ik kan hiermee verlies lijden. B. Ik heb nog niet eerder belegd. C. Ik ben gestopt met beleggen.

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie