Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn"

Transcriptie

1 Imago-onderzoek 1 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn 1

2 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 Resultaten ouders Algemene beschrijving ouders 1. Hoeveel ouders hebben van het CJG gehoord? 6. Waar gaan ouders heen met vragen over opvoeden en opgroeien? 7 3. Waarvoor hebben ouders contact gehad met het CJG? 7. Hoe tevreden zijn ouders over hun contact met het CJG? 8. Weten ouders wat het CJG hen te bieden heeft? 9 6. Hoe hebben ouders van het CJG gehoord? 9 7. Wat is de attitude van ouders ten opzichte van het CJG? 1 8. Zullen ouders het CJG aanraden aan andere ouders? Zullen ouders (opnieuw) contact zoeken met het CJG? 1 Resultaten jongeren 13 Algemene beschrijving jongeren Hoeveel jongeren hebben van het CJG gehoord? 1. Waar gaan jongeren heen met vragen over opvoeden en opgroeien? 1 3. Waarvoor hebben jongeren contact gehad met het CJG? 1. Hoe tevreden zijn jongeren over hun contact met het CJG? 1. Weten jongeren wat het CJG hen te bieden heeft? Hoe hebben jongeren van het CJG gehoord? Wat is de attitude van jongeren ten opzichte van het CJG? Zullen jongeren het CJG aanraden aan anderen? Zullen jongeren (opnieuw) contact zoeken met het CJG? 18 Conclusie 19 Belangrijke informatie Dit rapport begint met een samenvatting gevolgd door de resultaten van het onderzoek. Eerst worden de resultaten van de ouders weergegeven en vervolgens de resultaten van de jongeren. In de resultaten zijn grafieken te zien die voor zich spreken, en daarnaast is er regelmatig opzichzelfstaande tekstuele informatie toegevoegd. Aanvullende resultateninformatie is te vinden in de bijlage. Bij de grafieken staan regelmatig cijfers tussen haakjes (v.b.: (3)), in dit geval gaat het om het aantal respondenten.

3 Samenvatting Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat inwoners van de gemeente Apeldoorn positief zijn over het CJG en tevreden zijn over de hulp die ze va het CJG hebben gekregen. Om er achter te komen wat het imago is van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Apeldoorn, is er in de gemeente Apeldoorn een imago-onderzoek uitgevoerd onder ouders van kinderen van t/m 3 jaar en onder jongeren van 1 t/m 3 jaar. Het CJG blijkt redelijk goed bekend te zijn onder de Apeldoornse ouders en jongeren, ruim driekwart van de ouders heeft wel eens van het CJG gehoord. Bij jongeren is dit iets minder dan de helft. Ouders en jongeren die contact hebben gehad met het CJG zijn over het algemeen tevreden. Van de ouders en jongeren die geen contact hebben gehad met het CJG weet het merendeel wel wat het CJG te bieden heeft; ouders weten dit iets beter dan jongeren. Ouders en jongeren die wel eens van het CJG gehoord hebben (en er wel of geen contact mee hebben gehad) hebben over het algemeen een positieve attitude t.o.v. het CJG. Over het algemeen vinden ouders het redelijk waarschijnlijk dat ze het CJG aan andere ouders zullen aanraden en vinden ze het gematigd waarschijnlijk dat ze (opnieuw) contact zullen zoeken met het CJG. Jongeren vinden het over het algemeen gematigd waarschijnlijk dat ze het CJG aan anderen zullen aanraden en ze vinden het niet waarschijnlijk dat ze (opnieuw) contact op zullen nemen met het CJG. Ouders onder de jaar en jongeren t/m 16 jaar zijn over het algemeen positiever over het CJG (op het gebied van attitude en de waarschijnlijkheid van aanraden/(opnieuw) contact opnemen) vergeleken met ouders vanaf jaar en jongeren boven de 16 jaar. Ook bleek dat hoe tevredener ouders/jongeren zijn over het eerdere contact met het CJG, des te waarschijnlijker het is dat er opnieuw contact met het CJG zal worden opgenomen. 3

4 Resultaten Ouders van kinderen tussen de en 3 jaar Totaal aantal respondenten: 91 68,6% (63) 31,% (89) Woonplaats De meeste respondenten komen uit de stad Apeldoorn.

5 Leeftijd De gemiddelde leeftijd van de ouders is 3, jaar. De jongste respondent is 1 jaar en de oudste respondent is 69 jaar. Ouders vanaf jaar hebben over het algemeen oudere kinderen (tussen -3 jaar) vergeleken met ouders onder de jaar, die over het algemeen jongere kinderen hebben (-1 jaar). Het gaat hier om ouders die één of meer kinderen hebben in dezelfde leeftijdscategorie. Bij analyses waar naar de leeftijd van het kind is gekeken, zijn uitsluitend de ouders met één of meerdere kinderen in dezelfde leeftijdscategorie meegenomen. Omdat de overige ouders meerdere kinderen in verschillende leeftijdscategorieën hebben, zou er bij de analyses sprake van overlap zijn.

6 1. Hoeveel ouders hebben van het Centrum voor Jeugd en Gezin gehoord? Mannen vs. vrouwen Mannen antwoorden vaker dan vrouwen dat ze nooit van het CJG hebben gehoord. Vrouwen geven vaker aan van het CJG gehoord te hebben én er contact mee te hebben gehad. Jonge ouders vs. oudere ouders Ouders onder de jaar geven vaker dan ouders vanaf jaar aan dat ze van het CJG hebben gehoord en er contact mee hebben gehad. Aantal ouders: 91 Stedelingen vs. dorpelingen Respondenten die woonachtig zijn in de stad Apeldoorn hebben vaker geantwoord dat ze van het CJG gehoord hebben en er contact mee hebben gehad dan respondenten die in de omringende dorpen van de stad Apeldoorn wonen. 6

7 . Waar gaan ouders, die niet van het CJG hebben gehoord, heen met vragen over opvoeden en opgroeien? (Meerdere antwoorden mogelijk) 1% 8 6,8% (11) 7,9% (1) 1,% (89) 1,6% (3) 1,9% (8) Familie Vrienden/vriendinnen Internet Ik hou het voor mezelf Anders Aantal ouders: Waarvoor hebben ouders contact gehad met het CJG? (Meerdere antwoorden mogelijk) Aantal ouders: 3 7

8 . Hoe tevreden zijn ouders die contact hebben gehad met het CJG? Ouders die wel eens informatie/hulp van het CJG hebben ontvangen zijn over het algemeen tevreden en geven het CJG het rapportcijfer: 7,. Aantallen (117) (16) Het aantal gegeven cijfers Het laagste cijfer dat is gegeven is een 1 (x) en het hoogste cijfer is een 1 (9x). 6 (3) (1) (1) (9) () () (1) (1) Cijfer Er is geen significant verschil gevonden tussen geslacht, leeftijd van de ouders en de leeftijd van hun kinderen m.b.t. tevredenheid. Aantal ouders: 3 Cijfer 1 Gemiddeld tevredenheidscijfer per discipline 8 (7,) (7,) (7,) (7,6) (7,7) (7,6) (7,7) (7,3) (7,) (7,6) 6 Diëtist Schoolmaatschappelijk werk Lactatiekundige Logopedist Cursussen Advies en hulp Consultatiebureau Jeugdverpleegkundige/jeugdarts Opvoedsteunpunt/orthopedagoog Anders Aantal ouders: 3 8

9 . Weten ouders wat het CJG hen te bieden heeft? (Ouders die van het CJG gehoord hebben maar er geen contact mee hebben gehad) 1% 9,8% (383) 8 6 Ouders blijken zeer goed te weten wat het CJG hen te bieden heeft; slechts enkele ouders geven een onjuist antwoord en weten niet wat het CJG te bieden heeft. Hulp/advies bij het opvoeden/ opgroeien van kinderen,3% (1) Informatie over wat er in Apeldoorn te doen is,% () Hulp bij het zoeken van huisvesting voor gezinnen,3% (1) Hulp bij het adoptieproces 3,3% (13) Weet niet/wil niet zeggen Aantal ouders: 6. Hoe hebben ouders van het CJG gehoord? (Ouders die van het CJG gehoord hebben en er wel of geen contact mee hebben gehad) Ouders die wel van het CJG gehoord hebben, maar er geen contact mee hebben gehad, hoorden het vaakst van het CJG in de media.,1% (177) Anders 31,1% (19) Media 8,8% (6) Familie/vrienden Ouders die wel contact hebben gehad met het CJG, hoorden het vaakst van het CJG via de school van hun kinderen of een hulpverlener. 1,1% (8) Weet niet,9% (161) School/hulpverlener Aantal ouders: 7 9

10 7. Wat is de attitude van ouders ten opzichte van het CJG? Algemene attitude Als gekeken wordt naar hoe ouders over het algemeen tegen het CJG aankijken, blijkt dat ze gemiddeld genomen een positieve attitude hebben ten opzichte van het CJG. Er zijn geen significante verschillen in attitude gevonden tussen mannen en vrouwen. De attitude van ouders blijkt ook per sub-schaal positief te zijn. (Ouders die van het CJG gehoord hebben en er wel of geen contact mee hebben gehad) 3 1 = zeer negatieve attitude 3 = neutraal = zeer positieve attitude 3,7 3,7 3,9 1 Gemiddelde attitude naar leeftijdsgroep en wel/geen contact met CJG Cijfer Goed Betrouwbaar Nuttig Aantal ouders: 7 3 3,9 3,7 3,6, Op de sub-schalen blijken ouders onder de jaar de meest positieve attitude te hebben, ze vinden het CJG gemiddeld genomen beter en betrouwbaarder dan ouders vanaf jaar. Er is geen significant verschil tussen de leeftijdsgroepen wat betreft het nuttig vinden van het CJG. 1 Ouders onder de jaar Ouders vanaf jaar Van het CJG gehoord (geen contact gehad) Aantal ouders: 7 Van het CJG gehoord (wel contact gehad) Ouders die wel contact hebben gehad met het CJG, vinden het CJG gemiddeld genomen beter, betrouwbaarder en nuttiger dan ouders die geen contact hebben gehad. 1

11 8. Hoe waarschijnlijk is het dat ouders het CJG zullen aanraden aan andere ouders? (Ouders die van het CJG gehoord hebben en er wel of geen contact mee hebben gehad) Cijfer 1 = zeer onwaarschijnlijk 3 = neutraal = zeer waarschijnlijk Gemiddelde waarschijnlijkheid naar leeftijdsgroep en wel/geen contact met CJG 3,6 3, 3,3 3,8 3 1 Ouders vinden het over het algemeen redelijk waarschijnlijk dat ze het CJG zullen aanraden aan andere ouders. Er is geen significant verschil gevonden tussen mannen en vrouwen wat betreft de waarschijnlijkheid van het aanraden van het CJG. Ouders onder de jaar Ouders vanaf jaar Van het CJG gehoord (geen contact gehad) Van het CJG gehoord (wel contact gehad) Aantal ouders: 7 Cijfer Gemiddelde waarschijnlijkheid naar leeftijdsgroep van het kind (alleen voor ouders met één of meerdere kinderen in dezelfde leeftijdscategorie) 3 3,7 3, 3,3 3, 1-3 jaar -1 jaar jaar 19-3 jaar Leeftijd kind Aantal ouders: 63 11

12 9. Hoe waarschijnlijk is het dat ouders (opnieuw) contact zullen zoeken met het CJG? (Ouders die van het CJG gehoord hebben en er wel of geen contact mee hebben gehad) 1,8% van de ouders heeft de intentie om een beroep te doen op het CJG. Cijfer Gemiddelde waarschijnlijkheid naar leeftijdsgroep en wel/geen contact met CJG 3, 3, 3 3,,9 Ouders blijken het over het algemeen gematigd waarschijnlijk te vinden dat ze (opnieuw) contact zullen zoeken met het CJG. Er is geen significant verschil gevonden tussen mannen en vrouwen wat betreft de waarschijnlijkheid van (opnieuw) contact zoeken. 1 Gemiddelde waarschijnlijkheid naar leeftijdsgroep van het kind (alleen voor ouders met één of meerdere kinderen in dezelfde leeftijdscategorie) Ouders onder de jaar Ouders vanaf jaar Van het CJG gehoord (geen contact gehad) Van het CJG gehoord (wel contact gehad) Aantal ouders: 7 Cijfer 3 1 3,6 3,1 3,1,7 Invloed van tevredenheid op contact zoeken Er is een positief effect van de tevredenheid van ouders over het eerdere contact met het CJG op de waarschijnlijkheid dat ouders opnieuw contact zullen zoeken met het CJG. Wanneer het gemiddelde tevredenheidscijfer met 1 toeneemt (op een schaal van 1 t/m 1), neemt de gemiddelde waarschijnlijkheid met,3 toe (op een schaal van 1 t/m ). Hoe tevredener een ouder is over het eerdere contact met het CJG, des te waarschijnlijker is het dat die ouder opnieuw contact zal zoeken met het CJG. -3 jaar -1 jaar jaar 19-3 jaar Leeftijd kind Aantal ouders: 63 1

13 Resultaten Jongeren tussen de 1 en 3 jaar Totaal aantal respondenten: 966 9,1% (71),9% (39) Woonplaats De meeste respondenten komen uit de stad Apeldoorn. 1% 8 86,% (836) 6 Aantallen Apeldoorn 3% (9) Beekbergen,9% (9) Beemte Broekland Hoenderloo,%,1% () (1),9% (9) Hoog Soeren Klarenbeek 1,1% 1,8% (11) (17) Lieren Loenen,% () Oosterhuizen % (),9% (8) % (19) Radio Kootwijk Uddel Wenum Wiesel Leeftijd De gemiddelde leeftijd van de jongeren is 16, jaar. De jongste respondent is 1 jaar en de oudste respondent is 3 jaar Leeftijd 13

14 Algemeen beeld De bekendheid van het CJG onder de Apeldoornse jeugd is niet groot en ook het percentage jongeren dat contact heeft gehad met het CJG is laag. 1. Hoeveel jongeren hebben van het Centrum voor Jeugd en Gezin gehoord? 3,9% (318) Van gehoord (geen contact) 61,% (93) Niet van gehoord Aantal jongeren: 966 Jonge jongeren vs. oudere jongeren Jongeren tussen 1 en 16 jaar geven vaker aan dat ze van het CJG hebben gehoord en er contact mee hebben gehad dan jongeren tussen 17 en 3 jaar.,7% () Van gehoord (wel contact) Overige groepen Tussen jongens en meisjes en tussen jongeren uit de stad Apeldoorn en jongeren uit de dorpen zijn geen significante verschilllen gevonden wat betreft de bekendheid van het CJG. 1 88,% (). Waar gaan jongeren die niet van het CJG hebben gehoord heen met vragen over opvoeden en opgroeien? (Meerdere antwoorden mogelijk) 8 6 3,1% (31) 1,3% () Familie Vrienden/vriendinnen Internet 7,1% () Ik hou het voor mezelf 3,9% (3) Vertrouwenspersoon 1,7% (1) Anders Aantal jongeren: 93 1

15 3. Waarvoor hebben jongeren contact gehad met het CJG? Jongeren blijken het vaakst contact met het CJG te hebben voor advies en hulp in het algemeen. Van de diensten van het CJG wordt door jongeren over het algemeen het minst gebruik gemaakt van digitale hulp; niet één jongere gaf aan hiervoor contact gehad te hebben met het CJG.. Hoe tevreden zijn jongeren die contact hebben gehad met het CJG? Jongeren die wel eens informatie/ hulp van het CJG hebben ontvangen zijn hier over het algemeen tevreden over en geven het CJG gemiddeld het rapportcijfer: 7,3. Aantallen (3) (19) Het aantal gegeven cijfers Het laagste cijfer dat is gegeven is een 3 (x) en het hoogste cijfer is een 9 (x). 1 1 (6) () () () () () () () Cijfer Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes en tussen de leeftijdsgroepen wat betreft tevredenheid. Aantal jongeren: 1

16 . Weten jongeren wat het CJG hen te bieden heeft? (Jongeren die van het CJG gehoord hebben maar er geen contact mee hebben gehad) Jongeren blijken redelijk goed te weten wat het CJG hen te bieden heeft, maar toch geeft ruim één op de tien jongeren een onjuist antwoord. 3,% (1) Hulp bij huiswerk 1,% () Weet niet/ wil niet zeggen,6% () Informatie over wat er te doen is in Apeldoorn 6,6% (1) Zoekt huisvesting voor jongeren Er is geen significant verschil gevonden tussen jongens en meisjes en of ze weten wat het CJG te bieden heeft. 7,% (38) Hulp en advies bij opvoeden en opgroeien Aantal jongeren: Hoe hebben jongeren van het CJG gehoord? (Jongeren die van het CJG gehoord hebben en er wel of geen contact mee hebben gehad) Jongeren die wel van het CJG gehoord hebben, maar er geen contact mee hebben gehad, hoorden het vaakst van het CJG in de media. 19% (71) Weet niet 9,9% (37) Anders 7,6% (13) School/hulpverlener Jongeren die wel contact hebben gehad met het CJG, hoorden het vaakst van het CJG via school of een hulpverlener. 19% (71) Familie/vrienden,% (91) Media Er is geen significant verschil gevonden tussen jongens en meisjes als wordt gekeken naar hoe ze van het CJG hebben gehoord. Aantal jongeren:

17 7. Wat is de attitude van jongeren ten opzichte van het CJG? (Jongeren die van het CJG gehoord hebben en er wel of geen contact mee hebben gehad) Algemene attitude Als gekeken wordt naar hoe jongeren over het algemeen tegen het CJG aankijken, blijkt dat ze gemiddeld genomen een positieve attitude hebben ten opzichte van het CJG. Er zijn geen verschillen in attitude gevonden tussen jongens en meisjes. De attitude van jongeren blijkt ook per sub-schaal positief te zijn. 1 = zeer negatieve attitude 3 = neutraal = zeer positieve attitude 3,8 3,9 3,9 3 1 Gemiddelde attitude jonge jongeren en oudere jongeren Goed Betrouwbaar Nuttig Cijfer, 3,7 Aantal jongeren: Bij de sub-schalen blijkt dat jongeren t/m 16 jaar de meest positieve attitude te hebben; ze vinden het CJG gemiddeld genomen beter, betrouwbaarder en nuttiger dan jongeren boven de 16 jaar. Jongeren t/m 16 jaar Jongeren boven de 16 jaar Aantal jongeren: 373 Jongeren die contact hebben gehad met het CJG, vinden het CJG gemiddeld genomen betrouwbaarder dan jongeren die geen contact hebben gehad met het CJG. 17

18 8. Hoe waarschijnlijk is het dat jongeren het CJG zullen aanraden aan anderen? (Jongeren die van het CJG gehoord hebben en er wel of geen contact mee hebben gehad) Gemiddelde 3 1 = zeer onwaarschijnlijk 3 = neutraal = zeer waarschijnlijk 3,1 3, Gemiddelde waarschijnlijkheid naar wel/geen contact met CJG Jongeren blijken het over het algemeen gematigd waarschijnlijk te vinden dat ze het CJG zullen aanraden aan anderen. Er is geen significant verschil gevonden tussen jongens en meisjes en tussen de leeftijdsgroepen wat betreft de waarschijnlijkheid van aanraden. 1 Bekend met het CJG (geen contact gehad) Bekend met het CJG (wel contact gehad) 9. Hoe waarschijnlijk is het dat jongeren (opnieuw) contact zullen zoeken met het CJG? (Jongeren die van het CJG gehoord hebben en er wel of geen contact mee hebben gehad),% van de jongeren heeft de intentie om een beroep te doen op het CJG. Aantal jongeren: 373 Gemiddelde waarschijnlijkheid naar leeftijdsgroep Gemiddelde 3,9,6 Jongeren blijken het over het algemeen niet waarschijnlijk te vinden dat ze (opnieuw) contact zullen zoeken met het CJG. Er is geen significant verschil gevonden tussen jongens en meisjes en tussen jongeren die wel en geen contact hebben gehad met het CJG wat betreft de waarschijnlijkheid van het (opnieuw) contact zoeken. 1 Jongeren t/m 16 jaar Jongeren boven de 16 jaar Aantal jongeren: 373 Invloed van tevredenheid op contact zoeken Er blijkt een positief effect te zijn van de tevredenheid van jongeren over het eerdere contact met het CJG op de waarschijnlijkheid dat jongeren opnieuw contact zullen zoeken met het CJG. Wanneer het gemiddelde tevredenheidscijfer met 1 toeneemt (op een schaal van 1 t/m 1), neemt de gemiddelde waarschijnlijkheid met,3 toe (op een schaal van 1 t/m ). Hoe tevredener een jongere is over het eerdere contact met het CJG, des te waarschijnlijker is het dat die jongere opnieuw contact zal zoeken met het CJG. 18

19 Conclusies In dit hoofdstuk worden eerst de conclusies over het gedeelte van de ouders gegeven, gevolgd door de conclusies over het gedeelte van de jongeren. Conclusies ouders Bekendheid van het CJG De bekendheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Apeldoorn is onder ouders van kinderen van -3 jaar behoorlijk groot. Ruim driekwart van de Apeldoornse ouders geeft aan van het CJG gehoord te hebben en bijna een derde van de ouders heeft al eens contact gehad met het CJG. De invloed van geslacht Er is een redelijk groot verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de bekendheid van het CJG. Vrouwen hebben aanzienlijk vaker van het CJG gehoord en contact gehad met het CJG dan mannen, mogelijk doordat ze meer met dit aspect van de opvoeding bezig zijn dan mannen. De invloed van leeftijd Naast het verschil tussen mannen en vrouwen, is er ook een verschil tussen ouders onder de jaar en ouders vanaf jaar wat betreft de bekendheid van het CJG. Ouders onder de jaar zijn beter bekend met het CJG en hebben vaker contact gehad met het CJG dan ouders vanaf jaar. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat alle nieuwe ouders te maken krijgen met een bepaald onderdeel van het CJG: het consultatiebureau. Omdat het CJG pas 6 jaar geleden is gestart, zullen met name de jonge ouders het consultatiebureau associëren met het CJG en daardoor beter bekend zijn met het CJG dan oudere ouders. De invloed van woonplaats Ook blijkt er een verschil in bekendheid met het CJG te zijn tussen stedelingen en dorpelingen binnen de gemeente Apeldoorn. Inwoners van de stad Apeldoorn zijn beter bekend met het CJG en hebben vaker contact met het CJG dan inwoners van de dorpen binnen de gemeente Apeldoorn. Een mogelijke verklaring hiervoor is de bereikbaarheid van het CJG; alle vier de CJG-locaties binnen de gemeente Apeldoorn zijn gevestigd in de stad Apeldoorn. Daardoor is het aannemelijk dat inwoners van de stad sneller in aanraking komen met het CJG dan inwoners van de dorpen. Waar ouders die niet van het CJG hebben gehoord heengaan met vragen over opvoeden en opgroeien Voor ouders die aangeven nog nooit van het CJG gehoord te hebben, zijn hun familie en vrienden de belangrijkste bron van hulp wanneer ze vragen hebben omtrent de opvoeding van hun kinderen. Relatief weinig ouders, die niet van het CJG gehoord hebben, geven aan professionele hulp in te schakelen wanneer ze problemen of vragen hebben omtrent de opvoeding van hun kinderen. Mogelijk komt dit doordat ouders die wel professionele hulp nodig hebben, al bekend zijn met het CJG en doordat ouders die er niet bekend mee zijn, er ook helemaal geen behoefte aan hebben. 19

20 Reden contact met het CJG Onder ouders die al eens contact hadden met het CJG, is het consultatiebureau de best bezochte discipline van het CJG. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden door het feit dat alle nieuwe ouders te maken krijgen met het consultatiebureau. Tevredenheid over het CJG Ouders blijken over het algemeen tevreden te zijn over het contact dat ze hadden met het CJG. Het onderdeel van het CJG waar ouders het meest tevreden over zijn, zijn de cursussen die aangeboden worden. Kennis over het aanbod van het CJG Bijna alle ouders die van het CJG gehoord hebben, maar er geen contact mee hebben gehad, weten wat het CJG ze te bieden heeft. Hoe ouders van het CJG gehoord hebben Ouders die van het CJG gehoord hebben, hoorden het vaakst voor het eerst van het CJG in de media. Ouders die er niet alleen van gehoord hebben, maar ook contact hebben gehad met het CJG, hoorden het vaakst voor het eerst van het CJG via de school van hun kinderen of een hulpverlener. Een doorverwijzing via school of een hulpverlenerer lijkt dus te leiden tot daadwerkelijk contact. Daarnaast zijn de media een belangrijk hulpmiddel gebleken om de bekendheid van het CJG nog verder te vergroten. De attitude t.o.v. het CJG Ouders die van het CJG gehoord hebben, hebben over het algemeen een positieve attitude ten opzichte van het CJG. Gemiddeld genomen vinden ouders het CJG goed, betrouwbaar en nuttig. De invloed van leeftijd Ouders onder de jaar hebben een positievere algemene attitude ten opzichte van het CJG dan ouders vanaf jaar. De invloed van wel/geen contact Ouders die contact hebben gehad met het CJG blijken een meer positieve attitude t.o.v. het CJG te hebben vergeleken met ouders die geen contact hebben gehad. Dit komt overeen met de bevinding dat ouders die contact hebben gehad met het CJG over het algemeen tevreden zijn over het contact.

21 Aanraden van het CJG aan anderen Ouders vinden het over het algemeen redelijk waarschijnlijk dat ze het CJG zullen aanraden aan andere ouders. De invloed van leeftijd en wel/geen contact De waarschijnlijkheid van aanraden is hoger bij ouders onder de jaar en ouders die contact met het CJG hebben gehad. Dit komt overeen met de bevinding dat ouders onder de jaar en ouders die contact met het CJG hebben gehad, gemiddeld genomen een positievere attitude hebben ten opzichte van het CJG dan ouders vanaf jaar en ouders die geen contact hebben gehad. (Opnieuw) contact opnemen met het CJG Ouders vinden het over het algemeen gematigd waarschijnlijk dat ze (opnieuw) contact op zullen nemen met het CJG. De invloed van leeftijd Ouders onder de jaar vinden het enigszins waarschijnlijk dat ze contact op zullen nemen met het CJG, maar ouders vanaf jaar vinden dit gemiddeld onwaarschijnlijk. Dit zou verklaard kunnen worden doordat ouders vanaf jaar mogelijk het gevoel hebben dat ze het CJG niet (meer) nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze zelf al ervaren ouders zijn en daarnaast ervaren ouders in hun kennissenkring hebben waar ze terecht kunnen met vragen over opvoeding. De invloed van wel/geen contact Er is ook een verschil in waarschijnlijkheid van contact opnemen tussen ouders die wel contact hebben gehad en ouders die geen contact hebben gehad met het CJG. Ouders die contact hebben gehad vinden het redelijk waarschijnlijk dat ze opnieuw contact op zullen nemen met het CJG, terwijl ouders die geen contact hebben gehad dit over het algemeen onwaarschijnlijk vinden. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat ouders die wel contact hebben gehad, gemiddeld tevreden zijn over het contact en dat ouders die geen contact hebben gehad er mogelijk ook geen behoefte aan hebben. 1

22 Conclusie jongeren Bekendheid van het CJG De bekendheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin is onder jongeren niet groot; de meerderheid van de jongeren heeft nog nooit van het CJG gehoord. Slechts een klein deel van de jongeren heeft daadwerkelijk contact gehad met het CJG. Van de groep jongeren die wel van het CJG heeft gehoord maar er geen contact mee heeft gehad, weet de meerderheid wel dat het CJG hulp biedt bij vragen en/of problemen omtrent opgroeien en opvoeden. Een verklaring kan zijn dat veel jongeren niet weten wat precies onder het CJG valt en wellicht hebben ze er al wel contact mee gehad/van gehoord zonder dat ze dat zelf beseffen. Jongeren zijn mogelijk beter bekend met het Apeldoornse Jongeren Informatie Punt (JIP). Wat betreft de bekendheid van het CJG is er geen verschil tussen jongens en meisjes. De invloed van leeftijd Jongeren boven de 16 jaar antwoorden vaker dat ze niet van het CJG gehoord hebben en ze hebben daarnaast minder vaak contact gehad met het CJG, dan jongeren t/m 16 jaar. De resultaten van dit onderzoek kunnen hier geen gedegen verklaring voor geven. Waar jongeren die niet van het CJG hebben gehoord heengaan met hun vragen over opvoeden en opgroeien Jongeren die nog nooit van het CJG gehoord hebben, keren zich vooral tot familie en vrienden als ze vragen hebben over onderwerpen die het CJG behandelt. Over het algemeen hebben jongeren het vaakst via een school/hulpverlener van het CJG gehoord. Jongeren die wel eens van het CJG hebben gehoord maar er geen contact mee hebben gehad, hebben voornamelijk via de media gehoord van het bestaan van het CJG. Van de jongeren die al wel eens contact hebben gehad met het CJG is iemand op school of een hulpverlener vaak degene die deze jongeren op de hoogte heeft gebracht van het bestaan van het CJG. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de school of hulpverlener de jongeren meteen hebben doorverwezen naar het CJG waardoor ze er meteen mee in contact zijn gekomen. Reden voor contact met het CJG Jongeren hadden het vaakst contact met het CJG voor algemeen advies en hulp. Geen van de jongeren die contact hebben gehad met het CJG maakt gebruik van digitale hulp van het CJG. Dit kan worden verklaard door het feit dat de website van het CJG voornamelijk op ouders is gericht, en niet op jongeren. Tevredenheid met het CJG Jongeren die contact hebben gehad met het CJG zijn over het algemeen tevreden over dit contact. Jongeren waren het meest tevreden over de cursussen en het minst over schriftelijke informatie. De groep jongeren die het aanbod van het CJG hebben beoordeeld is echter te klein om daar algemene uitspraken over te doen. Voor geslacht en leeftijd zijn geen verschillen gevonden met betrekking tot de mate van tevredenheid.

23 Attitude t.o.v. het CJG Jongeren hebben over het algemeen een positieve attitude ten opzichte van het CJG. Er is een verschil tussen de leeftijdsgroepen wat betreft de attitude. Gemiddeld genomen vinden jongeren het CJG goed, betrouwbaar en nuttig. Wat betreft de algemene attitude is er geen verschil gevonden tussen jongens en meisjes. De invloed van leeftijd Jongeren t/m 16 jaar hebben een positievere attitude ten opzichte van het CJG dan jongeren boven de 16 jaar. (opnieuw) contact opnemen met het CJG Jongeren (die van het CJG gehoord hebben en er wel én geen contact mee hebben gehad) vinden het over het algemeen niet waarschijnlijk dat ze voor vragen over opgroeien (opnieuw) contact met het CJG zullen opnemen. Voor jongeren die contact hebben gehad met het CJG, neemt de waarschijnlijkheid dat ze opnieuw contact op zullen nemen toe, wanneer hun tevredenheid over het eerdere contact toeneemt. De invloed van leeftijd Het is waarschijnlijker dat jongeren t/m 16 jaar contact zullen zoeken met het CJG, dan jongeren ouder dan 16 jaar. Aanraden van het CJG aan anderen Voor jongeren (die van het CJG gehoord hebben en er wel én geen contact mee hebben gehad) is het gemiddeld enigszins waarschijnlijk dat ze het CJG aan anderen zullen aanraden. Geslacht en leeftijd hebben geen invloed op de waarschijnlijkheid van het aanraden. De invloed van wel/geen contact Bij de groep jongeren die contact heeft gehad met het CJG is het waarschijnlijker dat zij het CJG aanraden aan anderen vergeleken met jongeren die het CJG wel kennen maar er geen contact mee hebben gehad. Gezien de tevredenheid van het contact met het CJG, ligt het in de lijn der verwachting dat ze het CJG ook aan anderen zullen aanraden. Jongeren die nog geen contact hebben gehad met het CJG, kunnen de (persoonlijke) waarde van het CJG mogelijk niet goed inschatten, waardoor aanraden minder waarschijnlijk is. 3

Bijlage A: Aanbevelingen

Bijlage A: Aanbevelingen Bijlage A: Aanbevelingen Reeds goede bekendheid en status Het CJG is goed bekend onder Apeldoornse professionals. Daarnaast is het deel van de professionals die al eens hebben doorverwezen naar het CJG,

Nadere informatie

SEXPERT II. Holebi-studie

SEXPERT II. Holebi-studie SEXPERT II Holebi-studie Waarom? Kleine aantallen Kwetsbare groep Blinde vlekken Introductie holebi-studie Hoe? Online survey Klik eens uit bed Aangepaste versie van Sexpert I-vragenlijst Niet-representatieve

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Grote meerderheid denkt dat de Nationale Museumweek voor iedereen bedoeld is

Grote meerderheid denkt dat de Nationale Museumweek voor iedereen bedoeld is Grote meerderheid denkt dat de Nationale Museumweek voor iedereen bedoeld is Twee derde van de frequente museumbezoekers en drie kwart van de niet-frequente bezoekers denkt dat de Nationale Museumweek

Nadere informatie

1 2 3 4 5 Deze grafiek kan op twee manieren gelezen worden. Ten eerste toont hoe het belang van een bepaald soort reisagentgezelschap evolueert over de tijd. Ten tweede kan je per leeftijdsgroep aflezen

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Huizen. Keuken met inbouwapparatuur. VIER-kamerappartement. Hoog plafond. Ruime en lichte woonkamer. Nabij bossen en centrum gelegen

Huizen. Keuken met inbouwapparatuur. VIER-kamerappartement. Hoog plafond. Ruime en lichte woonkamer. Nabij bossen en centrum gelegen Huizen vanhendriks Betsy Westendorpstraat 35, 7312 VA Apeldoorn VIER-kamerappartement Ruime en lichte woonkamer Hoog plafond Keuken met inbouwapparatuur Nabij bossen en centrum gelegen H48 H48 Kenmerken

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huizen. Dicht bij alle buurtvoorzieningen. Verrassend leuk huis. Open keuken. Drie slaapkamers. Starterslennig mogelijk

Huizen. Dicht bij alle buurtvoorzieningen. Verrassend leuk huis. Open keuken. Drie slaapkamers. Starterslennig mogelijk Huizen vanhendriks Het Kasteel 587, 7325 PJ Apeldoorn Verrassend leuk huis Drie slaapkamers Open keuken Dicht bij alle buurtvoorzieningen Starterslennig mogelijk H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Huizen. Ruime kamers. Verrassend ruime woning. Achtertuin op de avondzon. Rustige ligging. Voormalig huurwoning. Erewacht 15, 7316 NL Apeldoorn

Huizen. Ruime kamers. Verrassend ruime woning. Achtertuin op de avondzon. Rustige ligging. Voormalig huurwoning. Erewacht 15, 7316 NL Apeldoorn Huizen vanhendriks Erewacht 15, 7316 NL Apeldoorn Verrassend ruime woning Rustige ligging Achtertuin op de avondzon Ruime kamers Voormalig huurwoning H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Huizen. Rustige ligging aan parkje. Ruime woonkamer. Ruime open keuken. Terras aansluitend aan het park. Geen traplopen door ligging op de BG

Huizen. Rustige ligging aan parkje. Ruime woonkamer. Ruime open keuken. Terras aansluitend aan het park. Geen traplopen door ligging op de BG Huizen vanhendriks Houtsnijdershorst 138, 7328 VR Apeldoorn Ruime woonkamer Terras aansluitend aan het park Ruime open keuken Rustige ligging aan parkje Geen traplopen door ligging op de BG H48 H48 Kenmerken

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE APELDOORN. Wonen met zorg

MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE APELDOORN. Wonen met zorg MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE APELDOORN Wonen met zorg Onder Wonen met zorg wordt verstaan: woonvormen die gekoppeld zijn aan zorg. Figuur 1 Onderwerp van het onderzoek is Wonen

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis 1 Onderzoeksverantwoording Onderzoek Artsenbezoek Doel onderzoek TNS NIPO heeft in opdracht

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Huizen. Dichtbij winkelcentrum t Fort. Hoekwoning met carport! Drie ruime slaapkamers. Geheel geïsoleerd. De Waterkamer 15, 7325 HV Apeldoorn H48 H48

Huizen. Dichtbij winkelcentrum t Fort. Hoekwoning met carport! Drie ruime slaapkamers. Geheel geïsoleerd. De Waterkamer 15, 7325 HV Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks De Waterkamer 15, 7325 HV Apeldoorn Hoekwoning met carport! Geheel geïsoleerd Drie ruime slaapkamers Dichtbij winkelcentrum t Fort H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Huizen. Badkamer met ligbad. Fantastisch uitzicht. Keuken met inbouwapparatuur. Voormalig 4 kamer appartement. Geheel met kunststof kozijnen

Huizen. Badkamer met ligbad. Fantastisch uitzicht. Keuken met inbouwapparatuur. Voormalig 4 kamer appartement. Geheel met kunststof kozijnen Huizen vanhendriks Albardastraat 174, 7331 LL Apeldoorn Fantastisch uitzicht Voormalig 4 kamer appartement Keuken met inbouwapparatuur Badkamer met ligbad Geheel met kunststof kozijnen H48 Kenmerken Soort

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Huizen. Afgesloten entree. Geheel gemoderniseerd. Met lift. Moderne keuken en badkamer. Mooie laminaatvloer. Loolaan 41-157, 7314 AD Apeldoorn H48 H48

Huizen. Afgesloten entree. Geheel gemoderniseerd. Met lift. Moderne keuken en badkamer. Mooie laminaatvloer. Loolaan 41-157, 7314 AD Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks Loolaan 41-157, 7314 AD Apeldoorn Geheel gemoderniseerd Moderne keuken en badkamer Met lift Afgesloten entree Mooie laminaatvloer H48 H48 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond

Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond Onderzoek naar de kennis en (potentieel) gebruik door de bevolking Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond Onderzoek naar de kennis en (potentieel)gebruik door de bevolking

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Huizen. Fantastische tuin. Ruime woonkamer openslaande deuren. Parkeerruimte. Mooie hoekkeuken. Poortersveld 111, 7327 AE Apeldoorn H48 H48

Huizen. Fantastische tuin. Ruime woonkamer openslaande deuren. Parkeerruimte. Mooie hoekkeuken. Poortersveld 111, 7327 AE Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks Poortersveld 111, 7327 AE Apeldoorn Ruime woonkamer openslaande deuren Mooie hoekkeuken Parkeerruimte Fantastische tuin H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Huizen. Badkamer met bad en douche. Garage en carport. Vier ruime slaapkamers. Zonnige achtertuin. Rustige ligging

Huizen. Badkamer met bad en douche. Garage en carport. Vier ruime slaapkamers. Zonnige achtertuin. Rustige ligging Huizen vanhendriks Lavendelstraat 105, 7322 PG Apeldoorn Garage en carport Zonnige achtertuin Vier ruime slaapkamers Badkamer met bad en douche Rustige ligging H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de gemeenschapsraad het initiatief genomen om een enquête uit te

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT 22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT In dit hoofdstuk staan twee aspecten centraal die met jeugd en gezin verband houden: in het eerste deel wordt ingegaan op de bekendheid met

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG St. Anthoniusplaats 9 6511 TR Nijmegen 024 663 9343 info@movate.nl Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG 05-06-2015 1 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Huizen. Scherpe prijs. Mogelijkheid 4 slaapkamers. Eigen parkeerplaats bij woning. De Waterkamer 62, 7325 HW Apeldoorn H48 H48

Huizen. Scherpe prijs. Mogelijkheid 4 slaapkamers. Eigen parkeerplaats bij woning. De Waterkamer 62, 7325 HW Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks De Waterkamer 62, 7325 HW Apeldoorn Mogelijkheid 4 slaapkamers Eigen parkeerplaats bij woning Scherpe prijs H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud

Nadere informatie

Gelijkvloerse voorzieningen Extra slaapkamer mogelijk

Gelijkvloerse voorzieningen Extra slaapkamer mogelijk Huizen vanhendriks Wielewaalweg 7, 7331 EZ Apeldoorn Gelijkvloerse voorzieningen Aantrekkelijke ligging Ruime en zonnige tuin Extra slaapkamer mogelijk Goed onderhouden H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...4 1.1 Communicatiehouding... 5 1.2 Draagvlak... 6 2 Methode van onderzoek...7 2.1

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 16 DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het tweede kwartaal

Nadere informatie

Huizen. CV ketel Vaillant VR combi 2003. Verrassend ruim! Moderne badkamer (2005) Overdekte ruime eigen parkeerplaats. Mooie vrij gelegen tuin

Huizen. CV ketel Vaillant VR combi 2003. Verrassend ruim! Moderne badkamer (2005) Overdekte ruime eigen parkeerplaats. Mooie vrij gelegen tuin Huizen vanhendriks Eekschillersdreef 533, 7328 LJ Apeldoorn Verrassend ruim! Overdekte ruime eigen parkeerplaats Moderne badkamer (2005) CV ketel Vaillant VR combi 2003 Mooie vrij gelegen tuin H48 Kenmerken

Nadere informatie

Stichting OOPOEH Eindrapportage over de impactmetingen in september 2015 en juni 2016

Stichting OOPOEH Eindrapportage over de impactmetingen in september 2015 en juni 2016 Stichting OOPOEH Eindrapportage over de impactmetingen in september 2015 en juni 2016 In welke mate draagt Stichting OOPOEH bij aan minder eenzaamheid onder ouderen? PwC deed twee impactmetingen Stichting

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur.

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Door middel van CAWI onderzoek is de vragenlijst voorgelegd aan respondenten uit het Pollland Panel van De Vos & Jansen. Jongeren

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord. 2. 3. Binnenstad. 11 3.1 Kwaliteit van de binnenstad. 11 3.2 Vervoermiddel naar de binnenstad. 12

INHOUD. Voorwoord. 2. 3. Binnenstad. 11 3.1 Kwaliteit van de binnenstad. 11 3.2 Vervoermiddel naar de binnenstad. 12 INHOUD Voorwoord. 2 blz. 1. Leefbaarheidsuitslagen op hoofdlijnen en vergelijking met omliggende gemeenten.. 3 1.1 Buurtevaluatie.. 3 1.2 Sociale samenhang in de buurten 3 1.3 Tevredenheid met het voorzieningenniveau.

Nadere informatie

Huizen. Zeer prettige lichtinval. 340 m2 woonoppervlakte. Gelegen aan de bosrand. Gelijkvloerse voorzieningen. Grote woonkamer met open haard

Huizen. Zeer prettige lichtinval. 340 m2 woonoppervlakte. Gelegen aan de bosrand. Gelijkvloerse voorzieningen. Grote woonkamer met open haard Huizen vanhendriks Juniperlaan 63, 7313 BW Apeldoorn 340 m2 woonoppervlakte Gelijkvloerse voorzieningen Gelegen aan de bosrand Zeer prettige lichtinval Grote woonkamer met open haard H48 Kenmerken Soort

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte.

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte. Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden Beemte 146 Dorpsrecepten Beemte 147 Uddel / Radio Kootwijk / Hoog Soeren / Hoenderloo

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân januari 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau 1.342 Panel Fryslân over dit onderzoek ouder worden in Fryslân RESPONDENTEN

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Uitslag Jongerenpeiling

Uitslag Jongerenpeiling Uitslag Jongerenpeiling Inleiding De gemeente Leiderdorp heeft een vragenlijst opgesteld om in beeld te krijgen van welke faciliteiten de jongeren in Leiderdorp gebruik maken en in hoeverre zij daar over

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Al cohol kenni s over gedr agen Eval uat i eal cohol voor l i cht i ng doorpeer si ndehor eca ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Evaluatie alcoholvoorlichting door peers in de horeca Juli 2005 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Overzicht responsaantallen enquête Amstelveen: Aantal personen benaderd Respons (aantal) Respons percentage ,2%

Overzicht responsaantallen enquête Amstelveen: Aantal personen benaderd Respons (aantal) Respons percentage ,2% Grafieken en tabellen enquête evenementenbeleid Amstelveen Datum verslag: 26-03-2015 Periode van gegevensverzameling met digitale enquête: 2 t/m 16 maart 2015 Overzicht responsaantallen enquête Amstelveen:

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Netwerk Geriatrie Oost Veluwe Werkgroep Geef ouderen een stem

Netwerk Geriatrie Oost Veluwe Werkgroep Geef ouderen een stem Netwerk Geriatrie Oost Veluwe Werkgroep Geef ouderen een stem Onderzoek naar de knelpunten en wensen van de (kwetsbare) oudere in Apeldoorn en omgeving 18 augustus 2015 Netwerk Geriatrie Oost Veluwe Werkgroep

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

Een robuust agrarisch dorp met grote maten. De silo zorgt voor een uniek silhouet. Lieren. 182 Dorpsrecepten

Een robuust agrarisch dorp met grote maten. De silo zorgt voor een uniek silhouet. Lieren. 182 Dorpsrecepten Een robuust agrarisch dorp met grote maten. De silo zorgt voor een uniek silhouet Lieren 182 Dorpsrecepten Lieren 183 Uddel / Radio Kootwijk / Hoog Soeren / Hoenderloo / Wenum-Wiesel / Beemte / Beekbergen

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning De behoefte van christelijke ouders

Opvoedingsondersteuning De behoefte van christelijke ouders Opvoedingsondersteuning De behoefte van christelijke ouders Juli 2009 Dr. N.A. (Nico) Broer P.M. (Elly) van der Gouwe-Dingemanse Msc Voor verwijzing Broer, N.A. & Gouwe-Dingemanse, P.M. van der, (2009).

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs.

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 In deze uitwerking van het thema opvoedingsondersteuning wordt inzicht gegeven in de vragen en/of problemen die Friese ouders/verzorgers ervaren bij het opvoeden van kinderen

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Huizen. Licht en net appartement. Zo te betrekken. Twee balkons. Twee verdiepingen. Dicht bij alle voorzieningen. Linie 453, 7325 DV Apeldoorn H48

Huizen. Licht en net appartement. Zo te betrekken. Twee balkons. Twee verdiepingen. Dicht bij alle voorzieningen. Linie 453, 7325 DV Apeldoorn H48 Huizen vanhendriks Linie 453, 7325 DV Apeldoorn Zo te betrekken Twee verdiepingen Twee balkons Licht en net appartement Dicht bij alle voorzieningen H48 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie