FAQ AZR 3.2 versie 8, d.d. februari 2014 Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ AZR 3.2 versie 8, d.d. februari 2014 Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig"

Transcriptie

1 Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig Volgnr. Vraag Antwoord BSN 1 Indien BSN niet gevuld is, wordt dit veld gevuld met Dit leidt tot een probleem in mijn eigen software. Bij deze code wordt namelijk geen BSN check uitgevoerd. Bij het opstellen van de landelijke specificaties voor AZR 3.0 is afgesproken dat indien BSN onbekend is, deze gevuld wordt met Als uw software hier anders op reageert, is het goed om dit af te stemmen met uw softwareleverancier, want deze dient ook rekening te houden deze landelijke afspraak. BSN kan niet gevuld zijn, omdat het gaat om een klant die beschermd dient te worden of omdat het CIZ geen match kan maken door bijvoorbeeld een typefout in de 2 Hoe zie ik dat een BSN geheim is? Stel ik krijg , dan weet ik niet als aanbieder wat de reden is? Indicatie 3 Wanneer komen de indicaties van Bureau Jeugdzorg in AZR? 4 Kan de begeleiding groep bij een indicatie in de sector GZ/GGZ ook aan een andere aanbieder worden toegewezen? 5 Blijft de mogelijkheid om het indicatiebesluit te printen in de geboortedatum. Bij BSN wordt dan reden 05 meegegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het niet in het belang van de klant is om het BSN mee te geven. Er zijn helaas nog geen landelijke afspraken over hoe om te gaan met klanten waarvan de contactgegevens in de keten geheim moeten blijven (denk aan vrouwenopvang) in samenhang met het berichtenverkeer. Vooralsnog hoeven klanten die gebruik maken van vrouwen- /mannenopvang nog niet op klantniveau gedeclareerd te worden. Per 25 november 2013 is het CIZ overgegaan op een nieuw systeem Portero. Vanaf die datum komen indicaties van Bureau Jeugdzorg niet meer in het AZR en zullen de indicaties per mail bij ZTW binnenkomen. De eerder afgegeven BJZ indicaties blijven zichtbaar in AZR. Alleen in Friesland en Noord Holland Noord zijn BJZ indicaties zichtbaar in AZR. Ja, dit kan. Vandaar ook dat er in de sectoren GZ en GGZ, naast de toewijzing voor het ZZP, ook een aparte toewijzing is voor de functie Begeleiding Groep mits geïndiceerd. Als bij het CIZ al bekend is dat de klant een voorkeur heeft bij de functie begeleiding groep voor een andere aanbieder dan die van het ZZP, kan deze direct aan de andere aanbieder worden toegewezen. De Beggrp kan ook in een andere leveringsvorm (PGB) worden toegewezen. Wanneer de functie Beggrp naast het ZZP geleverd mag worden, dan zal deze in AZR 3.2 in het IO31 bericht worden aangeleverd als geïndiceerde functie. Voor alle bestaande indicatiebesluiten blijft onderdeel ZZP zichtbaar in AZR. In het toewijzingsbericht (AW33) zal onderdeel ZZP als geïndiceerd worden gecommuniceerd naar de ZA. Beide worden regulier toegewezen. Ja, deze mogelijkheid blijft bestaan. Op de printversie is het ZZP leesbaar alsmede de aanbieder van voorkeur zoals doorgegeven bij het CIZ.

2 webapplicatie bestaan? 6 Blijven extramurale indicaties bestaan? Ja deze blijven bestaan en worden op functieniveau toegewezen. Vanaf levert het CIZ voor de intramurale indicaties geen vertaalde functies meer aan. Tijdens het verwerken van de IO31 berichten zal het zorgkantoor voor de ZZP s zelf de vertaalde functies opzoeken in de omzettingstabel en deze registreren in het AZR. Deze vertaalde functies komen niet mee in het AW33 (zorgtoewijzingsbericht). Zie ook vraag 4. 7 Negatief indicatiebesluit hoe herken ik deze? Toewijzing 8 Stel de functie begeleiding groep wordt door twee aanbieders geleverd. Hoe zie ik dat terug in AZR? 9 Er is in de toewijzing een veld genaamd toewijzend zorgkantoor? Hoe weet ik welke code bij welk zorgkantoor hoort? 10 Kan ik in de zorgtoewijzingslijst sorteren In AZR 3.2 zal het CIZ een indicatiebesluit aanleveren waarin geen geïndiceerde zorgeenheden zijn opgenomen. Voorheen was dit altijd minimaal 1 zorgeenheid voor 1 dag. De ingangsdatum van het negatieve IB wordt een dag later dan de afgiftedatum gezet, waardoor ZA niet 1 dag van de ZTW op het oude besluit tekort komt. Het oude IB wordt ingetrokken met reden intrekking negatief besluit. In AZR 3.2 ziet u alleen de hoofdaannemer terug. Functies worden niet gesplitst over meerdere aanbieders. De onderaannemer verrekent de levering van de zorg met de hoofdaannemer. Vektis heeft een landelijke lijst hiervoor opgesteld. Deze lijst vindt u op de homepagina van AZR, kopje documenten In deze lijst staat per code de naam van het bijbehorende zorgkantoor. Ja, dat kan. op kolommen? 11 Treeknormdatum Bij het aanmaken van elke toewijzing wordt voortaan de treeknormdatum berekend en vastgelegd bij de betreffende zorgtoewijzing ( volgens de landelijk geldende normen). Deze datum is niet muteerbaar en wordt altijd berekend van de ingangsdatum van de zorgtoewijzing 12 Wat zijn de landelijke treeknormen De landelijke treeknormen; 6 weken extramuraal 13 weken intramuraal met uitzondering van VV met behandeling 6 weken en GGZ met behandeling 7 weken 13 Waar wordt de treeknormdatum inzichtelijk? 14 Wordt er wel nog een actiedatum berekend? De treeknormdatum zal voor u als zorgaanbieder in AZR inzichtelijk zijn op het cliëntenoverzicht bij elke toewijzing. Ook wordt de datum opgenomen op de zorgtoewijzingslijst. Hier zal de datum in het rood worden weergegeven als de leveringsstatus AWI of AW is en al verstreken is ( actie nodig van zorgaanbieder) Ja bij de leveringsstatus AWI. Daar blijft de termijn van 7 dagen ongewijzigd. U als zorgaanbieder dient zoals gebruikelijk de toewijzing binnen 7 dagen via een AW39-bericht te voorzien van de juiste leveringsstatus. De afdeling zorgtoewijzing zal hier actief op (blijven) monitoren. De actiedatum is niet meer zichtbaar op de zorgtoewijzingslijst (wordt vervangen door de treeknormdatum) 15 Wanneer verwacht het zorgkantoor een Bij de leveringsstatus AWI dient u binnen 7 dagen de leveringsstatus te voorzien van een update.

3 update van de leveringsstatus? MAZ Melding aanvang zorg 16 Stel klant is tevreden met een lagere klasse. Mag ik dan een MAZ voor een lagere klasse doen met leveringsstatus In Zorg? 17 Waarom meld ik de sleuteldatum pas achteraf? 18 Hoe meld ik de sleuteldatum als een klant van verzorgingshuis A naar verzorgingshuis B gaat? 19 Wanneer meld ik de sleuteldatum in geval dat een klant van het logeren over gaat naar een opname? 20 Dien ik voor een Volledig Pakket Thuis (VPT) nog steeds een apart meldingsformulier van de zorgkantooradministratie invullen? 21 Kan de Melding aanvang zorg (MAZ) alleen nog maar achteraf gemeld worden? MUT Mutatie (incl. Leveringsstatus) 22 Moet ik overlijden per zorgeenheid melden? 23 Als een collega- aanbieder overlijden gemeld heeft, krijg ik dan een intrekkingsbericht? 24 Wat als ik overlijden foutief heb gemeld en ik heb de melding via de prullenbak weggegooid? In alle andere gevallen dient u alleen een update te sturen als de leveringsstatus daadwerkelijk wijzigt. In AZR 3.2 is dit mogelijk. De volgende leveringsstatusen kunnen worden meegegeven. - Slapend Wachtend (de klant is tevreden); - Actief Wachtend (de klant is niet tevreden en wacht op de volledige klasse). - In zorg ( de klant is tevreden met de geleverde zorg) De sleuteldatum wordt pas gemeld als de klant daadwerkelijk verblijft. Daarom wordt de sleuteldatum als extra informatie pas achteraf meegegeven in de MAZ op het ZZP. Verzorgingshuizen A en B spreken onderling een datum af waarop de klant wordt overgedragen. Dit in verband met de mutatiedagen. In AZR wordt deze datum als sleuteldatum gemeld. Deze luistert niet zo nauw voor de eigen bijdrage oplegging, want deze is reeds gestart toen de sleuteldatum bij verzorgingshuis A werd gemeld. Voor het declareren op klantniveau staan mutatiedagen nog op de landelijke issuelijst en kunnen daarom nog niet op klantniveau gedeclareerd worden. U kunt in de productiemonitor wel de mutatiedagen meenemen. Als een klant komt logeren, hoeft u geen sleuteldatum te melden. U hoeft pas een sleuteldatum achteraf te melden als een klant daadwerkelijk permanent bij u komt wonen. De begindatum en de sleuteldatum van een geleverd zorgzwaartepakket moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing.de sleuteldatum mag maximaal 14 dagen voor de begindatum van de zorglevering liggen, maar nooit voor de ingangsdatum van de zorgtoewijzing. Nee. In AZR kunt u in de melding aanvang zorg aangeven dat het gaat om een Volledig Pakket Thuis. Deze melding wordt door het zorgkantoor doorgegeven aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK legt op basis van deze melding de lage eigen bijdrage op. De mazzen en mezzen voor extramurale zorg worden in AZR 3.2 niet meer naar het CAK verstuurd. Ja, de mogelijkheid om een MAZ te doen in de toekomst (30 dagen van te voren) is vanaf AZR 3.0 komen te vervallen. Ja, zodra de levering van een zorgeenheid aan een klant door een zorgaanbieder is beëindigd, verstuurt de zorgaanbieder een MEZ met reden overlijden U krijgt bericht als u voor de betreffende klant beschikt over een actuele toewijzing.in het bericht wordt aangegeven dat het gaat om een intrekking met reden overlijden. Neemt u dan contact op met zorgtoewijzing, zodat de toewijzing weer goedgezet kan worden. U dient de zorgtoewijzing altijd te controleren, nadat u de MEZ verwijderd hebt.

4 25 Wat is de leveringsstatus bij een klant die af en toe komt logeren? 26 Wat is het nut van het weggooien van de Melding Einde Zorg (MEZ) als ik daarna toch weer het zorgkantoor moet bellen om de zorgtoewijzing aan te laten passen? 27 Is de historie van de gemelde leveringsstatussen ook inzichtelijk? 28 Zit de leveringsstatus AW Initieel (Actief Wachtend Initieel) ook in het berichtenverkeer? 29 Hoe geef ik een bovenregionale klant, die niet bij mij op de wachtlijst hoort te staan, terug aan het andere zorgkantoor? 30 Stel ik heb een klant met een ZZP VV opgenomen in mijn verpleeghuis en deze klant moet plots tijdelijk naar het ziekenhuis. Moet ik deze klant uit zorg melden? 31 Stel ik heb een klant met een Volledig Pakket Thuis en deze klant wordt tijdelijk in het ziekenhuis opgenomen? Moet ik deze klant uit zorg melden? 32 Hoe doe ik een mutatie met reden overdracht bij een reguliere zorgtoewijzing zonder MAZ/MEZ/MUT? Als een klant beschikt over een indicatie van vóór dan is de leveringsstatus Slapend Wachtend (SW) voor functie 71 (kortdurend verblijf) op het moment dat logeren niet verzilverd wordt. Voor klanten met een indicatie na , geldt dat deze klanten steeds een nieuwe indicatie krijgen (afwisselend van een indicatie voor de extramurale zorg, gevolgd door een indicatie in ZZP termen voor het logeren). Zie ook de uitgebreide omschrijving voor het tijdelijk verblijf in het Voorschrift Zorgtoewijzing. Na het doen van een MEZ wordt de toewijzing op de mutatiedatum uit de MEZ ingetrokken. Stel de datum van de MEZ was fout en had een dag eerder moeten liggen, dan kunt u de MEZ weggooien en een nieuwe correcte MEZ doen, zonder tussenkomst van het zorgkantoor. Stel echter dat de datum van de oorspronkelijke MEZ een dag later had moeten liggen, dan dient het zorgkantoor eerst de zorgtoewijzing qua datum op te rekken, alvorens u een MEZ op de juiste datum kunt doen. Neen in de webapplicatie is dat niet specifiek het geval. U kunt uit de door u gedane MAZ/MUT/MEZ meldingen wel het een en ander herleiden. Mogelijk dat als u werkt met eigen software, dat deze wens al is ingevuld of ingevuld kan gaan worden naar de toekomst toe. Neen, deze status is alleen inzichtelijk via de webapplicatie en wordt niet meegegeven in het berichtenverkeer. Deze status geeft aan dat een zorgtoewijzing nieuw is en dat u binnen 7 dagen contact dient te hebben opgenomen met de klant, zodat u de leveringsstatus aan ons kunt doorgeven. Via het mutatiebericht overdracht kunt u de klant toewijzen aan de juiste zorgaanbieder als de klant bij nader inzien toch naar een andere zorgaanbieder wil. Mocht de klant de zorg niet willen ontvangen, kunt u via een bericht mutatie overig de vraag indienen om de zorgtoewijzingen in te laten trekken, zodat deze van uw zorgtoewijzingslijst verdwijnt. U hoef dan geen AAT aan te maken. Neen. De stelregel luidt: bij een tijdelijke ziekenhuisopname hoeft u dit niet in AZR te melden. Vanaf 2012 is het voor aanbieders mogelijk om tijdens een ziekenhuisopname de geleverde ZZP door te declareren (zie geldende NZa beleidsregels). De NZa beleidsregels maken geen onderscheid naar ZZP s. Ja, u doet een MEZ (functie is beëindigd, toewijzing open laten) als een klant wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dit om te voorkomen dat een klant onterecht voor deze periode een eigen bijdrage krijgt opgelegd. U kunt de zorgtoewijzing voor een ZZP of een functie overdragen via mutatiereden Overdracht toewijzing (MUT21 in berichttermen). Dit geldt ook voor een zorgtoewijzing in de toekomst. Let op: gebruikt u dan wel als mutatiedatum de datum van vandaag.

5 33 Hoe doe ik een mutatie met reden overdracht bij een reguliere zorgtoewijzing waarbij ik eerder een mutatie reden 12 (klant wil de zorg (nog) niet ontvangen) of 18 (aanbieder kan de zorg (nog) niet leveren) heb doorgegeven? 34 Hoe doe ik een mutatie met reden overdracht in de volgende situatie? Klant heeft een reguliere zorgtoewijzing voor ZZP met een MAZ. De klant gaat daarna uit zorg en wil op enig moment naar een andere zorgaanbieder. 35 Hoe doe ik een mutatie met reden overdracht in de volgende situatie? Een reguliere zorgtoewijzing voor een ZZP of een functie met een MAZ. 36 Hoe draag ik een klant in AZR over na ontslag naar een extramurale zorgaanbieder? AAT Aanvraag aangepaste toewijzing 37 Voor hoe lang wordt de AAT (aanvraag aangepaste toewijzing) goedgekeurd? 38 Waar moet ik opletten bij het indienen van een AAT? De klant met een ZZP indicatie en wil bij een andere zorgaanbieder in zorg (op de wachtlijst), maar er is al een mutatie geweest. U kunt via de Aanvraag Aangepaste Toewijzing (AAT) de reguliere ZZP toewijzing omzetten naar de nieuwe gewenste aanbieder. Als u eerder al een MUT heeft gedaan is het toch mogelijk om een mutatie met reden 21 te versturen. Het is alleen niet mogelijk om hierin een zelfde mutatiedatum te gebruiken. Vanaf is het mogelijk om de mutatiecodes 12,18 en 21 te verwijderen, waardoor dezelfde mutatiedatum wel gebruikt kan worden. Heeft de klant een extramurale indicatie dan kunt u met het mutatieformulier overig de AGB-code van de nieuwe zorgaanbieder doorgeven. De Zorgtoewijzing zal de extramurale functie(s) toewijzen aan de nieuwe zorgaanbieder. Als de klant uit zorg gaat dan verstuurd u een MEZ met reden 20 (levering zorg is beëindigd, zorgtoewijzing aanhouden). Wil de klant op enig moment naar een andere zorgaanbieder, dan kunt u een MUT met reden 21( overdracht zorgtoewijzing, er is geen MAZ) versturen. Per mutatiedatum (mutatiedatum moet wel groter zijn dan de mutatiedatum van de vorige MUT 20) wordt de klant overgedragen. U heeft een klant in zorg en deze wil zijn zorg (ZZP of functie) graag voortzetten bij een andere zorgaanbieder. Via mutatiereden overplaatsing (MUT 17) kunt u de klant overplaatsen naar de nieuwe aanbieder. De cliënt wil niet (meer) opgenomen worden en staat niet meer op de wachtlijst voor het ZZP. Op het ZZP doet u een melding einde zorg met reden levering zorg is beëindigd, toewijzing sluiten (MUT 19). Hierbij dient u meteen een Aanvraag Aangepaste Toewijzing (AAT) in, waarin u de alternatieve zorg voor de extramurale zorgaanbieder aanvraagt. (Let op, dus MUT 19 + AAT in hetzelfde bericht!).let op: Het is belangrijk dat u voorafgaand aan deze procedure dat u goed afstemt met uw collega-aanbieder. Dit om te voorkomen dat een klant over de schutting wordt gegooid. Als de aanvraag via de AAT blijft binnen de waarde van het ZZP, wordt de zorg toegewezen voor de periode waarvoor deze werd aangevraagd, mits deze binnen de geldigheid van het indicatiebesluit ligt. Ligt de waarde boven het ZZP, dan wordt de zorg voor maximaal 3 maanden toegewezen (zie protocol bijzondere zorgsituaties). Via een AAT dient u de volledige zorgvraag voor andersoortige (overbrugging/alternatief/transfer) zorg aan te vragen. Let op: de tweede AAT vervangt in zijn totaal de eerste AAT-aanvraag. Dus als u een functie vergeten bent, dan dient u een nieuwe aanvraag in te sturen met daarin alle zorg

6 39 Stel ik lever extramurale zorg aan een klant en deze krijgt een ZZP indicatie en wordt daarna meteen opgenomen. Hoe regel ik de ene dag overlap (overdracht van extramuraal naar intramuraal) in AZR? 40 Regelzorg is vijf dagen. Zijn dit werkdagen? 41 Ik lever als aanbieder alternatieve zorg. Wat als de klant weer gebruik wil maken van de reguliere zorg (ZZP indicatie)? 42 Welk bericht is de AAT (aanvraag aangepaste toewijzing) in termen van het berichtenverkeer? Of is de AAT alleen iets in jullie webapplicatie? 44 Hoe weet je of de ingediende AAT akkoord is? 45 Stel een klant staat te wachten op verzorgingshuis A binnen onze koepel en maakt gebruik van een tijdelijke opname binnen verzorgingshuis B en gaat daarna weer naar huis. Klant wil blijven wachten op huis A. Hoe doe ik dat in AZR? 46 Kan ik een klant die bij mij in zorg is, vandaag uit zorg melden met een datum die 5 dagen in de toekomst ligt, zodat ik alvast een AAT kan doen? 47 Kan ik bij een klant die nog niet bij mij in zorg is alvast een AAT doen (via het die nog van toepassing is, vanaf de vroegste ingangsdatum uit de AAT. De dossierhouder van het intramurale IB vraagt eerst de regelzorg (als overbruggingszorg) aan via een AAT (aanvraag op basis van het extramurale indicatiebesluit). Nadat de aanvraag gehonoreerd is en de brugzorg toegewezen is, kan de intramurale zorgaanbieder een MAZ op de ZZP doen. Door de MAZ op de reguliere ZZP wordt de overbruggingszorg afgesloten, waarbij er altijd 1 dag overlap gecreëerd wordt tussen de extramurale functies en het ZZP. De extramurale zorgaanbieder heeft dus altijd een toewijzing op het nieuwe indicatiebesluit van tenminste 1 dag. Regelzorg is vijf werkdagen volgens het College Voor Zorgverzekeringen. Het zijn wel vijf werkdagen vanaf datum zorgtoewijzing. Neem contact op met het zorgkantoor. Zij kunnen de toewijzing voor het reguliere ZZP weer openzetten. De alternatieve zorg dient wel eerst gemezd te worden. De AAT is onderdeel van het AW39 bericht en kan in het automatisch berichtenverkeer gebruikt worden. U krijgt een retourbericht wat aangeeft dat uw bericht technisch goed ontvangen is. Dit zegt echter nog niet of uw aanvraag gehonoreerd is. In de webapplicatie van AZR in de linker menubalk bij het kopje aangevraagde zorgtoewijzingen, kunt u zien welke aanvragen gehonoreerd, afgewezen of nog te beoordelen zijn. Dit geldt ook voor de aanbieders die gebruik maken van het automatisch berichtenverkeer. Ook op het zorgoverzicht ziet u bij het MUT bericht waarop de AAT werd gedaan, de status van de AAT. Verzorgingshuis A maakt via een AAT, soort toewijzing transfer, een aanvraag aan voor verzorgingshuis B. Verzorgingshuis B meldt de klant in zorg voor de tijdelijke opname. Na afloop van de tijdelijke opname doet verzorgingshuis B een MEZ voor de tijdelijke opname. Mocht er daarna zorg in de thuissituatie nodig zijn, dan kan verzorgingshuis A een nieuwe AAT indienen om deze zorg aan te vragen. Nee, u mag geen einde zorg in de toekomst melden. De mutatiedatum in een mutatiebericht mag niet in de toekomst liggen. Ja, bij het indienen van een MUT bericht met een AAT mag de mutatiedatum uit de MUT vóór de ingangsdatum van de reguliere ZTW liggen (dit geldt ook bij een MUT met reden overlijden en

7 mutatiebericht met reden klant wil de zorg nog niet of reden aanbieder kan de zorg nog niet leveren) 48 Ik heb een AAT ingediend, maar deze is afgekeurd. Hoe kan ik nu een AAT aanvragen met daarin de juiste gewenste startdatum? 49 Kan ik een AAT met terugwerkende kracht indienen? overdracht). De mutatiedatum van de MUT staat overigens ook los van de ingangsdatum van de zorgeenheden die via een AAT worden aangevraagd. De ingangsdatum van de zorgeenheden uit de AAT mogen vóór de mutatiedatum uit de MUT liggen, maar niet vóór de ingangsdatum van de reguliere toewijzing). Vanaf is het mogelijk alle MEZ/MUT berichten te verwijderen, zodat indien mogelijk dezelfde mutatiedatum gebruikt kan worden(na verwijdering van de MEZ met daarin de afgewezen AAT). Ja, met een maximale ingangsdatum van 5 werkdagen terug. Aanvragen met een ingangsdatum > dan 5 werkdagen terug worden door de Zorgtoewijzing afgekeurd. Uitgangspunt blijft: u kan pas beginnen met het leveren van zorg als u hiervoor een toewijzing heeft. Als u de ZZP indicatie/toewijzing pas later binnenkrijgt, rekenen wij vanaf de datum van binnenkomt/toewijzing van de ZZP (zie in AZR de kolom verwerkingsdatum). Voorbeeld 1; De ingangsdatum van de ZZP is 1 november 2013 U ontvangt de ZZP toewijzing pas op 1 december U heeft dan tot 7 december 2013 de tijd voor het indienen van een AAT met de ingangsdatum van 1 november Ik heb een AAT ingediend maar wil de bijbehorende MUT verwijderen/corrigeren. Wat gebeurt er met de AAT? Declaratie 51 Doordat dagbesteding groep als aparte functie terugkomt in de indicatie/toewijzing (bij GZ/GGZ) als het Voorbeeld 2: De ingangsdatum van de ZZP is 1 november U heeft de ZZP toewijzing op 1 november 2013 ontvangen, maar u doet de AAT pas op 7 december 2013, dan mogen wij de AAT niet goedkeuren als deze een ingangsdatum heeft van voor 1 decemberl Bij een te late aanvraag kunt u maximaal een ingangsdatum invoeren van 5 werkdagen terug. 1. Als de toewijzingen die naar aanleiding van de ingediende AAT al aangemaakt zijn in AZR dan zullen deze na het verwijderen van de MUT ongewijzigd blijven in AZR. 2. Als de AAT nog ter beoordeling staat bij de afdeling zorgtoewijzing dan zal deze na het verwijderen van de MUT niet meer kunnen worden gehonoreerd. U dient er indien nodig via een nieuwe AAT, eventueel in overleg met zorgtoewijzing, zelf voor te zorgen dat de toewijzingen alsnog in AZR komen te staan. Voorbeeld: Een klant heeft een indicatie ZZP 5 VG inclusief dagbesteding geldig vanaf tot en met In AZR 2.2 stond bij de activiteitencode Na de overgang naar AZR 3.0 staat bij de ZZP code 808. Voor de dagbesteding geldt functiecode 82. Deze conversieslag

8 CIZ hiervoor indiceert, vervallen de activiteitencodes die voorheen het onderscheid met dagbesteding aantoonden. Wat betekent dit voor mijn declaratie? Leidt dit tot nieuwe declaratieregels? 52 Mijn declaratie inclusief BSN, wordt afgekeurd omdat in AZR op naam van de klant het BSN ontbreekt. Hoe los ik dit op? 53 Hoe voorkom ik dat mijn declaratie uit valt in het geval in het bed wat ik vrij hou in het verzorgingshuis declareer? De klant bevindt zich tijdelijk in het verpleeghuis. 54 Hoe declareer ik mijn geleverde zorg, nu de betreffende cliënt in AZR 3.0 een ZZP onbepaald heeft gekregen? 55 Vanaf welk moment mag ik de ZZP als prestatie declareren? Vanaf de sleuteldatum of vanaf de datum van feitelijke opname? 56 Hoe ga ik om met de afgesproken tarieven als voor een klant meerdere types zorg worden geleverd? Bijvoorbeeld PV en PV extra. Overig 57 Wat verandert er voor ziekenhuizen (verkeerde bed/tza regeling)? wordt met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van het indicatiebesluit uitgevoerd. Hierdoor wordt de conversie in deze situatie met ingang van veranderd. Wat declareert u? U vult het AW319 bericht met de gegevens uit uw database. Bij de functiecode vult u de ZZP code. Bij de prestatiecode Z457. Het declaratiebericht wordt door het zorgkantoor ontvangen. Het zorgkantoor controleert m.b.v. de koppeltabel de gegevens tegen AZR. Is in AZR de ZZP code 808 en is de functiecode 82 aanwezig? Is dit het geval dan wordt de declaratie goedgekeurd. U hoeft als aanbieder geen nieuwe declaratieregels in te dienen voor reeds gedeclareerde zorg. Mail het BSN van de betreffende klant naar met het verzoek om het BSN in AZR op te nemen. Team AZR controleert het BSN in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Als het BSN daar zichtbaar is, neemt Team AZR dit nummer over in AZR. Zodra het BSN op naam van de klant voor u zichtbaar is in AZR, kunt u de afgekeurde declaratieregel opnieuw met het BSN in een AW319 bericht opvoeren. Stuur dit AW319 bericht opnieuw naar VECOZO. Let wel: als Team AZR dit nummer niet in het GBA kan traceren, mag u het BSN niet opnemen in het AW319 bericht. Voer dan in het AW319 een dummy waarde bij BSN in, te weten 9 maal het cijfer 9, conform de Vektis standaard. U vraagt voor het bed wat u leeg houdt in het verzorgingshuis een administratieve toewijzing aan via het mutatieformulier overig. Het zorgkantoor maakt dan een administratieve toewijzing aan voor de maximale duur van drie maanden. U doet een MAZ bij ontvangst van de toewijzing. Deze MAZ gaat niet naar het CAK. In het AW319 bericht voert u de declaratie voor de betreffende klant op. U hanteert als prestatie het ZZP wat u leverde in het verzorgingshuis, voordat de klant in het verpleeghuis werd opgenomen. U declareert in het AW319 bericht de feitelijk door u geleverde zorg (mits ook is afgesproken met het zorgkantoor). Het zorgkantoor toetst de declaratie tegen de zorgtoewijzing, in dit geval ZZP onbepaald. Hier is in de controleset rekening mee gehouden. De declaratie van de ZZP start vanaf het moment dat de klant feitelijk is opgenomen. Dus wanneer er een MAZ geregistreerd is in AZR. De begindatum van de gedeclareerde prestatie kan op of na de MAZ datum vallen, nooit ervoor U declareert de geleverde prestaties in de met het zorgkantoor afgesproken mix. In de voorbeeldsituatie dient u voor deze prestaties twee declaratieregels op te voeren (één voor PV en één voor PV extra). Voorheen kreeg u als ziekenhuis de toewijzing voor de functie verblijf en deed u daar uw MAZ/MEZ melding op. Nu is het zo dat het ZZP, als het toegewezen wordt aan het verpleeghuis,

9 58 Kan ik als zorgaanbieder zelf ook rapportages uit AZR halen? 59 Wie is verantwoordelijk voor bovenregionale klanten? 60 Logeren: Stel ik heb een klant die graag twee weken aaneengesloten wil komen logeren. Hoe regel ik dat en registreer ik e.e.a. in AZR zodat ook de eigen bijdrage voor deze klant correct wordt opgelegd door het CAK? 61 Waarom komen er in mijn AW33-bericht geen verzekeringsgegevens meer mee van de cliënt. 62 Wat betekent het vraagtekentje achter de geboortedatum van een cliënt op de website van AZR als reguliere toewijzing op het verpleeghuis blijft staan. Het verpleeghuis vraagt via de AAT een toewijzing voor transfer aan. Het ziekenhuis ontvangt deze toewijzing soort transfer en doet een MAZ. Op het moment dat de klant wordt opgenomen in het verpleeghuis doet het ziekenhuis een mutatie met reden overplaatsing (i.v.m. doorlopen eigen bijdrage bij het CAK). Het verpleeghuis doet een MAZ op het ZZP. U kunt geen kant en klare rapportages uit AZR halen. Wel kunt u bijvoorbeeld de zorgtoewijzingslijst naar Excel downloaden om er dan zelf bewerkingen op te doen. De dossierhouder is ook verantwoordelijk voor bovenregionale klanten. Dit is afhankelijk van de gestelde indicatie. Als een klant beschikt over een indicatie van vóór met de functie 71 (kortdurend verblijf) dan dient u via een mutatieformulier overig een verhoging van de klasse naar 7 etmalen aan te vragen voor de betreffende twee weken (s.v.p. de exacte data vermelden!). Op deze nieuwe toewijzing doet u vervolgens een MAZ. Na de logeerperiode zet het zorgkantoor zet het zorgkantoor de toewijzing voor functie 71 weer terug naar de oorspronkelijke klasse. Voor klanten met een indicatie na voor functie 71 geldt dat als zij willen gaan logeren, er eerst een nieuwe indicatie in ZZP termen door het CIZ dient te worden afgegeven voor de betreffende periode. In beide situaties is het van belang dat u precies met de klant de exacte logeerperiode (exacte data) heeft afgesproken. Vanaf AZR3.2 zijn de UZovi-code en de het verzekerdennummer uit het AZR-berichtenverkeer gehaald. Het CIZ zal deze gegevens daarom niet meer opnemen in het indicatiebesluit. De gegevens die al in AZR aanwezig zijn, zullen via de website van AZR inzichtelijk blijven, maar zullen niet meer worden gecommuniceerd in het AW33-bericht. Dit betekent dat de geboortedatum (gedeeltelijk) fictief gevuld is. Wanneer een geboortedatum van een cliënt maar gedeeltelijk bekend is in het GBA zal vanaf AZR 3.2 worden aangegeven welk gedeelte van de geboortedatum fictief gevuld is. Via het berichtenverkeer gebeurt dit via het nieuwe veld datum gebruik. Op de Website van AZR zal er een vraagtekentje achter de geboortedatum gezet worden zodat meteen zichtbaar is dat het om een fictieve datum gaat. (bij de clientgegevens kunt u vervolgens terugvinden welk deel fictief is).

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Aangepaste zorgtoewijzing Wie mag een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Wat is de samenstelling van een mutatiebericht dat een aanvraag voor

Nadere informatie

Handleiding CAK voor zorgaanbieders

Handleiding CAK voor zorgaanbieders Handleiding CAK voor zorgaanbieders Versie 3.2 01-01-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Toewijzing...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Volgnr. Vraag Antwoord Leveringsstatus Wachtlijst 1 Waar kan ik de actiedatum aanpassen en hoe zie ik de aanpassing terug? De actiedatum kan

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie 1.3 2012 De inhoud van uw declaratieregel wordt getoetst aan AZR. Dit is het overzicht van de cliëntgegevens, de machtigingen

Nadere informatie

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) ondersteunt het indiceren, toewijzen en leveren van

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

Handleiding AZR voor zorgaanbieders Versie 3.2 3-1-2014

Handleiding AZR voor zorgaanbieders Versie 3.2 3-1-2014 Handleiding AZR voor zorgaanbieders Versie 3.2 3-1-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1 2 2.1 3 3.1 3.1.1

Nadere informatie

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning NIEUWSBRIEF JUNI 2013 Zorgtoewijzing Thema: wachtlijstschoning De afgelopen periode heeft u ongetwijfeld gemerkt dat er door ons extra aandacht is besteed aan de wachtlijsten en de betrouwbaarheid hiervan.

Nadere informatie

Handleiding AZR voor zorgaanbieders

Handleiding AZR voor zorgaanbieders Handleiding AZR voor zorgaanbieders Versie 3.1 3-1-2013 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Homepagina...

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Bedrijfsregels Gewijzigde bedrijfsregels 33x1 documentatie Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging Een afgegeven

Nadere informatie

Handleiding AZR voor zorgaanbieders

Handleiding AZR voor zorgaanbieders Handleiding AZR voor zorgaanbieders Versie 3.2 20-1-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Homepagina...

Nadere informatie

Declareren op klantniveau

Declareren op klantniveau NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2012 Declareren op klantniveau In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de jaarovergang 2012-2013, het bevoorschotten in 2012 en 2013 en de nieuwe bedrijfs- en controle

Nadere informatie

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE 1.4 2013 Bijgaand treft u een overzicht aan van de nieuwe en gewijzigde controles van het AW319 bericht versie 1.4 t.b.v. 2013. Dit overzicht is niet

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen,

Nadere informatie

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Colofon Auteur Het CAK Afdeling Ketenmanagement en Zorginstituut Nederland Beheerteam istandaarden Versie 1.0 27-10-2015

Nadere informatie

Uitzonderingen registratie intramurale productie

Uitzonderingen registratie intramurale productie Uitzonderingen registratie intramurale productie Doel N.a.v. de knelpunten aangaande registratie en verantwoording van de zorgproductie, is een notitie/leeswijzer opgesteld welke beknopt aangeeft welke

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1

Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1 Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1 2 Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Let op: Dit is de vastgestelde versie voor 2014. Pas als de wet- en regelgeving 2015 helder is (najaar 2014), zullen protocollen en voorschriften worden geactualiseerd en

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Achtergrond 5 2.1

Nadere informatie

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

Declareren op cliëntniveau AWBZ

Declareren op cliëntniveau AWBZ Declareren op cliëntniveau AWBZ e-c@re Dit document geeft een overzicht van de prestaties die u verplicht op cliëntniveau moet declareren. Deze verplichte prestaties worden toegelicht, evenals prestaties

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel

Nadere informatie

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding down- en uploaden Excel format declareren/nominatieve lijst versie april 2010

Handleiding down- en uploaden Excel format declareren/nominatieve lijst versie april 2010 Handleiding down- en uploaden Excel format declareren/nominatieve lijst versie 3.0 20 april 2010 De NZa heeft bepaald dat u als zorgaanbieder met ingang van 1 januari 2010 de zorg die u levert aan cliënten

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 2 september 2015 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt

Nadere informatie

Klantadvies. Conversiemodule iwlz 1.0 iwlz 1.1. Draaiboek implementatie iwlz 1.1

Klantadvies. Conversiemodule iwlz 1.0 iwlz 1.1. Draaiboek implementatie iwlz 1.1 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 Klantadvies Het eerste jaar dat we met de Wet langdurige zorg te maken hebben zit er bijna op. Ook al zijn er minder klanten in de Wlz achtergebleven, het werk is er niet minder

Nadere informatie

Specificaties Conversie iwlz 1.1

Specificaties Conversie iwlz 1.1 Specificaties Conversie iwlz 1.1 Conversieregels iwlz 1.1 naar iwlz 1.0 en omgekeerd Datum Status 17 december Definitief Versiebeheer 17 december Voetnoten toegevoegd aan paragraaf Financiering. 7 december

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Versie 1.0 Datum 1 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directie Forensische Zorg

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ naar een uniforme uitvoering in 2013 C o n c e p t Versie 0.9 Zorgverzekeraars Nederland 2012-2013 Inhoud 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0

Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0 Handboek iwlz iwlz release 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Auteur Zorginstituut Nederland Afdeling Contactcentrum Zakelijk Beheerteam istandaarden Versie 1.0 Contactgegevens

Nadere informatie

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format)

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Versie EI-standaarden: 1.1, 10-12-2009 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Uitgave document: 1, 10-12-2009 Kenmerk:

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ. Declareren op klantniveau mei/juni 2010

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ. Declareren op klantniveau mei/juni 2010 Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ Declareren op klantniveau mei/juni 2010 1 Agenda Stand van zaken AW119 (Excel format) Declaratieproces AW319 (EI standaard) Randvoorwaarden voor succesvolle implementatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ met AW319

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ met AW319 Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ met AW319 Declareren op klantniveau Januari/februari 2011 Martijn van Wijk Willemijn Peters 1 Doelstellingen bijeenkomst Informatieverstrekking over de implementatie

Nadere informatie

Handleiding AZR 3.1. januari 2013 versie 1.3. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding AZR 3.1. januari 2013 versie 1.3. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding januari 2013 versie 1.3 PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Inleiding Wijzigingen Op 1 januari 2013 is de nieuwe release van AZR geïmplementeerd, de. De specificaties van deze release

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) Berichtspecificatie - WMO307 (Wmo- BeeindigingMutatieOndersteuning) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 06 MUTATIE PRODUCTRECORD 29

Nadere informatie

Specificaties Conversie iwlz 1.1

Specificaties Conversie iwlz 1.1 Specificaties Conversie iwlz 1.1 Conversieregels iwlz 1.1 naar iwlz 1.0 en omgekeerd Datum 21 oktober 2015 Status Definitief Versiebeheer 5 oktober Paragraaf 4 Nieuwe functie HV (21) is verwijderd. Huishoudelijke

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg Bericht voor het melden van mutaties in de zorglevering (zorgaanbieder naar zorgkantoor). 1 / 12 1 Klassenview 2 / 12 Figuur 1: AW39 2 Klassen naam Header Client

Nadere informatie

AZERA Gebruikershandleiding

AZERA Gebruikershandleiding AZERA Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2012 E.Novation B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. Bijlage 24 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Declaratievoorschriften AWBZ-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: februari 2015 als gevolg van voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz Versie waarin wijzigingen t.o.v. 2014 staan vermeld Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland December 2014 Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Voorlichtingsbijeenkomsten zorgaanbieders september / oktober 2015 Programma - Aanleiding en inhoud toetsingskader - Beoordelen verantwoorde zorg thuis

Nadere informatie

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data Notitie Aan: Ministerie VWS, ZN, CIZ, Zorgkantoren C.c: Projectteam GO Van: Lisette Gusdorf Betreft: 1. Aanleiding Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een gedeelte van de huidige

Nadere informatie

Checklist voor de ontvangst van cliëntgegevens huishoudelijke verzorging

Checklist voor de ontvangst van cliëntgegevens huishoudelijke verzorging Checklist voor de ontvangst van cliëntgegevens huishoudelijke verzorging Inleiding Vanaf 1 januari a.s. bent u als gemeente verantwoordelijk voor het leveren van huishoudelijke verzorging, ook aan die

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2016

Voorschrift zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2016 Voorschrift zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2016 Addendum bij overeenkomst 2016 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Factsheet Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Inleiding Vanaf januari 2017 gaat gemeente Apeldoorn uitsluitend werken met het berichtenverkeer. Bent u nog niet aangesloten op het berichtenverkeer, dan

Nadere informatie

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over Stappenplan ten behoeve van openstelling van de pilot zzp ers 2014 Uitgangspunten: De pilot is opengesteld voor 1200 plaatsen. Indien u al gecontracteert bent voor de Pilot AWBZ zin 2014 kunt u zich niet

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat gemeenten zo snel mogelijk een VT afhandelen, dwz.

Uitgangspunt is dat gemeenten zo snel mogelijk een VT afhandelen, dwz. Herziene instructie voor het indienen en verwerken van een Verzoek Toewijzing (VT) voor Jeugdhulp door zorgaanbieders en gemeenten, dd 10 april 2015 (BZG 1 versie 1.1 2 ) In het BZG kunnen zorgaanbieders

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen Softwareleveranciersoverleg Experiment regelarme instellingen Merel Gosens Diemen, 6 november 2012 Inhoud Aanleiding en stand van zaken ERAI Voorbeelden experimenten Effecten op de standaard - AW319 -

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies:

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies: Berichtenapp VNG Open de Berichtenapp via: https://berichtenapp.vng.nl/. Handleiding: zie: https://berichtenapp.vng.nl/handleiding%20berichtenapp.pdf. Deze handleiding staat ook op de site van de VNG,

Nadere informatie