INFORMATIEFOLDER VACATURE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEFOLDER VACATURE"

Transcriptie

1 INFORMATIEFOLDER VACATURE Administratief medewerker onthaal 1) Functiebeschrijving: Benaming Niveau / salarisschaal Doel van de functie Tewerkstelling: mei 2017 Administratief medewerker - onthaal C1-C2-C3 De administratief medewerker onthaal staat in voor het verzorgen van een kwalitatief hoogstaand onthaal van klanten en bezoekers aan het stadsbestuur en/of OCMW. De medewerker staat mee in voor het uitbouwen van een klantvriendelijk en klantgericht onthaal. De administratief medewerker onthaal staat in voor een performante administratieve ondersteuning van de verschillende diensten/medewerkers binnen het stadsbestuur en/of OCMW. Contractueel van onbepaalde duur voltijds. + aanleg wervingsreserve voor periode van drie jaren. Plaats in de organisatie: Taakomschrijving (resultaatgebieden) De administratief medewerker - onthaal rapporteert aan de coördinator burgerzaken. 1. Onthaal publiek - Ontvangen van burgers, bezoekers, leveranciers, - Instaan voor professionele en klantgerichte telefonische contacten met burgers, bezoekers, - Opzoeken van de nodige informatie en deze correct overbrengen. 2. Communicatie - Gericht luisteren naar en oriënteren van de vraagstelling - Desgevallend doorverwijzen naar de dienst die verder/dieper kan antwoorden op de gestelde vraag - Correcte en klantgerichte schriftelijke communicatie naar burgers toe die aan het bestuur een mail hebben gestuurd. - Mensen met klachten kunnen opvangen en via de correcte kanalen doorverwijzen. 3. Administratief werk - Administratie i.v.m. poststukken, bestelbonnen, - Het klantgericht aanbieden van verschillende producten vanuit de verschillende diensten van het stadsbestuur en/of OCMW

2 Competenties - Verwerken en opvolgen van de inschrijvingen voor activiteiten - Het verrichten van algemene ondersteunende administratieve taken voor de verschillende diensten van het stadsbestuur en/of OCMW op vraag van het diensthoofd burgerzaken 4. Planning en Organisatie - Instaan voor de algemene planning van de vergaderruimten en deze logistiek ondersteunen - Agendabeheer van de vergaderzalen - Vastleggen van vergaderingen en beheer van ontlening van laptop/beamer/projectiescherm/ - Beheer agenda ontlening dienstwagen en elektrische dienstfiets 5. Overleg en samenwerking - Samenwerken met de verschillende diensten binnen het stadsbestuur en het OCMW. - In overleg met het diensthoofd en met de verschillende diensten een klantgericht aanbod van diensten uitwerken aan het onthaal. - Verbetervoorstellen m.b.t. de werking van het onthaal formuleren en, in samenwerking met het diensthoofd burgerzaken, verder uitwerken en implementeren. 1. Klantgerichtheid niveau III Werkt proactief en structureel mee aan een klantgerichte dienstverlening en stimuleert anderen om klantgericht te werken. - Past de dienstverlening, procedures, doelstellingen aan om beter aan (toekomstige) behoeften en verwachtingen van klanten te beantwoorden. - Stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren. 2. Samenwerken niveau II Stimuleert de samenwerking binnen de eigen afdeling, werkgroepen of projectgroepen. - Neemt initiatieven om de samenwerking, sfeer of het resultaat te verbeteren. - Steunt voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen. - Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep. - Blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang. - Draagt samenwerking uit als een belangrijke waarde. - Stimuleert kennisoverdracht. 3. Mondelinge communicatie niveau II Zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen. - Richt zich tot de gesprekspartner. - Brengt structuur in de boodschap. - Beperkt het gebruik van vakjargon. - Past de communicatiewijze aan de mogelijkheden of eigenheden van de gesprekspartner aan.

3 4. Schriftelijke communicatie niveau I Hanteert een correcte en begrijpbare taal. - Hanteert een correcte spelling en grammatica. - Schrijft helder en beknopt met een correct taalgebruik. - Handhaaft de huisstijl en/of de afspraken hierover. - Gebruikt het gepast medium (mail, brief, ) 5. Organisatiebetrokkenheid niveau I Is loyaal ten opzichte van de organisatie en handelt overeenkomstig de waarden en doelstellingen. - Draagt een positief imago uit en staat achter de beslissingen die voor de organisatie nuttig zijn. - Voert richtlijnen uit, ook al komen die niet overeen met de eigen belangen. - Toont belangstelling voor de organisatie. - Reageert correct en loyaal als buitenstaanders, klanten, kritiek uiten op de organisatie. - Respecteert de binnen de organisatie bestaande afspraken en procedures. 6. Zin voor kwaliteit niveau II Bewaakt de kwaliteit van het eigen verantwoordelijkheidsdomein en bouwt kwaliteit in de processen. - Merkt fouten en onnauwkeurigheden op. - Zoekt naar mogelijkheden om de nauwkeurigheid van het werk te verbeteren. - Laat werk van mindere kwaliteit opnieuw uitvoeren. - Verwerpt resultaten die niet aan de vereisten normen voldoen. 7. Zin voor initiatief niveau II Neemt initiatief om structurele problemen binnen het eigen verantwoordelijkheidsdomein op te lossen. - Formuleert voorstellen om bestaande situaties te verbeteren. - Zoekt naar alternatieve oplossingen als men met structurele problemen geconfronteerd wordt. - Geeft aan waar het afgeleverde resultaat mogelijk verbeterd kan worden.

4 Aanwervingsvoorwaarden: - algemeen: - goed gedrag vertonen: hiervoor bezorgt de kandidaat bij aanstelling een uittreksel uit het strafregister. - burgerlijke en politieke rechten genieten - medisch geschikt zijn: de kandidaat die aangesteld wordt, zal zich laten onderzoeken door de arbeidsgeneesheer. - diploma: - Houder zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig. - aanvullende voorwaarden: - beschikken over een rijbewijs B - kennis over: - grondige administratieve vakkennis en -vaardigheden - algemene kennis werking van een gemeentebestuur - basiskennis gemeentedecreet - Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook en agendabeheer. - vaardigheden en attitudes: De kandidaat: - is organisatorisch sterk - werkt planmatig en zelfstandig - is empathisch en beschikt over sociale vaardigheden - denkt en handelt kwaliteitsgericht - is klantgericht en streeft continu naar een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening - gaat vlot om met informatica - kan in teamverband werken - heeft zin voor orde en netheid - draagt een positief imago uit Specifieke arbeidsomstandigheden Voorselectie Selectieprocedure Bereid zijn tot occasioneel avond- en weekendwerk Bij meer dan 20 kandidaten zal er een voorselectie gebeuren op basis van motivatiebrief, CV, diploma en ervaring. 1. Schriftelijk gedeelte (24/40): - Gevalstudie: de kandidaat wordt geconfronteerd met een situatie(s) die zich tijdens de uitoefening van de functie kan voordoen. De totale context van de problematiek wordt geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken en via een verslag weergeeft. 2. Mondeling gedeelte: (36/60) Evaluatie van de overeenstemming van de kennis, de vaardigheden en de attitudes van de kandidaat met de vereisten van de functie, evenals van de motivatie en de interesse voor het werkterrein. Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 60 % op elk gedeelte behalen.

5 Samenstelling selectiecommissie Evaluatoren: - één of twee deskundige(n) met passende professionele activiteit of specialisatie - één of twee gemeentesecretaris(sen) van een andere gemeente - coördinator burgerzaken als verslaggever. - Eerste evaluator: coördinator burgerzaken. - Tweede evaluator: gemeentesecretaris 2) De verloning: De aanvangswedde voor een C-functie bedraagt: 1.901,71 euro bruto per maand. 1. Uitgewerkte salarisschalen: Hieronder vindt u de uitgewerkte salarisschalen. De bedragen zijn bruto jaarbedragen aan 100 %. Het brutomaandbedrag bekom je door vermenigvuldiging met de huidige index (1,6406) en deling door 12. De berekening van het nettoloon is afhankelijk van de gezinssituatie. Schalen C1 C2 C3 Overgang Na 4 jaar schaalanciënniteit C1 en gunstige evaluatie Na 18 jaar schaalanciënniteit in C1 of C2 en gunstige evaluatie Minimum Maximum Jaarbedrag Jaarbedrag Jaarbedrag

6 2. In aanmerking komende jaren. Dit bedrag verhoogt naargelang de relevante ervaring die de kandidaat kan bewijzen. De jaren gepresteerd in overheidsdienst kunnen volledig worden overgenomen. Prestaties geleverd in de privé-sector kunnen tot maximum 8 jaren worden gevalideerd op voorwaarde dat ze rechtstreeks dienstig zijn voor de functie. Hiertoe dient een attest van de vorige werkgever(s) met omschrijving van de ervaring worden voorgelegd. 3. Uitgewerkte voorbeelden. Personeelslid is alleenstaande & heeft geen relevante werkervaring. contractueel C1 aantal dj 0 jaarwedde à 100 % ,00 standplaatsvergoeding 359, ,95 index 1,6406 1,00 maandwedde 1 901,72 RSZ 13,07 % 248,56 belastbaar 1 653,17 BV 249,51 NETTO 1 403,66 Personeelslid is gehuwd/samenwonend & heeft 8 jaren relevante werkervaring. contractueel C1 aantal dj 8 jaarwedde à 100 % ,00 haardvergoeding 719, ,89 index 1,6406 1,00 maandwedde 2 272,22 RSZ 13,07 % 296,98 belastbaar 1 975,24 BV 412,68 NETTO 1 562,56 4. Bijkomende voordelen. Personeelsleden van het stadsbestuur van Hoogstraten bekomen volgende bijkomende voordelen:

7 - haard- of standplaatsvergoeding afhankelijk van gezinssituatie & bedrag jaarwedde - maaltijdcheques met een waarde van 7,20 euro. - gratis hospitalisatievergoeding - opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT - fietsvergoeding: 0,23 euro/km Tevens is het stadsbestuur aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst - Vlaanderen die bijzondere premies toekent (huwelijk, geboorte, ). Via deze dienst kan je ook vakantiewoningen boeken of korting bekomen bij een aantal grote reisoperatoren. 3) Hoe stel ik mij kandidaat? U kan zich kandidaat stellen door een motivatiebrief met - curriculum Vitae - kopie van diploma - en rijbewijs te versturen naar: College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten. U kan uw motivatiebrief ook afgeven aan de onthaalbediende tijdens de openingsuren. Uiterste datum van indienen van de kandidaturen 7 juni ) Bijkomende inlichtingen? Meer informatie of verduidelijkingen kan u vragen op de dienst personeel tijdens de openingsuren of telefonisch op het nummer 03/ of per mail

INFORMATIEFOLDER VACATURE

INFORMATIEFOLDER VACATURE INFORMATIEFOLDER VACATURE 1) Functiebeschrijving. Technisch assistent onderhoudstechnicus gebouwen (elektriciteit / sanitair) Voltijds niveau D Contractuele aanwerving onbepaalde duur Benaming Niveau /

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VACATURE

INFORMATIEFOLDER VACATURE INFORMATIEFOLDER VACATURE Technisch assistent - groen Voltijds niveau D Contractuele aanwerving onbepaalde duur of vervanging langdurige zieke 1) Functiebeschrijving. Benaming Technisch assistent Ploeg

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VACATURE

INFORMATIEFOLDER VACATURE INFORMATIEFOLDER VACATURE 1) Functiebeschrijving. Technisch assistent klusjesman Voltijds niveau D Contractuele aanwerving onbepaalde duur Benaming Niveau / salarisschaal Technisch assistent klusjesman

Nadere informatie

Projectmedewerker administratief medewerker - jeugd Salarisschaal: C1-C2-C3 Afdeling: Burger Dienst: Vrije Tijdsbeleid - Jeugddienst

Projectmedewerker administratief medewerker - jeugd Salarisschaal: C1-C2-C3 Afdeling: Burger Dienst: Vrije Tijdsbeleid - Jeugddienst Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Projectmedewerker administratief medewerker - jeugd Salarisschaal: C1-C2-C3 Afdeling: Burger Dienst: Vrije Tijdsbeleid - Jeugddienst Doel: De administratief medewerker

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VACATURE

INFORMATIEFOLDER VACATURE INFORMATIEFOLDER VACATURE Medewerker museum (niveau C) 19/38 1) Functiebeschrijving: Benaming Niveau/weddeschaal Doel van de functie Museummedewerker Niveau C halftijds - contractueel In samenwerking met

Nadere informatie

Administratief medewerker. Salarisschaal: C1 C2-C3 Afdeling: Dienst:

Administratief medewerker. Salarisschaal: C1 C2-C3 Afdeling: Dienst: Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Administratief medewerker Salarisschaal: C1 C2-C3 Afdeling: Dienst: Plaats in de organisatie Leiding, coaching en evaluatie Is eerste coach van: / Eerste evaluator:

Nadere informatie

administratief medewerker patrimoniumbeheer Salarisschaal: C1-C2-C3 Afdeling: Ruimte Halftijdse vervangopdracht één jaar

administratief medewerker patrimoniumbeheer Salarisschaal: C1-C2-C3 Afdeling: Ruimte Halftijdse vervangopdracht één jaar Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: administratief medewerker patrimoniumbeheer Salarisschaal: C1-C2-C3 Afdeling: Ruimte Halftijdse vervangopdracht één jaar Plaats in de organisatie Leiding, coaching

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VACATURE

INFORMATIEFOLDER VACATURE INFORMATIEFOLDER VACATURE Coördinator technische diensten: (niveau A voltijds) 1) Functiebeschrijving: Benaming Niveau / salarisschaal coördinator technische diensten A1a/A2a/A3a Juni 2017 Doel van de

Nadere informatie

1. Functiebeschrijving

1. Functiebeschrijving 1. Functiebeschrijving Bibliotheekmedewerker Salarisschaal: C1 C3 Afdeling: BURGER Dienst: Bibliotheek Plaats in de organisatie Leiding, coaching en evaluatie Is eerste coach van: / Eerste evaluator: Bibliothecaris

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VACATURE

INFORMATIEFOLDER VACATURE INFORMATIEFOLDER VACATURE Sportfunctionaris contractuele aanwerving ter vervanging van gedeeltelijke loopbaanvermindering deeltijdse opdracht 2/5 of twee dagen per week niveau B 1) Functiebeschrijving:

Nadere informatie

Schilder. Salarisschaal: D1-D2-D3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten

Schilder. Salarisschaal: D1-D2-D3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Schilder Salarisschaal: D1-D2-D3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten Plaats in de organisatie Leiding, coaching en evaluatie Is eerste coach van: Eerste

Nadere informatie

Technisch assistent wegen specialist bestratingen en bouwwerken. Salarisschaal: D1-D2-D3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten

Technisch assistent wegen specialist bestratingen en bouwwerken. Salarisschaal: D1-D2-D3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Technisch assistent wegen specialist bestratingen en bouwwerken Salarisschaal: D1-D2-D3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten Plaats in de organisatie Leiding,

Nadere informatie

Technisch assistent onderhoudstechnicus Gebouwen (elektriciteit/sanitair) Salarisschaal: D1-D2-D3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten

Technisch assistent onderhoudstechnicus Gebouwen (elektriciteit/sanitair) Salarisschaal: D1-D2-D3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Technisch assistent onderhoudstechnicus Gebouwen (elektriciteit/sanitair) Salarisschaal: D1-D2-D3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten Plaats in de organisatie

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VACATURE

INFORMATIEFOLDER VACATURE INFORMATIEFOLDER VACATURE Aankoper: (niveau A voltijds) 1) Functiebeschrijving: Benaming Niveau / salarisschaal Doel van de functie Tewerkstelling: Plaats in de organisatie: Taakomschrijving (resultaatgebieden)

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VACATURE

INFORMATIEFOLDER VACATURE INFORMATIEFOLDER VACATURE 1) Functiebeschrijving. Cultuurfunctionaris (m/v) contractuele aanwerving niveau B1 - B2 - B3 Benaming Cultuurfunctionaris Niveau / salarisschaal Doel van de functie B1-B2-B3

Nadere informatie

1. Functiebeschrijving

1. Functiebeschrijving 1. Functiebeschrijving Boekhouder Salarisschaal: B1-B2-B3 Dienst: financiële dienst Doel: De boekhouder voert de boekhouding en de financiële verrichtingen van het bestuur volgens de principes van een

Nadere informatie

1. Functiebeschrijving

1. Functiebeschrijving 1. Functiebeschrijving Deskundige ICT Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Interne organisatie Dienst: ICT-dienst Plaats in de organisatie Leiding, coaching en evaluatie Is eerste coach van: Eerste evaluator:

Nadere informatie

Hoofd-domeinverantwoordelijke de Mosten. Salarisschaal: D1 D3 Afdeling: Burger Dienst: Vrijetijd. Sportfunctionaris/beheerder de Mosten

Hoofd-domeinverantwoordelijke de Mosten. Salarisschaal: D1 D3 Afdeling: Burger Dienst: Vrijetijd. Sportfunctionaris/beheerder de Mosten Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Domeinverantwoordelijke de Mosten Salarisschaal: D1 D3 Afdeling: Burger Dienst: Vrijetijd Plaats in de organisatie Leiding, coaching en evaluatie Eerste evaluator:

Nadere informatie

Arbeider ploeg wegen. Salarisschaal: E1-E2-E3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten

Arbeider ploeg wegen. Salarisschaal: E1-E2-E3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Arbeider ploeg wegen Salarisschaal: E1-E2-E3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten Plaats in de organisatie Leiding, coaching en evaluatie Eerste evaluator:

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VACATURE

INFORMATIEFOLDER VACATURE INFORMATIEFOLDER VACATURE Coördinator afdeling RUIMTE (niveau A4a-A4b voltijds) 1. Functiebeschrijving: Benaming Coördinator afdeling RUIMTE november 2016 Niveau / salarisschaal Doel van de functie A4a-A4b

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Medewerker schoonmaak. Salarisschaal: E1-E2-E3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten

Medewerker schoonmaak. Salarisschaal: E1-E2-E3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Medewerker schoonmaak Salarisschaal: E1-E2-E3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten Plaats in de organisatie Leiding, coaching en evaluatie Is eerste coach

Nadere informatie

Technisch beambte groen. Salarisschaal: E1-E2-E3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten

Technisch beambte groen. Salarisschaal: E1-E2-E3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Technisch beambte groen Salarisschaal: E1-E2-E3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten Plaats in de organisatie Leiding, coaching en evaluatie Is eerste coach

Nadere informatie

Diensthoofd onthaal. Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Interne organisatie Dienst: Onthaal

Diensthoofd onthaal. Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Interne organisatie Dienst: Onthaal Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Diensthoofd onthaal Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Interne organisatie Dienst: Onthaal Plaats in de organisatie Leiding, coaching en evaluatie Is eerste coach

Nadere informatie

Coördinator stadsontwikkeling. Salarisschaal: A1a-A2a-A3a Afdeling: Ruimte Dienst: Stadsontwikkeling

Coördinator stadsontwikkeling. Salarisschaal: A1a-A2a-A3a Afdeling: Ruimte Dienst: Stadsontwikkeling Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Coördinator stadsontwikkeling Salarisschaal: A1a-A2a-A3a Afdeling: Ruimte Dienst: Stadsontwikkeling Plaats in de organisatie Leiding, coaching en evaluatie Eerste

Nadere informatie

Projectmedewerker School-straten. Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Ruimte Dienst: Mobiliteit

Projectmedewerker School-straten. Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Ruimte Dienst: Mobiliteit Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Projectmedewerker School-straten Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Ruimte Dienst: Mobiliteit Doel van de functie De projectmedewerker voert, als deel van de stuurgroep,

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VACATURE

INFORMATIEFOLDER VACATURE INFORMATIEFOLDER VACATURE Mobiliteitsambtenaar: (niveau A voltijds) 1) Functiebeschrijving: Benaming Niveau / salarisschaal Doel van de functie Tewerkstelling: Plaats in de organisatie: Taakomschrijving

Nadere informatie

OMGEVINGSAMBTENAAR. Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Ruimte Dienst: Stadsontwikkeling

OMGEVINGSAMBTENAAR. Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Ruimte Dienst: Stadsontwikkeling Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: OMGEVINGSAMBTENAAR Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Ruimte Dienst: Stadsontwikkeling Doel van de functie De omgevingsambtenaar geeft een deskundig advies over

Nadere informatie

Selectieprocedure voor de functie van Administratief medewerker C1 C3 (m/v) ten behoeve van dienst onthaal en burgerzaken

Selectieprocedure voor de functie van Administratief medewerker C1 C3 (m/v) ten behoeve van dienst onthaal en burgerzaken Selectieprocedure voor de functie van Administratief medewerker C1 C3 (m/v) ten behoeve van dienst onthaal en burgerzaken 1 voltijdse - tijdelijke contractuele functie (vervanging ziekte) Er werd beslist

Nadere informatie

1. Functiebeschrijving

1. Functiebeschrijving 1. Functiebeschrijving Ploegbaas Groendienst Salarisschaal: C1-C3 Afdeling: Ruimte Dienst: Technische diensten Doel: de ploegbaas van de groendienst is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de

Nadere informatie

Administratief medewerker (C1-3) Burgerzaken (m/v) Infobundel

Administratief medewerker (C1-3) Burgerzaken (m/v) Infobundel Administratief medewerker (C1-3) Burgerzaken (m/v) Infobundel Gemeentebestuur Sint-Laureins Het gemeentebestuur van Sint-Laureins gaat over tot de aanwerving van: Administratief medewerker (m/v) Burgerzaken

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies)

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) Gemeente Wuustwezel gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve (m/v) voor de contractuele betrekking van ADMINISTRATIEF MEDEWERKER GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS EN BEELDENDE KUNSTEN

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VACATURE

INFORMATIEFOLDER VACATURE INFORMATIEFOLDER VACATURE Bibliothecaris Statutair - niveau B4-B5 - voltijds 1) Functiebeschrijving: Benaming Niveau / salarisschaal Doel van de functie Tewerkstelling: Plaats in de organisatie: Taakomschrijving

Nadere informatie

INFOBUNDEL bij de selectieprocedure technisch assistent toezichter

INFOBUNDEL bij de selectieprocedure technisch assistent toezichter INFOBUNDEL bij de selectieprocedure technisch assistent toezichter Deeltijds (19u) contractueel D1-D3 A. Functiebeschrijving en competentieprofiel B. Aanwervingsvoorwaarden C. Examenprogramma D. Arbeids-

Nadere informatie

Administratief medewerker (C1-3) Personeel & Organisatie (m/v) Infobundel

Administratief medewerker (C1-3) Personeel & Organisatie (m/v) Infobundel Administratief medewerker (C1-3) Personeel & Organisatie (m/v) Infobundel Gemeentebestuur Sint-Laureins Het gemeentebestuur van Sint-Laureins gaat over tot de aanwerving van: Administratief medewerker

Nadere informatie

Informatiebundel aanwervingsexamen administratief medewerker

Informatiebundel aanwervingsexamen administratief medewerker OCMW ZELE Padweg 4a 9240 ZELE Informatiebundel aanwervingsexamen administratief medewerker Inhoud 1. Functiebeschrijving 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Examenprogramma 5. Geldelijk

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

Hoofddoel functie: je zal als hulp mee instaan voor de goede uitvoering van groenaanleg en groenonderhoud.

Hoofddoel functie: je zal als hulp mee instaan voor de goede uitvoering van groenaanleg en groenonderhoud. Aanwerving van (m/v) 4 TECHNISCH BEAMBTE GROEN voltijds contractuele aanwerving bepaalde duur 6 maanden salarisschaal E1-E3 met aanleg wervingsreserve van 6 maanden (voor contractuele functies van bepaalde

Nadere informatie

Projectmanager. Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Ruimte Dienst: Stadsprojecten

Projectmanager. Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Ruimte Dienst: Stadsprojecten Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Projectmanager Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Ruimte Dienst: Stadsprojecten Plaats in de organisatie Leiding, coaching en evaluatie Eerste evaluator: Tweede

Nadere informatie

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38)

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38) Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL C1-C3 voltijds (38/38) VOORWAARDEN & INLICHTINGEN Contact: Bram Vandendriessche personeelsdienst, 051 48 00 65, bram.vandendriessche@zonnebeke.be

Nadere informatie

1. Functiebeschrijving

1. Functiebeschrijving 1. Functiebeschrijving Informatiemanager 3 e oproep Salarisschaal: A1a-A2a-A3a Afdeling: Interne Organisatie Dienst: ICT Plaats in de organisatie Leiding, coaching en evaluatie Is eerste coach van: Eerste

Nadere informatie

DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN

DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN Aanwerving van (m/v) DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN voltijds contractuele aanwerving van onbepaalde duur salarisschaal B1-B3 met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) FUNCTIE Hoofddoel

Nadere informatie

Hoofddoel functie: je zal als vakman werkzaam zijn bij de dienst openbare werken, met name chauffeur van een gemeentelijk voertuig.

Hoofddoel functie: je zal als vakman werkzaam zijn bij de dienst openbare werken, met name chauffeur van een gemeentelijk voertuig. Aanwerving van (m/v) TECHNISCH ASSISTENT MAGAZIJN CHAUFFEUR voltijds contractuele aanwerving van onbepaalde duur salarisschaal D1-D3 met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) FUNCTIE

Nadere informatie

TECHNISCH ASSISTENT UITLEENDIENST

TECHNISCH ASSISTENT UITLEENDIENST Aanwerving van (m/v) TECHNISCH ASSISTENT UITLEENDIENST voltijds contractuele aanwerving van onbepaalde duur salarisschaal D1-D3 met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) FUNCTIE

Nadere informatie

Inhoud functie: Onder leiding van de technisch hoofdmedewerker bouw zal je instaan voor:

Inhoud functie: Onder leiding van de technisch hoofdmedewerker bouw zal je instaan voor: Aanwerving van (m/v) TECHNISCH ASSISTENT BOUW-SCHILDER voltijds contractuele aanwerving salarisschaal D1-D3 met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) FUNCTIE Hoofddoel functie:

Nadere informatie

Aanwerving van (m/v) voltijds salarisschaal E1-E3

Aanwerving van (m/v) voltijds salarisschaal E1-E3 Aanwerving van (m/v) 2 TECHNISCH BEAMBTE GROEN contractuele aanwerving onbepaalde duur met aanleg wervingsreserve van drie jaar voor contractuele functies & 4 TECHNISCH BEAMBTE GROEN - contractuele aanwerving

Nadere informatie

TECHNISCH BEAMBTE SPORTACCOMMODATIE

TECHNISCH BEAMBTE SPORTACCOMMODATIE Aanwerving van (m/v) TECHNISCH BEAMBTE SPORTACCOMMODATIE voltijds contractuele aanwerving (gesubsidieerde functie met tussenkomst van het Fonds Sociale Maribel) salarisschaal E1-E3 met aanleg wervingsreserve

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

ICT-VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT-VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT-VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweerdiensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele.

Nadere informatie

Boekhouder (B1-3) Infobundel

Boekhouder (B1-3) Infobundel Boekhouder (B1-3) Infobundel Gemeente & OCMW SINT-LAUREINS Het gemeentebestuur van Sint-Laureins organiseert een selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van een (m/v):

Nadere informatie

TECHNISCH ASSISTENT GROEN

TECHNISCH ASSISTENT GROEN Aanwerving van (m/v) TECHNISCH ASSISTENT GROEN voltijds contractuele aanwerving salarisschaal D1-D3 met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) FUNCTIE Hoofddoel functie: je zal

Nadere informatie

Verpleegkundige. Salarisschaal: BV1-BV2-BV3 (bachelor) C3-C4 (gegradueerd) Afdeling: Burger Dienst: Woonzorg

Verpleegkundige. Salarisschaal: BV1-BV2-BV3 (bachelor) C3-C4 (gegradueerd) Afdeling: Burger Dienst: Woonzorg Informatiefolder 1) Functiebeschrijving: Verpleegkundige Salarisschaal: BV1-BV2-BV3 (bachelor) C3-C4 (gegradueerd) Afdeling: Burger Dienst: Woonzorg Plaats in de organisatie Leiding, coaching en evaluatie

Nadere informatie

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK Aanwerving van (m/v) TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK 19/38 e contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies van bepaalde en onbepaalde duur) AANWERVINGSVOORWAARDEN:

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT DIENSTHOOFD OMGEVING EN ECONOMIE/ OMGEVINGSMABTENAAR. Graad A1a-A3a voltijds statutair

INFORMATIEBERICHT DIENSTHOOFD OMGEVING EN ECONOMIE/ OMGEVINGSMABTENAAR. Graad A1a-A3a voltijds statutair INFORMATIEBERICHT DIENSTHOOFD OMGEVING EN ECONOMIE/ OMGEVINGSMABTENAAR Graad A1a-A3a voltijds statutair Opgemaakt op 23/05/2019 voor gemeente Keerbergen VERTROUWELIJK Inleiding Het gemeentebestuur van

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Sportleraar Graad C1-C3

INFORMATIEBERICHT. Sportleraar Graad C1-C3 INFORMATIEBERICHT Sportleraar Graad C1-C3 Stad Zottegem gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar, maximaal verlengbaar met 2 jaar, van een (m/v) sportleraar graad C1-C3 voltijdse contractuele

Nadere informatie

INFOBUNDEL bij de selectieprocedure technisch assistent

INFOBUNDEL bij de selectieprocedure technisch assistent INFOBUNDEL bij de selectieprocedure technisch assistent Voltijds contractueel D1-D3 A. Functiebeschrijving en competentieprofiel B. Aanwervingsvoorwaarden C. Examenprogramma D. Arbeids- en loonvoorwaarden

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Maatschappelijk werk(st)er Graad B1-B3

INFORMATIEBERICHT. Maatschappelijk werk(st)er Graad B1-B3 INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werk(st)er Graad B1-B3 Het OCMW van Bever gaat over tot de aanwerving van een (m/v) maatschappelijk werk(st)er graad B1-B3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA: zie bijlage. Bekwaamheidsproeven vinden plaats op 4 mei 2015 om 17.30 uur en op 19 mei 2015 om 9.00 uur.

EXAMENPROGRAMMA: zie bijlage. Bekwaamheidsproeven vinden plaats op 4 mei 2015 om 17.30 uur en op 19 mei 2015 om 9.00 uur. GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BURGERZAKEN (C1-C2-C3) 19/38: op dinsdag, donderdagnamiddag en vrijdag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor

Nadere informatie

Inhoud functie: Onder leiding van de technisch hoofdmedewerker bouw zal je instaan voor:

Inhoud functie: Onder leiding van de technisch hoofdmedewerker bouw zal je instaan voor: Aanwerving van (m/v) TECHNISCH ASSISTENT BOUW-METSER-WEGENWERKER voltijds contractuele aanwerving salarisschaal D1-D3 met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) FUNCTIE Hoofddoel

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Administratief medewerker Graad C1-C3. Waaraan moet je voldoen om te mogen deelnemen aan de selectie?

INFORMATIEBERICHT. Administratief medewerker Graad C1-C3. Waaraan moet je voldoen om te mogen deelnemen aan de selectie? INFORMATIEBERICHT Administratief medewerker Graad C1-C3 Stad Zottegem gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar, maximaal verlengbaar met 2 jaar, van een (m/v) administratief medewerker

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark Wuustwezel uiterlijk op 1 maart 2016

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark Wuustwezel uiterlijk op 1 maart 2016 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) DESKUNDIGE SECRETARIAAT voltijds contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) AANWERVINGSVOORWAARDEN: zie bijlage.

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE BIBLIOTHEEKASSISTENT Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief medewerker bibliotheekassistent Niveau C (C1-C2-C3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Communicatieverantwoordelijke Graad A1-A3

INFORMATIEBERICHT. Communicatieverantwoordelijke Graad A1-A3 INFORMATIEBERICHT Communicatieverantwoordelijke Graad A1-A3 Stad Zottegem gaat over tot de aanleg van een (m/v) wervingsreserve van 3 jaar, maximaal verlengbaar met 2 jaar, van een (m/v) communicatieambtenaar

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE JEUGDCENTRUMCOÖRDINATOR Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief deskundige jeugdcentrumcoördinator Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert

Nadere informatie

OCMW Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT MAATSCHAPPELIJK WERKER. Graad B1-B3 Voltijds Statutair

OCMW Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT MAATSCHAPPELIJK WERKER. Graad B1-B3 Voltijds Statutair OCMW Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT MAATSCHAPPELIJK WERKER Graad B1-B3 Voltijds Statutair 14 december 2018 Het OCMW van Sint-Martens-Latem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) Maatschappelijk

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Omgevingsambtenaar Ruimtelijke ordening Voltijds

Functiebeschrijving Omgevingsambtenaar Ruimtelijke ordening Voltijds Functiebeschrijving Omgevingsambtenaar Ruimtelijke ordening Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: Omgevingsambtenaar Niveau B4-B5/A1-A3 Voltijds contractueel verband Contract onbepaalde duur Afdeling:

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

TECHNISCH ASSISTENT GROEN

TECHNISCH ASSISTENT GROEN Aanwerving van (m/v) TECHNISCH ASSISTENT GROEN voltijds contractuele aanwerving salarisschaal D1-D3 met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) FUNCTIE Hoofddoel functie: je zal

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Plaats in het organigram: rapporteert aan de beleidscoördinator administratieve diensten.

Plaats in het organigram: rapporteert aan de beleidscoördinator administratieve diensten. Aanwerving van (m/v) ONDERWIJSDESKUNDIGE 19 uren per week contractuele aanwerving voor de duur van 1 jaar salarisschaal B1-B3 met aanleg wervingsreserve van 1 jaar (voor contractuele functies) FUNCTIE

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Algemeen directeur Decretale graad. Waaraan moet je voldoen om te mogen deelnemen aan de selectie?

INFORMATIEBERICHT. Algemeen directeur Decretale graad. Waaraan moet je voldoen om te mogen deelnemen aan de selectie? INFORMATIEBERICHT Algemeen directeur Decretale graad Het gemeentebestuur Ledegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) algemeen directeur decretale graad voltijdse statutaire functie met een wervingsreserve

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Omgevingsambtenaar Graad B1-B3

INFORMATIEBERICHT. Omgevingsambtenaar Graad B1-B3 INFORMATIEBERICHT Omgevingsambtenaar Graad B1-B3 Stad Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) omgevingsambtenaar graad B1-B3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van 3 jaar,

Nadere informatie

INFOBUNDEL bij de selectieprocedure voor hoofd technische dienst

INFOBUNDEL bij de selectieprocedure voor hoofd technische dienst INFOBUNDEL bij de selectieprocedure voor hoofd technische dienst Voltijds statutair - A4a A4b DE VISIE VAN ONZE TECHNISCHE DIENST : - ONZE KLANTEN WETEN WAAR EN WANNEER ZE MET HUN VRAGEN TERECHT KUNNEN

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Coördinator technische dienst Graad B1-B3. Waaraan moet je voldoen om te mogen deelnemen aan de selectie?

INFORMATIEBERICHT. Coördinator technische dienst Graad B1-B3. Waaraan moet je voldoen om te mogen deelnemen aan de selectie? INFORMATIEBERICHT Coördinator technische dienst Graad B1-B3 Het gemeentebestuur Herne gaat over tot de aanwerving van een (m/v) coördinator technische dienst graad B1-B3 voltijdse contractuele functie

Nadere informatie

THEATERTECHNICUS (m/v)

THEATERTECHNICUS (m/v) GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS THEATERTECHNICUS (m/v) I. Kenmerken van de functie functie: theatertechnicus graad: administratief medewerker niveau: C rang: Cv salarisschaal: C1/C3 tewerkstellingsbreuk: halftijds

Nadere informatie

Administratief medewerker afdeling vrije tijd

Administratief medewerker afdeling vrije tijd Administratief medewerker afdeling vrije tijd Doel van de functie Plaats in de organisatie Graad Niveau Resultaatsgebieden Zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren binnen het domein van de afdeling. Afdeling

Nadere informatie

INFOBUNDEL voor vacature Administratief medewerker vrije tijd (m/v) Contract voor onbepaalde duur 38/38 e

INFOBUNDEL voor vacature Administratief medewerker vrije tijd (m/v) Contract voor onbepaalde duur 38/38 e Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 ax 03 460 06 97 info@boechout.be INOBUNDEL voor vacature 2019-03 unctie Niveau en graad Afdeling Administratief medewerker vrije

Nadere informatie

Gespecialiseerd technisch medewerker buitendienst specialisatie groenonderhoud (D1-3) Infobundel

Gespecialiseerd technisch medewerker buitendienst specialisatie groenonderhoud (D1-3) Infobundel Gespecialiseerd technisch medewerker buitendienst specialisatie groenonderhoud (D1-3) Infobundel Gemeentebestuur Sint-Laureins Het gemeentebestuur van Sint-Laureins gaat over tot de aanwerving van een:

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Afdelingshoofd vrije tijd Graad A4a-A4b. Waaraan moet je voldoen om te mogen deelnemen aan de selectie?

INFORMATIEBERICHT. Afdelingshoofd vrije tijd Graad A4a-A4b. Waaraan moet je voldoen om te mogen deelnemen aan de selectie? INFORMATIEBERICHT Afdelingshoofd vrije tijd Graad A4a-A4b Stad Zottegem gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar, maximaal verlengbaar met 2 jaar, van een (m/v) afdelingshoofd vrije tijd

Nadere informatie

Informatiebundel aanwervingsexamen maatschappelijk werker algemene dienstverlening

Informatiebundel aanwervingsexamen maatschappelijk werker algemene dienstverlening OCMW ZELE Padweg 4a 9240 ZELE Informatiebundel aanwervingsexamen maatschappelijk werker algemene dienstverlening Inhoud 1. Functiebeschrijving 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Hoofddoel functie: je bent verantwoordelijk voor het goed functioneren van de theatertechnische infrastructuur van het gemeenschapscentrum.

Hoofddoel functie: je bent verantwoordelijk voor het goed functioneren van de theatertechnische infrastructuur van het gemeenschapscentrum. Aanwerving van (m/v) THEATERTECHNICUS halftijds contractuele aanwerving salarisschaal C1-C3 met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) FUNCTIE Hoofddoel functie: je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Aanwerving van (m/v) MEDEWERKER GROENDIENST OPHALER ZWERFVUIL voltijds contractuele aanwerving salarisschaal D1-D3

Aanwerving van (m/v) MEDEWERKER GROENDIENST OPHALER ZWERFVUIL voltijds contractuele aanwerving salarisschaal D1-D3 Aanwerving van (m/v) MEDEWERKER GROENDIENST OPHALER ZWERFVUIL voltijds contractuele aanwerving salarisschaal D1-D3 FUNCTIE Hoofddoel functie: je zal als vakman werkzaam zijn bij de dienst openbare werken

Nadere informatie

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN NIVEAU B 1. STATUUT De functie van deskundige openbare werken (niveau B) is een statutaire functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Functionele loopbaan C1 C3 voltijds

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Functionele loopbaan C1 C3 voltijds INSCHRIJVINGSFORMULIER Voegen bij de kandidatuurstelling met curriculum vitae voor de betrekking van ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Functionele loopbaan C1 C3 voltijds Naam en voornaam (in drukletters) :...

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Niveau B 19 u Contractueel Onbepaalde duur ONDERWIJSDESKUNDIGE

Gemeente Wuustwezel Niveau B 19 u Contractueel Onbepaalde duur ONDERWIJSDESKUNDIGE ONDERWIJSDESKUNDIGE Gemeente Wuustwezel Niveau B 19 u Contractueel Onbepaalde duur Functie Als onderwijsdeskundige adviseer en ondersteun je het gemeentebestuur als schoolbestuur van het basisonderwijs

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Deskundige patrimonium en uitbestede werken Graad B1-B3. Waaraan moet je voldoen om te mogen deelnemen aan de selectie?

INFORMATIEBERICHT. Deskundige patrimonium en uitbestede werken Graad B1-B3. Waaraan moet je voldoen om te mogen deelnemen aan de selectie? INFORMATIEBERICHT Deskundige patrimonium en uitbestede werken Graad B1-B3 Het gemeentebestuur van Herne gaat over tot de aanwerving van een (m/v) deskundige patrimonium en uitbestede werken graad B1-B3

Nadere informatie

Infobrochure. Polyvalent Administratief Medewerker (C1-C3) Aanleg gezamenlijke wervingsreserve

Infobrochure. Polyvalent Administratief Medewerker (C1-C3) Aanleg gezamenlijke wervingsreserve Infobrochure Polyvalent Administratief Medewerker (C1-C3) Aanleg gezamenlijke wervingsreserve A. Korte voorstelling van het Lokaal Bestuur Temse De gemeente Temse is sinds de fusie in 1977 samengesteld

Nadere informatie

communicatiemedewerker

communicatiemedewerker Werken bij Stad Nieuwpoort Word jij onze nieuwe collega? Selectieprocedure via aanwerving van een communicatiemedewerker B1-B3 in contractueel dienstverband (voltijds) inlichtingenbrochure inlichtingenbrochure

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT CENTRUMLEIDER LOKAAL DIENSTENCENTRUM. Graad B1-B3 voltijds contractueel onbepaalde duur. Opgemaakt op 22/02/2019 voor OCMW Wielsbeke

INFORMATIEBERICHT CENTRUMLEIDER LOKAAL DIENSTENCENTRUM. Graad B1-B3 voltijds contractueel onbepaalde duur. Opgemaakt op 22/02/2019 voor OCMW Wielsbeke INFORMATIEBERICHT CENTRUMLEIDER LOKAAL DIENSTENCENTRUM Graad B1-B3 voltijds contractueel onbepaalde duur Opgemaakt op 22/02/2019 voor VERTROUWELIJK Inleiding Het OCMW van Wielsbeke gaat over tot de aanwerving

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

Diensthoofd cultuur en toerisme (B1-B3)

Diensthoofd cultuur en toerisme (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Diensthoofd cultuur en toerisme (B1-B3) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ASSISTENT-DIENSTLEIDER BIBLIOTHEEK. Graad B1-B3 voltijds contractueel. Opgemaakt op 01/03/2019 voor stad Zottegem VERTROUWELIJK

INFORMATIEBERICHT ASSISTENT-DIENSTLEIDER BIBLIOTHEEK. Graad B1-B3 voltijds contractueel. Opgemaakt op 01/03/2019 voor stad Zottegem VERTROUWELIJK INFORMATIEBERICHT ASSISTENT-DIENSTLEIDER BIBLIOTHEEK Graad B1-B3 voltijds contractueel Opgemaakt op 01/03/2019 voor stad Zottegem VERTROUWELIJK Inleiding gaat over tot de aanwerving van een (m/v) assistent-dienstleider

Nadere informatie

Aanwervingsprocedure voor de functie van Huishoudhulp E1-E3 (m/v) ten behoeve van de dienst van het OCMW 11,4/38 contractueel / bepaalde duur (6

Aanwervingsprocedure voor de functie van Huishoudhulp E1-E3 (m/v) ten behoeve van de dienst van het OCMW 11,4/38 contractueel / bepaalde duur (6 Aanwervingsprocedure voor de functie van Huishoudhulp E1-E3 (m/v) ten behoeve van de dienst van het OCMW 11,4/38 contractueel / bepaalde duur (6 maand) en 2 x 38/38 + samenstelling wervingsreserve 1 jaar

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar een Maatschappelijk Werker. Infobrochure Selectie. Vacature maatschappelijk werker raad dd. 27/06/

Wij zijn op zoek naar een Maatschappelijk Werker. Infobrochure Selectie. Vacature maatschappelijk werker raad dd. 27/06/ Wij zijn op zoek naar een Maatschappelijk Werker Infobrochure Selectie Vacature maatschappelijk werker raad dd. 27/06/2018-1 - TAKENPAKKET Maatschappelijk Werker 1. Functienaam MAATSCHAPPELIJK WERKER B1-B3

Nadere informatie

Gespecialiseerd technisch medewerker buitendienst polyvalent arbeider (D1-3) Infobundel

Gespecialiseerd technisch medewerker buitendienst polyvalent arbeider (D1-3) Infobundel Gespecialiseerd technisch medewerker buitendienst polyvalent arbeider (D1-3) Infobundel Gemeentebestuur Sint-Laureins Het gemeentebestuur van Sint-Laureins gaat over tot de aanwerving van een: Gespecialiseerd

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Aanleg wervingsreserve

INFORMATIEBERICHT Aanleg wervingsreserve INFORMATIEBERICHT Aanleg wervingsreserve Ergotherapeut zorgcampus Graad B1 - B3 Het OCMW van Zottegem legt een wervingsreserve van 3 jaar aan voor de functie van ergotherapeut (m/v) - graad B1-B3, voltijdse

Nadere informatie