Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2"

Transcriptie

1 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport. Regels Bedrijfsregels Nieuwe bedrijfsegels # Bedrijfsregel Gerelateerd aan 251 Indicatiebesluiten waarvan de ingangsdatum op of FUNCTIECODE, ZZPCODE, na 1 januari 2015 ligt, bevatten alleen zorgeenheden FUNCTIECODE, ZZPCODE, ZZPCODE die aan de criteria van de Wlz voldoen., FUNCTIECODE 252 Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is. TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn., DATUMGEBRUIK, DATUMGEBRUIK 253 Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken STATUS AANLEVERING RECORD [CA319], STATUS AANLEVERING RECORD [CA319], STATUS AANLEVERING RECORD [CA319], STATUS AANLEVERING RECORD [CA317], STATUS AANLEVERING RECORD [CA317], STATUS AANLEVERING RECORD [AW39], STATUS AANLEVERING RECORD [AW39], STATUS AANLEVERING RECORD [AW39], STATUS AANLEVERING RECORD [AW35], STATUS AANLEVERING RECORD [AW35] BEP-model iwlz AZR / 38

2 Gewijzigde bedrijfsregels # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 12 documentatie AWBZ-zorg met langdurig verblijf moet worden geïndiceerd als een zorgzwaartepakket. Langdurige zorg met verblijf moet worden geïndiceerd als een zorgzwaartepakket. 13 documentatie In een indicatiebesluit kunnen meerdere zorgeenheden voorkomen en kan dezelfde zorgeenheid meermalen voorkomen. In een indicatiebesluit kunnen meerdere zorgeenheden voorkomen. Maar: - Op ieder moment kan een zorgeenheid maar één keer geïndiceerd zijn. - Op ieder moment kan er maar één zorgzwaartepakket geïndiceerd zijn. 29 documentatie In overleg met de cliënt kan de zorgaanbieder besluiten een zorgzwaartepakket als volledig pakket thuis (VPT) te leveren. - Op ieder moment kan een zorgeenheid maar één keer geïndiceerd zijn. - Op ieder moment kan er maar één zorgzwaartepakket geïndiceerd zijn. De zorgaanbieder meldt aan het zorgkantoor op welke wijze de zorg geleverd wordt. De wijze waarop het zorgzwaartepakket geleverd wordt moet gemeld worden. 32 documentatie Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevangen zorg melden. Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevangen zorg melden. 33x1 documentatie Geleverde zorg is passend binnen de grenzen van de Geleverde zorg is passend binnen de grenzen van de toewijzing als het de toegewezen zorgeenheid betreft toewijzing als het de toegewezen zorgeenheid betreft en geen hogere klasse betreft dan in de en de klasse niet hoger is dan de toegewezen klasse. zorgtoewijzing opgenomen. Voor een geleverd VPT moet ook de leveringsvorm passend zijn binnen de zorgtoewijzing. Dat wil zeggen dat een VPT uitsluitend geleverd mag worden als het ZZP met deze leveringsvorm is toegewezen door het zorgkantoor. Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet BEP-model iwlz AZR / 38

3 # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde worden doorgegeven. worden doorgegeven. De volgende wijzigingen zijn toegestaan: - aanpassen van de gewenste einddatum zorgtoewijzing zodat de periode korter wordt (= intrekken) - aanpassen van de gewenste einddatum zorgtoewijzing zodat de periode langer wordt (=oprekken) (NB dit is alleen toegestaan in overleg met de zorgaanbieder) - verhogen van de omvang van de zorgtoewijzing (klasse en/of opslag) - aanpassen van de soort toewijzing De meest recente zorgtoewijzing op toewijzingsdatum en -tijd is bepalend voor de inhoud van de zorgtoewijzing. 35 documentatie Het zorgkantoor geeft alleen mutaties door aan het CAK die van invloed kunnen zijn op de eigen bijdrage. De volgende wijzigingen zijn toegestaan: - aanpassen van de gewenste einddatum zorgtoewijzing zodat de periode korter wordt (= intrekken) - aanpassen van de gewenste einddatum zorgtoewijzing zodat de periode langer wordt (=oprekken) (NB dit is alleen toegestaan in overleg met de zorgaanbieder) - verhogen van de omvang van de zorgtoewijzing (klasse en/of opslag) - aanpassen van de soort toewijzing (alleen voor functies) De meest recente zorgtoewijzing op toewijzingsdatum en -tijd is bepalend voor de inhoud van de zorgtoewijzing. Het zorgkantoor geeft alleen mutaties door aan het CAK die van invloed kunnen zijn op de eigen bijdrage. Dit zijn de aanvang en het einde van de zorglevering. Dit zijn de aanvang en het einde van de zorglevering Indien de zorglevering door een zorgaanbieder wordt en start en stop consumptie PGB. Indien de beëindigd in verband met een overplaatsing naar een zorglevering door een zorgaanbieder wordt beëindigd andere zorgaanbieder, dan wordt dit ook in verband met een overplaatsing naar een andere doorgegeven. zorgaanbieder, dan wordt dit ook doorgegeven. Meldingen op een administratieve zorgtoewijzing worden niet doorgestuurd naar het CAK. Meldingen op een administratieve zorgtoewijzing worden niet doorgestuurd naar het CAK. 55 documentatie Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg BEP-model iwlz AZR / 38

4 # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een aangepaste zorgtoewijzing aan. aangepaste zorgtoewijzing aan. 55x1 documentatie Deze aanvraag kan zowel aangevraagde zorgeenheden voor de dossierhouder zelf als voor een andere zorgaanbieder bevatten. Voor cliënten afkomstig uit een andere AWBZ-regio kan de dossierhouder zijn rol terugleggen bij het regionale zorgkantoor. Deze aanvraag kan zowel aangevraagde zorgeenheden voor de dossierhouder zelf als voor een andere zorgaanbieder bevatten. Als de dossierhouder geen aanbieder kan vinden die de zorg aan de cliënt kan leveren, mag hij de bemiddelingsrol terugleggen bij het zorgkantoor. Voor cliënten afkomstig uit een andere zorgkantoorregio kan de dossierhouder zijn rol terugleggen bij het regionale zorgkantoor. De dossierhouder informeert de cliënt en het zorgkantoor hierover. 66 documentatie Indien er wijzigingen in de zorglevering plaats vindt moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht. Wijzigingen in de zorglevering zijn bijvoorbeeld: - begin zorglevering; - andere geleverde klasse; - andere leveringsstatus; - van volledig pakket thuis (VPT) naar intramurale zorg; - einde zorglevering. Een nieuwe of gewijzigde zorgtoewijzing kan een aanleiding zijn voor een wijziging van de zorglevering; in de berichten moet gerefereerd worden naar de betreffende zorgtoewijzing. De dossierhouder informeert de cliënt en het zorgkantoor hierover. Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht. Wijzigingen in de zorglevering zijn bijvoorbeeld: - begin zorglevering; - andere geleverde klasse; - andere leveringsstatus; - andere leveringsvorm; - einde zorglevering. Een nieuwe of gewijzigde zorgtoewijzing kan een aanleiding zijn voor een wijziging van de zorglevering; in de berichten moet gerefereerd worden aan de betreffende zorgtoewijzing. Fluctuaties in de hoeveelheid geleverde zorg worden BEP-model iwlz AZR / 38

5 # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde Fluctuaties in de hoeveelheid geleverde zorg worden niet gemeld; alleen wijzigingen die leiden tot een niet gemeld; alleen wijzigingen die leiden tot een andere klasse of leveringsstatus worden gemeld. andere klasse of leveringsstatus worden gemeld. 79 documentatie Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens. Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens. Bij het gebruik van het BSN moeten de ketenpartijen Bij het gebruik van het BSN moeten de ketenpartijen voldoen aan alle regels van de Wbsn-z. voldoen aan alle regels van de Wbsn-z. In een indicatiebesluit mag alleen een BSN meegestuurd worden als deze bij het SBV-z geverifieerd is; de van SBV-z ontvangen persoonsen adresgegevens moeten dan meegezonden worden in het bericht met als soort adres GBA-adres. 105 documentatie De voorkeuren van de cliënt moeten al tijdens het indiceren worden gevraagd en doorgegeven. Deze voorkeuren zijn per zorgeenheid: - de leveringsvorm (ZIN of PGB); - de voorkeursaanbieder (eventueel over te nemen van de door de zorgaanbieder aangeleverde informatie). De voorkeuren van de cliënt ten aanzien van leveringsvorm en voorkeuraanbieder moeten al tijdens het indiceren worden gevraagd en doorgegeven. Alleen de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger kan aangeven de gemaakte keuze te willen wijzigen. 105 uitgangspunten toegevoegd UP 16: Langdurige zorg wordt uitgedrukt in zorgzwaartepakketten of functies. 107 documentatie Het zorgkantoor moet bij elke intrekking van een zorgtoewijzing aangeven, indien van toepassing, welke zorgaanbieder de zorglevering overneemt. Het zorgkantoor moet, indien van toepassing, bij elke intrekking van een zorgtoewijzing aangeven welke zorgaanbieder de zorglevering overneemt. 113 documentatie De zorgaanbieder moet voor een meeverhuizende partner een indicatie aanvragen via een SIP. De zorgaanbieder moet voor een meeverhuizende partner een indicatie aanvragen. 114 documentatie Het CIZ moet voor de meeverhuizende partner een indicatie voor partnerverblijf afgeven met de leveringsvorm zorg in natura. Het CIZ moet voor de meeverhuizende partner een indicatie voor partnerverblijf afgeven met de leveringsvorm zorg in natura. BEP-model iwlz AZR / 38

6 # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde Het CIZ kan naast het partnerverblijf ook extramurale functies indiceren. 117 documentatie De zorgaanbieder is bij het leveren van overbruggingszorg gehouden aan het geldende overbruggingsprotocol van het regionale zorgkantoor van de cliënt. De zorgaanbieder is bij het leveren van overbruggingszorg gehouden aan het geldende overbruggingsprotocol zoals beschreven in het Voorschrift Zorgtoewijzing van Zorgverzekeraars Nederland. 127 bron IZO - Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 131 documentatie Bij het vastleggen van ziektebeeld en stoornisgegevens dient gebruik gemaakt te worden van de speciaal voor de zorgregistratie opgestelde diagnosecodelijsten. Bij het vastleggen van ziektebeeld en stoornisgegevens dient gebruik gemaakt te worden van de speciaal voor de istandaarden opgestelde diagnosecodelijsten. Deze zijn gebaseerd op de ICD10, de DSM IV, de ICF, de IQ en de lijsten Visueel en Auditief. 140 documentatie Een zorgeenheid mag op hetzelfde moment niet aan meer dan één zorgaanbieder toegewezen worden met dezelfde soort toewijzing. Deze zijn gebaseerd op de ICD10, de DSM IV, de ICF, de IQ en de lijsten Visueel en Auditief. Een zorgeenheid mag op hetzelfde moment niet aan meer dan één zorgaanbieder toegewezen worden met dezelfde soort toewijzing. Daarom gelden de volgende afspraken: - eenzelfde zorgeenheid mag op ieder moment niet twee keer met dezelfde soort toewijzing zijn toegewezen; - eenzelfde zorgeenheid die op een moment twee keer is toegewezen moet aan verschillende aanbieders zijn toegewezen; - in het geval dat eenzelfde zorgeenheid meer dan een keer is toegewezen moet in ieder geval één keer regulier zijn toegewezen. Als er sprake is van een zorgzwaartepakket mag er Daarom gelden de volgende afspraken: - eenzelfde zorgeenheid mag op ieder moment niet twee keer met dezelfde soort toewijzing zijn toegewezen; - in het geval dat eenzelfde zorgeenheid meer dan een keer is toegewezen moet in ieder geval één keer regulier zijn toegewezen. Als er sprake is van een zorgzwaartepakket mag er voor dezelfde periode ook transferzorg of overbruggingszorg worden toegewezen, en kan een administratieve zorgtoewijzing worden verstrekt. In BEP-model iwlz AZR / 38

7 # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde voor dezelfde periode ook transferzorg of overbruggingszorg worden toegewezen, en kan een administratieve zorgtoewijzing worden verstrekt. In het geval van alternatieve zorg wordt de initiële zorgtoewijzing ingetrokken; een overlap van één dag tussen de reguliere en alternatieve zorgtoewijzing is hierbij toegestaan. het geval van alternatieve zorg wordt de initiële zorgtoewijzing ingetrokken; een overlap van één dag tussen de reguliere en alternatieve zorgtoewijzing is hierbij toegestaan. 149 documentatie Bij het leveren van transferzorg moet er sprake zijn van een tijdelijke situatie. Een zorgtoewijzing voor transferzorg heeft daarom een maximale geldigheidsduur van vier maanden; de dossierhouder kan indien nodig een nieuwe toewijzing aanvragen voor een vervolgperiode. 159 documentatie De geldigheidsduren van alle geïndiceerde zorgeenheden bepalen de geldigheidsduur van het indicatiebesluit. 178 documentatie ADL-assistentie kan alleen als zorg in natura worden geleverd; het zorgkantoor mag voor ADL-assistentie geen PGB toekennen. Bij het leveren van transferzorg moet er sprake zijn van een tijdelijke situatie. De geldigheidsduren van alle geïndiceerde zorgeenheden bepalen de geldigheidsduur van het indicatiebesluit. De geldigheidsduur van een geïndiceerde zorgeenheid kan zowel begrensd (met einddatum) als onbegrensd (zonder einddatum) zijn. ADL-assistentie kan alleen als zorg in natura worden geleverd; levering in de vorm van een VPT of via een PGB is voor ADL-assistentie niet toegestaan. 187 documentatie Als ketenpartijen door omstandigheden enige tijd niet Als ketenpartijen door omstandigheden enige tijd niet kunnen voldoen aan de afspraken rondom de informatievoorziening, dan moet dit gemeld worden aan het CVZ. kunnen voldoen aan de afspraken rondom de informatievoorziening, dan moet dit gemeld worden aan Zorginstituut Nederland. Het CVZ kan als tactisch beheerder meedenken over passend oplossingen voor alle betrokken ketenpartijen, voor zover deze ketenpartijen niet reeds zelf passende oplossingen hebben gevonden. Het CVZ informeert overige ketenpartijen indien Zorginstituut Nederland kan als tactisch beheerder meedenken over passende oplossingen voor alle betrokken ketenpartijen, voor zover deze ketenpartijen niet reeds zelf passende oplossingen hebben gevonden. Zorginstituut Nederland BEP-model iwlz AZR / 38

8 # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde nodig. informeert overige ketenpartijen indien nodig. Verwijderde bedrijfsregels Bedrijfsregel OP 1: De functie tijdelijk verblijf mag alleen in combinatie met andere functies geïndiceerd worden. OP 2: Indien er sprake is van spoedzorg geeft het CIZ een registratief indicatiebesluit af. OP 3: De cliënt kan per zorgeenheid aangegeven of deze als zorg in natura (ZIN) of als persoonsgebonden budget (PGB) geleverd moet worden. OP 9: Geïndiceerde functies moeten, indien mogelijk, nader worden toegelicht door activiteiten. OP 19 1: Een registratief indicatiebesluit wordt niet aan de cliënt afgegeven, maar alleen aan het zorgkantoor. OP 40: In geval van spoed zet de zorgaanbieder zorg in nog voor er een indicatiebesluit is afgegeven. OP 66 3: In het geval van logeeropvang voor minder dan vier dagen per week waarbij de frequentie vooraf bepaald is, wordt het einde van de zorglevering gemeld op het moment dat de logeeropvang definitief wordt beëindigd. OP 79 2: In sommige gevallen kan of mag het BSN van de cliënt niet gebruikt worden. OP 106: Als er sprake is van regelzorg moet het zorgkantoor dit bij een intrekking van een zorgtoewijzing aangeven. OP 108: De dossierhouder moet in het geval van regelzorg bij het zorgkantoor overbruggingszorg aanvragen voor de extramurale zorgaanbieder. OP 111: De ketenpartij die het indicatiebericht in de keten brengt moet de oorsprong van het besluit aangeven. OP 139: Het definitief beëindigen van de zorglevering leidt tot het beëindigen van de zorgtoewijzing. OP 185: Logeeropvang voor vier of meer dagen per week moet per periode worden geïndiceerd. OP 185 1: Logeeropvang voor cliënten met een indicatiebesluit dat is afgegeven voor 1 januari 2011 mag het zorgkantoor toewijzen zonder dat deze logeeropvang afzonderlijk is geïndiceerd. OP 188: Alleen zorgaanbieders die aan het project ERAI deelnemen mogen zelf indicaties stellen. OP 189: Een zorgeenheid uit een indicatie die door een ERAI-instelling is gesteld mag niet door een andere dan deze zorgaanbieder worden geleverd. OP 189 1: Als de ERAI-instelling de zorg niet zelf kan leveren, dan mag de zorg door een andere dan de ERAI-instelling worden geleverd. BEP-model iwlz AZR / 38

9 Technische regels Nieuwe technische regels # Regel Niveau Gerelateerd aan 97 DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Als DATUMGEBRUIK de waarde 3 heeft, moet GEBOORTEDATUM zijn; Als DATUMGEBRUIK de waarde 2 heeft, moet GEBOORTEDATUM EEJJ zijn; Als DATUMGEBRUIK de waarde 1 heeft, moet GEBOORTEDATUM 01-MM-EEJJ zijn. 99 Alleen als LEVERINGSVORM in de bijbehorende zorgtoewijzing de waarde 5 (VPT) bevat, mag LEVERINGSVORM de waarde 5 (VPT) bevatten. standaard DATUMGEBRUIK [CA319], DATUMGEBRUIK, DATUMGEBRUIK, DATUMGEBRUIK [CA317], DATUMGEBRUIK [AW39], DATUMGEBRUIK [AW35], DATUMGEBRUIK, DATUMGEBRUIK, DATUMGEBRUIK, DATUMGEBRUIK standaard LEVERINGSVORM [AW35] Gewijzigde technische regels # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 11 documentatie Wanneer dezelfde zorgeenheid meer dan één keer aan dezelfde INSTELLING is toegewezen, mogen de geldigheidsduren van deze toewijzingen niet overlappen. Wanneer dezelfde zorgeenheid meer dan één keer aan dezelfde INSTELLING is toegewezen, mogen de geldigheidsduren van deze toewijzingen beperkt overlappen. Overlap is toegestaan als - er sprake is van een toewijzing waarin SOORT de waarde 1 (regulier) heeft en een toewijzing waarin SOORT de waarde 3 (Overbrugging) heeft, of - er sprake is van een reguliere toewijzing waarin LEVERINGSVORM de waarde 4 (ZIN) heeft en een reguliere toewijzing waarin LEVERINGSVORM de waarde 5 (VPT) heeft. De overlap mag in dat geval BEP-model iwlz AZR / 38

10 # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde maximaal 1 dag zijn. 14 documentatie De grootste EINDDATUM van een geïndiceerde De grootste EINDDATUM van een geïndiceerde zorgeenheid moet samenvallen met de EINDDATUM in zorgeenheid moet samenvallen met de EINDDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD. het INDICATIEBESLUITRECORD 16 documentatie De geldigheidsduur van een toegewezen zorgeenheid moet in overeenstemming zijn met het indicatiebesluit. Als EINDDATUM leeg is, moet de EINDDATUM van tenminste één geïndiceerde zorgeenheid ook leeg zijn, anders moet de EINDDATUM van een geïndiceerde zorgeenheid samenvallen met de EINDDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD. De geldigheidsduur van een toegewezen zorgeenheid moet in overeenstemming zijn met het indicatiebesluit. Indien SOORT van de toegewezen zorgeenheid de waarde 1 (regulier) of 4 (transferzorg) bevat, dan moet de zorgeenheid geïndiceerd zijn en moet de geldigheidsduur van de toewijzing vallen binnen de geldigheidsduur van de betreffende zorgeenheid in het indicatiebesluit. Indien SOORT van de toegewezen zorgeenheid niet de waarde 1 of 4 bevat moet de geldigheidsduur vallen binnen de geldigheidsduur van het betreffende indicatiebesluit. Indien SOORT van de toegewezen zorgeenheid de waarde 1 (regulier) of 4 (transferzorg) bevat, dan moet de zorgeenheid geïndiceerd zijn en moet de geldigheidsduur van de toewijzing vallen binnen de geldigheidsduur van de betreffende zorgeenheid in het indicatiebesluit. Indien SOORT van de toegewezen zorgeenheid niet de waarde 1 of 4 bevat moet de geldigheidsduur vallen binnen de geldigheidsduur van het betreffende indicatiebesluit. Een zorgeenheid is geïndiceerd als deze voorkomt in Een zorgeenheid is geïndiceerd als deze voorkomt in het indicatiebesluit, waarbij een vertaalde functie niet het indicatiebesluit. als geïndiceerd geldt. 17 documentatie De BEGINDATUM en SLEUTELDATUM van een geleverd zorgzwaartepakket moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing. De BEGINDATUM en (indien van toepassing) SLEUTELDATUM van een geleverde zorgeenheid moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing. BEP-model iwlz AZR / 38

11 # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 43 documentatie Indien de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0) bevat, is voor LEVERINGSVORM de waarde 2 (PGB) niet toegestaan. Indien de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0) bevat, is voor LEVERINGSVORM alleen de waarde 4 (ZIN) toegestaan. 46 bedrijfsregels OP 139: Het definitief beëindigen van de zorglevering leidt tot het beëindigen van de zorgtoewijzing. 46 bedrijfsregels toegevoegd OP 151: Een zorgtoewijzing eindigt op de datum waarvan de zorgaanbieder aangeeft dat na deze datum geen zorglevering op de zorgtoewijzing meer plaats vindt. 83 documentatie Indien de FUNCTIECODE de waarde 91 (ADL) bevat, dan mag de rubriek LEVERINGSVORM niet de waarde 2 (PGB) bevatten. Indien de FUNCTIECODE de waarde 91 (ADL) bevat, is voor LEVERINGSVORM alleen de waarde 4 (ZIN) toegestaan. 84 documentatie Indien geleverde KLASSE en OPSLAG groter of gelijk Indien geleverde KLASSE en OPSLAG groter of gelijk zijn aan KLASSE en OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan zijn aan KLASSE en OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan moet LEVERINGSSTATUS de waarde 4 (in zorg) bevatten. moet LEVERINGSSTATUS de waarde 4 (in zorg) bevatten. Indien geleverde KLASSE ongelijk is aan KLASSE in de Indien geleverde KLASSE kleiner is dan KLASSE in de zorgtoewijzing of geleverde OPSLAG kleiner is dan zorgtoewijzing of geleverde OPSLAG kleiner is dan OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan geldt er geen OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan geldt er geen beperking voor de waarde die LEVERINGSSTATUS beperking voor de waarde die LEVERINGSSTATUS mag bevatten. mag bevatten. Verwijderde technische regels Regel TR 12: In een indicatiebesluit mag FUNCTIECODE 71 (tijdelijk verblijf) niet als enige functie voorkomen. TR 44: Indien de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0) bevat, is voor VPT de waarde 1 (ja) niet toegestaan. TR 60: De gebruikte AGB-code moet geldig zijn gedurende de periode dat de zorg wordt toegewezen. TR 62: De ACTIVITEITCODE moet aansluiten op de bijbehorende FUNCTIECODE. TR 88: Indien de toewijzing is gebaseerd op een indicatiebesluit waarvan SOORT indicatie de waarde 4 (ERAI-indicatie) bevat en de INSTELLING kom voor in de AZR-AGB-codelijst als ERAI-instelling, dan mag MUTATIECODE niet de waarde 17 (overplaatsing) BEP-model iwlz AZR / 38

12 Regel en 21 (overdracht) bevatten. TR 96: Als SOORT aanvraag de waarde 4 (aanmelden registratieve indicatie) bevat, dan mag EINDDATUM niet meer dan 14 dagen na de INGANGSDATUM liggen van de betreffende zorgeenheid, tenzij de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0 - Partnerverblijf) bevat. Constraints Nieuwe constraints # Constraint Gerelateerd aan (CIZ indicatie) of 4 (Experimenten) vullen SOORT 114 De waarde moet voldoen aan de 11-proef BSN, BSN (zorg in natura (ZIN)) of 5 (volledig pakket thuis (VPT)) vullen LEVERINGSVORM [AW39] Gewijzigde constraints # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 15 documentatie 02 vullen. 00 vullen. 25 documentatie 03 vullen. 04 vullen. Verwijderde constraints Constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) niet vullen. CS 17: Vullen in dezelfde eenheid als KLASSE. CS 19: 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen. BEP-model iwlz AZR / 38

13 Condities Gewijzigde condities # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 4 documentatie Als VPT de waarde 1 (ja) heeft, dan leeg laten. Alleen als LEVERINGSVORM de waarde 4 (ZIN) heeft, is vullen toegestaan. 7 documentatie Als COMMUNICATIEVORM de waarde 1 (tolk taal) heeft, dan verplicht vullen. Als COMMUNICATIEVORM de waarde 1 (tolk taal) heeft, dan verplicht vullen, anders leeglaten. 18 documentatie Als AFGIFTEDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD een waarde heeft die kleiner is dan 1 augustus 2011 (invoering AZR 3.0), dan verplicht vullen. Als AFGIFTEDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD een waarde heeft die kleiner is dan 1 augustus 2011, dan verplicht vullen. Verwijderde condities Conditie CD 12: Als BSN gevuld is met de dummywaarde van negens (9*9), dan verplicht vullen, anders leeg laten. CD 33: Alleen als REDEN INTREKKING de waarde 3 (herindicatie), is vullen toegestaan. Invulinstructies Nieuwe invulinstructies # Invulinstructie Gerelateerd aan 27 Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden? 25 Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen? 26 Wanneer is een cliënt geheim? BEP-model iwlz AZR / 38

14 Gewijzigde invulinstructies # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 12 documentatie Van iedere zorgeenheid wordt een leveringsstatus bepaald en gemeld, die de status van de zorgtoewijzing aangeeft. Initieel heeft een toegewezen zorgeenheid de leveringsstatus 'actief wachtend'. Van iedere zorgeenheid wordt een leveringsstatus bepaald en gemeld, die de status van de zorgtoewijzing aangeeft. Initieel heeft een toegewezen zorgeenheid de leveringsstatus 'actief wachtend'. De leveringsstatussen die toegestaan zijn in de De leveringsstatussen die toegestaan zijn in de melding aanvang zorg zijn 'actief wachtend', 'slapend melding aanvang zorg zijn 'actief wachtend', 'slapend wachtend' en 'in zorg'. wachtend' en 'in zorg'. Wanneer gebruikt u welke leveringsstatus? Indien de cliënt de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt: 'in zorg' Indien de cliënt niet de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt: 'slapend wachtend' of 'actief wachtend' o Indien de cliënt akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering 'slapend wachtend' o Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ( tijdelijke) lagere levering: 'actief wachtend' De status wenswachtend wordt alleen gebruikt als de cliënt nog géén zorg ontvangt voor de toegewezen zorgeenheid, en is dus niet van toepassing voor de melding aanvang zorg. 17 documentatie In het wachtlijstbericht geeft LEVERINGSVORM de leveringsvorm van een zorgeenheid aan op de einddatum van de selectieperiode. Wanneer gebruikt u welke leveringsstatus? Indien de cliënt de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt: 'in zorg' Indien de cliënt niet de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt zijn er geen beperkingen. o Indien de cliënt akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering 'slapend wachtend' of 'in zorg' o Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ( tijdelijke) lagere levering: 'actief wachtend' De status wenswachtend wordt alleen gebruikt als de cliënt nog géén zorg ontvangt voor de toegewezen zorgeenheid, en is dus niet van toepassing voor de melding aanvang zorg. In het wachtlijstbericht geeft LEVERINGSVORM de leveringsvorm van een zorgeenheid aan op de einddatum van de selectieperiode. Indien de cliënt de zorg in natura wil ontvangen moet Indien de cliënt de zorg in natura wil ontvangen moet de waarde 4 (ZIN) worden gevuld, indien de cliënt de de waarde 4 (ZIN) worden gevuld en indien de cliënt zorg als volledig pakket thuis wil ontvangen moet de BEP-model iwlz AZR / 38

15 # Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde een PGB wil ontvangen moet de waarde 2 (PGB) worden gevuld. Indien de cliënt afziet van het waarde 5 (VPT) worden gevuld en indien de cliënt een PGB wil ontvangen moet de waarde 2 (PGB) ontvangen van zorg in welke vorm dan ook moet het worden gevuld. Indien de cliënt afziet van het veld leeg (0) gemaakt worden. ontvangen van zorg in welke vorm dan ook moet het veld leeg (0) gemaakt worden. Verwijderde invulinstructies Invulinstructie Wat vullen als het BSN onbekend is? Hoe moet VPT worden gevuld in het wachtlijstbericht? Berichten Nieuwe rubrieken Record Rubriek Documentatie 29 - MUTATIE ECORD [CA319] LEVERINGSVORM [CA319] Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt GEHEIME CLIENT 13 - FUNCTIERECORD (wachtlijst) [AW317] LEVERINGSVORM [AW317] Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt ECORD (wachtlijst) [AW317] LEVERINGSVORM [AW317] Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt AANVRAAG ECORD [AW39] LEVERINGSVORM [AW39] Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt ECORD (geleverd) [AW35] LEVERINGSVORM [AW35] Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt GEHEIME CLIENT GEHEIME CLIENT 25 - ECORD LEVERINGSVORM Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de BEP-model iwlz AZR / 38

16 Record Rubriek Documentatie (toegewezen) cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt. Gewijzigde rubrieken Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde BSN [AW319] invulinstructie Wat vullen als het BSN [AW319] onbekend is? BSN invulinstructie Wat vullen als het BSN onbekend is? DATUMGEBRUIK technische regels toegevoegd TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn RESERVE lengte [AW35] [AW35] [AW39] [AW39] [AW39] DATUMGEBRUIK [AW35] technische regels toegevoegd RESERVE [AW35] lengte BSN [AW39] invulinstructie Wat vullen als het BSN onbekend is? DATUMGEBRUIK technische toegevoegd [AW39] regels STATUS AANLEVERING RECORD [AW39] bedrijfsregels toegevoegd TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. OP 253: Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig BEP-model iwlz AZR / 38

17 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken RESERVE [AW39] lengte [AW39] [CA317] BSN [CA317] invulinstructie Wat vullen als het BSN onbekend is? [CA317] [CA317] [CA319] [CA319] [CA319] DATUMGEBRUIK [CA317] technische regels toegevoegd RESERVE [CA317] lengte BSN [CA319] invulinstructie Wat vullen als het BSN onbekend is? DATUMGEBRUIK technische toegevoegd [CA319] regels STATUS AANLEVERING RECORD [CA319] bedrijfsregels toegevoegd TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. OP 253: Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de BEP-model iwlz AZR / 38

18 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken. [CA319] RESERVE [CA319] lengte BSN constraint CS 2: De waarde moet voldoen CS 114: De waarde moet aan de 11-proef, tenzij de voldoen aan de 11-proef. dummywaarde van negens (9*9) gevuld is BSN invulinstructie Wat vullen als het BSN onbekend is? INDICATIEORGAAN bedrijfsregels OP 79 1: Als het BSN niet bekend is, wordt de cliënt geïdentificeerd aan de hand van een door het CIZ uitgegeven cliëntnummer CLIENTNUMMER DATUMGEBRUIK bedrijfsregels OP 79 1: Als het BSN niet bekend is, wordt de cliënt geïdentificeerd aan de hand van een door het CIZ uitgegeven cliëntnummer. technische toegevoegd regels RESERVE lengte TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn BSN constraint CS 2: De waarde moet voldoen CS 114: De waarde moet aan de 11-proef, tenzij de voldoen aan de 11-proef. dummywaarde van negens BEP-model iwlz AZR / 38

19 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde (9*9) gevuld is BSN invulinstructie Wat vullen als het BSN onbekend is? DATUMGEBRUIK bedrijfsregels toegevoegd OP 252: Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is RELATIERECORD 03 - RELATIERECORD 03 - RELATIERECORD 03 - RELATIERECORD DATUMGEBRUIK technische regels toegevoegd RESERVE lengte DATUMGEBRUIK DATUMGEBRUIK DATUMGEBRUIK DATUMGEBRUIK technische regels technische regels toegevoegd toegevoegd bedrijfsregels toegevoegd technische regels toegevoegd 06 - MUTATIE MUTATIECODE technische TR 88: Indien de toewijzing is TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. OP 252: Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is. TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. BEP-model iwlz AZR / 38

20 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde FUNCTIERECORD [AW39] [AW39] regels gebaseerd op een indicatiebesluit waarvan SOORT indicatie de waarde 4 (ERAI-indicatie) bevat en de INSTELLING kom voor in de AZR-AGB-codelijst als ERAIinstelling, dan mag MUTATIECODE niet de waarde 17 (overplaatsing) en 21 (overdracht) bevatten MUTATIE FUNCTIERECORD [AW39] 06 - MUTATIE FUNCTIERECORD [CA319] STATUS AANLEVERING RECORD [AW39] STATUS AANLEVERING RECORD [CA319] bedrijfsregels toegevoegd bedrijfsregels toegevoegd OP 253: Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken. OP 253: Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een BEP-model iwlz AZR / 38

21 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD 06 - ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD 06 - ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD DIAGNOSECODELIJST DIAGNOSECODELIJST DIAGNOSECODELIJST invulinstructie toegevoegd invulinstructie toegevoegd invulinstructie toegevoegd 07 - BEPERKINGRECORD BEPERKING constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) niet vullen BEPERKINGRECORD BEPERKING constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) niet vullen BEPERKINGRECORD BEPERKING constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) niet vullen FUNCTIERECORD OPSLAG [AW35] constraint CS 17: Vullen in dezelfde (geleverd) [AW35] eenheid als KLASSE FUNCTIERECORD (geleverd) [AW35] 07 - FUNCTIERECORD (geleverd) [AW35] Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen? Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen? Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen? OPSLAG [AW35] invulinstructie toegevoegd Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden? STATUS AANLEVERING RECORD bedrijfsregels toegevoegd OP 253: Indien het intrekken van een melding aanvang zorg BEP-model iwlz AZR / 38

22 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde [AW35] of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken FUNCTIERECORD (geleverd) [CA317] SOORT [CA317] technische regels TR 82: Indien de FUNCTIECODE de waarde 91 (ADL) bevat, dan mag SOORT in het toegewezen FUNCTIERECORD niet de waarde 2 (alternatief) of 3 (overbrugging) bevatten FUNCTIERECORD (geleverd) [CA317] STATUS AANLEVERING RECORD [CA317] bedrijfsregels toegevoegd EINDDATUM verplichting M O OP 253: Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken. BEP-model iwlz AZR / 38

23 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde INDICATIEBESLUITRECO RD 08 - INDICATIEBESLUITRECO RD SOORT bedrijfsregels OP 111: De ketenpartij die het indicatiebericht in de keten brengt moet de oorsprong van het besluit aangeven INDICATIEBESLUITRECO SOORT constraint toegevoegd CS 113: 1 (CIZ indicatie) of 4 (Experimenten) vullen. RD EINDDATUM verplichting M O INDICATIEBESLUITRECO RD 08 - ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD [AW317] DIAGNOSECODELIJST [AW317] invulinstructie toegevoegd Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen? 09 - BEPERKINGRECORD BEPERKING constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) [AW317] [AW317] niet vullen FUNCTIERECORD (aangevraagd) 09 - FUNCTIERECORD (aangevraagd) FUNCTIECODE EINDDATUM technische regels bedrijfsregels toegevoegd OP 251: Indicatiebesluiten waarvan de ingangsdatum op of na 1 januari 2015 ligt, bevatten alleen zorgeenheden die aan de criteria van de Wlz voldoen. TR 96: Als SOORT aanvraag de waarde 4 (aanmelden registratieve indicatie) bevat, dan mag EINDDATUM niet meer dan 14 dagen na de INGANGSDATUM liggen van de betreffende zorgeenheid, tenzij BEP-model iwlz AZR / 38

24 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0 - Partnerverblijf) bevat FUNCTIERECORD EINDDATUM verplichting M O (aangevraagd) 09 - FUNCTIERECORD (aangevraagd) OPSLAG constraint CS 17: Vullen in dezelfde eenheid als KLASSE FUNCTIERECORD (aangevraagd) 09 - FUNCTIERECORD (aangevraagd) 09 - FUNCTIERECORD (aangevraagd) 09 - FUNCTIERECORD (aangevraagd) 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) OPSLAG invulinstructie toegevoegd Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden? LEVERINGSVOORWAARDE LEVERINGSVORM LEVERINGSVORM FUNCTIECODE constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) niet vullen. bedrijfsregels OP 3: De cliënt kan per zorgeenheid aangegeven of deze als zorg in natura (ZIN) of als persoonsgebonden budget (PGB) geleverd moet worden. constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen. bedrijfsregels toegevoegd OP 251: Indicatiebesluiten waarvan de ingangsdatum op of na 1 januari 2015 ligt, bevatten alleen zorgeenheden die aan de criteria van de Wlz voldoen FUNCTIERECORD EINDDATUM verplichting M O (geïndiceerd) 09 - FUNCTIERECORD OPSLAG constraint CS 17: Vullen in dezelfde (geïndiceerd) eenheid als KLASSE FUNCTIERECORD OPSLAG invulinstructie toegevoegd Hoe moet in geval van BEP-model iwlz AZR / 38

25 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde (geïndiceerd) additionele zorg de opslag gevuld worden? 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) LEVERINGSVOORWAARDE constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) niet vullen FUNCTIERECORD (geïndiceerd) 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) LEVERINGSVORM FUNCTIECODE constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen. bedrijfsregels toegevoegd EINDDATUM verplichting M O OP 251: Indicatiebesluiten waarvan de ingangsdatum op of na 1 januari 2015 ligt, bevatten alleen zorgeenheden die aan de criteria van de Wlz voldoen OPSLAG constraint CS 17: Vullen in dezelfde eenheid als KLASSE OPSLAG invulinstructie toegevoegd Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden? constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) LEVERINGSVOORWAARDE niet vullen LEVERINGSVORM LEVERINGSVORM bedrijfsregels OP 3: De cliënt kan per zorgeenheid aangegeven of deze als zorg in natura (ZIN) of als persoonsgebonden budget (PGB) geleverd moet worden. constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in BEP-model iwlz AZR / 38

26 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde natura (ZIN)) vullen FUNCTIERECORD EINDDATUM verplichting M O (geïndiceerd) [AW317] [AW317] 11 - FUNCTIERECORD LEVERINGSVORM constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden (geïndiceerd) [AW317] [AW317] budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen FUNCTIERECORD (wachtlijst) [AW317] RESERVE [AW317] lengte FUNCTIERECORD (toegewezen) 15 - FUNCTIERECORD (toegewezen) 15 - FUNCTIERECORD (toegewezen) 15 - FUNCTIERECORD (toegewezen) 15 - FUNCTIERECORD (toegewezen) 15 - FUNCTIERECORD (toegewezen) 15 - FUNCTIERECORD (toegewezen) INSTELLING technische regels TR 60: De gebruikte AGB-code moet geldig zijn gedurende de periode dat de zorg wordt toegewezen EINDDATUM documentatie De datum waarop de toegewezen functie voor de laatste keer geleverd dient te worden EINDDATUM verplichting M O De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden REDEN INTREKKING bedrijfsregels OP 106: Als er sprake is van regelzorg moet het zorgkantoor dit bij een intrekking van een zorgtoewijzing aangeven OPSLAG constraint CS 17: Vullen in dezelfde eenheid als KLASSE OPSLAG invulinstructie toegevoegd Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden? RESERVE lengte ZZPCODE bedrijfsregels toegevoegd OP 251: Indicatiebesluiten waarvan de ingangsdatum op BEP-model iwlz AZR / 38

27 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde ECORD (aangevraagd) of na 1 januari 2015 ligt, bevatten alleen zorgeenheden die aan de criteria van de Wlz voldoen ECORD (aangevraagd) EINDDATUM technische regels TR 96: Als SOORT aanvraag de waarde 4 (aanmelden registratieve indicatie) bevat, dan mag EINDDATUM niet meer dan 14 dagen na de INGANGSDATUM liggen van de betreffende zorgeenheid, tenzij de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0 - Partnerverblijf) bevat EINDDATUM verplichting M O ECORD (aangevraagd) LEVERINGSVORM bedrijfsregels OP 3: De cliënt kan per ECORD (aangevraagd) zorgeenheid aangegeven of deze als zorg in natura (ZIN) of als persoonsgebonden budget (PGB) geleverd moet worden LEVERINGSVORM constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden ECORD (aangevraagd) budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen EINDDATUM verplichting M O [AW317] ECORD (geïndiceerd) [AW317] LEVERINGSVORM constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden BEP-model iwlz AZR / 38

28 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde [AW317] budget (PGB)) of 4 (Zorg in ECORD (geïndiceerd) natura (ZIN)) vullen. [AW317] 22 - ECORD (geïndiceerd) ZZPCODE bedrijfsregels toegevoegd OP 251: Indicatiebesluiten waarvan de ingangsdatum op of na 1 januari 2015 ligt, bevatten alleen zorgeenheden die aan de criteria van de Wlz voldoen EINDDATUM verplichting M O ECORD (geïndiceerd) LEVERINGSVORM constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden ECORD (geïndiceerd) budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen ECORD (geïndiceerd) ZZPCODE bedrijfsregels toegevoegd OP 251: Indicatiebesluiten waarvan de ingangsdatum op of na 1 januari 2015 ligt, bevatten alleen zorgeenheden die aan de criteria van de Wlz voldoen EINDDATUM verplichting M O ECORD (geïndiceerd) LEVERINGSVORM bedrijfsregels OP 3: De cliënt kan per ECORD (geïndiceerd) zorgeenheid aangegeven of deze als zorg in natura (ZIN) of als persoonsgebonden budget (PGB) geleverd moet BEP-model iwlz AZR / 38

29 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde worden LEVERINGSVORM constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden ECORD (geïndiceerd) budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen ECORD (toegewezen) 25 - ECORD (toegewezen) INSTELLING technische regels TR 60: De gebruikte AGB-code moet geldig zijn gedurende de periode dat de zorg wordt toegewezen EINDDATUM documentatie De datum waarop de toegewezen functie voor de laatste keer geleverd dient te worden. De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden EINDDATUM verplichting M O ECORD (toegewezen) RESERVE lengte ECORD (toegewezen) STATUS bedrijfsregels toegevoegd OP 253: Indien het intrekken AANLEVERING RECORD van een melding aanvang zorg ECORD (geleverd) [AW35] [AW35] of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het BEP-model iwlz AZR / 38

30 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken VPT [CA317] codelijst COD260 - JA OF NEE COD578 - LEVERINGSVORM ECORD (geleverd) [CA317] 27 - ECORD (geleverd) VPT [CA317] documentatie Indicatie of een zorgzwaartepakket als ZZP of VPT geleverd wordt. Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt. [CA317] VPT [CA317] referentie VPT LEVERINGSVORM ECORD (geleverd) [CA317] 27 - ECORD (geleverd) [CA317] VPT [CA317] technische regels TR 44: Indien de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0) bevat, is voor VPT de waarde 1 (ja) niet toegestaan STATUS AANLEVERING RECORD ECORD (geleverd) [CA317] [CA317] bedrijfsregels toegevoegd 29 - MUTATIE MUTATIECODE technische TR 88: Indien de toewijzing is OP 253: Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken. BEP-model iwlz AZR / 38

31 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde [AW39] regels gebaseerd op een ECORD [AW39] indicatiebesluit waarvan SOORT indicatie de waarde 4 (ERAI-indicatie) bevat en de INSTELLING kom voor in de AZR-AGB-codelijst als ERAIinstelling, dan mag MUTATIECODE niet de waarde 17 (overplaatsing) en 21 (overdracht) bevatten MUTATIE STATUS AANLEVERING RECORD ECORD [AW39] [AW39] 29 - MUTATIE STATUS AANLEVERING RECORD ECORD [CA319] [CA319] bedrijfsregels toegevoegd bedrijfsregels toegevoegd OP 253: Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken. OP 253: Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een BEP-model iwlz AZR / 38

32 Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken MUTATIE ECORD [CA319] RESERVE [CA319] lengte AANVRAAG FUNCTIERECORD [AW39] 30 - AANVRAAG FUNCTIERECORD [AW39] 30 - AANVRAAG FUNCTIERECORD [AW39] 30 - AANVRAAG FUNCTIERECORD [AW39] 30 - AANVRAAG FUNCTIERECORD [AW39] 31 - AANVRAAG ECORD [AW39] 31 - AANVRAAG ECORD [AW39] INSTELLING [AW39] technische regels TR 60: De gebruikte AGB-code moet geldig zijn gedurende de periode dat de zorg wordt toegewezen EINDDATUM [AW39] documentatie De datum waarop de toegewezen functie voor de laatste keer geleverd dient te worden EINDDATUM [AW39] verplichting M O OPSLAG [AW39] constraint CS 17: Vullen in dezelfde eenheid als KLASSE. De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden OPSLAG [AW39] invulinstructie toegevoegd Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden? INSTELLING [AW39] technische regels TR 60: De gebruikte AGB-code moet geldig zijn gedurende de periode dat de zorg wordt toegewezen EINDDATUM [AW39] documentatie De datum waarop de toegewezen functie voor de laatste keer geleverd dient te worden. De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden. BEP-model iwlz AZR / 38

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0 Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt 026 De Wmo berichtenfamilie ondersteunt drie verschillende uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht

Nadere informatie

Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0

Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0 Handboek iwlz iwlz release 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Auteur Zorginstituut Nederland Afdeling Contactcentrum Zakelijk Beheerteam istandaarden Versie 1.0 Contactgegevens

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1

Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1 Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1 2 Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Colofon Auteur Het CAK Afdeling Ketenmanagement en Zorginstituut Nederland Beheerteam istandaarden Versie 1.0 27-10-2015

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

Specificaties Conversie iwlz 1.1

Specificaties Conversie iwlz 1.1 Specificaties Conversie iwlz 1.1 Conversieregels iwlz 1.1 naar iwlz 1.0 en omgekeerd Datum 21 oktober 2015 Status Definitief Versiebeheer 5 oktober Paragraaf 4 Nieuwe functie HV (21) is verwijderd. Huishoudelijke

Nadere informatie

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 1 / 14 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten Wmo 2.3.

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel

Nadere informatie

Handleiding AZR 3.1. januari 2013 versie 1.3. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding AZR 3.1. januari 2013 versie 1.3. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding januari 2013 versie 1.3 PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Inleiding Wijzigingen Op 1 januari 2013 is de nieuwe release van AZR geïmplementeerd, de. De specificaties van deze release

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Let op: Dit is de vastgestelde versie voor 2014. Pas als de wet- en regelgeving 2015 helder is (najaar 2014), zullen protocollen en voorschriften worden geactualiseerd en

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1 Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1 Uitgave 3, mei 2008 Versiebeheer Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR Uitgave Datum Inhoud Auteur release 1.0 1 (versie 1.0) okt. Uitgegeven bij de oplevering van AZR

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie

College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Titel Handboek Zorgregistratie AWBZ (AZR release 2.2) Uitgave 7 In deze nieuwe

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: februari 2015 als gevolg van voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz Versie waarin wijzigingen t.o.v. 2014 staan vermeld Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland December 2014 Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ naar een uniforme uitvoering in 2013 C o n c e p t Versie 0.9 Zorgverzekeraars Nederland 2012-2013 Inhoud 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format)

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Versie EI-standaarden: 1.1, 10-12-2009 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Uitgave document: 1, 10-12-2009 Kenmerk:

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Nummer 79 31 maart 2015 In deze nieuwsbrief > CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders > Handtekening Wlz-aanvraag CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Vanwege de overheveling van grote delen van de AWBZ naar

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

AANMELDING, PLAATSING, WACHTLIJST en ZORGTOEWIJZING KH-C-01 10-01-2011 Pagina 1 van 9

AANMELDING, PLAATSING, WACHTLIJST en ZORGTOEWIJZING KH-C-01 10-01-2011 Pagina 1 van 9 AANMELDING, PLAATSING, WACHTLIJST en ZORGTOEWIJZING KH-C-01 10-01-2011 Pagina 1 van 9 Datum vaststelling : 10-01-2011 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 01-06-2015

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2016 : 0161964/0224061 Ingevolge de artikelen 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Uitzonderingen registratie intramurale productie

Uitzonderingen registratie intramurale productie Uitzonderingen registratie intramurale productie Doel N.a.v. de knelpunten aangaande registratie en verantwoording van de zorgproductie, is een notitie/leeswijzer opgesteld welke beknopt aangeeft welke

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol Wet langdurige zorg Bijeenkomst 31 maart 2015 Christiaan Dol May 12, 2015 Inhoud bijeenkomst Kennismaking en inleiding Wettelijke kaders Spelers Wlz Wet langdurige zorg Indicatiestelling PAUZE Overgangsrecht

Nadere informatie

Legenda en gegevenstabel:

Legenda en gegevenstabel: Bijgewerkt tot 1-4-215 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Protocol zorgtoewijzing CZ zorgkantoren

Protocol zorgtoewijzing CZ zorgkantoren Protocol zorgtoewijzing CZ zorgkantoren Protocol zorgtoewijzing CZ Zorgkantoren Versie 4.0 Mei 2011 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 1 Inleiding.. 3 2 Zorgtoewijzing... 4 2.1 Indicatiestelling.. 4

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie

ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.27 ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie bronnen Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 30597, nr.

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen Nummer 83 28 juli 2015 In deze nieuwsbrief > Dagbesteding schoolgaande kinderen > Handtekening aanvraag via Bopz > Overgangsrecht Wlz indiceerbaren > Palliatief Terminale Zorg > Het juiste loket > Tips

Nadere informatie

Inleiding. Toelichting op aanvraagprocedure

Inleiding. Toelichting op aanvraagprocedure Inleiding U heeft het aanvraagpakket van Bureau Jeugdzorg gedownload in verband met een (her)aanvraag AWBZ in de vorm van PGB/ZIN of ZZP c.q. verblijfsindicatie. Dit pakket bevat: Een uitleg over de procedure

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/04c REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 8 maart 2016

Referentiegroep iwlz. 8 maart 2016 Referentiegroep iwlz 8 maart 2016 Referentiegroep iwlz 3 Inleiding Agenda 1 e Referentiegroep Uitgangspunt en doelstelling Referentiegroep 4 Agenda 1 e Referentiegroep iwlz Inleiding Veranderingen wet-

Nadere informatie

Nieuwsmail Uitvoering Langdurige zorg Nr. 9, december 2014

Nieuwsmail Uitvoering Langdurige zorg Nr. 9, december 2014 Nieuwsmail Uitvoering Langdurige zorg Nr. 9, december 2014 Aan: Zorgkantoren Actiz VGN GGZ-NL BTN Het Zorginstituut bevordert de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de langdurige zorg. Dit betekent

Nadere informatie

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen Softwareleveranciersoverleg Experiment regelarme instellingen Merel Gosens Diemen, 6 november 2012 Inhoud Aanleiding en stand van zaken ERAI Voorbeelden experimenten Effecten op de standaard - AW319 -

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor gemeenten

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor gemeenten CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor gemeenten Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg vanuit

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AW BZ - W mo. Datum: 21 juli 2014 Versie: 1.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AW BZ - W mo. Datum: 21 juli 2014 Versie: 1.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AW BZ - W mo Datum: 21 juli 2014 Versie: 1.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders GEMEENTE TILBURG Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders Madeleine Mahieu 24-11-2015 Betrokkenen: Peter de Punder (Gemeente Projectleider) Erwin Rossou (Gemeente

Nadere informatie

Regeling spoedzorg GZ Zorgkantoorregio Noordoost Brabant

Regeling spoedzorg GZ Zorgkantoorregio Noordoost Brabant Regeling spoedzorg GZ Zorgkantoorregio Noordoost Brabant Originele versie: februari 2007 Laatst bijgewerkt: september 2012 1 Regeling spoedzorg Dit document beschrijft de regeling spoedzorg, zoals deze

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT. Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Aan

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT. Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Aan Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de heer HJ. Tazelaar en mevrouw M.G. Stolk van de fractie VSP Voorstraat 367 3311 CT DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijlage 26 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c REGELING Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

NOV 2012. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NOV 2012. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van de stichting Pantein t.a.v. mevrouw Jacqueline Joppe Industrielaan 1 5405 AA UDEN 2 Directie

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden

Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden Versie: Definitief Versiedatum: 01-04-2015 1 Voorwoord Voor u ligt de marktanalyse 2015 van CZ zorgkantoren, afdeling Verpleging en

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Berichtdefinitie Budgetafsluiting

Berichtdefinitie Budgetafsluiting Berichtdefinitie Budgetafsluiting Inhoud Inleiding...1 Uitgangspunten...2 Datasetbeschrijving Berichtdefinitie...3 Berichtbeschrijving Budgetafsluiting...3 Selectiecriteria...3 Structuur...4 Datasets...4

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

info Belangrijke wijzigingen CIZ-systemen aangepast CIZ info verschijnt eerder AF tijdelijk uit de lucht nr. 40, 22-12-2011 WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI

info Belangrijke wijzigingen CIZ-systemen aangepast CIZ info verschijnt eerder AF tijdelijk uit de lucht nr. 40, 22-12-2011 WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI nr. 40, 22-12-2011 info verschijnt eerder 1 Belangrijke wijzigingen 1 Nieuwe CIZ Indicatiewijzer 4 Technische update website 4 Aanspraak op AWBZ-zorg 4 Handige informatie 5 Colofon 5 COMMUNICATIE verschijnt

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016 Bijlage 12 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING CA-NR-1656 Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Informatievoorziening is een puzzel. Informatievoorziening in de langdurige zorg

Informatievoorziening is een puzzel. Informatievoorziening in de langdurige zorg Informatievoorziening is een puzzel Informatievoorziening in de langdurige zorg Den Spreker Haag Plaats 25 juni 2013 datum Even voorstellen Werk Principal Consultant bij Ciber Opdracht Informatie Architect

Nadere informatie

Programma van Eisen. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 23 juni 2014 Versie: 1.5 Auteur: Martijn Mallie / Jan Schovers

Programma van Eisen. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 23 juni 2014 Versie: 1.5 Auteur: Martijn Mallie / Jan Schovers Programma van Eisen Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 23 juni 2014 Versie: 1.5 Auteur: Martijn Mallie / Jan Schovers Programma van Eisen Versie 1.5 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zijn onderstaande verplichte onderdelen ingevuld? Datum bij artikel 5.1, pag. 4 Datum bij artikel 5.2,

Nadere informatie